Archive for March, 2024

(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)  

Hogy lehetséges-e túlzott módon szolgálnunk Krisnát…? Tudjátok néha múrti formát öltve jelenik meg közöttünk, hogy elfogadja szolgálatainkat. Egyszer egy nagyon szépen működő mátádzsí ásramban történt a következő eset. Mint tudjátok, egy ásramban minden nagyon-nagy körültekintéssel zajlik, máskülönben összeomlana az ott működő rendszer. Általában a konyha igényli a legnagyobb felügyeletet, mert ha nem vagyunk elég figyelmesek és az első nap elhasználjuk az összes bhógát a felajánláshoz, akkor másnap már nem lesz miből főznünk. Tehát nagyon előrelátónak és beosztónak kell lennetek a konyhában. Amikor Gurudév ásramjában a bhakták összeírták a bevásárló listát és megmutatták Neki, azt mondta: „Három karfiol?! Nem, csak egyet vegyetek!” Így a vele való vásárlás egyrészt nagyon kedves, másrészt igencsak nehéz volt, mivel nagyon szigorúan, a lista felét majdnem mindig kihúzta.

De visszatérve az eredeti történetünkhöz: ebben az ásramban szigorú rendben zajlott minden, beosztással éltek és kellően vigyáztak a megvásárolt bhógára. Azonban történt egyszer, hogy egy vendég matadzsí érkezett külföldről, aki hozta a saját kis múrtijait is, Rádhá-Ramant. Szépen szolgálta a saját múrtijait, akikkel nagyon bensőséges viszonyban volt. Viszont tudta, hogy Krisna múrtija (Rámana) nagyon szereti a reggeli édességet, ezzel szokta kezdeni a napot. Szóval próbálta itt az új helyen is szépen ellátni Rádhá-Ramant, beosonva a konyhába és felhasználva az egész napi vaj adagot, ami félre volt téve, majd kis cukrot meg ezt meg azt tett még hozzá és felajánlotta az egészet az ő szeretett Krisnájának. Tehát ennyire szerette kedvesen szolgálni drága Urát. Na ezekután megérkezett a szakács, aki keresgélve így szólt: „De hol a vaj?!’

Odáig fajult a történet, hogy minden nap egyre több vaj hiányzott. S a mi kedves gópínk addig fokozta szeretett Góvindájának az imádatát, hogy a múrti elkezdett egyre nehezebb és nehezebb lenni, ezt érzékelte a Mátádzsínk is és így szólt: ‘Ó, Ő nagyon szereti az édességeket, amiket készítek Neki.’

Tudom, hogy ti nagyon szépen követitek az útmutatásokat és mindent próbáltok betartani, amit a leckéken hallotok, de kérlek osszátok be a vajat, amit használtok.

Védavid: Mi van, ha Krisna csente el a vajat?

Gangá Mátá: Jó kifogás!

Szvámí Tírtha: Erre a kérdésre akkor tudnál válaszolni, ha te vezetnél egy ásramot és neked kellene beosztanod a vajat, amit használtok. Természetesen minden az isteni akarat szerint működik. Viszont onnan indultunk ki, hogy túlzott gondoskodás. Valójában, a többlet nem a vaj illetve a cukor, amit hozzáadunk. A többlet, a szeretetünk és ezt soha nem lehet túladagolni, túlzásba vinni, ez soha nem lesz terhes a kedves Urunk számára. Mivel a tiszta odaadás ismeri a szeretet valamennyi titkát. Ez a nagyon intelligens szolgálat mindig szem előtt tartja Krisna vágyait, hangulatát. Az egyetlen kérdés csupán az, hogy Ő így szereti-e a dolgokat vagy sem?

Már sokszor meséltem azt a történetet, amikor egy gópa Krisna bal lábát masszírozta éppen. Nagy odaadással masszírozta már egy fél órája, miközben Krisna  jóga-nidrába merült. Majd azt gondolta ez a gópánk: ‘Most már befejeztem a bal lábának a masszírozását, így áttérek a jobb lábára, hiszen így lesz teljes a szolgálatom.’ Tehát, nagyon gyengéden abbahagyta a bal láb masszírozását és óvatosan megérintette Krisna jobb lábát. Mire Krisna résnyire kinyitotta a szemét és így szólt: „Ne, menj vissza a balhoz.” Szóval, ahogy Ő szeretné, úgy kell tennünk a dolgokat. Előfordul, hogy néha javasol dolgokat és el kell fogadnunk azt, ahogyan Ő szeretné. Ez alól a szabály alól csak nagyon kevés bhakta képez kivételt, amikor a szolga vágya erősebb és legyőzi Krisnát.

 (от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Възможно ли е да прекалим със служенето към Кришна…? Понякога Той идва в образа на мурти, за да приема служенето ни. Веднъж в един много добре работещ матаджи-ашрам имало случай. Знаете, в ашрама всичко трябва да се държи под контрол, иначе системата се чупи. И обикновено да се държат нещата под контрол в кухнята е особено важно. Понеже няма ли контрол, единия ден ще използвате цялата бхога за приношения, и утре няма да има какво да се готви. Затова трябва да сте много внимателни и умерени в кухнята, нали така? Когато в ашрама на Гурудев бхактите му представиха списъка за пазаруване, той каза: „Три карфиола?! Не, само един.” Беше много сладостно и много трудно да се пазарува с него. Защото той беше много строг и винаги орязваше списъка наполовина.

Но да се върнем към историята: в този ашрам всичко било под пълен контрол, всичко било разпределено пропорционално и запасите се пазели добре. Но един ден дошла нова дама и донесла със себе си своите мурти – мънички Радха-Кришна. И започнала да обожава своите мурти в ашрама. Била много съкровено свързана със своите мурти и знаела, че Кришна обича сладкиши сутрин. Това е начинът, по който Кришна започва деня си – със сладкиши. И тя се стремяла да ги осигури; промъквала се в кухнята, взимала цялото масло, което било заделено за деня, добавяла захар, това и онова, и го поднасяла цялото на своя Кришна. Защото искала да служи добре на своя любим Кришна. Но тогава дошла готвачката и казала: „Добре, сега да започвам готвенето… а къде е маслото?“

Историята започнала да ескалира, още и още масло липсвало всеки ден. Нашата скъпа гопи толкова много прекалявала с грижите към нейния скъп Говинда, че Той започвал да става все по- и по-тежък.  Защото тя чувствала: „Той толкова много обича моите сладкиши.“

Знам, че вие следвате много добре всички напътствия и всичко, което чувате на лекциите. Но моля ви, бъдете умерени при използването на маслото.

Ведавид: Ами ако Кришна е крадял маслото?

Гангамата: Добро извинение.

Свами Тиртха: На този въпрос ще можеш да отговориш ако си водач на ашрама и трябва да разпределяш маслото на порции така, че да стигне. Разбира се, нищо не е независимо от божественото желание. Но започнахме от прекалената грижа. И всъщност това, което трябва да дадем в повече не е маслото, нито захарта. Зарядът, който трябва да добавим, е обичта. А тя никога не може да се предозира, никога не може да е бреме. Защото чистата, посветена любов познава всички тайни на любовта. И това толкова интелигентно служене винаги зачита вкуса на Кришна. Единственият въпрос е дали на Него му харесва така или не.

Много пъти съм ви разказвал как един гопал масажирал левия крак на Кришна. Много добре го разтривал вече от половин час и Кришна бил потънал в йога-нидра. Тогава нашият гопал си помислил: „Добре, вече масажирах левия крак, ще мина на десния крак на Кришна. Защото нали трябва пропорционално да разпределям служенето си.“ И много внимателно престанал да разтрива левия крак и нежно докоснал десния. Тогава Кришна съвсем леко отворил очи и казал: „Върни се.” Както на Него му харесва. Понякога може да имаме идея, но трябва да се покоряваме на Неговата воля. От това правило съвсем малцина предани са изключение. Когато тяхното желание и воля надделяват над тези на Кришна.

 (aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 vormittags, Sofia) 

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

Ist es möglich, mit dem Dienst für Krishna zu übertreiben? Also, manchmal kommt Er in einer Gottheitsform, als Murti, die unsere Dienstleistungen akzeptieren kann. Und einmal gab es in einem sehr gut etablierten Mataji-Ashram einen Fall. Ihr wisst, in einem Ashram muss man alles unter Kontrolle halten, sonst bricht alles zusammen. Und normalerweise ist es sehr wichtig, die Kontrolle über die Küche zu behalten. Denn wenn es keine Kontrolle gibt, werdet ihr, einen Tag,  das gesamte Bhoga für die Opfergaben verwenden und am Morgen wird es nichts zum Kochen geben. Man muss also in der Küche sehr vorsichtig und verhältnismäßig sein, nicht wahr? Als in Gurudevs Ashram ihm die Devotees die Einkaufsliste vorlegten, sagte er: „Drei mal Blumenkohl! Nein, nur einen.“ Es war sehr süß und es war sehr schwierig, mit ihm den Einkauf zu bewältigen . Weil er sehr streng war und immer die Hälfte der Liste abgeschnitten hat.

Aber wenn wir zur ursprünglichen Geschichte zurückkehren: In diesem Ashram war alles völlig unter Kontrolle, alles war verhältnismäßig und der Vorrat war sehr gut gehalten. Aber dann eines Tages kam eine neue Dame und sie brachte auch ihre Murtis mit – die kleine Radha-Krishna. Und sie fing an sie zu verehren in diesem Ashram, ihre eigenen Gottheiten. Sie war sehr eng mit ihren Murtis verbunden und wusste, dass Krishna morgens Süßigkeiten liebt. So beginnt Krishna seinen Tag – mit ein paar Süßigkeiten. Und sie versuchte, es zu liefern, schlich sich in die Küche und nahm die gesamte Butter mit, die es Proportional für den Tag ausgelegt gab, etwas Zucker und dies und das und bietete alles ihren Krishna an. Weil sie ihrem geliebten Krishna dienen wollte. Doch dann kam der Koch. Sie sagte: „Also gut, jetzt fangen wir an zu kochen … und wo ist die Butter?“

Diese Geschichte eskalierte, von Tag zu Tag fehlte immer mehr Butter. Unsere liebe Gopi wollte sich so sehr um ihren Govinda kümmern und sie hatte wohl etwas zu viel Führsorge für Ihn gezeigt, er wurde immer schwerer. Weil sie das gespürt hat: „Er liebt meine Süßigkeiten so sehr.“

Ich weiß, dass ihr alle Anweisungen und alles, was ihr in den Vorträgen hört, sehr genau befolgen möchtet. Seit doch bitte verhältnismäßig bei der Verwendung von Butter.

Vedavid: Was wäre, wenn Krishna die Butter gestohlen hätte?

Gangamata: Das ist eine gute Ausrede.

Swami Tirtha: Diese Frage könntet ihr beantworten, wenn ihr der Leiter eines Ashrams wärt und ihr müsstet die Butter proportional verteilen. Natürlich nichts ist unabhängig von dem göttlichen Wunsch. Aber wir begannen mit übermäßiger Fürsorge. Und tatsächlich ist der Überschuss nicht die Butter, nicht der Zucker, den wir geben müssen. Der Überschuss ist die Zuneigung. Und das ist nie überdosiert, das ist nie eine Belastung. Denn reine hingebungsvolle Liebe kennt alle Geheimnisse der Liebe. Und genau dieses intelligente Dienen berücksichtigt stets den Geschmack Krishnas. Die einzige Frage, der einzige Punkt ist, ob es Ihm so gefällt oder nicht.

Ich habe euch schon oft davon erzählt, wie ein Gopa den linken Fuß von Krishna massierte. Er gab eine halbe Stunde lang eine Massage und Krishna war in Yoga-Nidra verschwunden. Und dann unser Gopa dachte: „Okay, ich habe den linken Fuß massiert, jetzt bewege ich mich zum rechten Fuß von Krishna.“ Weil ich meine Leistung proportional verteilen muss.‘ Also gab er ganz sanft das Massieren von dem linken Fuß auf und berührte ganz sanft den rechten Fuß. Dann öffnete Krishna nur leicht seine Augen und sagte: „Geh zurück.“ Wie Ihm es gefällt. Manchmal habt ihr vielleicht einen Vorschlag, aber wir müssen gehorchen wie es Ihm gefällt. Und von dieser Regel sind nur sehr wenige Devotees Ausnahmen, wenn ihr Wunsch und ihre Willenskraft Krishna überwältigt.(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Возможно ли чрезмерно служить Кришне…? Видите ли, иногда Он приходит в форме мурти, чтобы принять наше служение. И вот однажды в очень хорошо зарекомендовавшем себя матаджи  ашраме произошел случай. Знаете, в ашраме надо все держать под контролем, иначе он разрушится. И обычно сохранять контроль над кухней очень важно. Потому что, если не будет контроля, однажды вы будете использовать всю бхогу для подношений, а завтра уже нечего будет готовить. Так что на кухне надо быть очень осторожным и очень соразмерным, не так ли? Когда в ашраме Гурудева преданные представили ему список того, что купить, он сказал: «Три штуки цветной капусты! Нет, только одну». Было очень мило и было очень сложно с ним делать покупки. Потому что он был очень строгим и всегда сокращал половину списка.

Но если вернуться к исходной истории: в этом ашраме все было полностью под контролем, все было соразмерно и запасы хранились очень хорошо. Но однажды пришла новая женщина и принесла с собой и своих мурти – маленькую Радху-Кришну. И она начала поклоняться своим мурти в этом ашраме. Она была очень тесно связана со своими мурти и знала, что Кришна любит сладости по утрам. Именно так Кришна начинает Свой день – со сладостей. И она пыталась его обеспечить, пробираясь на кухню, беря все масло, которое было пропорционально рассчитано на день, добавляя немного сахара и то и это, и предлагая все это своему Кришне. Потому что она хотела служить своему возлюбленному Кришне. Но тут пришла повар. Она сказала: «Хорошо, теперь начнем готовить… а где масло?»

Эта история начала обостряться, с каждым днем пропадало все больше и больше масла. Наша дорогая гопи так сильно хотела заботиться о своем Говинде, что он начал становиться все тяжелее и тяжелее. Потому что она чувствовала: «Он так любит мои сладости».

Я знаю, что вы очень хорошо выполняете все инструкции и все, что слышите на лекциях. Но, пожалуйста, будьте соразмерны в использовании сливочного масла.

Ведавид: А что если Кришна воровал масло?

Гангамата: Это хорошее оправдание.

Свами Тиртха: На этот вопрос сможешь ответить, если ты руководитель ашрама и нужно пропорционально распределять масло. Конечно, нет ничего независимого от божественного желания. Но мы начали с чрезмерной заботы. И на самом деле избытки – это не масло и не сахар, которые мы должны дать. Избыток – это любовь, привязанность. А это никогда не бывает передозировкой, это никогда не является бременем. Потому что чистая преданная любовь знает все тайны любви. И это очень разумное служение всегда учитывает вкус Кришны. Единственный вопрос, единственный вопрос в том, нравится Ему это или нет.

Я много раз рассказывал вам, как гопал массировал левую стопу Кришны. Он прекрасно делал массаж в течение получаса, а Кришна ушел в йога-нидре. И тогда наш гопал подумал: «Хорошо, я массировал левую стопу, теперь перехожу к правой стопе Кришны». Потому что я должен пропорционально распределять свое служение». Итак, он очень осторожно прекратил массировать левую ногу и очень нежно коснулся правой стопы. Тогда Кришна лишь слегка открыл глаза и сказал: «Вернись». Как Ему угодно. Иногда у вас может быть идея, предложение, но мы должны повиноваться, как Ему угодно. И из этого правила лишь немногие преданные являются исключениями. Когда их желание и сила воли одолевают Кришну.(from a lecture of Swami Tirtha, 03.10.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

“There was a brahmana-vaishnava named Vasudeva Vipra. He was living in Kurma Kshetra, just south of Jagannath Puri. He was a leper, but what type of leper! He had such a compassion that when any worms would fall out of the sores on his body, he would pick them up and place them back in the wounds – to prevent them from dying.”[1]

Sometimes we feel ourselves compassionate, right? Because maybe comparatively you are passionate, but I think Vasudeva Vipra was a very extreme example of compassion. You can do this only if you have hardly any bodily consciousness.

“One day he found within his mind: ‘The Lord Chaitanya Mahaprabhu is coming to the place nearby and I shall have the chance to have His darshan!’” Such a special state of mind! To be able to read reality in such a manner that ‘God is around! I will meet Him!’ “Mahaprabhu really went to that district, but by the time Vasudeva arrived there, Mahaprabhu had already left. Vasudeva was greatly disappointed and fell to the floor crying: “What a misfortune! I couldn’t have His darshan, not even a glimpse of the Lord! He has already left. I’m too unqualified to meet Him.” Mahaprabhu went almost a mile when suddenly He felt some attraction pulling Him back. He ran back, found the leper and embraced him. The leper body vanished and turned into a beautiful figure. Such was the devotion of Vasudeva Vipra.”

Here is an example for this natural state of humility. Or for this service mood that will connect man and God. That focus of meditation is so strong: ‘I perceive His presence, He is near!’ – from the side of Vasudeva. And at the same time, it is so powerful that even from a mile or more away Chaitanya Mahaprabhu noticed this attraction. He was attracted, He couldn’t move forward, He had to return.

And then the miracle started to happen. The master and the servant embraced – irrespective of the condition of the body. And all of a sudden this purification, this transformation happened – by the divine touch the disease was gone, disappeared. And what remained was the beauty – the beauty of the soul.

I think this is a very touching story – just to show, to support what was previously said that the connection, this attraction between a servant and a master is so important that both of them will come closer and they will meet. So, if our meditation, if our prayers, if our chanting – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – is pure enough and we surcharge this mantra with the best of our spiritual emotions, then hopefully we can stop Krishna from running away. If it happens that He is running so fast, then we have to follow the footsteps of someone else, who is not running so fast. Ami to’ kangala ‘krishna krishna’ boli dhai tava pache pache…[2] Then we need to follow an acharya. He doesn’t move so fast. Fast enough, no doubt, so you have to collect all your strength and energy to keep up with his speed. But if he has this quality of ‘krishna krishna’ boli – “I will shout, I will sing ‘Krishna! Krishna!’”, then He will hear. And as he is running after his beloved Lord, actually we are also running after Him, after them.

This is called natural humility; this is a relationship. Faith, humility – it’s a relationship. For real faith there must be an object and there must be a subject. A connection or relationship cannot exist without the parties who are involved. All these factors must meet in one point – and this is divine service, divine union. Therefore my suggestion is: please, search for it!

(to be continued)

[1] Shridhara Maharaj, Centenary Anthology

[2] A line of the song Ohe! Vaishnava Thakura by Bhaktivinoda Thakura(Szvámí Tírtha 2017.10.03-ai szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Élt egyszer Dzsagannáth Purítól délre, Kúrma-ksétrán egy Vászudéva nevű igen tanult vaisnava. Leprás volt, de nem akármilyen leprás! Olyan könyörületes volt, hogy amikor a férgek kihullottak a testét borító sebekből, akkor óvatosan felvette és vissza helyezte azokat, hogy tovább élhessenek.”[1]

Néha azt gondoljuk magunkról, hogy együttérzőek vagyunk, de úgy hiszem, hogy Vászudéva egy nagyon különleges példáját adta az együttérzésnek. Erre csak akkor vagytok képesek, ha már alig van testi tudatotok.

Történt egyszer, hogy az elméjében megérezte azt, hogy: ‘Az Úr Csaitanja Maháprabhu a közelbe fog érkezni és lehetősége lesz darsant venni Tőle!’” Milyen rendkívüli tudatállapot, amikor valaki ily módon látja a valóságot, képes érzékelni azt, hogy ‘Isten itt van a közelben! Találkozhatom Vele!’ Maháprabhu valóban arrafelé vette az útját, de mire Vászudáva odaért, Maháprabhu már el is távozott onnan. Vászudáva nagyon elkeseredett és sírva a földre zuhant: Micsoda szerencsétlenség! Még csak egy pillantást sem vethettem az Úrra! Elment! Teljesen méltatlan vagyok arra, hogy találkozhassam Vele!” Maháprabhu már egy mérföldnyire járt, amikor hirtelen azt érezte, hogy valami visszahúzza. Nyomban visszaszaladt és ott találta a leprást, akit azonnal átölelt. Abban a pillanatban eltűnt a leprás test és egy gyönyörű alakká változott. Ilyen hatalmas odaadással rendelkezett Vászudéva.”

Íme egy példa a természetes alázatosságra, vagy erre a szolgálatkész hangulatra, mely Istent és az embert összeköti. Olyan erőteljes volt Vászudévnak az Úrra rögzített meditációja hogy: ‘Érzem a jelenlétét, Ő itt van valahol a közelben!’, mely vonzerőt egy mérföldnyiről vagy még messzebbről is megérzett Csaitanja Maháprabhu. Annyira vonzotta Őt, hogy nem tudott tovább menni, vissza kellett fordulnia.

S ezzel kezdetét vette a csoda. A tanítómester és szolgája megölelték egymást, mit sem törődve Vászudév visszataszító testével, mire ő azon nyomban megtisztult a leprától, csodálatos testet öltve. Az isteni érintés által eltűnt a betegség, maradt a szépség, a lélek csodaszép „ruhája”.

Azt hiszem ez egy nagyon megható történet, mely alátámasztja a korábban mondottakat, hogy mennyire fontos a mester és szolgája közötti kapcsolat, vonzalom, mely által mindketten közelebb kerülnek egymáshoz. Tehát, ha elég tiszta a meditációnk, a fohászunk, a mantrázásunkHaré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré – és a legintenzívebb lelki érzésekkel töltjük fel, akkor remélhetőleg képesek leszünk megállítani Krisnát, hogy velünk maradjon. Ha mégis megtörténik, hogy nagyon gyorsan elszalad, akkor olyasvalakinek a nyomdokait kell követnünk, aki nem szalad olyan gyorsan. Ámi tó’ kángála, ‘kṛṣṇa kṛṣṇa’ bóli dhái taba pácshé pácshé…[2] Ebben az esetben kövessünk egy ácsárját. Kétségkívül ő is gyors és össze kell szednünk valamennyi erőnket, hogy lépést tartsunk vele. Viszont ő rendelkezik azzal az önátadott érzelemmel, mely így kiált ‘Krisna Krisna’ bóliOly elesett vagyok, Krsna, Krsna – mondom, míg szaladok a nyomodban!, akkor Ő majd meghallja azt. És ahogy a tanítómester szalad szeretett Ura után, mi is úgy szaladunk Krisna után, mindkettejük után.

Ezt hívják természetes alázatnak, ilyen természetű a közöttük lévő kapcsolat. Hi tés alázat jellemzi a kapcsolatukat. A valódi hithez kell, hogy legyen Akiben hiszünk és szükséges az, aki hisz Őbenne. Egy kapcsolat nem létezhet a benne lévő felek nélkül, akik egy pontban találkoznak, ez pedig az isteni szolgálat, az isteni Szépség és Szeretet találkozásának szolgálata. Ezért az alázatos kérésem és javaslom az, hogy ezt kutassátok!

(folytatása következik)

1. Sríla Srídhar Mahárádzs, Centenáriumi antológia c. műve

2. Bhaktivinód Thákur dalának egy sora: Ó! Vaisnava Thákura(от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

„Имало един брамин-ваишнава на име Васудева Випра. Живеел в Курма Кшетра, на юг от Джаганнатх Пури. Бил прокажен, но какъв! Бил толкова състрадателен, че когато червеите изпадали от раните по тялото му, той ги вдигал и ги слагал обратно в раните, за да не умрат.”[1]

Понякога ние се мислим за състрадателни, а? Защото може би сме относително страстни, но мисля, че Васудева Випра е бил изключителен пример за състрадание. Можете да направите това единствено, ако вече нямате никакво телесно съзнание.

„Един ден той усетил в ума си: „Бог Чайтаня Махапрабху идва тук наблизо и аз ще имам възможността да получа Неговия даршан! Такова специално състояние на ума! Да си способен да четеш реалността по такъв начин: „Богът е наблизо! Аз ще Го срещна!“ „Махапрабху действително отишъл в този район, но по времето, когато Васудева стигнал там, Махапрабху вече си бил тръгнал. Васудева бил дълбоко разочарован и се свлякъл на земята, ридаейки: „Какво нещастие! Не можах да получа Неговия даршан, не можах дори да зърна Бога! Той вече е заминал. Прекалено съм недостоен да Го срещна.” Махапрабху се бил отдалечил почти на миля, когато внезапно усетил някакво привличане да го тегли назад. Той хукнал обратно, намерил прокажения и го прегърнал. Проказата изчезнала от тялото и фигурата му станала прекрасна. Такава била предаността на Васудева Випра.”

Ето тук пример за това естествено състояние на смирение. Или за това настроение на служене, което свързва човека с Бога. Фокусът на медитация от страна на Васудева е толкова силен, че „Аз усещам присъствието Му, Той е наблизо!“ И в същото време е толкова могъщ, че дори от цяла миля далечина Махапрабху почувствал това привличане. Той бил привлечен, не можел да продължи напред, трябвало да се върне.

И тогава чудото се случило. Господар и слуга се прегърнали – независимо от телесното състояние. И ненадейно станало това пречистване, тази трансформация – от божественото докосване болестта изчезнала. А това, което останало, било красотата – красотата на душата.

Мисля, че това е много затрогваща история, която показва и подкрепя онова, което вече бе казано – че връзката, привличането между слуга и господар е значимо, че и двамата се приближават и се срещат. Така ако нашата медитация, нашите молитви, нашето мантруване – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – са достатъчно чисти и ако наситим мантрата с най-красивите си духовни чувства, тогава надеждата е, че можем да спрем Кришна да не бяга. Ако пък Той тича прекалено бързо, тогава трябва да следваме стъпките на някой друг, който не бяга така бързо. Ами то кангала кришна кришна боли‘ дхай тава паче паче[2] Тогава трябва да следваме ачария. Той не се движи толкова бързо. Достатъчно бързо, без съмнение, така че трябва да съберете цялата си сила и енергия, за да поддържате темпото. Но ако той има това качество кришна кришнаболи – „Аз ще викам, ще пея: „Кришна! Кришна!”, тогава Богът ще го чуе. И понеже той тича след своя любим Бог, всъщност ние също тичаме след Него, след тях.

Това се нарича естествено смирение; това е връзка. Вярата, смирението – те са връзката. За истинската вяра трябва да има обект и трябва да има субект. Връзката не може да съществува без страните, които участват. Всички тези фактори трябва да се срещнат в една точка – и това е божественото служене, божественото единение. Затова моята препоръка е: моля ви, търсете го!

(следва продължение)

[1] Шридхара Махарадж, „Стогодишна антология“

[2] Ред от песента „Охе! Ваишнава Тхакура“ от Бхактивинода Тхакура(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question of Shyama Tulasi: Could you make a clear distinction between the two attitudes? One is when you serve for the benefit of those whom you serve and the other is when you are like a mother who is caring for the children, but in such a way that she is preventing them from doing anything. One is for them and the other is instead of them.

Swami Tirtha: To overcare?

Shyama Tulasi: To overcare. Yes.

Swami Tirtha: It’s very simple. If you are driven by instincts, then you do this second type. If you are driven by wisdom, you do the other type – for their benefit. And sometimes this is cruel. If we examine the examples of nature, like the animal kingdom, we shall find different types of parental affection or servitude. For some time the mother dog accepts the little puppies, but when they start to bite too much, she will kick them out. You might say: cruel. But it will make them very strong, and able to stand on their own feet, and to find foodstuff for themselves – not only taking the blood and the milk of the mother. Overcaring, I think, is very instinctive – it’s when you want to dominate. And this is the best way to corrupt. If you overcare for your children, this is the best way to corrupt them. They will always depend on you in a wrong manner. But if you are wise, you will not only provide the freedom, but kick them out sometimes.

Comment: With love.

Swami Tirtha: Yes, for their benefit – to make them stronger, to make them face some realities of life. Therefore, it is said: “For you and with you I am ready to do anything; but instead of you I am not ready to do anything.”

Question of Chakori: Is it possible to overcare for, to overserve Krishna?

Swami Tirtha: To overserve Krishna? ‘Today I have over-japaed myself, over-japa.’ Well, it is possible. So, we have to be careful not to be an annoying servant of the Supreme. You should know your limits. You should know when your presence is accepted and when your presence is a burden. Although you are the best to be saved, still give a break to Krishna sometimes.

This we shall understand from the further explanations of Rupa Goswami, because there are different grades of devotees – not only in servitude, but in other rasas as well. And everybody should act according to this gradation, according to their position and not more – not overcare, not overjump. Because it’s a system, it’s a structure and everybody has to fulfil his or her commitment, duty. Otherwise it’s a mess. Because for example, if those devotees who are supposed to make garlands for Krishna start to overcare for their service and bring two tons of flowers – all right, He can bear the burden, but maybe it’s a little heavy for Him. Or if they start to exchange their services and in the end nobody knows what to do – then it’s a disaster. Of course, spiritual life is always floating, it’s always improving and there are small… well, I wouldn’t say distortions, but changes, and actions and reactions are there. So, it’s a living thing. Nevertheless, according to Rupa Goswami’s descriptions, these different groups of servitors are always under the care of some superiors. This is the way to provide the harmony and the unity of the different services.

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)  

Sjáma Tulaszí: Segítenél megvilágítani, hogy mi a különbség a következő két hozzáállás között? Az egyik az, amikor mások lelki fejlődése érdekében szolgáljuk őket (például praszádával kínálva emelkedhetnek lelkileg), a másik pedig az, amikor olyanok vagyunk, mint a gyermekéről gondoskodó édesanya, aki mindentől megóvja és egyben mindenben megakadályozza gyermekét.

Szvámí Tírtha: Tehát túlságosan gondoskodó?

Sjáma Tulaszí: Igen, túl gondoskodó.

Szvámí Tírtha: Ez nagyon egyszerű. Ha az ösztönök vezérelnek, akkor az utóbbi típusba tartozol. Ha bölcsek vagytok, akkor a másik hozzáállás jellemző rátok, értük cselekedtek, mely néha meglehetősen kegyetlennek tűnhet. Ha a természetet, az állatvilágot vesszük alapul, akkor különböző típusú szülői szeretettel, szolgálatkész hozzáállással találkozunk. Például a kutyamama egy darabig alázatosan tűri a kiskutyák mindenféle szeszélyét, de miután túlságosan harapósak lesznek, akkor kilöki őket az alomból. Erre azt mondhatnánk, hogy ez igencsak kegyetlen dolog, de ezáltal válnak erőssé, önállóvá és így tudnak majd élelmet szerezni maguknak, nem csak az anyjuk tejét és vérét szívják. A túlzott gondoskodás, úgy hiszem egy igen ösztönös dolog, amikor uralkodni akartok a másikon, és ez a legjobb módja annak, hogy elrontsátok őket.

Mindig függeni fognak tőletek. Viszont ha bölcs szülők vagytok, akkor néha ki kell löknötök a gyermekeiteket a “szülői fészekből”, mellyel egyben szabaddá, önjáróvá is teszitek őket.

Hozzászólás: Természetesen szeretettel téve mindezt.

Szvámí Tírtha: Igen, az ő érdekükben, hogy megerősödjenek és szembe tudjanak nézni a valós élet adta nehézségekkel. Ezért azt mondják, hogy: Érted és veled kész vagyok mindent megtenni, de helyetted semmit.”

Csakórí kérdése: Krisna esetében beszélhetünk-e túlzott gondoskodásról, túlzott szolgálatról?

Szvámí Tírtha: Túlzottan szolgálni Krisnát? ‘Ó, ma túldzsapáztam magam.’ Szóval a válasz, igen lehetséges. Ezért kell vigyáznunk, hogy ne váljunk bosszantó szolgává a Jóisten számára. Tisztában kell lennetek a határaitokkal, mikor kedves és mikor terhes a jelenlétetek. Bár, ti igazán méltók vagytok az üdvösségre, mégis néha adjatok némi szünetet Krisnának is.

Ezt megérthetjük Rúpa gószvámí következő magyarázatából, ahol különböző szinten lévő bhaktákról beszél, nem csak a szolgálatkészség, hanem a raszák tekintetében is. Mindenkinek egy adott rangsor, az őt megillető pozíció szerint ildomos cselekednie, és nem többet, nem túlbuzgón, nem átugorva ezeket a szinteket. Tudniillik ez egy tudatosan felépített rendszer, ahol mindenkinek meg kell valósítania, be kell tölteni az általa vállalt feladatot, kötelezettséget. Máskülönben káosz lesz. Például, ha azok a bhakták, akik virágfüzért készítenek Krisnának, kissé túlgondolnák ezt a szolgálatot és két tonna virágból szeretnének fűzni – nos, természetesen ezt a terhet Ő könnyűszerrel elbírja, mégis lehet, hogy kicsit nehéz lenne Neki. Vagy például, ha elkezdenék felcserélgetni a szolgálatokat, végül senki sem tudná, hogy mit kell tennie, kész katasztrófa lenne. Természetesen, lelki vonatkozásban minden harmonikus, gördülékeny és a fejlődésről szól, bár előfordulhatnak apróbb… nos, nem mondanám, hogy kellemetlenségek, inkább módosítások, amik bizonyos visszahatással járnak. Tehát ez egy élő, eleven dolog. Viszont Rúpa gószvámí leírásában az is megtalálható, hogy ezek a különböző szolgálatokat végző csoportok mindig egy felsőbb vezető irányítása alatt állnak, így biztosítva azok harmóniáját és egységét.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Шяма Туласи: Бихте ли направили ясно разграничение между двете отношения: едното е когато човек служи за доброто на тези, на които служи, а другото е когато някоя майка се грижи за децата си, но по такъв начин, че не им дава да свършат нищо. Едното е за тях, а другото – вместо тях.

Свами Тиртха: Когато прекалява с грижите?

Шяма Туласи: Прекалена грижовност, да.

Свами Тиртха: Съвсем просто е. Ако ви водят инстинктите, тогава правите това. Ако ви води мъдростта, правите другото – което е за тяхно добро. И понякога то е жестоко. Ако се вгледаме в примерите от природата, да речем в животинското царство, ще видим различни типове родителска обич и грижовност. За известен период кучката приема малките си кученца, но когато започнат да я хапят прекалено много, тя ги изритва. Ще кажете: жестоко е. Но това ще ги направи по-силни, способни да стоят на собствените си крака и сами да си намират храна – а не само да смучат кръвта и млякото на майка си. Мисля, че прекалената грижовност е много инстинктивна – това е когато искаш да доминираш. И то е най-добрият начин да разглезиш. Ако прекалено обгрижвате децата си, това е най-добрият начин да ги разглезите. Те винаги ще са зависими от вас по един неправилен начин. Но ако сте мъдри, не само ще им давате свобода, но и ще ги изритвате понякога.

Коментар: С любов.

Свами Тиртха: Да, за тяхно добро – за да ги направите по-силни, да ги накарате да се изправят пред някои истини в живота. Затова се казва: „За теб и заедно с теб съм готов на всичко; но вместо теб не съм готов да правя нищо.”

Въпрос на Чакори: А възможно ли е да прекалим с грижата, да прекалим със служенето към Кришна?

Свами Тиртха: Да прекалим със служенето към Кришна? „Днес премантрувах, прекалих с джапата.“ Възможно е. Трябва да сме внимателни да не сме досадни слуги на Бога. Трябва да си знаете границите. Да знаете кога присъствието ви е прието и кога е бреме. Макар най-много да заслужавате спасение, все пак понякога давайте отдих на Кришна.

Това ще разберем от по-нататъшните обяснения на Рупа Госвами, защото има различни степени преданоотдадени – не само в служенето, но и в останалите раси. И всеки трябва да действа в съответствие с тази градация, според собствената си позиция, и не повече – да не прекалява с грижите, да не се изхвърля. Понеже това е система, структура, и всеки трябва да изпълнява своята задача, своите задължения. Инак настава бъркотия. Защото ако например онези предани, които би трябвало да правят гирлянди за Кришна, започнат да прекаляват със служенето си и донесат два тона цветя – добре, Той може да понесе такъв товар, но може би все пак ще Му е малко тежко. Или ако започнат да си разменят служенията и в крайна сметка никой не знае какво да върши – тогава става бедствие. Разбира се, духовният живот винаги тече, винаги се усъвършенства и има малки… не бих казал кривини, но промени; има действия и последствия. Това е нещо живо. При все това, според описанията на Рупа Госвами, тези различни групи служители винаги са под грижите на някои наставници. Това е начинът да се осигури хармония и единство между различните служения.

(следва продължение)