Archive for March 24th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, arrival)

It is a pleasure to be here with you. While traveling here, I was wondering what topic to discuss. Then somebody suggested to me: “Just say ‘Hare Krishna to all!’ and everybody is happy. So basically, this is my message today. And I think this is my message for the upcoming days. If you want to find your spiritual perspective, just chant the holy names of God; and then see what will happen. We cannot make a demo version of your purification. And we cannot expect that everything will be flawless and very easy – we cannot promise that. Nevertheless, if we touch this language of the heart, some miracles we can expect. If we have the intensity of the call, we will never be left alone. Usually we all want proof. Correct? ‘I will accept if I see, I will believe if I see.’ But actually this works the other way around – if you believe, then you will be able to see. So this is our proof. It’s not necessary to believe blindly whatever you hear in the lectures. But try to check for yourself, try to see if it works or not.

Shall I share one definite proof with you, which you can experience today? Actually –which you are experiencing right now. Yes or no? Because I don’t want to force my truths upon you, so you have to agree. The elevation of the energy level – this is definite proof. It’s not that the hall is without AC. No, this is the raising of the energy level. You feel more heat. If we examine the material reasons, you might find a lot. But they are only very weak and very faraway representations or emanations of the original truth. If you are connected to a very high level of existence and reality, then something will change around you. You will start to feel that something wants to explode inside. Therefore it is said: ‘Don’t associate with sadhus, because your mind-set will explode.’ It’s risky! For example, Gurudev’s emanation was so strong that from the bus station I could feel whether he is at home or not. Very strong! Or you can have some other mystic experience if you associate with the divine truth. So, this is one proof that what we are discussing exists, there is something; you have to go deep and search for it for yourself. This is one proof, if you want. You might say ‘something external’, but it’s got some reason why.

But today, after thinking about these proofs, I want to say something about a very simple principle and this is the radius. What does it mean to you – radius?

Palana Shakti: That it affects the nearby people.

Paramananda: That there is a center.

Another: It transmits some message, some news.

Swami Tirtha: The radius is also a kind of scope. This is a very unique shape – the circle – with the smallest circumference and the biggest area. This is due to the radius. And the central point. So, the radius is something that is familiar to you – your radius. For example, your village, your country is your radius; and a little bit further on. To the limit your radius expands you feel at home, you feel comfortable. If you go beyond your radius, you feel a little uneasy – it’s a new place, it’s something strange, something unusual. Of course, people differ in their radius – one has a very small one, the other has a larger radius – but everybody’s got a limit of their radius. And this is not only a physical dimension, because that’s easy to understand – but it’s also true in the spiritual sense. You can apply this principle on the physical platform, it’s easier, and you can experience that. Go to an unknown place, go to a strange country and you don’t know anything – how to buy a bus-ticket and then how to validate your ticket. It’s crazy – little things, but they start to disturb you, make you feel uneasy. Then you accommodate and you will understand.

In the same manner we have an intellectual radius – something that you can understand; and if something is beyond that limit, then it’s very difficult to understand it, very difficult to agree with it even. So not only to understand – because all right, it is complicated – but even to accept that something is beyond. Therefore humans have this inner thirst for broader understanding. This desire to know more is a proof that complete knowledge, full knowledge exists, because otherwise you wouldn’t search for more understanding.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. megérkezés)

 

Örülök, hogy itt lehetek veletek! Idefelé azon gondolkodtam, hogy miről is beszélgessünk. Majd valaki azt javasolta, hogy: „Csak mondjad mindenkinek azt, hogy ‘Haré Krisna!’ és ettől mindenki boldog lesz.” Tehát alapvetően ez a mai és azt hiszem az elkövetkezendő napoknak is az üzenete. Ha szeretnétek megtalálni a saját lelki távlataitokat, akkor csak zengjétek Isten Szent Neveit és majd meglátjátok, hogy mi fog történni. Ugyan a megtisztulás utánról nem tudunk ízelítőt venni és azt sem várhatjuk el, hogy minden zökkenőmentes és nagyon egyszerű lesz, ezt nem tudjuk megígéni. Azonban, ha megérintjük a szív nyelvét, csodákra lelhetünk. Ha erős ez az elhívás, akkor sohasem leszünk magunkra hagyva. Általában ugye mindannyian bizonyítékokat akarunk! Igaz? ‘Hiszem, ha látom.’ De valójában ez pont fordítva működik, ha hisztek, akkor meg fogjátok látni. Ez a mi bizonyságunk. Nem kell mindent vakon elhinni a leckéken, próbáljátok meg tesztelni saját magatok, hogy lássátok működik vagy sem.

Megoszthatok veletek egy kétségtelen bizonyítékot, melyet ti magatok is megtapasztalhattok? Valójában ezt, már most is érzékelihetitek. Nos, szeretnétek vagy sem? Mivel nem szeretném a magam igazát rátok erőltetni, ezért csak akkor mondom el, ha ti is szeretnétek. Nos ez az egyértelmű bizonyíték: az energiaszint emelkedése. Ez nem azt jelenti, hogy itt nincs légkondicionáló, hanem hogy emelkedik az energiaszint. Egyre nagyobb hőt érzékelhettek. Ha megvizsgáljuk ennek a fizikai hátterét, számos okot találhattok, azonban ezek igencsak gyenge teóriák és meglehetősen távol állnak a valóságtól. Ha a létezés nagyon magas szintjével álltok kapcsolatban, akkor valami megváltozik körülöttetek. Az az érzésetek, mintha valami fel akarna robbanni bennetek. Ezért azt mondják, hogy: ‘Nem tanácsos szádhukkal társulnotok, mert fel fog robbanni az elmétek.’ Ez elég veszélyes! Például, Gurudévnek olyan erős volt a kisugárzása, hogy már a buszpályaudvarról érzékelni lehetett, hogy otthon van vagy sem. Rendkívül erőteljes volt! Vagy pedig egyéb misztikus élményben lehet részetek, ha az Abszolút igazsággal társultok. Tehát ez az egyik bizonyítéka annak, hogy amiről beszélünk az létezik, az anyagi dolgokon túl létezik ez a valami. Mélyre kell ásnotok és magatoknak kell rálelnetek az igazságra. Tehát ez egyfajta bizonyíték, amire még mindig mondhatjátok azt, hogy ez ‘eléggé külsődleges dolog’, de ennek a hőérzet emelkedésnek kétségkívül van valami oka.

Ahogy ma ezeken a megtapasztalható bizonyítékokon gondolkodtam, eszembe jutott egy nagyon egyszerű alapelv, ez pedig a sugár. Nektek mit jelent ez a szó, hogy sugár?

Pálana-sakti: Hogy valami kihat a közelben lévő emberekre.

Paramánanda: Azt, hogy van egy középpont.

Másvalaki: Hogy üzenetet, hírt közvetít.

Szvámí Tírtha: A sugár is egyfajta hatókör. A kör, egy igencsak különleges forma, mivel legkisebb kerülettel és legnagyobb területtel rendelkezik, ami a sugárnak és a középpontnak köszönhető. Szóval a sugár olyasmi, ami ismerős számotokra, a ti saját sugaratok. Például a falu, az ország ahol éltek az a ti hatókörötök, és még egy kicsivel több is. Ameddig ez terjed addig otthonosan, komfortosan érzitek magatokat. Ha ezen kívül kerültök, akkor kissé nyugtalanok lesztek, újnak, furcsának és szokatlannak érzitek majd a helyzetet. Természetesen, mindenkinek különböző a hatóköre, valakinek nagyon kicsi, van akinek nagyobb, de mindenkinek van egy határa a hatósugarának. Ez nem csupán fizikai dimenzió, mert azt könnyű lenne megérteni, hanem lelki értelemben is igaz. Ezt az elvet anyagi szinten is érzékelhetitek, megtapasztalhatjátok, úgy könnyebb. Menjetek el egy idegen helyre vagy országba, ahol minden ismeretlen, például hogyan vegyetek buszjegyet, hogyan kell azt érvényesíteni. Tiszta őrültség, mert ezek nagyon apró dolgok, mégis nagyon megzavarnak, nyugtalanná tesznek. Majd gyorsan alkalmazkodtok és minden értelmet nyer.

Ugyanígy mindenkinek van egy intellektuális hatósugara, mindaz amit ismertek, és ha valami ezen túl van, akkor azt nagyon nehéz megérteni, sőt nagyon nehéz egyetérteni vele. Tehát nem elég csak megérteni, rendben ez bonyolult dolog, hanem azon túlmutatóan, még el is kell fogadnunk. Ezért vágynak az emberek erre a teljesebb megértésre. Ez a vágy, hogy még többet tudjunk a bizonyíték arra, hogy létezik a teljes tudás, máskülönben nem kutatnánk folyamatosan a világ és a dolgok további megértését.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, пристигане)

 

Удоволствие е да бъда тук с вас. Идвайки насам си мислех по каква ли тема да говорим. Тогава някой ми предложи: „Просто кажи: „Харе Кришна на всички!“ и всеки ще е щастлив“. Така че основно това е посланието ми днес. А считам, че то ще е и посланието ми за идните дни. Ако искате да откриете своята духовна перспектива, просто възпявайте светите имена на Бога; пък сетне вижте какво ще се случи. Не можем да направим демо версия на вашето пречистване. И не можем да очакваме, че всичко ще тече без грешки, като по мед и масло – няма как да обещаем това. Въпреки всичко, ако се докоснем до този език на сърцето, можем да очакваме някои чудеса. Ако зовът ни е интензивен, никога няма да бъдем оставени сами. Обикновено ние всички искаме доказателства, нали „Ще приема, ако видя. Ще повярвам, ако видя.“ Но всъщност то работи наобратно – ако повярваш, тогава ще можеш да видиш. Така че това е нашето доказателство. Не е нужно да вярвате сляпо каквото чувате на лекции. Но опитайте се да го проверите за себе си, стремете се да видите дали работи или не.

Да споделя ли с вас едно категорично доказателство, което можете да изпитате днес? Всъщност – което изпитвате тъкмо в момента. Да или не? Не искам да ви налагам моята истина, трябва да се съгласите. Вдигането на енергийното ниво – това е ясно доказателство. Не е въпросът, че в стаята не е включен климатика. Не, това е вдигането на енергийното ниво. Усещате повече топлина. Ако разглеждаме материалните причини, може да намерите много. Но те са съвсем слаби и далечни изражения на оригиналната истина. Ако сте свързани с едно много висше ниво на съществуване и реалност, тогава нещо ще се промени около вас. Ще започнете да чувствате като че нещо иска да се взриви отвътре. Затова е казано: „Недейте да общувате със садху, защото умствените ви нагласи ще експлодират.“ Рисковано е! Например, излъчването на Гурудев беше толкова мощно, че още от автобусната спирка можех да усетя дали той е у дома или не. Толкова мощно! Или може да имате други мистични преживявания, ако общувате с божествената истина. Така че ето едно доказателство, че това, за което говорим, съществува, че има нещо; но вие трябва да се задълбочите и да го потърсите сами. Това е едно доказателство, ако искате. Може да го наречете „нещо външно“, но то си има причини.

Обаче днес, след размислите за тези доказателства, бих искал да кажа нещо за един много прост принцип, а именно радиусът. Какво ви говори това – радиус?

Палана Шакти: Че въздейства върху близкия кръг хора.

Парамананда: Че има център.

Друг: Предава някакво послание, някаква вест.

Свами Тиртха: Радиусът също така е вид обхват. Кръгът е много необикновена фигура – с най-малката обиколка и най-голямата площ. Това е заради радиуса. И заради централната точка. Радиусът е нещо, което ви е познато – вашият радиус. Да речем селото ви, страната ви са вашият радиус; и малко по-нататък. Дотам, докъдето се простира радиусът ви, се чувствате у дома, чувствате се комфортно. Ако излезете извън радиуса си, чувствате се леко неловко – ново място, нещо странно, необичайно. Разбира се, хората се различават в своя радиус – един има малък, друг голям – но всеки има предел на радиуса си. И не става дума само за физическо измерение, защото това е лесно да се разбере – но то важи и в духовен смисъл. Можете да приложите този принцип на физическо ниво, по-лесно е и можете да го усетите. Идете на непознато място, в чужда страна и няма да знаете нищо – дори как да си купите билет за автобуса и как след това да го валидирате. Шантаво е – уж такова дребно нещо, а ви смущава и ви кара да се чувствате неудобно. След това свиквате и започвате да разбирате.

По същия начин имаме и интелектуален радиус – онова, което можете да разберете; и ако нещо е отвъд този предел, тогава е много трудно да го проумеете, а и да се съгласите с него. Не само да разберете – защото добре, сложно е – но дори да приемете, че има нещо отвъд. Затова хората изпитват тази вътрешна жажда за по-широко разбиране. Това желание да се узнае повече е доказателство, че пълното знание, съвършеното знание съществува, защото иначе не бихте търсили повече разбиране.

(следва продължение)