Archive for November 9th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 02.01.2018 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Returning to our original point: what is the most attractive feature in Krishna for you?

Damodar: That He is the beloved of Radha.

Swami Tirtha: You know the philosophy, I see. Very nice. Others?

Yashoda: I like the way how Krishna loves Radha and how He is making some tricks to impress Her.

Swami Tirtha: Yes, this is the difference. She doesn’t have to make any trick to impress Him, you see. Raga?

Raga Manjari: That once you meet Krishna, you cannot forget Him.

Ramvijay: What I like in Krishna is that He is giving us Gurudev. It’s not just a formal answer, because really in this world it’s not so easy to be touched by the spiritual world. So, I really think one of the greatest mercies He can give is to give us Gurudev.

Swami Tirtha: They say Krishna provides the sadhu and sadhu provides Krishna. So, both work for each other and for us as well. And again, this is like a hidden secret of spiritual life. How it happens – we never know. But it does happen. Shrila Shridhara Maharaja says that if you want to find Krishna, you have to search in the heart of the pure devotee. Because there you will find that special inspiration, that special presence that activates that person. And through this you can also understand something, or guess something. Just remember Rupa Goswami’s example: he is considered to be so powerful that he holds the divine perfection in his fist. And he opens his fist and shows it like a gem, like a precious stone in his hand. Krishna sends the sadhu and the sadhu will bring Krishna with Himself. Please, also become sadhus – so that you can bring Krishna, divine mercy to others. Palana, what is your preference?

Palana Shakti: I am impressed by His definition of service: you can start with quite nothing, just offer something. And after that you realize you have to give it all.

Swami Tirtha: Another trick. When we are on the hook, then we cannot escape.

He is a good teacher. He educates nicely. ‘Give me some small insignificant things.’ And when you are enamored and invited by these small little things, you think that you can afford that, then He comes with the real demands. And His list is long. On His list He has all that we have. All this which we are ready to offer officially; but all this that we want to preserve for ourselves – which is more difficult to give up, we have to sacrifice it.

But this is the game of love. ‘Give me just one glance!’ ‘I am happy to give you one glance.’ And then you are lost. You are lost. Slowly-slowly He will acquire everything. Officially we know that it’s good. Yet when we start to lose something, we are upset. ‘Why? Why me? I am serving You, why do You behave so rudely with me?’

When Shrila Prabhupada when bankrupt many times in his life, he said: “From all those whom Krishna likes He will take away everything.” Do we have that mentality? If you go bankrupt, are you happy? But it is said if Krishna wants to take away something from you, even if you have 10 hands, can you protect yourself?

Baladev: No way! Even thousand won’t do.

Swami Tirtha: That’s the second part. But if He wants to give you something, even if you have thousands of hands you cannot reject, you cannot stop Him. He will take away all the obstacles, my dear ones. And He is ready to give Himself to you. Other preferences?

Ganga Mata: Freedom.

Swami Tirtha: Freedom? He is free, but you are not.

Ganga Mata: The question was what we like in Krishna.

Swami Tirtha: All right. My answer was that He is free but you are not. He is said to be ‘sovereign’. It’s quite difficult to understand this independence or vairagya. This is a divine quality, vairagya. Why? He is free, He is absolutely free. He gives the rules and He is not bound by the rules. Only sometimes and in some cases. But this freedom is a divine feature, we can say. This absolute freedom – you can do whatever you like – if you give this capacity to a fool, what will happen? A disaster! So freedom also means great responsibility. For freedom we need to pay a high price. People like freedom, but they hardly like to pay the price. Yet we know, the ultimate freedom comes form this living and loving connection with the Supreme. Because if He is free and I’m not only a servant, but a slave of that freedom, then I also become free.

Some want to stop Krishna’s freedom. ‘Don’t move that fast. Don’t go today. You always want to go. Stay with us!’ So, to curb the freedom of the Supreme is possible by a special power, and I think you all know that power.

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha, 2018.01.02-ai szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Visszatérve az eredeti témánkhoz: mi számotokra Krisna legkedvesebb tulajdonsága?

Dámódar: Az, hogy Ő Rádhá szerelme.

Szvámí Tírtha: Látom, ismered a filozófiát. Nagyon jó. Többiek?

Jasódá: Nekem nagyon kedves az, amilyen szeretettel Krisna viszonyul Rádhikához, illetve amilyen csalafinta módon elbűvöli Őt .

Szvámí Tírtha: Na igen, ez kettejük között a különbség, hogy Rádhikának nem kell cselhez folyamodnia azért, hogy rabul ejtse Krisnát! Rága?

Rága-manydzsarí: Nekem az, hogy ha egyszer már találkoztál Krisnával, akkor sohasem tudod elfelejteni!

Rámvidzsáj: Én azt szeretem Krisnában, hogy Ő adja nekünk Gurudévát. Ez nem egy szokványos válasz a  kérdésedre, viszont valóban nem könnyű, hogy itt a Földön megérintsen bennünket a lelki világ. Tehát valóban Krisna legnagyobb kegyének azt érzem, hogy eküldte számunkra Gurudévát.

Szvámí Tírtha: Azt mondják, hogy Krisna adja a szádhut és a szádhu adja Krisnát. Tehát Ők ezt egymásért, és értünk is teszik. Ez szintén a lelki élet egyik titkos misztériuma. Hogy ez hogyan történik, azt sohasem tudhatjuk, mégis megtörténik. Sríla Srídhar Mahárádzs azt mondja, ha szeretnétek rátalálni Krisnára, akkor keressétek Őt a tiszta bhakták szívében, mivel ott találjátok meg azt a különleges lelkesültséget, azt a rendkívüli jelenlétet, ami az adott bhaktát inspirálja. Ezen keresztül pedig megsejthettek vagy megérthettek valamit. Csak emlékezzetek Rúpa gószvámí példájára, akit úgy tartottak számon, hogy akkora hatalommal rendelkezik, mellyel a  markában tartja az egész Isteni tökéletességet; és ha kitárja a tenyerét, ezt egy rendkívül értékes drágakőként mutatja fel a számunkra. Krisna küldi a szádhut és a szádhu elhozza magával Krisnát. Kérlek, ti is legyetek szádhuk – így  ti is elhozhatjátok Krisnát és az Isteni kegyet mások életébe. Pálana, te mit szeretsz Krisnában?

Pálana-sakti: Engem a szolgálatról adott definíciója az, ami leginkább lenyűgöz: ‘Jóformán nem kell semmi ahhoz, hogy belefogj a Szolgálatomba, bármit felajánlhatsz Nekem.’ – Majd lassacskán ráeszmélsz, hogy mindent oda kell adnod.

Szvámí Tírtha: Igen, ez megintcsak egy újabb kópéság. Ha már rajta vagyunk a légypapíron, akkor onnan már nincs menekvés.

Krisna  egy rendkívül jó tanító. ‘Ajánlj fel Nekem egy kis jelentéktelen dolgot.’ Majd amikor már ezekkel az apró kis lelkesítő dolgokkal teljesen elcsábított benneteket, és azt gondoljátok, hogy ezeket könnyűszerrel oda tudjátok adni, akkor előáll a valódi kérésekkel. És meglehetősen hosszú a listája, minden szerepel rajta, amink csak van. Mindaz, amit látszólag készek vagyunk odaadni, és mindaz amit meg akarunk tartani magunknak – amiről nehezebben tudunk lemondani, amiért már szenvednünk kell.

Azonban ez egy szerelmi játék. ‘Mi: Csak egyszer pillants rám!’ Ő: ‘Örömmel rád pillantok.’ – S abban a pillanatban  elvesztél, teljesen elvesztél! Lassanként elvesz mindent. Elvileg tudjuk, hogy ez jó, mégis, amikor kezdjük elveszíteni az adott dolgot, akkor kétségbeesünk. ‘Miért? Miért pont én? Hiszen szolgáltalak Téged, hát miért bánsz ilyen kegyetlenül velem?’

Amikor Sríla Prabhupád többször csődbe ment az élete során, azt mondta: „Akit szeret Krisna attól elvesz mindent.” Képesek vagyunk ugyanígy reagálni? Csődbe megyünk és ennek örülünk?  Ha Krisna el akar venni tőletek valamit, amihez  tíz körömmel ragaszkodtok, vajon sikerülhet megtartanotok?

Baladév: Lehetetlenség! Még ezer körömmel sem!

Szvámí Tírtha: Viszont ez fordítva is igaz. Ha Ő szeretne nektek adni valamit, még ha ezernyi kezetek is van, nem tudjátok visszautasítani, vagy  megakadályozni. Kedveseim, Ő képes elhárítani minden akadályt, és kész odaadni Önmagát nektek. Másvalaki? Mit szerettek Krisnában?

Gangá Mátá: A szabadságot.

Szvámí Tírtha: A szabadságot? Ő szabad, de te nem vagy az.

Gangá Mátá: Úgy szólt a kérdés, hogy  mit szeretünk Krisnában.

Szvámí Tírtha: Rendben, én pedig azt mondom , hogy Ő szabad, de ti nem vagytok azok. Ő teljesen ‘szuverén’. Elég nehéz felfogni ezt a fajta függetlenséget, vagyis vairágját, ami egy isteni minőség. Miért? Mert Ő független és teljesen szabad. Bár Ő hozza a szabályokat, de Őt nem kötik azok, néhány eset kivételével. Ez az abszolút szabadság mondhatjuk, hogy egy isteni jellemvonás. Bármit megtehet, amit csak akar. Viszont mi történik, ha ugyanezzel  a képességgel egy félkegyelműt  ruházunk fel? Borzasztó katasztrófa lesz belőle! Tehát a szabadság nagy felelősséggel jár, melyért nagy árat kell fizetnünk. Az emberek szeretik a szabadságot, viszont kevésbé szeretik megfizetni az árát. Ennek ellenére tudjuk, hogy a végső szabadság a Legfelsőbbel való eleven és szeretetteljes kapcsolatból fakad, mivel, ha Ő szabad és mi nem csak szolgái, hanem a Szabadság rabszolgái is vagyunk, akkor mi is szabaddá válhatunk.

Vannak akik korlátozni akarják Krisna szabadságát, ‘Ne tűnj el ilyen hirtelen! Ma még ne menj el! Szüntelen el akarsz menni, maradj velünk!’ Tehát egy különleges erő folytán mégis lehetséges megfékeznünk a Legfelsőbb szabadságát. Azt hiszem ezt az erőt mindannyian jól ismeritek!

(folytatása következik)

 (от лекция на Свами Тиртха, 02.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Да се върнем на въпроса: коя е за вас най-привлекателната черта на Кришна?

Дамодар: Че Той е любимият на Радха.

Свами Тиртха: Виждам, че познаваш философията. Много добре. Други?

Яшода: Харесва ми как Кришна обича Радха и как прави различни номера, за да Я впечатли.

Свами Тиртха: Да, в това е разликата. На Нея не ѝ се налага да прави никакви номера, за да Го впечатли. Рага?

Рага Манджари: Че веднъж срещнеш ли Кришна, не можеш да Го забравиш.

Рамвиджай: Това, което харесвам в Кришна е, че той дава Гурудев. Това не е просто формален отговор, защото наистина в този свят не е толкова лесно да бъдеш докоснат от духовния свят. Затова наистина мисля, че една от най-великите милости, които Той може да ни даде е, че ни дава Гурудев.

Свами Тиртха: Казват, че Кришна ни дава садху, а садху ни дава Кришна. Така че двамата работят един за друг, а също и за нас. Това отново е една скрита тайна на духовния живот. Как се случва – няма как да узнаем. Но се случва. Шрила Шридхара Махарадж казва, че ако искате да намерите Кришна, трябва да търсите в сърцето на чистия предан. Защото там ще откриете онова специфично вдъхновение, онова специфично присъствие, което кара този човек да действа. И чрез него и вие ще можете да разберете нещичко, да се догадаете за нещичко. Спомнете си примера на Рупа Госвами: той е считан за толкова могъщ, че държи божественото съвършенство в юмрука си. И той отваря юмрука си и ни го показва като скъпоценен камък на дланта си. Кришна изпраща садху, а садху довежда Кришна със себе си. Моля ви, вие също станете садху, за да може да донасяте Кришна и божествената милост на останалите. Палана, твоето предпочитание какво е?

Палана Шакти: Аз съм впечатлена от Неговото определение за служене: може да започнеш почти с нищо, просто поднеси каквото и да е. Пък след това разбираш, че трябва да дадеш всичко.

Свами Тиртха: Поредният трик. И когато сме на куката, не можем да избягаме.

Той е добър учител. Обучава ни добре. „Дай ми някакви мънички, незначителни неща.” И когато си очарован и примамен от тези мънички неща, мислейки си, че можеш да си ги позволиш, тогава Той предявява истинските си изисквания. А списъкът Му е дълъг. В Неговия списък е всичко, което притежаваме. Всичко онова, което сме готови да Му поднесем официално, но и всичко това, което искаме да запазим за себе си – а това е по-трудно да се даде, то трябва да се пожертва.

Но такава е играта на любовта. „Подари ми само едничък поглед!” „С радост ще Ти дам един поглед.” И после си изгубен. Изгубен си. Малко по малко Той ще докопа всичко. Официално знаем, че това е добре. Обаче когато започнем да губим нещо, ние се разстройваме. „Защо? Защо на мен? Аз Ти служа, защо постъпваш толкова грубо с мен?”

Когато Шрила Прабхупад банкрутирал многократно през живота си, той казвал: „Кришна отнема всичко от тези, които харесва.” Ние имаме ли този начин на мислене? Ако вие фалирате, щастливи ли сте? Макар да се казва, че ако Кришна иска да ви отнеме нещо, и десет ръце да имате, не можете да се защитите.

Баладев: Няма как. Дори и с хиляда не става.

Свами Тиртха: Това е втората част: но ако Той иска да ви даде нещо, дори и хиляда ръце да имате, не можете да го отхвърлите, няма как да Го спрете. Той ще отнеме всички пречки, скъпи мои. И е готов да ви даде самия себе си. Други предпочитания?

Ганга Мата: Свободата.

Свами Тиртха: Свобода? Той е свободен, но вие не сте.

Ганга Мата: Нали въпросът беше какво харесваме у Кришна.

Свами Тиртха: Добре. Моят отговор беше, че Той е свободен, но вие не сте. Той е наречен „суверен”. Малко е трудно да се разбере тази Негова независимост или ваирагя. Това е божествено качество, ваирагя. Защо? Той е свободен, абсолютно свободен. Той дава правилата и не е обвързан от тях. Само понякога и в някои случаи. Но тази свобода, можем да кажем, е божествена характеристика. Тази абсолютна свобода – да можеш да правиш каквото си щеш – ако я дадеш на някой глупак, какво ще се случи? Бедствие! Така че свободата означава и голяма отговорност. За свободата трябва да платим висока цена. Хората харесват свободата, но едва ли им харесва да платят цената ѝ. При все това знаем, че най-висшата свобода идва от тази жива и любяща връзка с Всевишния. Защото ако Той е свободен, а аз съм не просто слуга, а роб на тази свобода, тогава аз също ставам свободен.

Някои искат да ограничат свободата на Кришна. „Недей да тичаш толкова бързо. Не си тръгвай днес. Ти все искаш да си тръгваш. Остани с нас.” Така че да се възпре свободата на Върховния е възможно чрез една специална сила, и мисля, че всички вие знаете коя е.

(следва продължение)(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 02.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Zurück zu unserem ursprünglichen Punkt: Was ist für euch das attraktivste Merkmal von Krishna?

Damodar: Dass er der Geliebte von Radha ist.

Swami Tirtha: Ich sehe, du kenst die Philosophie. Sehr schön. Andere?

Yashoda: Ich mag die Art und Weise, wie Krishna Radha liebt und wie er einige Tricks macht, um sie zu beeindrucken.

Swami Tirtha: Ja, das ist der Unterschied. Siehst du,  Sie muss  keine Tricks machen, um ihn zu beeindrucken.Raga?

Raga Manjari: Wenn man Krishna einmal getroffen hat, kann man Ihn nicht vergessen.

Ramvijay: Was mir an Krishna gefällt, ist, dass Er uns Gurudev schenkt. Es ist nicht nur eine formale Antwort, denn in dieser Welt ist es wirklich nicht so einfach, vom spirituellen berührt zu werden. Ich glaube also wirklich, dass eine der größten Gnaden, die er geben kann, darin besteht, uns Gurudev zu geben.

Swami Tirtha: Man sagt, Krishna stellt den Sadhu bereit und Sadhu stellt Krishna bereit. Also, beide arbeiten füreinander und auch für uns. Und wiederum ist dies wie ein verborgenes Geheimnis des Spirituellen Lebens. Wie es passiert – wir wissen es nicht. Aber es kommt vor. Shrila Shridhara Maharaja sagt, dass man, wenn man Krishna finden will, im Herzen des reinen Devotees suchen sollte. Weil dort findet ihr diese besondere Inspiration, diese besondere Präsenz, die diese Person aktiviert. Und dadurch kann man auch etwas verstehen, oder etwas erraten. Denkt an das Beispiel von Rupa Goswami: Er gilt als so mächtig, dass er die göttliche Perfektion in seiner Faust hält. Und er öffnet seine Faust und zeigt sie wie einen Edelstein. Krishna sendet den Sadhu und der Sadhu wird Krishna mitbringen. Bitte werdet auch ihr Sadhus – damit ihr Krishna, die göttliche Barmherzigkeit, anderen bringen könnt. Palana, was ist deine Präferenz?

Palana Shakti: Ich bin beeindruckt von seiner Definition von Dienst: Man kann ganz ruhig mit etwas ganz kleines anfangen, biete einfach etwas an. Und dann merkt man, dass man alles geben muss.

Swami Tirtha: Noch ein Trick. Wenn wir am Haken sind, können wir nicht entkommen. Er ist ein guter Lehrer. Er unterrichtet gut. „Gib mir ein paar kleine, unbedeutende Dinge.“ Und wenn du von diesen kleinen Dingen fasziniert und eingeladen bist, denkst du, dass du es dir leisten kannst, dann kommt Er mit den wahren Forderungen. Und seine Liste ist lang. Auf seiner Liste hat er alles, dass wir haben. All dies sind wir bereit, offiziell anzubieten; Aber, das alles wollen wir für uns selbst bewahren – was schwerer aufzugeben ist, wir müssen es opfern.

Aber das ist das Spiel der Liebe. „Gib mir nur einen Blick!“ „Ich freue mich, dir einen Blick zu geben.“ Und dann bist du verloren. Du bist verloren. Langsam, langsam wird Er sich alles aneignen. Offiziell wissen wir, dass es gut ist. Doch wenn wir anfangen, etwas zu verlieren, sind wir verärgert. ‘Warum? Warum ich? Ich diene Dir, warum verhältst Du Dich mir gegenüber so unhöflich?

Als Shrila Prabhupada in seinem Leben viele Male bankrott ging, sagte er: „Von allen Diejenigen, die Krishna mag, wird Er alles wegnehmen.“ Haben wir diese Mentalität? Wenn du Pleite gehst, bist du glücklich? Aber es heißt, wenn Krishna dir etwas wegnehmen will, könnt ihr euch schützen, selbst wenn ihr 10 Hände habt?

Baladev: Auf keinen Fall! Selbst tausend reichen nicht aus.

Swami Tirtha: Das ist der zweite Teil. Aber wenn Er dir etwas geben will, selbst wenn du Tausende von Händen hast, die du nicht zurückweisen kannst, du kannst Ihn nicht aufhalten. Er wird alle Hindernisse wegnehmen, meine Lieben. Und Er ist bereit, sich dir hinzugeben. Andere Vorlieben?

Ganga Mata: Freiheit.

Swami Tirtha: Freiheit? Er ist frei, aber du bist es nicht.

Ganga Mata: Die Frage war, was wir an Krishna mögen.

Swami Tirtha: Alles klar. Meine Antwort war, dass Er frei ist, ihr aber nicht. Er kann es tun „souverän“ zu sein. Es ist ziemlich schwierig, diese Unabhängigkeit zu verstehen, oder Vairagya . Das ist eine göttliche Qualität, Vairagya. Warum? Er ist frei, Er ist absolut frei. Er gibt die Regeln vor und Er ist es nicht an die Regeln gebunden. Nur manchmal und in manchen Fällen. Aber wir können sagen, diese Freiheit ist etwas Göttliches. Diese absolute Freiheit – du kannst tun und lassen, was du willst – wenn du diese Fähigkeit einem Narren  gibst, was wird passieren? Eine Katastrophe! Freiheit bedeutet also auch große Verantwortung. Für die Freiheit müssen wir einen hohen Preis zahlen. Die Menschen mögen die Freiheit, zahlen aber kaum dafür einen Preis. Doch wir wissen, dass die ultimative Freiheit  durch die lebendige und liebevollen Verbindung mit dem Höchsten ensteht . Denn, wenn Er frei ist und ich nicht nur ein Diener, sondern ein Sklave dieser Freiheit bin, dann werde auch ich frei. Einige wollen Krishnas Freiheit stoppen. „Beweg dich nicht so schnell.“ Gehe heute nicht weg. Du willst immer gehen. Bleib bei uns!‘ Es ist also möglich, die Freiheit des Höchsten einzuschränken durch besondere Kraft, und ich denke, ihr alle kennt diese Kraft.


(Fortsetzung folgt)(из лекции Свами Тиртхи, 02.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Возвращаясь к нашему вопросу: какая черта Кришны для вас наиболее привлекательна?

Дамодар: Что Он любимый Радхи.

Свами Тиртха: Вижу, что ты знаешь философию. Очень хорошо. Другие?

Яшода: Мне нравится, как Кришна любит Радху и как Он делает некоторые трюки, чтобы произвести на Неё впечатление.

Свами Тиртха: Да, в этом разница. Видите ли, Ей не нужно прибегать к каким-либо уловкам, чтобы произвести на Него впечатление.Рага?

Рага Манджари: Что, встретив Кришну, вы не сможете Его забыть.

Рамвиджай: Что мне нравится в Кришне, так это то, что Он дает нам Гурудева. Это не просто формальный ответ, потому что действительно в этом мире не так-то легко прикоснуться к духовному миру. Итак, я действительно думаю, что одно из величайших милостей, которые Он может дать, — это дать нам Гурудева.

Свами Тиртха: Говорят, что Кришна дает нам садху, а садху дает нам Кришну. Итак, оба работают друг на друга и на нас. Опять-таки это сокровенная тайна духовной жизни. Как это происходит – мы никогда не узнаем. Но это случается. Шрила Шридхара Махарадж говорит, что если вы хотите найти Кришну, вам нужно искать в сердце чистого преданного. Потому что там вы найдете то особое вдохновение, то особое присутствие, которое активизирует этого человека. И благодаря этому можно что-то понять, или о чем-то догадаться. Просто вспомните пример Рупы Госвами: он считается настолько могущественным, что держит в кулаке божественное совершенство. И он разжимает кулак и показывает его, как драгоценный камень, как драгоценный камень в своей руке. Кришна посылает садху, а садху приводит Кришну с собой. Пожалуйста, станьте и вы также садху – чтобы

могли принести Кришну, божественную милость другим. Палана, что ты предпочитаешь?

Палана Шакти: Меня впечатляет Его определение служения: можно начать с почти ничем, просто предложить что-то. И после этого ты понимаешь, что должен отдать все.

Свами Тиртха: Еще одна хитрость. Когда мы на крючке, мы не можем убежать.

Он хороший учитель. Он прекрасно учит. «Дайте мне какие-нибудь маленькие, незначительные вещи». И когда вы очарованы и привлечены этими мелочами, вы думаете, что можете себе это позволить, тогда Он приходит с реальными требованиями. И Его список длинный. В Его списке есть все, что есть у нас. Все то, что мы готовы предложить официально; но и все то, что мы хотим сохранить для себя, – от чего труднее отказаться, мы должны этим пожертвовать.

Но это игра любви. «Подари мне только один взгляд!» «Я рад взглянуть на Тебя». И тогда вы потеряетесь. Ты потерялся. Медленно-медленно Он приобретет все. Официально мы знаем, что это хорошо. Но когда мы начинаем что-то терять, мы расстраиваемся. ‘Почему? Почему я? Я служу Тебе, почему Ты так грубо ведешь себя со мной?»

Когда Шрила Прабхупада много раз в своей жизни был банкротом, он говорил: «У тех, кто нравится Кришне, Он отберет все». Есть ли у нас такой менталитет? Если вы обанкротитесь, будете ли вы счастливы? Но говорят, если Кришна захочет у тебя что-то отобрать, даже если у тебя 10 рук, не сможешь защитить себя.

Баладев: Никак. Даже тысяча рук не поможет.

Свами Тиртха: Это вторая часть. Но если Он хочет дать вам что-то, даже если у вас тысячи рук, вы не сможете отвергнуть, вы не можете остановить Его. Он уберет все препятствия, мои дорогие. И Он готов отдать Себя вам. Другие предпочтения?

Ганга Мата: Свобода.

Свами Тиртха: Свобода? Он свободен, но вы нет.

Ганга Мата: Вопрос был в том, что нам нравится в Кришне.

Свами Тиртха: Хорошо. Мой ответ был таким: Он свободен, а вы нет. Его называют «суверенным». Понять эту независимость или вайрагью довольно сложно. Это божественное качество, вайрагья. Почему? Он свободен, Он абсолютно свободен. Он устанавливает правила, но не связан ими. Только иногда и в некоторых случаях. Но эта свобода – божественная черта, можно сказать. Эту абсолютную свободу – ты можешь делать все, что захочешь – если ты дашь эту возможность дураку, что произойдет? Катастрофа! Таким образом, свобода также означает большую ответственность. За свободу нам придется заплатить высокую цену. Людям нравится свобода, но им вряд ли нравится платить за это цену. Однако мы знаем, что высшая свобода приходит из этой живой и любящей связи со Всевышним. Потому что если Он свободен, а я не только слуга, но и раб этой свободы, то и я становлюсь свободным.

Некоторые хотят ограничить свободу Кришны. «Не беги так быстро. Не уходи сегодня. Всегда хочешь уйти. Оставайся с нами!» Итак, обуздать свободу Всевышнего можно особой силой, и я думаю, вы все знаете эту силу.

(продолжение следует)