Archives

Calendar

December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for December 1st, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“Shukadeva Gosvami said: “O Maharaja Parikshit, when King Rahugana chastised the exalted devotee Jada Bharata with harsh words, that peaceful, saintly person tolerated it all and replied properly. Nescience is due to the bodily conception, and Jada Bharata was not affected by this false conception. Out of his natural humility, he never considered himself a great devotee, and he agreed to suffer the results of his past karma. Like an ordinary man, he thought that by carrying the palanquin he was destroying the reactions of his past misdeeds. Thinking in this way, he began to carry the palanquin as before.

“O best of the Pandu dynasty [Maharaja Parikshit], the King of the Sindhu and Sauvira states [Maharaja Rahugana] had great faith in discussions of the Absolute Truth. Being thus qualified, he heard from Jada Bharata that philosophical presentation which is approved by all scriptures on the mystic yoga process and which slackens the knot in the heart. His material conception of himself as a king was thus destroyed. He immediately descended from his palanquin and fell flat on the ground with his head at the lotus feet of Jada Bharata in such a way that he might be excused for his insulting words against the great brahmana. He then prayed as follows.”[1]

And here we stop now – in the most interesting and most exciting moment. What the king will say? This is dramaturgy. Just to keep the attention alive. But I think here we get a very good example. Whenever a good teaching is coming – take it, accept it. You have to be smart. It is also suggested, if you see a piece of gold on a pile of garbage, you have to take the gold. Don’t mind the garbage, take the gold. In the same way, sometimes we are so to say in a position, and something comes unexpected as good teachings. Be ready to accept it. Here the king was very much ready to give up his position and although at first he wanted to chastise the servant due to his disobedience, as soon as he understood that ‘wait a minute, this is not a dull person carrying the load, but this is a self realized brahmana’, he immediately became very humble. So, due to some circumstances, due to some influences, due to the gunas, due to past karma we might commit mistakes. We don’t understand the position – our position, the other person’s position. But as soon as we realize that ‘I had done something wrong’, let’s correct that. And it is suggested that correction should come on the same platform as the mistake has happened. If you offended or criticized somebody mentally, in your thoughts, just correct that by good thoughts. If you offended somebody by words, please excuse yourself by words, state your humility and ask for forgiveness. And if you had committed some wrong action against somebody, try to correct that on the action platform. I think it’s very practical.

But how many sinful and improper deeds did we have during this lifetime?! What to speak of the harsh words and the uncontrolled thoughts! My dear ones, is it possible to compensate for all this stupidity? Hardly ever. What to speak of previous lifetimes? So, it’s a never-ending list. Then what can we do? We forget, but karma never forgets. How to compensate for the mistakes and the sins? If one by one, or ‘eye for an eye and teeth for teeth’ – we cannot accomplish that. Gandhi said that if this rule applies, then very soon we shall end up in a society of blind and toothless people. Then what is the method of compensation for all the mistakes and all the stupidity that we have committed? This is the humble surrender to God Supreme. Because He is not searching where you come from, what is your background, how much stupidity you have committed. He is interested in what is your direction. ‘How you want to come to Me? I will give you the eyes.’ He says to Arjuna: “I will give you the eyes. You will see Me.”[2] He is the ability in men, right. So, this is the way to correct all the possible mistakes that we have committed. From now on, my dear Lord, I’m Yours.

It is said that to compensate for the sins there are many different prayaschitta, different processes. But faithfully serving the spiritual master, who is very dear to Krishna – this is the best process of any purification, of any spiritual elevation, etc. And meanwhile we have to keep up the consciousness: ‘I am Brahman. Aham brahmasmi. I am a spirit soul.’ If you always stay on that platform, how can you commit any mistakes? If you are firmly established on that platform of consciousness, immediately you will become sinless, you don’t create any more new karmas, or sins, etc.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.10.14-15

[2] Bhagavad Gita 11.8(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

 „Sukadév Gószvámí így szólt: „Óh, Paríksit Mahárádzs! Amikor Rahugana király durva szavakkal illette az emelkedett bhaktát, Dzsada Baratát, a békés, szent ember mindent eltűrt, s illendően válaszolt. A tudatlanság a testi felfogásból ered, Dzsada Bharatára azonban nem hatott ez a téves felfogás. Természetes alázatából sohasem tekintette magát nagy bhaktának, s vállalta a szenvedést, ami múltbéli karmájából származott. Mintha csak közönséges ember lenne, azt gondolta, hogy azzal, hogy a gyaloghintót viszi, csökkenti múltbeli bűneinek visszahatását. Így gondolkodva vitte tovább a gyaloghintót.  

„Sukadév Gószvámí folytatta: Ó Pándu-dinasztia legkiválóbb sarja [Paríksit Mahárádzs]! Szindhu és Szauvíra államok királyának [Rahugana királynak] nagy hite volt az Abszolút Igazságról szóló beszélgetésekben. E jó tulajdonsága miatt Dzsada Bharatától olyan bölcs magyarázatot hallhatott, amit a misztikus jóga folyamatáról szóló valamennyi írás jóváhagy, s ami megoldja a szívben lévő csomót. Szertefoszlott hát anyagi felfogása, aminek alapján királynak tartotta magát. Azonnal leszállt gyaloghintójáról, és fejével Dzsada Bharat lótuszlábait érintve teljes testével a földre borult, hogy bocsánatot kérjen, amiért sértő szavakkal szólt egy nagy bráhmanához, majd imádkozni kezdett.”[1]

És most itt megállunk egy pillanatra – a legérdekesebb és legizgalmasabb résznél! Mit fog mondani ezután a király? Ez a dramaturgia része, hogy fenntartsa a figyelmet. De azt hiszem ezzel a történettel egy nagyon jó példát láthatunk arra vonatkozólag, hogy ha bármikor adódik egy megszívlelendő tanítás az életünkben, ragadjuk meg azonnal. Okosnak kell lennetek! Azt is javasolják, hogy ha egy szemétkupac tetején megláttok egy aranyrögöt, akkor az aranyat vegyétek el és ne is törődjetek a szeméttel. A történethez hasonlóan, néha mi is úgymond magasabb pozícióba kerülünk és valamilyen váratlan tanítást kapunk, aminek az elfogadására készen kell állnunk. Jelen esetben a király hajlandó volt, hogy teljesen feladja uralkodói pozícióját, és bár először meg akarta fenyíteni a szolgát engedetlenségéért, de amint megértette, azt, hogy ‘ez a teherhordó nem egy ostoba valaki, hanem egy önmegvalósított bráhmana’, azonnal nagyon alázatossá vált. Tehát bizonyos körülmények, történések, gunák, múltbeli karmák következtében elkövethetünk hibákat. Esetleg nem megfelelően értelmezünk egy adott pozíciót – a saját pozíciónkat, a másik ember pozícióját, de amint rájövünk, hogy ‘hibát követtünk el’, azonnal javítsuk ki. És azt javasolják, hogy a helyzet rendbetétele ugyanott történjen, ahol megesett. Ha valakit gondolatban sértettetek meg vagy kritizáltatok, azt gondolatban engeszteljétek ki, ha szavakkal bántottátok meg alázatosan kérjetek tőle bocsánatot. S ha valakit tettekkel bántottatok meg, akkor jócselekedetekkel hozzátok helyre a sérelmet.

De hány bűnös és helytelen cselekedetet hajtottunk már végre ebben az életben?! Mit sem szólva a durva beszédről és felelőtlen gondolatokról! Kedveseim, mit gondoltok lehetséges jóvátennünk valamennyi ostobaságunkat, amit elkövettünk? Aligha hiszem. Mit sem szólva az előző életekről! Tehát ez egy végtelem hosszú lista. Akkor mitévők legyünk? Elfelejthetjük ezt az egészet, de a karma sohasem felejt! Hogyan kompenzálhatók a hibák és a bűnös cselekedetek, álljunk neki egyenként kijavítani? Vagy alkalmazhatjuk az Ótestamentum ajánlását ‘szemet szemért, fogat fogért’elvet – ez sem megvalósítható. Gandhi erre azt mondta, ha ezt az elvet alkalmazzuk, akkor nagyon gyorsan a vakok és fogatlanok társadalmában találhatjuk magunkat. Akkor milyen módszert alkalmazzunk valamennyi hibánk és bűnünk ellensúlyozására? Az Isten előtti meghódolt önátadást. Mivel Ő nem azt nézi, hogy honnan jövünk, mi a hátterünk, mennyi őrültséget követtünk el, őt csak az érdekli, hogy mi a célunk. ‘Hogyan szeretnétek eljutni Hozzám? Akkor adok nektek szemeket.’ Krisna így szólt Ardzsunához: „Megadom neked a szemet, mellyel megláthatsz Engem.”[2] Tudjuk, Ő az emberi képesség. Tehát ily módon kijavíthatjuk valamennyi hibánkat, melyet elkövettünk. Drága Uram, mostantól a Tiéd vagyok!

Azt mondják, hogy a bűnök kompenzálására sokféle folyamat, prájascsitta szükséges. Azonban a megtisztulás legjobb módja ill. bármely lelki felemelkedéshez az szükséges, hogy hűségesen szolgáljuk a Lelki Tanítómestert, aki nagyon kedves Krisnának. S mindeközben fenn kell tartanunk azt a tudatosságot, hogy: ‘Brahman vagyok, aham brahmászmi. Lélek vagyok.’ Ha sikerül mindig ezen a tudatszinten élni, akkor hogyan is követhetnétek el hibát? Ha szilárdan abban a tudatosságban gyökereztek, azonnal bűntelenné váltok, nem halmoztok fel egyre újabb karmát vagy bűnöket!

 

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána  5.10.14-15.

[2] Bhagavad Gita 11.8(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

„Шукадева Госвами каза: „О, Махараджа Парикшит, когато цар Рахугана ругаеше възвишения предан Джада Бхарата с груби думи, този умиротворен и свят човек ги изтърпя до една и отвърна подобаващо. Незнанието се дължи на телесното схващане, а Джада Бхарата не бе засегнат от подобни лъжливи концепции. От естествено смирение той никога не се считаше за велик предан и бе съгласен да изстрада резултатите от миналата си карма. Досущ като обикновен човек Джада Бхарата считаше, че носейки паланкина, унищожава последиците на предишните си злодеяния. Разсъждавайки по такъв начин, той отново продължи да носи паланкина както преди.

Шукадева Госвами продължи: „О, най-добър от династията Панду (Махараджа Парикшит), царят на Синдху и Саувира (Махараджа Рахугана) имаше голяма вяра в разговорите за Абсолютната Истина. Квалифициран по такъв начин, той чу от Джада Бхарата онова философско представяне, което бе потвърдено във всички писания за процеса на мистичната йога и което охлабва възела в сърцето. По такъв начин материалното му разбиране за себе си като цар бе унищожено. Той на мига слезе от своя паланкин и се просна на земята с глава в лотосовите нозе на Джада Бхарата, за да може да бъде извинен за оскърбителните си думи срещу великия брамин. След това започна да се моли по следния начин.”[1]

Тук ще спрем засега – на най-интересния и вълнуващ момент. Какво ли ще каже царят? Това е драматургия – да се поддържа вниманието живо. Но мисля, че тук получаваме много добър пример. Когато и да чуем добро учение – нека го приемем. Трябва да бъдете умни. Препоръчва се също, ако видите бучка злато в купчина с боклук, да вземете златото. Не гледайте боклука, вземете златото. По същия начин, понякога ние сме така да се каже в издигната позиция, и неочаквано получаваме добро учение. Бъдете готови да го приемете. Тук царят бил готов веднага да изостави позицията си и макар в началото да искал да накаже слугата за неподчинението му, веднага щом разбрал: „чакай малко, това не е просто някакъв глупав носач, а себеосъзнат брамин”, той незабавно станал много смирен. Така че заради някакви обстоятелства, заради някакви въздействия, заради гуните, заради миналата си карма, може да допускаме грешки. Не разбираме нито своята позиция, нито позицията на другите. Обаче веднага щом осъзнаем: „Направих нещо нередно”, нека го поправим. И препоръката е поправката да става на същото ниво, на което е допусната грешката. Ако сте оскърбили или критикували някого в ума си, в мислите си, просто поправете това с добри мисли. Ако сте обидили някого с думи, моля ви, извинете се с думи, изразете смирението си и помолете за прошка. А ако сте постъпили зле спрямо някого, стремете се да поправите това на нивото на действията. Мисля, че това е съвсем практично.

Ала колко ли грешни и неправилни действия сме извършвали през този живот?! Какво да говорим за грубите думи и за неконтролираните мисли! Скъпи мои, нима е възможно да компенсираме всички тези глупости? Едва ли. А какво да кажем за предишните си животи? Така че това е един безкраен списък. Какво да сторим тогава? Ние забравяме, но кармата никога не забравя. Как да компенсираме простъпките и греховете си? Ако пробваме едно по едно, или „око за око и зъб за зъб” – край няма да има. Ганди казва, че ако прилагаме това правило, много скоро ще се окажем в общество на слепи и беззъби хора. Тогава какъв е методът за изкупление на всички грешки и глупости, които сме допуснали? Това е смиреното отдаване на Върховния Бог. Защото Той не разследва откъде идвате, какво има зад вас, колко безразсъдства сте извършили. Той се интересува накъде сте се запътили. „Дали искаш да дойдеш при Мен? Аз ще ти дам очи.” Той казва на Арджуна: „Аз ще ти дам очите да Ме видиш.”[2] Той е способността у човека[3]. Така че това е начинът да се поправят всички възможни прегрешения, които сме допуснали. От днес насетне, мой скъпи Господи, аз съм Твой.

Казва се, че за да се изкупят греховете има множество различни праяшчитта, различни процеси. Но да се служи с вяра на духовния учител, който е много скъп на Кришна – това е най-добрият процес за пречистване, духовно извисяване и т.н. А междувременно трябва да запазваме съзнанието „Аз съм Брахман. Ахам брахмасми. Аз съм душа от духа”. Ако винаги оставате на това ниво, как можете да допускате грешки? Ако сте здраво стъпили на това ниво на съзнание, незабавно ще станете безгрешни, няма да създавате нито нова карма, нито грехове.

 

(следва продължение)

[1] Шримад Бхагаватам 5.10.14-15

[2] „Бхагавад Гита” 11.8

[3] „Бхагавад Гита” 7.8(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 „Шукадева Госвами сказал: Святой, безгрешный Джада Бхарата, возвышенный преданный Господа, невозмутимо выслушал все грубые упреки, которые бросал ему царь Рахугана, а затем дал царю логичный и последовательный ответ. Люди, находящиеся в невежестве, отождествляют себя с телом, но Джада Бхарата был свободен от этого заблуждения. Скромный и кроткий от природы, он никогда не считал себя великим преданным и безропотно переносил страдания, порожденные его прошлой кармой. Джада Бхарата думал, что, неся паланкин, он, как и любой другой человек, тем самым уничтожает последствия своих прошлых грехов. С этими мыслями он продолжил свой путь, неся паланкин точно так же, как и прежде.

 Шукадева Госвами продолжал: О лучший из потомков рода Панду (Махараджа Парикшит), правитель государств Синдху и Саувира (Махараджа Рахугана) свято верил в метод философского поиска Абсолютной Истины. Поэтому, услышав от Джады Бхараты философское объяснение, которое соответствует всем трактатам по мистической йоге и помогает человеку развязать тугой узел в своем сердце, он избавился от материальных представлений о жизни. Не считая себя более царем, он немедля спустился с паланкина и распростерся перед Джадой Бхаратой, припав головой к его лотосным стопам в надежде, что великий брахман простит его за нанесенное оскорбление. Затем он стал молится следующими словами.”[1]

И здесь мы остановимся сейчас – на самом интересном и самом захватывающем моменте. Что скажет король? Это драматургия. Просто чтобы сохранить внимание живым. Но я думаю, здесь мы получаем очень хороший пример. Всякий раз, когда приходит хорошее учение – принимайте его, принимайте. Вы должны быть умными. Также предлагается, если вы видите кусок золота на куче мусора, вы должны взять золото. Не обращай внимания на мусор, бери золото. Точно так же иногда мы, так сказать, в высшестоящем положении, и что-то приходит неожиданно, как хорошие учения. Будьте готовы принять это. Здесь царь был сразу готов отказаться от своего положения, и хотя сначала он хотел наказать слугу за его непослушание, как только он понял, что „подождите, это не просто глупец, несущий ношу, а это самореализованный брахман”, он сразу же стал очень смиренным.

Итак, из-за некоторых обстоятельств, из-за некоторых влияний, из-за гун, из-за прошлой кармы мы можем совершать ошибки. Мы не понимаем позицию – нашу позицию, позицию другого человека. Но как только мы понимаем, что „я сделал что-то не так”, давайте это исправим. И предполагается, что исправление должно происходить на том же уровне, на котором произошла ошибка. Если вы обидели или критиковали кого-то мысленно, в мыслях, просто поправьте это хорошими мыслями. Если вы обидели кого-то словами, пожалуйста, извинитесь словами, заявите о своем смирении и попросите прощения. И если вы совершили какие-то неправильные действия против кого-то, попробуйте исправить это на уровне действий. Я думаю, это очень практично.

Но сколько греховных и неправильных дел было у нас в этой жизни?! Что уж говорить о резких словах и неконтролируемых мыслях! Дорогие мои, можно ли компенсировать всю эту глупость? Почти никогда. Что уж говорить о предыдущих жизнях? Итак, это бесконечный список. Тогда что мы можем сделать? Мы забываем, но карма никогда не забывает. Как компенсировать ошибки и грехи? Если по одному, или „око за око и зуб за зуб” — мы не сможем этого сделать. Ганди сказал, что если это правило будет применяться, то очень скоро мы окажемся в обществе слепых и беззубых людей. Тогда каков же способ возмещения всех ошибок и всех глупостей, которые мы совершили? Это смиренное подчинение Всевышнему Богу.

Потому что Он не ищет, откуда вы пришли, каково ваше происхождение, сколько глупостей вы совершили. Ему интересно, какое у вас направление. Ты хочешь прийти ко Мне? Я дам тебе глаза”. Он говорит Арджуне: „Я дам тебе глаза. Ты меня увидишь.”[2] Он способность в человеке.[3] Итак, это способ исправить все возможные ошибки, которые мы совершили. Отныне, мой дорогой Господь, я Твой.

Говорится, что для возмещения грехов существует множество различных прайашчитта, различных процессов. Но преданное служение духовному учителю, который очень дорог Кришне, — это лучший процесс любого очищения, любого духовного возвышения и т.д. А пока мы должны поддерживать сознание: „Я – Брахман. Ахам брахмасми. Я духовная душа”. Если вы всегда остаетесь на этой платформе, как вы можете совершать какие-либо ошибки? Если вы прочно утвердитесь на этой платформе сознания, вы немедленно станете безгрешным, вы больше не будете создавать новую карму, грехов и т. д.

(продолжение следует)

[1] Шримат Бхагаватам  5.10.14-15

[2] „Бхагавад Гита” 11.8

[3] „Бхагавад Гита” 7.8