Archive for November 3rd, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 morning, Sofia)

We shall continue our readings and studies from the Shrimad Bhagavatam. This is the Fifth Canto, describing very useful and very important aspects of spiritual life. Recently we discussed Bharata Maharaja’s story. So far we had the very exciting story, but now a little more philosophical part will start for those who really are interested in the complicated things. That much we should know about this king Bharata Maharaja that in this lifetime he acts like a mentally disabled person. And therefore it is a very unusual, very special job he’s got. But we shall understand this from the story.

“Shukadeva Gosvami continued: “My dear King, after this, King Rahugana, ruler of the states known as Sindhu and Sauvira, was going to Kapilashrama. When the King’s chief palanquin carriers reached the banks of the river Ikshumati, they needed another carrier. Therefore they began searching for someone, and by chance they came upon Jada Bharata. They considered the fact that Jada Bharata was very young and strong and had firm limbs. Like cows and asses, he was quite fit to carry loads. Thinking in this way, although the great soul Jada Bharata was unfit for such work, they nonetheless unhesitatingly forced him to carry the palanquin.

The palanquin, however, was very erratically carried by Jada Bharata due to his sense of nonviolence. As he stepped forward, he checked before him every three feet to see whether he was about to step on ants. Consequently he could not keep pace with the other carriers. Due to this, the palanquin was shaking, and King Rahugana immediately asked the carriers, “Why are you carrying this palanquin unevenly? Better carry it properly.”

When the palanquin carriers heard the threatening words of Maharaja Rahugana, they became very afraid of his punishment and began to speak to him as follows. “O lord, please note that we are not at all negligent in discharging our duties. We have been faithfully carrying this palanquin according to your desire, but this man who has been recently engaged to work with us cannot walk very swiftly. Therefore we are not able to carry the palanquin with him.”

King Rahugana could understand the speeches given by the carriers, who were afraid of being punished. He could also understand that simply due to the fault of one person, the palanquin was not being carried properly. Knowing this perfectly well and hearing their appeal, he became a little angry, although he was very advanced in political science and was very experienced. His anger arose due to his inborn nature as a king. Actually King Rahugana’s mind was covered by the mode of passion, and he therefore spoke as follows to Jada Bharata, whose brahmin effulgence was not clearly visible, being covered like a fire covered by ashes.”[1]

So, we see a very unusual exposition of the story: Jada Bharata hardly escaped being offered in some very unusual manner to divinities and Kali Ma directly came to save him; then immediately he was engaged in a very simple job. Life is sometimes like this: you start like a king, then you become an ascetic, then you become a deer, then you become like a madman, after that you almost lose your life, then all of a sudden you have to become a beast of burden, so to say – to carry heavy load. So there are so many ups and downs in this life. Many times you had been kings; maybe now this is the time to carry the burden. But the soul is the same, taking different experience.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.10.1-5(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

Folytassuk tovább a Bhágavata-purána tanulmányozását. Az ötödik éneknél tartunk, mely a lelki élet nagyon hasznos és jelentős szempontjait írja le Bharat mahárádzs történetén keresztül. Eddig rendkívül izgalmas volt a cselekmény, most pedig egy kicsit filozofikusabb rész fog következni azoknak, akiket valóban a bonyolultabb dolgok érdekelnek. Bharat mahárádzs királyról annyit kell tudnunk, hogy ebben az életében egy szellemi fogyatékos személyiségét öltötte fel, akit ennek következtében a történet folytatásában egy meglehetősen szokatlan, egyedi munkára fognak. De ezt majd megértjük a történetből.

„Sukadév gószvámí folytatta: Kedves királyom! Rahugan király, Szindhu és Szauvíra államok uralkodója Kapilásram felé tartott. Amikor a gyaloghintóját hordozó legfőbb szolgák elérték az Iksumatí folyó partját, szükségük volt még egy emberre. Keresni akartak valakit, s véletlenül Dzsada Bharat akadt az útjukba.  Szemükbe ötlött, hogy Dzsada Bharat nagyon fiatal és erős, s végtagjain duzzadtak az izmok. Alkalmas volt teherhordásra, akárcsak a tehenek és a szamarak. Noha Dzsada Bharatához, a nagy lélekhez nem illett ez a munka, így gondolkodva mégis habozás nélkül arra kényszerítették, hogy vigye a gyaloghintót.

Dzsada Bharat azonban amiatt, hogy nem akart erőszakot elkövetni, akadozva vitte a gyaloghintót. Mielőtt egy lépést tett, maga előtt három lábnyira mindig megnézte, nem tapos-e el egy hangyát. Így aztán nem tudott lépést tartani a többiekkel, s a gyaloghintó rázkódott. Rahugan király azonnal megkérdezte szolgáit: „Miért viszitek ezt a gyaloghintót ilyen egyenetlenül? Vigyétek annak rendje és módja szerint!”

A gyaloghintót vivő szolgák Rahugan mahárádzs fenyegető szavai hallatán megrémültek, hogy uruk megbünteti őket. Így szóltak hozzá: „Óh, urunk! Hidd el, hogy egyáltalán nem hanyagoljuk el kötelességünket! Engedelmesen visszük a gyaloghintót, kívánságod szerint, de ez az ember, aki most került közénk, nem tud igazán fürgén menni, s így nem tudjuk vinni vele hintódat.”

Rahugan király megértette büntetéstől rettegő szolgái szavait, és azt is megértette, hogy egyetlen ember hibájából történt, hogy nem vitték megfelelően a gyaloghintót. Ennek tökéletes tudatában és kérésük hallatán kicsit dühös lett, noha jól értett a politika tudományához, és rendkívül tapasztalt volt. Dühe vele született királyi természetéből fakadt. Rahugan király elméjét a szenvedély kötőereje fedte be, ezért a következő szavakat intézte Dzsada Bharatához, akinek Brahman-ragyogása nem volt tisztán látható, mert úgy maradt rejtve, miként a hamuval borított tűz.”[1]

Tehát a történet egy szokatlan megvilágítását láthatjuk itt. Dzsada Bharat épphogy megmenekült attól, hogy rendhagyó módon felajánlják az isteneknek, amikor Káli Má istennő személyesen alászállt, hogy megmentse, majd ezt követően egy meglehetősen hétköznapi teherhordó munkába fogták be. Néha ilyen az élet: királyként kezditek, majd aszkétákká, őzekké, őrültekké váltok, később majdnem elvesztitek az életeteket, aztán hirtelen úgymond teherhordó állattá kell válnotok. Szóval sok megpróbáltatás van ebben az életben. Sokszor voltatok már királyok, talán itt az ideje, hogy terheket cipeljetek. De a lélek ugyanaz marad, csupán más tapasztalatokra van szüksége.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.10.1-5.(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

Ще продължим да четем и изучаваме „Шримад Бхагаватам”. Това е Пета Песен, описваща много полезни и важни аспекти на духовния живот. Наскоро обсъждахме историята на Бхарата Махарадж. Досега разказът беше много вълнуващ, а сега започва малко по-философска част – за онези, които наистина се интересуват от по-сложни неща. Толкова трябва да знаем за цар Бхарата, че в настоящия си живот той се държал като умствено изостанал. Затова се е сдобил с много необичайна работа. Но ще разберем това от самата история.

„Шукадева Госвами продължи: „Мой скъпи царю, след това цар Рахугана, владетелят на царствата Синдху и Саувира, пътуваше към Капилашрама. Когато носачите на царския паланкин стигнаха до брега на река Икшимати, дотрябва им още един носач. Затова започнаха да търсят някой и по случайност се натъкнаха на Джада Бхарата. Взеха под внимание факта, че той бе много млад, силен и със здрави крайници. Досущ като кравите и магаретата, той бе съвсем подходящ за мъкнене на товари. Мислейки по такъв начин, макар подобна работа да не бе подобаваща за великата душа Джада Бхарата, те без колебание го принудиха да носи паланкина.

Джада Бхарата, обаче, го носеше съвсем невнимателно, заради чувството си за ненасилие. На всяка стъпка напред той се взираше на три крачки пред себе си, да не би да настъпи някоя мравка. Затова не смогваше да спазва хода на останалите носачи и паланкинът се клатеше. Цар Рахугана незабавно запита носачите: „Защо носите този паланкин толкова неритмично? По-добре го носете както трябва!”

Когато носачите чуха застрашителните думи на Махараджа Рахугана, те много се уплашиха да не ги накаже и му отвърнаха следното: „О, господарю, моля те, погледни, че не ние сме небрежни при изпълнението на задълженията си. Вярно носехме този паланкин в съответствие с желанието ти, но този човек, когото наскоро наехме да работи с нас, не може да върви равномерно. Затова не успяваме да носим паланкина заедно с него.”

Цар Рахугана разбра думите на носачите, боящи се от наказание. Разбра също и че по вина само на един човек целият паланкин бе носен по неправилен начин. Знаейки това съвършено добре и чувайки молбата им, той леко се раздразни, макар да бе много напреднал в политическата наука и да притежаваше голям опит. Гневът му се породи от вродената му господарска природа. В действителност умът на цар Рахугана бе покрит от гуната на страстта и затова той заговори по следния начин на Джада Бхарата, чието брахманско сияние не бе ясно доловимо, а покрито като огън от пепел.”[1]

И така, виждаме много необикновена завръзка на историята: Джада Бхарата едва що избегна опасността да бъде принесен в жертва по много необичаен начин на божествата и самата Кали Ма лично дойде да го спаси; и непосредствено след това бе нает на много проста работа. Животът понякога е такъв: започваш като цар, след това ставаш аскет, след това елен, след това луд, след това едва не губиш живота си, а сетне неочаквано ставаш товарен добитък, така да се каже – мъкнеш тежък товар. Така че има толкова много възходи и падения в живота. Много пъти сте били царе; може би сега е времето за носене на товар. Но душата си е същата, преминавайки през различни видове опитност.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.10.1-5(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 утром, София)

Мы продолжим чтение и изучение „Шримад Бхагаватам”. Это Пятая Песнь, описывающая очень полезные и очень важные аспекты духовной жизни. Недавно мы обсуждали историю Бхараты Махараджа. До сих пор у нас была очень захватывающая история, но теперь начнется немного более философская часть для тех, кто действительно интересуется сложными вещами. Мы должны знать об этом царе Бхарате Махарадже то, что в этой жизни он вел себя как умственно отсталый. И поэтому у него была очень необычная работа. Но это мы поймем из рассказа.

 „Шукадева Госвами продолжал: В то время Махараджа Рахугана, правитель государств Синдху и Саувира, держал путь в ашрам Капилы. Когда носильщики его паланкина вышли к берегам реки Икшумати, им понадобилось заменить одного из них. Они стали искать кого-нибудь, кто мог бы нести паланкин, и натолкнулись на Джаду Бхарату. Носильщики увидели, что Джада Бхарата молод, крепок, силен, и решили, что он способен носить тяжести не хуже вьючного животного — вола или осла. И хотя Джада Бхарата, великая душа, совсем не подходил для роли носильщика, они недолго думая заставили его нести царский паланкин.

Джада Бхарата, однако, нес паланкин не самым лучшим образом. Он заботился о том, чтобы не причинить вреда ни одному живому существу, и, прежде чем сделать шаг, внимательно оглядывал дорогу перед собой, боясь наступить на муравьев. Оттого что он не мог идти в ногу с другими носильщиками, паланкин все время сотрясался, и вскоре царь Рахугана крикнул носильщикам: „Почему вы так плохо несете паланкин? Несите как следует!”

Услышав грозные слова Махараджи Рахуганы, носильщики испугались наказания и отвечали своему господину так.”О владыка, не подумай, что мы служим тебе нерадиво. Послушные твоей воле, мы несли паланкин как подобает, пока не появился этот человек. Он идет очень медленно, и из-за него мы не можем нести паланкин так, чтобы ты был доволен.”

Со слов носильщиков, испугавшихся царского гнева, Махараджа Рахугана понял, что они не могут нести паланкин как следует по вине лишь одного из них. Выслушав их жалобы и убедившись в справедливости их слов, царь, хотя и был очень искусен в дипломатии, слегка рассердился. Как и все кшатрии, он от природы имел склонность легко приходить в гнев. Не видя исходившего от Джады Бхараты духовного сияния — оно было едва заметным, подобно огню, скрытому пеплом, — царь Рахугана, чьим умом владела гуна страсти, обратился к Джаде Бхарате с такими словами.”[1]

Итак, мы видим очень необычное развитие истории: Джада Бхарата едва избежал того, что весьма необычным образом мог бы быть принесен в жертву божествам и Кали Ма лично явилась ему на помощь; потом сразу занялся очень простой работой. Жизнь иногда бывает такой: начинаешь как царь, потом становишься аскетом, потом становишься оленем, потом становишься похожим на сумасшедшего, после этого почти теряешь жизнь, потом вдруг приходится становиться транспортным скотом, так сказать – нести тяжкую ношу. Так что в этой жизни так много взлетов и падений. Много раз вы были королями; может быть, сейчас время нести груз. Но душа та же, получающая разные виды опыта.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.10.1-5