Archives

Calendar

September 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Archive for September 22nd, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.05.2017 morning, Rila)

 (continues from the previous Friday)

“All the rogues and thieves who had made arrangements for the worship of goddess Kali were low minded and bound to the modes of passion and ignorance. They were overpowered by the desire to become very rich; therefore they had the audacity to disobey the injunctions of the Vedas, so much so that they were prepared to kill Jada Bharata, a self-realized soul born in a brahmana family. Due to their envy, these dacoits brought him before the goddess Kali for sacrifice. Such people are always addicted to envious activities, and therefore they dared to try to kill Jada Bharata. Jada Bharata was the best friend of all living entities. He was no one’s enemy, and he was always absorbed in meditation on the Supreme Personality of Godhead. He was born of a good brahmana father, and killing him was forbidden, even though he might have been an enemy or aggressive person. In any case, there was no reason to kill Jada Bharata, and the goddess Kali could not bear this. She could immediately understand that these sinful dacoits were about to kill a great devotee of the Lord. Suddenly the deity’s body burst asunder, and the goddess Kali personally emerged from it in a body burning with an intense and intolerable effulgence.”[1]

Mystic experience. Only for adults. But anyway we have to complete the story. And then we shall try to come to some more peaceful moments.

“Intolerant of the offenses committed, the infuriated goddess Kali flashed her eyes and displayed her fierce, curved teeth. Her reddish eyes glowed, and she displayed her fearsome features. She assumed a frightening body, as if she were prepared to destroy the entire creation. Leaping violently from the altar, she immediately decapitated all the rogues and thieves with the very sword with which they had intended to kill Jada Bharata. She then began to drink the hot blood that flowed from the necks of the beheaded rogues and thieves, as if this blood were liquor. Indeed, she drank this intoxicant with her associates, who were witches and female demons. Becoming intoxicated with this blood, they all began to sing very loudly and dance as though prepared to annihilate the entire universe. At the same time, they began to play with the heads of the rogues and thieves, tossing them about as if they were balls”. Action-reaction. “When an envious person commits an offense before a great personality, he is always punished in the way mentioned above.”[2]So, beware.

So, what we can see here? A very unusual practice – human sacrifice. In all different cultures human sacrifice was there. The Bible also describes human sacrifice almost happening. In South America it was also there – taking the living heart and offering this to the Sun-god. Or Carthage – there they also practiced human sacrifice. They knew that when there was a danger to the state their spiritual leaders said: “To avoid this danger we have to sacrifice our sons. Hundred sons should be sacrificed.” Then the citizens said: “Double! We give 200.”

Sanatan: Even the king’s son.

Swami Tirtha: These are very strong things. Just imagine yourself if you should give such a sacrifice. It’s very painful. Because life is very precious.

We have learned from the Gita that without sacrifice nothing works, you cannot be happy. But what kind of sacrifice? Shall I sacrifice the life of others? Although this is very precious, better we sacrifice our own life. Little insignificant external things we can easily sacrifice. Little flowers, little water – as Krishna cheats us in the Gita[3]. And after that: “And all in. And everything else – just give it to Me.”[4]

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.9.17

[2] Shrimad Bhagavatam 5.9.18-19

[3] Bhagavad Gita 9.26

[4] Bhagavad Gita 9.27(Szvámí Tírtha 2017.05.08-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

 (az előző pénteki tanítás folytatása)

  „A Kálí istennő imádatára készülődő rablók és tolvajok mind rendkívül alantas gondolkodású emberek voltak, akiket a szenvedély és tudatlanság kötőerői tartottak fogva. Elhatalmasodott rajtuk a vágy, hogy meggazdagodjanak, s ezért volt merszük ellentmondani a Védák utasításainak, olyannyira, hogy kész voltak megölni Dzsada Bharatát, egy bráhmana családban született, önmegvalósított lelket. Irigységükben a rablók Kálí istennő színe elé vitték, hogy feláldozzák. Az ilyen emberek ragaszkodnak irigy tetteikhez, s ezek a gonosztevők még attól sem riadnak vissza, hogy megöljék Dzsada Bharatát. Dzsada Bharat minden élőlény legjobb barátja volt. Nem volt az ellensége senkinek, s elmélyülten örökké az Istenség Legfelsőbb Személyiségén meditált. Egy kiváló bráhmana apától született, s így még akkor sem lett volna szabad megölni, ha történetesen ellenséges vagy rosszindulatú lett volna. Nem volt tehát semmi okuk Dzsada Bharat megölésére, és Kálí istennő ezt nem tűrhette. Azonnal megértette, hogy ezek a bűnös haramiák az Úr nagy bhaktáját akarják elpusztítani. A múrti teste ekkor hírtelen szétrobbant, s maga Kálí istennő lépett ki belőle személyesen. Teste heves, elviselhetetlen ragyogással lángolt.”[1]

Ez egy meglehetősen misztikus élmény és kizárólag felnőtteknek ajánlott olvasmány. De most már végig kell olvasnunk a történetet és akkor majd megpróbálunk egy kicsit békésebb vizekre evezni.

„A feldühödött Kálí istennő nem tűrte tovább a sértéseket. Szeme szikrázott, s kivillantotta rettentő, görbe fogait. Vörös szeme lángokat szórt, s bemutatta félelmetes vonásait. Ijesztő testet öltött fel, mintha az egész teremtés elpusztítására készülne. Heves mozdulattal leugrott az oltárról, és ugyanazzal a karddal, amivel ők akarták megölni Dzsada Bharatát, egy pillanat alatt egytől egyig lefejezte a tolvajokat és rablókat, majd inni kezdte a forró vért, ami a lefejezett gonosztevők nyakából folyt, mintha csak likőrt inna. Társaival együtt itta a mámorító italt, a boszorkányok és démonok társaságában, s a vértől megrészegülve mindannyian hangosan énekelni kezdtek és táncra perdültek. Olyan volt, mintha az univerzum megsemmisítésére készülnének, s közben a haramiák fejeivel labdáztak, egymásnak dobálva őket”. Akció-reakció. „Így nyeri el méltó büntetését az az irigy ember, aki sértést követ el egy nagy személyiség ellen.”[2] Szóval, legyetek elővigyázatosak!

Tehát, mit láthatunk itt? Egy meglehetősen szokatlan rituálét – emberáldozatot, mely valamennyi kultúrában megtalálható volt. A Biblia is említést tesz egy majdnem megtörtént emberáldozatról. Dél – Amerikában szintén létezett, ahol egy eleven, lüktető szívet ajánlottak fel a Napistennek. Karthágóban szintén hajtottak végre emberáldozatot. Tudatában voltak annak, ha nagy veszély fenyegette az államot, akkor a lelki vezetők tanácsa a következő volt: „A veszély elkerülése érdekében fel kell áldoznunk fiainkat. Száz fiút kell feláldoznunk.” Erre a város polgárai így feleltek: „A dupláját! Kétszáz fiat adunk.”

Szanátan: Még a király fiát is!

Szvámí Tírtha: Ezek nagyon komoly történések. Csak képzeljétek el magatokat, ha ilyen áldozatot kellene hoznotok. Rendkívül fájdalmas döntés, mert az élet nagyon értékes.

A Gítából megtanultuk, hogy áldozat nélkül nem működik semmi és nem lehetünk boldogok sem. De milyen legyen ez az áldozat? Feláldozhatom mások életét? Bár a fiak feláldozása is elképzelhetetlenül komoly, sokkal tanácsosabb, ha a saját életünket áldozzuk fel, szenteljük oda valaminek. A jelentéktelen, parányi és külső dolgokat könnyűszerrel felajánljuk. Egy kis virágot, némi vizet – ahogy Krisna huncutul tanácsolja a Gítában[3]. Majd ezek után emeli a tétet: „Ajánld fel mindenedet és még azon túl is, mindent, amivel még rendelkezel – csak add Nekem nyugodtan.”[4]

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.9.17.

[2] Bhágavata-purána 5.9.18-19.

[3] Bhagavad-gítá 9.26.

[4] Bhagavad-gítá 9.27.(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

„Всички крадци и разбойници, които били направили приготовленията за обожанието на богинята Кали, били неинтелигентни и оковани в гуните на страстта и невежеството. Били обладани от желанието да станат изключително богати, затова имали склонността да не се подчиняват на предписанията на Ведите, дотолкова, че се готвели да погубят Джада Бхарата, една себеосъзната душа, родена в браминско семейство. От ненавист тези дасоити го завлекли пред богинята Кали, за да го пожертват. Подобни хора винаги са привикнали към ненавистни дейности, затова се осмелили да се опитат да погубят Джада Бхарата. Джада Бхарата бил най-добрият приятел на всички живи същества. Той не бил враг никому и винаги бил вглъбен в медитация над Върховния Бог. Бил роден от добър баща брамин и убиването му било забранено, дори и да бил враг или агресор. При всички случаи нямало причина Джада Бхарата да бъде убит и богинята Кали не могла да понесе това. Тя моментално разбрала, че тези порочни дасоити се готвят да погубят един велик предан на Бога. Внезапно тялото на статуята се взривило на късове и богинята Кали се явила лично със снага, пламтяща в силно и нетърпимо сияние.”[1]

Мистично преживяване. Само за възрастни. Но тъй или инак трябва да дочетем историята. А пък след това ще стигнем и до по-мирни моменти.

„Неспособна да изтърпи нанесените обиди, разярената богиня Кали святкала с очи, показвайки страховитите си криви зъби. Червеникавите ѝ очи блестели и тя проявила ужасяващите си черти. Приемайки плашещо тяло, тя като че ли била готова да унищожи цялото творение. Като скочила рязко от олтара, незабавно обезглавила всички разбойници и крадци със същия меч, с който възнамерявали да погубят Джада Бхарата. Сетна започнала да пие топлата кръв, бликаща от шиите на обезглавените негодници, като да била ликьор. Заедно с нея пиели и придружаващите я вещици и демоници. Опиянени от кръвта, те до една запели високо и затанцували, като че се готвели да изличат цялата вселена. Същевременно започнали да си играят с главите на разбойниците, подхвърляйки ги като топки. Когато някой завистлив човек извърши оскърбление пред велика личност, винаги го застига наказание като гореспоменатото.”[2] Така че внимавайте.

И така, какво виждаме тук? Много необичайна практика – човешко жертвоприношение. Във всички различни култури е имало човешко жертвоприношение. В Библията има описание как почти се е случило. В Южна Америка също е ставало – взимали са туптящото сърце и са го поднасяли на бога на Слънцето. Или в Картаген – там също са практикували човешки жертвоприношения. Когато имало опасност за държавата, техните духовни водачи казали: „За да избегнем тази опасност, трябва да пожертваме синовете си. Стотина синове трябва да бъдат пожертвани.” Тогава гражданите отвърнали: „Двойно! Ще дадем двеста.”

Санатан: Дори и царския син.

Свами Тиртха: Това са много силни неща. Представете си, ако вие трябваше да дадете такава жертва. Много е болезнено. Защото животът е скъпоценен.

Научили сме от „Гита”, че без жертва нищо не става, няма как да бъдете щастливи. Обаче какъв вид жертва? Трябва ли да пожертваме живота на някой друг? Въпреки че той е много ценен, по-добре да пожертваме своя живот. Дребните, незначителни, външни неща лесно можем да пожертваме. Малко цветя, малко вода – както Кришна ни залъгва в „Гита”[3]. А след това казва: „И всичко останало – просто Ми го дай.”[4]

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.17

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.18-19

[3] „Бхагавад Гита” 9.26

[4] „Бхагавад Гита” 9.27(из  лекции Свами Тиртхи, 08.05.2017 утром, Рила)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„Разбойники, что поклонялись богине Кали, были людьми низкими, жестокими и находились в плену гун страсти и невежества. Охваченные стремлением к наживе, они осмелились нарушить предписания Вед и приготовились убить Джаду Бхарату, который родился в семье брахмана и был осознавшей себя душой. Злодеи решили принести его в жертву богине Кали. Такие люди всегда готовы чинить зло, поэтому они посмели поднять руку на друга всех живых существ, который не питал зла ни к кому и постоянно думал о Верховной Личности Бога. Джада Бхарата был сыном достойного брахмана, и его запрещалось убивать, даже если бы он сам стал чьим-то врагом и напал на кого-нибудь. Одним словом, разбойники не имели никакого права убивать Джаду Бхарату. Богиня Кали сразу поняла, что эти грешники собираются принести в жертву великого преданного Господа, и не могла этого допустить. Изваяние Бхадры Кали вдруг раскололось, и из него, испуская ослепительное сияние и жар, появилась сама богиня.”[1]

Мистическое переживание. Только для взрослых. Но так или иначе мы должны закончить историю. А потом попробуем перейти к более спокойным моментам.

 „Возмущенная творящимся беззаконием, Бхадра Кали пришла в ярость: она гневно сверкнула глазами и хищно оскалила кривые зубы. Красноватые глаза богини пылали, и уже сам вид ее наводил трепет. Приняв этот зловещий облик, она словно собиралась разрушить все мироздание. Она молниеносно соскочила с алтаря, бросилась на поклонявшихся ей разбойников и тут же одного за другим обезглавила их тем самым мечом, которым они хотели убить Джаду Бхарату. Отрубив головы всем злодеям, она стала пить, как вино, горячую кровь, льющуюся у них из шеи. Вместе с ней это вино пили ее спутницы — ведьмы и демоницы. Захмелев от выпитой крови, они громко запели и начали неистово танцевать, как будто готовились уничтожить вселенную. При этом они, как мячами, играли головами убитых разбойников.

Подобное наказание ожидает всякого, кто осмелится поднять руку на великого преданного Господа.[2]  Так что будьте осторожны

Итак, что мы можем здесь увидеть? Очень необычная практика – человеческие жертвоприношения. Во всех культурах существовали человеческие жертвоприношения. Библия также описывает, что человеческие жертвоприношения фактически происходили. В Южной Америке это тоже было – брали живое сердце и подносили его богу Солнца. Или Карфаген — там тоже практиковали человеческие жертвоприношения. Они знали, что когда государству угрожала опасность, их духовные лидеры говорили: „Чтобы избежать этой опасности, мы должны принести в жертву наших сыновей. Сотня сыновей должна быть принесена в жертву”. Тогда горожане сказали: „Удвоим! Мы даем 200”..

Санатан: Даже сын короля.

Свами Тиртха: Это очень сильные вещи. Только представьте себе, если вы должны пойти на такую жертву. Это очень больно. Потому что жизнь очень дорога.

Мы узнали из „Гиты”, что без жертв ничего не получится, вы не можете быть счастливы. Но какая жертва? Должен ли я жертвовать жизнью других? Хотя это очень ценно, лучше пожертвовать собственной жизнью. Маленькими незначительными внешними вещами мы легко можем пожертвовать. Немножко цветков, немного воды — как обманывает нас Кришна в „Гите”[3]. А после этого он говорит: „И все остальное — просто отдай Мне”.[4]

 

(продолжение следует )

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.17

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.18-19

[3] „Бхагавад Гита” 9.26

[4] „Бхагавад Гита” 9.27