Archives

Calendar

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 7th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.01.2017 morning, Sofia)

(continues from the previous Monday)

Swami Tirtha: We can say that family is like association, like a meeting. And we have different features that can meet. What happens if the egos meet?

Krishna Priya: Fight.

Swami Tirtha: Correct, if the egos meet, fight is coming. And actually in this way you lose energy – both parties. This is a destructive association. Therefore we can say that if only the egos meet in a relationship, this brings some diseased state of mind. Fight will bring more fight. This is called roga – ‘disease’. If the egos meet, the result is roga.

What happens if the bodies meet? What is the result of the union of the bodies?

Sanatana: Pleasure, sex.

Swami Tirtha: Yeah, pleasure. Correct – if the bodies meet, the result is pleasure. It’s better than union of the egos – which brings disease. The union of the bodies brings pleasure – at least something that we like. This brings bhoga. Bhoga is ‘pleasure’ – when we enjoy. But unfortunately this type of enjoyment usually doesn’t last long. If your relationship is based only on sexual attraction, that can change very fast.

So, we have our ego, we have our body – to meet, to unite, to associate. What else do we have?

Manjari: Mind.

Swami Tirtha: Uh, don’t mention the mind! The next step we can say is the heart – the meeting of the hearts. But better I say ‘the hearts’ and not ‘the minds’ – when the best emotional part of you meets, unites with another person, what is the result of that?

Hayagriva: Affection.

Swami Tirtha: Correct! Real, deep connection – yoga. If the egos meet – roga, disease. If the bodies meet – bhoga, pleasure. If the hearts meet – yoga, you are united, you feel that ‘he is my partner, she is my partner’. This is high union. To find your life partner – it’s such a good feeling.

There is only one more feature that we have to unite and this is the soul. If the atman meets another atman, this should become prema, divine love.

So, whenever you have any experience in your life, try to analyze it according to this list: which part of you takes part in this meeting. ‘Is this my ego? Is this my body? Is this my heart? Is this my soul?’ And as our ambition, our goal is to come more and more to the spiritual platform, when you reach that, only your soul can unite, only your soul can function.

Sanatana: These levels are interrelated and we have to keep the focus always high on yoga, because if it’s only focused on bhoga, separation comes. And if it’s focused on yoga, then maybe we can achieve prema. Did I understand correctly?

Swami Tirtha: I think so. But what are the priorities? And what is more actual goal in my life today? Maybe in the beginning bhoga is very important. But bhoga very easily can turn into roga. And if we go through all the difficulties of this enjoying mentality and this rejecting or fighting mentality, they are like two extremes, then we might achieve the higher synthesis of yoga – like a higher type of union.

Because family is an ashram, grihastha-ashram. This is a place of spiritual progress. Not a place of running away: ‘I failed today and I’ll run away’ – no! One lifetime – one partner. I know it’s strict, but this should be the ideal. One lifetime – one partner. Why? Because Bhaktivinod Thakur says: We, the living entities, we have a biological tendency of multiplication. You have to control that impulse somehow – by sacred marriage. Not to visit all the flowers in the field as a butterfly. One flower.

 

 (Szvámí Tírtha 2017. 01. 07-i szófiai reggeli tanításából)

 (az előző hétfői tanítás folytatása)

Szvámí Tírtha: Azt mondhatjuk, hogy a család olyan, mint egy szövetség. Vannak különféle sajátosságaink, amik találkoznak egy kapcsolatban. Mi történik akkor, ha az egók találkoznak?

Krisna-prijá: Harc lesz.

Szvámí Tírtha: Helyes, ha az egók találkoznak, akkor harc lesz és igazából így mindkét fél energiát fog veszíteni, ez egy ártalmas szövetség. Ezért azt mondhatjuk, hogy ha csak az egók találkoznak egy kapcsolatban az egy beteges elmeállapotot eredményez. A harc még több harcot szül. Ez az úgynevezett róga – ‘betegség’. Tehát, amikor az egók találkoznak, az rógát eredményez.

Mi történik, ha a testek találkoznak? Mi lesz a testek kapcsolódásának az eredménye?

Szanátan: Élvezet, szex.

Szvámí Tírtha: Igen, így van, élvezet – ha a testek találkoznak, annak élvezet lesz az eredménye. Ez jobb, mint az egók találkozása – aminek betegség a végeredménye. A testek találkozása örömöt okoz – valami olyat, amit legalább kedvelünk. Ez a találkozás bhógát fog előidézni; a bhóga az ‘élvezet’ – amikor élvezzük a dolgokat. Sajnos ez a fajta öröm általában nem tart túl sokáig. Így, ha a kapcsolatotok a szexuális vonzalmon alapul, az nagyon gyorsan meg tud változni.

Tehát van egónk, van testünk – amik tudnak találkozni, egyesülni. Mink van még?

Mandzsarí: Elménk.

Szvámí Tírtha: Ó, ne így mondd, hogy elme. A következő lépés, mondjuk úgy, hogy a szív – a szívek találkozása. Jobb, ha azt mondom ‘szívek’, mint ‘elmék’ – mi lesz annak az eredménye, ha az érzelmi oldalatok legjava találkozik egy másik személyével?

Hajagríva: Szeretet.

Szvámí Tírtha: Helyes! Igazi, mély kapcsolódás – jóga. Ha az egók találkoznak – róga, betegség. Ha a testek találkoznak – bhóga, élvezet. Ha a szívek találkoznak – jóga; egyesültök és azt érzitek ‘ő a társam’, ez egy igazán magas szintű társulás. Megtalálni életetek párját – az egy nagyon jó érzés.

Már csak egy módon tudunk kapcsolódni egymáshoz – és az a lelkek találkozása. Ha egy átman találkozik egy másik átmannal, annak prémává, isteni szeretetté kell válnia.

Tehát valahányszor tapasztaljátok ezt a kapcsolódást az életetekben, vizsgáljátok meg eszerint a lista szerint: most melyik részetek van jelen ebben a találkozásban? ‘Ez most az egóm? A testem?’ Ahogyan a törekvésünk, célunk az, hogy közelebb kerüljünk a lelki szinthez, amikor eléritek ezt, akkor már csak a lelketek tud összefonódni, ott csak ez működik.

Szanátan: Ezek a szintek kapcsolatban állnak egymással és mindig a magas szintű jógára kell fókuszálnunk, mert ha csak a bhógára koncentrálunk, akkor annak szétválás lesz az eredménye. Ha a jógára fókuszálunk, talán elérjük a prémát. Jól értelmeztem?

Szvámí Tírtha: Úgy gondolom, hogy igen, de mi a prioritás? Mi az aktuális cél az életemben? Talán a kezdetekben a bhóga nagyon fontos, viszont a bhóga nagyon könnyen rógává változhat. Ha ennek az élvező mentalitásnak az összes nehézségét megtapasztaljuk és az elutasító, harcos mentalitásét is – ezt a két szélsőséges hozzáállást – akkor talán elérhetjük a jóga magasabb szintézisét – mint egy felsőbb szintű egységet.

A család egy ásram, grhaszta-ásram – egy hely a lelki fejlődésre. Nem a megfutamodásra: ’Elbuktam, ezért elmenekülök.’ – Nem! Egy élet – egy házastárs. Tudom, hogy ez egy kicsit szigorúan hangzik, de ez kell legyen az eszményünk. Egy élet – egy társ. Miért? Mert Bhaktivinód Thákur azt mondja: Nekünk embereknek biológiai hajlamunk van a szaporodásra. Valahogy kordában kell tartanotok ezt a késztetést – egy szent házassággal. Nem látogathatjátok meg az összes virágot a mezőn, mint egy pillangó. Egy életre egyetlen virág.

 

 (от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Свами Тиртха: Можем да кажем, че семейството е като общуване, като среща. Има различни характеристики, които могат да се срещат. Какво се случва, ако се среща егото на единия с егото на другия?

Кришна Прия: Кавга.

Свами Тиртха: Правилно, ако се среща егото, следва кавга. Всъщност по този начин и двете страни губят енергия. Това е съсипващо общуване. Затова можем да кажем, че когато само егото се среща в една връзка, това води до болно състояние на съзнанието. Кавгите пораждат още повече кавги. Това се нарича ро́га – „болест”. Резултатът от срещата на егото е ро́га.

Какво се случва когато се срещат телата? Какъв е резултатът от сливането на телата?

Санатана: Удоволствие, секс.

Свами Тиртха: Да, удоволствие. Правилно – ако се срещат телата, резултатът е наслада. Това е по-добре от съчетаването на егото, което води до болест. Съчетаването на телата води до наслада – поне нещо, което ни харесва. Води до бхога; бхога означава „наслаждение” – когато изпитваме удоволствие. Но уви, този тип наслаждение не трае дълго. Ако връзката ви се основава само на сексуално привличане, това може да се промени много бързо.

И така, имаме его и имаме тяло, с които да се срещаме, да се съчетаваме, да общуваме. Какво друго имаме?

Манджари: Ум.

Свами Тиртха: Ух, не споменавайте ума! Следващата стъпка, можем да кажем, е сърцето – срещата на сърцата. По-добре да кажа „сърцата”, отколкото „умовете”; когато най-добрата ви емоционална страна се среща, съчетава се с другия, какъв е резултатът от това?

Хаягрива: Обич.

Свами Тиртха: Правилно – истинска, дълбока свързаност, йога. Ако се среща егото – това е ро́га, болест. Ако се срещат телата – това е бхога, наслада. Ако се срещат сърцата – това е йога; вие сте единни, чувствате: „ето го моят партньор, моята партньорка”. Това е висш тип съюз. Да намериш партньора си в живота е толкова хубаво чувство.

Има само още една характеристика, която да съчетаем, и това е душата. Ако една атма срещне друга атма, би следвало да се получи према, божествена любов.

Така че, когато преживявате нещо, опитайте се да го анализирате спрямо тази структура: коя ваша страна взима участие в срещата: ‘”Дали е егото ми? Дали е тялото ми? Дали е сърцето ми? Или е душата ми?” И тъй като нашият стремеж и цел са все повече да достигаме до духовното ниво, озовем ли се на него, там само душата може да се съчетава, там само душата може да функционира.

Санатана: Тези нива са преплетени и трябва винаги да държим фокуса високо в йога, защото ако е насочен само в бхога, следва раздяла. А ако е насочен в йога, тогава може би можем да постигнем према. Правилно ли съм разбрал?

Свами Тиртха: Мисля, че да. Но какви са приоритетите? И кое е по-актуално в живота ми днес? Може в началото бхога да е много важна. Само че бхога много лесно може да се превърне в ро́га. И ако преминем през всички трудности на манталитета за наслаждение, както и на другата му крайност – противопоставянето, кавгите – тогава можем да постигнем по-висшия синтез на йога, по-висшия тип единение.

Защото семейството е ашрам, грихастха-ашрам. То е място за духовен напредък. Не е място, откъдето да избягаш: „Днес се провалих и ще избягам” – не! Един живот – един партньор. Знам, че е строго, но такъв трябва да бъде идеалът. Един живот – един партньор. Защо? Защото Бхактивинод Тхакур казва: Ние, живите същества, имаме биологичната склонност да се размножаваме. Този импулс трябва някак да се контролира – посредством свещен брак. Не да кацаш по всички цветчета в полето като пеперуда. Едно цвете.