Archives

Calendar

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 4th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.05.2017 morning, Rila)

Om namo bhagavate vasudevaya. Before starting to read and recall the story of Bharata Maharaja, let me mention in a few words the importance of this mantra. This is one major mantra for the present age. We have many yoga teachers and practitioners here. And everybody knows about the importance of the om. But what is the meaning of the om, Shyama Tulasi? If you translate that, what is the meaning of the word?

Shyama Tulasi: This is the universal sound, maintaining the harmony of the whole universe. And by this sound the whole universe dances its perfect dance.

Swami Tirtha: Oh, I like that! Correct, om is a creative sound that is able to convert chaos into cosmos. So, it might create the order of life. There must be order in the universe, otherwise this is called chaos. So, if in the beginning of creation this divine sound – and sound is so important, a vibration, an energy – created this harmonious order in the external manifestation, we have not only an external world, but we have an internal world also. I don’t know about you, but many people say that the chaos is not outside, it’s inside. So, in case you feel you need to put a little order in your consciousness, om as a creative sound will turn your chaos into a cosmic order.

But it’s very difficult to identify a meaning or a translation to the om. Because it’s so condensed, so essential that everything of the power is contained in one word; and how can you translate that?! So, we can say that it’s such a unique, so to say abstract concentration of everything that is almost impossible to find a proper translation for that. We can say that this is the one word in the universe – the one and only word. Om is enough. Nevertheless if we want to translate om, this is very simple. Let’s start from your own vocabulary. What is the one and only word that you will identify as the most important?

Answer: ‘Me’.

Swami Tirtha: ‘Me’? Yes, I think this concept creates the chaos inside. ‘I, me, myself’.

Sanatana: Affection.

Swami Tirtha: I agree, but this is like the mystic explanation of the same word that I was thinking of. It’s very simple – sometimes we try to negate everything. So, then you might think that the ultimate word in this universe is ‘no’. But let’s have a better and positive version: ‘yes’. Shridhara Maharaja says that: “Om is ‘yes’! Yes, what you are searching for it exists!” That is not so complicated. This is assertive communication. Yes, what you are searching for it exists. And if we go more into detail, there is affection, of course. So, we can say that the ultimate word in this universe is ‘yes’. If we agree on that point, then what kind of words you should use with your spiritual master? ‘Yes’.

And we also want to help others to come closer to this truth. So, if in the morning, before your spiritual readings, or studies, or offerings you chant this om namo bhagavate vasudevaya, you create the order, you create the harmony around. And also you remind yourself that there is an order in this world. If we come to a more esoteric explanation of om, you can break down this into three different sounds: A-U-M. A is God; M is me; and U between – this is the most important power, the power of love. So, Govinda, Radha and myself. That means we belong together.

The second word is namaha; the meaning, the translation of namaha is ‘respect, obeisances’. But respect is not for me. That means that I have to offer respect to somebody who is not me. You see, first there is some theoretical conception – like what is the om, creating the order; but namaha is an active principle: “I offer my respects to You.” To whom? To Bhagavan, the Supreme Lord. Bhaga means ‘wealth’ or ‘opulence’ and van means ‘to possess’. So, the one who possesses all the opulence of the universe. But again this is very general – who is this possessor of all the opulence in this universe? This is Vasudeva, God personified as the superior state of consciousness, all-encompassing. “After many-many births and lifetimes those who are really intelligent understand that Vasudeva is all in all.”[1]

Bharata Maharaja was also worshipping Vasudeva, the superior state of consciousness. But He is never alone. First the productive energy is manifested from Him – this is Baladev. And then a very unusual energy is manifested – the creative energy. So, productivity and creativity all come from the superior state of consciousness. Balaram is a first expansion, then Radhika is the creative energy. So, if we take it symbolically, this superior state of consciousness is never alone. There must be some productive energy and there must be some creative energy.

And if we put all this together: “Yes, I offer my respects to the personal God, full of opulence, who is the superior consciousness” – this is the word-by-word meaning of this mantra. But what is the purport of this mantra? What is the use here? This is a protective mantra. And the protective mantras are called kavacas. Kavaca is like a ‘shield’. This mantra can protect you from all external influences. In the Bhagavatam the Narayana kavaca is described in a very detailed manner. And the main mantra in the Narayana kavaca, after cleansing and purifying and sanctifying the different parts of the body, is this mantra. That means by creating this harmony and by submitting yourself under this divine superior protection, you will be saved. It’s just like a protective shield coming to you; it will embrace you and cover you. Therefore it is very nice to start your day with this prayer: “Oh, my Lord, I offer my respects” and He will give you the protection. Beautiful! And also you can invite your beloved ones under this shelter. You might say: “Maybe I believe, maybe I don’t believe.” But I tell you it’s tested, it works.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 7.19(Szvámí Tírtha 2017.05.07-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

 Óm namó bhagavaté vászudévája. Mielőtt belefognánk Bharat Mahárádzs történetének az olvasásába, engedjétek meg, hogy hadd mondjak pár szót ennek a mantrának a fontosságáról. Ez a jelen korszak egyik legjelentősebb mantrája. Számos jógaoktató, illetve gyakorló van körünkben és mindenki számára jól ismert az óm mantra. Sjáma Tulaszí el tudnád mondani a jelentését? Ha lefordítanátok, mi ennek a szónak a jelentése?

Sjáma Tulaszí: Ez az egyetemes hang, mely az egész teremtett világ harmóniájáért felelős, s ezáltal a hang által járja az egész univerzum a tökéletes táncát.

Szvámí Tírtha: Ó, ez nagyon tetszik! Így van, az óm egy világteremtő isteni hang, mely képes a káoszt kozmosszá alakítani, rendet teremteni a világban. A világban rendnek kell lennie, máskülönben káosz uralkodik. Tehát a teremtés kezdetén ez az isteni hang – a hang azért annyira jelentős, mert rezgés, energia – megteremtette ezt a harmonikus rendet ebben a külső anyagi megnyilvánulásban. S mint tudjuk nem csupán külső, hanem a belső világ éppúgy létezik. Nem tudom, hogy vagytok vele, de sokan azt mondják, hogy a káosz nem kívül van, hanem belül. Tehát, ha úgy érzitek, hogy rendet kell tennetek a tudatotokban, az óm, mint kreatív hang kozmikus rendet tud teremteni a káoszotokban.

Mégis nagyon nehéz meghatározni, lefordítani az óm mantra jelentését, mivel annyira tömör, annyira esszenciális, hiszen az összes erő egy szóban összpontosul; s hogyan is lehetne mindezt lefordítani?! Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon egyedi, úgymond mindennek az absztrakt tömörítése, melynek szinte lehetetlen megtalálni a helyes fordítását. Azt mondhatjuk, hogy ez az univerzum egyetlen szava – egyedi és egyetlen szava. Az óm önmagában elegendő. Ha mégis szeretnénk megtalálni az óm mantra jelentését, helyes fordítását, az nagyon egyszerű. Vizsgáljuk meg a saját szókincsünket, hogy mi az az egyetlen szó, melyet a legfontosabbnak tartotok?

Válasz: ‘Én’.

Szvámí Tírtha: ‘Én’? Igen, azt hiszem ez az a szó, mely képes káoszt teremteni odabent. ‘Én, enyém, önmagam’.

Szanátan: Szeretet.

Szvámí Tírtha: Egyetértek, ez olyasvalami, mint egy misztikus magyarázata annak a szónak, amelyre én is gondoltam. Roppant egyszerű, általában megpróbálunk mindent tagadni, tehát azt gondolhatnátok, hogy a végső szó a világmindenségben a ‘nem’. De válasszuk inkább a kicsit pozitívabb és kellemesebb változatát az: ‘igent’. Srídhar Mahárádzs azt mondja, hogy: „Az óm jelentése ‘igen’! Igen, amit keresel az létezik!” Ez nem túl bonyolult. Ez asszertív kommunikáció. Igen, amit kerestek az létezik. S ha jobban belemegyünk a részletekbe, természetesen szeretet is van benne. Tehát azt mondhatjuk, hogy a végső szó a világmindenségben az ‘igen’. Ha ebben egyetértünk, akkor milyen szót is kellene használnotok a lelki tanítómesteretekkel való kapcsolatotokban? ‘Igen’.

S szeretnénk másoknak is segíteni abban, hogy közelebb kerüljenek ehhez az igazsághoz. Tehát, ha reggel a szentírások olvasása, tanulmányozása és a felajánlás elvégzése előtt elzengitek az óm namó bhagavaté vászudévája mantrát, rendet, harmóniát teremtetek magatok körül és egyben emlékeztetitek magatokat arra, hogy a világban rend van. Ha pedig rátérünk az óm mantra ezoterikusabb magyarázatára, akkor alapvetően három különböző hangra bonthatjuk ezt a mantrát: A-U-M. Az ‘A’ Isten; az ‘M’ az én, a lélek; és a kettő között ott található az ‘U’ – mely a legerőteljesebb hatalom, a szeretet hatalma. Tehát Góvinda, Rádhá és jómagunk. Ez azt jelenti, hogy összetartozunk.

A második szó a mantrában a namah, melynek a fordítása ‘tisztelet, hódolat’, azonban nem önmagunk, hanem olyasvalaki iránt, aki nem én vagyok. Értitek, először egyfajta elméleti értekezéssel találkozunk – mint, hogy mit jelent az óm, világteremtő isteni hang; a namah pedig egy gyakorlati alapelv: „Hódolatomat ajánlom Neked.” Kinek? Bhagavánnak, a Legfelsőbb Úrnak. A bhaga jelentése ‘gazdagság’ vagy ‘bőség’ és a ván pedig ‘birtokolni valamit’. Tehát, Aki az univerzum valamennyi gazdagságának a birtokosa. Azonban ez megint túl általános – ki a birtokosa az univerzum valamennyi gazdagságának? Vászudéva, a mindent magába foglaló legfelsőbb tudatosság Isteni megszemélyesítője. „Sok-sok születés és halál után az igazi tudást elsajátító ember átadja magát Nekem, mert tudja, hogy Vászudéva minden ok végső oka. Az ilyen nagy lélek bizony ritka.”[1]

Bharat Mahárádzs szintén Vászudévát imádta, a legfelsőbb tudatosságot, Aki soha sincs egyedül. Először a produktív energia nyilvánul meg Belőle – Ő Baladév és ezután pedig egy nagyon szokatlan energia – a kreatív energia. Tehát mind a produktivitás, mind a kreativitás a legfelsőbb tudatosságból származik. Balarám az elsődleges kiterjedés, majd pedig Rádhiká a kreatív energia következik. Szóval, ha szimbolikusan vizsgáljuk meg, akkor ez a legfelsőbb tudatosság soha sincs egyedül. Kell, hogy társuljon hozzá produktív vagy pedig kreatív energia.

Nézzük meg egyben az ‘Óm namó bhagavaté vászudévája’ mantrának a fordítását: „Igen, hódolatomat ajánlom a személyes Istennek, minden gazdagság birtokosának, aki a legfelsőbb tudatosság” – ez ennek a mantrának a szóról-szóra való értelmezése. De hogyan szól ennek a mantának a magyarázata? Egyáltalán miért hangzik el itt ez a mantra? Ez egy védő mantra, melyet kavacsáknak hívnak. A kavacsa olyan, mint egy ‘védőernyő’. Ez a mantra képes megvédeni benneteket valamennyi külső hatástól. A Bhágavatam nagyon részletesen ismerteti a Nárájana-kavacsát. S a Nárájana-kavacsának, miután megtisztította, megszentelte a különböző testrészeket, ez a mantra. Ez annyit jelent, hogy azáltal, hogy megteremtitek ezt a harmóniát és alárendelitek magatokat ennek az isteni oltalomnak, megmenekültök. Mint egy védőernyő száll rátok; átölel és beborít benneteket. Ezért nagyon áldásos ezzel az imával kezdeni a napot: „Ó, Drága Uram, hódolatom ajánlom Neked” és Ő pedig megoltalmaz benneteket. Gyönyörű! S a szeretteiteket is meginvitálhatjátok e védőernyő alá. Erre azt mondhatjátok, hogy: „Talán elhiszem, de lehet, hogy nem.” De én azt tudom mondani nektek, hogy ki van próbálva, működik.

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá 7.19.(от лекция на Свами Тиртха, 07.05.2017 сутрин, Рила)

 Ом намо бхагавате васудевая. Преди да започнем да четем и да си припомняме историята за Бхарата Махарадж, нека да разкажа с няколко думи за значимостта на тази мантра. Тя е една от главните мантри в тази епоха. Тук има много йога учители и практикуващи. Всички знаете за важността на ом. Но какво всъщност значи ом, Шяма Туласи? Ако го преведем, какво е значението на тази дума?

Шяма Туласи: Това е вселенският звук, поддържащ хармонията на цялата вселена. Благодарение на този звук цялата вселена танцува своя съвършен танц.

Свами Тиртха: О, това ми харесва! Правилно, ом е съзидателен звук, способен да превърне хаоса в космос. Той може да внесе порядък в живота. Във вселената трябва да има порядък, иначе е хаос. И така, в началото на сътворението този божествен звук –именно звук, вибрация, енергия – е създал този хармоничен порядък във външното проявление; а ние имаме не само външен свят, но и вътрешен. Не знам за вас, но много хора казват, че хаосът не е отвън, а отвътре. Така в случай, че чувствате, че трябва да внесете малко ред в съзнанието си, ом, сътворяващият звук, ще превърне вашият хаос в космически порядък.

Обаче е много трудно да се посочи значение или превод на ом. Защото той е такава сгъстена есенция, че цялата мощ се съдържа в тази дума; а как би могло да се преведе всичко това?! Затова можем да кажем, че той е такава уникална, така да се каже абстрактна концентрация на всичко, че е почти невъзможно да се намери правилен превод за него. Можем да кажем, че това е единствената дума във вселената – една-единствена. Ом е достатъчен. При все това, ако искаме да преведем ом е много лесно. Започнете от собствения си речник. Коя е онази едничка дума, която бихте посочили за най-важна?

Отговор: „Аз”.

Свами Тиртха: „Аз”? Мисля, че това е концепцията, която създава вътрешния хаос. „Аз, мен, моето”.

Санатан: Обич.

Свами Тиртха: Съгласен съм, но това е като мистичното тълкувание на думата, за която си мислех. Съвсем просто е – понякога ние се опитваме да отричаме всичко. Тогава може да си речете, че окончателната дума в тази вселена е „не”. Но нека имаме по-добра, позитивна версия. Шридхара Махарадж казва, че ом означава „Да!” „Да, това, което търсите съществува!” Не е толкова сложно. Това е утвърждаващо послание. Да, каквото търсите съществува. И ако навлезем повече в детайл, има обич, разбира се. Затова можем да кажем, че окончателната дума в тази вселена е „да”. Ако сме съгласни по този въпрос, тогава какви думи трябва да използвате към духовния си учител? „Да”.

Ние искаме да помогнем и на другите да се доближат до тази истина. Така че, ако сутрин, преди да започнете своята духовна практика – четене, изучаване, приношение – повтаряте тази мантра ом намо бхагавате васудевая, вие въдворявате наоколо си ред и хармония. И освен това напомняте на самите себе си, че в света има ред. Ако стигнем до едно по-езотерично тълкувание на ом, той може да бъде разгледан като три отделни звука: А-У-М. А е Бог; М съм аз; а У по средата – това е най-значимата сила, силата на любовта. И така, Говинда, Радха и аз. Това означава, че ние си принадлежим.

Втората дума е намаха; смисълът, преводът на намаха е „уважение, почитание”. Но почитта не е за мен. Това означава, че трябва да поднеса уважение на някой, който не съм аз. Виждате, най-напред има теоретична концепция – какво е ом, въдворяването на порядъка; обаче намаха е активен принцип: „Поднасям Ти почитанията си.” На кого? На Бхагаван, Върховния Бог. Бхага значи „богатство” или „могъщество”, а ван е „притежател”. Значи Онзи, който притежава цялото изобилие във вселената. Но това отново е твърде общо – кой е този притежател на цялото обилие? Това е Васудева, Богът, олицетворен като върховното, всеобхватно съзнание. „След много, много раждания и животи тези, които са истински интелигентни, разбират, че Васудева е всичко.”[1]

Бхарата Махарадж също почитал Васудева, висшето състояние на съзнание. Но Той никога не е сам. Най-напред от Него се проявява продуктивната енергия – това е Баладев. А сетне се проявява една много необикновена енергия – креативната. Така че продуктивността и креативността, и двете идват от висшето състояние на съзнанието. Баларам е първата експанзия, сетне Радхика е креативната енергия. Така ако го приемем символично, това висше състояние на съзнанието никога не е само. Трябва да има продуктивна енергия, трябва да има и креативна енергия.

И като съберем всичко това заедно: „Да, аз поднасям своята почит на Бога-личност, изпълнен с обилие, който е върховното съзнание” – това е дословното значение на мантрата. Но какъв е смисълът на тази мантра? Каква е ползата от нея? Това е защитна мантра. Защитните мантри се наричат кавачи. Кавача значи „щит”. Тази мантра може да ви закриля от всякакви външни влияния. В „Бхагаватам” много подробно е описана Нараяна-кавача. И главната мантра в Нараяна-кавача, след като се пречистят и осветят различните части на тялото, е тази мантра. Това означава, че като създадете тази хармония и като се отдадете под божествената висша закрила, ще бъдете защитени. Това е досущ като предпазен щит около вас; обгръща ви и ви покрива. Затова е много хубаво да започвате деня си с тази молитва: „О, мой Господи, покланям Ти се!” и Той ще ви даде закрилата си. Красиво е! Също така можете да поканите обичните си под тази закрила. Може да си кажете: „Дали да вярвам или не….” Но казвам ви: проверено е, работи.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 7.19(из лекции Свами Тиртхи, 07.05.2017 утром, Рила)

 Ом намо бхагавате васудевая. Прежде чем начать читать и вспоминать историю Бхараты Махараджа, позвольте мне в нескольких словах упомянуть о важности этой мантры. Это одна из главных мантр нынешнего века. У нас здесь много учителей и практикующих йогу. И все знают о важности ом. Но что означает ом, Шьяма Туласи? Если перевести это, каково значение этого слова?

Шяма Туласи: Это универсальный звук, поддерживающий гармонию всей вселенной. И под этот звук вся вселенная танцует свой совершенный танец.

Свами Тиртха: О, мне это нравится! Правильно, ом — творческий звук, способный превратить хаос в космос. Таким образом, это может создать порядок в жизни. Во Вселенной должен быть порядок, иначе это называется хаосом. Итак, в начале творения этот божественный звук — звук так важен, вибрация, энергия — создал этот гармоничный порядок во внешнем проявлении, а у нас есть не только внешний мир, но и внутренний мир. Не знаю, как вы, но многие говорят, что хаос не снаружи, он внутри. Итак, если вы чувствуете, что вам нужно навести порядок в своем сознании, ом как созидательный звук превратит ваш хаос в космический порядок.

Но очень сложно определить значение или перевод ом. Потому что оно так сжато, так существенно, что вся сила заключена в одном слове; и как все это перевести?! Так что можно сказать, что это такая своеобразная, так сказать абстрактная концентрация всего, что найти правильный перевод для этого практически невозможно. Можно сказать, что это единственное слово во вселенной – одно единственное. Ом достаточно. Тем не менее, если мы хотим перевести ом, это очень просто. Начнем с вашего собственного словаря. Какое единственное слово вы определите как самое важное?

Ответ: „Я”.

Свами Тиртха: „Я”? Я думаю, что это концепция, которая создает внутренний хаос. „Я, мне, мое”.

Санатан: Любовь.

Свами Тиртха: Я согласен, но это похоже на мистическое объяснение того же самого слова, о котором я думал. Все очень просто – иногда мы пытаемся все отрицать. Итак, вы можете подумать, что первичное слово в этой вселенной — „нет”. Но давайте лучше и позитивнее: „да”. Шридхар Махарадж говорит: „Ом — это „да”! Да, то, что вы ищете, существует!” Это не так сложно. Это утвердительное сообщение. Да, то, что вы ищете, существует. А если подробнее, то любовь есть, конечно. Итак, мы можем сказать, что первичное слово в этой вселенной — „да”. Если мы согласны в этом вопросе, то какие слова вам следует использовать со своим духовным учителем? „Да”.

И мы также хотим помочь другим приблизиться к этой истине. Итак, если утром, перед вашими духовными чтениями, занятиями или подношениями, вы воспеваете ом намо бхагавате васудевайа, вы создаете порядок, вы создаете гармонию вокруг. А еще вы напоминаете себе, что в этом мире есть порядок. Если мы придем к более эзотерическому объяснению ом, вы можете разбить его на три разных звука: А-У-М. А — Бог; М — это я; и У в середине – это самая главная сила, сила любви. Итак, Говинда, Радха и я. Это значит, что мы принадлежим друг другу.

Второе слово — намаха; значение, перевод намаха это „уважение, почтение”. Но уважение не ко мне. Это означает, что я должен оказывать уважение кому-то, кто не я. Видите ли, сначала есть некоторая теоретическая концепция — например, что такое ом, создающий порядок; но намаха — это активный принцип: „Я выражаю Тебе почтение”. Кому? Бхагавану, Верховному Господу. Бхага означает „богатство” или „изобилие”, а ван означает „обладать”. Итак, тот, кто обладает всеми богатствами вселенной. Но опять же, это очень общий вопрос: кто этот обладатель всего богатства в этой вселенной? Это Васудева, Бог, олицетворенный как высшее состояние всеохватывающего сознания. „После многих-многих рождений и жизней те, кто действительно разумны, понимают, что Васудева есть все во всем”[1]

Бхарата Махараджа также поклонялся Васудеве, высшему состоянию сознания. Но Он никогда не бывает один. Сначала из Него проявляется продуктивная энергия – это Баладев. И тогда проявляется очень необычная энергия – энергия творческая. Таким образом, продуктивность и творчество исходят из высшего состояния сознания. Баларама — это первая экспансия, затем Радхика — творческая энергия. Итак, если мы воспринимаем это символически, это высшее состояние сознания никогда не бывает одиноким. Должна быть некоторая продуктивная энергия и должна быть некоторая творческая энергия.

И если сложить все это воедино: „Да, я предлагаю свое почтение личностному Богу, полному богатств, который есть высшее сознание” — таково дословное значение этой мантры. Но в чем смысл этой мантры? Какая от нее польза? Это защитная мантра. А защитные мантры называются кавача. Кавача означает  „щит”. Эта мантра может защитить вас от всех внешних воздействий. В „Бхагаватам” Нараяна-кавача описана очень подробно. И главная мантра в Нараяна-каваче после очищения и освящения различных частей тела — это именно эта мантра. Это означает, что, создав эту гармонию и подчинив себя этой высшей божественной защите, вы будете спасены. Это похоже на защитный щит, приходящий к вам; он обнимет вас и покроет вас. Поэтому очень приятно начинать свой день с этой молитвы: „О, мой Господь, я предлагаю мое почтение”, и Он даст вам свою защиту. Красиво! А также вы можете пригласить своих близких под это убежище. Вы можете сказать: „Верить, а может быть, не верить”. Но я говорю вам, что это проверено, это работает.

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита” 7.19