Archives

Calendar

February 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  Archive for February 24th, 2022

Feb

24

vasudeva-carrying-infant-krishna-across-river-yamuna

(from a lecture of Swami Tirtha, 25.08.2016 evening, Ludasto) 

(continues from the previous Friday) 

“By the influence of Yoga-maya, all the doorkeepers fell fast asleep, their senses unable to work, and the other inhabitants of the house also fell deeply asleep. When the sun rises, the darkness automatically disappears; similarly, when Vasudeva appeared, the closed doors, which were strongly pinned with iron and locked with iron chains, opened automatically. Since the clouds in the sky were mildly thundering and showering, Ananta-naga, an expansion of the Supreme Personality of Godhead, followed Vasudeva, beginning from the door, with hoods expanded to protect Vasudeva and the transcendental child.”[1]

Vasudeva all of a sudden became part of a series of miracles. He received an inspiration. Then he smuggled the child out from danger, the doors opened and the influence of the jail was finished. Isn’t that symbolic? When you have Krishna with you, your chains are broken, the door is open, the darkness of illusion is dispelled. So, all auspicious marks and things start to happen in your life. Although everything was very auspicious when Krishna appeared, nevertheless now the clouds came together to shower and thunder mildly. Vasudeva was so much absorbed that he even didn’t realize the snake behind.

“Because of constant rain sent by the demigod Indra, the river Yamuna was filled with deep water, foaming about with fiercely whirling waves. But as the great Indian Ocean had formerly given way to Lord Ramachandra by allowing Him to construct a bridge, the river Yamuna gave way to Vasudeva and allowed him to cross”.[2]

But this moment is special. Many times people ask why Krishna is black. Because usually in our culture black is not connected to something very auspicious. But what happened when Vasudeva was crossing Yamuna? He was carrying Krishna over the head under the protection of Ananta-shesha. Yet as it was a storm and it was late at night and he was also full day expecting the delivery of the child, all of a sudden Vasudeva made a wrong step. He slipped a little bit and Krishna fell into the waters. Of course Vasudeva immediately grabbed Krishna from the waters, but then it was too late. Because what is the color of the Yamuna? It’s not yellow, it’s not red; it’s deep blue, almost black. So, why Krishna is black? What can we say?

“When Vasudeva reached the house of Nanda Baba, he saw that all the cowherd men were fast asleep. Thus he placed his own son on the bed of Yashoda, picked up her daughter, an expansion of Yoga-maya, and then returned to his residence, the prison house of Kamsa. Vasudeva placed the female child on the bed of Devaki, his wife, again bound his legs with the iron shackles, and thus remained there as before. Exhausted by the labor of childbirth, Yashoda was overwhelmed with sleep and unable to understand what kind of child had been born to her.”[3]

We were discussing the position of Vasudeva and Devaki – how much self-control and austerity they performed in order to receive Krishna. And they received Vasudeva Krishna –Krishna in His splendor, in His magnificent, divine form. But do you have information of Nanda Maharaj and Yashoda Maya doing some sacrifice or some austerity? Zero, nil. And they received Krishna as a gift. Gift of God. So, if we have to choose between the position of Vasudeva-Devaki and Nanda-Yashoda, which is your preference? To live 12 000 celestial years eating only dried leaves and sometimes breathing a little? Or you are so sweet to Krishna that He comes to you as a gift? From this we can understand the extremely delicate and high position of Nanda and Yashoda.

Of course it doesn’t mean that you should not take any sacrifice and austerity. Don’t quote me. ‘Tirtha Maharaj said: “No tapasya.”’ I didn’t say that. We worship Nanda Baba and Yashoda Maya as the emblem of selfless dedication. We worship and appreciate the position of the parishads – they were so close to Krishna that He comes without any other requirement. That means Krishna is ready to give up His divine position. It’s not the helmet, it’s not the divine splendor; He wants to come closer to His beloved devotees. Ready to be born in a jail, ready to cross a stormy river in order to associate with His devotees. Isn’t it beautiful? We search for God and He is searching for His beloved devotees. He takes the trouble; are we not ready to take some little trouble?

If I have to choose between the position of Nanda Baba-Yashoda or Vasudeva-Devaki, I am ready to take the austerity, if this is the key to achieve for you the position of Nanda Baba and Yashoda Maya.

[1] Shrimad Bhagavatam 10.3.47-49

[2] Shrimad Bhagavatam 10.3.50

[3] Shrimad Bhagavatam 10.3.50-53vasudeva-carrying-infant-krishna-across-river-yamuna

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 25-i ludastói esti tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

„Jógamájá hatására minden ajtónálló mély álomba merült, s érzékeik megszűntek működni. A ház többi lakójára szintén mély álom borult. Amikor a Nap felkel, a sötétség magától eloszlik: így nyíltak ki maguktól a vasszegekkel megépített, vasláncokkal lezárt ajtók is, amikor Vaszudéva megjelent. Az égen úszó felhők szelíden mennydörögtek, és záporral öntözték a földet, ezért Ananta-nága, az Istenség Legfelsőbb Személyisége egyik kiterjedése követte Vaszudévát, amint kilépett az ajtón, s kiterjesztette csuklyáit, hogy megvédelmezze őt és a transzcendentális gyermeket.”[1]

Vaszudéva hirtelen csodás történések részesévé vált. Felsőbb intuíciót kapott, melynek hatására kicsempészte a gyermeket a veszély karmaiból. Az ajtók megnyíltak és kiszabadultak a börtön fogságából. Ez meglehetősen szimbolikus! Amikor veletek van Krisna, lehullanak a láncaitok, az ajtók megnyílnak, az illúzió sötétsége szertefoszlik. Tehát áldásos jelek és történések mutatkoznak meg az életetekben. Bár Krisna megjelenésekor minden nagyon kedvezőnek bizonyult, most mégis esőfelhők gyülekeztek, hogy enyhe villámokat szórjanak. Vaszudéva annyira belefeledkezett az eseményekbe, hogy észre sem vette az oltalmat adó kígyót fölötte.

„A szünet nélkül zuhogó eső, melyet Indra félisten küldött, megduzzasztotta a Jamuná folyó mély vizét, amely vadul örvénylő hullámoktól tajtékzott. De éppúgy, ahogy a hatalmas Indiai-óceán hajdanán utat nyitott az Úr Rámacsandra előtt, mert megengedte, hogy egy hidat emeljen fölé, a Jamuná folyó is utat nyitott Vaszudévának, és hagyta, hogy átkeljen rajta.”[2]

De ez egy különleges pillanat volt! Sokszor kérdezik az emberek, hogy miért feketés színű Krisna. A mi kultúránkban a fekete szín általában a kedvezőtlen dolgokhoz kötődik. De mi történt azután, hogy Vaszudéva átkelt a Jamunán? Krisnát a feje fölé emelve vitte Ananta-sésa védelme alatt. De mivel viharos késő éjszaka volt és Vaszudévát kimerítette az egész napos várakozás a gyermek megszületésére, hirtelen félrelépett, kissé megcsúszott és Krisna belepottyant a vízbe. Természetesen Vaszudéva azonnal felkapta Krisnát a vízből, de már túl késő volt. Milyen színű is a Jamuná vize? Nem sárga és nem piros; mélykék, majdnem feketés. Tehát miért feketés Krisna? Mit is mondhatnánk?

„Amikor Vaszudéva Nanda Mahárádzs házához érkezett, látta, hogy a tehénpásztorok mind mélyen alszanak. Így aztán fiát Jasódá ágyára fektette, aztán felvette Jasódá leányát, Jóga-májá kiterjedését, s visszatért otthonába, Kamsza börtönébe. Vaszudéva a leánygyermeket Dévaki ágyára helyezte, majd lábaira tette a vasbilincseket, s úgy tett, mintha mi sem történt volna. A szülés fájdalmaitól kimerülve Jasódát elnyomta az álom, és nem tudta, milyen gyermeke született.”[3]

Már korábban megvitattuk Vaszudéva és Dévakí helyzetét – hogy mennyi önfegyelmet és lemondást gyakoroltak azért, hogy Krisnát gyermekükként fogadhassák. S megkapták Vaszudéva Krisnát – Krisnát a Maga pompájában, fenségében, Isteni formájában. De van-e tudomásotok arról, hogy Nanda Mahárádzs és Jasódá Maijá szintén végzett volna valamiféle áldozatot és vezeklést? Nem, nincs! Mégis megkapták Krishnát, mintegy ajándékként. Isteni ajándékként. Tehát, ha választanunk kellene Vaszudéva-Dévakí és Nanda-Jasódá helyzete között, melyiket választanátok? 12 000 mennyei évig élni csupán száraz falevelet fogyasztva és ritkán venni levegőt? Vagy pedig, hogy olyan kedvesek vagytok Krishnának, hogy Ő maga jön el hozzátok ajándékként? Ebből megérthetjük Nanda és Jasódá rendkívül kivételes és emelkedett helyzetét.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kellene semmiféle áldozatot és lemondást gyakorolnotok. Ne idézzetek engem, hogy ‘Tírtha Mahárádzs azt mondta: “Nem kell tapaszját végezni.”’ Azt nem mondtam! Nanda Bábát és Jasódá Maiját úgy imádjuk, mint az önzetlen odaadás jelképei. Imádjuk és nagyra értékeljük a parisadok helyzetét annyira közel álltak Krisnához, hogy minden különösebb feltétel nélkül eljött hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy Krisna kész feladni Isteni pozícióját. Nem a sisakról, páncélzatról, isteni pompájáról van szó, hanem hogy közelebb akar kerülni szeretett bhaktáihoz. Kész arra, hogy egy börtönben szülessen meg és hogy átkeljen egy viharos folyón, azért, hogy társuljon a bhaktáival. Nem gyönyörű? Mi kutatjuk a Jóistent és Ő is keresi szeretett bhaktáit. Ő vállalja a megpróbáltatásokat és mi nem állunk készen egy kis áldozathozatalra?

Ha választanom kellene Nanda Bábá és Jasódá vagy Vaszudéva és Dévakí helyzete között, akkor készen állok a vezeklésre, ha ez a módja annak, hogy Nanda Bábá és Jasódá Maijá helyzetét elnyerhessem.

[1] Bhágavata-purána 10.3.47-49.

[2] Bhágavata-purána 10.3.50.

[3] Bhágavata-purána 10.3.50-53.vasudeva-carrying-infant-krishna-across-river-yamuna

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 сутрин, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

 „Под въздействието на Йога-мая всички вратари били дълбоко заспали, с безчувствени възприятия, а останалите обитатели на дома също спели. Когато слънцето изгрява, мракът от само себе си изчезва; по същия начин, когато Васудева се появил, заключените врати, здраво заковани и залостени с железни вериги, се разтворили самички. Тъй като облаците в небето леко гърмели и се леел дъжд, Ананта-нага, експанзия на Върховния Бог, последвала Васудева от вратата навън с разперени качулки, за да пази него и трансценденталното дете.”[1]

Васудева ненадейно се озовал насред серия от чудеса. Той получил вдъхновение; измъкнал детето вън от опасност, вратите се отворили и затворът вече не ги държал във властта си. Не е ли това символично? Когато Кришна е с вас, веригите ви са строшени, дверите се разтварят, мракът на илюзията е разсеян. Всички благотворни признаци проличават в живота ви. Макар всичко да било много благоприятно когато Кришна се появил, при все това сега облаците се скупчили, заваляло и загърмяло. Васудева бил толкова вглъбен, че дори не забелязвал вървящата зад него змия.

„Заради неспирния дъжд, изпратен от полубога Индра, водите на река Ямуна били дълбоки и разпенени, а вълните бурно се въртели. Ала както великият Индийски Океан навремето дал път на Бог Рамачандра, позволявайки Му да изгради мост, река Ямуна също направила път на Васудева, позволявайки му да я прекоси”.[2]

Но този момент е много специален. Често хората питат защо Кришна е черен. Понеже черното в нашата култура не се свързва с нещо кой знае колко благоприятно. Обаче какво се случило, докато Васудева преминавал Ямуна? Той носел Кришна над главата си под защитата на Ананта Шеша. Но тъй като имало буря, било късно посред нощ, а той цял ден бил очаквал раждането на детето, не щеш ли Васудева стъпил накриво. Подхлъзнал се леко и Кришна паднал във водата. Разбира се, Васудева веднага го извадил, само че вече било късно. Защото каква е на цвят Ямуна? Нито е жълта, нито червена; тя е тъмносиня, почти черна. Така че защо Кришна е чер? Какво можем да кажем?

„Когато Васудева достигнал дома на Нанда Баба, той видял, че всички пастири спели дълбоко. Тогава поставил сина си на леглото до Яшода, взел дъщеричката ѝ, експанзия на Йога-мая, и сетне се завърнал където живеел – в затвора на Камса. Сложил момиченцето на леглото на Деваки, съпругата си, закопчал отново нозете си в железните окови и застанал както преди. Изтощена от родилните болки, Яшода била заспала без да разбере дали е родила момче или момиче.”[3]

Говорихме за позицията на Васудева и Деваки – колко себеконтрол и аскеза били извършили, за да получат Кришна за син. При това те получили Васудева Кришна – Кришна в Неговото великолепие, във величествения Му божествен облик. Но да сте чували някога Нанда Махарадж и Яшода Мая да са извършвали някакви жертви или отречения? Не, никакви. Те получили Кришна като дар. Дар Божи. И така, ако трябва да изберем между позицията на Васудева-Деваки и Нанда-Яшода, кое бихте предпочели? В продължение на 12 000 небесни години да се храните само със сухи листа и понякога леко да вдишвате? Или да сте толкова мили на Кришна, че Той да дойде при вас като дар? От това можем да разберем изключително фината и възвишена позиция на Нанда и Яшода.

Разбира се, това не означава да не предприемате никакви жертви и отречения. Недейте да ме цитирате. „Тиртха Махарадж каза: „Никакви отречения!” Не съм казал това. Ние почитаме Нанда Баба и Яшода Мая като емблема на безкористната посветеност. Обожаваме и ценим позицията на паришадите те са толкова близки на Кришна, че Той идва при тях без никакви други изисквания. Това означава, че е готов да се откаже от божествената си позиция. Няма ни корона, ни божествено великолепие; Той иска да дойде съвсем близо до Своите възлюбени предани. Готов е да се роди в затвора, готов е да прекоси бурната река, само и само да общува със Своите предани. Не е ли красиво това? Ние търсим Бога, а Той търси Своите свидни предани. Той се нагърбва с неприятностите; нима ние не сме готови да поемем някакви малки неприятности?

Ако аз трябваше да избирам между позицията на Нанда Баба-Яшода и Васудева-Деваки, готов съм да приема отреченията, ако това е ключът да постигна за вас позицията на Нанда Баба и Яшода Мая.

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.47-49

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50-53vasudeva-carrying-infant-krishna-across-river-yamuna

(из лекции Свами Тиртхи, 25.08.2016 утром, Лудащо) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

 „Под влиянием Йогамайи все привратники крепко спали, утратив способность что-либо воспринимать, и остальные обитатели дома тоже погрузились в глубокий сон. Когда восходит солнце, тьма исчезает сама собой; подобно этому, когда у дверей появился Васудева, эти двери, окованные железом и запертые на железные засовы и цепи, открылись сами собой. В тучах рокотал гром и шел дождь, поэтому Ананта-нага, экспансия Верховной Личности Бога, следовал за Васудевой от самого дома, раскрыв Свои капюшоны, чтобы защитить от дождя Васудеву и его трансцендентного ребенка.”[1]

Васудева внезапно стал частью череды чудес. Он получил вдохновение. Затем он вывел ребенка из опасного места, двери открылись, и влияние тюрьмы прекратилось. Разве это не символично? Когда с вами Кришна, ваши цепи разорваны, дверь открыта, тьма иллюзий рассеяна. Итак, все благоприятные знаки и вещи начинают происходить в вашей жизни. Хотя все было очень благоприятно, когда явился Кришна, тем не менее сейчас тучи собрались вместе, чтобы пролиться дождем и мягко прогреметь. Васудева был так поглощен, что даже не заметил змею за спиной.

 „Из-за непрестанных дождей, посланных полубогом Индрой, вода в Ямуне поднялась, и ее пенистые волны ярились, вселяя страх. Но подобно тому как великий Индийский океан когда-то пропустил Господа Рамачандру, позволив Ему построить мост, река Ямуна расступилась перед Васудевой, позволив ему перейти ее”.[2]

Но этот момент особенный. Много раз люди спрашивают, почему Кришна черный. Потому что обычно в нашей культуре черный не ассоциируется с чем-то очень благоприятным. Но что произошло, когда Васудева пересекал Ямуну? Он нес Кришну на голове под защитой Ананта-шеши. Но так как была буря и была поздняя ночь, а он был весь день в ожидании рождения ребенка, Васудева внезапно сделал неверный шаг. Он немного поскользнулся, и Кришна упал в воду. Конечно, Васудева тут же выхватил Кришну из воды, но было уже поздно. Потому что какого цвета Ямуна? Это не желтый, это не красный; он темно-синий, почти черный. Итак, почему Кришна черный? Что мы можем сказать?

 „Добравшись до дома Махараджи Нанды, Васудева увидел, что все пастухи крепко спят. Тогда он положил своего сына на постель Яшоды, взял на руки ее дочь, экспансию Йогамайи, и вернулся в свое жилище, темницу Камсы.Васудева положил девочку на постель Деваки и, замкнув у себя на ногах железные кандалы, вновь стал пленником. Яшоду, обессиленную родами, сморил крепкий сон, и она не знала, кто у нее родился.”[3]

Мы обсуждали положение Васудевы и Деваки — сколько самоконтроля и аскезы они совершили, чтобы получить Кришну. И они приняли Васудеву Кришну – Кришну в Его великолепии, в Его величественной божественной форме. Но есть ли у вас информация о том, что Нанда Махарадж и Яшода Майя совершали какие-то жертвоприношения или аскезу? Нет, ноль. И они получили Кришну в подарок. Божий дар. Итак, если нам придется выбирать между положением Васудевы-Деваки и Нанды-Яшоды, что вы предпочитаете? Жить 12 000 небесных лет, питаясь только сушеными листьями и иногда немного дыша? Или вы так милы с Кришной, что Он приходит к вам как подарок? Отсюда мы можем понять чрезвычайно деликатное и высокое положение Нанды и Яшоды.

Конечно, это не означает, что вы не должны идти на какие-либо жертвы и аскезу. Не цитируйте меня. „Тиртха Махарадж сказал: „Никакой тапасьи”. Я этого не говорил. Мы поклоняемся Нанде Бабе и Яшоде Майе как символам бескорыстной преданности. Мы поклоняемся и ценим положение паришад — они были так близки к Кришне, что Он приходит без каких-либо других требований. Это означает, что Кришна готов отказаться от Своего божественного положения. Нет шлема, нет божественного великолепия; Он хочет приблизиться к Своим возлюбленным преданным. Готов родиться в тюрьме, готов пересечь бурную реку, чтобы общаться со Своими преданными. Разве это не красиво? Мы ищем Бога, а Он ищет Своих любимых преданных. Он берет на себя трудности; Разве мы не готовы немного потрудиться?

Если мне придется выбирать между положением Нанды Бабы-Яшоды или Васудевы-Деваки, я готов принять аскезу, если это является ключом к достижению для вас положения Нанды Бабы и Яшоды Майи.

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.47-49

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50-53