Archives

Calendar

September 2021
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for September 16th, 2021

205740_10150177599750489_1187575_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 31.07.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises.”[1]

This is the analysis of the process: what happens if the thoughts are not controlled? Automatically they want to find some topic for them. Your mind will find some other engagement, if it is not engaged in the service of God. And then the sequence starts. If you start to meditate, to think of some sense objects, attachment will come. From attachment a higher, more intensive type of attachment, lust, will arise; then anger. And actually these are the things that we want to avoid, right? We don’t like all these negative qualities. Nevertheless they appear from time to time.

Then the next verse says: “From anger, complete delusion arises.”[2] So, don’t listen to an angry person. No, that’s not true. Listen to the angry person because he will tell you the truth. It is suggested to pay attention to a child, to a drunkard and to an angry person. Because they are not polite, they will give you their real opinion. They will describe you as you are.

But in general of course we know that anger is not a good adviser. Therefore if you are angry, a complete delusion will come. You forget about everything. It’s a very intensive state of consciousness – anger. What to speak of hatred. Hatred is so concentrated that you will analyze the topic of your hatred perfectly! You will discover non-existent qualities there. Have you ever perceived when you are so much in hatred toward someone that always he is on your mind? It’s almost impossible to get rid of the thought of the other person, right? So maybe we should hate God? Then it’s a very intensive thought. We can analyze the object of our hatred very profoundly. But I feel that you don’t like the idea, ah? Therefore simply to be conscious or negatively connected to the Supreme is not enough. Because anger is just like a distorted state of consciousness. And it brings delusion.

“…and from delusion bewilderment of memory comes. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material world.” [3]

This is the short story of a fall. Even if you have reached some level of consciousness, if you follow this sequence, you will return back to this fallen state. It’s a bitter pill. What to do, how to avoid such a fall?

“But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord.”[4]

Here something very important is mentioned – the regulative principles of freedom. From this expression we like only the third element, ‘freedom’. We don’t like the regulative principles. But sorry, without obligations there is no freedom, there are no rights. Do you agree? We want to have the rights, but we don’t want to take the obligations. Therefore this verse is very instructive. So, we have to learn the rules of freedom. We have to follow the rules of freedom. Then you will achieve freedom. And beyond that, as it is said, you will achieve the complete mercy of the Lord. Prasadam adhigachchati – you will achieve complete mercy. And whatever is impossible for a human being it’s very much possible for the divine mercy.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita, 2.62

[2] Bhagavad Gita, 2.63

[3] Bhagavad Gita, 2.63

[4] Bhagavad Gita, 2.64205740_10150177599750489_1187575_n

(Szvámí Tírtha 2016.07.31. szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

„Az emberben ragaszkodás ébred az érzékek tárgyai iránt, miközben rajtuk elmélkedik. Az ilyen vonzódás vágyat, a vágy pedig dühöt szül.”[1]

Tehát így hangzik a folyamat elemzése, hogy mi történik akkor, ha nincsenek fegyelmezve a gondolatok, melyek automatikusan, állandóan valamilyen témát keresnek maguknak. Ha nincsen lefoglalva az elmétek az Úr szolgálatában, akkor valamilyen más tevékenység után fog nézni és kezdetét veszi ez az egymásra épülő sor. Ha valamin meditálni kezdtek, valamilyen érzéktárgyon, azonnal ragaszkodni kezdtek hozzá, majd az egyszerű ragaszkodásból egy magasabb, még intenzívebb fajta ragaszkodás, a kéj születik és abból pedig düh fakad. S valójában ugye ezeket a dolgokat szeretnénk elkerülni? Nem kedveljük ezeket a negatív tulajdonságokat, annak ellenére időről időre mégis felbukkannak!

A következő vers pedig így szól: „A dühből illúzió ered.”[2] Tehát ne hallgassatok egy dühös emberre! Nem, ez így nem igaz! Igen is hallgassatok a dühös emberre, mert ő az igazat mondja! Azt javasolják, hogy mindig figyeljünk oda, amit egy gyerek, egy részeg és egy dühös ember mond, mivel ők nem udvariaskodnak, hanem őszintén elmondják a véleményüket! Úgy beszélnek rólatok, ahogy vagytok.

Persze általánosságban tisztában vagyunk azzal, hogy a harag nem jó tanácsadó, de, ha mérgesek vagyunk, teljes illúzióba kerülünk és szinte megfeledkezünk mindenről! A harag egy nagyon intenzív tudatállapot, mit sem szólva a gyűlöletről! A gyűlölet olyan koncentrált, hogy tökéletesen elemezni fogja a gyűlöletének tárgyát, sőt még a nemlétező dolgokat is látni véljük! Tapasztaltátok már, hogy annyira gyűlöltök valakit, hogy állandóan rá gondoltok? Szinte lehetetlen megszabadulni a másik ember gondolatától, igaz? Lehet, hogy Istent is gyűlölnünk kellene…? Akkor az egy nagyon intenzív gondolat lenne Őfelé és igencsak alaposan tudnánk elemezni a „gyűlöletünk tárgyát”! De úgy látom, ez a gondolat nem igazán tetszik nektek? Ezért pusztán tudatosnak lenni vagy negatív kapcsolatban állni a Legfelsőbbel még nem elég! Mert a harag pont olyan, mint egy torz tudatállapot, illúziót szül!

„…az illúzióból emlékezetzavar származik. Ha zavart az emlékezet, elveszik az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába.” [3]

Ez a bukás rövid története! Még ha el is értetek egy bizonyos tudatszintet, de sajnálatos módon belegabalyodtok ebbe az egymásból következő láncolatba, akkor visszakerültök arra a leesett szintre. Ez egy keserű pirula! Mi a teendő, hogyan kerüljük el ezt a leesést?

„De, aki képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása által uralkodni az érzékszervein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét.”[4]

Itt valami nagyon fontos dolog van megemlítve – „a szabadság szabályozó elvei”. Ebből a kifejezésből mi csak a második részt szeretjük, a ‘szabadságot’. Nem szeretjük a szabályozó elveket! De sajnálom, kötelezettségek nélkül nincs szabadság, nincsenek jogok! Egyetértetek? Szeretnénk rendelkezni a jogainkkal, ezért nagyon tanulságos ez a vers! Tehát meg kell tanulnunk, ill. követnünk kell a szabadság szabályait és akkor majd el is nyerhetjük azt! S azon túl, úgy mondják, hogy elnyerhetitek az Úr teljes kegyét. Praszádam adhigaccsati – el fogjátok nyerni a teljes kegyet! S ami lehetetlen egy ember számára nagyon is lehetséges az isteni kegy számára!

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá, 2.62.

[2] Bhagavad-gítá, 2.63.

[3] Bhagavad-gítá, 2.63.

[4] Bhagavad-gítá, 2.64.205740_10150177599750489_1187575_n

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

„Съзерцавайки обектите на сетивата, човек развива привързаност към тях, от подобна привързаност се поражда похот, а от похотта възниква гняв.”[1]

Това е анализ на процеса: какво се случва ако мислите не са контролирани. Те автоматично отиват да си търсят някаква тема. Умът ви ще си намери с какво да се занимава, ако не е въвлечен в служене на Бога. И тогава тръгва поредицата. Щом започнете да медитирате, да мислите върху някакви сетивни обекти, ще възникне привързаност. От привързаността се поражда по-висш, по-интензивен тип привързаност – похот; от похотта – гняв. А всъщност именно това са нещата, които искаме да избегнем, нали? Ние не харесваме всички тези негативни качества. Въпреки всичко те се появяват от време на време.

Следващият стих гласи: „От гнева възниква пълна илюзия.”[2] Така че недейте да слушате ядосан човек. Не, това не е вярно. Слушайте ядосания човек, защото той ще ви каже истината. Препоръчва се да се обърне внимание на думите на дете, на пиян и на гневен човек. Защото те не са учтиви, ще ви дадат истинското си мнение. Ще ви опишат такива, каквито сте.

Но като цяло разбира се знаем, че гневът не е добър съветник. Затова ако сте гневни, настъпва пълна заблуда. Забравяте за всичко. Гневът е много интензивно състояние на съзнанието. Какво да говорим за омразата. Омразата е толкова концентрирана, че ще анализирате обекта на ненавистта си перфектно! Ще откриете в него несъществуващи качества. Усещали ли сте как когато много ненавиждате някого, той е непрекъснато в ума ви? Почти е невъзможно да се избавите от мисълта за този човек, нали? Значи може би трябва да намразим Бога? Тогава мислите ни за Него ще бъдат много интензивни. Способни сме да анализираме предмета на своята омраза много задълбочено. Но чувствам, че тази идея не ви се нрави, а? Именно затова просто да сме осъзнати за Бога или да сме негативно свързани с Него не е достатъчно. Понеже гневът е изкривено състояние на съзнанието. И води до илюзия.

“…а от илюзията следва объркване на паметта. Когато паметта е объркана, интелигентността се губи, а изгуби ли се интелигентността, човек отново пропада в материалния свят.” [3]

Това е кратката история на пропадането. Дори да сте достигнали някакво ниво на съзнание, ако следвате тази поредица пак ще паднете долу. Такъв е горчивият хап. Какво да правим, как да избегнем такова падане?

„Ала онзи, който е свободен от всякаква привързаност и отблъскване, и е способен да контролира сетивата си чрез предписаните принципи на свободата, може да постигне пълната милост на Бога.”[4]

Тук е споменато нещо много важно – предписаните принципи на свободата. От този израз ни харесва само третият елемент, свободата. Не ни се нравят предписаните принципи. Но съжалявам, без задължения няма свобода, няма права. Съгласни ли сте? Ние искаме да имаме правата, но не искаме да поемаме задълженията. Затова този стих е много поучителен. Така че трябва да научим правилата на свободата. Трябва да следваме правилата на свободата. Тогава ще постигнете свобода. А отвъд нея, както бе казано, ще постигнете и пълната милост на Бога. Прасадам адигаччхати – ще постигнете пълна милост. Каквото е невъзможно за човешкото същество е съвсем възможно за божествената милост.

 

(следва продължение)

 

 

[1] „Бхагавад Гита”, 2.62

[2] „Бхагавад Гита”, 2.63

[3] „Бхагавад Гита”, 2.63

[4] „Бхагавад Гита”, 2.64205740_10150177599750489_1187575_n

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el  31.07.2016, Sofía)
 
(continua la conferencia del pasado viernesпр)
 
“Mientras uno o una este contemplando el objeto de los sentidos, iría    desarrollando alguna adicción y con  la  adicción aparecería ;a lujuria y la lujuria iría  generando  ira/ colera.” [1]
Este es el análisis del proceso: lo que ocurre  por falta de control sobre los pensamientos. Los pensamientos automáticamente irían buscando algún tema o  tópico. La mente encontraría su ocupación  a falta de ocuparse de  servicio a Dios. Y ya iría siguiendo el proceso. Con tal que os pongáis a meditar, a pensar en objetos de los sentidos, irían surgiendo adicciones – lujuria,  de la lujuria – ira y cólera. En realidad quisiéramos evitarlo, no?  No nos gustan cualidades/propiedades negativas. Por lo tanto vienen apareciendo de cuando en cuando.
El verso siguiente dice:: “De la ira/ de la cólera surge completa elusión.”[2]  No escuchéis pues a la persona iracunda. No, esto no es cierto. Escuchad a la persona iracunda, ya que os diría la verdad. Se recomiendo poner atención en lo que diría un niño, de un borracho y de un iracundo. Ellos no son  amables ni corteses, os dirían su verdadera opinión. Os describirían en vuestra verdadera  esencia.
Por lo general ya sabemos que la ira/ la cólera no es buen consejero.
But in general of course we know that anger is not a good adviser. En estado de colera vendria plena delusion. Olvidais  todo. La ira,  la cólera es estado muy negativo de la conciencia.
 Ni que hablar del odio. El odio ya lo hemos comentado, nos enfocaremos en lo detestable, en lo aborrecedor. En vez  del  odio concentrado iremos enfocando con mayor perfección  el objeto detestado o aborrecido. Descubriréis cualidades o propiedades que no existen. Acaso habéis sentido que  detestando o aborreciendo a alguna persona, esta sigue permaneciendo en vuestra mente. Resulta casi imposible escaparse de los pensamientos enfocados en tal persona. No? Tal vez deberíais odiar, detestar aborrecer a Dios? Los pensamientos en El serían muy intensos. Seriamos capaces a analizar perfectamente el objeto del odio. Sentimos por lo tanto que no nos gusta la idea? Estar simplemente  o negativamente  consientes de la existencia de Dios no es suficiente. Sentir  ira o  cólera es desviar la conciencia. Nos lleva a  ilusión y delusion.
“De la illusion viene delusion en la memoria. Con memoria alterada se va perdiendo la inteligencia, viene la decadencia puesto que la inteligencia seguiría decayendo en el universo material.”[3]
Esta es la breve historia del hundimiento, Ni siquiera algún nivel de conciencia, siempre vais a caer abajo. La píldora amarga. Que hacer para evitar la caída, el decaimiento?
“Pero la persona libre  de adicciones y adversidades sería capaz a  controlar sus sentidos por medio de los principios prescritos de la libertad, podría obtener plena merced de Dios…”[4]
Voy a mencionar algo importantísimo – los principios prescritos de la libertad. En esta expresión nos gusta tan solo el tercer elemento- la libertad. Lamento deciros que sin obligaciones no hay libertad, ni hay derechos. De acuerdo?  Queremos gozar de derechos, pero no queremos  tener obligaciones. Por esta razón este verso es aleccionador. Debemos aprender las reglas de la libertad. Debemos seguirlas, respetarlas. Así se adquiere la libertad. Mas allá se ha digo ya se halla la plena merced de Dios. Lo imposible para la conciencia humana sería  absolutamente posible para la Divina Merced.
(sigue continuacion)
 
1. Bhagavad Gita, 2.62
2. Bhagavad Gita, 2.63
3. Bhagavad Gita, 2.63
4. Bhagavad Gita, 2.64


205740_10150177599750489_1187575_n

(из лекции Свами Тиртхи, 31.07.2016 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

„Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев.”[1]

Это анализ процесса: что произойдет, если мысли не контролируются? Автоматически они хотят найти для себя какую-нибудь тему. Ваш ум найдет другое занятие, если он не занят служением Богу. А затем начинается последовательность. Если вы начнете медитировать, думать о некоторых объектах чувств, у вас появится привязанность. Из привязанности возникает более высокий, более интенсивный тип привязанности, вожделение; затем гнев. И на самом деле это то, чего мы хотим избежать, верно? Нам не нравятся все эти отрицательные качества. Тем не менее они появляются время от времени.

Затем в следующем стихе говорится: „От гнева возникает полное заблуждение”[2]. Итак, не слушайте сердитого человека. Нет, это не так. Слушайте разгневанного человека, потому что он скажет вам правду. Предлагается обратить внимание на слова ребенка, пьяницы и разгневанного человека. Поскольку они невежливы, они выскажут вам свое настоящее мнение. Они изобразят вас таким, какой вы есть.

Но в целом мы, конечно, знаем, что гнев – плохой советчик. Поэтому, если вы гневаетесь, наступит полное заблуждение. Вы забываете обо всем. Это очень интенсивное состояние сознания – гнев. Что уж говорить о ненависти. Ненависть настолько сконцентрирована, что вы отлично проанализируете объекта своей ненависти! Вы откроете для себя несуществующие качества. Вы когда-нибудь замечали, когда вы так сильно ненавидите кого-то, что он всегда у вас на уме? Почти невозможно избавиться от мыслей о том человеке, верно? Так, может быть, нам следует ненавидеть Бога? Тогда мысли о Нем будут очень интенсивны. Мы можем очень глубоко проанализировать объект нашей ненависти. Но я чувствую, что вам не нравится эта идея, а? Поэтому просто быть сознательным или иметь отрицательную связь с Всевышним недостаточно. Потому что гнев это искаженное состояние сознания. И это приносит иллюзию.

“…а из иллюзии происходит замешательство памяти. Когда память сбита с толку, теряется разум, а когда теряется разум, человек снова падает в материальный мир.” [3]

Это короткая история падения. Даже если вы достигли определенного уровня сознания, если вы будете следовать этой последовательности, вы вернетесь обратно в это падшее состояние. Это горькая пилюля. Что делать, как избежать такого падения?

 „На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа.”[4]

Здесь упоминается кое-что очень важное – регулирующие принципы свободы. Из этого выражения нам нравится только третий элемент – „свобода”. Нам не нравятся регулирующие принципы. Но извините, без обязанностей нет свободы, нет прав. Вы согласны? Мы хотим иметь права, но не хотим брать на себя обязательства. Поэтому этот стих очень поучителен. Так что, мы должны изучить правила свободы. Мы должны соблюдать правила свободы. Тогда вы обретете свободу. А помимо этого, как сказано, вы достигнете полной милости Господа. Прасад адхигаччхати – вы обретете полную милость. И все, что невозможно для человека, вполне возможно по божественной милости.

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита”, 2.62

[2] „Бхагавад Гита”, 2.63

[3] „Бхагавад Гита”, 2.63

[4] „Бхагавад Гита”, 2.64