Archives

Calendar

September 2021
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for September 2nd, 2021

Magician

(from a lecture of Swami Tirtha, 31.07.2016 evening, Sofia)

We started a topic in the morning; the question was how to recognize a spiritual person. I think that’s an interesting question, so, it’s useful if we have some information about this. Therefore my humble suggestion, if you agree, is let’s continue to discuss this topic.

Let me ask you: what is the use of a saint? Usually a saintly person is very useless. He doesn’t have a job, he is not working, he is not like us. He is a little outsider. And always he gets the garland, not me – how is it? He is not doing anything and is receiving all the respect. What is the use of a saintly person? Is there any material benefit from a saint?

You say no, then why we need such a guy? We have learnt before that in spiritual life utility is the main principle – whatever you do must be useful. What is the material benefit of a saint? Not so much material use. Then why we should discuss this topic: how to recognize a saint? Maybe in order to avoid it? Because if you meet such a dangerous person, such an outsider, maybe it’s better to avoid. But if there is no material benefit from a saint, then maybe there is some other use? Usually if you try to approach a saintly person with your material ambitions, what will happen?

Answer: He will give you the blessings.

Swami Tirtha: Yes, crushing our dreams is a kind of blessing. Therefore we have to be careful about associating with saintly people. Because they work for our ultimate benefit, not for the relative benefit. Only on the relative platform we might say that there is no use of a saintly person. On the spiritual plane this is the point: to find a saintly person and to associate with him.

In India a saintly person is called sadhu. But who is a sadhu? Who lives according to the truth, according to the real – sat. Sat, divine reality, will make him into a sadhu. And if you are not living according to the spiritual standards, according to that truth, it’s very difficult to be in his company. A sadhu will always recall and remind us of this divine reality. We come with a relative consideration and he comes with an absolute vision. This is called confrontation.

Once it happened that Shrila Prabhupada, who was a very famous and very elevated spiritual teacher, visited one of his temples. He opened one door in the brahmachari room, students’ room, and what did he see? Some leftover prasadam, half rotten food. He was furious. Because you know practitioners of yoga should practice self-control and not to stock foodstuff for the evening or for the hard times. What to speak of such remnants that are spoiled. So, he became furious. And if the guru is furious, that’s a difficult moment. Fortunately our tradition gives good advice what to do when your spiritual master is furious. And that shows that you shouldn’t expect your spiritual master to be always very nice and peaceful. Gurus are sometimes furious, point number one. Point number two: what to do in such a case? In the holy scriptures it is suggested that whenever you see that your spiritual master is furious, especially at you, then the student should go out of reach of sound and wait until he pacifies. Because that is expected that he will regain his cool temper soon.

You see, practicing yoga, especially devotional yoga, you will find very-very unexpected things. Rotten food in the cupboard, furious gurus around. What to do in such a case? Yet why Prabhupad was furious in this case? Of course, he didn’t lose his control. But he wanted to show the disciples what is proper and what is not. He said: “If you leave your food hidden and rotten in the corner that is tama-guna. And I am in sattva-guna – it’s too big a distance between the two. Therefore this tension is there.” So, one way to avoid the anger of a spiritual master is: 1. Do not leave foodstuff in the corner. 2. Come closer to his standard. Don’t expect that he comes closer to your standard. Try to elevate yourself and follow his footsteps.

And what will happen if I follow an outsider? I will also become an outsider. But you know, to be an outsider of illusion that’s a glorious position. So we want to be outsiders. Therefore it is said: “A realized person, although he lives here, nevertheless he lives in a totally different world. Only the body is here; the mind, the consciousness is somewhere else. It’s always connected to divinity. And due to this connection it is so challenging to meet such a person. Because he brings a different vibration.

(to be continued)

 Magician

(Szvámí Tírtha 2016.07.31. szófiai esti tanításából)

Reggel belefogtunk egy témába; mégpedig a kérdés az volt, hogyan lehet felismerni egy lelki személyt? Úgy hiszem ez egy érdekes kérdés, ezért hasznos, ha rendelkezünk erről némi információval. Tehát, ha egyetértetek az a szerény javaslatom, hogy folytassuk tovább ezt a témát!

Először is hadd kérdezzem meg, hogy milyen hasznát látjuk egy szent embernek? Általában ők nagyon hasznavehetetlenek! Nincs munkájuk, nem dolgoznak, nem olyanok, mint az átlagemberek. Egy kicsit kívülállók. S mégis mindig ők kapják a virágfüzért, nem pedig mi – hogy van ez? Nem csinálnak semmit, ellenben minden tiszteletet megkapnak! Akkor milyen hasznát látjuk egy szent embernek? Származik bármiféle anyagi haszon egy szent emberből?

Azt mondjátok, hogy nem, akkor miért is van szükségünk ilyen fickókra? Mint ahogy már korábban megtanultuk, a lelki életben a fő elv a hasznosság – bármit is tesztek annak hasznosnak kell lennie! Milyen anyagi hasznát látjuk egy szentnek? Nem igazán mérhetők anyagi mércével! Akkor miért is kellene erről a témáról beszélnünk, hogy miről ismerhető fel egy szent? Talán azért, hogy el tudjuk kerülni? Mivel, ha találkoztok egy ilyen veszélyes emberrel, egy ilyen kívülállóval, talán jobb elkerülnötök! De, ha nincs semmi anyagi hasznunk a szentekből, akkor talán valami másra használhatóak? Általában, ha anyagi ambícióktól fűtve próbáltok közeledni egy szent emberhez, mi fog történni?

Válasz: Áldását fogja adni.

Szvámí Tírtha: Igen…, az álmaink összetörése egyfajta áldás! Ezért óvatosnak kell lennünk egy szent emberrel történő társulás során! Mivel ők az örök lelki jóakaróink, nem pedig az anyagi jólétünkért fáradoznak! Csupán relatív szinten mondhatjuk azt, hogy nincs semmiféle haszna egy szent embernek! Lelki megközelítésben pedig épp ez a lényeg, hogy találjunk egy szent személyt és társuljunk vele!

Indiában a szenteket szádhuknak hívják, de kik is valójában a szádhuk? Akik az igazság, az abszolút igazság, a szat szerint élnek. A szat, az isteni valóság teszi őket szádhukká. S amennyiben ti nem a lelki normák, az igazság szerint éltek, nagyon nehéz az ő társaságukban lennetek. Egy szádhu mindig erre az isteni valóságra fog emlékeztetni, ezt fogja visszaidézni! Mi a relatív elképzeléseinkkel jövünk ebbe az anyagi világba, ő pedig az abszolút bizonyosságával. Ezt nevezik konfrontációnak.

Egyszer az történt, hogy Sríla Prabhupád, aki egy nagyon híres és emelkedett lelki tanítómester volt, meglátogatta egyik templomát. Benyitott a tanítványok, a brahmacsárík szobájának ajtaján és mit látott? Némi otthagyott praszádamot, félig megromlott ételt. Erre igen dühös lett! Mivel tudjátok a jóga gyakorlóinak önfegyelmet kell gyakorolniuk és nem raktározhatnak élelmiszert estére vagy a nehezebb időkre. Mit sem szólva az ilyen romlott ételmaradékról! Tehát dühös lett és ha a guru megharagszik az egy igen rendkívüli helyzet! Szerencsére a mi hagyományunk jó tanáccsal lát el afelől, hogy mi a teendő, amikor a lelki tanítómesteretek dühös lesz. S ez azt is megmutatja, hogy nem szükségszerű a lelki tanítómesteretekkel szemben az az elvárás, hogy állandóan nagyon kedvesek és békések legyenek! Az első pont: hogy a guruk néha dühösek! Kettes pont: mi a teendő ebben az esetben? A szentírások azt tanácsolják, hogy bármikor is látjuk a lelki tanítómestert dühösnek, személy szerint ránk, akkor a tanítványnak hallótávolságon kívül kell kerülnie és megvárni azt, amíg megbékél a guruja, mivel várható, hogy hamarosan megnyugszik.

Látjátok, a jóga gyakorlása során, főként a bhakti jógában, rendkívül váratlan dolgokra számíthattok! Romlott étel a szekrényben, dühöngő gurukkal körülvéve. Mi a teendő ilyen esetben, miért volt Prabhupád dühös? Természetesen nem veszítette el az önuralmát, hanem csupán meg akarta mutatni a tanítványoknak, hogy milyen a helyes és milyen a helytelen cselekedet! Azt mondta, hogy „Ha elfelejtkeztek az eldugott és romlott ételről az tama-guna, én pedig a szattva-guna hatása alatt állok – a kettő között pedig túl nagy a távolság! Ezért van a kettő között feszültség.” Tehát a lelki tanítómester haragjának elkerüléséhez: 1. Ne hagyjátok szanaszét a maradékaitokat! 2. Kerüljetek közelebb az ő megvalósításához! Ne várjátok azt, hogy ő ereszkedjen le a szintetekre, hanem ti próbáljatok felemelkedni Őhozzá és a nyomába szegődni!

S mi fog történni, ha egy ilyen kívülálló személyt fogtok követni? Akkor magatok is kívülállókká váltok. Viszont tudjátok, hogy az illúzió kívülállójának lenni, az dicsőséges helyzet! Tehát kívülállókká akarunk válni! Azt mondják, hogy: „Egy megvalósított személy, bár úgy tűnik fizikailag itt van, mégis egy teljesen másik világban él! Csupán a teste van itt; az elméje, a tudata valahol máshol van! Mindig az istenivel van összekapcsolva! S ebből a felsőbb kapcsolatból adódóan jelent nagy kihívást egy ilyen személlyel találkozni. Mert más rezgést hordoz.

(folytatása következik)

 

 Magician

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер. София)

Започнахме една тема сутринта; въпросът беше по какво да познаем духовния човек. Мисля, че това е интересен въпрос, така че е полезно да имаме някаква информация по него. Затова смиреното ми предложение, ако сте съгласни, е да продължим да беседваме на тази тема.

Да ви запитам: каква е ползата от светеца? Обичайно светият човек е много безполезен. Той не ходи на работа, не е като нас. Малко е аутсайдер. А пък все той получава гирляндите, не ние – как става така? Не върши нищо, а получава цялото уважение. Каква е ползата от светия човек? Има ли някаква материална облага от светеца?

Казвате не; тогава за какво ни е такъв човек? Вече сме научили, че в духовния живот полезността е главният принцип – каквото правите, трябва да е пригодно. А каква е материалната пригодност на един светец? Няма особена материална полза от него. Тогава за какво трябва да говорим на тази тема: как да разпознаем светеца? Да не би, за да го избягваме? Защото ако срещнете такъв опасен човек, такъв аутсайдер, може би е по-добре да го избягвате. Но щом няма материална полза от светеца, да не би да има някаква друга полза? Обикновено ако отидете при някой духовен човек с материалните си амбиции, какво ще се случи?

Отговор: Ще ни даде благословии.

Свами Тиртха: Да, разбиването на мечтите ни си е вид благословия. Затова трябва да сме внимателни като общуваме със свети люде. Защото те работят за най-висшето ни благо, а не за относителното ни добруване. Единствено на относителното ниво можем да кажем, че няма полза от светия човек. На духовното ниво това е важното: да намериш светец и да общуваш с него.

В Индия светците ги наричат садху. Но кой е садху? Който живее според истината, според истинното – сат. Сат, божествената реалност, е това, което го прави садху. И ако вие не живеете според духовните стандарти, според тази истина, е много трудно да сте в неговата компания. Един садху винаги ще ни напомня за тази божествена реалност. Ние имаме своите относителни съображения, а неговото виждане е абсолютно. Това се нарича конфронтация.

Веднъж се случило така, че Шрила Прабхупада, много прославен и възвишен духовен учител, посетил един от своите храмове. Отворил вратата в стаята на брахмачарите, на учениците, и що да види? Някакви остатъци от прасадам, полуизгнила храна. Той се вбесил. Защото нали практикуващите йога би трябвало да упражняват себеконтрол, а не да се запасяват с храна за през нощта или за черни дни. Какво пък да говорим за вмирисани остатъци. Затова той бил бесен. А когато гуру е бесен, това е тежък момент. За щастие нашата традиция дава добър съвет какво да правиш, когато духовният ти учител е вбесен. Което пък показва, че не бива да очаквате духовният ви учител да е винаги мил и спокоен. Учителите понякога се вбесяват, точка номер едно. Точка номер две: какво да се прави в такъв случай? Препоръката в свещените писания е щом ученикът види, че духовният учител е разгневен, и то особено на него, трябва да избяга извън обсега на звука и да изчака докато учителят се успокои. Защото се очаква той скоро да възвърне самообладанието си.

Виждате ли, практикувайки йога, и особено йогата на предаността, ще откриете много-много неочаквани неща. Изгнила храна в шкафа, вбесени гуру наоколо. Какво да се прави в такива случаи? Обаче защо Шрила Прабхупад е бил разгневен от тази случка? Разбира се, той не е изгубил самоконтрол. Но е искал да покаже на учениците си кое е правилно и кое не. Той казал: „Ако оставяте скрита и гниеща храна по ъглите, това е тама-гуна. А аз живея в саттва-гуна – прекалено голямо е разстоянието между двете. Затова се появява такова напрежение.” И така, един начин да се избегне гнева на духовния учител е: 1. Да не се оставя храна по ъглите. 2. Да дойдете по-близо до неговия стандарт. А не да очаквате той да дойде по-близо до вашия. Стремете се да се възвисите и следвайте неговите стъпки.

И какво ще стане, ако следвам някакъв аутсайдер? Аз също ще стана аутсайдер. Обаче знаете ли, да си аутсайдер спрямо илюзията – това е славна позиция. Така че ние искаме да сме аутсайдери. Затова е казано, че един себеосъзнат човек, макар да живее тук, при все това живее в съвсем различен свят. Единствено тялото му е тук; умът, съзнанието са някъде другаде. Те винаги са свързани с божественото. Именно поради тази връзка е такова предизвикателство да се срещнеш с подобен човек. Защото той носи различна вибрация.

(следва продължение)Magician

(из лекции Свами Тиртхи, 31.07.2016 вечером. София)

Мы начали тему утром; вопрос был в том, как распознать духовного человека. Я думаю, что это интересный вопрос, поэтому было бы полезно, если бы у нас была информация по этому поводу. Поэтому мое скромное предложение, если вы согласны, давайте продолжим обсуждение этой темы.

Позвольте мне спросить вас: какая польза от святого? Обычно святой человек очень бесполезен. У него нет работы, он не работает, он не такой, как мы. Он немного аутсайдер. И гирлянду всегда получает он, а не мы – как это? Он ничего не делает, а пользуется всем уважением. Какая польза от святого человека? Есть ли материальная выгода от святого?

Вы говорите нет, тогда зачем нам такой парень? Ранее мы узнали, что в духовной жизни главным принципом является полезность: все, что вы делаете, должно быть полезным. Какая материальная выгода от святого? Нет особой материальной пользы. Тогда зачем нам обсуждать эту тему: как распознать святого? Может, чтобы его избегать? Потому что, если вы встретите такого опасного человека, такого аутсайдера, может быть, будет лучше его избегать. Но если от святого нет материальной выгоды, то, может быть, есть какое-то другое применение? Обычно, если вы пытаетесь подойти к святому человеку со своими материальными амбициями, что произойдет?

Ответ: Он даст вам благословение

Свами Тиртха: Да, разбить наши мечты – это своего рода благословение. Поэтому мы должны быть осторожны с общением со святыми людьми. Потому что они работают для нашей наивысшей выгоды, а не для относительной выгоды. Только на относительной платформе мы можем сказать, что в святом человеке нет никакого смысла. На духовном плане это сама суть: найти святого и пообщаться с ним.

В Индии святого человека называют садху. Но кто такой садху? Тот кто живет в правде, в настоящей реальности – сат. Сат, божественная реальность, делает его садху. И если вы живете не в соответствии с духовными стандартами, согласно этой истине, очень трудно находиться в его обществе. Садху всегда будет напоминать нам об этой божественной реальности. Мы относимся с относительным вниманием, а он – с абсолютным видением. Это называется конфронтацией.

Однажды случилось так, что Шрила Прабхупада, который был очень известным и очень возвышенным духовным учителем, посетил один из его храмов. Он открыл дверь в комнату брахмачари, комнату студентов, и что он увидел? Остатки прасада, наполовину гнилой пищи. Он впал в ярость. Потому что вы знаете, что практикующим йогу следует практиковать самообладание и не запасаться продуктами на вечер или на трудные времена. Что уж говорить о таких испорченных остатках. Поэтому он пришел в ярость. А если гуру в ярости, это трудный момент. К счастью, наша традиция дает хороший совет, что делать, когда ваш духовный учитель в ярости. И это показывает, что вам не следует ожидать, что ваш духовный учитель всегда будет очень милым и умиротворенным. Гуру иногда приходит в ярость, точка номер один. Точка номер два: что делать в таком случае? В священных писаниях говорится, что всякий раз, когда вы видите, что ваш духовный учитель в ярости, особенно на вас, ученик должен уйти за пределами досягаемости звука и подождать, пока он не утихнет. Потому что ожидается, что он скоро вернет себе хладнокровие.

Видите ли, практикуя йогу, особенно йогу преданного служения, вы обнаружите очень-очень неожиданные вещи. Тухлая еда в шкафу, кругом разъяренные гуру. Что делать в таком случае? Но почему Прабхупада был в ярости в этом случае? Конечно, он не потерял контроль. Но он хотел показать ученикам, что правильно, а что нет. Он сказал: „Если вы оставите свою пищу спрятанной и гнилой в углу, это тама-гуна. А я нахожусь в саттва-гуне – это слишком большое расстояние между ними. Поэтому есть это напряжение”. Итак, один из способов избежать гнева духовного учителя: 1. Не оставлять еду в углу. 2. Подойдите ближе к его стандарту. Не ожидайте, что он приблизится к вашему стандарту. Попробуйте возвыситься и идти по его стопам.

А что будет, если я последую за аутсайдером? Я тоже стану аутсайдером. Но вы знаете, быть аутсайдером для иллюзий – это великолепное положение. Итак, мы хотим быть аутсайдерами. Поэтому сказано: „Реализованный человек, хоть он и живет здесь, тем не менее, он живет в совершенно другом мире.” Здесь только его тело; ум, сознание где-то в другом месте. Они всегда связаны с божественностью. И поэтому очень сложно встретить такого человека. Потому что он несет другую вибрацию.

(продолжение следует)