Archives

Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Archive for April 9th, 2021

155242_486791050488_528890_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.07.2016 morning, Sofia) 

Question: How to judge who is faithful and who is not, who is real and who is fake in his devotion?

Swami Tirtha: Well, let me quote two occasions in answering this problem. Once Shridhar Maharaj asked the devotees around him “How can you judge if somebody is intelligent or not?” Everybody started to think very intelligently how to judge this problem? But they couldn’t come up with a good answer. And then Shridhar Maharaj said: “If you are intelligent. If you are intelligent, immediately you will understand who is intelligent.” Because if we are not intelligent, we shall think of a very stupid person to be very intelligent. But as soon as I have the proper measurement, I will immediately, without a second word, understand who is on the same platform. In the same manner, if you are pure in heart, you will immediately recognize those who are pure in heart. If you are strong in your faith, immediately you will see the strength of the faith in others. If you are real, you will find who is real.

But this is not the top platform. The top platform means that even if you see the mistakes or the shortcomings of others, you are not interested in that news. Even if you see that others are not so strong, you are ready to make them stronger.

Other times somebody asked Gurudev: “How can we judge the level or the progress of a devotee?” How can we judge devotees – basically this was the question. I know that I mentioned this story hundreds of times to you, but it’s worth repeating. He was very upset and he said: “God didn’t send us the devotees to judge them, but to serve them!” So, this should be the principle. If we have devotees around, let’s appreciate them. Because maybe we cannot judge who is real and who is not real. But Krishna can and guru can. But let’s help each other to become more real. Because we work on a very special principle – your success is my success also. So, if one person makes one step ahead in spiritual progress, that is beneficial, that is an achievement of all others as well. Because the strength and the spiritual power of the whole group is improved.

Of course we have to be a little intelligent to understand this. Because what is our measurement? Maybe somebody follows all the external formalities, but no inner meaning. Maybe one is enjoying the position, but doesn’t possess the real qualities. Or we might think that ‘There are the front line devotees and there is this second class devotees.’ But I feel myself like third or fourth class. So, anyway a little intelligence is also necessary to have the proper measurement. And there is a Bengali proverb: ati bhakti chorera lakhana. Ati bhakti. You will say: ‘Ah, yes! This is about bhakti! This is for us!’ But beware! Ati means ‘extremely’ or ‘highly’, or ‘very much’. Ati bhakti – too much devotion. Lakhana is like a ‘sign’ or a ‘symbol’ of something. And chorera this is like a grammatical case of chora. What is chora?

Answer: ‘Thief’.

Swami Tirtha: Yes. Now how can we put this together? Too much thief is a sign of good bhakti? Or how to put this together? Ati bhakti chorera lakhana – “Too much devotion is a signal of a thief”. So, if somebody makes a show of his devotion, beware. If somebody is very humbly serving and keeps doing his commitment – follow him, that’s the good example.

 155242_486791050488_528890_n

(Szvámí Tírtha 2016.07.24-i szófiai reggeli tanításából) 

Kérdés: Hogyan lehet megítélni, ki a hűséges és ki nem, kinek valódi és kinek hamis az odaadása?

Szvámí Tírtha: Nos, hadd idézzek fel két alkalmat ennek a problémának a megválaszolására. Egyszer Srídhar Mahárádzs megkérdezte a körülötte lévő bhaktáktól, hogy „Hogyan tudjátok eldönteni valakiről, hogy intelligens-e vagy sem?” Mindenki tudása legjavát összeszedve kezdett el gondolkozni, hogyan álljon ehhez a problémához, de egyikük sem állt elő a megfelelő válasszal. S akkor Srídhar Mahárádzs azt mondta: „Ha te magad is intelligens vagy! Ha intelligens vagy, akkor azonnal tudni fogod, hogy ki az, aki intelligens.” Mivel, ha nem vagyunk azok, akkor egy nagyon ostoba emberről is azt gondolhatjuk, hogy nagyon intelligens. De azon nyomban, amint rendelkezünk a megfelelő mércével, kétségkívül, azonnal megértjük ki van ugyanazon a szinten. Ugyanígy, ha tiszta a szíved, azonnal fel fogod ismerni azokat, akik szintén tiszta szívűek. Ha erős a hited, azonnal látni fogod az erős hitet másokban is. Ha te hiteles vagy meg fogod találni azokat, akik szintén hitelesek.

De nem ez a legmagasabb szint. Mivel a legmagasabb szint azt jelenti, hogy még ha látod is mások hibáit, hiányosságait, nem azokkal foglalkozol. Ha azt tapasztalod, hogy másoknak gyenge a hitük, kész vagy arra, hogy megerősítsd őket.

Egy másik alkalommal valaki megkérdezte Gurudévet: „Hogyan tudjuk megítélni más bhakták szintjét vagy fejlődését?” Miként ítéljük meg a bhaktákat – alapvetően ez volt a kérdés. Tudom, hogy már százszor is említettem nektek ezt a történetet, de érdemes újra és újra elismételni. Nagyon elszomorodott és azt mondta: „Isten nem azért küldte a bhaktákat, hogy ítélkezzünk felettük, hanem hogy szolgáljuk őket!” Tehát ez kell, hogy legyen az elv. Ha bhakták vannak körülöttünk, értékeljük őket! Mivel talán nem tudjuk megítélni, hogy ki hiteles és ki nem. Azonban Krsna és guru igen! De segítsük egymást, hogy még hitelesebbé váljunk! Mivel egy nagyon különleges elv szerint működünk – a te sikered az én sikerem is egyben. Tehát, ha egyvalaki előrébb halad a lelki fejlődésben, az áldásos, mindenki más eredménye is, mert az egész közösség ereje, lelki ereje gyarapodott általa.

Természetesen egy kicsit intelligensnek is kell lennünk, hogy ezt megértsük. Mert mi a mércénk? Lehet, hogy valaki eleget tesz valamennyi külső formalitásnak, de nincs belső megvalósítása. Lehet, hogy valaki élvezi a helyzetét, de nem rendelkezik a valódi minőségekkel. Vagy azt gondolhatnánk ‘Ott vannak a frontvonalas bhakták és vannak a másodosztályú bhakták.’ De én úgy érzem magam, mint egy harmad- vagy negyed osztályú bhakta. Szóval amúgy is egy kis intelligencia szükséges a megfelelő mércéhez. Van egy bengáli közmondás: ati bhakti csórér lakhan. Ati bhakti. Erre azt fogjátok mondani: ‘Ó igen! Ez a bhaktiról szól! Ez nekünk való!’ De vigyázzatok! Ati azt jelenti, hogy ‘rendkívüli’ vagy ‘túl magas’, vagy ‘túlzott’. Ati bhakti – a túlzott odaadás. A lakhan olyan, mint egy valamire irányuló ‘jel’ vagy ‘szimbólum’. A csóréra, a csór egy nyelvtani esete. Mit jelent a csór?

Válasz: ‘Tolvaj’.

Szvámí Tírtha: Igen. Nos mit jelent ez összességében? A túl sok tolvaj jele a kiváló bhaktinak? Vagy hogyan is tegyük ezt össze? Ati bhakti csórér lakhan – „A túlzott odaadás tolvajt rejt”! Tehát, ha valaki mutogatja az odaadását, legyetek óvatosak! Ha valaki nagyon alázatos a szolgálatában és megingathatatlan a hitében – kövessük őt, ez a helyes példa.155242_486791050488_528890_n

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 

Въпрос: Как да отсъдим кой има вяра и кой не, кой е истински и кой фалшив в своята преданост?

Свами Тиртха: Позволете да разкажа две случки в отговор на този въпрос. Веднъж Шридхара Махарадж запитал преданите, които били край него: „Как човек да прецени дали някой е интелигентен или не?” Всички се замислили много интелигентно как да разрешат тази задача? Но не могли да измислят добър отговор. Тогава Шридхара Махарадж казал: „Ако самият ти си интелигентен. Ако ти си интелигентен, незабавно ще разбереш кой е интелигентен.” Защото ако не сме интелигентни, ще считаме някой глупав човек за много интелигентен. Но ако имаме правилното мерило, веднага, без да се замисляме ще разбираме кой е на същото ниво. По подобен начин, Ако сте чисти по сърце, незабавно ще разпознаете тези, които са чисти по сърце. Ако сте силни във вярата си, незабавно ще виждате силната вяра у другите. Ако сте истински, ще разберете кой е истински.

Но това не е най-високото ниво. Най-високо ниво означава, че дори да виждате грешките и недостатъците на другите, те не ви интересуват. Дори да виждате, че другите не са толкова силни, вие сте готови да ги направите по-силни.

Другият случай е когато някой попита Гурудев: „Как можем да преценим нивото на напредък на някой предан?” Как можем да съдим за бхактите – като цяло това беше въпросът. Знам, че съм ви споменавал тази история стотици пъти, но си струва да се повтори. Той много се натъжи и каза: „Бог не ни е изпратил бхактите, за да ги съдим, а за да им служим!” Така че това трябва да е принципът. Ако имаме бхакти наоколо си, нека ги ценим. Защото вероятно ние не можем да отсъдим кой е истински и кой не е. Обаче Кришна може и гуру може. Ала нека си помагаме един на друг да ставаме по-истински. Защото ние работим според един много специален принцип – твоят успех е и мой успех. Тоест ако един човек направи стъпка напред в духовното си развитие, това е благотворно и за всички останали, това е постижение и за всички останали. Защото духовната сила на цялата група нараства.

Разбира се, трябва да сме поне малко интелигентни, за да разбираме това. Защото какво е нашето мерило? Може някой да следва всички външни формалности, ала без вътрешната същина. Може някой да се радва на дадена позиция, но да не притежава истинските качества. Или пък може да си мислим: „Има бхакти на предна линия и има такива, дето са втора класа.” Но сам аз се чувствам трета или четвърта класа. Както и да е, малко интелигентност също е необходима, за да има човек вярното мерило. И има една бенгалска поговорка: ати бхакти чхорера лакхана. Ати бхакти – ще речете: „О, да! Става дума за бхакти! Това е за нас!” Но внимавайте! Ати означава „изключително, прекалено много”. Ати бхакти – прекалено много преданост. Лакхана е като „знак” или „символ” за нещо. А чхорера е падеж на чхора. Какво е чхора?

Отговор: „Крадец”.

Свами Тиртха: Да. И какво се получава, като съберем всичко това заедно? Като крадеш много си добър бхакта – или как? Ати бхакти чхорера лакхана – „Прекалената преданост е присъща на крадеца”. Значи ако някой прави шоу от своята преданост, бъдете нащрек. А ако някой просто смирено служи и продължава да изпълнява своите обещания – последвайте го, той е добър пример.

 

 155242_486791050488_528890_n

(из лекции Свами Тиртхи, 24.07.2016 утром, София) 

Вопрос: Как определить, кто верит, а кто нет, кто настоящий, а кто фальшивый в своей преданности?

Свами Тиртха: Позвольте мне рассказать два случая в ответ на этот вопрос. Однажды Шридхар Махарадж спросил окружавших его преданных: „Как вы можете судить, интеллигентный кто-то или нет?” Все стали очень интеллигентно думать, как судить об этом? Но они не могли дать хорошего ответа. И тогда Шридхар Махарадж сказал: „Если вы интеллигентны. Если вы интеллигентны, вы сразу поймете, кто интеллигентный”. Потому что, если мы неразумны, мы будем считать очень глупого человека очень умным. Но как только у меня будет правильное измерение, я сразу же, не говоря ни слова, пойму, кто находится на той же платформе. Точно так же, если вы чисты сердцем, вы сразу узнаете тех, кто чист сердцем. Если вы сильны в своей вере, вы сразу же увидите силу веры в других. Если ты настоящий, ты найдешь, кто настоящий.

Но это не высшая платформа. Высшая платформа означает, что даже если вы видите ошибки или недостатки других, вам это не интересно. Даже если вы видите, что другие не такие сильные, вы готовы сделать их сильнее.

В другой раз кто-то спросил Гурудева: „Как мы можем судить об уровне или прогрессе преданного?” Как мы можем судить о преданных – вот в чем был по сути вопрос. Я знаю, что рассказывал вам эту историю сотни раз, но стоит повторить. Он был очень расстроен и сказал: „Бог послал нам преданных не судить их, а служить им!” Итак, это должен быть принцип. Если у нас есть преданные, давайте ценить их. Потому что, возможно, мы не сможем отсудить, кто настоящий, а кто нет. Но Кришна может и гуру может. Но давайте поможем друг другу стать более настоящими. Потому что мы работаем по особому принципу – твой успех – это также мой успех. Итак, если один человек делает шаг вперед в духовном прогрессе, это полезно, это также достижение всех остальных. Потому что сила и духовная мощь всей группы возрастает.

Конечно, чтобы понять это, нужно быть хоть немного интеллигентным. Потому что каковы наши измерения? Может быть, кто-то соблюдает все внешние формальности, но не внутренний смысл. Возможно, кто-то наслаждается положением, но не обладает настоящими качествами. Или мы можем подумать, что „Есть преданные на передовой, а есть преданные второго разряда”. Но я чувствую себя третьим или четвертым классом. Так что в любом случае для правильного измерения также необходимо немного интеллекта. И есть бенгальская пословица: ати бхакти чхорера лакхана. Ати бхакти. Вы скажете: „Ах, да! Это о бхакти! Это о нас!” Но будьте осторожны! Ати означает „чрезвычайно”, „высоко” или „очень сильно”. Ати бхакти – слишком много преданности. Лакхана подобна „знаку” или „символу” чего-либо. И чхорера – это как падеж чхоры. Что такое чхора?

Ответ: „Вор”.

Свами Тиртха: Да. Что получается, если все это собрать вместе? Слишком много воруешь – признак хорошего бхакти – или как это понимать? Ати бхакти чхорера лакхана – „Слишком много преданности – признак вора”. Так что, если кто-то демонстрирует свою преданность, будьте осторожны. А если кто-то очень смиренно служит и продолжает выполнять свои обязательства – следуйте за ним, это хороший пример.