Archives

Calendar

March 2021
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for March 5th, 2021

15355794_10207423046794181_7350877515059628430_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.07.2016 pm, Sofia) 

Life is like a long journey. We all follow this path. The point is not to start the journey, but to arrive. Many start, yet few arrive. Today we feel very fortunate, because we started and we did arrive. Nevertheless this is only the beginning of our common journey.

When coming here I was thinking: What can I tell you? You know so much. You are so qualified, you are very serious practitioners! At least this is my vision. But then something came to my mind: to discuss encounters with divinity. How to meet the divine? We are entangled, we are encircled by the material. So we know how it is. But encounters with divinity – we don’t know. This is like a white spot on the map of life. And this is like a real adventure trip – to meet divinity in our life. Encounters of the first kind are when you meet the divine and you don’t recognize. Encounters of the second type – you meet for a while, but then you lose the contact. Encounters of the third type – when you meet and you maintain, but sometimes you lose the contact. Encounters of the fourth type – when you meet and you are never separate anymore.

Fortunately our Mahaprabhu was realistic. He was not floating in the ecstatic waves of union, but He always discussed separation. Why? Because He knew very well how the basic human behavior is. When we have, we cannot appreciate. In order to appreciate, we have to lose it! Then immediately you will understand what you have lost. When we have the divine contact or the blissful state of spiritual devotion, sometimes we cannot really appreciate. But in the absence of such blessings immediately we understand their value.

So, what is our prospect? Shall we remain like normal human beings, same like others, trained not to appreciate when we have it? Or shall we become angelic super human beings who can appreciate when they have it? And who can appreciate even when they don’t have it. Do you see the depth of this prospect? Just like Mahaprabhu expressed: “Whether you embrace me or you kick me out, I am Your unconditional servant”[1]. It’s a very high standard of spiritual dedication. When I read it for the first time, I was really touched. Somehow beyond any formalities it just captured my heart. It’s that’s deep! So, read and remember just like at the first time.

Let’s focus our attention on these encounters with divinity. Let’s pray that they happen in our life. It doesn’t really depend on us. No, I have to reconsider – It does! Because our dear Lord Krishna is like a young boy. And what is the nature of young boys? They are running up and down, it’s very difficult to fix them in one place. Same with Krishna, He is moving so fast here and there, He has so many engagements. It’s very difficult to fix Him in one place unless we design a jail. One of His divine features is that He is totally and absolutely independent and sovereign. That means nobody can catch Him. He is free. Therefore we are searching for freedom. We want to be free also, we want to be like small gods. But then how to put a sovereign God into a jail? They say that there is only one type of jail from where He cannot escape.

(to be continued)

 

[1] Shikshashtakam 815355794_10207423046794181_7350877515059628430_n

(Szvámí Tírtha 2016.07.23-i szófiai esti tanításából) 

Az élet olyan, mint egy hosszú utazás. Mindannyian ezt az utat járjuk. A lényeg nem az út elkezdése, hanem a megérkezés. Sokan fognak bele, mégis kevesen érkeznek meg. Ma nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, mert elindultunk és meg is érkeztünk. Azonban ez a közös utunknak csak a kezdete.

Idefelé azon gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék. Olyan sok mindent tudtok már. Olyan képzettek és olyan komoly gyakorlók vagytok! Legalábbis én így gondolom. De aztán mégis eszembe jutott valami: beszélgessünk az isteni természettel való találkozásról. Hogyan találkozhatunk az isteni természettel? Belebonyolódtunk és ily módon körbe vagyunk véve az anyaggal. Tudjuk, hogy van ez. De azt nem tudjuk, hogyan találkozhatunk az isteni természettel. Ez olyan, mint egy fehér folt az élet térképén, mint egy igazi kalandtúra – találkozni az életünk során az isteni természettel. Amikor először találkozol Vele, akkor nem ismered fel. A második alkalommal egy darabig kapcsolatod van Vele, aztán elveszíted. A találkozások harmadik típusánál – találkoztok, melyet sikerül fenntartani, de néha elveszted a kapcsolatot. A találkozások negyedik típusa – amikor találkoztok és többé már sohasem váltok el.

Szerencsére Maháprabhu realista volt. Nem az együttlét extatikus hullámain lebegett, de mindig az elválásról beszélt. Miért? Mert nagyon jól ismerte, hogy milyen az alapvető emberi természet. Amikor részesei vagyunk az eseményeknek, nem tudjuk kellőképpen megbecsülni. Ahhoz, hogy értékeljük el kell veszítenünk! Akkor azonnal meg fogjátok érteni, hogy mit veszítettetek. Amikor összeköttetésben vagyunk az isteni természettel vagy a lelki odaadás örömteli állapotában vagyunk, néha nem igazán tudjuk értékelni ezt a helyzetet. De ezen áldások hiányában azonnal megértjük azok értékét.

Tehát mik a kilátásaink? Maradjunk olyanok, mint az átlagos emberek, mint a többiek, akik arra lettek kondicionálva, hogy ne értékeljék, amijük van? Vagy váljunk olyan angyali szuper lényekké, akik értékelik, amijük van? S ki az, aki még azt is értékeli tudja, aminek nincs a birtokában? Látjátok ennek a távlatnak a mélységét? Éppúgy, ahogy Maháprabhu kifejezte: „Ha akarod szeretettel magadhoz ölelhetsz engem, vagy akár el is tiporhatsz, én feltétel nélküli szolgád vagyok”[1]. Ez egy nagyon magas szintű odaadás. Amikor először olvastam ezt, nagyon megérintett. Valahogy minden formaságon túl csak elrabolta a szívemet. Nagyon mélyen! Tehát olvassatok és emlékezzetek, éppúgy, mint legelőször!

Összpontosítsuk figyelmünket ezekre az isteni természettel való találkozásokra! Fohászkodjunk azért, hogy ez megtörténjen az életünkben, mely nem igazán tőlünk függ. Nem, ezt meg kell fontolnom – valójában mégis! Mert a mi kedves Krsnánk olyan, mint egy kisfiú. S milyen a természete a kisfiúknak? Fel-le rohangálnak, nagyon nehéz egyhelyben tartani őket. Ugyanígy van ez Krsnával is, állandóan ide-oda rohangál, olyan sok minden foglalkoztatja. Nagyon nehéz egy helyen tartani, hacsak nem készítünk Neki börtönt. Az egyik isteni tulajdonsága, hogy Ő teljesen abszolút, független és szuverin. Ez annyit jelent, hogy senki sem tudja elkapni. Ő független. Ezért keressük a szabadságot. Mi is szabadok akarunk lenni, olyanok akarunk lenni, mint a kis istenek. De akkor hogyan lehet egy független Istent börtönbe zárni? Azt mondják, hogy csak egyetlen fajta börtön létezik, ahonnan Ő nem tud elmenekülni.

(folytatása következik)

[1] Siksástakam 8

 15355794_10207423046794181_7350877515059628430_n

(от лекция на Свами Тиртха, 23.07.2016 вечер, София) 

Животът е като дълго пътуване. Всички вървим по този път. Въпросът не е само да тръгнеш, но и да пристигнеш. Мнозина тръгват, но малцина стигат. Днес се чувстваме големи късметлии, защото тръгнахме и пристигнахме. Въпреки всичко, това е само началото на общото ни пътешествие.

Докато пътувах насам си мислех: какво бих могъл да ви кажа? Та вие знаете толкова много. Толкова сте квалифицирани, такива сериозни практикуващи сте! Поне аз така ви виждам. Но след това ми хрумна нещо: да поговорим за срещите с божественото. Как да срещнем божественото? Ние сме оплетени, обкръжени от материалното. Познато ни е. Но да срещнем божественото ни е непознато. Това е като бяло петно на картата на живота. И е истинско приключенско пътешествие да срещнем божественото в своя живот. Единият вид срещи са когато се натъквате на божественото, но не го разпознавате. Вторият вид – срещата се за малко, но след това губите връзка. Третият вид са когато се срещате и поддържате връзката, но понякога я изгубвате. А четвъртият вид срещи са когато се събирате и никога повече не се разделяте.

За щастие нашият Махапрабху е бил реалист. Не се е къпел в екстатичните вълни на единението, а винаги говорел за раздялата. Защо? Защото много добре познавал елементарното човешко поведение. Когато имаме нещо, не можем да го оценим. За да го оценим се налага да го изгубим! Тогава незабавно разбирате какво сте изгубили. Когато имаме божествения досег или блаженото състояние на духовна преданост, понякога сме неспособни наистина да го оценим. Ала в отсъствието на подобни благословии, веднага проумяваме ценността им.

И така, каква е перспективата пред нас? Дали да си останем нормални човешки същества, досущ като всички останали, свикнали да не ценят онова, което имат? Или да станем ангелски, свръхчовешки създания, способни да ценят това, което имат? И способни да ценят дори когато нямат нещо. Виждате ли дълбочината на подобна перспектива? Точно както е казал Махапрабху: „Независимо дали ме прегръщаш или ме отритваш, аз съм Твой безусловен слуга”[1]. Това е много извисен стандарт на духовна посветеност. Когато го прочетох за пръв път, бях наистина докоснат. Някак отвъд всякакви формалности, то просто затрогна сърцето ми. Толкова е дълбоко! Така че четете и си го припомняйте както първия път.

Нека насочим вниманието си към тези срещи с божественото. Нека се молим да се случват в живота ни. Те не са нещо, което зависи от нас. Ала не, трябва да преосмисля това – всъщност зависят! Защото нашият скъп Бог Кришна е като малко момче. А какъв е нравът на малките момчета? Те тичат нагоре-надолу, много е трудно да ги задържиш на едно място. Същото е и с Кришна, Той тича толкова бързо насам-натам, има толкова много занимания. Много е трудно да Го задържим на едно място, освен ако не съградим затвор. Една от Неговите божествени характеристики е, че е напълно и абсолютно независим и суверенен. Това означава, че никой не може да Го улови. Той е свободен. Затова и ние търсим свобода. Ние също искаме да сме свободни, искаме да сме като малки богове. Но тогава как да сложим суверенния Бог в затвор? Казват, че има само един затвор, от който Той не може да избяга.

(следва продължение)

[1] „Шикшащака” 8

 15355794_10207423046794181_7350877515059628430_n

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 23.07.2016, Sofía) 

La vida se parece a un largo viaje. Todos seguimos este camino. La cuestión es no solo llegar a ponerse a caminar, sino llegar. Muchos son los que se encaminan, pocos llegan al término. Hoy nos sentimos afortunados por habernos encaminado y llegar al término. A pesar de todo, no estamos más que al comienzo del largo periplo.

Mientras viajaba estaba pensando: que es lo que podría deciros? Ya sabeis tantas cosas. Estais ya tan calificados, tan serios practcantes! Por lo menos es mi visión.

Se me ocurrió algo: hablar de los encuentros con lo Divino. Como llegar a encontrarlo? Estamos enmarañados y presos . Es algo conocido. Lo que es desconocido es encontrar lo divino. Es una mancha blanca en el mapa de nuestra vida. Seria verdadero periplo aventurero lo de encontrar lo Divino. Hay encuentros en los que nos afrentamos a lo Divino sin llegar a conocerlo. Otra vez el encuentro es brevísimo y luego se pierde la conexión. Y en un tercer tipo de encuentro, el encuentro se realiza, la conexión se establece y se mantiene pero a veces se pierde. Por fin en el cuarto tipo del encuentro la conexión permanece sempiterna, no hay separación.

Felizmente nuestro Mahaprabhu era realista. No flotaba en las olas extáticas de la unión, siempre hablaba de la separación. Por qué? Puesto que conocía muy bien el elemental comportamiento de los humanos. Siempre que lleguemos a tener o a poseer algo, no lo apreciamos. Para apreciarlo debemos perderlo! Entonces nos damos cuenta de la perdida. Con tal que hubiéramos sentido el roce de lo Divino o la adquisición del beneplácito de la dedicación espiritual, frecuentemente no somos capaces de apreciarlo. Por lo tanto, con la ausencia de aquella bendición, llegaríamos a comprender y a valorarlos.

Cual es pues nuestra perspectiva? Permanecer seres humanos normales, al igual que todos en nuestro derredor, acostumbrados a no valorar lo que tienen? O llegar a tornarnos en ángeles, en seres sobrehumanos capaces a valorar lo que tienen? Capaces a valorar incluso lo que no tienen ni poseen. Ya veis lo profundo de la perspectiva? Como ya lo había dicho Mahaprabhu: “Abrazarme o botarme, permanezco Tu incondicional servidor”[1]. Es un nivel elevadísimo de dedicación espiritual. Con la primera lectura ya he tenido el roce. Más allá del formalismo, el roce ha conmovido mi corazón. Es algo profundísimo. Leed y recordadlo como si fuera la primera vez.

Vamos a enfocarnos en los encuentros de la Divino. Vamos a rezar para que se realicen en nuestra vida. Son cosas que no dependen de nosotros. No, deberíamos llegar a comprenderlo – sí que dependen! Nuestro amado Dios Krishna es un chico. Y cuál es el carácter de un chico? Los chicos corren por aquí y por allí, arriba o abajo y es difícil detenerlos y guardarlos quietos. Es lo que pasa con Krishna.

Corre con tanta velocidad, tiene tantos pasatiempos. Es difícil llegar a detenerle sin haber creado una prisión para El. Una de Sus divinas características es Su absoluta independencia y soberanía. Es decir, nadie podría aprisionarlo. Es libre. Por esta razón buscamos la libertad. También quisiéramos ser libres, ser unos pequeños dioses. Entonces, como llegaríamos a aprisionar a un Dios soberano? Dicen que hay una sola prisión de la que Él no podría escaparse.

(Sigue continuación)

[1] Shikshashtakam 8

 15355794_10207423046794181_7350877515059628430_n

(из лекции Свами Тиртхи, 23.07.2016 вечером, София) 

Жизнь похожа на долгое путешествие. Мы все идем по этому пути. Дело не в том, чтобы начать путешествие, а и в том, чтобы прибыть. Многие начинают, но прибывают немногие. Сегодня нам очень повезло, потому что мы стартовали и приехали. Тем не менее, это только начало нашего общего пути.

Пока я ехал сюда я думал: что я мог бы вам сказать? Вы так много знаете. Вы так квалифицированы, вы очень серьезные практикующие! По крайней мере, это мое видение. Но потом мне пришло в голову обсудить встречи с божественностью. Как встретить божественное? Мы запутаны, мы окружены материальным. Нам это знакомо. Но встречи с божественностью – мы не знаем. Это как белое пятно на карте жизни. И это похоже на настоящее приключенческое путешествие – встретить божественность в своей жизни. Встречи первого типа – это когда вы встречаете божественное, но не узнаете. Встречи второго типа – вы встречаетесь какое-то время, но потом теряете контакт. Встречи третьего типа – когда встречаешься и поддерживаешь, но иногда теряешь контакт. Встречи четвертого типа – когда встречаешься и больше никогда не разлучаешься.

К счастью, наш Махапрабху был реалистом. Он не плыл в экстатических волнах единения, а всегда обсуждал разлуку. Почему? Потому что Он очень хорошо знал основы человеческого поведения. Когда у нас есть что-то, мы не можем его оценить. Чтобы оценить, надо эго потерять! Тогда вы сразу поймете, что потеряли. Когда у нас есть божественный контакт или блаженное состояние духовной преданности, иногда мы не можем по-настоящему оценить. Но при отсутствии таких благословений мы сразу понимаем их ценность.

Итак, каковы наши перспективы? Будем ли мы оставаться такими же нормальными людьми, как другие, привыкшими не ценить, когда у нас это есть? Или мы станем ангельскими сверхчеловеческими существами, способными ценить то, что есть? И способными ценить, даже если у нас этого нет. Вы видите всю глубину этой перспективы? Также как Махапрабху сказал: „Обнимаешь ли ты меня или выгоняешь меня, я Твой безусловный слуга”[1]. Это очень высокий уровень духовной самоотдачи. Когда я впервые прочитал это, я был очень тронут. Каким-то образом вне всяких формальностей это просто захватило мое сердце. Это так глубоко! Так что читайте и вспоминайте, как в первый раз.

Давайте сосредоточим наше внимание на этих встречах с божественным. Будем молиться, чтобы они произошли в нашей жизни. На самом деле это не от нас зависит. Но нет, я должен пересмотреть – в действительности зависят! Потому что наш дорогой Господь Кришна подобен маленькому мальчику. А какова природа парнишек? Они бегают вверх-вниз, удержать их в одном месте очень сложно. То же самое и с Кришной, Он так быстро движется туда и сюда, у него так много дел. Очень сложно задержать Его в одном месте, если мы не спроектируем тюрьму. Одна из Его божественных черт заключается в том, что Он полностью и абсолютно независим и суверенен. Это означает, что никто не может Его поймать. Он свободен. Поэтому и мы ищем свободы. Мы также хотим быть свободными, мы хотим быть похожими на маленьких богов. Но как же тогда посадить суверенного Бога в темницу? Говорят, что есть только одна тюрьма, из которой Он не может сбежать.

(продолжение следует)

  1. „Шикшащака” 8