Archives

Calendar

February 2021
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728Archive for February 15th, 2021

15965318_10154885470800489_3440088580014657660_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.01.2016 morning, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

So, who is an eligible candidate for devotional service? Who by some good fortune has the chance to associate with mahatmas, who is still conditioned by material ambitions and sense enjoyment, who is not ready to go under different penances – so this is us. And therefore it is so nice that we have a hope. This is just the beginning, this is not the end of the story. Hopefully we can more and more qualify ourselves in this gradation of spiritual growth. So that others should consider you as mahatmas. You can consider yourself a neophyte, no problem. But others should consider you a great example. And as Shrila Shridhara Maharaj says: “We are disciples and we shall ever be like that.”

Question of Krishna Priya: But how can we be an example if we are full of shortcomings?

Swami Tirtha: We can be bad examples also – what not to follow. Isn’t it? But you know our process is very divine, very transcendental. In the old times it happened that the devotees were sitting together and there was one young man entering the room. And the preacher giving the lecture said: “Now from this guy will never become a devotee!” Just imagine yourself entering the room and somebody claims: “You have no place here.” It’s a very strange welcoming message, right? And what happened? He became a first-class devotee.

So, irrespective of the long list of our shortcomings, if we follow the process properly, nicely, very soon we can qualify ourselves. Maybe we don’t develop all the qualities of a vaishnava, but at least some. It is possible.

And don’t forget about this first, second and third classification. Because really we can say devotees are of three types: good, better and best.

 

 15965318_10154885470800489_3440088580014657660_n

(Szvámí Tírtha 2016. január 8-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfő tanítás folytatása) 

Vajon ki az, aki alkalmas jelölt az odaadó szolgálatra? Az, akinek valami jószerencse folytán megadatott a lehetőség arra, hogy társuljon a mahátmákkal, bár még mindig kötik az anyagi ambíciók, az érzékkielégítés és nem kész különböző lemondásokat végezni. Ezek vagyunk mi! S éppen ezért annyira szép, hogy van egy reményünk! Ez csupán a kezdet, nem pedig a történet vége. Remélhetőleg egyre inkább alkalmassá válunk a lelki fejlődés e fokozataira. Annyira, hogy mások mahátmának tartsanak bennünket. Az nem baj, ha ti neofítának érzitek magatokat; de mások nagy példaképként tekintenek rátok. S ahogy Sríla Shrídhár Mahárádzs mondja: „Tanítványok vagyunk, s örökké azok is maradunk.”

Kérdés: De hogyan lehetünk példaképek, ha tele vagyunk hiányosságokkal?

Szvámí Tírtha: Lehetünk rossz példák is – amit ne kövessenek, igaz? De tudjátok, a mi folyamatunk nagyon isteni, nagyon transzcendentális. Egyszer régen az történt, hogy a bhakták együtt ültek és egy fiatalember lépett a szobába. Aki a leckét tartotta így szólt: „Ebből a fickóból sohasem lesz bhakta!” Csak képzeljétek magatokat a férfi helyébe! Beléptek a szobába és valaki azt állítja rólatok, hogy: „Itt nincs semmi keresnivalód!” Ez egy nagyon furcsán hangzó üdvözlet, ugye? S vajon mi történt? Első osztályú bhakta lett belőle.

Tehát a számtalan hibánkra való tekintet nélkül, ha megfelelően, szépen követjük a folyamatot, akkor nagyon hamar alkalmas jelöltté válunk. Talán nem fog bennünk a vaisnavák valamennyi tulajdonsága kibontakozni, de legalább néhányra szert tehetünk – ez lehetséges.

S ne feledjétek a bhakták első, második és harmadik osztályba való besorolását! Mivel valójában azt mondhatjuk, hogy három típusú bhakta létezik: jó, jobb és a legjobb.15965318_10154885470800489_3440088580014657660_n

(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

И така, кой е подходящ кандидат за предано служене? Който, по някаква добра съдба, има шанса да общува с махатми, макар все още да е обусловен от материални стремежи и сетивни наслади, и да не е готов на различни отречения – така че това сме ние. Затова е толкова хубаво, че имаме надежда. Това е просто началото, не е краят на историята. Надяваме се, че ще можем все повече и повече да се квалифицираме в тази градация на духовното израстване. За да гледат другите на вас като на махатми. Самите вие считайте себе си за начинаещи, в това няма проблем. Обаче останалите трябва да ви считат за велик пример. И както Шрила Шридхара Махарадж казва: „Ние сме ученици и ще останем такива завинаги.”

Въпрос на Кришна Прия: Но как можем да сме примери, като сме пълни с недостатъци?

Свами Тиртха: Можем да сме и лоши примери – какво не бива да се следва. Нали така? Обаче нашият процес е много божествен, много трансцендентален. Преди време се случи преданите да седят заедно, когато в стаята влезе един младеж. Тогава проповедникът, който даваше лекцията, каза: „Е, от този човек никога няма да стане бхакта!” Само се поставете на негово място; влизате в стаята и някой заявява: „Не ти е мястото тук.” Странни думи за „добре дошъл”, а? И какво се случи? Той стана първокласен бхакта.

Така че независимо от дългия списък с недостатъци, ако следваме правилно, хубаво процеса, съвсем скоро ще се квалифицираме. Може да не развием всички качества на един ваишнава, но поне някои от тях ще добием. Това е възможно.

И не забравяйте за първата, втората и третата класификация. Защото наистина можем да кажем, че бхактите са само три типа: добри, по-добри и най-добри.