Archives

Calendar

January 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for January 1st, 2021

10258009_654759724592088_5997618411020645721_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 7.09.2015 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question of Lilavatar: You mentioned that the outer way is to associate with saints and the inner is the chanting. Could you please give us some instructions and advice concerning the chanting?

Swami Tirtha: Chant more. Do you need more advice?

Well, if we accept the holy name as non-different from Krishna Himself, then I think we will be able to pay more attention and more dedication to this process. To associate with the majestic Supreme Lord is not easy. Therefore we don’t chant om namo narayanaya, because to associate with Narayana it’s a challenge. But we chant something else: hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare/ hare rama hare rama rama rama hare hare, because it’s very easy to associate with your good friend. It’s very easy to glorify the meeting of Shrimati Radharani and Krishna. When glorifying this you don’t tremble due to fear, but due to ecstasy. Because if you glorify the Supreme Lord with all His majesties, you will tremble a little bit. But if you serve somehow the divine unity of your cowherd friend and His beloved one, that trembling is due to ecstasy.

Many times we have heard that this is like a question and answer: hare krishna – ‘Who are you?’ Hare krishna – ‘Is it you?’ Hare rama – ‘I am here.’ Hare rama – ‘So nice that you are here!’ Etc, etc. This is not only a repetitive formula, but the maha-mantra is an instrument of deep communication. It’s also an item of worship. And it is a source of happiness for Them, and for us also. It is said: “If somebody only once pronounces the holy name, he is considered to be a devotee”. But this is not a sound formula, but this is some essential touch. And there are no hard and fast rules concerning chanting. Nevertheless we should try to follow all recommendations to be successful in our spiritual practices. If we can surcharge our chanting with more dedication, then this is the best type of chanting. And also all the other mystic practices are included here. A devotee doesn’t have to do some extra meditations for prefect control of the body. Or for enlightenment, as for the yogis; or perfect brahmacharya for 12 years. Because by chanting we accomplish everything.

So, it’s a great science, but it’s a question of taste. If you have the taste, if you have just a little introduction to the taste, then you can do it very nicely. If we don’t have the taste, then we have to do it by self-discipline. Then chanting is on the sattvic platform as a kind of dharma exercise. But this is not enough; we always have to go beyond the ritual formalities and fill our chanting with extra dedication. And we should find inspiration in our chanting.

There are some stereotype situations concerning the different phases a devotee perceives while doing spiritual practices. There are times when you are very enthusiastic about your chanting and there are times when you are very unenthusiastic about your chanting. And then comes the next time when you are a little less unenthusiastic and when you will be a little bit more enthused.

We need certain humility also for proper chanting. It’s not that: ‘Oh, today I have accomplished 85 and a half rounds’. It’s not a competition. Of course it’s good to understand, to have the feeling that ‘If I perform, it happens, it works’. But the goal of chanting is to make Radha-Govinda happy.

And how can we judge what is the level of our chanting? Is it good, is it proper? Is it useful, or is it not? How to judge? It’s not easy. Well, can you see Radha-Govinda smiling? You can see Mahaprabhu – if He is satisfied or He expects some little more attention. But there is another feedback also – whether our spiritual master is satisfied with our chanting. Again this is not very easy to judge whether our master is satisfied with our chanting. But you have an inner instrument to measure. Because while you are chanting, if only good and positive and nice spiritual thoughts or mood come to you – then your chanting is proper. When you can find your inspiration – then you are in a good direction and then you can improve your chanting more and more. Because chanting is like putting the invitation on the door “My dear Lord, please come!” Don’t be surprised if He arrives.

(to be continued)

 

 10258009_654759724592088_5997618411020645721_n

(Szvámí Tírtha 2015.09.07-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Lílávatár kérdése: Említetted, hogy a kívül járható út az, hogy társuljunk a szentekkel, a belső út pedig a mantrázás. Tudnál némi útmutatást és tanácsot adni a mantrázásra vonatkozólag?

Szvámí Tírtha: Dzsapázz többet. Szükséged van ennél több tanácsra?

Szóval, ha elfogadjuk azt, hogy a Szent Név nem különbözik Krsnától, akkor azt gondolom, hogy nagyobb figyelmet és több odaadást tudunk szentelni ennek a folyamatnak. Nem könnyű kapcsolatba kerülni a fenséges Legfelsőbb Úrral. Ezért nem zengjük az óm namó nárájanája mantrát, mert Nárájanával társulni igen nagy kihívás. De mi valami mást mantrázunk: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré/ Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré, mert a jóbarátoddal társulni nagyon könnyű. Nagyon könnyű dicsőíteni Srímatí Rádhárání és Krsna találkozását. Amikor ezt dicsőítitek, akkor nem a félelemtől remegtek meg, hanem az extázistól. Mivel, ha a Legfelsőbb Urat dicsőítitek valamennyi fenségével együtt, akkor kicsit remegni fogtok. Viszont, ha valamiképpen szolgálni tudjátok a tehénpásztor barátotok és az Ő szerettének az isteni egységét, akkor az a remegés az extázis miatt van.

Már sokszor hallottuk azt, hogy ez a mantra olyan, mint egy kérdés és egy felelet rá: Haré Krsna – ‘Ki vagy Te?’ Haré Krsna – ‘Te vagy az?’ Haré Ráma – ‘Én vagyok itt.’ Haré Ráma – ‘Olyan jó, hogy itt vagy!’ stb, stb. Ez nem csupán egy ismétlődő szófüzér, hanem a maha-mantra egy mély kommunikációnak az eszköze és az imádatnak is a tárgya. S a boldogság forrása is, mind az Ő, mind a mi számunkra. Azt mondják, hogy: „Ha valaki csak egyszer is kiejti a Szent Nevet, az bhaktának tekintendő”. De ez nem csak egy hangzó formula, hanem az abszolút valóság megérintése. S nincsenek szigorú és azonnal ható szabályok a mantrázásra vonatkozólag. Azonban meg kell próbálnunk minden ajánlást betartani a lelki gyakorlataink sikerének érdekében. Ha nagyobb odaadással, önátadással tudunk mantrázni, akkor az a legjobb fajta mantrázás. S ide tartoznak az összes többi misztikus gyakorlatok is. Egy bhaktának nincs szüksége extra meditációs gyakorlatokra a test tökéletes kontrollálása érdekében, vagy a megvilágosodáshoz, mint a jógiknak; vagy 12 évnyi tökéletes brahmacsarjára, mert a mantrázással mindennek eleget teszünk.

Tehát ez egy nagyszerű tudomány, de ízlés kérdése. Ha már kaptál ízt, ha csak egy kis kóstolót kaptál a mantrázás ízéből, akkor már nagyon szépen tudod végezni. Ha nem kaptunk ízt, akkor egyszerűen önfegyelemből kell végeznünk. Majd a szattvikus szinten történő mantrázás egyfajta dharma gyakorlatnak tekinthető. De ez nem elegendő; mindig túl kell lépnünk a rituális formaságokon és megtölteni a mantrázásunkat extra odaadással. S inspirációt kell merítenünk a mantrázásunkból.

Vannak bizonyos sztereotip helyzetek, melyeket egy bhakta különböző fázisokként megtapasztal amíg a lelki gyakorlatait végzi. Vannak olyan időszakok, amikor nagyon lelkes vagy a mantrázást illetően és vannak olyan időszakok, amikor nem nagyon vagy lelkes. S majd legközelebb kevésbé vagy lelkes és aztán kicsit lelkesebb vagy.

Szükségünk van némi alázatra is a megfelelő mantrázáshoz. Nem arról van szó, hogy: ‘Ó, ma 85 és fél kört teljesítettem’. Ez nem verseny. Természetesen jó megérteni, érezni azt, hogy ‘Ha gyakorlok, akkor működik’. De a mantrázásnak a célja Rádhá-Góvinda boldoggá tétele.

S hogyan tudjuk megítélni, milyen szintű a mantrázásunk? Hogy jó, hogy megfelelő? Hasznos vagy nem éppen? Miként tudjuk megítélni? Nem könnyű. Nos látod-e Rádhá-Góvinda mosolyát? Azt láthatod, hogy Maháprabhu mikor elégedett vagy valamivel több figyelemre vágyik. De van egy másik visszajelzés is – vajon a lelki tanítómesterünk elégedett a mantrázásunkkal? Ezt szintén nehéz megítélnünk, hogy a mesterünk elégedett-e a mantrázásunkkal. De van egy belső mérce mellyel mérhető. Mert, ha mialatt mantrázol csak jó, pozitív és szép lelki gondolatok vagy hangulat fog el, akkor megfelelően mantrázol. Amikor inspirációt tudsz meríteni, akkor jó az irány és egyre jobban tudod fejleszteni a mantrázásodat. Mert a mantrázás olyan, mintha meghívót tűznél az ajtódra „Drága Uram, kérlek, jöjj el hozzám!” Ne lepődj meg, ha el is jön.

(folytatása következik)

 

 10258009_654759724592088_5997618411020645721_n

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Лилаватар: Споменахте, че външният път е общуването със светци, а вътрешният – мантруването. Бихте ли ни дали моля повече напътствия и съвети относно мантруването?

Свами Тиртха: Мантрувайте повече. Нужни ли са ви повече съвети?

Ако приемаме, че святото име не се различава от самия Кришна, мисля, че ще сме способни да отделяме повече внимание и посветеност на този процес. Да общуваме с величествения Върховен Господ не е лесно. Затова ние не мантруваме ом намо нараяная, защото да общуваш с Нараяна си е предизвикателство. Но ние мантруваме нещо друго: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе, защото е много лесно да общуваш с добър приятел. Лесно е да възхваляваш срещата на Шримати Радхарани и Кришна. При такава възхвала не трепериш от страх, а от екстаз. Понеже ако прославяш Върховния Господ в цялото Му великолепие, ще трепериш мъничко. Но ако по някакъв начин помагаш за божествената среща на своя приятел пастир с Неговата любима, този трепет се дължи на екстаз.

Много пъти сме чували, че това е като въпрос и отговор: харе кришна – „Кой си Ти?” Харе кришна – „Нима си Ти?” Харе рама – „Тук съм.” Харе рама – „Колко е хубаво, че си тук!” и т.н. Това не е просто някаква повтаряща се формула; маха-мантрата е инструмент за дълбоко общуване. Освен това е и елемент на обожание. Също така е източник на щастие за Тях, а и за нас. Казано е: „Ако някой дори само веднъж произнесе святото име, той бива считан за преданоотдаден”. Но не става въпрос за звуковата формула, а за истинския досег. Не съществуват строги правила при мантруването. При все това трябва да се стремим да следваме всички препоръки, за да имаме успех в духовните си практики. Ако съумяваме да наситим своето мантруване с повече посветеност, това е най-доброто възпяване. И всички останали мистични процеси се включват в него. На преданите не им се налага да правят някакви допълнителни медитации, за да постигнат съвършен контрол над тялото. Или за просветление, както йогите; или да спазват перфектно брахмачария в продължение на 12 години. Защото чрез мантруване постигаме всичко.

Така че това е велика наука, но и въпрос на вкус. Ако поне мъничко вкус сме усетили, ще можем да го правим много добре. Ако не изпитваме вкус, ще трябва да го правим чрез самодисциплина. Тогава мантруването е на нивото на саттва, като един вид дхарма упражнение. Но това не е достатъчно; винаги трябва да минаваме отвъд ритуалните формалности и да изпълваме мантруването си с още и още посветеност. И трябва да намираме вдъхновение в него.

Има някои стереотипни ситуации, касаещи различните фази, през които преданият преминава в духовната практика. Има периоди, в които сте много ентусиазирани по отношение на мантруването си, а има и такива, когато съвсем ви липсва ентусиазъм. След това идва друг етап, когато сте по-малко неентусиазирани, а пък сетне ще бъдете още малко по-ентусиазирани.

За правилно мантруване ни е нужно и известно смирение. Не: „Днес съм направил 85 и половина кръга”. Това не е състезание. Разбира се, хубаво е човек да разбере, да усети, че „ако го правя, то се случва, работи”. Но целта на мантруването е да направим Радха-Говинда щастливи.

А как можем да преценим какво е нивото на нашето мантруване? Дали е добро, дали е правилно? Полезно ли е или не е? Как да отсъдим? Не е лесно. Можете ли да видите Радха-Говинда да се усмихват? Можете да видите Махапрабху – дали е удовлетворен или очаква малко повече внимание. Но има и още една обратна връзка – дали духовният ни учител е удовлетворен от нашето мантруване. Отново, не е много лесно да се отсъди дали духовният ни учител е доволен от мантруването ни. Обаче разполагате с вътрешен инструмент за измерване. Защото докато мантрувате, ако само добри, позитивни, хубави, духовни мисли и настроения ви спохождат, значи го правите правилно. Когато можете да откриете своето вдъхновение – тогава сте на прав път и тогава можете да усъвършенствате мантруването си все повече и повече. Защото то е като да поставите покана на вратата си: „Мой скъпи Господи, моля Те, ела!” И не се изненадвайте, ако Той дойде.

(следва продължение)

 10258009_654759724592088_5997618411020645721_n

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 7.09.2015, Sofía) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta de Lilavatar: Ha mencionado que el camino exterior queda asociado con los santos mientras que el interior – con mantras. Por favor, podría dar más instrucciones y consejos relativos a mantras?

Swami Tirtha: Más mantras. Necesitas otros consejos más? Habiendo aceptado que el nombre santo no es diferente del Mismísimo Krishna, creo podríamos ser capaces a poner todavía más atención en dedicarnos al proceso. No es fácil asociarse con el majestuoso Supremo. Por esta razón no cantamos om namo narayanaya, puesto que asociaciarse con Narayana es un desafío. Cantamos algo otro: hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare/ hare rama hare rama rama rama hare hare, puesto que resulta muy fácil asociarnos con un buen amigo. Resulta fácil glorificar la cita entre Shrimati Radharani y Krishna.

Esta glorificación no causa trémulo de temor, sino de éxtasis. Glorificando al Supremo en Su magnificencia causa cierto trémulo. Por lo tanto, al llegar a ayudar la divina cita de tu amigo pastor con Su bien amada, el trémulo deriva de la éxtasis.

Hemos oído varias veces que ello es como cuestión y respuesta: hhare krishna – ‘Quién eres? Hare krishna – ‘Eres tú?’ Hare rama – ‘Aquí estoy.’ Hare rama – ‘Es tan bueno que estas aquí!’ Etc., etc. No es sencilla formula repetitiva, la maha-mantra es instrumento de profunda relación. También e elemento de adoración. También es manantial de felicidad, felicidad por Ellos como por nosotros. Se ha dicho: “ Si alguien pronuncia tan solo una vez el Nombre Santo, se le consideraría como devoto dedicado”. No se trata por lo tanto de formula sonora, sino de relación real. No existen reglas rigurosas para mantras. Sin embargo, podemos tratar de seguir todos los consejos e instrucciones para lograr nuestras prácticas espirituales. A lo mejor, debemos cargar nuestros mantras de mayor dedicación. Vale para todos los procesos místicos incluidos. Los devotos no necesitamos meditaciones en extra para adquirir pleno control del cuerpo. Ni para lograr lucidez como los yogis; ni tampoco para lograr perfecta brahmacharya a lo largo de 12 años. Cantando mantras ya lo logramos todo.

Es a la vez grandiosa ciencia y cuestión de sabor. Habiendo sentido algo de sabor, ya podríamos hacerlo mejor. Si no sentimos el sabor, deberíamos hacerlo por auto disciplina. Entonces cantar mantras llegaría a acceder al nivel sattvic , un ejercicio dharma. Por lo tanto, ello no es suficiente, deberíamos pasar más allá de la formalidad ritual y cargar nuestro canto de mantras con todavía mayor dedicación. Debemos inspirarnos.

Hay situaciones estereotipa de las diferentes fases por las que debería pasar el devoto a lo largo de sus prácticas espirituales. Hay periodos de gran entusiasmo debido a mantras y también hay periodos de falta absoluta de entusiasmo. Luego viene otra etapa de poco entusiasmo y después etapa de mayor entusiasmo.

Necesitamos humildad. No: ‘Oh, hoy acabo de cumplir con 85y media de rondas.” No es una competición. Por supuesto resulta bien sentir y comprender que ‘Con tal de hacerlo, ocurre, obra. ’ Por lo tanto el objetivo del canto de mantras es lograr a dar felicidad a Radha-Govinda.

Como podríamos juzgar del nivel de nuestro canto? De si es bueno, de si es correcto? De si es útil o inútil? Como juzgar? No resulta facil hacerlo. Acaso podéis a Radha-Govinda sonriendo? Podéis ver a Mahaprabhu – si El está satisfecho o si espera todavía mayor atención? Hay también un feedback de la relación – verificar si nuestro maestro espiritual queda satisfecho de nuestro canto. De nuevo, no es fácil juzgar de si nuestro maestro queda satisfecho o no. Disponemos por lo tanto de un instrumento de medida. Puesto que si a lo largo del canto de mantras llegamos a percibir buenas y positivas modalidades de pensar y sentir, ello significa que obramos correctamente. Cuando llegamos a percibir la inspiración – estamos en el buen camino, podemos perfeccionar todavía más nuestro canto de mantras. Es como si hubiéramos puesto en nuestra puerta una invitación: Querido Dios mio, ven por favor!” No hay que sorprenderse si El viene.

(sigue continuacion)10258009_654759724592088_5997618411020645721_n

(из лекции Свами Тиртхи, 7.09.2015 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Лилаватара: Вы упомянули, что внешний путь – это общение со святыми, а внутренний – воспевание. Не могли бы вы дать нам некоторые инструкции и советы относительно воспевания?

Свами Тиртха: Воспевайте больше. Нужны ли вам еще советы?

Что ж, если мы примем святое имя как неотличное от Самого Кришны, тогда, я думаю, мы сможем уделять больше внимания и больше преданности этому процессу. Общаться с величественным Верховным Господом непросто. Поэтому мы не повторяем ом намо нараянайя, потому что общаться с Нараяной – это вызов. Но мы воспеваем другое: харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе / харе рама харе рама рама рама харе харе, потому что с вашим хорошим другом очень легко общаться. Прославлять встречу Шримати Радхарани и Кришны очень легко. Прославляя это, ты дрожишь не от страха, а от экстаза. Потому что, если вы прославляете Всевышнего Господа со всем Его величием, вы немного дрожите. Но если вы каким-то образом служите божественному единству вашего друга-пастуха и Его возлюбленной, эта дрожь вызвана экстазом.

Много раз мы слышали, что это как вопрос и ответ в то же время: Харе кришна – „Кто Ты?” Харе кришна – „Неужели это Ты?” Харе рама – „Я здесь.” Харе рама – „Как хорошо, что Ты здесь!” и т.д. Это не просто повторяющаяся формула; маха-мантра это инструмент глубокого общения. Это также предмет поклонения. И это источник счастья для Них, а также для нас. Говорят: „Если кто-то хоть раз произнесет святое имя, он считается преданным”. Но это не просто звуковая формула, а настоящее прикосновение. Нет строгих правил при воспевании. Тем не менее, мы должны стараться следовать всем рекомендациям, чтобы добиться успеха в наших духовных практиках. Если мы сможем дополнить наше воспевание большей самоотдачей, тогда это будет лучший тип воспевания. А также сюда включены все другие мистические практики. Преданному не нужно делать дополнительных медитаций, чтобы полностью контролировать свое тело. Или для просветления, как для йогов; или соблюдать совершенно брахмачарьи в течение 12 лет. Потому что воспеванием мы достигаем всего.

Итак, это великая наука, но это вопрос и вкуса. Если у вас есть вкус, если у вас есть только небольшое представление о вкусе, вы можете сделать это очень хорошо. Если у нас нет вкуса, мы должны делать это с помощью самодисциплины. Тогда воспевание происходит на уровне саттвы как своего рода упражнение дхармы. Но этого недостаточно; мы всегда должны выходить за рамки ритуальных формальностей и наполнять воспевание дополнительной самоотдачей. И мы должны найти дохновение в воспевании.

Есть несколько стереотипных ситуаций, касающихся различных фаз, которые преданный воспринимает при выполнении духовных практик. Бывают случаи, когда вы с большим энтузиазмом относитесь к своему воспеванию, а бывают времена, когда вы не в восторге от пения. А потом наступает следующий этап, когда вы будете немного менее неэнтузиазированы и когда вы будете немного более воодушевлены.

 

Для правильного воспевания нам необходимо и определенное смирение. Не так чтоб: „Сегодня я сделал 85 с половиной кругов”. Это не состязание. Конечно, хорошо понять, почувствовать, что „если я выполняю, оно случается, работает”. Но цель, воспевания это сделать Радха-Говинду счастливыми.

И как мы можем судить, каков уровень нашего воспевания? Хорошо ли, правильно ли? Это полезно или нет? Как судить? Это не легко. Вы видите улыбку Радхи-Говинды? Вы можете увидеть Махапрабху – Он удовлетворен или ожидает большего внимания. Но есть и другая обратная связь – удовлетворен ли наш духовный учитель нашим воспеванием. Опять же, нелегко судить, доволен ли наш учитель нашим воспеванием. Но у вас есть внутренний инструмент для измерения. Потому что во время воспевания, если к вам приходят только хорошие, позитивные и приятные духовные мысли или настроение – тогда ваше воспевание правильное. Когда вы можете найти свое вдохновение – тогда вы идете в правильном направлении, и тогда вы сможете все больше и больше улучшать свое воспевание. Потому что пение – это как повесить приглашение на дверь: „Мой дорогой Господь, пожалуйста, приди!” Не удивляйтесь, если Он придет.

(продолжение следует)