Archives

Calendar

September 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for September 11th, 2020

Sep

11

Vasudeva-Devaki-Krishna

(from a lecture of Swami Tirtha, 5.09.2015 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Finally Devaki conceived with Krishna. And this happened in a very, very unusual way. Because first this divine appearance conceived in the mind of the father, Vasudeva. His mind, his consciousness became illuminated by the divine presence – like a bright aura he had. So, please, my dear fellow brothers, if you want to be a father – first illumination! First the divine conception should happen in your consciousness. Well, I cannot promise that you will bring a divine son. But at least, you are illuminated. Of course, a son or a daughter is a gift of God. They say that every birth of a new baby proves that God hasn’t given up the hope in humanity. If some new souls come to this planet Earth that means God has a hope.

So, the first thing happened in the consciousness of Vasudeva, he became illuminated by divine wisdom, power, presence. Then all of a sudden this divine spark was projected into his wife. She also became like immersed, pervaded by this divine presence. This is very, very special – finally, after such a long time their spiritual desire fulfills. They wanted to invite Krishna as their beloved son. They had to go through this very difficult tapasya by their own will previously; and in this lifetime they were forced to take the trouble by the circumstances. Yet, they never gave up the hope that they will meet their beloved Supreme Lord as their child.

‘Conception’ has two meanings: one is like a concept, you understand the concept. And the other is to conceive a child, conception.

And when the moment came for Krishna’s appearance, although there was so much trouble in the universe, on the planet Earth also, everything started to change. Krishna appeared on the eight day after the full moon – so, it was decreasing. On the full moon day Baladev came and Krishna came on a decreasing moon day. But it is said, that this incomplete moon started to be like full. So, even the constellations started to change. And all auspicious signs started to happen around. This shows that even nature wanted to serve the divine lila of appearing on this planet Earth. If the purpose of the demigods is to help Krishna’s mission, the nature also helps Krishna’s mission. And I have to tell you personally that this is one of the most charming moments of this whole event for me – that even the unanimated beings, even the natural set up starts to change because they want to serve. Therefore my prayer is: if this willingness to serve will arise in my heart, maybe I will also change! Do you want to serve, to help this divine plan to manifest on this planet Earth? Yes! Then let’s expose ourselves to be changed – so that the personal, private miracle happens over us. Do you want to be part of this miracle? Yes, please, come!

Religion means proper adjustment. Religion is not a blind faith. It’s not a social habit or some national tradition. No, religion means proper adjustment. And you see, even nature started to adjust to the divine will. This is our hope – that if we have the willingness to join this divine service, the change will happen in us also.

And then finally Krishna appeared. After this divine illumination in the father and then sharing this divine presence with the mother, He appeared. He appeared in all His divine splendor – with four arms, beautiful decorations, crown and this and that. Isn’t that a surprise for a mother? ‘What happened? That’s unusual birth! Four arms! Maybe my son is deformed.’ Yes, He is not normal, He is extra normal.

Just imagine that moment when divinity touches the human world. We can hardly cross to the spiritual realm, but He can come as He likes. We celebrate Krishna’s appearance day once per year, but actually we have to touch the same experience day by day. We have to establish that connection, we have to experience that connection day by day.

Vasudeva and Devaki, these very determined and divine couple, had this desire to invite God as their child. And they did this very severe sacrifice to achieve their goal. It is said that sacrifice is the way to achieve your spiritual goals. Their commitment, their meditation and tapasya happened very long, long time ago – when people were more able to perform such challenging tasks. Today we don’t really have the abilities to perform such a strong sacrifice. Nevertheless sacrifice is the way. What kind of sacrifice can we offer? A yagya, sankirtan-yagya. Kirtan is glorification, sam means together. So glorify together. But also sam means samyak, perfection. So, the perfection of kirtan is chanting the holy names. The perfection of aradhanam, the perfection of service, worship – this is the sankirtan.

So if we want to invite Krishna to appear in our life, then I humbly invite you to join the yagya, the sacrifice – to glorify the Supreme Lord and His beloved ones through chanting. Because whatever perfection people could achieve in previous ages by rituals or worship or meditation, this is freely available through chanting the holy names in this age. We shall bath our Lord in the milk of our life and in the butter of our love. This is the essence that we can give. This makes my life complete and I never give up the hope that He will come and embrace me.

 Sep

11

Vasudeva-Devaki-Krishna

(Szvámí Tírtha 2015.09.05-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Végül Dévakí várandós lett Krsnával. Ez pedig rendkívül szokatlan módon történt, mivel Krsnának ez az isteni megjelenése, Vaszudév elmélyében fogant meg először. Elmélyét, tudatát az isteni jelenlét ragyogta be – mintha fénylő aurája lett volna. Tehát kedves férfitársaim, ha szeretnétek apák lenni – az első a ragyogás! Először az isteni elvnek kell áthatnia a tudatosságotokat. Nos, azt azért nem ígérhetem, hogy ennek hatására isteni gyermeketek születik majd. De legalább megvilágosodtok. Természetesen, egy fiú vagy egy lány Isten ajándéka. Azt mondják, hogy minden újabb gyermek érkezése bizonyíték arra, hogy a Jóisten még nem veszítette el a reményét az emberiségben. Ha új lelkek érkeznek erre a Föld bolygóra, az azt jelenti, hogy Isten reménykedik.

Tehát az első változás Vaszudév tudatában történt, az isteni bölcsesség, erő és jelenlét ragyogta be. Majd hírtelen ez az isteni szikra feleségére is kivetült. Olyanná vált ő is, mint akit átjárt az isteni jelenlét. Ez nagyon, nagyon különleges – végül, olyan hosszú idő után lelki vágyuk beteljesedik. Szerették volna Krsnát szeretett gyermeküket meginvitálni. Saját akaratukból, korábban keresztül kellett menniük ezen a nagyon nehéz tapaszján és ebben az életben a körülmények kényszerítették rájuk a megpróbáltatásokat, hogy vállalják az ezzel járó megpróbáltatásokat. De, sohasem adták fel a reményt, hogy egyszer majd imádott Legfelsőbb Urukkal, mint gyermekükkel találkozzanak.

A ‘conception’ angol szónak két jelentése van: az egyik, mint fogalom, megérteni egy fogalmat. A másik pedig egy gyermek elfogadása, a fogantatás.

S amikor elérkezett Krsna megjelenésének a pillanata, bár meglehetősen sok probléma volt az univerzumban és a Föld bolygón is, minden elkezdett megváltozni. Krsna a teliholdat követő 8. napon jelent meg – tehát a Hold fogyóban volt. Teliholdkor Baladév jelent meg, Krsna pedig fogyó holdkor. De azt mondják, hogy ez a hiányos Hold elkezdett olyanná válni, mint a telihold. Még a csillagképek is kezdtek megváltozni. S valamennyi kedvező jel megnyilvánult. Ez azt mutatja, hogy még a természet is az isteni lílát, Krsna megjelenését a Föld bolygón akarta szolgálni. Ha a félistenek célja az, hogy szolgálják Krsna küldetését, akkor a természet is Krsna segítségére van. S meg kell, hogy mondjam nektek, számomra az egész történésnek ez a legbájosabb pillanata –, hogy még az élettelen teremtmények, még a természet rendje is elkezd megváltozni, mert ők is szolgálni szerenék Krsnát. Így én azért imádkozom, hogy: ha a szívemben felébred a szolgálat iránti vágy, akkor talán én is megváltozom! Ti szeretnétek szolgálni Krsnát, segíteni ennek az isteni tervnek a Föld bolygón történő megnyilvánulását? Igen! Akkor tegyük ki magunkat a változásnak – hogy megtörténhessen ez a személyes csoda velünk is. Szeretnétek részesei lenni ennek a csodának? Igen, kérlek jőj el!

A vallás megfelelő alkalmazkodást jelent. A vallás nem vak hit. Nem társadalmi szokás vagy valamiféle nemzeti hagyomány. Nem, a vallás megfelelő alkalmazkodást/finomhangolást jelent. S láthatjátok, még a természet is elkezdett idomulni az isteni akarathoz. Ez a mi reménységünk – hogy ha megvan a vágyódásunk csatlakozni ehhez az isteni szolgálathoz, akkor a változás bennünk is bekövetkezik.

S akkor végül Krsna megjelent. Miután az apa részesült az isteni ragyogásban és ezt az isteni jelenlétet megosztotta az anyával, Krsna Megjelent teljes isteni pompájában – négy karral, gyönyörűen felékszerezve, koronával s egyéb más atribútumaival. Ez ugye kellőképp meglepő egy anya számára? ‘Mi történt? Ez egy rendkívüli születés! Négy kar! Talán deformált a fiam.’ Igen, Ő nem átlagos, Ő több, mint átlagos.

Csak képzeljétek el azt a pillanatot, amikor az istenség érintkezik az emberi világgal. Mi alig tudunk átjutni a spirituális valóságba, Ő pedig akkor jön ide, amikor csak akar. Mi évente egyszer ünnepeljük Krsna megjelenését, de valójában ugyanezt az élményt kell, hogy megtapasztaljuk nap, mint nap. Létre kell hoznunk ezt a kapcsolatot, minden nap meg kell tapasztalnunk ezt a kapcsolatot.

Vaszudév és Dévakí, ez a nagyon állhatatos isteni pár, vágyakozott arra, hogy meginvitálják a Jóistent, mint gyermeküket. S ezt a nagyon szigorú áldozatot hozták meg azért, hogy elérjék a céljukat. Azt mondják, hogy az áldozat a módja annak, hogy elérd lelki céljaidat. Az eltökéltségük, a meditációjuk és tapaszjájuk nagyon, nagyon régen történt – amikor az emberek még jobban képesek voltak ilyen kihívást jelentő feladatokat végrehajtani. Napjainkban nem igazán vagyunk képesek ilyen komoly áldozatot hozni. Ennek ellenére az áldozat az út. Miféle áldozatot tudunk mi felajánlani? Egy jagját, a szankírtan-jagját. A kírtan, dicsőítést, a szam pedig együttest jelent. Tehát együttes dicsőítés. De a szam jelent szamjakot is, tökéletességet. Tehát a kírtan tökéletessége a Szent Nevek zengése. Az  árádhanam, az imádat tökéletessége, a szolgálat tökéletessége – ez a szankírtan.

Tehát, ha meg akarjuk invitálni Krsnát, hogy jelenjen meg az életünkben, akkor alázatosan hívlak benneteket, hogy csatlakozzatok a jagjához, az áldozathoz – dicsőítsük a Legfelsőbb Urat és a szeretteit a mantrázáson keresztül. Mert bármiféle tökéletességet is érhettek el az emberek az előző korokban a rituálékkal, az imádattal, a meditációval, ez szabadon elérhető a Szent Nevek zengése által ebben a korban. Fürdessük meg Urunkat életünk tejében és szeretetünk vajában. Ez a lényeg, amit mi adhatunk. Ez teszi teljessé az életemet és sohasem adom fel a reményt, hogy Ő majd eljön és átölel engem.

 

 Vasudeva-Devaki-Krishna

(от лекция на Свами Тиртха, 5.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Най-сетне Деваки заченала с Кришна. И това се случило по много, много необичаен начин. Защото преди всичко божественото появяване се породило в ума на бащата Васудева. Умът и съзнанието му били озарени от Божието присъствие – той сякаш засиял с блестяща аура. Така че моля ви, мои скъпи братя, ако искате да станете бащи, най-напред се озарете! Божественото зачатие трябва да се случи първо в съзнанието ви. Е, не мога да обещая, че ще родите божествен син. Но поне самите вие ще просветнете. Разбира се, синът или дъщерята са дар от Бога. Казва се, че всяко новородено бебе е доказателство, че Господ не се е отказал от надеждата си в човечеството. Щом нови души идват на тази планета Земя, значи Бог има надежда.

И така, всичко отначало се случило в съзнанието на Васудева, той бил озарен от божествена мъдрост, сила, присъствие. Сетне изведнъж тази божествена искра преминала у жена му. Тя също сякаш била обляна, проникната от това божествено присъствие. Това е нещо много специално – най-накрая, след толкова дълго време, тяхното духовно желание се сбъднало. Те искали да имат Кришна за свой любим син. Трябвало да преминат през това толкова трудно отречение в миналото по собствена воля; а в настоящия живот били принудени от обстоятелствата да приемат трудностите. Въпреки всичко, никога не се отказали от надеждата, че ще посрещнат свидния си Бог като свое дете.

‘Conception’ има две значения: едното е „разбиране” – когато проумяваш концепцията. А другото е да заченеш дете, „зачатие”.

А когато настъпил моментът Кришна да се появи, макар да имало толкова много проблеми във вселената, както и на планетата Земя, всичко започнало да се променя. Кришна се появил на осмия ден след пълнолуние – тоест на намаляваща луна. На пълнолунието се е появил Баладев, а Кришна дошъл при намаляваща луна. Но казват, че непълната луна сякаш се изпълнила. Дори съзвездията започнали да се променят. Навред започнали да се явяват всякакви благоприятни знаци. Това показва, че дори природата искала да служи на божествената лила при появяването Му на тази планета Земя. Ако целта на полубоговете е да подпомагат мисията на Кришна, природата също помага. И трябва да ви кажа, че лично за мен това е един от най-пленителните моменти от цялото това събитие – че дори неодушевената природа започва да се променя от желание да служи. Затова молитвата ми е: ако това желание да служа се надигне в сърцето ми, може би аз също ще се променя! Вие искате ли да служите, да помогнете на този божествен план да се прояви на планетата Земя? Да! Тогава нека се оставим да бъдем променени – да ни се случат личните, частни чудеса. Искате ли да сте част от тези чудеса? Тогава моля ви, елате!

Религия означава вярна настройка. Религията не е сляпа вяра. Не е обществен навик или някаква национална традиция. Не, религия означава правилна настройка. Виждате, дори природата започва да се настройва спрямо Божията воля. В това е нашата надежда – че ако имаме желанието да се включим в това божествено служене, промяната ще се случи и с нас.

И тогава най-сетне Кришна се появил. След божественото озарение на бащата и сетне споделянето на божественото присъствие с майката, Той се появил. Появил се в цялото си божествено великолепие – с четири ръце, прекрасни накити, корона и какво ли не. Нима това не е изненада за една майка? „Какво става? Какво необичайно рождение! Четири ръце! Да не би синът ми да е деформиран!?” Да, Той не е нормален, Той е свръхнормален.

Представете си този миг, в който божественото докосва човешкия свят. Ние трудно можем да стигнем до духовното царство, но Той може да дойде както Му се харесва. Празнуваме деня на появяването на Кришна веднъж годишно, ала в действителност трябва да се докосваме до това преживяване ден след ден. Трябва да установим тази връзка и да я живеем ден след ден.

Васудева и Деваки, тази толкова решителна и божествена двойка, имали желанието да поканят Бога за свое дете. И извършили такава сурова жертва, за да постигнат целта си. Казва се, че жертвата е начинът за постигане на духовните цели. Тяхната посветеност, тяхната медитация и тапася се случили много, много отдавна – когато хората били повече способни да изпълняват подобни предизвикателни задачи. В днешно време ние действително нямаме способностите да извършим такава сериозна жертва. При все това, жертвата е пътят. Какъв вид жертва можем да предложим? Ягя, санкиртан-яга. Киртан означава „възхвала”, сам означава „заедно”. Значи да славим заедно. Обаче сам означава също и самяк, „съвършен”. Така че съвършенството на киртана е прославата на светите имена. Съвършенството на арадханам, съвършенството на служенето, на обожанието – това е санкиртан.

Така че ако искаме да призовем Кришна да се появи в нашия живот, смирено ви каня да се присъедините към ягята, към жертвата – да прославяме Върховния Бог и Неговите обични чрез възпяване. Защото съвършенството, което хората са могли да постигнат в предишните епохи чрез ритуали, обожание или медитация, в тази епоха е свободно достъпно чрез възпяване на светите имена. Нека окъпем Бога в млякото на своя живот и в маслото на любовта си. Това е същината, която можем да дадем. Това прави живота ми пълен и аз никога не изоставям надеждата, че Той ще дойде и ще ме прегърне.

 

 Vasudeva-Devaki-Krishna

(из лекции Свами Тиртхи, 5.09.2015 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 

Наконец Деваки зачала с Кришной. И произошло это очень и очень необычным образом. Потому что сначала это божественное явление зародилось в уме отца, Васудевы. Его разум, его сознание озарилось Божественным присутствием – как яркая аура, которую он возимел.

Так что прошу вас, мои дорогие братья, если хотите стать отцами, сначало озарение! Божественное зачатие сначало должно произойти в вашем сознании. Ну, я не могу обещать, что у вас родится божественный сын. Но хотя бы вы сами будете озарены. Конечно сын или дочь это дар от Бога. Сказано, что каждое новое рождение это доказательство, что Господь не оставил Свою надежду на человечество. Пока новые души приходят на эту планету Земля, значит у Бога есть надежда.

И так, все сначало произошло в сознании Васудевы, он был озарен божественной мудростью, силой, присутствием. Потом вдруг эта божественная искра перешла к его жене. Она тоже как будто погрузилась, наполнилась этим божественным присутствием. Это было нечто очень специальным – наконец, столько времени спустя, их духовное желание сбылось. Они хотели пригласить Кришну как своего любимого сына.

Им пришлось пройти через это столь трудное отречение в прошлом по собственной воле; а в настоящей жизни обстоятельства вынудили принять на себя такие трудности. Тем не менее, они никогда не теряли надежды, что встретят своего возлюбленного Верховного Господа как своего ребенка.

 ‘Conception’ имеет два значения: первое это „понятие” – когда понимаешь концепцию. А другое зачать ребенка, „зачатие”.

А когда наступил момент явления Кришны, хотя и было столько проблем во вселенной, как и на нашей планете Земля, все стало меняться. Кришна появился на восьмой день после полнолуния – тоесть при убывающей луне. В день полнолуния пришел Баладев, а в день убывающей луны – Кришна. Но говорят, что неполная луна стала как полная. Даже созвездия начали меняться. И вокруг стали появляться все благоприятные знаки. Это показывает, что даже природа хотела служить божественной лиле Его появления на этой планете Земля. Если цель полубогов – помочь миссии Кришны, природа также помогает. И я должен сказать вам, что для меня лично это один из самых очаровательных моментов всего этого события – что даже  неодушевленные существа, даже естественная установка вещей, начинают меняться, потому что они хотят служить. Поэтому я молюсь: если в моем сердце возникнет это желание служить, возможно, я тоже изменюсь! Вы хотите служить, чтобы помочь этому божественному плану проявиться на этой планете Земля? Да! Тогда давайте подвергнемся изменению, чтобы с нами произошло личное, частное чудо. Хотите быть частью этого чуда? Тогда, пожалуйста, приходите!

Религия означает правильная установка. Религия это не слепая вера. Это не общественная привычка или какая-то национальная традиция. Нет, религия означает правильная установка. И вы видите, даже природа начала подстраиваться под Божественную волю. В этом наша надежда, что если у нас есть желание присоединиться к этому богослужению, изменения произойдут и в нас.

И вот, наконец, появился Кришна. После этого божественного озарения в отце, а затем дележ этого божественного присутствия с матерью, Он явился. Он явился во всем Своем божественном великолепии – с четырьмя руками, прекрасными украшениями, короной и так далее. Разве это не сюрприз для матери? „Что произходит? Какое необычное рождение! Четыре руки! Может, мой сын деформирован”. Да, Он ненормальный, Он сверхнормальный.

Только представьте тот момент, когда божественность касается человеческого мира. Мы вряд ли сможем перейти в духовное царство, но Он может прийти, когда пожелает. Мы отмечаем день явления Кришны один раз в год, но на самом деле мы должны прикасаться к этому опыту день за днем. Мы должны установить эту связь, мы должны испытывать эту связь изо дня в день.

Васудева и Деваки, эта очень решительная и божественная пара, захотели пригласить Бога как своего ребенка. И они принесли эту очень суровую жертву для достижения своей цели. Говорят, что жертва – это путь к достижению ваших духовных целей. Их посвященность, их медитация и тапасья произошли очень давно, очень давно – когда люди были более способны выполнять такие сложные задачи. Сегодня у нас действительно нет возможностей принести такую серьезную жертву. Тем не менее жертва – это путь. Какую жертву мы можем принести? Ягья, санкиртан-ягьа. Киртан означает „прославление”, сам означает „вместе”. Значит прославлять вместе. Однако сам означава также и самяк, „совершенство”. Так что совершенство киртана это прославление святых имен. Совершенство арадханам, совершенство служения,  обожания – это есть санкиртан.

Итак, если мы хотим пригласить Кришну явиться в нашей жизни, тогда я смиренно приглашаю вас присоединиться к ягью, жертвоприношению – прославлять Верховного Господа и Его возлюбленных посредством воспевания. Потому что любое совершенство, которого люди могли достичь в предыдущие века с помощью ритуалов, поклонения или медитации, доступно бесплатно через воспевание святых имен в эту эпоху. Мы омоем Господа в молоке нашей жизни и в масле нашей любви. Это суть, которую мы можем дать. Это делает мою жизнь полноценной, и я никогда не теряю надежды, что Он придет и обнимет меня.