Archives

Calendar

September 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  Archive for September 3rd, 2020

kamsa

(from a lecture of Swami Tirtha, 5.09.2015 evening, Sofia)

This world is not abandoned by the Supreme. Whenever there is a real need, He will come and help. In that sense trouble is good, because it heralds the advent of the Lord. Of course I don’t say: ‘Pray for more troubles’. They will happen by themselves. Better we pray for the appearance of the Supreme. Because the motivation for Lord Krishna to appear is not only the miserable condition of the material world; much better He is motivated by the ardent prayers of His beloved servants.

But what happened in the historic part of this divine game? There were two chosen personalities: one was a member of the royal order – Vasudeva, as the future father of Krishna; and the other was a very much respected lady – Devaki. For lifetimes they were dedicated to divine meditation. In their previous births they had a very strong desire. It is written in the books that in order to achieve that desire, they were performing tapas, austerities – thousands of years of remote meditation, eating only dry leaves of the trees.

So, what happens if we extend an invitation for such a tapasya? Not so many participants we’ll have. ‘Yes! I am ready to eat dry leaves for thousands of years!’ Who is ready to do that? But if the goal is high, the price is also high. Their goal was very high. They wanted to act like mother and father of the Supreme. They wanted to have God as their child. Can you tell me something higher than that? I think it’s worth paying the price of some little years of easy meditation and a good diet. Compared to the goal this insignificant sacrifice, which is far beyond the abilities of present day men, is worth. So much so, that they got the promise: “Yes, I will come as your son”.

And this lifetime they were Vasudeva and Devaki. A bright young couple, on the day of their marriage. It’s so romantic. They were in a procession, while the brother of Devaki, the young bride, was very nervous, because he also got a message: “Beware this couple, because their eighth child will kill you.” Quite a strong, difficult message. ‘What to do? How to defend myself if I receive such a message?’ So, he decided: ‘Better I resolve the problem once and for all.’ So, he decided to join this very festive procession with a sword in hand. To kill the young wife, his own sister. It’s a nice solution, right? Just to make the event more memorable. A wedding procession in blood. Everybody will remember such a case for eternity. This was his solution: ‘All right. I should kill the future mother in order to defend myself.’

Well, Vasudeva and Devaki were taken by surprise a little bit. And you know, as a young husband you have little possessive feelings towards your young wife. Hardly you have achieved her, so you don’t want to lose her immediately. Definitely Vasudeva wanted to protect his wife. But how to fight with such a ferocious enemy? So, he started to apply the diplomatic methods. First he said: “Oh, you are so nice! You are such a famous gentleman. Why should you act like this? It doesn’t give a good reputation to you.” Then he tried to divert his attention, like: “Well, I have a suggestion.” So, he tried his best to avoid the danger and finally he was successful. Finally Kamsa, the brother, didn’t kill his own sister and Vasudeva convinced him: “You don’t have to be afraid. The prophesy tells about the eighth child, so why you should kill the mother? It’s the eighth child who is the danger, it’s not the mother. “All right, then Kamsa agreed on much lighter terms: “I’m not killing you on the spot, but I give you both a lifetime sentence.” Well, in one sense it’s a better option, because on the spot this was a solution. So, they were put to jail. Quite unexpected: you start on a romantic procession of wedding and you end up in a jail. But at least they were still alive.

So, what we can learn from all this? That sometimes there are life dangers. We start on a romantic journey and we end up in a labyrinth of difficulties. But better we save our life from imminent danger to find the real solution later.

So, this was the price that Vasudeva and Devaki, who had been meditating to receive Krishna as their son, had to pay. As years passed by, they had children. And although the prophecy told about the eighth child, yet Kamsa killed all the newborn babies. It’s a very painful situation. You don’t have your freedom and when you give birth to a new baby, you are sure he or she will die. Nevertheless they took the trouble, accepted the situation and they were waiting for the better chance and the blessed opportunity.

Finally Devaki conceived with Krishna.

 

 

(to be continued)

 

 kamsa

(Szvámí Tírtha 2015.09.05-i szófiai esti tanításából)

A Legfelsőbb nem hagyja el ezt a világot. Ha valóban szükség van Rá, Ő eljön és megsegít bennünket. Ebben az értelemben, ha probléma adódik az kedvező, mert az Úr eljövetelének a hírnöke is egyben. Természetesen nem azt mondom, hogy: ‘Fohászkodjatok még több gondért’. Jönnek azok maguktól is. Sokkal jobb, ha a Legfelsőbb megjelenéséért fohászkodunk. Mivel az Úr Krsna megjelenésének az indítéka, nem csak az anyagi világ nyomorúságos állapota; sokkal inkább lelkesítik Őt szerető híveinek a buzgó fohászai.

De mi is történt ennek az isteni játéknak a történelmi részében? Volt két kiválasztott személy: egyikőjük az uralkodói rend tagja – Vaszudév, mint Krsna jövőbeli apja; és a másikójuk egy nagy tiszteletben álló hölgy – Dévakí. Életeken át az isteni meditációnak szentelték magukat. Korábbi születéseikben egy nagyon komoly vágy élt a szívükben. A leírásokban az található: azért, hogy beteljesüljön a vágyuk, tapaszjákat, lemondásokat végeztek – több ezer éves magányos meditációban, száraz falevéllel táplálkozva.

Tehát mi történik akkor, ha meghirdetünk egy ilyen tapaszját? Nem túl sok résztvevő fog jelentkezni. ‘Igen! Én készen állok, hogy több ezer évig száraz faleveleket egyek!’ Ki áll készen erre? De, ha magas a cél, akkor magas az ár is érte. Az Ő céljuk nagyon magas volt. Ők a Legfelsőbb Édesanyja és Édesapja szerepét szerették volna betölteni. Azt akarták, hogy Isten legyen a gyermekük. Tudtok ennél magasabb célt mondani? Azt hiszem, megéri megfizetni az árát néhány évnyi könnyű meditációval és egy jó diétával. Összehasonlítva a céllal megéri ez a jelentéktelen áldozat, mely messze meghaladja a mai emberek képességeit. Olyannyira megéri, hogy megkapták az ígéretet: „Igen, fiatokként fogok eljönni”.

S ebben az életben ők voltak Vaszudév és Dévakí. Egy ragyogó fiatal pár voltak, házasságkötésük napján. Olyan romantikus. Épp az esküvői körmenet zajlott, mialatt az ifjú menyasszony bátyja, nagyon zaklatott lett, mert ő is kapott egy égi jóslatot: „Óvakodj ettől a pártól, mert a nyolcadik gyermekük meg fog ölni téged.” Elég erőteljes, nehéz üzenet. ‘Mitévő legyek? Hogyan védjem meg magam, ha egy ilyen jóslatot kapok?’ Tehát elhatározta: ‘Jobb, ha egyszer és mindenkorra megoldom a problémát.’ Úgy döntött, hogy karddal a kezében csatlakozik ehhez a nagyon ünnepi esküvői körmenethez, hogy megölje a fiatal menyasszonyt, a saját húgát. Ez egy szép megoldás, igaz? Csak, hogy még emlékezetesebbé tegye ezt az eseményt. Véres esküvői menet. Mindenki örökké emlékezni fog egy ilyen esetre. Ez volt az ő megoldása: ‘Rendben. Meg kell ölnöm a leendő anyát, azért, hogy megvédjem saját magam.’

Nos, Vaszudév és Dévakí kissé meglepődött. S tudjátok fiatal férjként „alig van némi” birtoklási érzésed fiatal feleséged iránt. Épp, hogy megkaptad a feleséged, tehát nem akarod őt azonnal elveszíteni. Vaszudév meg akarta védeni a feleségét. De miként harcoljon meg egy ilyen kegyetlen ellenséggel? Tehát elkezdett diplomáciai módszereket alkalmazni. Először azt mondta: „Ó, te nagyon kedves vagy! Olyan hírneves úriember vagy. Miért kellene ezt tenned? Ez nem kelti jó híredet.” Majd megpróbálta elterelni a figyelmét, például: „Nos, volna egy javaslatom.” Tehát ő mindent megtett, hogy elkerülje a veszélyt és végül sikerrel járt. Végül Kansza, Dévakí bátyja, nem ölte meg saját nővérét és Vaszudév meggyőzte őt: „Nem kell félned. A jóslat a nyolcadik gyermekről szól, akkor miért kellene megölnöd az anyát? A nyolcadik gyermek jelenti a veszélyt nem az anya.” Ennek hatására Kansza arra az elhatározásra jutott, hogy életfogytig börtönbe zárja őket: „Meghagyom az életeteket, viszont mindkettőtöket megleckéztetlek egy életre szólóan.” Nos, egyfajta értelemben ez volt a jobbik megoldás, mert abban a pillanatban ez megoldást jelentett. Tehát börtönbe kerültek. Elég váratlan fordulat: egy romantikus esküvői szertartáson kezded a napod, majd börtönben fejezed be. De legalább még életben voltak.

Szóval, mit tanulhatunk mindebből? Azt, hogy néha veszélyben van az életünk. Egy romantikus utazáson kezdjük, majd a problémák útvesztőjében végezzük. De jobb, ha megmentjük életünket a közvetlen veszélyektől, hogy később rátaláljunk az igazi megoldásra.

Tehát ezt az árat kellett megfizetnie Vaszudévnak és Dévakínak, akik azért meditáltak, hogy Krsnát fiukként fogadhassák el. Ahogy teltek az évek sorra születtek gyermekeik. S bár a jóslat a nyolcadik gyermekről szólt, mégis Kansza valamennyi Krsna előtt született gyermeket megölte. Ez egy nagyon fájdalmas helyzet. Börtönben vagy és nem rendelkezel szabadsággal és amikor életet adsz egy új gyermeknek, biztos vagy abban, hogy az a gyermek meg fog halni. Ennek ellenére vállalták a megrázkódtatásokat, vállalva helyzetüket és várták a kedvezőbb fordulatot és az áldásos alkalmat.

Végül Dévakí várandós lett Krsnával.

 

(folytatása következik)

 

 kamsa

(от лекция на Свами Тиртха, 5.09.2015 вечер, София)

Този свят не е изоставен от Бога. Когато и да има истинска нужда, Той ще дойде и ще помогне. В този смисъл проблемите са нещо хубаво, защото предизвестяват идването на Бога. Разбира се, не ви казвам: „Молете се за повече проблеми”. Те се случват от само себе си. По-добре да се молим за идването на Бога. Защото мотивацията на Бог Кришна да се появи не е само нещастното състояние на материалния свят; много повече Го мотивират пламенните молитви на възлюбените Му служещи.

Но какво се случило в историческата страна на тази божествена игра? Имало двамина избраници: единият бил от царско потекло – Васудева, бъдещият баща на Кришна; а другата била една много уважавана дама – Деваки. Животи наред те се били посветили на божествена медитация. В предишно свое раждане имали едно много силно желание. В книгите пише, че за да постигнат това желание, те извършвали тапас, отречения – хиляди години уединена медитация, хранейки се единствено със сухите листа на дърветата.

Какво ще стане, ако отправим покана за подобна тапася? Участниците няма да са кой знае колко. „Да! Готов съм да ям суха шума в продължение на хиляди години!” Та кой е готов на това? Но ако целта е висока, цената също е висока. Тяхната цел била много висока. Те искали да станат майка и баща на Бога. Искали Бога за свое дете. Можете ли да ми кажете нещо по-висше от това? Мисля, заслужава си да се плати цената на няколко кратки години лека медитация и добра диета. В сравнение с целта, тази незначителна жертва, която далеч надвишава способностите на днешните хора, си струва. Дотолкова, че те получили обещанието: „Да, Аз ще се родя като ваш син”.

И ето, в този живот те били Васудева и Деваки. Прекрасна млада двойка в деня на тяхната сватба. Толкова романтично! Те били в сватбена процесия, ала същевременно братът на Деваки, младата булка, бил много нервен, защото бил получил послание: „Внимавай с тази двойка, понеже тяхното осмо дете ще те убие.” Доста силни и тежки думи. „Какво да сторя? Как да се защитя, след като получих такова послание?” Той взел решение: „По-добре да разреша проблема веднъж завинаги.” И така, той решил да се включи в сватбеното шествие с меч в ръка. Да убие младата невеста, собствената си сестра. Хубаво решение, а? Просто да направи случая по-паметен. Сватбено шествие в кръв. Всеки би запомнил подобна случка за вечността. Такова било неговото решение: „Ще убия бъдещата майка, за да се защитя.”

Васудева и Деваки били леко смаяни. И знаете, един млад съпруг има малко собственически чувства към младата си съпруга. Тъкмо я е придобил, затова не желае незабавно да я изгуби. Разбира се, Васудева искал да защити жена си. Но как да се бориш срещу такъв освирепял враг? Той започнал да прилага дипломатически методи. Най-напред казал: „О, ти си толкова добър! Такъв прославен благородник си. Защо трябва да постъпваш така? Това не ти носи добра репутация.” После се опитал да отклони вниманието му: „Нека ти предложа нещо.” Той се стараел по всякакви начини да избегне опасността и най-сетне успял. В края на краищата Камса, братът, не погубил собствената си сестра и Васудева го убедил: „Няма защо да се боиш. Пророчеството говори за осмото дете, защо е нужно да убиваш майката? Осмото дете е опасността, а не майката.“ Камса склонил на много по-леки условия: „Няма да ви убивам засега, но ви осъждам на доживотен затвор.” В един смисъл това е добра възможност, защото за момента било решение. И те били хвърлени в тъмница. Доста неочаквано: поемаш на романтична сватбена процесия, а се оказваш в затвора. Ала поне все още били живи.

И тъй, какво можем да научим от всичко това? Че понякога има смъртни опасности. Тръгваме на романтично пътешествие, а се озоваваме всред лабиринт от трудности. Но по-добре е да опазим живота си от непосредствената опасност, за да намерим по-късно истинското решение.

Такава била цената, която Васудева и Деваки, които медитирали, за да получат Кришна за свой син, трябвало да платят. Докато минавали годините, те имали деца. И макар пророчеството да споменавало осмото дете, при все това Камса убивал всичките им новородени бебета. Това е много болезнено положение. Не разполагаш с свободата си и когато родиш ново дете си сигурен, че то ще умре. Въпреки всичко те приели трудностите, приели ситуацията и чакали по-добър шанс, благословена възможност.

Най-сетне Деваки заченала с Кришна.

 

(следва продължение)

 

 kamsa

(из лекции Свами Тиртхи, 5.09.2015 вечером, София)

Этот мир не брошен Богом. Когда будет реальная потребность, Он прийдет и поможет. В этом смысле проблемы это нечто хорошее, потому что предвещают пришествие Бога. Конечно я не говорю: „Молитесь об еще больше проблем”. Они происходят сами по себе. Лучше молиться о появлении  Бога. Потому что мотивация Бога Кришна явить себя это не только несчастное состояние материального мира; гораздо лучше Его мотивируют пылкие молитвы Его возлюбленных слуг.

Но что произошло в историческом плане этой божественной игры? Были выбраны две личности: один был из царского рода – Васудева, будущий отец Кришны; а другая была очень уважаемая дама – Деваки. Не одну жизнь подряд они посвятили божественной медитации. В предыдущем их рождении у них было одно очень сильное желание. В книгах написано, что для того, чтобы постичь это желание, они совершали тапас, аскезы, отречения – тысячи лет уединенной медитации, питаясь только сухими листьями деревьев.

Что будет, если отправим приглашение на подобную тапасью? Не будет много участников. „Да! Я готов есть сухие листья тысячи лет!” Кто готов к этому? Но если цель высока, то и цена тоже высока. Их цель была очень высокой. Они хотели стать матерю и отцом Всевышнего. Хотели чтобы Бог был их ребенком. Можете ли мне сказать нечто более высшее? Я думаю, что стоит заплатить несколько лет легкой медитации и хорошей диеты. По сравнению с целью эта ничтожная жертва, которая намного превышает возможности современного человека, того стоит. Настолько, что они получили обещание: „Да, Я буду вашим сыном”.

И вот, в этой жизни они Васудева и Деваки. Прекрасная молодая пара в день их свадьбы. Так романтично! У них была свадебная процессия, но в это время брат Деваки, молодой невесты, сильно нервничал, потому что получил послание: „Берегись этой пары, потому что их восьмой ребенок убьет тебя.” Весьма сильные и тяжелые слова. „Что мне делать? Как защитить себя, после такого послания?” Он принял решение: „Лучше разрешить проблему раз и навсегда.” И так, он решил присоединиться к свадебному шествию с мечом в руке. Чтобы убить молодую невесту, собственную сестру. Хорошее решение, правда? Просто чтобы мероприятие запомнилось. Свадебное шествие в крови. Такой случай запомнится всеми на всю жизнь. Таково было его решение: „Убью будущую мать, чтобы защитить себя.”

Васудева и Деваки были слегка удивлены. И знаете, у молодого супруга есть немного собственнические чувства к своей молодой супруге. Еле достиг ее и не хотел тут же ее потерять. Конечно, Васудева хотел защитить свою жену. Но как бороться с таким свирепым противником? Итак, он начал применять дипломатические методы. Сначала он сказал: „О, ты такой прекрасный! Такой прославленный аристократ. Зачем тебе поступать так? Это испортит твою хорошую репутацию.” Потом он попытался отвлечь его внимание: „У меня есть предложение.” Он старался любым способом избежать опасности и наконец успел. В конце концов, Камса, брат, не убил свою сестру, и Васудева убедил его:„ Тебе не нужно бояться. В пророчестве говорится о восьмом ребенке, так зачем же убивать мать? Восьмой ребенок опасен, а не мать.“ Камса согласился на гораздо более легкие условия: „Я не убью вас пока, но приговариваю вас обоих к пожизненной тюрьме.” В каком-то смысле это был лучший вариант, к тому моменту это было кое каким решением. И их бросили в тюрьму. Весьма неожиданно: вы начинаете романтическое свадебное шествие и попадаете в тюрьму. Но по крайней мере они были пока живы.

И так, чему мы можем научиться у всего этого? Что иногда в жизни бывают смертельные опасности. Мы начинаем романтическое путешествие и попадаем в лабиринт трудностей. Но лучше спасти нашу жизнь от непосредственной опасности, чтобы позже найти реальное решение.

Такова была цена, которую Васудева и Деваки, которые медитировали, чтобы получить Кришну своим сыном, должны были заплатить. Шли годы, у них были дети. И хотя в пророчестве говорилось о восьмом ребенке, все же Камса убил всех новорожденных. Это очень болезненное положение. У вас нет свободы и когда вы рожаете нового ребенка, вы уверены, что он или она умрет. Тем не менее они приняли трудности, приняли ситуацию и ждали лучшего шанса и благословенной возможности.

Наконец Деваки зачала с Кришной.

 

(продолжение следует)

 kamsa

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha,5.09.2015, Sofía) 

El Supremo no ha abandonado este mundo. Caso de real necesidad, El vendría y respaldaría. En este sentido los problemas son algo bueno, avisan la llegada del Supremo. Por supuesto, no os digo: ‘Rezad por aun mas problemas!’ Los problemas ocurren sin problemas. A lo mejor rezad por la llegada del Supremo. La motivación del Dios Krishna vendría no solo por el lamentable estado del mundo material, mucho más Krishna llegaría a motivarse por las ardientes plegarias de Sus enamorados  servidores. 

Pero que pasa en el aspecto histórico del divino juego? Había dos elegidos: uno de origen real – Vasudeva, futuro padre de Krishna;y una muy respetable señora  – Devaki. Habían dedicado varias  vidas a divina meditación. En las previas vidas tenían un fuerte deseo. En los libros/ las escrituras se puede leer que para llegar a realizar su deseo practicaban tapas, renuncios   – milenarios de solitaria meditación, con hojas secas como única  comida.

Bueno, que pasaría si extendiésemos una invitación  a  tapasya? El numerous de convidados  participantes  no seria demasiado grande. ‘Si! Estoy listo a comer hojas secas durante milenarios!’ Quien está listo a hacerlo: Objetivo alto a precio alto. Su objetivo dicen que era muy alto. Querian llegar a ser madre y padre del Dios. Querian tener un hijo divino. Acaso podeis hablar de un objetivo mas alto? Creo que aquel objetivo valía bien su precio de unos breves anos de  leve meditación y una dieta apropiada. Tal sacrificio que supera por lo tanto las capacidades de nuestros contemporáneos vale bien su pena y su precio. Y obtuvieron la divina promesa:   “Si, voy a nacer como hijo vuestro”.

Y ya esta: en esta vida han sido  Vasudeva y Devaki. Magnifica pareja de jóvenes el día de las bodas. Tan romántico! Ellos en la procesión y mientras tanto el hermano de la novia estaba nervioso con el mensaje: “Cuidado con esta pareja, te mataría su octavo hijo!” Un mensaje duro y difícil a soportar. ‘Que tengo que hacer? Como llegar a defenderme con tal mensaje?’ Y decidió: ‘A lo mejor la solución  es una sola y para siempre!’ Decidió pues a juntarse a la procesión de bodas con  la espada en la mano. Para matar  a la novia, a su Hermana. Buena solucion, no? Para hacer memorable el evento. Una procession de bodas ensangrentada. Quedaría en las memorias para siempre. Decisión macabra:   ‘Ya esta. Matare a la  futura madre para defenderme.’

 Vasudeva and Devaki tuvieron menuda sorpresa. Ya sabéis un marido joven se comporta en propietario. Acababa de adquirir su bien y no deseaba perderlo. Por supuesto Vasudeva quería proteger a su esposa. Pero como luchar contra un enemigo feroz? Se pone a aplicar métodos diplomáticos. Dijo:  “Oh, eres tan bueno! Tan famoso gentil hombre . Por qué  te comportas de ese modo? Danas a tu reputacion .” Trato a desviar su atencion:  “Dejame hacer una sugerencia .” Habia tratado a evitar el peligro y al final lo había logrado. En fin de cuentas Kamasa, el hermano no ha matado a su Hermana y Vasudeva ha llegado a convencerlo: “No debes tener miedo. La profecía habla del octavo hijo, no hay que matar a la madre. El peligro viene del octavo hijo, no de la madre.“ Entonces Kamasa se ha contentado de condiciones aliviadas:  “No voy a mataros por ahora pero tendréis sentencia a vida.” En algún sentido esta era una buena oportunidad, una solución en aquel momento. Y los echaron al calabozo. Inesperado desenlace: la procesión de bodas lleva al calabozo. Por lo menos siguen  viviendo.

Que es lo que nos aprende la historia? A veces hay peligros de muerte. De una procesión de bodas llegas a un laberinto de dificultades. Más vale pues salvar la vida evitando el peligro eminente  y aplazar la busque da de la solución apropiada.

Este ha sido el precio que pagaron Vasudeva y  Devaki para llegar a obtener a su hijo Krishna Pasaron los años, tuvieron otros hijos. A pesar de que la profecía indicaba al octavo hijo, Kamsa mataba a los neonatos. Una situación muy penosa. No gozar de la libertad de  tener un hijo, estar seguro de su muerte. A pesar de todo los padres aceptaron las adversidades esperando mejor suerte, oportunidad con bendición.

Por fin Devaki se ha quedado preñada con Krishna.

(Sigue continuación)