Archives

Calendar

June 2020
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for June, 2020

unnamed

(Szvámí Tírta 2015. augusztus 21-i ludastói reggeli tanításából)
 
Az imák meghallgattatnak. Egyetértetek ezzel? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy őszintén fohászkodunk és megtörténik – ez nagyon szokatlan! Ha hiszünk abban, hogy az anyagi világ a lelki égbolt visszatükröződése, olyan, mint egy tükörkép, akkor kell, hogy legyen kapcsolat e között a két valóság között. Az elsődleges kapcsolat a kivetítés – az igazi kivetíti a tükörképet. S feltételezhetjük az egyirányúságot e két valóság, a valódi és a tükrözött között; a tükörkép nem képes visszahatni az eredetire, mert az csupán egy kép. Épp úgy, mint az árnyék; az árnyék nem képes tükrözni az eredeti alakot. Tehát, ha egyirányúság van, hogyan lehet visszajelzést kapni az eredeti valóságból? Ha hiszünk és látjuk az ima működését és a hathatós eredményét, akkor ez határozott bizonyíték arra, hogy bár ez egy tükrözött valóság, lehetséges, hogy ebből a valóságból kapcsolatba kerüljünk az örök valósággal. 
Aztán ismét felmerül néhány kérdés: Ki az, aki imádkozik? Miért imádkozik? S ki az, aki meghallgatja? Szóval, ki imádkozik? 
Jasódá: A dzsíva.
Szvámí Tírtha: Bármelyik dzsíva?
Manydzsari: Aki szükséget szenved.
Szvámí Tírtha: Gyakorlatilag, akinek szüksége van rá: „Ó, Uram annyira szenvedek, kérlek, segíts nekem!” Általában azok fohászkodnak, akik szükséget szenvednek. Valaminek a hiányában nagyon erősen tudsz fohászkodni: „Szükségem van erre, szükségem van arra. Add meg nekem ezt, add meg nekem azt!” De szerény javaslatom az, hogy van egy másik alternatíva is, amikor megvan a kapcsolat és szükséged van a fohászkodásra, szükséged van arra, hogy megoszd Istennel a legbensőbb érzéseidet. Ez egy különleges ima. Ez nem egy olyan ima, amikor szükséged van valamire: „Kérlek segíts nekem!” hanem „Jöjj el, kérlek, mert annyira szeretlek!”
Jó, fohászkodnunk kell, mantráznunk kell, meditálnunk kell. De általában ki hallgatja meg az emberek imáit? 
Jasódá: Paramátmá?
Másvalaki: Guru?
Másvalaki: Krsna.
Manydzsari: Talán attól függ, hogy kihez fohászkodunk.
Szvámí Tírtha: Nagyon okos. Látom, megfertőződtél a perszonalista filozófiával. Senki sem mondta azt, hogy az ákása krónika hallgatja meg az imáidat vagy az univerzum információs háttere, a pszí mező – az éter új neve. Tehát van elképzelésünk róla, hogy ‘Ha személyként fohászkodom, akkor lennie kell egy másik személynek, aki meghallgatja’, igaz? Ez nagyon ésszerű. 
De néha nem tudjuk megfelelően irányítani a fohászainkat, hogy pontosan kihez fohászkodjunk. Azt mondjuk, hogy: „Jöjjön valaki!” Nem baj, az a hierarchia nagyon jól szervezett. Mert a fohászok néha nem helyénvalóak – valami hiba van bennük vagy valami rossz. De akkor mi történik? Mindezek a téves fohászok Szaraszvatí Dévíhez kerülnek helyesbítésre. S ez nemcsak a nyelvi hibák kijavítására vonatkozik, hanem még az átkokra is, vagy ha ökölcsapást is küldesz az égbe, ő átformálja a panaszt dicsőítéssé. Ez a lelki valóság védelmi rendszere – semmi rossz nem férkőzhet be oda. 
 
(folytatása következik)

 unnamed

(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
Молитвите се чуват. Съгласни ли сте? Как е възможно? Как е възможно онова, за което се молим искрено, да се сбъдва – това е много необикновено! Ако вярваме, че физическият свят е отражение на духовното небе, като образ в огледало, би следвало да има връзка между тези две сфери. Първичната връзка е проекцията – истинската сфера прожектира отразената картина. И можем да предполагаме еднопосочно направление между тези две сфери – реалната и отразената; отражението не може да прожектира обратно в оригинала, понеже е само картина. Досущ като сянката; сянката не може да прожектира истинската фигура. Тогава, щом връзката е еднопосочна, как е възможно да има отклик, обратна връзка към изначалната сфера? Ако вярваме във функционалността и виждаме ефективните резултати на молитвите, това е категорично доказателство, че макар това да е отразена реалност е възможно от тази сфера да осъществим връзка с вечната сфера. 
Тогава отново възникват някои въпроси: Кой се моли? По каква причина се моли? И кой слуша? И така, кой се моли?
Яшода: Джива.
Свами Тиртха: Всяка джива ли?
Манджари: Която е в нужда.
Свами Тиртха: Практически, която е в нужда: „О, Боже мой, толкова много страдам, моля Те, помогни ми!” Обикновено се молят тези, които са в нужда. Когато нещо ви липсва, с голяма сила се молите: „Имам нужда от това, имам нужда от онова. Дай ми едно, дай ми друго!” Но моята смирена подсказка е, че има и друга алтернатива, когато разполагате с ресурсите и изпитвате нужда да се молите, изпитвате нужда да споделяте онова, което имате. Това е специална молитва. Не е молитва от нужда: „Моля Те, помогни ми!”, а „Моля Те, ела, защото толкова много те харесвам!”
Добре, очаква се ние да се молим, да мантруваме, да медитираме. Но тогава кой слуша молитвите на хората като цяло? 
Яшода: Параматма?
Друг: Гуру?
Друг: Кришна.
Манджари: Може би зависи на кого се молиш.
Свами Тиртха: Много умно. Виждам, че сте инфектирани с персонализъм. Никой не каза, че Акашиевите хроники слушат молитвите ни или че информационният пси фон на вселената слуша – областта пси, това е новото име на етера. Значи имаме някакво разбиране, че „Щом се моля като личност, трябва да има друга личност, която слуша”, нали? Това е съвсем смислено. 
Но понякога не можем да насочим молитвите си правилно. Казваме: „Някой да дойде!” При все това, тази йерархия е много добре организирана. Защото дори понякога молитвите да са неправилни, да има някаква грешка или нещо нередно – какво се случва? Всички тези сгрешени молитви се насочват към Сарасвати Деви за корекция. И това не касае само граматическите грешки, но дори ако проклинате, ако се заканвате с юмрук на небесата, тя ще превърне оплакването в комплимент. Такава е защитната система на духовната сфера – там нищо лошо няма достъп. 
 
(следва продължение)


rasadance

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
Question of Yamuna: Maharaj, you were reciting before the mantra three times, and actually one of our main practices is chanting the mantra – just constant repetition of the same mantra. I’ve heard that some people seem to be bothered by the idea of repeating one and the same thing for many times. Because here in Bulgaria there is a proverb that “Repetition is a mother of remembrance and a father of dullness”. You know it’s a popular theory that people want to climb up a spiral, they don’t want to circulate. What would you say to somebody who is worried and does not see a progress in repeating too much the same thing?
Swami Tirtha: The maha-mantra is a prayer, plus a meditation formula. As we discussed, there is a short piece of music and there is music as a principle, music as something spiritual. By playing the piece we touch the original, we bring the original, we connect to the original. In the same way by reciting your mantra, by telling, repeating your prayer we connect to the original Naam, we connect to the original spiritual substance. 
Yet, as this is a very subtle and very secret method of meditation, simple repetition, empty mechanical repetition will not help. We have to add all our attention, we have to add all our heart and soul to these prayers. If you love someone, do you like to repeat his or her name? Naturally, we like to remember him, we like to call him, we like to speak to him. In the same way, to repeat God’s names is a conversation with Him. And especially the saints who had been studying the science of mantras and the science of meditation, they say that from repetition perfection will come. Therefore following their advice we have to try to repeat our mantras with attention and dedication. So, it’s not only the quantity, but also the quality, and then you don’t go around in a circle, but you dance in a circle. You see the big difference? It’s not a forced path, but an empowered dance. Although we repeat the same words, so to say, the same form, yet if you fill it up with more and more emotions, more and more deeper understanding, it will bring different results. 
And if somebody says that by repeating, you will get nowhere and you should stop repeating the same thing, just ask them: “How many times you have been eating in this lifetime? You repeat this practice so many times per day! Is it not boring for you?“ “No, breakfast is never boring! It’s impossible! Give me more, give me more!” So, so many times we repeat things, yet we find new and new pleasure there. Why do you think that by repeating the names of God you will not find new and new taste? 

 rasadance

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
Jamuná kérdése: Mahárádzs, a mantra előtt háromszor fohászkodtál, és az egyik fő gyakorlatunk a mantrazengés – ugyanannak a mantrának az állandó ismétlése. Hallottam, hogy néhány embert úgy tűnik zavar az a gondolat, hogy ugyanazt a dolgot sokszor ismételjék. Mivel itt Bulgáriában van egy közmondás miszerint „Ismétlés az emlékezés anyja és az unalom atyja”. Tudod, népszerű elmélet az, hogy az emberek spirálisan akarnak előre jutni, nem akarnak körbe-körbe keringeni. Mit mondanál annak a valakinek, aki e miatt aggódik, és nem nagyon látja a fejlődést ugyanannak a dolognak az állandó ismétlésében?
Szvámí Tírtha: A maha-mantra az egy fohász, plusz egy meditációs formula. Mint ahogy már megbeszéltük, létezik egy rövid zenedarab és létezik a zene, mint alapelv, a zene, mint egyfajta lelkiség. A darab lejátszása által, megérinthetjük az eredetit, közel hozhatjuk azt, kapcsolatba léphetünk vele. Ugyanígy: zengve, mondva a mantrádat, a fohászodat ismételve, kapcsolódunk az eredeti Námához, az eredeti Névhez, kapcsolódunk az eredeti lelki lényeghez. 
Mivel ez egy nagyon finom és nagyon titkos meditációs módszer, az egyszerű ismétlés, az üres mechanikus ismétlés nem fog segíteni. Hozzá kell adnunk a teljes figyelmünket, hozzá kell adnunk a teljes szívünket, lelkünket ezekhez az imákhoz. Ha szeretsz valakit, szereted ismételgetni a nevét? Természetesen, szeretünk emlékezni rá, szeretjük szólongatni, szeretünk beszélni hozzá. Hasonló módon, Isten neveinek az ismétlése egy beszélgetés Vele. S különösen azok a szentek, akik a mantrák és a meditáció tudományát tanulmányozták, azt mondják, hogy az ismétlésből fog származni a tökéletesség. Ezért tanácsukat követve meg kell próbálnunk figyelemmel és odaadással ismételni a mantránkat. Tehát, nem csak a mennyiségről, hanem a minőségről is szó van, és akkor nem egyhelyben körözöl, hanem a körben táncolsz. Látod a jelentős különbséget? Ez nem egy erőltetett út, hanem isteni erővel betöltött tánc. Bár, ugyanazokat a szavakat ismételjük, úgymond ugyanazt a formát, mégis, ha egyre több érzelemmel töltöd fel, egyre mélyebb megértéssel, akkor más eredményeket fog hozni. 
S ha valaki azt mondja, hogy az ismétléssel sehová sem jutsz, s abba kellene hagynod ugyanannak a dolognak az ismétlését, csak kérdezd meg, hogy: „Hányszor ettél már ebben az életedben? Naponta sokszor megismétled ezt a gyakorlatot! Nem unalmas a számodra?“ „Nem, a reggeli sohasem unalmas! Az lehetetlen! Kérek még, kérek még!” Tehát, oly sokszor megismétlünk dolgokat, mégis újabb és újabb örömet merítünk belőle. Miért gondolod azt, hogy Isten Neveinek az ismétlésével nem fogsz újabb és újabb ízeket találni? 


rasadance

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
Въпрос на Ямуна: Махарадж, преди ти изрече мантрата[1] три пъти; и всъщност една от нашите основни практики е мантруването – просто постоянно повтаряне на една и съща мантра. Чувала съм, че някои хора като че са притеснени от идеята многократно да повтарят едно и също нещо. Тук в България имаме поговорка, че „Повторението е майка на знанието и баща на затъпяването”. Популярна теория е, че хората искат да се изкачват по спирала, а не да циклят, обикаляйки в кръг. Какво би казал на някой, който е смутен от това и не иска да повтаря постоянно едно и също?
Свами Тиртха: Маха-мантрата е молитва, а освен това е и медитативна формула. Както говорихме, съществува кратък музикален откъс, а съществува и музиката като принцип, музиката като нещо духовно. Свирейки откъса, ние се докосваме до оригинала, извикваме оригинала, свързваме се с оригинала. По същия начин, повтаряйки своята мантра, изричайки отново и отново молитвите си, ние се свързваме с изначалното име (наам), влизаме в досег с оригиналната духовна същина. 
Въпреки всичко, тъй като това е много фин и много свещен метод за медитация, просто празното механично повтаряне няма да помогне. Трябва да вложим цялото си внимание, да вложим цялото си сърце и душа в тези молитви. Ако обичате някого, обичате ли да повтаряте името му? По естествен начин обичаме да си го спомняме, обичаме да го повикаме, обичаме да поговорим с него. По същия начин, повтарянето на Божиите имена е разговор с Него. Още повече, че светците, които са изучавали науката на мантрите и медитацията, казват, че съвършенството идва от повторението. Затова, следвайки техния съвет, нека се стараем да повтаряме нашите мантри с внимание и посветеност. Така че не става въпрос само за количество, но също и за качество, и тогава няма да циклите в кръг, а ще танцувате в кръг. Виждате ли огромната разлика? Това не е някакъв принудителен метод, а вдъхновен танц. Макар да повтаряме все същите думи, така да се каже, все същата форма, ако я изпълвате с все повече и повече чувства, с все по-дълбоко разбиране, резултатите ще са различни. 
А ако някой казва, че с повтаряне доникъде не се стига и че трябва да престанете да повтаряте едно и също, просто го попитайте: „Колко пъти си ял в този живот? Повтаряш тази практика по толкова пъти на ден! Не ти ли омръзва?“ „Не! Закуската никога не ми омръзва! Това е невъзможно! Искам още и още!” Така че толкова пъти повтаряме разни неща, а при все това извличаме все нова и нова наслада от тях. Защо си мислите, че повтаряйки имената на Бога няма да откривате нов и нов вкус? 
 
1. Харе Кришна Маха-мантра
 

 rasadance

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
Вопрос Ямуны: Махарадж, прежде ты сказал мантру[1] трижды; и всущности одна из наших основных практик это повторение мантры – просто постоянное повторение одной и той же мантры. Я слышала, что некоторые люди, вроде бы, обеспокоены идеей повторять одно и то же много раз.
У нас в Болгарии есть поговорка, что „Повторение это мать запоминания и отец тупости”. Популярная теория гласит, что люди хотят подниматься по спирали, они не хотят крутиться, вертеться в круг. Что бы ты сказал тому, кто обеспокоен и не видит прогресса в повторении одного и того же?
Свами Тиртха: Маха-мантра это молитва, а кроме того и медитативная формула. Как мы говорили, существует короткий музыкальный отрывок, а существует и музыка как принцип, музыка как нечто духовное. Играя часть, мы прикасаемся к оригиналу, вызываем оригинал, связываемся с оригиналом. Точно так же, повторяя свою мантру, произнося ее сново, повторяя свою молитву, мы соединяемся с изначальным именем, Наамом, мы соединяемся с изначальной духовной субстанцией.
Тем не менее, поскольку это очень тонкий и очень свещенный метод медитации, простое повторение, пустое механическое повторение не поможет.
Мы должны отдать все наше внимание, мы должны вложить все наши сердца и души к этим молитвам. Если вы любите кого-то, вам нравится повторять его или ее имя? Естественно, нам нравится вспоминать его, нам нравится звонить ему, нам нравится говорить с ним. Точно так же повторять имена Бога – это разговор с Ним. И специально святые, которые изучали науку мантр и науку медитации, говорят, что от повторения придет совершенство.
Поэтому, следуя их советам, мы должны стараться повторять наши мантры с вниманием и преданностью. Таким образом, это не только количество, но и качество, и тогда вы не вертитесь в круг, а танцуете по кругу. Вы видите большую разницу? Это не принудительный путь, а вдохновленный танец. Хотя мы повторяем одни и те же слова, так сказать, одну и ту же форму, но если вы наполняете ее все большим количеством эмоций, все более глубоким пониманием, это принесет разные результаты.
И если кто-то скажет, что, повторяя, вы ничего не достигнете и надо перестать повторять одно и то же, просто спросите их: „Сколько раз вы ели в этой жизни? Вы повторяете эту практику столько раз в день! Вам не надоело?” „Нет, завтрак никогда не надоедает! Это невозможно! Хочу еще и еще!” Так что, мы столько раз повторяем разные вещи, но мы находим там все новое и новое удовольствие. Почему вы думаете, что, повторяя имена Бога, вы не найдете все новый и новый вкус? 
 
1.  Харе Кришна Маха-мантра
 


IMG_4630

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, evening, Ludashto) 
 
Question: If one is not initiated, what about chanting? How to chant, whether one should chant at all or not?
Swami Tirtha: This is a very serious topic. Why? Because the holy name is the common inheritance of humanity. This is the yuga-dharma, or the given process of self-realization for this age. Can we say that anybody is excluded from liberation or spiritual chance? 
Yet Jiva Goswami explains that at the beginning of the yuga the rishis, the munis had foreseen the difficulties of this age and for the sake of security and a real and proper progress they implemented some institutions. We all know that there are no hard and fast rules concerning chanting the holy names, yet these institutions help to protect the practice from bad influence or corruption; and also help the practitioners to be more successful. One such institution is the guru principle. And the blessing to give the chanting is connected to this principle. 
So in one sense we can say that the holy name is free; at the same time we should know that if we have the blessings of a pure devotee, then it will be really effective. But we always have to consider the higher principle: which is more important – chanting or following certain precautions? 
Manjari: Chanting.
Swami Tirtha: That’s more important! One thing is required – sincere heart. If you have this basic sincerity, then you can go on with your spiritual practices. But for chanting there are so many different methods. As we had tried the day before – we sit together in a row with others on the big japa. Or you have a japa-walk in the forest. Or you sing with others – this is also a kind of chanting. Hopefully the holy name will help us to progress, to understand and to come to higher and deeper realizations. 
Yet I think by this elaborate explanation it was not clear what my answer is. My opinion is: go on with your chanting! Because it will help to clear our vision and to enter these deeper realizations. Those who are sincere cannot make mistakes.   

 IMG_4630

(Szvámí Tírta 2015. augusztus 20-i ludastói esti tanításából)
 
Kérdés: Ha valaki még nem kapott avatást, mi a helyzet a mantrázással? Hogyan mantrázzon, illetve mantrázzon-e egyáltalán vagy sem?
Szvámí Tírtha: Ez egy nagyon komoly téma. Miért? Mert a Szent Név az emberiség közös öröksége. Ez a juga-dharma vagyis ez a kor javasolt önmegvalósítási módszere. Mondhatjuk azt, hogy bárki is ki van zárva a felszabadulásból vagy a lelkiség lehetőségéből? 
Dzsíva gószvámí mégis elmagyarázza, hogy a juga kezdetekor a rsik, a munik előre látták ennek a kornak a nehézségeit, és a biztonság, a valódi és a megfelelő előrehaladás érdekében bizonyos intézményeket hoztak létre. Mindannyian tudjuk, hogy nincsenek szigorú és kötött szabályok a Szent Nevek zengésére vonatkozólag, ám ezek az intézmények hozzájárulnak a gyakorlat rossz befolyásoktól vagy korrupciótól történő megóvásához; és segíti is a gyakorlókat abban, hogy sikeresebbek legyenek az előrehaladásban. Az egyik ilyen intézmény a guru elv. S a mantrázásra adott áldás is ehhez az elvhez kapcsolódik. 
Tehát egyfajta értelemben azt mondhatjuk, hogy a Szent Név mindenki számára szabadon hozzáférhető; ugyanakkor tudnunk kell, hogy ha megkapjuk egy tiszta bhakta áldását, akkor az nagyon hatásos lesz. De mindig figyelembe kell vennünk a magasabb elvet: melyik a fontosabb – a mantrázás vagy bizonyos óvintézkedések betartása? 
Manydzsari: A mantrázás.
Szvámí Tírtha: Ez sokkal fontosabb! Egy dolog szükségeltetik – őszinte szív. Ha megvan ez az alapvető őszinteség, akkor folytathatod a lelki gyakorlataidat. De nagyon sokféle módja létezik a mantrázásnak. Ahogy előző nap kipróbáltuk – közösen, sorban ülve, másokkal együtt a nagy dzsapán mantrázunk. Vagy dzsapa-sétát teszel az erdőben. Vagy másokkal együtt énekelsz – ez is egyfajta mantrázás. Remélhetőleg a Szent Név elősegíti a fejlődést, hogy megértésre, magasabb és mélyebb megvalósításra jussunk. 
De úgy gondolom, hogy e bonyolult magyarázat alapján nem volt világos, hogy mi is a válaszom. A véleményem az, hogy: folytasd a mantrázást, mert az segíteni fogja a tisztánlátást, és hogy bebocsátást nyerjünk ezekbe a mélyebb megvalósításokba. Az őszinte emberek nem hibázhatnak. 

 IMG_4630

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, вечер, Лудащо)
 
Въпрос: Ако някой няма посвещение, как трябва да мантрува и трябва ли да мантрува въобще или не?
Свами Тиртха: Това е много сериозна тема. Защо? Защото святото име е общото наследство на човечеството. То е юга-дхарма или процесът за себереализация, предписан за тази епоха. Нима можем да кажем, че някой е изключен от възможността за освобождение, че е лишен от духовен шанс? 
Все пак Джива Госвами обяснява, че в началото на югата, ришите и муните са прозрели трудностите на тази епоха, и за да подсигурят истински и правилен напредък са въвели някои институции. Всички знаем, че няма строги правила по отношение на мантруването на светите имена; при все това тези институции помагат да се съхрани практиката от лоши влияния или опорочаване, а също помагат и на практикуващите да имат по-голям успех. Една подобна институция е гуру принципът. А благословията да се дава мантруването е свързана с този принцип. 
Така в един смисъл можем да кажем, че святото име е свободно за мантруване; ала в същото време трябва да знаем, че ако имаме благословиите на някой чист предан, тогава то ще бъде истински ефективно. Но винаги трябва да отчитаме по-висшия принцип: кое е по-важно – мантруването или воденето по определи опасения? 
Манджари: Мантруването.
Свами Тиртха: То е по-важно! Едно нещо е нужно – искрено сърце. Ако имате тази основа – искреността – тогава можете да вървите напред в духовната си практика. Но има толкова много различни методи на мантруване. Както опитахме онзи ден – да седим заедно с останалите в кръг около голямата джапа. Или може да излезете на джапа-разходка в гората. Или да пеете с другите – това също е вид мантруване. Надеждата ни е, че святото име ще ни помага да израстваме, да разбираме и да достигаме до все по-висши и дълбоки реализации. 
Все пак си мисля, че от това сложно обяснение не стана ясно какъв е моят отговор. А той е: продължавайте да мантрувате! Защото това ни помага да пречистваме виждането си и да навлизаме в тези дълбоки реализации. Който е искрен, не може да допусне грешка. 


Jun

11

IMG_6818

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

Question: You were speaking about sacrificing the mundane for the spiritual. The mundane also includes our families, our children, which is why many renounciates don’t have either, while the tantrists do. So, in this tradition obviously you are not renouncing families. But it is still a vedantic tradition, not a tantric one.  How would you elaborate on that?

Swami Tirtha: Thank you for your question and I appreciate that you are being informed well. First of all even ascetics are born in families. So, family is a very important institution. Without the contribution of a mother and a father nobody can come to this Earth. Well, some very special souls can come, but generally we cannot. And I think we all agree that to renounce the object and still cherish the attachment is nothing. It’s a lie, cheating yourself.  So, it is not the object that is mistaken, it is the attachment that we have to give up, right? There’s nothing wrong with your children, there’s nothing wrong with your family. But if you are attached in a wrong way, then it’s a trap. If we take it as a chance for serving God through them, and if we consider them as God-given, gift of God – yes, please consider your husbands and respective wives God-given – then we are not attached to the object, but we are attached to the principle manifested through that object. And that is a divine principle, gift of God. Even our attachments to our beloved ones are given by Krishna. But what kind of quality you will attribute to this attachment, to this responsibility? It depends on our spiritual elevation. Is this clear? 

Concerning the different schools of Hinduism, like tantric and vedantic traditions: tantra means ‘practice’, tantra doesn’t mean sex mysticism, or some sexual black magic art. This is a practice. All different schools have tantra teachings, tantra practices. There is a vashinava tantra also. For example one very important mantra comes from the vaishnava tantra: om agyana-timirandhasya gyananjana-shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai shri-gurave namaha. It comes from the vaishnava tantra – so are we tantric? In one sense, if we follow the principles that are favorable for our spiritual practices – yes, we are tantrists. But of course we don’t belong to the tantra school proper, because that’s a different line. 

The three main instruments of meditation аrе yantra, mantra and tantra. Yantra is a visual object, like a mandala. Тantra, as we discussed, is a practical set of rules and regulations –  ‘do and don’t do’. And mantra is the audible way of meditation. The word mantra has a double meaning.  Two words are connected in mantra: one is manas and the other is trayate. Manas is the mentality or the consciousness of a person, and trayate means ‘to liberate’. So mantra liberates your mind, liberates your consciousness. 

So, this is some little information about the tantric school. And as you mentioned we belong to the vedanta school. Vedanta is considered to be the most elevated or the topmost of the six classical philosophies of India. Because vedanta has also a double meaning: veda is ‘knowledge or science’ and anta is ‘the end of’. So, this is the top of all divine sciences. Of course, even vedanta has different schools and different lineages. But we can say that this is practically the highest intelligent or scientific way of approach. And actually our specific line is determined by emotions. So this is an emotional way to the approach – through service, through worship. We worship Krishna as a small boy when He was playing on this planet Earth. I am sure all the mothers and fathers sometimes recall Krishna observing their sons and daughters, especially when they make some nonsense. “Oh, my dear one, again you stole the butter!” So, this is a way to remember. Because there are two main instructions in bhakti vedanta. Only two, it’s easy to remember: “Always remember God and never forget Him!” Only these two are the essence of bhakti vedanta

In our tradition we have both families and renounciates. Generally in India, in Hinduism there are four different orders of life. One is the student life, the second is the family life, the third is the hermit life and the fourth one is the renounced life. All four are considered to be ashrams. Ashram is a place of spiritual practice. So, it’s not only a temple building, but this is where my spiritual growth is provided. We try to be life positive because Krishna is the protector of life. He is the God of love and He likes children. As children like Him, that’s for sure. Nevertheless, I myself belong to the renounced order, but you know, we discussed a little before that if you renounce something, you will be compensated. So, I don’t have a house, yet I have many homes to live! I don’t have a blood family, but many consider me to be a part of their families. Just between you and me, recently I started to count my grandsons and granddaughters. After thirty I gave it up. Well, if somebody can do that without having a blood son or daughter… So, in one sense I don’t have my social family, but on the other hand I am very happy to be part of a spiritual family. And be sure, sometimes I have to make the duties and the services of a father – like paying the bills if one of my sons made something stupid. And from time to time I have to make the duty of a mother also – to wipe the ass if somebody passes stool. But this is a happy engagement. So, I deeply appreciate the services of the fathers and the mothers, because I also have a little understanding how much love and care you have to give until a person grows up. And this is the compensation for all the trouble that we might take meanwhile. To see the spiritual growth of another person is a great service.