Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 31st, 2020

20180815_172443

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, evening, Ludashto)
 
Question: Due to what reasons one can find the company of the devotees and how he or she can enter? What is the explanation?
Swami Tirtha: Bhakti in general is very basic and very elevated at the same time. Why I say basic? Because this is the ultimate language, this is practically the only language around the Supreme. There is no other way or communication than divine love in the supreme divine circles. Therefore this is very natural and very basic. And why I say that this is very unique and special at the same time? Because here in the worldly life this is the most misused  word. 
Those who practice this divine process of loving attachment to the Supreme are called the bhaktas. There are unlimited ways of spiritual practices. Some people say there are atheism, agnosticism and religion. But I say there is only religion. Why? Because those who, like atheists, want to deny the existence of God, first they have to positively acknowledge what they later on want to deny. In this way atheism is also a kind of faith – faith in the non-existence of God. 
But beyond all these different classifications, these different spiritual and religious processes, there is one very unique, very special relationship. And this is called bhakti, bhakti-yoga if you want. Bhakti is this devotional loving attachment to the Supreme Lord, while yoga means ‘connection’; so this connection is based on emotional attachment. And very few people follow this path. Therefore we have to pay attention to this path. Because it’s the selected few who follow. 
So how can we enter the circle of devotees? It’s very simple – you just enter! This circle is open. Therefore we might say that this is not a circle; if it is open, it’s not a circle, because a circle is always closed. But this circle is a special circle – it’s open. This is a circle of close one. And the reason why we meet devotees and the path of bhakti is our good luck. Those who are lucky they meet, those who are not lucky they don’t meet. Those who are even more unlucky, even if they meet, they don’t join. What can we do?! We can only pray for them. Why? Because they miss only one thing – ecstasy. 
Some devotees have taken the trouble, they were ready to preach, to meet other people, instead of simply enjoying their internal bhajan. Actually we are sitting here due to these devotees’ sacrifice. Objectively observing we can say that we meet the devotional practice, bhakti, due to that sacrifice; somebody else makes the sacrifice. 
So there are already two answers to your question: one is the blind luck and the other was other people’s sacrifice. Nevertheless if we examine the question theoretically, we can say that due to some pious activities before – it’s called sukriti – you can meet devotees. 
I had a very serious problem, like a topic to think it over: how atheism is spreading? Why? What is the reason for atheism to spread? How is it that people don’t understand this beautiful, real, religious attachment and the divine reality – how they don’t understand? And I was not satisfied by simply claiming that this is Kali Yuga, this is not the epoch of faith. What to speak of any so called scientific explanation why religion is not necessary. Science also tries to explain, but it’s absolutely irrelevant. The opinion of science says that matter in an unknown way permanently is being manifested from nothing – this is the scientific explanation of the existence. Why is it scientific? It’s a kind of faith, you cannot prove that. In this way there is no relevant explanation why irreligion is spreading. And then I met the answer of Shrila Shridhara Maharaj, who claims that irreligion is spreading because people do not have enough sukriti. They have a very degraded life and therefore their understanding is not developed enough to catch on the higher truth. So if we live a very degraded life, we shall lose our faith. Then how to meet a real divine process? Live a very pious, very qualitative life. 
Here is another kind of explanation how we can meet devotees or bhakti. But if we have met, let’s do something about it. We can say that bhakti, or divine love, is the ultimate function of the soul. We don’t have any other engagement than this. Yet we engage ourselves in so many different activities.  
 
(to be continued)


20180815_172443

(Szvámí Tírtha 2015. augusztus 20-i ludastói tanításából)
 
Kérdés: Vajon milyen indokokból lelhet rá valaki a bhakták társaságára, és hogyan lehet belépni? Mi a magyarázat? 
Szvámí Tírtha: A bhakti általában nagyon alapvető ugyanakkor nagyon emelkedett. Miért mondom, hogy alapvető? Mivel ez a végső nyelv, gyakorlatilag ez az egyetlen nyelv a Legfelsőbb körül. A legfelsőbb isteni körökben semmilyen egyéb módja nincs a kommunikációnak, mint az isteni szeretet. Éppen ezért nagyon természetes és nagyon alapvető. Vajon miért mondom, hogy nagyon egyedi, ugyanakkor különleges? Mert ebben a szavakkal átszőtt világban ezzel a szóval szoktunk leginkább visszaélni. 
E Legfelsőbbhöz fűződő szeretetteljes kapcsolat művelőit bhaktáknak nevezik. A lelki gyakorlatoknak korlátlan számú változata ismeretes. Néhányan azt mondják, ezek az ateizmus, az agnoszticizmus és a vallás. Viszont én azt mondom, csupán a vallás létezik. Miért? Mivel azoknak, akik az ateistákhoz hasonlóan meg akarják tagadni Isten létezését, először el kell ismerniük a Jóisten létezését mielőtt később meg akarják azt tagadni. Ily módon tehát az ateizmus is egyfajta hit – hit a Jóisten nem-létezésében.
Ám valamennyi különböző csoport, lelki és vallási folyamat fölött létezik egy nagyon különleges, igen speciális viszony, ez pedig a bhakti, a bhakti –jóga, ha úgy tetszik. A bhakti ez az odaadó szeretetteljes kötődés a Legfelsőbb Úrhoz, miközben a jóga ’kapcsolódás’-t jelent, e kapcsolat alapja tehát az érzelmi kötődés. Mivel csak nagyon kevés ember követi ezt az utat, nagyon oda kell erre figyelnünk – hiszen csak néhány kiválasztott követi.
Hogy léphetünk hát be a tanítványok körébe? Nagyon egyszerűen – csak beléptek! E kör nyitva áll, éppen ezért mondhatjuk, hogy ez nem is egy kör, ha nyitva van, ez nem egy kör, hiszen a kör mindig zárva van. Ám ez a kör egy különleges kör, ez nyitva van, ez a közelállók köre. S az ok, amiért az ember találkozhat a bhaktákkal a bhakti útján, az a mi jószerencsénk. Azok, akik szerencsések, rátalálnak, akik kevésbé szerencsések, azok pedig nem. Azok, akik még szerencsétlenebbek, még ha rá is találnak, nem csatlakoznak a folyamathoz. Mit tehetünk? Csupán fohászkodhatunk értük. Miért? Mert ők csupán egyetlen dolgot hagynak ki – az extázist.
Néhány tanítvány vette a fáradságot, készek voltak prédikálni, más emberekkel találkozni ahelyett, hogy csak élvezték volna a belső bhadzsanjukat. Valójában mi e bhakták áldozata miatt ülhetünk itt. Objektívan szemlélve a bhaktit azt mondhatjuk, hogy az odaadás gyakorlatával, a bhaktival az áldozatok útján találkozunk, valaki más áldozathozatalának köszönhetően.
E kérdésre tehát két válasz is létezik: az egyik a véletlen szerencse, a másik pedig más emberek áldozata. Mindazonáltal ha elméletben vizsgáljuk meg a kérdést, azt mondhatjuk, hogy néhány korábbi jámbor cselekedet következtében találkozhatunk a bhaktákkal – ezt hívják szukritinek.
Volt egy elég komoly problémám, egy fölöttébb elgondolkoztató téma: hogyan terjed az ateizmus? Miért? Mi az oka az ateizmus terjedésének? Hogy lehetséges az, hogy az emberek nem értik ezt a gyönyörű, valódi, vallásos kapcsolatot és az isteni valóságot – miért nem értik? Személy szerint nem voltam elégedett azzal az egyszerű állítással, hogy Kali-juga (Vaskor) van, ez pedig nem a hit korszaka. Mit sem szólva azokról az úgynevezett tudományos magyarázatokról, hogy vajon a vallás miért nem szükséges. A tudomány is próbálja magyarázni, de ez abszolút nem releváns (helytálló). A tudomány álláspontja szerint az anyag valamely ismeretlen módon állandóan a semmiből keletkezik – ez a létezés tudományos magyarázata. Miért tudományos? Ez egyfajta hit, nem tudjátok bizonyítani. E módon nem létezik releváns (helytálló) magyarázat arra, miért terjed a vallástalanság. Ekkor bukkantam rá Sríla Shrídhár Mahárádzs válaszára, aki azt állítja, hogy a vallástalanság azért terjed, mert az emberek nem rendelkeznek elég szukriti-vel. Nagyon degradálódott életet élnek, s ezért megértésük nem eléggé fejlett a magasabb igazságok megértésére. Tehát, ha nagyon degradálódott életet élünk, el fogjuk veszíteni a hitünket. Akkor hogy találkozzunk az igazi isteni folyamattal? Éljetek nagyon jámbor, nagyon minőségi életet!
Itt van egy másik magyarázat arra, hogyan találkozhatunk a bhaktákkal, vagy a bhaktival. Ám ha már találkoztunk, tegyünk is érte valamit! Mondhatjuk, hogy a bhakti, vagy az isteni szeretet a lélek végső funkciója, s nincs is egyéb hivatásunk ennél. Mégis megannyi egyéb tevékenység mellett kötelezzük el magunkat. 
 
(folytatása következik)
 

 20180815_172443

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, вечер, Лудащо) 
Въпрос: По каква причина човек намира компанията на преданите и как може да влезе в този кръг? Какво е обяснението?
Свами Тиртха: Бхакти най-общо казано е нещо много основно и същевременно много възвишено. Защо казвам основно? Защото това е основният език, това в крайна сметка е единственият език около Върховния. Няма друго средство за общуване в божествените кръгове, освен божествената любов. Така че тя е нещо съвсем естествено и много основно. А защо казвам, че едновременно с това е нещо много уникално и специално? Защото тук, в светския живот, това е най-погрешно използваната дума. 
Тези, които практикуват този божествен процес на любяща привързаност към Бога се наричат бхакти. Има безброй пътеки в духовните практики. Някои хора казват, че съществува атеизъм, агностицизъм и религия. Но аз казвам, че има само религия. Защо? Защото тези, които – като атеистите – искат да отрекат съществуването на Бога, те най-напред трябва позитивно да утвърдят онова, което в последствие желаят да опровергаят. По този начин атеизмът, безбожието също е един вид вяра – вяра в не- съществуването на Бога. 
Ала отвъд всички тези различни класификации, отвъд разните духовни и религиозни процеси, има само една много уникална, много специална връзка. Това е бхакти, ако искате наречете я бхакти-йога. Бхакти е преданата, любовна привързаност към Върховния Бог, а йога означава „връзка”; значи това е връзка, основаваща се на емоционална привързаност. Малцина са, които следват този път. Това трябва да изостри вниманието ни към него. Защото по този път вървят неколцина избрани. 
И така, как можем да влезем в кръга на преданите? Много е лесно – просто влезте! Този кръг е отворен. Затова можем да кажем, че не е кръг; щом е отворен, значи не е кръг, защото кръгът е винаги затворен. Обаче този кръг е специален – той е отворен. Това е тесният кръг на близките хора. А причината да срещнем преданите и пътя на бхакти е нашият късмет. Късметлиите ги срещат; тези, които нямат този късмет, не ги срещат. А онези, чийто късмет е още по-малко, макар да ги срещат, не се присъединяват. Какво да се прави?! Можем единствено да се молим за тях. Защо? Защото те пропускат само едно – екстаза. 
Има такива предани, които са се наели с трудностите, били са готови да проповядват, да се срещат с други хора, вместо просто да се наслаждават на вътрешния си бхаджан. Всъщност ние седим тук именно заради жертвата на тези предани. Обективно погледнато можем да кажем, че се срещаме с практиката на предаността, бхакти, благодарение на тази жертва, която някой друг е направил. 
Така че вече има два отговора на вашия въпрос: единият е слепият късмет, а вторият – жертвата на други хора. При все това, ако изследваме въпроса теоретично, можем да кажем, че срещате преданите благодарение на някакви благочестиви постъпки, които сте извършвали преди – наричат се сукрити. 
Аз имам една много сериозна тема, върху която разсъждавам: как и защо се шири атеизмът? Каква е причината за неговото разпространение? Как хората не разбират тази прекрасна, истинска, набожна привързаност към божествената реалност – как не проумяват? И не бях удовлетворен просто с отговора, че сега е Кали Юга, че тази епоха не благоприятства вярата. Какво да говорим за разни тъй наречени научни обяснения защо религията е ненужна. Науката също се опитва да дава обяснения, но абсолютно неуместни. Мнението на науката е, че материята по незнаен начин неспирно се проявява от нищото – това е научното тълкувание на битието. Кое му е научното? То е един вид вяра, не може да бъде доказано. Така че няма смислено обяснение защо се шири безбожието. Тогава се натъкнах на отговора на Шрила Шридхара Махарадж, който твърди, че нерелигиозността се разпростира заради това, че хората нямат достатъчно суктити. Те водят много деградирал живот и затова разбирането им не е достатъчно развито, та да долавя по-висшите истини. Значи, ако живеем пропаднал живот, ще изгубим вярата си. Тогава как да се срещнем с истински, божествен процес? Живейте много чист, много качествен живот. 
Ето друго едно обяснение как можем да се срещнем с преданите и с процеса бхакти. Но след като вече сме се срещнали, нека направим нещо. Можем да кажем, че бхакти, божествената любов, е най-висшата функция на душата. Нямаме никакво друго занимание, освен това. Въпреки всичко ние се въвличаме в толкова много различни дейности. 
 
(следва продължение)