Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 29th, 2020

temple-rudraksha-beads-tim-gainey

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“Purity depends on love and love means sacrifice – “Die to live.” We have to die wholesale in regard to our interest in life here, and then another sort of interest will awaken within us and we shall live there, in that place. That is our aspiration, and for that we have left all our ‘concrete’ things – our house, our property, our friends, our father, mother, children, and other relatives. So many things we have left, and we have gone out in the quest of other things. We have no more charm for mundane possessions, we are seeking something which is supra-mundane.”[1]
Like it is said in the Bible: “If you are attached to something else than Me, don’t come with Me. If you had put your hand on the plough, don’t turn your face back”. So, once we decided that we want to find a way out from this labyrinth of material existence – go ahead! Don’t be afraid! You might think that you lose something, but I tell you from my personal experience what you will receive, it’s much better. 
May I tell you something personal? Because so far we were discussing theory. Once a very dear brother of mine wrote to our spiritual master, glorifying his spiritual brothers and sisters: “I was searching for friends and I have found relatives.” Do you see the difference? “I was searching for friends and I have found my family”. This is so much deeper connection. I think this is something very beautiful: we give up the insignificant worldly connections and we find something deeper, something essentially spiritual. So, if so to say, you lose something, what you will receive it’s much better. 
Once, there was a very special story. A spiritual master had many devotees and one was on a pilgrimage tour in India. And what happened to this master? Just imagine, his japa-mala was stolen. It’s very unusual that somebody steals your most sacred rosary. Usually we receive our japa-malas from our masters. So, this is a direct connection to your master – he was touching it; if you touch that mala you touch his hand. So, you can imagine the feeling of this master: “My japa is lost!” You have to think ‘What did I do wrong?’ if such thing happens. Of course he was deeply pondering and deeply meditating; meanwhile his devotee returned from his pilgrimage. And he told his master: “Gurudev, I brought you something from my pilgrimage!” Because you know this is according to the tradition – whenever you approach your spiritual master, you bring something. A golden Rolls-Royce, or a little fire wood – something you bring. He doesn’t need your Rolls-Royce and he cannot use so many Rolls-Royces, but we need to educate ourselves that ‘I have to be attentive enough to come with something’. Or ‘If I go to the temple, if I go in front of the deities, I should bring something.’ A golden Ferrari, or something. If you go somewhere as guests, you bring something, right, it’s very easy. And to come in front of God empty-handed? Something we should bring – a little flower, 1 kg rice to the kitchen. 
So, this devotee knew very well the tradition and said: “My dear master, I brought something for you from this pilgrimage.” The master asked: “Oh, what is this, my dear son?” And this boy said: “We visited one very special temple. Krishna was worshipped in this temple. And you know in one corner I have found this” – and then he gave something to the master. What was that? A japa-mala, a very special japa-mala. And then he told the story. “We were visiting this very special temple with a very surcharged atmosphere and all of a sudden I saw in the corner a japa-mala waiting. I know that maybe this is not very nice to take a japa from a temple, but still I felt that I have to bring it to you!” 
So, if you lose something, you will be compensated. Of course it doesn’t mean that you should lose all your japas and everything here and there, waiting for some rasic japa to come – directly dispatched from Radha-Govindaji temple. But we should be sure: whatever we lose, we’ll be compensated unlimitedly by some unknown way. Today you might see only the loss, but tomorrow you will see the fulfillment. So, whatever you lose, you will receive more. For example if you lose your attachments, you will receive your freedom. If you lose your false egotism, you will be able to come to the atman platform, the spiritual platform. So, no risk, no gain.
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, The Soul Has Its Own Body, by Shridhar Maharaj

 temple-rudraksha-beads-tim-gainey

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
„A tisztaság a szeretet függvénye és a szeretet áldozathozatalt jelent. – „Halj meg, hogy élhess.” Teljesen meg kell halnunk az itteni élet iránti érdeklődésünk szempontjából, s akkor egy másfajta érdeklődés fog ébredni bennünk és ott fogunk élni, azon a helyen. Ez a mi törekvésünk és ehhez valamennyi ‘konkrét’ dolgunkat – házunkat, ingatlanunkat, barátainkat, édesapánkat, édesanyánkat, gyermekeinket és más rokonainkat elhagyjuk. Oly sok dolog elhagyása után, egyéb dolgokat keresve fordulunk kifelé. Nincs többé varázsa számunkra az evilági tulajdonoknak, olyasvalamit keresünk, ami túlvilági.”[1]
Mint ahogy a Bibliában található: „Ha Rajtam kívül máshoz is ragaszkodsz, akkor ne jőj Velem. Ha a kezed az ekére tetted, akkor már ne fordulj vissza”. Tehát, ha egyszer már eldöntöttük, hogy meg akarjuk találni a kiutat az anyagi létezés e labirintusából, akkor gyerünk! Ne féljetek! Azt gondolhatjátok, hogy veszítetek valamit, de saját tapasztalatból mondhatom nektek, hogy amit viszonzásul kaptok, az sokkal jobb. 
Mondhatok nektek valami személyeset, mert eddig az elméletről beszélgettünk. Egyszer egy nagyon kedves hittestvérem írt egy levelet a lelki tanítómesterünknek, melyben hittestvéreit dicsőítette: „Barátokat kerestem és testvéreket találtam.” Látjátok a különbséget? „Barátokat kerestem és megtaláltam a családomat”. Ez sokkal mélyebb kapcsolat. Azt hiszem, ez valami nagyon gyönyörű dolog: feladjuk a jelentéktelen világi kapcsolatainkat és valami mélyebbet találunk, valami alapvetően lelkit. Tehát, ha úgymond elveszítetek valamit, amit kapni fogtok, az sokkal jobb. 
Egyszer volt egy nagyon különleges történet. Egy lelki tanítómesternek számos bhakta tanítványa volt és egyikőjük zarándokúton Indiában járt. S mi történt ezzel a mesterrel? Csak képzeljétek el, hogy ellopták a dzsapa-máláját. Nagyon szokatlan dolog, hogy valaki ellopja a legszentebb imafüzéredet. Általában a mestereinktől kapjuk a dzsapa-máláinkat. Tehát, ez egy közvetlen kapcsolódás a mesteretekhez – először ő érintette meg a dzsapátokat; ha megérintitek a málátokat, azzal megérintitek az ő kezét is. Tehát, el tudjátok képzelni a mester érzését: „Elveszett a dzsapám!” Arra kell gondolnotok, hogy ‘Mit csináltam rosszul?’ hogy ilyen megtörténhetett. Természetesen erősen elgondolkozott és mély meditációba merült; ezalatt a tanítványa visszatért a zarándokútjáról. S így szólt a mesteréhez: „Gurudév, hoztam neked valamit a zarándoklatomról!” Mint tudjátok, a hagyomány szerint – bármikor látogatjátok is meg a lelki tanítómestereteket, illő vinni számára valamit. Egy arany Rolls-Royce-ot, vagy egy kis tűzifát – vinni valamit. Neki nincs szüksége a Rolls-Royce-otokra és különben sem tudna mit kezdeni annyi Rolls-Royce-szal, de meg kell tanítani magunkat arra, hogy ‘Elég figyelmesnek kell lennem, hogy hozok valamit’. Vagy ‘Ha a templomba megyek, ha elmegyek a múrtik előtt, hoznom kell valamit.’ Egy arany Ferrarit, vagy valamit. Ha vendégségbe mentek valahová, akkor is visztek valamit, igaz, ez nagyon egyszerű. S hogy üres kézzel mentek Isten elé? Hoznunk kell valamit – egy kis virágot, 1kg rizst a konyhába. 
Tehát, ez a bhakta nagyon jól ismerte a szokást és így szólt: „Kedves mesterem, hoztam neked valamit erről a zarándoklatról.” A mester pedig megkérdezte: „Ó, micsodát, kedves fiam?” S ez a fiú így válaszolt: „Egy nagyon különleges templomot látogattunk meg, ahol Krsnát imádták. S képzeld az egyik sarokban ezt találtam” – és adott valamit a mesterének. S mi volt az? Egy dzsapa-málát, egy nagyon különleges dzsapa-málát. S aztán elmesélte a történetet. „Meglátogattuk ezt a nagyon különleges templomot, melyben nagyon emelkedett hangulat volt és hirtelen megpillantottam egy elhagyott dzsapa-málát. Tudom, hogy talán nem valami szép dolog, dzsapát elvenni egy templomból, de mégis úgy éreztem, hogy el kell hoznom neked!” 
Tehát, ha elveszítetek valamit, akkor kárpótolva lesztek. Természetesen, ez nem azt jelenti, hogy el kell hagynotok a dzsapátokat és egyéb dolgaitokat itt meg ott, arra várva, hogy valami raszik dzsapa érkezzen valahonnan – egyenesen a Rádhá-Góvindadzsí templomból. De bizonyosnak kell lennünk abban, hogy: bármit is vesztünk, végtelen módon kárpótolva leszünk, valami általunk ismeretlen módon. Lehet, hogy ma még csak a veszteséget látjátok, de holnap látni fogjátok a beteljesülést. Tehát, bármit is veszítetek, sokkal többet fogtok visszakapni. Például, ha elveszítitek a ragaszkodásaitokat, elnyeritek a szabadságotokat. Ha elveszítitek a hamis egoizmusotokat, akkor képesek lesztek az átman szintjére jutni, a lelki szintre. Tehát, kockázat nélkül, nincs nyereség.
 
(folytatása következik)
 
1. Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja, A lélek teste 
 

 temple-rudraksha-beads-tim-gainey

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Чистотата зависи от любовта, а любов означава жертва, „умри, за да живееш.” Трябва напълно да умрем по отношение на интереса си да живеем тук; тогава в нас ще се пробуди друг един интерес и ние ще заживеем в него. Такъв е нашият стремеж и заради него сме изоставили всички „стабилни” неща – дом, собственост, приятели, баща, майка, деца и близки. Изоставили сме толкова много неща, за да търсим нещо друго. Вече не ни запленяват земните притежания, защото търсим надземното.”[1]
Както е казано в Библията: „Ако сте привързани към нещо друго, освен към Мен, не идвайте с Мен. Ако сте положили ръка на ралото, не обръщайте лице назад”. Веднъж решили ли сме, че искаме да намерим път извън този лабиринт на материалното битие – нека вървим напред! Нека не се страхуваме! Може да си мислите, че губите нещо, но от личен опит ви казвам: онова, което ще получите, е много по-добро. 
Може ли да ви разкажа нещо лично? Защото досега говорим на теория. Веднъж един мой много скъп брат бе писал на духовния ни учител, възхвалявайки своите духовни братя и сестри: „Аз търсех приятели, а намерих близки роднини.” Долавяте ли разликата? „Търсех приятели, а открих своето семейство”. Толкова по-съкровена връзка! Мисля, че това е нещо много красиво: отказваме се от незначителните светски взаимоотношения и намираме нещо по-дълбоко, нещо наистина духовно. Така че, ако тъй да се каже, изгубите нещо, онова, което ще получите, ще е много по-добро. 
Има една много специална история. Един духовен учител имал много ученици, а един от тях бил на поклонение в Индия. Междувременно какво се случило с учителя? Представете си, откраднали му джапа-малата. Това е много необичайно – някой да ти задигне най-святото, броеницата. Обикновено ние получаваме своята джапа-мала от учителя си. Така че това е пряка връзка – тъй като той я е докосвал, хванем ли броеницата си, ние хващаме ръката му. Така че можете да си представите как се е чувствал учителят: „Джапата ми е изгубена!” Човек се замисля: „Къде сбърках, че да се случи подобно нещо?” Той разсъждавал и медитирал дълбоко; междувременно неговият ученик се завърнал от поклонническото си пътуване и казал на учителя си: „Гурудев, донесъл съм ти нещо от Индия!” Защото нали знаете, това съответства на традицията – когато отиваш при духовния си учител му носиш нещо. Дали ще е златен ролс-ройс или малко дърва за огрев – нещичко донасяш. Той не се нуждае от вашия ролс-ройс, нито му трябват много коли, но ние самите имаме нужда да се научим: „Трябва да съм достатъчно внимателен да не идвам с празни ръце”. Или: „Щом отивам в храма и се явявам пред муртите, трябва да донасям нещичко.” Я златно ферари, я нещо друго. Като ходите на гости, занасяте там нещо, нали – съвсем просто е. Нима може да идваме пред Бога с празни ръце? Нещичко трябва да донесем – едно цвете, едно кило ориз за кухнята. 
И така, този предан много добре познавал традицията и казал: „Мой скъпи учителю, донесох ти нещо от това поклонение.” Учителят попитал: „Какво е, мой скъпи сине?” А момчето казало: „Бяхме на посещение в един много специален храм. Там обожаваха Кришна. А в един ъгъл открих това” – и подал нещо на учителя. Какво било то? Джапа-мала, много необикновена джапа-мала. А сетне разказал историята: „Бяхме в този толкова изключителен храм, изпълнен с много наситена атмосфера, и не щеш ли видях в ъгъла да си стои една джапа-мала. Знам, че може би не е много хубаво да се взима джапа от някой храм, но въпреки това усетих, че трябва да ти я донеса!” 
Така че ако изгубите нещо, ще бъдете възмездени. Разбира се, това не означава всички да почнете да си губите джапите и да очаквате да получите нова раса джапа, изпратена директно от храма Радха-Говиндаджи. Но трябва да сме сигурни: каквото изгубим, ще бъдем компенсирани неимоверно по някакъв незнаен начин. Днес може да виждате само загубата, но утре ще видите и осъществяването. Така че каквото и да изгубите, ще получите повече. Например, ако изгубите привързаностите си, ще получите свободата си. Ако изгубите лъжовния си егоизъм, ще можете да достигнете до нивото на атман – духовното ниво. Който не играе, не печели.
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба”, Душата си има свое собствено тяло, от Шрила Шридхара Махарадж

 temple-rudraksha-beads-tim-gainey

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013,Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
“La pureza depende del amor y amor significa sacrificio – “Muere para vivir” Debemos morir plenamente en cuanto a nuestro interés de seguir viviendo aquíí; Entonces llegaría a despertar en nosotros otro interés e iremos viviendo con este nuevo interés. Esta es nuestra aspiración y por ella hemos abandonado todas nuestras ‘concretas/ estables’ cosas – nuestra casa, propiedad, nuestros amigos, padres, hijos y prójimos. Hemos abandonado tantas cosas en buqueda de algo diferente. No nos encantan más las posesiones mundanas en esta Tierra, buscamos lo supra-mundano.”[1]
Ya está dicho en la Biblia: “Si estáis adictos a otra cosa más que a Mí, no debéis venir a Mí, ni conmigo. Si habéis puesto la mano en el arado, no debéis mirar hacia atrás”. Con haber tomado una vez la decisión de buscar nuestro camino fuera del laberinto de la existencia material – adelante! No seáis cobardes! Podéis pensar que perdéis algo, pero os digo de mi propia experiencia: lo que obtendréis es mucho mejor.
Puedo contar algo personal? Hasta aquí hemos hablado en teoría. Una vez un muy querido hermano mío había escrito a su maestro espiritual, alabando a sus hermanas y hermanos espirituales:”Estaba buscando amigos y compañeros pero he encontrado parientes, he encontrado una familia.” Ya veis la diferencia?:”Estaba buscando amigos y compañeros pero he encontrado familia.” Una conexión tan íntima! Pienso que se trata de algo muy bello: Renunciar de relaciones mundanas insignificantes para encontrar algo más profundo, algo auténticamente espiritual. Pues se podría afirmar: lo que vayáis a perder se compensaría con creces.
Había una vez una historia muy especial. Un maestro espiritual tenía numerosos discípulos y uno de ellos había ido de peregrino a India. Que ocurrió entre tanto con el maestro? Imaginad, le habían robado la japa-mala. Es algo inhabitual – que alguien te robase lo más sagrado, el rosario. Solemos recibir nuestra japa-malas de nuestro maestro. Es una conexión directa – el maestro la había tocado y tocándola a nuestra vez sería como si tocásemos la mando del maestro. Podéis imaginar cómo se sentía el maestro: “Mi japa está perdida!” Cuando ocurre esto, uno se pone a pensar: ‘En que he errado para que me ocurra tal cosa?’ Claro que el maestro se había puesto a pensar y a meditar; entre tanto el discípulo había regresado de su romería de peregrinaje y dijo a su maestro: “Gurudev, le he traído algo de mi peregrinaje a India!” Como ya sabéis, la tradición requiere que debes traer algo al maestro espiritual siempre que lo visites. Que sea un Rolls-Royce dorado o leña para el hogar –siempre habrá que traerle algo. Por supuesto el maestro no necesita nuestro Rolls-Royce, ni otros carros, por lo tanto debemos saberlo bien: „Debemos poner atención y no venir con manos vacías”. O también: „Siempre que yo vaya al templo y que aparezca ante los murtis, tengo que traer algo.” Que sea Ferari dorado u otra cosita. Cuando vayáis de visita, siempre traéis algo, no? A caso se viene ante Dios con las manos vacías? Alguna cosita debemos traer – una florecilla, un kilo de arroz para la cocina.
Bueno, este devoto conocía bien la tradición y dijo: “Mi querido maestro, le he traído algo de mi romería.” El maestro pregunto: “Oh, y que es, amado hijo mío,?” El joven respondió: “Una vez estábamos de visita en un temple muy especial. Allí adoraban a Krishna. En un Angulo he encontrado je encontrado esto.” – luego entrego algo al maestro. Y que cosa era? Era una japa-mala, una japa-mala muy especial. Luego ha relatado la historia: “Estábamos visitando el temple, un temple exclusive, extraordinario, lleno de gente, con atmosfera inhabitual y de repente he visto en un ángulo esta japa-mala . Ya sé que no es bien recoger la japa de un templo, pero en el mismo tiempo he sentido que debía traértela!” 
Así que, habiendo perdido algo, estaréis recompensados. Por lo tanto ello no significa que todos vayáis a perder vuestras japas esperando recibir nueva rasa japa enviada directamente del templo de Radha-Govindaji. Sin embargo debemos estar seguros en que cualquiera cosa perdida, estaremos recompensados de sobra de uno u otro modo. Hoy podéis ver no más que la perdida, por la mañana ya veréis la realización. Lo que vayáis a perder ya lo recibiréis de sobra. Por ejemplo, habiendo perdido adicciones, recibiréis en recompensa la libertad. Habiendo perdido el falso ego, podríais adquirir el nivel atman – el nivel espiritual. Quien no juega, no gana.
 
(Sigue continuacion)
 
 1. La escalera de oro, El alma tiene su propio cuerpo, por Shridhar Maharaj

 

 temple-rudraksha-beads-tim-gainey

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с  предыдущей пятницы)
 
„Чистота зависит от любви, любовь же подразумевает жертву: „умереть, чтобы жить”. Мы должны полностью „умереть” в отношении наших интересов в этой жизни:  тогда в нас пробудится иной тип интересов, и мы будем жить там, в том месте. Таково наше стремление, и ради этого мы оставили все свое „реальное” окружение: наш дом, нашу собственность, наших друзей, нашего отца, мать, наших детей и других родственников. Мы со столь многим распрощались и отправились на поиски чего-то иного. Нас более не привлекает мирская собственность, мы ищем нечто надмирное.”[1]
Как сказано в Библии: „Если вы привязаны к чему-то другому, кроме Меня, не идите со Мной. Если вы положили руку на плуг, не поворачивайте лицо назад”. Итак, как только мы решили, что хотим найти выход из этого лабиринта материального существования – устремляйтесь вперед! Не надо бояться! Вы можете подумать, что вы что-то теряете, но из своего личного опыта я говорю вам: то, что вы получите намного лучше и больше. 
Можно я вам расскажу нечто личное? Потому что пока мы говорим только о теории. Однажды мой очень дорогой брат написал нашему духовному учителю, восхваляя своих духовных братьев и сестер: „Я искал друзей, а нашел близких родственников.” Вы видите разницу? „Искал друзей, а нашел свою семью”. Это гораздо более глубокая связь! Я думаю, что это нечто очень красивое: мы отказываемся от незначительных мирских связей и находим что-то более глубокое, нечто по сути духовное. Так что, если можно так сказать, вы что-то теряете, во то, что вы получите, будет намного лучше.
Есть такая очень специальная история. У одного духовного учителя было много учеников и один из них был на поломническом туре в Индии. Тем временем вот что случилось с учителем? Представьте себе, у него украли джапа-малу. Это очень необычно – чтоб кто-то стащил у тебя самое святое, четки. Обычно мы получаем свои джапа-малы от своего учителя. Так что это прямая связь – так как он ее дотрагивался, и если мы хватаем свои четки, мы касаемся его руки. Так что можете себе представить как себя чувствовал учитель: „Моя Джапа потеряна!” Человек задумывается: „В чем я ошибся, чтобы случилось подобное?” Он рассуждал и медитировал глубоко; тем временем его преданный вернулся из своего паломничества и сказал своему учителю: „Гурудев, я принес тебе кое-что из моего паломничества по Индии!” Потому что вы знаете, что это согласно традиции – всякий раз, когда вы приходите к своему духовному учителю, вы приносите что-то. Золотой Роллс-Ройс или немного хвороста – что-нибудь вы приносите. Ему не нужен ваш Роллс-Ройс, и он не может использовать так много Роллс-Ройсов, но нам самим нужно научить себя, что „я должен быть достаточно внимательным, чтобы не приходить с пустыми руками”. Или: „Когда иду в храм и  встану перед мурти, надо принести хоть что-нибудь.” Золотой Феррари или что-то в этом роде. Если вы идете куда-нибудь в качестве гостей, вы приносите что-то, верно, это очень легко. Как же предстать перед Богом с пустыми руками? Что-то хотя бы мы должны принести – маленький цветок, килограмм риса для кухни.
И так, этот преданный очень хорошо знал традицию и сказал: „Мой дорогой учитель, я принес тебе кое-что из этого паломничества.” Учитель спросил: „О, что это, мой дорогой сын?” А мальчик сказал: „Мы посетили один очень специальный храм. Там обожали Кришну. А в одном углу я нашел это” – и дал что-то учителю. Что это было? Джапа-мала, очень необыкновенная джапа-мала. А потом он рассказал историю: „Мы были в этом столь исключительном храме, исполненном очень насыщенной атмосферой, и вот вдруг я увидел в углу одинокую джапа-малу. Знаю, что может быть не очень хорошо брать джапу из храма, но все таки я почувствовал, что надо ее тебе принести!” 
Так что если потеряете что-то, вы получите компенсацию. Конечно, это не значит чтоб вы все стали терять свои джапы и ждать чтоб получить новую раса джапу, посланную прямо из храма Радха-Говиндаджи. Но мы должны быть уверены: что бы мы ни потеряли, мы получим неограниченную компенсацию каким-то неизвестным способом. Сегодня вы может быть видите только потерю, но завтра вы увидите и осуществление. Итак, что бы вы ни потеряли, вы получите больше. Например, если потеряете свои привязанности, вы получите свою свободу. Если потеряете свой  ложный эгоизм, вы сможете подняться до уровня атмана – духовного уровня. Кто не рискует, тот не выиграет.
 
(продолжение следует)
 
1.  „Золотая лестница”, У души есть свое собственное тело, Шрила Шридхара Махарадж