Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 14th, 2020

Ravana-Sita

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
Shridhar Maharaj continues: “Once, Shri Chaitanya Mahaprabhu was the guest of a devotee of the primary class belonging to the Ramanuja school who was very much shocked to hear about the abduction of Sita Devi by Ravana.”[1]
You, most probably know the story. Ramachandra is a divine avatar appearing on this planet Earth and His consort is Sita Devi. He is a divine prince, and She is His loving partner. And why their story is famous for the last millennium? Because there was crisis in their meeting called separation. A forced separation, because Sita Devi was kidnapped. Ravana, this very fearful enemy, kidnapped Sita Devi. 
“At that time the devotee managed to give some food to the Lord, but he himself was observing fasting and was always wailing and lamenting. Mahaprabhu asked, “Why are you not taking anything to eat?” He replied, “I want to die. I heard that my beloved Mother Janaki, Sita Devi, was abducted by a demon! If I have to hear that – if that should even enter my ear, then I want to die; I don’t want to live any longer. Then Mahaprabhu consoled him: “No, no, don’t think like that. Sita Devi is Lakshmi Devi Herself. She is chinmaya, consciousness personified, not having a body composed of any material elements. Sita Devi’s body is not made of flesh and blood, so what to speak of forcibly carrying Her away, Ravana could not possibly touch Her, he cannot even see Her. Sita Devi’s form is composed of such substance that Ravana can neither see nor touch Her! This is the fact. So, don’t disturb your mind. This is the truth, I say, so you take prasadam.” Then that devotee was happy and took prasadam.”
Usually people, we, in crisis react in two different ways. If you are under stress, one solution is that you overeat; the other reaction is that you cannot eat. So, there is a reaction of your feelings, of your consciousness in the very simple daily bodily functions. You have bad news and there will be some uneasy feelings in your system. But here the good message is given to our devotee who was very depressed due to Sita Devi being kidnapped. “Don’t worry! The enemy could not touch Her, could not even see Her”. Although Ravana thought that he could see Sita Devi and he could kidnap Her, because he was enamored by the beauty of Sita. Although here we understand he didn’t see Sita Devi, only some kind of reflection. But even the reflection was so beautiful! Just imagine if he had been able to see the real one. 
”Later Mahaprabhu went further south on His pilgrimage and in one place He found that the devotees there were reading the Kurma Purana, wherein it is mentioned that when Ravana came to steal away Sita, She took shelter by entering into fire, and the fire-god Agni gave some imitation Sita to Ravana, and Ravana took that ‘maya-Sita’ away. Then after killing Ravana and attaining victory, before taking Sita from Lanka, Ramachandra said, “To prove Her chastity, She must enter into blazing fire, and if She can pass through that test, then I shall accept Her. But for one whole year She was living with the demon-family, and therefore I cannot immediately trust Her chastity.”
You know because if a lady is under a control of another man, it’s risky. But we should never forget that Sita Devi was never under control of anyone else. Yet in order to instruct people and society about the dharma Ramachandra declared this test. 
“Then so many devotees began to weep, but by the order of Ramachandra the fire was prepared and Sita Devi had to enter. When the fire receded, Sita Devi came out with a smiling face and the devotees began to cry out, “Jaya! Sita Devi ki jaya!” This was written in Kurma Purana and Mahaprabhu asked the reader, “Please give Me that original page and insert a newly-written copy in there; I met a brahmana who is extremely troubled, thinking that Sita Devi was actually abducted by Ravana. I want to show him this old page of this book to convince him that I was not just consoling him, but it is written in the shastra that Ravana could not touch the real Sita Devi, because She is consciousness personified – not matter, not any flesh or blood or bone or any such things. “
This proves that Sita Devi and Ramachandra were not only divine personalities on this planet Earth, but they also represent something. Ramachandra represents the consciousness of a person. Because He as a male personality, as a prince, He is representing one of the main male characters and this is intellect. Sita Devi as a person is representing the female principle, She is the heart, the emotions. And you can see if the intellect and the emotions are separated, then it’s a big tragedy. Both are suffering. The intellect suffers due to lack of the emotional side; the emotions die to the lack of the worshipable male character. So, this ancient divine story tells us so beautifully and so obviously that we should unite our capacities. Human beings, we, belong to the species of homo sapiens – beings with intellect. Sometimes you see it, other times not so obviously. Anyway we belong to that category. And this living being with some intellectual capacities has got a heart also. 
So, our parable tells us that when the intellect and the heart go together, work together in harmony, then everything is blissful. But when our intellect is separated from our heart, or when our heart is separated from our brain – that’s a tragedy. So, we have to try to harmonize these two capacities – the intellectual side and the emotional side. We can compare these two capacities to philosophy like the intellectual side and religion as the emotional side. And Shrila Prabhupada says that “Philosophy without religion is dry and empty, and religion without philosophy is sentimental.” Think deeply about this. We should try to unite the two capacities that we have. In one way we have to enhearten our brain and also we have to enbrain our heart. We should try to achieve a harmonious unity of these two powers.
 
(to be continued)
 
1.  The Golden staircase, Ravana Deceived, by Shridhar Maharaj

 Ravana-Sita

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Srídhar Mahárádzs folytatja: „Egyszer, Srí Csaitanja Maháprabhu egy Rámánudzsa iskolájába tartozó első osztályú bhaktának volt a vendége, aki nagyon megdöbbent, amikor hallotta Szítá déví történetét, akit elrabolt Rávana.”
Valószínűleg többen ismeritek már a történetet. Rámacsandra egy isteni avatár, aki ezen a Föld bolygón, párjával Szítá dévível együtt jelenik meg. Ő egy isteni herceg, Szítá déví pedig szerető hitvese. S miért olyan népszerű az ő történetük, már ezer esztendeje? Mert volt egy válság a kapcsolatukban, melyet úgy hívnak, hogy elválasztás. Ez egy kényszerített szétválasztás volt, mert Szítá dévít elrabolták. Rávana, aki egy nagyon félelmetes ellenség, rabolta el Szítá dévít. 
„Akkortájt, a bhaktának sikerült némi étellel kínálni az Urat, azonban saját maga böjtöt tartott, egyfolytában siránkozott és panaszkodott. Maháprabhu megkérdezte, „Miért nem eszel semmit?” A bhakta így válaszolt, „Meg akarok halni. Hallottam, hogy szeretett Dzsánaki Anyámat, Szítá dévít elrabolta egy démon! Ha ezt kell hallanom – ha ennek kell a fülembe jutnia, akkor meg akarok halni; nem akarok tovább élni. Akkor Maháprabhu így vigasztalta őt: „Nem, nem, ne gondolkodj így. Szítá déví maga Laksmí déví. Ő csinmaja, a megszemélyesült tudatosság, testének egyetlen eleme sem anyagi. Szítá déví teste nem húsból és vérből áll, akkor hogyan mondhatnánk azt, hogy erőszakkal elhurcolták Őt, hisz Rávana képtelen volt megérinteni, még látni is képtelen volt. Szítá déví alakja olyan „anyagból” áll, melyet Rávana se nem láthat, se nem érinthet meg! Ez tény. Tehát, ne zavard össze az elmédet. Ez az igazság, tehát azt mondom, hogy vegyél a praszádamból. „Ezután a bhakta nagyon boldog volt és vett a praszádamból.”
Általában, mi emberek kétféle módon reagálunk válsághelyzetben. Ha feszült vagy, akkor az egyik megoldás, hogy túl sokat eszel; a másik reagálási mód pedig, hogy egyáltalán nem tudsz enni. Tehát, van egy tudatállapot szerinti érzelmi reakciód, mely egy nagyon egyszerű napi, testi funkcióban nyilvánul meg. Rossz híreket kapsz és nyugtalan érzések alakulnak ki benned. De itt jó hírt kap a bhaktánk, akit nagyon lesújtott Szítá déví elrablásának híre. „Ne aggódj! Az ellenség nem volt képes megérinteni, sőt még nem is láthatta”. Bár Rávana azt hitte, hogy látja Szítá dévít és hogy elrabolhatja, mert szerelmes volt Szítá szépségébe. Azonban, mi itt megértettük, hogy Rávana nem látta Szítá dévít, csak valamiféle visszatükröződést. De még a vissztükröződés is olyan elbűvölő volt! Csak képzeljétek el, mi lett volna, ha látja a valódi Szítá dévít. 
„Később Maháprabhu zarándokútja során tovább utazott délre és az egyik helyen azt tapasztalta, hogy az ottani bhakták a Kúrma-puránát olvassák. A szentírás említést tesz arról, hogy amikor Rávana eljött, hogy elrabolja Szítát, akkor Szítá a tűzbe lépve lelt oltalomra és Agni a tűz-isten, egy Szítá utánzatot adott Rávanának, és Rávana a ‘májá-Szítát’ vitte el magával. Aztán Rávana megölése és a győzelem elnyerése után, mielőtt Szítát elvitte volna Lankáról, Rámacsandra így szólt, „Szeplőtelenségének bizonysága végett Szítának be Kellett lépnie a lángoló tűzbe és ha keresztülmegy ezen a tűzpróbán, akkor elfogadom őt hitvesemként. De mivel egy teljes évig a démon-családjával élt, ezért nem bízhatok azonnal a szeplőtelenségében.”
Ugye tudjátok, hogy ha egy hölgy egy másik férfi ellenőrzése alatt áll, akkor az kockázatos. De soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Szítá déví, sohasem állt más irányítása alatt. Rámacsandra, azonban azért, hogy az embereket és a társadalmat a dharmával kapcsolatban oktassa, kihirdette/deklarálta ezt a tesztet. „Majd nagyon sok bhakta sírni kezdett, de Rámacsandra utasítása szerint a tűz már elő volt készítve és Szítá dévínek bele kellett lépnie. Amikor a tűz kialudt, Szítá déví mosolyogva kisétált és a bhakták felkiáltottak, „Dzsaj! Szítá déví kí dzsaj!” Ez a Kúrma-puránában található és Maháprabhu megkérte a felolvasót, hogy „Kérlek, add Nekem azt az eredeti papírlapot és tegyél be helyette egy újonnan írt másolatot. Találkoztam egy bháhmanával, akit nagyon felzaklatott, az a gondolat, hogy Szítá dévít valóban elrabolta Rávana. Meg akarom mutatni neki, ennek a régi könyvnek a lapját, hogy meggyőzzem őt arról, hogy nem csak vigasztalni akartam, hanem ez meg van írva a sásztrában, hogy Rávana nem tudja megérinteni az igazi Szítá dévít, mert tudatosan megszemélyesült – egyáltalán nem számít, se hús, vér, csont vagy bármiféle hasonló dolgok. “
Ez bizonyítja azt, hogy Szítá déví és Rámacsandra nemcsak isteni személyiségek voltak a Föld bolygón, hanem képviselnek is valamit. Rámacsandra képviseli az emberi tudatosságot. Mivel férfiként, hercegként képviseli az egyik fő férfiúi jellemvonást, mégpedig az intellektust. Szítá déví mint személy pedig a női princípiumot/alapelvet testesíti meg, Ő a szív és az érzelmek. S láthatjátok, ha az értelem és az érzelem el vannak választva, az nagy tragédiához vezet. Attól mindkét fél szenved. Az értelem az érzelmi oldal hiányától szenved; az érzelmek pedig az imádandó férfi karakter hiánya miatt halnak meg. Tehát, ez az ősi isteni történet annyira szépen és annyira nyilvánvalóan mondja el azt, hogy egyesíteni kell a képességeinket. Emberként a homo sapiens fajhoz tartozunk – értelmes, gondolkodó lények. Néha felfedezed, máskor nem annyira egyértelmű az értelem jelenléte. Akárhogy is, ebbe a kategóriába tartozunk. S ennek a bizonyos intellektuális képességekkel rendelkező élőlénynek is van szíve. 
Tehát a példabeszédünk azt mondja nekünk, hogy amikor az értelem és a szív együtt járnak, összehangoltan működnek, akkor minden boldog. De, amikor az értelmünk el van választva a szívünktől, vagy amikor a szívünk el van választva az értelmünktől – az tragédia. Tehát, meg kell próbálnunk harmonizálni ezt a kétféle képességet – az értelmi és az érzelmi oldalt. Ezt a két képességet összehasonlíthatjuk, mint a filozófiát, értelmi oldalt és a vallást, mint érzelmi oldalt. Sríla Prabhupáda azt mondja, hogy „A filozófia vallás nélkül száraz és üres a vallás pedig filozófia nélkül pusztán szentimentalizmus.” Gondolkodjatok el ezen mélyen. Meg kell próbálnunk egyesíteni ezt a kétféle képességünket. Egyfelől szívesíteni kell az értelmünket, másrészt eszesíteni kell a szívünket. Meg kell próbálnunk e kétféle erő harmonikus egységének az elérését.
 
(folytatása következik)
 

 Ravana-Sita

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Шридхар Махарадж продължава: „Веднъж Шри Чайтаня Махапрабху гостувал на един първокласен преданоотдаден от школата Рамануджа, който бил поразен от похищението на Сита Деви от Равана.”[1]
Вие най-вероятно знаете историята. Рамачандра е божествен аватар, появил се на тази планета Земя, а Негова спътница е Сита Деви. Той е божествен принц, а Тя е Неговата любима. И защо тяхната история е известна през последното хилядолетие? Защото във връзката им имало криза, наречена раздяла. Насилствена раздяла, тъй като Сита Деви била отвлечена. Равана, страховитият враг, я похитил. 
„Този бхакта дал на Бога да се храни, но самият той спазвал пост и непрестанно хлипал и ридаел. Махапрабху го запитал: „Защо не вземеш да хапнеш нещо?” Той отвърнал: „Искам да умра. Чух, че моята възлюбена Майка Джанаки, Сита Деви, е била отмъкната от един демон! След като се налага да слушам това, след като тази вест се докосна до ушите ми, искам да умра. Не желая да живея повече!” Тогава Махапрабху го утешил: „Не, не, не бива да мислиш така. Сита Деви е самата Лакшми Деви. Тя е чинмая, въплътено съзнание; Нейното тяло не е съставено от никакви материални елементи. Снагата на Сита Деви не е направена от плът и кръв. Така че как можем да говорим за насилствено отвличане – та Равана не е могъл дори да се докосне до Нея, не е могъл дори да Я зърне! Обликът на Сита Деви е съставен от такава субстанция, че Равана не би могъл нито да Я види, нито да Я досегне. Това е факт. Затова недей да тревожиш в ума си. Такава е истината, казвам ти, така че вземи си прасадам.” И тогава предано отдаденият приел прасадам.”
Обикновено ние, хората, в криза реагираме по два начина. Ако сте под напрежение, едното решение е да преяждате; другата реакция е, че въобще не можете да се храните. Така че реакцията на чувствата и съзнанието ви се проявява в съвсем елементарните, ежедневни, телесни функции. Дойдат ли лоши новини, ще изпитате някакво неприятно чувство в тялото си. Но тук преданият, обезсърчен от отвличането на Сита Деви, получава добри вести. „Не се тревожи! Врагът не е могъл да Я докосне, не е могъл дори да Я зърне”. Макар Равана да си мислел, че може да види Сита Деви и да я отмъкне, понеже бил омаян от красотата на Сита, тук разбираме, че той не е видял самата Сита Деви, а само някакво нейно отражение. Ала дори отражението Ѝ било толкова красиво! Само си представете, ако той можеше да зърне истинската Сита. 
„По-късно Махапрабху продължил да пътува на Юг и на едно място сварил бхактите да четат „Курма Пурана”, където се споменавало, че когато Равана дошъл да отвлече Сита, тя намерила убежище, влизайки в огъня, а богът на огъня Агни върнал на Равана една имитация на Сита; и именно тази мая-Сита отнесъл Равана. Тогава, след като погубил Равана и спечелил победата, преди да си вземе Сита от Ланка, Рамачандра рекъл: „За да докаже непорочността си, нека Тя влезе в пламтящия огън и ако премине това изпитание, Аз ще я приема. Цяла една година Тя живя в демонско семейство, затова не мога непосредствено да вярвам в целомъдрието Ѝ.” 
Защото ако една жена е под властта на друг мъж, съществува риск. Но никога не бива да забравяме, че Сита Деви никога не е била под властта на друг мъж. При все това, за да насочи хората и обществото по пътя на дхарма, Рамачандра поставил този изпит. 
„Тогава толкова много преданоотдадени заплакали, но по заповед на Рамачандра бил накладен огън и Сита Деви трябвало да влезе в него. Когато пламъците стихнали, Тя излязла оттам с усмихнато лице, а бхактите завикали: „Джая! Сита Деви ки джая!” Така пишело в „Курма Пурана” и Махапрабху помолил четящия: „Моля те, дай Ми оригиналната страница, а добави написано наново копие в книгата; познавам един брамин, който е изключително притеснен, мислейки си че Сита Деви наистина е била отвлечена от Равана. Искам да му покажа тази древна страница, за да го убедя, че не просто съм го утешавал, а че си е написано в шастра, че Равана не е могъл да докосне истинската Сита Деви, защото Тя е олицетворено съзнание, а не материя, плът, кръв, кости или нещо подобно.”
Това показва, че Сита Деви и Рамачандра са не само божествени същества, слезли на тази земя, но Те също така олицетворяват нещо. Рамачандра символизира съзнанието у човека. Тъй като е мъж, принц, Той олицетворява една от главните мъжки характеристики, а именно интелекта. Сита Деви представя женския принцип, Тя е сърцето, чувствата. И виждате: ако интелектът и чувствата са разделени, това е голяма трагедия. И двете страдат. Интелектът страда от липсата на емоционалността; а чувствата умират в отсъствието на обожаемия мъжки характер. Така тази древна, божествена история ни разказва по толкова красив и очевиден начин, че трябва да обединим своите способности. Човешките същества, ние, спадаме към вида хомо сапиенс – същества, надарени с интелект. Понякога това се вижда, друг път не си личи чак толкова. Все пак принадлежим на тази категория. А това живо същество, надарено с някакъв интелектуален капацитет, има също така и сърце. 
И така, тази притча ни учи, че когато сърцето и интелектът вървят заедно, когато действат заедно в хармония, тогава всичко е блаженство. Но щом интелектът ни е откъснат от нашето сърце, или щом сърцето ни се отдели от ума ни – това е трагедия. Затова трябва да се стремим да хармонизираме тези си две способности – интелектуалната и емоционалната страна. Можем да направим паралела, че философията е интелектуалната страна, а религията – емоционалната. А Шрила Прабхупад казва, че „Философията без религия е суха и куха, а религията без философия е сантиментална.” Помислете дълбоко върху това. Нека се стремим да обединим двете способности, с които разполагаме. От една страна трябва да дадем сърце на ума си, а също и да вразумим сърцето си. Трябва да се стремим да постигнем хармонично единство на тези две сили.
 
(следва продължение)
 
1.  „Златната стълба”, „Измаменият Равана” от Шрила Шридхара Махарадж

 Ravana-Sita

(Conferencia de Swami Tirtha. Mayo2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Shridhar Maharaj continua su mensaje: “Una vez Shri Chaitanya Mahaprabhu estaba de visita a un devoto de primera clase que pertenecía a la escuela Ramanuja y estuvo muy pasmado al haber oído la historia del rapto de Sita Devi por Ravana.”[1]
Muy probablemente conocéis la historia. Ramachandra es el divino avatar aparecido en este planeta Tierra y Su consort es Sita Devi. Él es un príncipe divino y ella es su amada. Por qué esta historia se ha hecho tan celebre en el último milenio? Es que en esta relación hubo crisis llamada separación. Una separación forzada puesto que Sita Devi fue raptada, Ravana, un enemigo aterrador la había raptado.
“En aquel entonces el devoto ofreció comida a Dios per como en el mismo tiempo estaba observando estricto ayuno, todo el tiempo sollozaba llorando. Mahaprabhu ha preguntado: “Por qué no tomas algún bocado?” La respuesta fue: “Quiero morir. He oído que mi querida Madre Janaki, Sita Devi, ha estado raptada por un demonio! Después de haber oído la noticia que ha llegado a mis oídos, quiero morir. No quiero seguir en vida! Entonces Mahaprabhu respondió para consolarlo: “No, no, no debes pensarlo de este modo. Sita Devi es Lakshmi Devi en Persona. Ella es chinmaya, la consciencia perdonificada. El cuerpo de Sita Devi no está hecho de elementos materiales – carne, sangre y huesos. De modo que no podemos hablar de rapto forzado puesto que Ravana ni siquiera La pudo rozar, ni tampoco La pudo mirar. El aspecto de Sita Devi está compuesto de una sustancia que Ravana no podía tocar ni ver. Es un hecho. No hay que estorbar tu mente. Esta es la verdad, te lo digo y por consiguiente puedes tomar prasadam.” Entonces el devoto ha aceptado el prasadam.”
En momentos de crisis, los humanos solemos reaccionar de dos modos diferentes. Encontrándonos en estrés, una solución es comer demasiado, la otra es que no podemos tocar la comida. La reacción emotiva y consciente llega a manifestarse en funciones elementales y diarias del cuerpo. Cuando aprendemos malas noticias nuestro cuerpo se siente desagradablemente molesto. Sin embargo en aquel momento el devoto desanimado por el rapto de Sita Devi recibe buenas noticias: “Descuida! El enemigo no La pudo rozar ni ver siquiera!”. Ravana había imaginado posible ver a Sita Devi y raptarla, cautivado por Su hermosura pero en realidad no había visto a Sita Devi sino tan solo Su reflejo. El reflejo era tan hermoso! Imaginad lo que hubiera sentido al ver a Sita en realidad.
”Más tarde Mahaprabhu había proseguido Su periplo al Sur y en un sitio vio a unos peregrinos que estaban leyendo la Kurma Purana, en la que se menciona que cuando Ravana había venido para raptar a Sita, Ella llego a encontrar asilo en el fuego y entonces Aní, el Dios del fuego dio a Ravana una imitación de Sita; y Rawana había raptado esta imitación, esta ‘maya-Sita’. Después de haber matado a Ravana adquiriendo la victoria, antes de recoger a Sita de Lanka, Ramachandra dijo, “Para probar Su castidad, Ella debe entrar en el fuego ardiendo y luego de pasar la prueba La voy a aceptar. Es que Ella ha vivido durante un año en la familia de demonios y por esta razón no puedo creer inmediatamente en Su castidad.”
Ya sabéis, siempre hay riesgo cuando una mujer ha estado sometida a un hombre. Por lo tanto no debemos olvidar que Sita Devi nunca ha estado sometida a otro hombre. Sin embargo Rachamandra ha establecido la prueba del fuego para instruir a la gente y a la sociedad indicando el camino de dharma.
 “Entonces numerosos devotos se pusieron a llorar pero por orden de Ramachandra fue preparado el fuego y Sita Tuvo que entrar entre las llamas. Salió de entre las llamas con sonrisa en el rostro y los devotos se pusieron a gritar: “Jaya! Sita Devi ki jaya!” Esto queda escrito en la Kurma Purana y Mahaprabhu dijo al lector: “Dame por favor la página original y agrega la copia a la escritura; conozco a un extremadamente molesto por creer que Sita Devi ha estado raptada de verdad por Ravana. Quiero mostrarle esta página del antiguo original para convencerle que no le había consolado en vano y que todo ello está escrito en la shastra, que Ravana no había podido tocar a la real Sita Devi, siendo Ella la consciencia personificada y no materia, carne huesos y otras tantas cosas. “
Todo ello demuestra que Sita Devi y Ramachandra eran no tan solo seres divinos en esta tierra sino también representan algo, .Ramachandra representa una característica masculina que es la consciencia humana. Siendo hombre, el Principe representa el intelecto, caracteristica masculina. Sita Devi representa el principio femenino. Es el Corazon, las emociones. Ya veis, es una tragedia la separación de intelecto y emociones. Sufren ambos. El intelecto sufre de deficiencia de emociones; las emociones perecen en ausencia del adorado carácter masculino. De este modo la antigua historia divina revela con hermosa evidencia que debemos reunir nuestras capacidades. Nosotros, seres humanos pertenecemos a la especie homo sapiens – seres dotados de intelecto. Unas veces ello es visible, otras veces no tanto. Por lo tanto pertenecemos a la dicha categoría. Un ser vivo dotado de capacidad intelectual, también tiene corazón.
Esta parábola nos ensena que cuando corazón e intelecto van juntos, obrando juntos en armonía, todo es beatitud. Por lo tanto, el intelecto separado del corazón, o el corazón alejado del intelecto – viene la tragedia. Por esta razón debemos aspirar a armonizar nuestras dos capacidades – tanto la intelectual como la emocional. Podemos establecer el paralelo que la filosofía es el aspecto intelectual y la religión el aspecto sentimental. Pensad en ello con ahondamiento. Debemos aspirar a reunir ambas capacidades. Por una parte debemos dotar de corazón nuestra mente y también dotar de razon el corazón. Debemos aspirar a unión armoniosa de ambos poderes.
 
(Sigue continuación)
 
1. La escalera de oro, Ravana engañada, por Shridhar Maharaj(feminine)
 

 Ravana-Sita

из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Шридхар Махарадж продолжает: „Однажды Шри Чайтанья Махапрабху был в гостях у преданного-неофита, принадлежавшего к школе Рамануджи, который был поражен, услышав о похищении Раваной Ситы Деви.”[1]
Вы по всей вероятности знаете историю. Рамачандра это божественный аватар, появившийся на этой планете Земля, а Его спутница это Сита Деви. Он божественный принц, а Она Его любимая. И почему их история известна в последнем тысячелетии? Потому что в их связи был кризис, названный разлукой. Вынужденное расставание, потому что Сита Деви была похищена. Равана, этот страшный враг, ее похитил. 
„В это время преданный предлагал Господу какую-то пищу, но сам соблюдал пост и непрестанно стенал и причитал. Махапрабху спросил:
– Почему ты ничего не ешь?
На что тот ответил:
– Я хочу умереть. Я услышал, что моя возлюбленная Мать Джанаки, Сита Деви, была похищена демоном! Если я вынужден слышать об этом, если это должно было коснуться моего слуха, то я хочу умереть; я не хочу больше жить.
Тогда Махапрабху начал успокаивать его:
– Нет, нет, не думай так. Сита Деви – это сама Лакшми Деви. Она чинмайа, олицетворенное сознание, не обладающая телом, состоящим из материальных элементов. Тело Ситы Деви сотворено не из плоти и крови, и поэтому – что говорить о насильственном похищении ее! – Равана даже не смог прикоснуться к ней, он даже не может увидеть ее. Облик Ситы Деви состоит из такой субстанции, что Равана не может ни увидеть ее, ни прикоснуться к ней! Это истина. Не беспокой свой ум. Я говорю тебе: это истина, поэтому прими праса̄дам.
Затем этот преданный принял праса̄дам.”
Обычно мы, люди, в кризисе реагируем двумя способами. Если вы под напрежением, одно решение это переедать; другая реакция это – вообще не можете есть. Так что реакция ваших чувств и сознания проявляется в совсем элементарных, повседневных, телесных функциях. Если плохие новости, у вас неприятное чувство в теле. Но здесь дается хорошее послание нашему преданному, который был очень подавлен из-за похищения Ситы Деви. „Не беспокойся! Враг не мог к Ней притронуться, не мог Ее даже видеть”. Хотя Равана думал, что он мог видеть Ситу Деви, и он мог похитить Ее, потому что он был очарован красотой Ситы. Хотя здесь мы понимаем, что он не видел Ситу Деви, только какое-то отражение. Но даже отражение было таким красивым! Только представьте, если бы он мог увидеть настоящую Ситу Деви. 
„После этого Махапрабху отправился дальше на юг, и в одном селении Он обнаружил, что местные преданные читали „Курма-пурану”, в которой речь шла о том, что когда Равана пришел, чтобы похитить Ситу, она скрылась, войдя в огонь, а бог огня Агни дал Раване лишь подобие Ситы, и Равана забрал эту „ма̄йа̄-Ситу”. Затем, убив Равану и одержав полную победу, прежде чем забрать Ситу с Ланки, Рамачандра сказал: „Чтобы доказать свою непорочность, она должна войти в горящий огонь, и если она сможет успешно пройти это испытание, Я приму Ее. Целый год она жила в демонической семье, Я не могу без испытания поверить в Ее чистоту.” 
Вы понимаете что, если женщина находится под контролем другого мужчины, это рискованно. Но мы никогда не должны забывать, что Сита Деви никогда не была под властью другого мужчины. Тем не менее, чтобы направить людей и общество по пути дхармы, Рамачандра объявил это испытание.
 „И тогда многие преданные заплакали, но по приказу Рамачандры был подготовлен огонь, и Сита Деви должна была в него войти. Когда же огонь погас, Сита Деви, улыбаясь, вышла из него и преданные начали громко кричать: „Джайа! Сита Деви ки джайа!”
Все это было описано в „Курма-пуране”, и Махапрабху попросил чтеца: „Пожалуйста, дай Мне эту страницу оригинальной рукописи и вместо нее вложи переписанную копию. Я встретил бра̄хмана, который очень сильно страдает при мысли о том, что Сита Деви была на самом деле похищена Раваной. Я хочу показать ему эту страницу из древней книги, дабы убедить его, что Я не просто успокаивал его, но в ш́а̄страх написано, что Равана не мог даже прикоснуться к настоящей Сите Деви, ибо она является олицетворенным сознанием – ни материей, ни тем более плотью, кровью, костями или чем бы то ни было в этом роде.”
Это указывает на то, что Сита Деви и Рамачандра это не только божественные существа, снишедшие на эту землю, но Они так же олицетворяют что-то. Рамачандра символизирует сознание в человеке. Так как он мужчина, принц, Он олицетворяет одну из главных мужских характеристик, а именно интеллект. Сита Деви представляет женский принцип, Она, это сердце, чувства. И видите: если интеллект и чувства разделены, это большая трагедия. И оба страдают. Интеллект страдает из-за отсутствия эмоциональности; а чувства умирают в отсутствии обожаемого мужского характера. Так эта древняя, божественная история рассказывает нам так красиво и очевидно, что нам надо объединить свои способности. Мы, человеческие существа, люди, принадлежим к виду homo sapiens – существам с интеллектом.
Иногда это видно, в другой раз это не так очевидно. В любом случае мы принадлежим к этой категории. И у этого живого существа с некоторыми интеллектуальными способностями так же есть сердце.
Итак, наша притча говорит нам, что когда ум и сердце идут вместе, действуют вместе в гармонии, тогда все становится блаженным. Но когда наш интеллект отделен от нашего сердца или когда наше сердце отделено от нашего мозга – это трагедия. Поэтому мы должны попытаться согласовать эти две способности – интеллектуальную и эмоциональную. Мы можем сравнить эти две способности с философией как интеллектуальная сторона и религией – эмоциональная. А Шрила Прабхупад говорит, что „Философията без религии суха и пуста, а религия без философии сантиментальна.” 
Подумайте об этом глубоко. Мы должны попытаться объединить два потенциала, которые у нас есть. С одной стороны, мы должны дать сердечность уму, а также мы должны вразумить наше сердце. Мы должны попытаться достичь гармоничного единства этих двух сил. 
 
(продолжение следует)
 
1.  „Золотая лестница”, „Равана обманут” Шрила Шридхара Махарадж