Archives

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for May 3rd, 2020

едно врабче кацна на огледалото на колата

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.08.2015, morning, Ludashto)
 
The name is very important. If something has got a name, then we know what is what. If something doesn’t have a name, it’s unknown and unknowable to us. So we can say, a name is a transparent media of communication. And we do identify with our names. Just imagine yourself if your name is all of a sudden lost. You feel like your identity is lost. Therefore the name is a means of relationship and a means of knowledge, wisdom, and also a means of life. Especially from transcendental and spiritual point of view. Therefore all the different religious practices glorify the names of God.
We are fortunate, because we have a thousand names long list of Lord Vishnu’s names. And I’m sure that you have met some very well-known names in this list. You see that some of our dear brothers have the same names as included in the list of the Lord’s names. Not due to the reason that we want to quote the Mahabharata, but rather that we want to remember the Supreme Lord. 
And this is very powerful when your fellow brothers have some divine name, when they are named after some divine principle or God Supreme. Why? Just imagine yourself driving your car and almost creating an accident. Usually, especially ladies, what do they do? They exclaim your name: “Ah, Baladev!” That means they absorb their mind in meditation over Baladev. Maybe they are thinking of Baladev das who is creating a trouble on the highway, but they are connected to Baladev Prabhu, the Supreme. And when in special moments of life you remember the Supreme, it’s very beneficial. Then all of a sudden the divine providence is there, nicely arranging everything. So, I pray that the holy names protect us!
 
(to be continued)

 едно врабче кацна на огледалото на колата

(részlet Szvámí Tírtha 2015. augusztus 20-ai reggeli tanításából, Ludastó)
 
A név nagyon fontos. Ha valaminek van neve, akkor tudjuk, hogy mi micsoda. Ha valaminek nincsen neve, az ismeretlen és megismerhetetlen a számunkra. Mondhatjuk hát, hogy a név a kommunikáció átlátszó közvetítőközege. S mi azonosulunk a nevünkkel. Képzeljétek csak el, hogy mi történne, ha a nevetek hirtelen elveszne! Úgy éreznétek, hogy elveszett az identitásotok. Tehát a név a kapcsolat eszköze, a megismerés és az élet eszköze – különösen transzcendentális és lelki szemszögből. Ezért valamennyi vallásos gyakorlatban dicsőítik a Jóisten neveit.
Mi szerencsések vagyunk, mivel rendelkezésünkre áll az a lista, mely az Úr Visnu ezer nevét tartalmazza. Biztos vagyok benne, hogy sok jól ismert névvel találkoztatok ebben a felsorolásban. Látjátok, hogy kedves hittestvéreink némelyikének ugyanaz a neve, mint az Úrnak ezen a listán, s nem abból a megfontolásból, hogy idézni szeretnénk a Mahábharátát, hanem inkább azért, mert a Legfelsőbb Úrra szeretnénk emlékezni.
S annak nagyon nagy ereje van, amikor testvéreinknek isteni nevük van, amikor valamilyen isteni elvről, vagy a Legfelsőbb Úrról nevezték el őket. Miért? Képzeljétek csak el, hogy autót vezettek, s majdnem balesetet okoztok. Általában, különösen a hölgyek esetében, mi a szokás ilyenkor? A neveteket kiabálják: ’Ó, Baladév!’ Ez azt jelenti, hogy elméjük Baladéven meditál. Lehet, hogy Baladév dászra gondolnak, aki a bajt okozta a sztrádán, de mégis Baladév Prabhuval, a Legfelsőbbel lépnek kapcsolatba. És amikor az életetek különféle alkalmaikor a Legfelsőbbre tudtok emlékezni, az nagyon áldásos. Akkor hirtelen közbelép az isteni gondviselés, szépen elsimítva mindent. Így hát azért fohászkodom, hogy a szent nevek védelmezzenek bennünket.
 
(folytatása következik)

 едно врабче кацна на огледалото на колата

(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
 
Името е нещо много важно. Ако нещо си има име, знаем кое какво е. Ако е неназовано, то е непознато и непознаваемо за нас. Така можем да кажем, че името е прозрачна среда за общуване. Ние действително се отъждествяваме с имената си. Само си представете изведнъж да си изгубите името. Чувствате като че самоличността ви е изгубена. Така че името е начин за свързване, за познание и за живот. Особено от трансцендентална и от духовна гледна точка. Затова всички различни религиозни практики прославят името на Бога.
Ние сме щастливци, защото имам дълъг списък с хиляда имена на Бог Вишну. Сигурен съм, че сте срещали някои добре известни имена в този списък. Виждате, че някои от нашите скъпи братя имат същите имена като тези, които са включени в списъка с имената на Бога. Не защото искаме да рецитираме „Махабхарата”, но по-скоро защото искаме да помним Върховния. 
И е много мощно това, че някои от братята ни носят божествени имена, че са назовани на името на някой божествен принцип или на самия Бог. Защо? Представете си, че карате кола и почти правите катастрофа. Какво правят обичайно в такъв случай жените? Възкликват името ви: „О, Баладев!” Това означава, че потапят ума си в медитация върху Баладев. Те може да си мислят за Баладев дас, който създава проблем на магистралата, обаче се свързват с Баладев Прабху, с Върховния. А когато в специални моменти от живота си помните Бога, това е много благотворно. Тогава изведнъж божественото провидение се намесва и подрежда всичко добре. Така че молете се светите имена да ни закрилят!
 
(следва продължение)