Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for April 30th, 2020

55783775_2264556793566048_139661311284871168_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
Question: How should we see, perceive the others. You have mentioned on a lecture that we typically perceive others based on our false conception and the different load that we carry with us. But sometimes we also see people in a very idealistic way, we have a highly idealized vision for them. What’s the proper way to perceive, to view the other people?
Swami Tirtha: It depends on your power. Because if your vision is weak, if your power is weak, then although you try to see more good in others than what they have, they cannot develop those qualities. While if somebody is strong enough, he will see intentionally better the person than he is, and he will be able to qualify himself. Let’s take an example. The small boy is very weak, very stupid, very insignificant, very naughty. But the father will see: “Oh, here is the scientist of the next century!” Is it realistic? Presently not, but if the father is strong and committed enough to help that manifest, it will come. So, if this distorted vision serves our benefit, our romantic understanding – it will fail, because you want to serve yourself. But if this powerful vision tries to serve the other party, then it will not fail. 
Question of Manjari: Isn’t it mixed usually? Even the father serves himself a little by being proud of his son.
Swami Tirtha: A little, all right. Because ‘Whatever I couldn’t accomplish, he should do it.’ But the real father is happy if the son grows more than him. A real guru is happy if the disciple grows more. So, where is reality? You asked: where is reality? Decide your dream.) Neuro-lingustic programming – do you know that? That means: lie a better world for yourself. This is their technique, they try to apply that. It’s something like this. Where is reality? Where is the reality of the other person? It’s very difficult to find. But where is my reality of observing him or her? Actually we have to come to the atman platform in that respect also – to see the soul in the other person. Not simply the body-mind complex, but the spirit soul. And that is the reality, not my imagination. 
Question of Giridhari: In your answer you perfectly describe the situation: a weak person will just misbehave, while a strong person can transform the other. It is similar to the situation with Mahaprabhu and the two misbehaviors, Jagay and Madhay. However this is a rare situation. More often it happens that both the torturer and the victim, so to say, are equally strong or equally weak. Then what is the escape from that? I have many suggestions. 
Swami Tirtha: My suggestion is to chant more, because then our fighting power will diminish, and our power of affection and appreciation will rise. This is a very important point that you mentioned. Because once I asked an acharya: “What about fighting? What can I do if some intrigue comes?” And he said: “Against fight you can use fight, against politics you can use politics, but unfortunately it brings down your consciousness. Immediately.” And then he added: “If there is fight, there is no gopi-bhava”. 
So, if we have some disagreement on the material platform – because basically it comes from there, the fight of the egos – where is the spirituality there? Therefore better to do some spiritual practice – chant more, do more purification, try to see the real qualities of others. Because atman is not your enemy, atman is your brother. Yet if my brother beats me up every now and then, then maybe I don’t embrace him, but I respect him from a little distance; still I don’t fight. So, the internal mood should be harmonious and maybe do some precaution not to agitate the situation. But actually everything is a question of rasa. If Krishna tolerates all the different approaches of the devotees – of course He is God, so He is great in tolerance also – we should also be able, sooner or later, to tolerate different influences. We should take it as a spiritual practice. 


55783775_2264556793566048_139661311284871168_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
Kérdés: Hogyan kell látnunk, érzékelnünk másokat? Egy tanítás alkalmával említetted, hogy másokat jellemzően téves elképzeléseink és a különféle magunkkal cipelt terheink alapján érzékelünk. De néha nagyon idealisztikusan tekintünk másokra, egy meglehetősen idealizált elképzelésünk van róluk. Mi a helyes hozzáállás, hogyan tekintsünk másokra?
Szvámí Tírtha: Ez attól függ, hogy milyen erős vagy. Mert, ha hiányzik az erőd, akkor bár megpróbálsz több jót felfedezni másokban, mint ami valójában van bennük, ők nem képesek kifejleszteni azokat a tulajdonságokat. Míg, ha valaki elég erős, akkor tudatosan jobbnak látja az adott személyt annál, amilyen valójában, s ez által képes az illető olyanná is válni. Vegyünk egy példát! A kisfiú még nagyon gyengécske, butácska, jelentéktelen, nagyon csintalan. Azonban az apja úgy fogja látni, hogy: „Ó, itt a jövő század nagy tudósa!” Reális ez? Jelenleg nem, de, ha elég erős és eltökélt az apa, hogy segítse ezt megnyilvánulni a fiában, akkor megvalósul. Tehát, ha ez a torzult látásmód a saját hasznunkat szolgálja, a romantikus elképzeléseinket– akkor kudarcba fog fulladni, mert saját magadat akarod szolgálni. De, ha ez az erőteljes vízió megpróbálja a másik fél érdekeit szem előtt tartani, akkor nem fog kudarcot vallani. 
Manydzsarí kérdése: Ez nem keveredik össze általában? Még az apa is magát szolgálja egy kicsit azáltal, hogy büszke a fiára.
Szvámí Tírtha: Egy kicsit, igen. Mert ‘Bármi is az, amit én nem tudtam megvalósítani, neki kell elvégeznie.’ De az igazi apa boldog akkor is, ha a fia többre viszi, mint ő. Egy igazi guru boldog, ha a tanítvány emelkedettebb, mint ő. Nos, hol van a valóság? Ezt kérdezted: hol a valóság? Döntsd el, hogy milyen álmaid vannak! Ismeritek a neuro-lingvisztikus programozást? Ez annyit jelent, hogy: hazudj egy jobb világot magadnak. Ez a technikájuk, ezt próbálják meg alkalmazni. Valami ilyesmit. Hol van a valóság? Hol van a másik személy valósága? Ezt nagyon nehéz megtalálni. De hol van az én valóságom a másik személy megfigyelése során? Valójában el kell jutnunk az átman szintjére ebben a tekintetben is, hogy a lelket lássuk a másikban. Nem csupán a test-elme komplexumot, hanem a lelki lényt. S az a valóság, nem amit én elképzelek.   
Giridhárí kérdése: A válaszodban tökéletesen leírod a helyzetet: egy gyenge ember csak rosszul fog viselkedni, míg egy erős személyiség képes megváltoztatni a másikat. Hasonló a helyzet Maháprabhu és a két gonosztevő, Dzsagái and Madhái esetében. Azonban ez egy ritka eset. Gyakrabban fordul elő az, hogy mindkét személy, úgymond a bántalmazó és az áldozat, egyformán erősek vagy egyformán gyengék. Akkor miként meneküljünk abból a helyzetből? Számtalan javaslatom van. 
Szvámí Tírtha: Az én javaslatom a több dzsapa, mert akkor a harckészségünk csökkenni, a szeretetünk és a megbecsülésünk ereje pedig növekedni fog. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit említettél. Egyszer megkérdeztem egy ácsárját: „Mi a helyzet a harccal? Mitévő legyek, ha intrika ér?” Ő azt felelte: „Ha megütnek, visszaüthetsz, a politikával szemben felléphetsz politikával, de sajnos az lerontja a tudatosságodat. Azonnal.” Majd hozzá tette: „Ha harc van, ott nincs gópí-bháva”. 
Tehát ha valami nézeteltérésünk van anyagi szinten – mert alapvetően ez onnan származik, az egók harca – akkor hol van ott a lelkiség? Ezért jobb, ha valamilyen lelki gyakorlatot végzünk – több dzsapa, több tisztító gyakorlat; próbáld észrevenni a többiek valós értékeit! Mert az átman nem az ellenséged, az átman a barátod. Ha azonban a fivérem időnként elagyabugyál, akkor talán nem ölelem magamhoz, hanem távolról tisztelem; nem szállok harcba vele. Tehát, a belső hangulatunknak harmonikusnak kell maradnia, és talán némi óvintézkedést kell tennünk, hogy ne mérgesítsük el a helyzetet. De valójában minden rasza kérdése. Ha Krsna elviseli mindazt a különféle módot, ahogy a bhakták közelednek Hozzá – persze Ő Isten, tehát nagy toleranciával is rendelkezik – akkor nekünk is előbb-utóbb képessé kell válnunk, hogy elviseljünk különböző befolyásokat. Ezt lelki gyakorlatnak kell tekintenünk.  

 55783775_2264556793566048_139661311284871168_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
Въпрос: Как трябва да гледаме на другите? Споменахте на лекция, че обикновено възприемаме останалите въз основа на собственото си погрешно разбиране и на различните обременености, които носим със себе си. Но понякога виждаме хората по изключително идеалистичен начин, имаме силно идеализирана визия за тях. Кой е правилният начин да възприемаме, да гледаме на другите?
Свами Тиртха: Зависи от силите ти. Защото ако визията ти е слаба, ако силата ти недостига, тогава въпреки опитите ти да виждаш повече добро в другите, отколкото притежават, те не могат да развият тези качества. Ала ако някой е по-силен, той преднамерено ще вижда другия по-добър, отколкото е, и човекът ще е способен да се квалифицира. Да вземем един пример. Някое малко момче е много хилаво, много глуповато, много незабележимо, много непослушно. Но в очите на баща си: „О, ето го великият учен на бъдния век!” Това реалистично ли е? Понастоящем не, но ако бащата е достатъчно твърд и готов да помогне това да се случи, то ще се случи. Така че ако обгърнете с изкривен, романтичен ореол другите за собствено удовлетворение – това ще се провали. Понеже искате да служите на себе си. Но ако тази могъща визия се стреми да служи на човека отсреща, тогава няма да се провали. 
Въпрос на Манджари: Нещата не са ли обикновено смесени? Дори бащата служи мъничко и на самия себе си, гордеейки се със сина си.
Свами Тиртха: Мъничко да. Защото „Което аз не успях да постигна, той ще го направи.” Но истинският баща е щастлив ако синът му израсне повече от него. Един истински гуру е щастлив, ако ученикът израсне повече. Така че къде е реалността? Питаш къде е реалността? Измечтай си реалност. Знаете ли какво е невролингвистично програмиране? Означава: излъжи си по-добър свят за себе си. Това е техниката, която се опитват да прилагат. Нещо подобно е. Къде е реалността? Къде е истината за другия човек? Много е трудно да се открие. Но къде е истината в собствения ми поглед към него или нея? Всъщност трябва да достигнем до нивото на атман и в това отношение – да виждаме душата в другия човек. Не само тялото и ума, но и душата. А тя е реалност, не е моето въображение. 
Въпрос на Гиридхари: В отговора си съвършено описахте ситуацията: слабият човек просто ще постъпи погрешно, докато силният може да промени другия. Както в ситуацията с Махапрабху и с двамата грешници Джагай и Мадхай. Това обаче е рядка ситуация. По-често се случва и „мъчителят”, и „жертвата”, така да се каже, да са еднакво силни или еднакво слаби. Какъв е изходът тогава? Имам много предположения. 
Свами Тиртха: Моето предложение е да мантруваме повече, защото тогава силите ни да се караме ще намаляват, а силите ни да действаме и да ценим другите ще нарастват. Много е важно това, което казваш. Защото веднъж попитах един ачария: „Ами кавгите? Какво да правя, ако започнат някакви интриги?” Той отвърна: „На удара можеш да отговориш с удар, срещу политиката можеш да използваш политика, но това, уви, принизява съзнанието ти.” Моментално. И след това добави: „Има ли кавга, няма гопи-бхав[1]”. 
Така че ако имаме някакво несъгласие на материално ниво – понеже то обикновено идва оттам, битка между едно его и друго – къде е духовността в това? По-добре да правим някаква духовна практика – да мантруваме повече, да се пречистваме повече, да се стараем да виждаме истинските качества у другите. Защото атман не ти е враг, атман ти е брат. Но ако брат ми редовно ме удря, може би няма да го прегръщам, а ще го уважавам от известно разстояние; при все това няма да се бия. Вътрешното настроение трябва да е хармонично, като междувременно взимаме предохранителни мерки да не разпалваме ситуацията. Ала всъщност всичко е въпрос на раса. Щом Кришна търпи всички различни подходи на бхактите – разбира се Той е Бог и е велик и в търпението – ние също рано или късно трябва да добием способността да изтърпяваме различните въздействия. Нека приемем това като духовна практика. 
 
1.  Настроението на гопите
 

 55783775_2264556793566048_139661311284871168_n

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofia)
 
Pregunta: Como deberíamos percibir a los otros? En una conferencia Vd había mencionado que solemos percibir a otra gente en acuerdo con nuestros propios erróneos preceptos y en acuerdo con diferentes agobios que llevamos. Por lo tanto, a veces vemos a la gente de un modo exclusivamente idealista, tenemos una visión idealista. Cuál es el modo más correcto a percibir a otra gente? 
Swami Tirtha: Depende de tus fuerzas. Si tu visión es /está débil, si careces de fuerzas, no obstante tus aspiraciones a ver mayor cantidad de buenas cualidades de las que poseen realidad, ellos no alcanzaran a desarrollar sus cualidades
Sin embargo, una persona más fuerte vería adrede a otra persona con mejores cualidades de las que en realidad posee. Un chico aparentemente es flojo, endeble, bobo, desobediente y queda desapercibido. Por lo tanto a los ojos de su padre: “Oh, aquí está el científico del siglo venidero!” Es visión realista? Ahora no, pero si aquel padre está listo y con fuerzas suficientes para ayudar a que ello se realice, se realizaría por supuesto. De modo que, habiendo abrazado por vuestra propia satisfacción a otra gente en falsa aureola romántica, vendría el fracaso. Es que aspiráis a vuestro propio servicio. Por lo tanto si usáis visión poderosa para servir a la persona enfrente, no vendría el fracaso.
Pregunta de Manjari: Acaso las cosas no suelen venir mezcladas? Incluso si el padre hiciera servicio a si mismo por ser orgulloso con su hijo?
Swami Tirtha: Un poco, sí. Puesto que ‘lo que no he podido alcanzarlo yo, mi hijo lo va a alcanzar.’ Por lo tanto el padre real sería feliz ver a su hijo alcanzando más que su padre. El verdadero gurú se siente feliz si su discípulo va creciendo. Me preguntas donde está la realidad? Debes decidirte a sonar con tu realidad? Neuro-lingustic programming – sabéis lo que es? Significa: debes ilusionar imaginando un mundo mejor para ti. Es una tecnica que prueban a aplicar. O es algo parecido. Donde esta la realidad? Donde esta la verdad de otra persona? Es muy difícil revelarlo. Y donde está la verdad en la visión que tengo de él o de ella? En realidad deberíamos alcanzar el nivel atman – llegar a ver/ a percibir el alma en la persona del otro, de la otra. No percibir tan solo el cuerpo ni la mente, sino el alma. El alma es realidad, no es mi imaginación.
Cuestión de Giridhari: En su respuesta hay perfecta descripción de la situación: la persona débil acomete un error, mientras que la persona fuerte puede transformar a otra persona. Al igual de Mahaprabhu y los dos pecadores Jagay y Madhay. Por lo tanto es situación rarísima. Con más frecuencia los llamados verdugo y su víctima son igualmente fuertes o débiles. Cual es entonces la salida? Tengo varias sugerencias. 
Swami Tirtha: Mi sugerencia es cantar todavía más mantras, con lo que irían reduciéndose nuestras fuerzas de pelear, mientras que irían aumentando nuestras fuerza de acción y de apreciar a aorta gente. Lo que dices es muy importante. Una vez había preguntado a un acharya: “Y las peleas? Que es lo que tendría que hacer caso de aparecer intrigas?” La respuesta: “Responder a la pelea con pelea, contra la política usar política, pero desgraciadamente con ello inmediatamente iría rebajando tu consciencia.” Agregando: “Cuando hay peleas, no hay gopi-bhava”. 
 Así que en caso de desacuerdo en nivel material- que suele ocurrir en ese nivel – pelea o batalla entre una u otra cosa o fuerza – donde queda la espiritualidad? Más vale realizar alguna práctica espiritual – con más mantras, con purificación, aspirando ver las verdaderas cualidades de la gente. Puesto que atman no es enemigo, atman es hermano. Por lo tanto si el hermano suele golpearme, no le abrazaría, sino le respectaría a distancia; sin pelear por lo tanto. El estado de ánimo interior debe quedar armonioso, sin dejar de tomar medidas en no atizar la situación. En realidad, todo es cuestión de rasa. Si Krisna tolera los diferentes aproches de los devotos – es Su derecho, es Dios y es grande en la tolerancia – nosotros también, tarde o temprano deberíamos adquirir la capacidad de tolerar diferentes impactos. Deberíamos adoptar esta práctica espiritual.

 55783775_2264556793566048_139661311284871168_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
Вопрос: Как мы должны видеть, воспринимать других? Вы упомянули на лекции, что обычно воспринимаем остальных на основе собственного ошибочного понимания и разных обремененностей, которых несем с собой. Но иногда мы также видим людей очень идеалистично, у нас очень идеализированное видение для них. Как правильно воспринимать, смотреть на других людей?
Свами Тиртха: Зависит от твоих сил. Потому что, если ваше видение слабое, если ваша сила слаба, тогда, хотя вы стараетесь видеть в других больше хорошего, чем то, что у них есть, они не могут развить эти качества. Хотя, если кто-то достаточно силен, он намеренно видит человека лучше, чем он есть, и тот сможет себя квалифицировать. Давайте возьмем пример. Маленький мальчик очень слабый, очень глупый, очень незначительный, очень непослушный. Но в глазах своего отца: „О, вот великий ученный будущего века!” Это реально? В настоящее время нет, но если отец достаточно тверд и готов помогать этому произойти, оно произойдет. Так что, если это искаженное видение служит нашей пользе, нашему романтическому пониманию – оно потерпит неудачу, потому что вы хотите служить себе. Но если это мощное видение пытается служить другой стороне, то оно не пропадет.
Вопрос Манджари: Разве не смешано обычно? Даже отец служит немного и самому себе, гордясь своим сыном.
Свами Тиртха: Немножко да. Потому что „Что я не успел сделать, он его сделает.” Но настоящий отец счастлив, если сын вырастет больше, чем он сам. Настоящий гуру счастлив, если ученик вырастет больше. Так где же реальность?
Спрашиваешь где реальность? Мечтай свою реальность. Знаете что такое нейролингвистическое програмирование? Означает: солгать лучший мир для себя. Это их техника, которую они пытаются применить. Что-то вроде этого. Где реальность? Где правда другого человека? Очень трудно найти. Но где реальность в моем собственном взгляде на него или нее? На самом деле надо достичь уровня атман и в этом отношении –видеть душу в другом человеке. Не только тело и ум, но и душу. А это реальность, не мое воображение.   
Вопрос Гиридхари: В своем ответе вы совершенно описали ситуацию: слабый человек просто поступит ошибочно, в то время как сильный может изменить другого. Как в ситуации с Махапрабху и двумя грешниками Джагай и Мадхай. Это однако редкая ситуация. Чаще всего бывает так, что и „мучитель”, и „жертва”, так сказать, одинаково сильны или одинаково слабы. Тогда каков выход из этого? У меня много предложений.
Свами Тиртха: Мое предложение воспевать больше, потому что тогда наши силы сориться уменьшаться, а силы действовать и ценить других будут нарастать. Очень важно то, что ты говоришь. Потому что однажды я спросил у одного ачарья: „А ссоры? Что мне делать, если начнутся какие-то интриги?” Он ответил: „Удару можешь ответить ударом, против политики можешь использовать политику, но это, увы, снижает твое сознание.” Немедленно. И потом добавил: „Если есть борьба, нет гопи-бхавы”. 
Так что если у нас есть какое-то несогласие на материальном уровне – так как оно обычно приходит оттуда, борьба между одним эго и другим – где духовность в этом? Поэтому лучше заниматься духовной практикой – больше воспевать, больше очищаться, стараться видеть настоящие качества других. Потому что атман не твой враг, атман твой брат. И все же, если мой брат время от времени бьет меня, то, возможно, я не стану обнимать его, но буду уважать его с небольшого расстояния; не буду с ним драться. Внутреннее настроение должно быть гармоничным и одновременно, принять некоторые меры предосторожности, чтобы не накалять ситуацию. Но на самом деле все это вопрос расы. Если Кришна терпит все различные подходы бхакт – конечно, Он – Бог, и Он также велик в терпении – мы также должны быть в состоянии, рано или поздно, терпеть различные воздействия. Мы должны принять это как духовную практику.