Archives

Calendar

January 2020
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for January 2nd, 2020

35078665_2169033013326269_1242539287182835712_n

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, morning, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
We should come to the platform of the light, of the soul. What does it mean? That below that level everything is darkness. We can also say: if you see any light, if you perceive any light in your body, in your mental capacities – this is due to the presence of the soul. Have you seen the eyes of any human being? There is shine in the eyes that captivates us. Why there is shine in the eyes of any person? Because there is the soul inside. If you look into the left eye of a person, you can see the atman. If you look into the right eye of a person, you can see Param-atman. Because both are represented. One is atman, the other is Param-atman, the soul and the Supersoul. This is why we like to look into the eyes of people. 
Scientists have made some psychological tests, tracking the eye of a person when observing another person’s face. Around the hair and the ears there are very few tracks; bad news for the hairdressers. But black focus around the eyes! If you try to keep a track when scanning around the face, everything is focused deeply around the eyes. Why? Because we perceive some essential vibration there. First this is like a sensual, perceived through the senses. But actually this is a way to go beyond the sensual perception. Have you ever felt something uneasy in your back, and when you turned, you saw that somebody is gazing at you? Because the energy is coming from there. Or do you remember when your spiritual master was gazing at you, piercing you? Because some energy is coming from there. There are some schools which appreciate the vision of the master so much, that they are striving for achieving that vision. 
Therefore they say that the eye is the mirror of the soul. This is a very subtle gate of the body. This is an entrance and an exit also. Information is coming in and power is going out. So, be careful what you are observing and be careful how you look at others. 
And if the eye is the mirror of the soul, do you know the second part of this parallel? The face is the mirror of your mind. Your eyes are the mirror of your soul and the face is the mirror of your mind. And it is said after forty you are responsible for your face. Before you are young and it doesn’t matter. But after that you have to come to a certain level of purity of mind – then your face will shine that purity. 
So, the light is inside. Therefore we want to see, we want to look into the eyes of others – because there we can see the presence of the soul. Wherever there is light, it is due to the presence of the spiritual light. 
“If in any way, by the soul’s introspection you can perceive the soul, then whatever value you had assigned to this whole material manifestation will turn into ashes. You will see, “My real identification is here within! It is so wonderful, and valuable, and independent of all the hallucinations I was suffering from by coming in contact with the external world. The inner domain is so high, and my consciousness was focused so low, on such nasty things.” That is the highest way to control one’s senses, one’s charm for the world, for wealth, women, and popularity”.[1]
Yet, this is not rejecting the objects of the world; our vision is life-positive, life pro. But we should be intelligent enough to see what is limited and thirsty enough to search for what is unlimited. 
Question of Dragi: I couldn’t understand from this lecture what the highest way of controlling the senses is. And if you allow me, I want to ask one personal question. If a person is in a temporary state and he practices a meditational yoga which is unstable, what is the exit? 
Swami Tirtha: Concerning the first part of your question: what is the solution, or what is the best control; actually it was said: come to the spiritual platform. Because from the spiritual platform we can see everything nicely and we can control everything nicely. Because we have to control the impulses of the senses, of the different sense objects and also the impulses of the inner, mental capacities. So, the best is not the individual technique, but a general victory: come to the spiritual platform. And how to come to the spiritual platform?  How to achieve some spiritual realization? Our suggested process is chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If we chant in the proper mood, in the proper dedication, a subtle change will start in our system. This is like a talk to Krishna, to God. And also it’s a vibration. Actually our body is made up of different wave lengths of vibrations. So, if we harmonize our body with the transcendental vibration, it will have a very positive effect. This is the answer to your second question also – what is the solution, or what the exit from the complications of life is – this is the spiritual solution. 
So, please try to go beyond the senses. This beautiful prayer will help you. Take the holy name with you and pray not only when you are in trouble. That’s true, if you pray when you are in trouble, when you share your trouble with God or with vaishnava, then it will diminish. But pray also when you are happy, because if you share your happiness, it will multiply.     
 
1. The Golden Staircase, Ch.1 Seeing Beyond The Perception Of The Senses, by Shrila Shridhar Maharaj

 35078665_2169033013326269_1242539287182835712_n

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai reggeli tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
El kell, hogy jussunk a világosság, a lélek szintjére. Mit jelent ez? Ez alatt a szint alatt minden sötétségben van. Azt is mondhatjuk, hogy ha látsz bármiféle fényt, ha bármiféle fényt érzékelsz a testedben, szellemi képességeidben – ez a lélek jelenlétének köszönhető. Láttad már egy embernek a szemét? Ott a ragyogás, ami elbűvöl bennünket. Miért van ott a ragyogás mindenkinek a szemében? Mert belül, ott a lélek. Ha valakinek a bal szemébe nézel, láthatod az átmant. Ha pedig valakinek a jobb szemébe pillantasz, láthatod a Param-átmant. Mert mindkettő képviselve van. Az egyik az átman, a másik a Paramátman, a lélek és a Felsőlélek. Ezért szeretünk az emberek szemébe nézni. 
Tudósok végeztek pár pszichológiai tesztet, melyben követték a vizsgálati alany szemét, miközben az egy másik ember arcát vizsgálta. A haj és a fülek körül nagyon kevés nyomvonal van; ez rossz hír a fodrászok számára. De a szemek körül fekete fókuszt észleltek! Ha megpróbálod nyomon követni, mit tesz a szem miközben az arcot szkenneli, láthatod, hogy minden mélyen a szem körül összpontosul. Miért? Mert ott valami alapvető rezgést észlelünk. Először ez egy érzéki tapasztalás. De valójában ez egy módja annak, hogy túllépjük az érzékszervi észlelésen. Éreztél már valaha valami kellemetlen érzést a hátadban, s amikor megfordultál, azt láttad, hogy valaki téged bámul? Mert az energia a szemből jön. Vagy emlékszel rá, amikor a lelki tanítómestered rád szögezi a tekintetét, amikor metszően rád néz? Mert a szeméből energia sugárzik. Vannak olyan iskolák, melyek oly nagyra értékelik a lelki tanítómester nézését, hogy igyekeznek elkapni azt. 
Ezért mondják azt, hogy a szem a lélek tükre. A szem egy nagyon finom kapuja a testnek; egy bejárat és kijárat is egyben. Információ megy be és erő jön kifelé. Tehát, légy óvatos, hogy mire fordítod a figyelmedet, és légy körültekintő, miként nézel másokra! 
S ha a szem a lélek tükre, ismeritek-e ennek a párhuzamnak a második részét? Az arc az elméd tükre. A szemed a lelked tükre, az arcod pedig az elmédé. S azt mondják, hogy negyvenéves korod után te vagy a felelős az arcodért. Előtte, amíg fiatal vagy, nem számít. De utána el kell érni az elme egy bizonyos fokú tisztaságát – s akkor az arcod ettől a tisztaságtól fog ragyogni. 
Tehát, a fény belül van. Ezért akarjuk látni, ezért akarunk a másik szemébe nézni – mert ott láthatjuk a lélek jelenlétét. Ahol fény van, az a lélek jelenlétének a fénye. 
„Ha valamilyen módon, a lélek önmegfigyelése révén képes vagy érzékelni a lelket, akkor bármilyen értéket is tulajdonítottál ennek az egész anyagi megnyilvánulásnak, az hamuvá lesz. Meglátod, „Az igazi önazonosságom itt van belül! Olyan csodálatos, értékes és független mindattól a hallucinációtól, melytől szenvedtem, amikor kapcsolatba léptem a külvilággal. A belső tartomány oly magasztos, a tudatom pedig annyira alacsony és undorító dolgokra koncentrált.” Ez a legmagasabb mód az érzékeink, a világ, a gazdagság, a nők, és a hírnév bűvöletének kontrollálására.”.[1]
Azonban ez nem a világ tárgyainak az elutasítását jelenti; a mi szemléletünk az életről pozitív, életpárti. De elég intelligenseknek kell lennünk ahhoz, hogy lássuk mi az, ami korlátozott, és eléggé kell szomjúhoznunk azt, ami határtalan. 
Dragi kérdése: Nem értettem ebből a tanításból azt, hogy mi a legmagasabb módja az érzékek szabályozásának. S ha megengeded, feltennék egy személyes kérdést. Ha egy személy átmeneti állapotban van, és meditációs jógát gyakorol, mely nem stabil, mi a kiút? 
Szvámí Tírtha: A kérdésed első részével kapcsolatban, hogy mi a megoldás, vagy mi a legjobb kontroll; valójában erről volt szó: juss el a lelki szintre! Mert a lelki szintről mindent pontosan látunk, és mindent jól tudunk kontrolálni. Ellenőrzésünk alatt kell tartanunk az érzékekből, a különböző érzéktárgyakból érkező benyomásokat és a belső mentális képességek impulzusait is. Tehát, a legjobb nem valamiféle egyéni technika, hanem egy általános győzelem: juss el a lelki szintre! Hogy miként? Hogyan lehet elérni valamilyen spirituális megvalósítást? Az általunk javasolt folyamat a szent nevek zengése. Haré Krsna, Haré Krsna, Krsna Krsna, Haré Haré. Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré. Ha a megfelelő hangulatban, megfelelő odaadással zengjük a szent neveket, egy finom változás fog elkezdődni a rendszerünkben. Ez olyan, mint egy beszélgetés Krsnával, Istennel. S egy rezgés is. Valójában a testünk különböző hullámhosszú rezgésekből áll. Tehát, ha a transzcendentális rezgéssel harmonizáljuk a testünket, akkor ennek egy nagyon pozitív hatása lesz. Ez egyben válasz is a második kérdésedre – mi a megoldás, vagy mi a kiút az élet nehézségeiből – ez a spirituális megoldás. 
Tehát, kérlek benneteket, próbáljatok meg túljutni az érzékeken! Ez a gyönyörű fohász segíteni fog. Vigyétek magatokkal a szent nevet, és ne csak akkor fohászkodjatok, ha baj van! Ez igaz – ha bajban vagytok és fohászkodtok, amikor megosztjátok Istennel vagy a vaishnavákkal a problémáitokat, azok elenyésznek. De fohászkodjatok akkor is, ha boldogok vagytok, mert ha megosztjátok, az örömötök megsokszorozódik.     
 
1.  Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 1. fejezet „Az érzéki észlelés határán túli látás “

 35078665_2169033013326269_1242539287182835712_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Трябва да стигнем до нивото на светлината, на душата. Какво означава това? Че надолу от това ниво всичко е мрак. Можем да кажем също: ако долавяте някаква светлина в тялото си, в умствените си способности – това се дължи на присъствието на душата. Виждали ли сте очите на кое да е човешко същество? В очите има блясък, който ни пленява. Защо е този блясък в очите на човека? Заради душата, която е вътре. Ако погледнете в лявото око на човека, може да видите атман. Ако погледнете в дясното му око, може да видите Парам-Атман. И двамата присъстват. Единият е атман, другият Парам-Атман, душата и Свръхдушата. Затова обичаме да гледаме в очите на хората. 
Учените са правили психологически тестове, проследяващи човешкото око докато наблюдава лицето на друг човек. Съвсем кратка обиколка около косата и ушите; лоши новини за фризьорите. Но черен фокус около очите! Ако се опитате да проследите с линия наблюдението на лицето, всичко е дълбоко фокусирано около очите. Защо? Защото там усещаме някаква същностна вибрация. На пръв поглед може да се каже, че това е усещане на сетивата. Ала всъщност е начин да се премине отвъд сетивното възприятие. Усещали ли сте понякога някакво притеснение с тила си, а когато се обърнете, виждате, че някой се е втренчил във вас? Това е защото оттам идва енергия. Или пък спомняте ли си когато духовният ви учител се взира във вас, сякаш ви пронизва? Това е защото оттам идва енергия. Има школи, които ценят погледа на духовния учител толкова много, че жадуват да получат този поглед. 
Затова се казва, че окото е огледалото на душата. Това е много фина врата в тялото. Тя е вход, а също и изход. Влиза информация, а излиза сила. Така че внимавайте какво разглеждате и също така внимавайте как гледате другите. 
А щом окото е огледалото на душата, знаете ли втората половина на тази аналогия? Лицето е огледалото на ума. Вашите очи са огледало на душата ви, а лицето ви е огледало на вашия ум. И се казва, че след четиридесет годишна възраст носите отговорност за физиономията си. Докато сте млади няма значение. Ала след това трябва да достигнете до известно ниво на чистота на ума; тогава лицето ви ще сияе с тази чистота. 
И така, светлината е вътре. Затова искаме да видим, искаме да гледаме в очите на другите – защото там можем да доловим присъствието на душата. Където и да има светлина, това е заради присъствието на духовната светлина. 
„Ако по някакъв начин чрез душевна интроспекция можете да съзрете душата, тогава каквато и стойност да сте придавали на това материално проявление ще се превърне на пепел. Ще почувствате: „Истинската ми идентичност е тук, вътре. Тя е тъй дивна и скъпоценна, и незасегната от всички халюцинации от които съм страдал в съприкосновението си с външния свят. Вътрешният душевен мир е толкова възвишен, а съзнанието ми се е съсредоточавало толкова в ниското, в толкова противни неща.” Това е най-извисеният начин да се овладеят сетивата, очарованието на човека от света, от богатството, жените и известността.”[1]
При все това тук не става дума за отхвърляне на обектите от света; нашето виждане е за живота, про живота. Но трябва да сме достатъчно интелигентни да виждаме пределното и достатъчно жадни да търсим безпределното. 
Въпрос на Драги: Не можах да разбера от тази лекция кой е най-висшият начин за овладяване на сетивата. И ако позволявате, бих искал да задам един личен въпрос. Ако човек е в едно временно състояние и практикува медитативна йога, която е нестабилна, какъв е изходът? 
Свами Тиртха: Относно първата част на въпроса ти – какво е решението, какъв е най-добрият контрол – всъщност беше казано: стигнете до духовното ниво. Защото от духовното ниво можем да виждаме всичко ясно и добре да го контролираме. Тъй като трябва да овладяваме импулсите на сетивата, на различните сетивни обекти. А също и вътрешните си, умствени импулси. Така че най-доброто е не някаква индивидуална техника, а цялостна победа: самото достигане до духовното ниво. А как да стигнем до духовното ниво? Как да постигнем духовно осъзнаване? Нашият препоръчан процес е възпяването на светите имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ако възпяваме в подходящото настроение, с вярната посветеност, една фина промяна ще започне в нас. Това е като разговор с Кришна, с Бога. Също така е и вибрация. Всъщност тялото ни е изградено от различни по дължина вибрационни вълни. Така че ако хармонизираме тялото си с трансценденталната вибрация, това ще има много положителен ефект. Това е и отговорът на втория ти въпрос – какво е решението, какъв е изходът от усложненията на живота –  духовното решение. 
Затова моля ви, стремете се да минете отвъд сетивата. Тази красива молитва ще ви помогне. Вземете святото име със себе си и се молете не само когато сте в беда. Вярно е, че ако се молите когато сте в беда, ако споделяте проблемите си с Бога или с ваишнавите, те ще намалеят. Но молете се и когато сте щастливи, защото ако споделяте щастието си, то ще се умножава.     
 
1.   „Златната стълба”, Гл.2 „Виждане отвъд възприятието на сетивата”, от Шрила Шридхара Махарадж

 35078665_2169033013326269_1242539287182835712_n

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, утром, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
Мы должны подняться на уровень света, души. Что это означает? Что ниже этого уровня все темнота. Можем сказать также: если улавливаете какой-то  свет в своем теле, в своих умственных способностях – это связано с присуствием души. Вы видели глаза человеческого существа? В глазах есть блеск, который нас пленяет. Почему в глазах любого человека есть сияние? Потому что внутри есть душа. Если посмотрите в левый глаз человека, можете увидеть атман. Если посмотрите в его правый глаз, можете увидетье Парам-Атман. И оба присутсвуют. Один это атман, другой Парам-Атман, душа и Сверхдуша. Вот почему нам нравится смотреть людям в глаза.
Ученные проводили ряд психологических тестов, отслеживая взгляд человека при наблюдении за лицом другого человека. Совсем коротко осмотр около волос и ушей; плохие новости для парикмахеров. Но черный фокус вокруг глаз! Если вы попытаетесь сохранить след при сканировании вокруг лица, все вокруг будет сосредоточено вокруг глаз. Почему? Потому что там ощущаем существенную вибрацию. На первый взгляд может показаться, что это восприятие чувств. Но на самом деле это способ выйти за пределы чувственного восприятия. Вы когда-нибудь чувствовали что-то неприятное в своей спине, и когда вы повернулись, вы увидели, что кто-то смотрит на вас? Это потому что оттуда идет энергия. Или же помните когда ваш духовный учитель взирает на вас, пронзает вас? Это потому что оттуда идет энергия. Есть школы, которые ценят взгляд духовного учителя настолько, что жаждают получить этот взгляд. 
Поэтому сказано, что глаз это зеркало души. Это очень тонкая дверь в теле. Она вход, а также и выход. Входит информация, а выходит сила. Так что будьте осторожны с тем, что вы наблюдаете, и будьте осторожны с тем, как вы смотрите на других.
А раз уж глаз это зеркало души, вы знаете вторую половину этой аналогии? Лицо это зеркало ума. Ваши глаза зеркало души, а лицо это зеркало вашего ума. И сказано, что после сорокалетнего возраста вы несете ответственность за свою физиономию. Пока вы молоды не имеет значения. Но потом надо достичь до определенного уровня чистоты ума; тогда ваше лицо будет сиять этой чистотой. 
И так, свет внутри. Поэтому хотим видеть, хотим смотреть в глаза другим – потому что там можем уловить присутствие души. Где бы то ни был свет, то это из-за присутствия духовного света. 
„И если, так или иначе, через самоанализ души мы сможем постичь душу, тогда, какой бы ни была для вас ценность всего этого материального проявления, она обратится в прах. Вы увидите: „Моя истинная природа здесь, внутри! Она столь удивительна и бесценна, и полностью независима от всех галлюцинаций, из-за которых я так сильно страдал, соприкасаясь с этим внешним миром. Внутренний мир столь возвышен, а мое сознание было сосредоточено так низко, на таких отвратительных вещах”. Это высочайший способ обрести контроль над чувствами, контроль над очарованностью человека этим миром, богатством, женщинами и славой.”[1]
Тем не менее, это не отвергает объекты мира; наше видение жизни позитивно, про жизнь. Но мы должны быть достаточно умными, чтобы видеть то, что ограничено, и достаточно жаждать найти то, что безгранично.
Вопрос Драги: Я не успел понять на этой лекции какой самый высший способ овладеть чувствами. И если позволите, я бы хотел задать один личный вопрос. Если человек находится во временном состоянии и практикует медитативную йогу, которая нестабильна, каков выход? 
Свами Тиртха: Относительно первой части твоего вопроса: каково решение или каков наилучший контроль – на самом деле было сказано: дойдите до духовного уровня. Потому что с духовного уровня можем видеть все ясно и хорошо его контролировать. Так как надо овладевать импульсы чувств, разных чувственных объектов. А также и свои внутренние, умственные импульсы. Так что лучшее это не какая-то индивидуальная техника, а общая победа: подняться на духовную платформу. А как достичь духовного уровня? Как достичь духовного осознавания? Наш предложенный процесс – воспевание святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если мы будем воспевать в правильном настроении, в правильной преданности, у нас начнутся тонкие изменения. Это как разговор с Кришной, с Богом. А также и вибрация. На самом деле наше тело состоит из волн различной длины. Так что если мы гармонизируем свое тело с трансцендентной вибрацией, это будет иметь очень положительный еффект. Это также ответ на твой второй вопрос – каково решение или каков выход из трудностей жизни – это духовное решение.
Поэтому, пожалуйста, попробуйте выйти за пределы чувств. Эта прекрасная молитва поможет вам. Возьмите с собой святое имя и молитесь не только тогда, когда у вас проблемы. Это правда, что если вы молитесь, когда у вас проблемы, если вы делитесь своими проблемами с Богом или с вайшнавами, тогда они уменьшатся. Но молитесь также, когда вы счастливы, потому что, если вы поделитесь своим счастьем, оно умножится.
 
1.  „Золотая лестница”, Гл.2 „Видение за пределами восприятия чувств”, Шрила Шридхара Махарадж