Archives

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for August 22nd, 2019

жената-птици

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

 

 

Question of Yamuna: Why the soul through reincarnations is forgetting the previous events? Don’t we need this in order to make the connection and get the picture? Isn’t it more useful to us to remember rather than to forget? Krishna says in the Gita that: “I am the forgetfulness.”[1] Why does this forgetfulness come to us not through maya, but through Krishna?

Swami Tirtha: In good case it comes through Krishna; in general case it comes through maya.

Yamuna: So, to put the question: when the body dies and the soul reincarnates in another body, is the forgetfulness coming from Krishna or is it coming from maya? And why is it necessary for the soul to forget the previous experience? Isn’t it rather necessary to make the cross-references and stop feeling rebellious that: ‘I am the victim. I don’t deserve that!’

Swami Tirtha: I like this last part. So, in ordinary cases forgetfulness comes from maya, illusion, but in special cases it comes from Krishna. Just like remembrance also comes from Krishna. They all have a big part to play in our system. Because forgetfulness covers not only our previous merits and achievements, but also our mistakes, our big faults and our failures. Many people think: ‘Oh, it would be so nice to have an impression of my previous lives. Because in this lifetime I am suffering so much that definitely I want to have the information of my previous lifetimes!’ But my dear brothers and sisters, if you suffer today, what was your story last time? Same! So, why do you want to remember that much? It’s better to have it covered. It is not by chance that there’s something you forget, something you remember. Especially with a sincere practitioner this is also under divine guidance. So, don’t poke your nose into your past soup. Lord Buddha was said to remember one thousand lifetimes back. But he was powerful enough to carry the burden of thousand lifetimes. We are so weak even to tolerate the burden of one, this present lifetime. And then we want to see the others? Didn’t you have enough in this lifetime? Why do you want to know the previous ones and the upcoming ones? One element of sharanagati is to accept Krishna as the maintainer and the protector. If He wants to protect us by making us remember something, then we should accept. If He wants to protect us by making us forget something, we should accept that also. This is for our benefit.

Otherwise if we always know permanently something, it might become boring. And it is said that Krishna likes the fresh gopies. This is His nature. Sometimes it’s good to forget about something. Because then it will feel like new. Permanent and complete consciousness and memories – it’s a heavy burden. Sometimes we even have to pray for forgetfulness. ‘Please, my Lord, help me to forget about my mistakes! Help me to forget about the shadows of others’, because that is not the real thing. The real thing is something essential, it’s not the shadow. The light is always ahead of us and the shadow is always at our back. This should be our approach and we shouldn’t worry. Even if you want to remember, by age Krishna will provide you the forgetfulness. 

Yamuna: That’s bothering. 

Swami Tirtha: No, that’s sweet. Because what is it we shall remember at the end? Not so much, because philosophy is too complicated. ‘Yes, some years back I was able to see, but not anymore. So, I didn’t read the Gita for twenty years now. And I heard so many teachings, but I cannot remember anything. But one thing I remember is… how was that? Hare Krishna! Yes! I remember this!’

So, we shouldn’t be too proud of our knowledge and of our understanding, because Krishna will remove it very easily. When we are young… Bhaktivinod Thakur said: “When I was young I was collecting knowledge! And I thought that this is the way; but now in my old age I see that knowledge made a fool out of me. Now I am so old and I am so incapable to enjoy life. And what a misfortune – I forgot to worship you, my Lord!”[2] This is something essential; this is what we should not forget. Not very complicated – He is there, don’t forget about Him!

So, remembrance, knowledge and forgetfulness also come from the divine source. And we should be sure, that whatever is necessary for our benefit, for our connection back home – it will be provided. Some might reach the same destination by knowledge; others might reach it by forgetfulness. So, it’s a kind of special duty if we remember our past lives. And actually if we analyze the present situation, we should be able to understand the past and also the future. Because the present is the future of the past and the past of the future.

But we should never forget that we are spiritual sparks. Sharing the divine qualities. He is eternal, we are also eternal. He is shining, we are also shining a little bit, reflecting something. Because if we forget about that, then we compromise the divine glory, so to say.

So, in one sense you are all great! I don’t want to flatter you, but you are great! You are part of a divine plan. Not only by dedicating yourself, but ontologically, by nature, you are all part of a divine plan. So, the more we realize this, the closer we are. Because there is a dignity of the soul. It’s not only the horror of the body. And also there is the joy of self. So it is this we should not forget.

 

[1] Bhagavad Gita 15.15

[2] See Bhaktivinod Thakur’s song: Vidyara vilase

 жената-птици

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

Jamuná kérdése: Miért van az, hogy a lélek a reinkarnációk során elfelejti a korábbi történéseket? Nincs erre szükségünk a kapcsolatteremtés céljából, vagy azért, hogy vegyük a lapot? Nem hasznosabb számunkra az emlékezés, mint a felejtés? Krsna azt mondja a Gítában, hogy: „Én vagyok a feledékenység.”[1] Miért Krsnán és nem a máján keresztül jön a feledékenység?

Szvámí Tírtha: Jó esetben Krsnán keresztül; általában viszont a máján keresztül érkezik.

Jamuná: Tehát, az a kérdés, hogy amikor a test meghal, és a lélek reinkarnálódik egy másik testbe, akkor a feledékenység Krsnától jön-e, vagy májától? S miért van szüksége a léleknek, hogy elfelejtse a korábbi tapasztalást? Nem inkább arra volna szükség, hogy kereszthivatkozásokat tegyünk (összekapcsoljuk a jelenlegi életünket a múltbeliekkel), és leállítsuk azt a lázadó érzést, hogy: ‘Én vagyok az áldozat. Ezt nem érdemlem!’

Szvámí Tírtha: Ez utóbbi tetszik nekem. Tehát, általában a feledékenység májától, az illúziótól származik, különleges esetekben, viszont Krsnától. Éppúgy, mint az emlékezés, mely szintén Krsnától ered. Mindegyik nagy szerepet játszik a működésünkben. Ugyanis a feledékenység nem csupán a korábbi érdemeinket, eredményeinket fedi el, hanem a tévedéseinket, a nagy botlásainkat és a kudarcainkat is. Sokan azt gondolják, hogy: ‘Olyan jó volna, ha lenne tudomásom a korábbi életeimről. Annyira szenvedek ebben az életben, hogy mindenképpen tudni akarok az előző életeimről!’ De kedves testvéreim, ha ma szenvedtek, mi lehetett a korábbi történetetek? Ugyanaz! Nos, akkor miért akartok annyira emlékezni? Jobb, ha rejtve marad. Nem véletlen, hogy valamit elfelejtesz, és valamire emlékezel. Főleg egy komoly gyakorló esetében ez is isteni irányítás alatt áll. Tehát, ne üsd bele az orrod a múltbéli levesedbe! Azt mondják, hogy az Úr Buddha ezer korábbi életére emlékezett vissza. De ő elég erős volt ahhoz, hogy ezer élet terheit elviselje. Mi még ahhoz is gyengék vagyunk, hogy ennek az egy életnek a súlyát kibírjuk. S akkor a többit is látni akarjuk? Nem elég mindaz, amit erre az életre kaptál? Miért szeretnéd ismerni az előzőeket és a soron következőket? A saranágati egyik eleme, hogy elfogadjuk Krsnát fenntartóként és védelmezőként. Ha Ő szeretne megvédelmezni bennünket azáltal, hogy lehetővé teszi számunkra az emlékezést, akkor azt el kell fogadnunk. Ha azáltal akar megvédelmezni bennünket, hogy segít elfeledni valamit, akkor azt is el kell fogadnunk. Ez a mi érdekünkben történik.

Máskülönben, ha állandóan tudunk valamiről, akkor az unalmassá válhat. S azt mondják, hogy Krsna szereti az új gópikat. Ez a természetéből fakad. Néha jó megfeledkezni valamiről, mert akkor az az újdonság erejével hat. Az állandó, a teljes tudatosság és emlékezés – súlyos terhet jelent. Néha még a felejtésért is fohászkodnunk kell. ‘Kedves Uram, kérlek, segíts elfeledkeznem a hibáimról! Kérlek, segíts elfeledkeznem mások árnyékáról, mert az nem valós! Az az alapvető fontosságú, ami valódi, nem az árnyék. A fény mindig előttünk van, az árnyék pedig mindig mögöttünk. Ily módon kellene közelítenünk a dolgokhoz, és nem pedig aggódnunk. Még ha emlékezni akarsz is, a korod előrehaladtával Krsna ellát téged feledékenységgel. 

Jamuná: Ez kellemetlen. 

Szvámí Tírtha: Nem, ez édes. Mert mire is kell a végén emlékeznünk? Nem túl sok mindenre, mert a filozófia túl bonyolult. ‘Igen, néhány évvel ezelőtt, még láttam, de most már nem. Szóval már húsz éve nem olvastam a Gítát. Olyan sok tanítást hallgattam, de semmire sem emlékszem. De van egy dolog, amire igen… hogy is volt az? Haré Krsna! Igen! Erre emlékszem!’

Tehát, ne legyünk túl büszkék a tudásunkra és a megértésünkre, mert Krsna nagyon könnyedén el fogja venni. Amikor még fiatalok vagyunk… Bhaktivinód Thákur azt mondja: “Amikor még fiatal voltam, az ismereteket gyűjtöttem! S azt gondoltam, hogy az az út; de most aggon, látom, hogy a tudás ostobává tett. Most már olyan öreg vagyok, hogy képtelen vagyok élvezni az életet. S milyen szerencsétlenség, hogy elfelejtettelek imádni Téged Uram!”[2] Ez valami nagyon lényeges; ez az, amiről nem szabad elfeledkeznünk. Nem túl bonyolult – Ő ott van, és ne feledkezz meg Róla!

Tehát az emlékezés, a tudás és a felejtés szintén az isteni forrásból származik. S bizonyosnak kell lennünk abban, hogy bármi is az, amire szükségünk van a saját érdekünkben, hogy visszataláljunk az otthonunkba – megkapjuk. Néhányan a tudás által érhetik el ugyanazt a célállomást; míg mások felejtés által. Tehát egyfajta különleges feladat, ha emlékszünk a korábbi életeinkre. S valójában, ha megvizsgáljuk jelen helyzetünket, meg kell tudnunk érteni a múltat és a jövőt is. Mert a jelen a jövője a múltnak, és a múltja a jövőnek.

De soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy lélekszikrák vagyunk. Osztozunk az isteni tulajdonságokban: Ő örök, s mi is örök lelkek vagyunk. Ő ragyog, s mi is ragyogunk egy kicsit, visszatükrözve valamit. Mert, ha elfeledkezünk erről, akkor, hogy úgy mondjam, lejáratjuk az isteni dicsőséget.

Tehát, egyfajta értelemben, ti mindannyian nagyszerűek vagytok! Nem akarok bókolni nektek, de nagyszerűek vagytok! Részesei vagytok az isteni tervnek. Nem csupán az elköteleződésetek miatt, hanem ontológiailag, természetetekből adódóan, mindannyian részesei vagytok az isteni tervnek. Úgyhogy minél jobban megértjük ezt, annál közelebb állunk. Mert létezik a lélek méltósága – nem csak a test rémálma – s az önvaló öröme is. Tehát ez az, amiről nem szabad elfeledkeznünk.

[1] Bhagavad-gítá 15.15.

[2]  https://sites.google.com/site/bhadzsantar/home/054vidyaravilase

Bhaktivinód Thákur dala

 жената-птици

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

 

 

Въпрос на Ямуна: Защо душата, преминавайки през преражданията, забравя предишните случки? Не са ли ни нужни те, за да направим връзката и да добием цялостна представа? Не е ли по-полезно за нас да помним, отколкото да забравяме? Кришна казва в „Гита”: „Аз съм забравата.”[1] Защо тази забрава идва при нас не чрез мая, а чрез Кришна?

Свами Тиртха: В добрия случай идва чрез Кришна; в общия случай идва чрез мая.

Ямуна: Да задам въпроса така: когато тялото умре и душата се прероди в друго тяло, забравата от Кришна ли идва или от мая? И защо е необходимо за душата да забравя предишната си опитност? Не е ли нужно вместо това да направи връзката и да престане да се бунтува: „Аз съм жертва. Не заслужавам това.”

Свами Тиртха: Последната част ми хареса. И така, в обичайния случай забравата идва от мая, илюзията, но в специални случаи тя идва от Кришна. Точно както и помненето също идва от Кришна. И двете играят голяма роля за нас. Защото забравата покрива не само предишните ни заслуги и постижения, но също и нашите грешки, големите ни недостатъци и провали. Много хора си мислят: „О, колко би било хубаво да си спомням предишните си животи. Защото в този живот страдам толкова много, че определено бих искал да имам информация за предишните си животи.” Но скъпи мои братя и сестри, щом страдате днес, каква е била предишната ви история? Същата! Тогава защо толкова много искате да я помните? По-добре да остане покрита. Не е случайно, че нещо забравяте, а нещо помните. Особено при искрения практикуващ, това също е под божествено водачество. Затова не си врете носа в супата на миналото си. Казват, че Бог Буда си спомнял хиляда предишни живота. Но той е бил достатъчно силен да понесе товара на хиляда живота. А ние сме толкова слаби, че не издържаме бремето и на един – настоящия си живот. И на това отгоре искаме да знаем и другите си животи? Не ви ли е достатъчен този? Защо искате да знаете предишните, че и предстоящите? Един от елементите на шаранагати (отдадеността) е да приемаме Кришна за наш поддръжник и закрилник. Ако Той иска да ни защити като ни кара да си спомняме нещо, трябва да приемем това. Ако иска да ни защити като ни кара да забравим нещо, трябва да приемем и това. То е за наше добро.

Иначе ако постоянно знаем нещо, то може да ни омръзне. А се казва, че Кришна харесва новите гопи. Такъв Му е нравът. Понякога е добре да забравиш нещо. Защото тогава то ти се струва ново. Постоянно и напълно да съзнаваш и помниш – това е тежко бреме. Понякога дори се молим да забравим. „Моля те, Господи, помогни ми да забравя грешките си! Помогни ми да забравя за сенките на другите,” защото това не е истинското нещо. Истинското нещо е съществено, то не е сянка. Светлината винаги е пред нас, а сянката винаги е зад гърба ни. Такъв трябва да подходът ни и не бива да се тревожим. Дори и да искате да помните, с възрастта Кришна ще ви осигури забрава. 

Ямуна: Това е притеснително. 

Свами Тиртха: Не, сладостно е. Защото какво ще си спомняме в края? Не кой знае колко много, тъй като философията е твърде сложна. „Преди години можех да виждам, ала вече не. Не съм чел „Гита” вече от двайсет години. Чул съм толкова много учения, но не мога да си спомня нищо. Само че едно нещо си спомням… как беше? Харе Кришна! Да!Това го помня.”

Така че не бива твърде много да се гордеем със своето знание и разбиране, защото Кришна с лекота ще ги отнеме. Бхактивинод Тхакур казва: „Когато бях млад, събирах знание! И си мислех, че това е пътят; ала сега в старостта виждам, че знанието ме е превърнало в глупак. Вече съм толкова стар, толкова неспособен да се наслаждавам на живота. И уви – аз забравих да те обожавам, мой Господи!”[2] Това е нещо същностно, то е, което не бива да забравяме. Не е никак сложно – Той съществува, не Го забравяйте!

И така, помненето, знанието и забравата също идват от божествен източник. И трябва да сме сигурни, че каквото ни е необходимо за наше благо, за да намерим нишката обратно към дома – то ще ни бъде дадено. Някои може да стигнат дотам чрез знание; други може да стигнат чрез забрава. Така че това е един вид специален дълг, ако помним предишните си животи. И всъщност ако анализираме настоящата ситуация, би трябвало да можем да разберем миналото, а също и бъдещето. Защото настоящето е бъдещето на миналото и миналото на бъдещето.

Но не бива никога да забравяме, че сме души от духа, че споделяме божествените качества. Бог е вечен, ние също сме вечни. Бог е сияен, ние също сме мъничко сияйни, отразяваме нещичко. Защото ако забравим това, тогава компрометираме Божията слава, така да се каже.

Така че в един смисъл вие всички сте велики! Не искам да ви лаская, но сте велики! Вие сте част от божествения план. Не само защото сте се посветили, но онтологично, по самата си природа, всички сте част от божествения план. И колкото повече осъзнаваме това, толкова по-близо сме. Защото съществува достойнството на душата. Не е просто ужасът на тялото. Съществува радостта на душата. Нея не бива да забравяме.

[1] „Бхагавад Гита” 15.15

[2] От песента на Бхактивинод Тхакур „Видяра виласе”

 жената-птици

Pregunta de Yamuna: Por que el alma, pasando por reencarnaciones , ae olvida del pasado? Acaso no lo necesitamos para hacer conexión y obtener imagen completa? No nos resultaría mas útil recordar que olvidar? Krishna dice en la Gita: “Yo soy el olvido.”[1]  Por que el olvido  no viene a nosotros por medio de  maya, sino a través de Krishna? 
Swami Tirtha: En buen caso viene por medio de Krishna, en caso general viene  a través de Imaya. 
Yamuna: Preguntando de otro modo: Cuando el cuerpo  muera y el alma se reencarne en otro cuerpo, como viene el olvido – a traves de Krishna o de maya? Y además, por que  el alma debe olvidar la experiencia anterior? No seria necesario en vez de ello establecer la conexión y dejar de rebelarse:  ‘Soy la victim y no lo merezco!’
Swami Tirtha: Me ha gustado la ultima parte. Bueno, en el caso habitual el olcido viene a través de  maya, la ilusión, pero en casos especiales viene a través de Krishna al igual que el recuerdo. En ambos casos es importante para nosotros. Puesto que con el olvido quedan cubiertos no solo nuestros meritos y en definitiva quisisera tener información dee aquellas vidas mias.adquisiciones sino también nuestros errores, nuestros defectos y derrotas. Mucha. Mucha gente cree :‘Oh, seria bien no recorder las vidas pasadas. Es que estoy sufriendo tanto en esta vida y quisiera informarme de aquellas vidas mias!’ Por lo tanto, hermanos mios, si estais sufriendo ahora, hoy, que tal ha sido vuestra historia anterior? La misma! Entonces, por que quereis recordarla? Mas vale dejar encubierta aquella vida . No es por azar que os olvideis de algo mientras que recordeis otro algo. Para los practicantes sinceros todo ello depende del guía divino. Dejad de remover con las narices la sopa del pasado. Dicen que Dios Buda But afirmaba haber recordado mil vidas anteriores. Nosotros somos tan débiles que apenas  llegamos a soportar el fardo de una sola vida – nuestra vida actual. Y por encima de todo queremos saber algo de nuestras vidas anteriores? Acaso no os basta la vida actual y quereis saber algo de las vidas pasadas y venideras? Un elemento de  sharanagati (la dedicacion) es aceptar a Krishna como nuestro mantenedor y protector. Si El quiere protegernos obligándonos a recordar algo, debemos aceptarlo. Si El quiere defendernos obligándonos a recordar algo, debemos asimismo aceptarlo. Es por nuestro beneficio.
Por otra parte, si sabemos algo en permanencia podemos fastidiarnos, Se ha dicho que a Krisna le gustan gopies recien llegados. Es de Su naturaleza. A veces resulta bueno olvidar algo.Entonces nos parece que es algo nuevo. Recordar y estar siempre consciente de algo – es un fardo demasiado pesado.A. veces  rogamos por el olvido: ‘Por favor, Dios mio, ayúdame a olvidar mis errores! Ayudame a olvidar las sombras de los demás!, Puesto que no es lo rela, lo real es algo sustancial y no es una sombra. La luz esta siempre ante nosotros, la sombra ets detrás de nuestras espaldas. Nuestra actitud debe ser positiva y no debemos preocuparnos inútilmente.Incluso si quereis recordar, con la edad Krishna os procuraría el olvido.
Yamuna: Es molesto.
Swami Tirtha: No, es dulce. Que es lo que recordaremos en fin de cuentas? No será mucho, ya que la filosofía es demasiado complicada.. ‘Hace algunos anos podia ver claro, ahora ya no lo puedo. No he leído la Gita hace veinte anos ya. He oído hablar de tantas doctrinas pero ya no recuerdo nada Sin embargo recuerdo una cosa…como era? Hare Krishna! Si, esto si que lo recuerdo!
Bueno, Bhaktivinod Thakur dice : “Cuando era joven, recogia saberes! Pensaba que este era el camino a seguir, pero ahora, con la vejez me doy cuenta  que el saber me ha convertido en un tonto de capirote. Ya estoy tan  viejo, tan incapaz de gozar la vida. Que disgracia – he olvidado a adorarte, Dios mio!!” [2]  Esto no debemos olvidarlo ya que es sustancial. No es nada complicado – El existe, no Le debéis olvidar!
Ai que recuerdo, saber y olvido vienen del mismo divino manantial. Debemos estar seguros que todo lo que necesitemos será por nuestro beneficio, para llegar a encontrar de nuevo el hilo que nos llevara a casa – esto nos quedaria dado, regalado. Algunos llegaran por medio del saber, otros tal vez lo harian a través del olvido. Es una deude especial, la de recordar nuestras vidas anteriores. Y en realidad, habiendo analizado nuestra situación actual, deberíamos llegar a comprender el pasado y el futuro. El presente es el futuro del pasado y el pasado del futuro.
Por lo tanto, nunca debemos olvidar que somos alma que proviene del espíritu, que compartimos cualidades y chispas divinas. Dios es eterno, soms eternos. Dios es resplandecente, nosotros tambien somos algo resplandecentes. Puesto que reflejamos algo. Si lo olvidamos, comprometeriamos la Gloria de Dios como quien dice.
En cierto sentido todos sois grandiosos! No quiero ser lisonjeador, sois grandes, sois grandiosos! Formais parte del Plan Divino. No solo por ser y estar dedicados sino ontológicamente, por vuestra naturaleza, todos formais parte del Plan Divino. Por mas que lleguemos a comprenderlo y a estar conscientes, tanto mas nos aceracriamos. Puesto que existe la dignidad del alma. No existe  solo el horror del cuerpo humano. Existe tambien el gozo del alma. No debemos olvidarlo. 
 
1. Bhagavad Gita 15.15
2. Ver la canción de Bhaktivinod Thakur: Vidyara vilase
 


жената-птици

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София) 

Вопрос Ямуны: Почему душа, пройдя через перевоплощения, забывает предыдущие события? Разве они не нужны нам для того, чтобы сделать связь и составить картину? Не лучше ли нам помнить, нежели забывать? Кришна говорит в „Гите”: „Я забвение.”[1] Почему это забвение приходит к нам не через майю, а через Кришну?

Свами Тиртха: В хорошем случае приходит через Кришну; в общем случае приходит через майю.

Ямуна: Давайте зададим вопрос так: когда тело умрет и душа перевоплощается в другое тело, забывание от Кришны ли приходит или от майи? И почему душе необходимо забывать свой предыдущий опыт? Не лучше ли ей вместо этого сделать связующие ссылки и перестать бунтоваться: „Я жертва. Я не заслуживаю это.”

Свами Тиртха: Последняя часть мне понравилась. Так, в обычных случаях забывчивость исходит от майи, иллюзии, но в особых случаях она исходит от Кришны. Также как и воспоминание тоже исходит от Кришны. И обе они играют большую роль для нас. Потому что забывчивость охватывает не только наши предыдущие достоинства и достижения, но также наши ошибки, наши большие недостатки и наши неудачи.

Многие думают: „О, было бы так хорошо вспоминать свои предыдущие жизни. Потому что в этой жизни я так страдаю, что определенно я бы хотел иметь информацию о своих предыдущих жизнях.” Но дорогие мои братья и сестры, если вы страдаете сегодня, какой была ваша предыдущая история? Такой же! Тогда почему так хотите ее помнить? Лучшей ей оставаться покрытой. Не случайно, что вы что-то забываете, а что-то помните. Особенно с искренним практикующим, это также находится под божественным руководством. Так что не нужно совать свой нос в свой суп прошлого.

Говорят, что Бог Буда вспоминал тысячи предыдущих жизней. Но он был достатъчно силен чтобы нести груз тысячи жизней. А мы настолько слабы, что не выдерживаем бремени и одной – своей настоящей жизни. И мало того, хотим знать и свои другие жизни? Неужели этой не достаточно? Зачем хотите знать предыдущие, а и будущие? Один из элементов шаранагати это принятие Кришны как нашего хранителя и защитника. Если Он хочет нас защитить заставив нас вспомнить что-то, надо принять это. Если Он хочет защитить нас, заставив нас забыть что-то, мы должны принять это также. Это для нашей пользы.

Иначе, если мы постоянно знаем что-то, оно может нам надоест. А сказано, что Кришне нравятся новые гопи. Такова Его природа. Иногда лучше забыть что-то. Потому что тогда оно кажется тебе новым. Постоянно и вполне осознавать и помнить – это тяжолое бремя. Иногда мы даже молимся забыть. „Прошу Тебя, Господи, помоги мне забыть свои ошибки! Помоги мне забыть тени других,” потому что это не настоящее. Настоящая вещь существена, она не тень. Свет всегда перед нами, а тень всегда за нашей спиной. Таким должен быть наш подход и не надо беспокоиться. Даже если вы хотите помнить, с возрастом Кришна предоставит вам забывчивость.

Ямуна: Это беспокоит. 

Свами Тиртха: Нет, это мило. Потому что, что мы будем помнить в конце? Не так много, потому что философия слишком сложна. „Да, много лет назад я мог видеть, но уже нет. Итак, я не читал „Гиту” уже двадцать лет. И я слышал так много учений, но ничего не могу вспомнить. Но я помню одну вещь … как это было? Харе Кришна! Да! Я это помню!” Итак, мы не должны слишком гордиться нашими знаниями и нашим пониманием, потому что Кришна удалит их очень легко. Когда мы молоды…

Бхактивинод Тхакур говорит: „Когда я был молод, я собирал знание! И думал, что это есть путь; но теперь на старости лет вижу, что знание превратило меня в дурака. Я уже так стар, настолько неспособен наслаждаться жизни. И увы – я забыл обожать Тебя, мой Господи!”[2] Это нечто существенное, это то, чего не надо забывать. Не так уж сложно – Он существует, не забывайте Его!

Итак, память, знание и забвение также происходят из божественного источника.

И мы должны быть уверены, что все необходимое для нашего благо, для нашей связи обратно к дому – это будет обеспечено.

Некоторые могут достичь места назначения знанием; другие могут достичь забыванием. Так что это особая объязанность, помнить свои предыдущие жизни. И на самом деле, если мы проанализируем нынешнюю ситуацию, мы должны быть в состоянии понять прошлое, а также будущее. Потому что настоящее – это будущее прошлого и прошлое будущего. Но мы никогда не должны забывать, что мы духовные искры. Разделяя божественные качества. Он вечен, мы тоже вечны. Он сияет, мы тоже немного сияем, что-то отражаем. Потому что, если мы забудем об этом, тогда мы компрометируем Божественную славу, так сказать.

Итак, в каком-то смысле вы все великие! Я не хочу вам льстить, но вы великие! Вы являетесь частью божественного плана. Не только посвящая себя, но онтологически, по своей природе, вы все являетесь частью божественного плана. Таким образом, чем больше мы осознаем это, тем ближе мы. Потому что есть достоинство души. Не только ужас тела. А также есть радость души. Так что об этом мы не должны забывать.

 

[1] „Бхагавад Гита” 15.15

[2] Из песни Бхактивинода Тхакуры „Видяра виласе”