Archives

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for August 15th, 2019

лодка в нектарен океан (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

“Question: “So if someone says that the Guru himself will personally come back – that is a mundane conception, a wrong conception?

Shrila Shridhara Maharaj: Yes. The main thread is there, but it will not always appear in the same form. Although to the beginners one may say that “he will come back,” ultimately we find that a disciple may even be transferred into another section, and then yet another section, so that he may gradually reach his destination. According to the unfolding of his inner necessity, the departmental change may occur. And he will always perceive his own Guru in newer and newer ways. At first sight he perceived his Guru to be of one type; then again with progress he will see the same Guru in another way, and thereafter another new characteristic will be found in his Gurudeva. The disciple will feel, ’I could not detect so much in my Guru in the beginning. I saw him in one particular way, but now I find that he is something more, and then he is still more.’ In this way there is a divine unfoldment. In this world there is unfoldment, and in the higher domain also there is unfoldment. So the Guru is something like shaktyavesha. Shaktyavesha is this special person who is deputed according to a particular time, place or circumstance, and there is also the permanent shaktyavesha; but in all cases, according to the necessity of the situation and by the divine dispensation of the Lord, the disciple will be connected and he won’t feel any distrust, it is the presence within. He will quench the thirst for the full progress of his heart, there will be divine unfoldment within his heart, and again he will begin a new thirst. And that new thirst will be quenched by whom? His Guru. It will be quenched by his Guru and he won’t have any feeling of unscrupulousness or anything else. As his internal thirst is being satisfied, he will feel, “There is my Gurudeva.”

Wherever there is unfoldment – gradual unfoldment and full attention given to that – then we can understand that from the upper side there is Guru. Gurudeva is my guide; and as I progress, guidance of different types will be necessary for me. Always new guidance, and my progress will take me into different places, and there a new type of guidance, a new life, will again come. In this way a dynamic life is going on and the main thread is there: raso vai sah – the pure rasa, the pure ecstasy is there. And my inner heart will approve: “Yes, I want this. This is my fate; this is my fortune.” Otherwise, if any madhyama-adhikari is appointed as Guru and has so many disciples, and if he is to come back again and again, then he could never enter into nitya-lila. But that cannot be so. In any case, whoever is connected with a genuine Guru will be satisfied, because the Lord is present there”[1].

To see the Supreme in the Master is not in name only – it has a very specific purpose. “Krishna says, “Don’t try to limit the Acharya! You may have come up to a high position, but will you then think that you have surpassed that Acharya through whom you received your initial instruction in spiritual life? No, navamanyeta – don’t think that there is less in him, don’t consider him to be of lower position. No – I Myself was there! I was there in your primary teacher, in your ‘college-level’ teacher, and I am there in your ‘post-graduate professor’ also! So don’t look at only the outside. I Myself am your guide in different forms. It is Me.”

“Sarva deva-mayo guruh: the Acharya has got more spacious characteristics than that of the ordinary, general Vaishnava. Krishna says, “For you, I am there. And mayanukulena, I am backing so many Acharyas. There are so many Acharyas, and I am working through them. The Acharyas are like helmsmen in so many different boats, and I am the favorable wind helping those boats to make progress. So don’t limit the Acharya – try to see him on the same level as Me”.

“Sarva deva-mayo guruh” that’s like a quote, like a proverb – that all the demigods and all the gods are included in Guru[2].

Question of Yashoda: I cannot understand the conception of Shrila Shridhara Maharaj because I had heard that Guru is coming back for the disciple and here it was said that it’s not exactly like this.

Swami Tirtha: I cannot understand his guidance either, but I worship this. Because it’s not necessary to understand the truth. It’s enough to worship. But just imagine a master with a hundred lazy students. Where is the liberation of the master if he has to go after all these guys running up and down the Universes? Or maybe we expect some magic yogic powers from our masters – that they should multiply themselves and go after me, go after the other and the third one. Is this your expectation? Well, if we have that expectation, then we should also qualify ourselves. But somehow all this guidance is a divine function. And whatever is impossible according to human capacities it’s very much possible according to divine power.

[1] The Golden staircase, “Divine unfoldment” by Shrila Shridhara Maharaj

[2] Shrimad Bhagavatam 11. 17. 27.

 

 лодка в нектарен океан (1)

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

“Kérdés: Tehát, ha valaki azt mondja, hogy a guru személyesen tér vissza – az egy evilági, az egy rossz koncepció?

Sríla Srídhar Mahárádzs: Igen. A vezérfonál ott van, de nem mindig ugyanabban a formában jelenik meg. Bár a kezdőknek mondhatjuk azt, hogy “a guru visszajön”, végső soron azt találjuk, hogy még az is lehet, hogy a tanítvány átkerül egy másik csoportba, majd megint egy újabba, azért, hogy fokozatosan elérhesse a végcélját. Annak megfelelően, ahogyan belső szükségletei kibontakoznak, előfordulhat ez a változás. S mindig újabb és újabb módokon fogja érzékelni a Guruját. Első pillantásra a Gurut egy bizonyos típusúnak látta; majd tovább fejlődve ugyanazt a Gurut máshogy érzékeli, s aztán Gurudévája újabb jellemvonását fedezi fel. Ekkor a tanítvány azt érzi, hogy ’Eleinte nem vettem észre ennyi mindent a Gurumban. Egy bizonyos módon láttam csupán, de most rájöttem, hogy ő valami több, és aztán hogy még annál is több.’ Ily módon történik az isteni kibontakozás. Ebben a világban is, és a magasabb tartományokban is létezik kibontakozás. Tehát, a Guru olyan, mint a saktjávésa. A saktjávésa az a különleges személy, aki felhatalmazást kapott egy bizonyos idő, hely vagy körülmény vonatkozásában, és létezik állandó saktjávésa is; viszont minden esetben, a helyzet szükségszerűsége és az Úr isteni rendelkezése alapján a tanítvány kapcsolatban lesz a Legfelsőbbel, és nem fog érezni semmilyen bizalmatlanságot, hanem a jelenlétét. Az Úr csillapítja szívének a teljes, fejlődés iránti szomját, isteni kibontakozás lesz a szívében, és egy újfajta szomjat kezd el érezni. S ki fogja csillapítani ezt az új szomjúságot? A Guruja. A Guru által csillapul a szomjúság, és a tanítványnak nem lesz semmi aggálya, vagy bármiféle más érzése. Amint a belső szomjúságot elégedettség váltja fel, azt fogja érezni, hogy “Ez az én Gurudévám.”

Bárhol is tapasztalunk kibontakozást – fokozatos kibontakozást és az arra irányuló teljes odafigyelést – megérthetjük, hogy felülről ott van a Guru. Gurudéva az én vezetőm; és a fejlődésem során különféle típusú útmutatásokra lesz szükségem. Mindig új útmutatásra, s a fejlődésem különböző helyekre vezet, ahol újfajta útmutatást kapok, egy új élet jön el ismét. Ily módon egy dinamikus élet alakul ki, ahol ott a vezérfonál: raszó vai szah – a tiszta rasza, a teljes extázis. S legbelül a szívem mélyén ott a bizonyosság: „Igen, ezt akarom. Ez a sorsom; ez a jószerencsém.” Máskülönben, ha egy madhjama-adhikárít neveznek ki gurunak, akinek rengeteg tanítványa van, és akinek újból és újból vissza kell térnie, akkor ő sohasem bocsájtódna be a nitja-lílába. De ez nem történhet meg. Mindenesetre, aki kapcsolatban áll egy hiteles Guruval, az elégedett lesz, mert ott jelen van az Úr.”[1].

A Legfelsőbbet látni a Tanítómesterben, nem csupán a megnevezésében – ennek egy nagyon különleges célja van. “Krsna azt mondja, „Ne próbáld korláttok közé szorítani az ácsárját! Lehet, hogy magas pozícióba jutottál, de akkor azt gondolod, hogy túlnőttél az ácsárján, túlnőttél azon, akitől a lelki életben a kezdeti útmutatásokat kaptad? Nem, návamanjéta – ne becsüld őt kevesebbre, ne tartsd őt alacsonyabb szinten lévőnek! Nem – én Magam voltam! Ott voltam általános iskolai tanítódként, „főiskolai szintű” tanáraid képében, és ott vagyok „posztgraduális professzorodként” is! Tehát, ne csak a külsőt nézd! Én magam vagyok az útmutatód, különféle formákban. A Tanítómester Én vagyok.”

“Szarva déva-majó guruh: az ácsárja szélesebb körű tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy hétköznapi vaisnava. Krsna azt mondja, “Ott vagyok veled. És majánúkulénaként, sok Ácsárját támogatok. Nagyon sok Ácsárja van, és Én rajtuk keresztül munkálkodom. Az Ácsárják olyanok, mint számtalan különféle hajó kormányosai, s Én vagyok a hajók előrehaladását segítő kedvező szél. Tehát, ne korlátozzátok az Ácsárját – próbáljatok úgy tekinteni rá, mint aki Velem egy szinten áll!”

“Szarva déva-majó guruh” ez egy idézet, mint egy közmondás – annyit jelent, hogy valamennyi félisten és istenség megtalálható a Guruban.[2]

Jasódá kérdése: Nem értem Sríla Srídhar Mahárádzs koncepcióját, mert azt hallottam, hogy a guru visszajön a tanítványért, itt pedig azt mondja, hogy ez nem igazán van így.

Szvámí Tírtha: Én sem igazán értem az útmutatását, de tisztelettel fogadom, mert nem feltétlenül kell megérteni az igazságot. Elég imádni. Csak képzeljetek el egy mestert száz lusta tanítvánnyal! Hol van a mester felszabadulásának a lehetősége, ha állandóan ezek után a fickók után kell szaladgálnia az univerzumokban? Vagy talán jógikus varázserőt várunk mestereinktől – hogy sokszorozzák meg magukat, és jöjjenek utánam, meg a másik, meg a harmadik után. Ez az elvárásotok? Nos, ha ilyen elvárásunk van, akkor, magunkat is kvalifikálni kell. De valamiképpen, mindez az útmutatás isteni fennhatóság alá tartozik. S ami az emberi képességek szerint lehetetlen, nagyon is lehetséges az isteni hatalom által.

[1] Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja, Az isteni kibontakozás fejezete

[2] Srímad Bhágavatam 11. 17. 27.

 лодка в нектарен океан (1)

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

„Въпрос: Значи ако някой казва, че гуру лично ще се завърне – това е погрешна, земна концепция?

Шрила Шридхара Махарадж: Да. Основната нишка си остава, но тя не винаги ще се проявява в една и съща форма. Макар на начинаещите да казваме „той ще се завърне”, в крайна сметка виждаме, че ученикът може да бъде прехвърлен дори в друга група, така че постепенно да успее да достигне своето местоназначение. Според разкриването на съкровената му нужда могат да се случат различни частични промени. И той винаги ще възприема своя гуру по все нови и нови начини. На пръв поглед го е видял като такъв и такъв; след това отново в процеса на развитието си ще вижда същия гуру по друг начин, а още по-нататък ще разкрие в гурудева още нови и нови черти. Ученикът ще чувства: „Колко съм бил сляп в началото. Виждах моя гуру по един определен начин, но разбирам, че той е нещо повече; и дори много повече от това!” Така се случва божественото разкриване.

В този свят има разкриване, в по-висшето царство също. И така авеша, гуру е нещо като шактявеша. Има „случаен” шактявеша, изпратен според съответните време, място и обстоятелства, и има и постоянен шактявеша, но при всички случаи, според нуждите на ситуацията и според божествената повеля на Господа, ученикът ще бъде във връзка и няма да чувства никакво недоверие, защото съкровеното присъствие съществува. Жаждата за пълно разкриване на сърцето му ще бъде напоена; сърцето ще разцъфне по божествен начин и това ще породи една нова жажда. Кой ще утоли тази нова жажда? Неговият гуру. Тя ще бъде удовлетворена от гуру и той няма да изпитва никакво усещане за безсрамие или нещо подобно. Когато вечната му жажда се утоли, той ще почувства: „Това е моят гурудева.”

Когато и да има разцъфване – постепенно разкриване и пълно внимание което му се отдава – тогава можем да разберем, че от горната страна стои гуру. Гурудева е моят водач и в процеса на развитието ми на мен ми е необходимо различно водачество. Винаги ново водачество; а прогресът ми ще ме отведе на различни места, където ще има нови напътствия и нов живот. Така тече един динамичен живот, но основната нишка си остава: расо ваи сах – чистата раса, чистият екстаз. А съкровеността на сърцето ми ще потвърди: „Да, това е което искам. Това е съдбата ми, това е щастието ми.” Иначе ако някой мадхяма-адхикари е посочен за гуру и има много ученици, и ако трябва да се връща отново и отново, тогава никога не би могъл да встъпи в нитя-лила. Но не може да е така. При всички случаи ако някой е свързан с истински гуру, той ще бъде удовлетворен, защото в тази връзка присъства Бог.[1]

„Да се вижда Бог в учителя – това не са само думи, то има специфична цел. Кришна казва: „Не се опитвайте да ограничите ачария! Може да се издигнете до много възвишено положение, но нима ще си помислите тогава, че сте надминали онзи ачария, чрез когото сте получили първоначалните си напътствия в духовния живот? Не, наваманйета, не си мислете, че не му достига нещо, не считайте, че той заема по-нисша позиция. Наваманйета – самият Аз съм там! Аз присъствам в началния ви учител, в прогимназиалния ви учител, а също и в след-дипломния ви професор съм Аз! Така че наваманйета – не гледайте само отвън. Самият Аз съм вашият водач в различни образи. Това съм Аз.”

Сарва дева-майо гурух: Ачария има много по-всеобхватни характеристики от тези на обикновения ваишнава. Кришна казва: „За вас Аз съм там. И маянукулена набхасватеритам – Аз съм зад гърба на толкова много ачарии. Има толкова много ачарии и Аз действам чрез тях. Ачариите са като кормчии на множество лодки, а Аз съм благоприятният вятър, който им помага да напредват. Затова недейте да омаловажавате ачария – стремете се да го виждате на същото ниво като Мен.”

„Сарва дева-майо гурух този цитат е като пословица – че всички полубогове и богове се намират в гуру[2].

Въпрос на Яшода: Не мога да разбера концепцията на Шрила Шридхара Махарадж, защото съм чувала, че гуру се връща за ученика, а тук се каза, че не е точно така.

Свами Тиртха: И аз не разбирам това напътствие, но го почитам. Защото не е необходимо да разбираме истината. Достатъчно е да я обожаваме. Само си представи учител със стотина мързеливи ученици. Кога ще се освободи този учител, ако трябва да тича след всички тях нагоре-надолу из вселената? Или може би очакваме някакви вълшебни йогийски сили от учителите си – да умеят да се размножават и да вървят подир мен, подир другия, подир третия. Това ли очаквате? Е, ако имаме такова очакване, ние самите също трябва да се квалифицираме. Но по някакъв начин цялото това водачество е божествена функция. И което е невъзможно от гледна точка на човешките способности е съвсем възможно от гледна точка на божествената сила.

[1] От „Златната стълба”, Божествено разкриване, Шрила Шридхара Махарадж

[2] „Шримад Бхагаватам 11. 17. 27.

 лодка в нектарен океан (1)

(Conferencia se Swami Tirtha, mayo 2013, Sofia)

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta “Cuando alguien afirma que Guru parsonalmente va a volver – rd un concepto mundane, erroneo?

Shrila Shridhara Maharaj: Si, Permanece un hilo basico, pero sin manifestarse siempre de la misma forma. Para los principiantes decimos:”El volvera,” en fin de cuentas vemos que el discipulo puede trasladarse a otro grupo y de este modo podria llegar poco a poco, paso a pasp a su destino. En acuerdo con la revelación de su intima necesidad,pueden osurrir distintos cambios. parciales. Llegaria a percibir de otros y nuevos modos a su propio guru. A primera vista había tenido una percepción, mas adelante veria nuevos aspectos, nuevos rasgos caracteristicos en su Gurudeva. El discípulo llegaría a sentir: He estado ciego viendo a mi Guru de un modo determinado. Ahora me doy cuenta que El es algo mas y mucho mas! De tal modo ocurre la divina revelación.

Pregunta:“Entonces si alguien dice que Guru personalmente va a volver – es un concepto mundane y erroneo?

Shrila Shridhara Maharaj: Si. El hilo principal permanece pero no se manifiesta siempre de igual modo. A los/ debutantes decimos: “El volvera,” y en fin de cuenta vemos que un discipulo puede estar trasladado a otro grupo para que logre a alcanzar su destino paso a paso, gradualmente. Con la revelación paulatina de sus mas intimas aspiraciones pueden ocurrir algunos cambios parciales. Por lo tanto, el discípulo ira percibiendo a su Guru siempre de nuevos y nuevos modos. A primera vista Le ha percibido de un modo, luego a medida de su desarrollo que es todo un proceso, ira percibiéndole de otro modo, y todavía mas adelante ira descubriendo nuevos aspectos de su guru. El discipulo llegara a sentirlo: „He estado ciego en principio. Veia a mi guru de un mdo y ahora me doy cuenta que El es algo mas y aun mucho mas de lo que imaginaba!” Este es el proceso de la divina revelación.

Hay revelación en este mundo nuestro asi como en el mundo superir. Guru es alguien que e parece a shaktyavesha. Shaktyavesha puede ser occasional, enviado n acuerdo con el tiempo, el lugar o las circunstancias especiales pero en todos los casos en acuerdo con la situacion y con la divina voluntad.y el discipuloquedara en conexion y no se sentira desconfiado ya que isentira la divina presencia.

La sed de revelación en su corazón estará saciada, su corazón va a florecer divinamente dejando aparecer una nueva sed. Quien va a aplacar y saciar esta nueva sed? Su guru. El guru va a placar la sed y el discipulo no sentira como un sinverguenza o algo parecido Cuando este aplacada la eternal sed,el alumno sentira: „Este es mi guru ”

Siempre que se manifieste florecimiento – paulatina revelación y plena atención – entonces uno podrá darse cuenta de lo que es el verdadero guru. Gurudeva es mi guía y en el proceso de mi desarrollo necesito distintos tipos de guía. Siempre nuevo y siempre nuevo liderazgo y entonces el proceso de mi propia evolución me llevara a nuevos sitios, a nuevo liderazgo y a una vida nueva. De tal modo la vida es dinámica pero el hilo princiap permanece: rasa vai sah – la pura rasa, la pura extasis. Y mi corazón lo confirmara aprobando :”Si ,esto es lo que quiero, Es mi destino, es mi felicidad .” En otro caso, cuando algún madhyama-adhikari haya sido indicado a ser guru,y por consiguiente tiene numerosos discipulos, y si debe volver varias veces de nuevo y de nuevo, nunca llegaría a alcanzar la nitya-lila. Esto no puede ser. En todos los casos, cuando alguien quede conectado con un verdadero guru, llegara a estar satisfecho puesto que en esta conexión Dios esta presente.

”Ver al Supremo en el guru no son palabras vanas – en ello hay un objetivo especifico. “Krishna says, “No trateis a limitar Acharya! Podeis llegar a elevaros pero acaso vais a pensar que habeis superado a aquel Acharya que os habia dado las primeras instrucciones espirituales? No, Navamanyeta soy Yo – Yo estoy allí! Yo estoy presente en vuestro maestro de la escuela primaria, también en el de la escuela segundaria asi como Yo soy el profesor graduado y el de la pos graduacion. Asi que vosotros, Navamanyeta, no debéis ver las cosas solamente desde fuera. Yo soy vuestro guía en diferentes formas . Soy Yo.

 Sarva deva-mayo guruh” Achariya tiene caracteristicas mucho mas polivalentes que las de un vaishnava cualquiera. Krishna dice: para vosotros Y estoy alli y también soy mayanunuculena nabhasvateritam – Estoy detras de las espaldas de numerosos achariyas. Son numerosos los achariyas y Yo estoy obrando a ttraves de ellos. Los achariyas son parecidos a timoneles de barcas y Yo soy el viento propicio que los ayuda a seguir adelante. No debéis subestimar a achariya – debéis verle en el mismo nivel que Yo lo veo.

Sarva deva-mayo guruh es ya una frase proverbial – todos s son demiurgos y los Dioses se revalan en Gurus.[1]

Pregunta de Yashoda: INo puedo comprender el concepto de Shrila Shridhara Maharaj puesto que he oido que Guru vuelve a su discipulo y aqui se ha dicho que no es exacto.

Swami Tirtha: Tampoco puedo comprender esta instruccion pero la respeto. No es necesario comprender la verdad. Basta con adorarla. Imaginate pues un maestro con un centenary de alumnus perezosos. Cuando le quedara libertad si debe correr tras cada uno arriba y abajo por el universo? O tal vez esperamos unas capacidades mágicas de Yoga – multiplicarse para ir detrás de cada alumno – es lo qu e esperamos? Si esperáis esto, debemos a nuestra vez calificarnos. De algún modo el liderazgo es una función divina. Y lo que es imposible para los humanos es posible para el poder divino. 

[1] Shrimad Bhagavatam 11. 17. 27.

 лодка в нектарен океан (1)

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

„Вопрос: Тогда, если кто-нибудь говорит, что Гуру сам лично вернётся назад это материалистичное и неверное представление?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, основная связь есть, но она не всегда будет проявляться в той же самой форме. Хотя начинающим иногда говорится что „он вернется”, в конце концов, мы обнаружим, что ученика могут даже переместить в другую группу, а затем в ещё какую-то, чтобы таким образом он постепенно смог достичь своего предназначения. В соответствии с раскрытием его внутренней потребности, он может переходить из одной группы служения в другую. И он будет воспринимать своего Гуру всегда по-новому. С первого взгляда он воспринимает своего Гуру одним образом, затем, по мере его развития он будет смотреть на того же Гуру уже по-другому, а позже откроет в своём Гурудеве другие новые качества. Ученик будет ощущать: „Сначала я не смог обнаружить всего этого в своём Гуру, я воспринимал его определённым образом, но теперь понимаю, что он есть нечто большее и затем нечто ещё большее. Именно таким образом происходит Божественное раскрытие.

В этом мире что-то раскрывается, и в Высшем мире также есть раскрытие, поэтому авеша-Гуру чем-то подобен шактья-авеше. Есть шактья-авеша для особых ситуаций, кого отправляют в соответствии с определёнными временем, местом или обстоятельствами. Также существует неизменная шактья-авеша. Но в любом случае, согласно необходимости ситуации и по Божественному произволению Господа ученик будет ощущать связь, и у него не будет никаких сомнений, это будет присутствовать внутри.

Он утолит жажду совершенства, в его сердце будет происходить Божественное раскрытие, а после этого придёт новая жажда. И кем будет утолена эта новая жажда? Его Гуру! Она будет утолена его Гуру, и у него не возникнет никаких негативных чувств или чего-либо ещё. Когда его духовная жажда будет удовлетворена, он почувствует: это мой Гурудэв. Где бы ни происходило раскрытие, постепенное раскрытие и полное внимание, направляемое на него, мы сможем понять, что это нисходит свыше, от Гуру. Гурудев – мой проводник, и по мере моего продвижения я буду нуждаться в различном руководстве. Всегда новое руководство, моё продвижение приведёт меня в разные места, и ко мне снова придут новые указания, новая жизнь.

Так будет продолжаться, это динамичная жизнь. Связующая нить во всём этом: чистая раса, чистое блаженство. И моё сокровенное Я подтвердит: „Да, я хочу этого! Это моя Судьба, это моя Удача!” В противном случае, если какой-нибудь мадхьяма-адхикари будет назначен Гуру и примет много учеников, если он должен будет снова и снова возвращаться назад, то он никогда не войдёт в нитья-лилу. Такого быть не может. В любом случае кто бы ни был связан с истинным Гуру, он обретёт удовлетворение, ибо сам Господь присутствует там. Поэтому „ачарьям мам виджаният”, это не просто пустые слова, они сказаны с определённой целью.

В Шримад-Бхагаватам 11.17.27 Кришна говорит: Не пытайся ограничить ачарью, ты можешь занять высокое положение, но будешь ли ты тогда думать, что превзошёл того ачарью, через которого получил свои первые наставления в духовной жизни. Нет, не думай о том, что он представляет собой нечто меньшее, что он занимает более низкое положение. Я сам был там. Я присутствовал и в твоём первом учителе, и в учителе средней школы, и Я там же присутствую в твоём преподавателе в аспирантуре. Итак, не смотри только на внешнее, Я лично твой наставник в разных формах. Это-Я! Ачарья обладает более разносторонними качествами, чем обычный вайшнав. Кришна говорит, Я здесь ради тебя, и также Я стою за столь многими ачарьями. Существует множество ачарьев, и Я действую через них. Ачарьи подобны рулевым на столь многих различных кораблях, а Я попутный ветер, помогающий этим кораблям двигаться вперёд! Поэтому не ограничивай ачарью, попытайся видеть его как равного Мне.

 „Сарва дева-майо гурух это как цитата, как пословица – что все полубоги и боги содержатся в гуру[1].

Вопрос Яшоды: Не могу понять концепцию Шрила Шридхара Махараджа, потому что я слышала, что гуру возвращается за учеником, а здесь сказано, что это не совсем так.

Свами Тиртха: И я тоже не понимаю это напутствие, но почитаю его. Потому что не обязательно понимать истину. Достаточно ее почитать. Только представь себе учителя со сотней ленивых учеников. Когда освободится этот учитель, если ему надо будет бегать за всеми ними взад и вперед по вселеннам? Или может быть мы ожидаем некоторых волшебных йогийских сил от своих учителей – чтоб могли размножаться и идти за мной, за другим, за третьим. Это твое ожидание? Что ж, если у нас есть такое ожидание, то мы также должны подготовиться. Но каким-то образом все это руководство является божественной функцией. И все, что невозможно в соответствии с человеческими способностями, очень возможно в соответствии с божественной силой.

 

[1] „Шримад Бхагаватам 11. 17. 27.