Archives

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for August 9th, 2019

connection

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
We have to continue our readings from Shrila Shridhara Maharaj and this very intimate topic “The eye to see Shri Guru”. So, how to find and how to serve the higher divine authorities? 
“Question of a devotee: “I don’t know if this is correct, but I have heard it is said that if the disciple is not spiritually successful, then the Guru may not return back to Godhead, but may remain in this brahmanda (universe). He may not return to Krishna until the disciple can also go.
Shrila Shridhara Maharaj: If that is the case, then no Guru can ever return to Krishna at any time, because the continuation of the disciples will go on, so he will have no final result at any time in his life. But we cannot think that this is so. Sometimes he may be deputed himself, or others also may be deputed in that case. But the inner instruction and inner feeling and paraphernalia will be such that in any case the disciples will have no trouble. The officer might change, but the function will go on smoothly. So the Guru may return – the nama-guru, mantra-guru, sannyasa-guru – they are all Gurus, but we must recognize something similar in them, and hence we are given the statement about the ontological aspect of Guru: sakshad dharitvena samasta – “I Myself appear as the Guru, who is simultaneously and inconceivably one with and different from Myself.” Krishna says, acaryam mam vijaniyat: “You should look there for Me. I am there. I am your Guru. With My different types of shakti, by the jivas recruitment or by any other way, it is My function to take you up to a different place. In every case I am there. I am there in My madhurya-rasa shakti, or sakhya-rasa shakti, My vatsalya-rasa shakti, dasya-rasa shakti, and in a general way also.”[1] Sometimes one may be recruited by the Ramanuja Sampradaya and then be converted to join the Krishna Sampradaya or the Gaudiya Sampradaya. That is also possible. We are to remember the eternal link” .
Is this clear? This situation is very similar to a family connection. Guru is like a father, disciple is like a son. And here the question was whether if the son is not successful, then the father cannot return home back to Godhead. But is that just? If I am stupid, I will give big trouble to my father. Well, it’s not very just. The other case doesn’t happen – that the father is stupid, there is no such case. But in the tradition it is said that sons can help the fathers. Whatever is accomplished by the father, will be inherited by the son; and whatever is not accomplished by the father the son can continue and fulfill that duty. So, you as fathers and mothers are also included. What is your inheritance that you will give to your children? Your negative bank account? ‘Yes, my dear son, this is my gift to you. Take care of this.’ Or what? So, you have to collect some merits in order to provide for others. But in case you, fathers, are not successful, please have sons and train your sons in such a way that they can help you. And this is not an excuse for lazy fathers: ’Well, I am here to enjoy my life, and if there is God, maybe my son will help me to reach there’. Not in this way. 
But as I told you many times, the Sanskrit expression of the son is very meaningful. What is the word for a son? Putra. Put means ‘hell’, tra means ‘to liberate’. So, a real son is such a person who can liberate the father even from hell. And what is the other word for a son? Mutra. Mutra is ‘urine’. Both urine and the son come from the same channel – one is useful, the other is like a waste material. 
So, my dear brothers you are not only fathers, but you are also sons of your fathers. If you expect your sons to be putra and not mutra, then please also qualify yourself as putra and not mutra. In case the father cannot accomplish something due to some reason, the sons should be so strong and dedicated that they should accomplish. 
Some very similar connection is there between the spiritual masters and their dedicated followers. In case something is not accomplished by the Guru, the disciples can inherit and continue. And as all these principles are under divine guidance, ultimately success will come to all parties involved. 
Question: When is a person ready to go back to Godhead? Is it when this is the only wish he has? 
Swami Tirtha: Well, it’s one side, one prerequisite; but there is another side also – he has to be invited or accepted. Just like in the case of prasadam. We have a little part in this and Krishna has the bigger part in prasadam. Our part is to cook, to prepare, to chant the mantras, to ring the bell, make the offering. But don’t think that this is enough! ‘I had rung the bell’ – it doesn’t make it a prasadam. The bigger part is done by Krishna, because He accepts. In the same way we ‘cook’ ourselves in sadhana-bhakti, we ring our bells, etc. etc. We do all the necessary engagements, but ultimately we have to be accepted – then we might enter. Otherwise who can say: ‘Yes, now I am ready’?  
 
(to be continued)
 
1. “The Golden staircase, Chapter 2, by Shrila Shridhara Maharaj


connection

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
Folytatnunk kell felolvasásunkat Sríla Srídhar Mahárádzstól, ebben a nagyon bensőséges témában: „A szem, hogy lássuk Srí Gurut”. Tehát, hogy miképpen találjuk meg, és hogyan szolgáljuk a magasabb isteni elöljáróinkat. 
“Egy bhakta kérdése: “Nem tudom, hogy ez helyes-e, de úgy hallottam, hogy azt mondják, hogy ha a tanítvány nem lesz lelkileg sikeres, akkor a guru nem térhet vissza Istenhez, hanem itt maradhat ebben a brahmándában (univerzumban). S addig nem térhet vissza Krsnához, amíg a tanítvány nem mehet vele. 
Sríla Srídhar Mahárádzs: Ha ez a helyzet, akkor egyetlen Guru sem térhet vissza soha Krsnához, mert újabb és újabb tanítványok jönnek, tehát életének sohasem lesz végeredménye. De mi nem gondolhatjuk azt, hogy ez így van. Néha őt magát küldik, vagy van olyan eset, amikor másokat. De a belső útmutatás, a belső érzés és az egyéb kellékek olyanok lesznek, hogy a tanítványnak semmiképp sem lesz gondja. Aki a tisztséget viseli, talán változik, de a feladat zökkenőmentesen folytatódik. Tehát a Guru visszatérhet – a náma-guru, a mantra-guru, a szannjász-guru – mind Guruk, de fel kell ismernünk bennük valami hasonlót, s így megkapjuk a Guru ontológiai aspektusáról szóló kijelentést: száksád-dharitvéna szamaszta – „Én magam jelenek meg Guruként, aki egyidejűleg és felfoghatatlan módon azonos Velem és különbözik Tőlem.” Krsna azt mondja, ácsárjam mám vidzsániját: “Ott keress Engem, ott vagyok. Én vagyok a Gurud. Különböző energiáimmal, a dzsívák toborzásával vagy bármi más módon, az a feladatom, hogy felemeljelek egy másfajta helyre. Mindegyik esetben Én vagyok ott. Ott vagyok a mádhurja-rasza saktimban, vagy a szakhja-rasza saktimban, a vátszalja-rasza saktimban, dászja-rasza saktimban, és általános módon is. „Néha valaki a Rámánudzsa szampradájánál kezdi, aztán áttér, hogy csatlakozzon a Krsna szampradájához vagy a Gaudíja szampradájához. Ez szintén lehetséges. Az örök kapcsolat az, amire emlékeznünk kell.” [1]
Ez világos? Ez a helyzet nagyon hasonló egy családi kapcsolathoz. A guru olyan, mint az apa, a tanítvány, pedig mint a fiú. S itt az volt a kérdés, hogy ha a fiú nem jár sikerrel, akkor az apa nem térhet vissza Istenhez. De igazságos ez? Ha én ostoba vagyok, akkor nagy bajt okozok az apámnak. Nos, ez nem túl igazságos. A másik eset nem lehetséges – az, hogy az apa lenne ostoba, ilyen eset nem lehetséges. De a tradíció azt mondja, hogy a fiúk segíthetik az apákat. Bármit is tesz az apa, azt a fiú örökli meg; és amit nem fejezett be az apa, azt a feladatot a fiú folytathatja és végrehajthatja. Tehát ti, mint apák és anyák szintén bele tartoztok a képbe. Mi a ti örökségetek, amit a gyermekeiteknek adtok? Egy mínuszos bankszámla? ‘Igen, kedves fiam ez az én ajándékom a számodra. Viseld gondját.’ Vagy pedig micsoda? Tehát, érdemeket kell gyűjtenetek annak érdekében, hogy gondoskodni tudjatok másokról. De abban az esetben, ha ti, apák nem vagytok sikeresek, akkor legyenek fiaitok, s neveljétek őket úgy, hogy segíthessenek nektek. S ez nem egy kifogás a lusta apák számára: ’Én azért vagyok itt, hogy élvezzem az életem, s ha létezik Isten, lehet, hogy a fiam majd segít, hogy elérhessem’. Ne így! 
De, ahogy már sokszor említettem nektek, a szanszkrt megnevezése a fiúnak nagyon jelentőségteljes. Mi a szanszkrt szó a fiúra? Putra. Put annyit jelent, hogy ‘pokol’, tra pedig ‘felszabadít’. Tehát egy igazi fiú, egy olyan személy, aki még a pokolból is képes kiszabadítani az apát. S mely másik kifejezés létezik még a fiúra? Mútra. A mútra pedig ‘vizeletet’ jelent. Mind a vizelet, mind pedig a fiú ugyanazon a csatornán keresztül érkezik – az egyik hasznos, a másik pedig olyan, mint valami hulladék anyag. 
Tehát, kedves testvéreim, nemcsak apák vagytok, hanem, apáitok fiai is. Ha elvárjátok, hogy a fiatok putra s ne pedig mútra legyen, akkor kérlek benneteket, hogy ti is váljatok putrává nem pedig mútrává! Abban az esetben, ha az apa valamilyen okból kifolyólag nem képes megvalósítani valamit, akkor a fiainak olyan erőseknek és odaadóaknak kell lenniük, hogy be tudják fejezni, amit az apjuk elkezdett.
Valami nagyon hasonló kapcsolat van a lelki tanítómesterek és az odaadó követőik között. Abban az esetben, ha a guru nem volt képes valamit befejezni, akkor a tanítványaik örökölhetik azt és folytathatják. S mint, ahogy ezek az alapelvek isteni irányítás alatt állnak, végül a siker minden érintett fél számára garantált.
Kérdés: Mikor áll készen valaki rá, hogy visszatérjen Istenhez? Amikor az egyetlen vágya csupán ez? 
Szvámí Tírtha: Nos, ez az egyik oldal, az egyik előfeltétel; de van egy másik oldal is – meghívást kell kapnia, vagy el kell, hogy fogadják. Éppúgy, mint a praszádam esetében. Egy kis rész a miénk, de a nagyobb rész Krsnáé a praszádamban. A mi részünk az étel előkészítése, a főzés, a mantrák zengése, a csöngetés, a felajánlás. De ne gondoljátok azt, hogy ez elég! ‘Én ráztam a csengőt’ – attól még nem válik praszádammá. A nagyobb részt Krsna végzi, mert Ő fogadja el. Hasonló módon “főzzük” saját magunkat a szádhana-bhaktiban, rázzuk a csengőinket stb., stb. Megteszünk minden szükségeset, de végül el kell, hogy fogadjanak bennünket – s akkor talán bebocsájtanak. Máskülönben, ki mondhatja azt: ‘Igen, most már készen állok’?  
 
(folytatása következik)
 
1. Sríla Srídhar Mahárádzs: Az arany lajtorja. 2. fejezet 

 connection

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 
 
Нека продължим да четем от Шрила Шридхара Махарадж по тази толкова съкровена тема „Очите, с които да видим Шри Гуру”. И така, как да открием и как да служим на по-висшите божествени наставници? 
„Въпрос на предан: Не знам дали е правилно или не, но съм чувал, че ако ученикът не успее в духа, тогава гуру може да не се върне при Бога, а да остане в тази брахманда (вселена). Той не може да се завърне при Кришна докато и ученикът му не тръгне. 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако беше така, тогава никой гуру никога не би се завърнал при Кришна, тъй като редицата от ученици е безконечна и той не би постигнал окончателен резултат никога в живота си. Но не можем да считаме, че е така. Понякога той може да бъде изпратен лично, други може също да бъдат изпратени в този случай. Но вътрешното напътствие, вътрешното усещане и свързаните с това неща ще са такива, че при всички случаи ученикът няма да има грижи. Чиновникът може и да се смени, но длъжността ще продължи да бъде изпълнявана благополучно. Така че гуру може да се завърне – нама-гуру, мантра-гуру, санняса-гуру – всички те са гуру, но ние трябва да видим общото помежду им, затова ни е дадено и становището за онтологичния аспект на гуру: сакшад харитвена самаста – „Самият Аз се появявам като гуру, който едновременно и по невъобразим начин е еднакъв и различен от Мен.”[1]
Кришна казва: ачарям мам виджаният, „Трябва да ме потърсите там, Аз съм там, Аз съм вашият гуру. Чрез различните си видове шакти, събирайки дживите или по какви ли не други начини, Моята функция е да ви въздигна в друго едно място. Във всички случаи Аз съм там. Аз присъствам в Своята мадхуря-раса шакти, в сакхя-раса шакти, ватсаля-раса шакти, дася-раса шакти, а също и по най-общ начин.” Понякога човек може да бъде завербуван от Рамануджа Сампрадая, а след това да промени вярата си и да се присъедини към Кришна Сампрадая, Гаудия Сампрадая. Това също е възможно. Трябва да помним вечната връзка.” .
Това ясно ли е? Тази ситуация много наподобява семейна връзка. Гуру е като баща, ученикът е като син. И тук въпросът беше дали ако синът не успее, бащата не може да се върне обратно при Бога. Но нима това е справедливо? Щом аз съм глупав, ще създам голям проблем на баща си. Не е много справедливо. Другият случай не съществува – бащата да е глупав, няма такъв случай. Но в традицията се казва, че синовете могат да помогнат на бащите. Което е постигнал бащата, ще бъде наследено от сина; а което бащата не е постигнал, синът може да го продължи и осъществи. Това касае и вас като бащи и майки. Какво е наследството, което ще оставите на децата си? Негативната си банкова сметка ли? „Сине мой, ето моят дар за теб. Погрижи се за това.” Или какво? Така че, трябва да натрупате някакви заслуги, за да осигурите нещо и за останалите. Но в случай че вие, бащи, не сте успели, моля ви, имайте синове и ги обучете така, че да могат да ви помагат. И това не е извинение за лениви бащи: „Аз съм тук, за да се наслаждавам на живота, а пък ако има Господ, може би синът ми ще ми помогне да Го достигна”. Не по този начин. 
Но както много пъти съм ви казвал, санскритската дума за „син” е многозначителна. Коя е думата за „син”? Путра. Пут означава „ад”, тра означава „да освободи”. Така че истинският син е такъв, който може да освободи баща си дори от ада. А коя е другата дума за „син”? Мутра. Мутра значи „урина”. И урината, и синът идват по един и същи канал – едното е полезно, другото е по-скоро отходен материал. 
И така, мои скъпи братя, вие не сте само бащи, но сте също и синове на своите бащи. Ако очаквате от синовете си да бъдат путра, а не мутра, тогава моля ви, квалифицирайте и самите себе си като путра, а не мутра. В случай, че бащата не може да осъществи нещо по някаква причина, синовете трябва да са толкова силни и посветени, че да го довършат. 
Много подобна е връзката между духовните учители и техните отдадени последователи. В случай, че нещо е неосъществено от гуру, учениците могат да го наследят и продължат. И тъй като целият този принцип е под божествено ръководство, в крайна сметка успехът ще споходи всички участници. 
Въпрос: Кога някой е готов да се завърне при Бога? Когато това е единственото му желание ли? 
Свами Тиртха: Това е една страна, една предпоставка; но има и друга страна – той трябва да бъде поканен или приет. Точно както в случая с прасадам. Ние имаме малко участие в него, а голямото участие в прасадама е на Кришна. Нашата част е да сготвим, да подредим, да кажем мантрите, да звъннем с камбанката, да поднесем предлагането. Но не мислете, че това е достатъчно! „Звъннах с камбанката” – това не го прави прасадам. По-голямата част я върши Кришна, защото Той приема. По същия начин и ние „готвим” себе си в садхана-бхакти, звъним с камбанката и т.н. Правим всичко необходимо, но в крайна сметка трябва да бъдем приети – тогава можем да влезем. Иначе кой би могъл да каже: „Да, сега вече съм готов!”? 
 
(следва продължение)
 
1. „Златната стълба”, Глава Втора, Шрила Шридхара Махарадж
 

 connection

(Conferencia de Swami Tirtha, mayo 2013, Sofía)

Vamos a seguir leyendo a Shrila Shridhara Maharaj en este tópico tan recóndito: “Ojos para ver a Shri Gurú”. Como llegar a encontrar y a brindar servicio a nuestras elevadas autoridades divinas?

 Pregunta de un devoto: No se si es correcto o no pero he oído que si el discípulo no logra a espiritualizarse el Gurú no puede volver a Dios y debe quedarse en el universo brahmanda. No puede volver a Krishna hasta que el discípulo emprenda este camino.

, Shrila Shridhara Maharaj: Si fuera así, ningún Gurú podría volver a Kishna puesto que la fila de discípulos es infinita y el Gurú no alcanzaría ningún resultado en su vida, No podemos considerar que sea verdad. A veces puede haber sido mandado así como otros pueden haber sido mandados en este caso. Sjn embargo, la instrucción interior así como la conexión íntima se manifiestan y el discípulo puede descuidar. Puede cambiar el funcionario pero seguirá cumpliéndose debidamente la función. El Gurú podrá volver -nama-guru, mantra-guru, sannyasa-guru – todos ellos son Gurús, pero debemos ver lo que hay de común entre ellos, y por esta razón se nos ha dado la postura del aspecto ontológico del Gurú: sakshad dharitvena samasta – “Yo aparezco como Gurú, simultáneamente e inimaginablemente igual y diferente de Mi mismo.”[1]

Krishna dice: acaryam mam vijaniyat: “Debéis buscarme por allí, Yo estoy allí, Yo soy vuestro Gurú. En Mis diferentes aspectos shakti, por jivas o de otros modos, Mi función es elevaros a otro nivel. En todos los casos Yo estoy allí, Yo estoy presente en Mi madhurya-rasa shakti, o en Mi sakhya-rasa shakti, vatsalya-rasa shakti, dasya-rasa shakti y también de un modo general.” Unas veces el humano puede haber sido reclutado por Ramanuja Sampradaya y habiendo cambiado de fe puede estar convertido en seguidor de Gaudiya Sampradaya. También ello es posible. Debemos por lo tanto recordar la conexión eterna.

Está claro? Es una situación parecida a la conexión familiar, Gurú se parece a un padre, el discípulo a un hijo Aquí viene la pregunta: caso que el hijo no haya logrado, el padre no podrá volver a Dios? Acaso es justo? Siendo yo un bobo, podría creer grave problema a mi padre. No es justo ni mucho menos. Y el otro caso es inexistente – un padre bobo – no tal caso no existe. Sin embargo, la tradición afirma que los hijos podrían salvar a sus padres. Lo que el padre hubiera logrado quedaría heredado para los hijos y lo que no hubiera logrado, el hijo podría prolongar y realizar. Esto nos toca a nosotros- madres y padres – que es lo que dejaríamos o podríamos legar a nuestros hijos? Una cuenta en banco negativa? ‘Si, querido hijo mío, este es mi donativo para ti. Cuídalo debidamente.’ O que más? Debéis pues ir acumulando algunos méritos para asegurar algo a los venideros. Caso que vosotros, los padres un hubiereis logrado, por favor procread hijos, ensenadles a ayudaros. No hay excusa para padres perezosos: ’Bueno, estoy aquí para gozar la vida y Dios va a ayudar a mi hijo y tal vez mi hijo me ayude a lograr? ’.No es este el camino a seguir.

Se lo he reiterado muchas veces: el vocablo hijo en Sanscrito tiene varios sentidos. Cuál es el vocablo en Sanscrito para hijo? Putra. Put indica ‘infierno’, tra indica ‘librar’. Así que un hijo real, un hijo verdadero es la es la persona que llegaría a librar a su padre hasta llegaría a sacarlo del infierno. Y cuál es el otro vocablo para indicar hijo? Mutra. Mutra indica ‘orina’. Ambos vocablos vienen por el mismo canal – el primero indica algo útil, el otro indica material de desperdicio.

Queridos hermanos míos, no sois solamente padres, sois también hijos de vuestros padres. Si esperáis a hijos putra y no mitra, así que por favor habrá que calificaros en putra y no en mitra. Cuando el padre no logre a realizar algo por cualquiera razón, los hijos deben ser tan fuertes y dedicados para realizarlo a su vez.

Semejante conexión existe entre maestros espirituales y sus seguidores dedicados. Caso que Gurú no logre a realizar algo, el discípulo heredero seguiría en adelante. Todo este principio esta llevado a cabo por y en fin de cuenta el éxito llegaría a todos los participantes.

Pregunta Cuando uno está listo a volver a Dios? Sera cuando es su único deseo?

Swami Tirtha: Bueno, en parte es esto, pero hay también otro aspecto – uno debe ser invitado o aceptado. Es como el caso de t – prasadam. Nuestra participación es mínima, Krishna tiene mayor parte de la participación prasadam. Nuestra parte es la de cocinar, de preparar y de recitar mantras, tocar la campanilla y ofrendar. No penséis por lo tanto que esto es suficiente. ‘He tocado la campanilla’ – esto todavía no es prasadam. La mayor parte se realiza por Krishna puesto que El acepta. De igual modo nosotros nos ‘cocinamos’ en sadhana-bhakti, tocamos nuestras campanillas etc. Hacemos lo necesario pero en fin de cuenta debemos ser aceptad – entonces podremos entrar. De otro modo quien podría afirmar: ‘Si, ahora ya estoy listo?’

(Sigue continuacion)

 1. “La escalera de oro”, Capítulo 2, por Shrila Shridhara Maharajconnection

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София) 

Давайте продолжим читать Шрила Шридхара Махараджа и эту столь сокровенную тему „Глаза, с которыми увидеть Шри Гуру”. И так, как найти и как служить более высшим божественным наставникам?

„Вопрос преданного: Я не знаю, правильно ли это, но я слышу, что если ученик не успешен в духовной жизни, то Гуру не может вернуться назад к Богу. Вместо этого он останется в этой брахманде (Вселенной). Он не сможет возвратиться к Кришне до тех пор, пока ученик также не сможет сделать этого.

Шрила Шридхар Махарадж: Если бы дела обстояли именно так, то тогда ни один Гуру никогда бы не смог вернуться к Кришне. Поскольку ученическая преемственность будет продолжаться и в будущем, и поэтому он бы так и не смог завершить всё, когда бы то ни было в своей жизни. Не следует думать, что всё обстоит именно так. Иногда он может прийти лично, или же вместо него могут прийти другие. Но внутренние наставления, внутренние чувства и атрибуты будут такими, что в любом случае у учеников не будет проблем. Должностное лицо может меняться, но его функции будут выполняться далее в установленном порядке.

Итак, Гуру может вернуться: нама-гуру, мантра-гуру, санньяса-гуру, все они Гуру, но мы должны признать нечто общее в них всех, и таким образом, мы обретаем определение онтологического аспекта Гуру: „сакшад дхаритвена самаста” – „я сам прихожу как Гуру, который непостижимым образом одновременно един и отличен от меня”.

Кришна говорит следующее: „ачарьям мам виджаният” – Ты должен искать меня здесь, я здесь, я твой Гуру. Через мои различные виды-шакти, приобщая души, или каким-то другим образом, только я способен забрать тебя отсюда в другое место. В любом случае Я здесь! Я здесь, в своей мадхура-раса шакти, или сакхья-раса шакти, в своей ватсалья-раса шакти, дасья-раса шакти, а также в нейтральных взаимоотношениях. Иногда личность может привлечься Рамануджа Сампрадаей, и после этого присоединиться к Кришне-сампрадайе, к Гаудия-сампрадайе, такое возможно. Следует постоянно помнить о вечной связи.[1]

Это понятно? Эта ситуация очень похожа на семейную связь. Гуру как отец, ученик – как сын. И здесь вопрос был если сын не успеет, то отец не может вернуться обратно к Богу. Но неужели это справедливо? Если я глуп, я доставлю большие неприятности своему отцу. Ну, это не очень справедливо. Другой случай не существует – чтоб отец был глупым, нет такого случая. Но в традиции сказано, что сыновья могут помочь отцам. Что было достигнуто отцом, будет унаследовано сыном; и что не успел завершить отец, сын может продолжить и выполнить этот долг. Таким образом это относится и к вам как отцы и матери. Какое наследство вы оставите своим детьям? Свой отрицательный банковский счет разве? „Да, мой дорогой сын, это мой подарок тебе. Позаботься об этом.” Или что? Так что, надо накопить какие-то заслуги, чтобы обеспечить и остальных. Но на случай, если вы, отцы, не добьетесь успеха, пожалуйста, имейте сыновей и обучайте своих сыновей таким образом, чтобы они могли помочь вам. И это не извинение для ленивых отцов: „

Я здесь чтобы наслаждаться жизни, а если есть Бог, может быть мой сын поможет мне Его достичь”. Не таким образом.

Но как я много раз вам говорил, санскритское слово „сын” многозначительное. Какое слово для „сына”? Путра. Пут означает „ад”, тра означает „освободить”. Так что настоящий сын таков, который может освободить своего отца даже из ада. А какое другое слово для „сына”? Митра. Митра означает „моча”. Моча и сын поступают из одного и того же канала – один полезен, а другой – как ненужный материал.

И так, мои дорогие братья, вы не только отцы, но вы также и сыновья своих отцов. Если ожидаете от своих сыновей быть путра, а не митра, тогда прошу вас, квалифицируйте и самих себя как путра, а не митра. Если по какой-то причине отец не может достичь чего-то, сыновья должны быть настолько сильными и преданными, что они должны это сделать.

Между духовными учителями и их преданными последователями существует очень похожая связь. Если что-то не достигнуто Гуру, ученики могут его наследовать и продолжать. И поскольку все эти принципы находятся под божественным руководством, в конечном итоге успех придет ко всем участникам.

Вопрос: Когда человек готов вернуться к Богу? Когда это его единственное желание?

Свами Тиртха: Ну, это одна сторона, одна предпосылка; но есть и другая сторона – его нужно пригласить или принять. Точно как в случае с прасадом. У нас небольшое участие в нем, а большое участие в прасадаме имеет Кришна. Наша часть это готовить пищу, все организовать, сказать мантры, позвонить в колокольчик, сделать подношение. Но не думайте, что этого достатъчно! „Я позвонил в колокольчик” – это не делает его прасадом. Большую часть выполняет Кришна, потому что Он принимает. Точно так же мы „готовим” себя в садхана-бхакти, звоним в колокола и т.д. Мы выполняем все необходимые действия, но в конечном итоге мы должны быть приняты – тогда мы можем войти.

Иначе кто мог бы сказать: „Да, теперь я уже готов!”

(продолжение следует) 

[1] „Золотая лестница”, Глава Вторая, Шрила Шридхара Махарадж