Calendar

February 2019
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February 7th, 2019

richmond-fighting_1737376i

(from a lecture of Swami Tirtha, 07.01.2013, morning, Sofia)

Discussing the chapter of proper action so far we have heard a very gentle message. We have heard only that proper action is without reaction; if you are a pure soul, you are under divine protection; activity of a dedicated person brings no entanglement and if you practice action or renunciation properly, you will reach the fruit of both. And we discussed how to be peaceful in the city of the material body. But the next verse gives a very serious message:

Nor does the Supreme Lord assume anyone’s sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge.” [1]

This is a very important verse, 5.15, please remember! We can never blame our activities on God – neither good nor bad. The responsibility is not His. And we cannot say that the responsibility is not ours either. Somehow by entering this network of material illusion we are forced to go through different experiences. If we have entered this system of illusion, we are forced to act – most of the time unconsciously. Most of the human beings are not aware of what’s going on. Even if you examine yourself, we work on very basic impulses and instincts. It’s very difficult to control our reactions. If something violent comes to us, usually we react automatically violently. This is a very strange law of nature. For example, if you criticize or note something in others, this is because you are sensitive to that.

Other times you project your problems on others. And you think: ‘Ah, I represent the truth!’ Sorry, you are not aware of what is going on. Those who shout usually they are very weak. We have a proverb in Hungarian: “Those dogs that bark don’t bite”. So, choose your level of awareness. These basic functions and these basic instincts can be traced back to some very few elementary factors. One is how to maintain and protect yourself. Practically the whole nature works under this principle. Living beings try to survive, maintain their lives and try to protect themselves. Therefore all these fights are going on. Because, people included, they want to support and defend themselves. Usually we are accustomed to dominate over something, over anything. If this is a pile of garbage, at least this is my place to dominate. Nobody should enter this pile of garbage.

So, these very basic instincts are there. And we have learned from our scriptures and from our saints that the four basic principles of life are: eating, sleeping, mating and defending. If we perform only this, then what is the difference between a wolf outside and a ‘lamb’ inside? In order to start to be real human beings we have to overcome the basic instincts of material life. So, awareness. What is this awareness? We have to be present. Have you met people when they are really in anger? They lose control totally, you can see in their eyes they are not themselves. They are not aware of what’s going on. And then a certain pattern of activities starts to overpower that person like an avalanche – total loss of control.

This tendency to dominate is there in us. And usually we exercise this through fight. The western European societies try to culture themselves – for the last 50 years they didn’t enter a war with each other. Wow, such a great achievement, ah! But where is their fight now? At the football stadiums; sport is like an alternative for war. Yet the principle is the same: who is the best, who is stronger, who is the world champion. It’s the same – ‘my pile of garbage’.

The other big field where we exercise our basic instinct is sexuality. Who will dominate this female? Right, it is a big fight! The male ones are ready to forget everything, just to get the female. Again you can see – total loss of control if any of these basic biological instincts are harmed or disturbed only a little bit. Lack of awareness of what’s going on. Just like the deer outside, they are ready to fight and clash over the females – who is the alpha-male in the forest, whose genetics will dominate. You are not aware of what’s going on, it’s only the functions of the biological nature. Total absence of control and awareness; some very basic subconscious or deeper code of material entanglement starts to work.

(to be continued)

 

[1] Bhagavad Gita 5.15richmond-fighting_1737376i

(Szvámí Tírtha, 2013. január hetedikei szófiai reggeli tanítása)

A helyes cselekedetekről szóló fejezet eddigi megvitatása során egy nagyon finom üzenetet hallottunk. Ez arról szólt, hogy csakis a helyes cselekedet az, melynek nincsenek visszahatásai; ha tiszta lélek vagy, akkor isteni védelem alatt állsz; egy elkötelezett személy cselekedetei nem eredményeznek visszahatást, s ha megfelelően gyakorlod a cselekvést vagy a lemondást, mindkettő gyümölcsét elnyered. S még arról beszéltünk, hogy az anyagi test városában miként legyünk békések. Azonban a következő vers egy nagyon komoly üzenetet közvetít:

“A Legfelsőbb Lélek nem vállalja magára senki jó vagy bűnös cselekedetét. A megtestesült lényeket azonban megtéveszti az a tudatlanság, amely befedi igazi tudásukat.” [1]

Ez egy nagyon fontos vers: 5.15., kérlek, emlékezzetek rá! Sohasem hibáztathatjuk a cselekedeteinkért a Jóistent – akár jó, akár rossz cselekedetről is legyen szó. Nem az Övé a felelősség, s azt sem mondhatjuk, hogy a miénk sem. Valahogy ennek az anyagi világnak az illuzórikus hálójába kerültünk, s arra kényszerülünk, hogy különböző tapasztalatokon menjünk keresztül. Ha már bekerültünk az illúziónak e rendszerébe, akkor cselekednünk kell – nagyrészt öntudatlanul. A legtöbb ember nem tudatos arról, hogy mi is történik. Sőt, ha megvizsgálod magad, azt láthatod, hogy nagyon alapvető indulatok és ösztönök szerint működünk. Rendkívül nehéz kontrollálni a cselekedeteinket. Ha erőszakos hatás ér bennünket, általában automatikusan erőszakosan reagálunk rá. Ez egy nagyon furcsa törvénye a természetnek. Például, ha kritizálsz, vagy megjegyezéssel illetsz valamit másokban, az azért van, mert te vagy érzékeny arra a valamire.

Máskor pedig kivetíted a problémáidat másokra, s azt gondolod, hogy: ‘Én képviselem az igazságot!’ Sajnálom, de fogalmad sincs róla, mi történik valójában. Általában, akiknek nagy a hangjuk, azok nagyon gyengék. Magyarul van egy közmondás, mely szerint: “Amelyik kutya, ugat, az nem harap”. Tehát, válassz tudatszintet! Ezek az alapfunkciók és alapvető ösztönök visszavezethetők néhány elemi tényezőre. Az egyik, hogy miként lehet fenntartani és megvédeni magunkat. Gyakorlatilag az egész természet ezen elv alapján működik. Az élőlények megpróbálnak életben maradni, igyekeznek fenntartani az életüket és megvédeni magukat. Ezért folyik valamennyi küzdelem, s ebbe az ember s beletartozik, hogy támogassák és védelmezzék önmagukat. Általában hozzászoktunk, hogy uralkodjunk valami felett, hogy bármi felett uralkodjunk. S ha ez egy szemétdomb, akkor is legalább én uralkodhatok felette! Senki sem léphet erre a szemétdombra!

Tehát, ezek a nagyon alapvető ösztönök ott vannak. S azt tanultuk a szentírásainkból, a szentjeinktől, hogy az élet négy alapelve: az evés, az alvás, a szaporodás és a védekezés. S amennyiben csupán ezt tesszük, akkor mi a különbség a kinti farkas és a benti ’bárány’ között? Azért, hogy elkezdhessünk valódi emberi lényekké válni, le kell győznünk az anyagi élet alapvető ösztöneit. Legyetek tudatosak! Mi is ez a tudatosság? Jelen kell lennünk. Találkoztatok már emberekkel, amikor valóban mérgesek? Teljesen elvesztik az önkontrolljukat, láthatod a szemükben, hogy nem önmaguk. Fogalmuk sincs arról, hogy mi történik. Akkor egy bizonyos fajta cselekvési séma, mint egy lavina elkezdi legyőzni ezt a személyt – ez az önkontroll teljes elvesztése.

Az uralkodási hajlam bennünk is megtalálható. S általában ezt a harcon keresztül gyakoroljuk. A nyugat-európai társadalmak próbálnak kulturáltan viselkedni – az elmúlt ötven évben nem keveredtek háborúba egymással. Hűha, mekkora eredmény! Azonban, most hol küzdenek egymással? A labdarúgó-stadionokban; a sport olyan, mint a háború alternatívája. Az elv ugyanaz: ki a legjobb, ki az erősebb, ki a világbajnok. Ugyanaz – ‘az én szemétdombom’.

A másik nagy terület, ahol az ösztöneinket gyakoroljuk, a szexualitás. Ki uralkodik e felett a nő felett? Tényleg, ez egy nagy küzdelem! A férfiak készek bármiről megfeledkezni, csakhogy megszerezhessék a nőt. Ismét, láthatjuk az önkontroll teljes elvesztését, amennyiben ezek közül az alapvető biológiai ösztönök közül bármelyiket is sérelem éri, vagy egy kicsit is megzavarják. Ami történik, az a tudatosság hiánya. Éppúgy, mint kint a természetben a szarvasok készek harcolni, összecsapni a nőstényért – ki az alfahím az erdőben, kinek a genetikája fog dominálni. Nem vagy tudatában annak, ami történik, csak a természet biológiai funkciói működnek. A kontroll és a tudatosság teljes hiánya; az anyagba történő belegabalyodás néhány tudatalatti vagy mélyebb kódja kezd el működésbe lépni.

 

 

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá 5.15.

 richmond-fighting_1737376i

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София)

Обсъждайки главата за правилното действие, дотук слушахме много меко послание. Чухме само, че правилното действие не води до последици; че ако си чиста душа си под божествена закрила; че действията на посветения човек не водят до оплитане и че ако практикуваш действие или отречение подобаващо, ще постигнеш плода и на двете. Говорихме и как да пребиваваш умиротворено в града на материалното тяло. Но следващият стих носи много сериозно послание:

„Върховният Бог не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. Въплътените същества, обаче, са объркани от невежеството, което покрива истинското им знание.” [1]

Това е много важен стих, 5.15, моля ви, запомнете го! Никога не можем да виним за делата си Господ – нито за добрите, нито за лошите. Отговорността не е Негова. Не можем да кажем, че е и наша. Влизайки по някакъв начин в тази мрежа от материална илюзия, ние сме принудени да преминаваме през определена опитност. Встъпвайки в системата на илюзията, неминуемо действаме – през повечето време безсъзнателно. Болшинството от хората не осъзнават какво се случва. Дори ако се вгледате в себе си, ние сме тласкани от съвсем елементарни импулси и инстинкти. Много е трудно да контролираме реакциите си. Ако някакво насилие дойде към нас, обикновено автоматично отвръщаме с насилие. Това е много странен природен закон. Например, ако критикувате или забелязвате нещо у другите, това е защото самите вие сте чувствителни по този въпрос.

Друг път проектирате проблемите си върху останалите. И си мислите: „О, аз представям истината!” Съжалявам, но изобщо не се усещате какво става. Тези, които крещят, обикновено са много слаби. На унгарски имаме поговорка: „Куче, което лае, не хапе”. Така че изберете нивото си на осъзнатост. Подобни базисни функции и инстинкти могат да бъдат сведени до няколко елементарни фактора. Единият е как да се съхраняваме и защитаваме. На практика цялата природа действа на този принцип. Съществата се стремят да оцеляват, да поддържат живота си и да се защитават. Затова са всички тези битки. Защото всички, в това число и хората, искат да се съхранят и защитят. Обикновено сме привикнали да властваме над нещо, над каквото и да било. Ако ще да е купчина с боклук, поне е мястото, където аз царувам. Никой не може да пристъпи до тази купчина с боклук.

Така че съществуват такива съвсем елементарни инстинкти. От нашите писания и светци сме научили, че четирите основни принципа на живота са: хранене, спане, съвокупляване и защита. Ако само с това се занимаваме, тогава каква е разликата между вълка отвън и агнето отвътре? За да започнем да се превръщаме в истински човешки същества, трябва да надмогнем базисните инстинкти на материалното битие. За това е нужна осъзнатост. Каква е тази осъзнатост? Трябва да присъстваме. Виждали ли сте хора, които са обладани от гняв? Те напълно губят контрол, може да видите в очите им, че не са на себе си. Не осъзнават какво става. Тогава определен модел на поведение взима власт над човека и действията следват като лавина – пълна загуба на контрол.

Тази склонност да доминираме е вътре в нас. И ние обикновено я изразяваме в битки. Западноевропейското общество се старае да се култивира – през последните 50 години не са воювали помежду си. Какво велико постижение, а! Но къде текат битките сега? По футболните стадиони; спортът е като алтернатива на войната. Обаче принципът си е същият: кой е най-добрият, кой е най-силният, кой е световният шампион. Същото е – „моята купчина с боклук”.

Другата огромна сфера, където упражняваме елементарните си инстинкти е сексуалността. Кой ще доминира над тази жена? Това е голяма борба! Мъжете са готови да забравят всичко, само и само да получат жената. Отново виждате – пълна загуба на контрол, ако някой от тези базисни биологични инстинкти е закачен или притеснен дори малко. Липса на осъзнатост какво се случва. Точно както елените, които са готови да се бият и да блъскат рогата си заради женските – кой е алфа-мъжкарят в гората, чия генетика ще властва. Изобщо не осъзнавате какво става, това са просто функции на биологичната природа. Тотално отсъствие на самоконтрол и осъзнатост; просто действат елементарни подсъзнателни или дори още по-дълбоки кодове на материалното оплитане.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 5.15

 richmond-fighting_1737376i

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 07.01.2013,Sofía )

Discutiendo sobre el capítulo de la acción apropiada, hasta ahora hemos oído un mensaje muy gentil. Hemos oído tan solo que la acción apropiada no lleva consigo consecuencia y que un alma pura está bajo la protección de Dios, que los actos de un devoto no llevan a confusión enmarañada y además, que con práctica debida de acción o de renuncio se podrán adquirir frutos en ambos dominios. Hemos discutido asimismo de cómo hay que habitar en paz la ciudad del cuerpo material. El verso que sigue lleva un mensaje muy serio:

El Supremo no asume responsabilidad de actos de pecado ni de misericordia. Por lo tanto, los Seres Supremos se ven confundidos por la ignorancia que encubre Su verdadero Saber.” [1]

Este verso es muy importante, por favor recordad el 5.15! No podemos culpar a Dios de nuestros actos y acciones, sean buenos o malos. La responsabilidad no es Suya. Tampoco podemos afirmar que es nuestra. Entrando de algún modo en la red de ilusiones materiales, estamos forzados a pasar por la experiencia. Una vez captados en el sistema de ilusiones nos vemos obligados a actuar – en la mayoría de los casos inconscientemente. Lamento decirlo pero la mayoría de los humanos no se da cuenta ni siente lo que está ocurriendo. Los que se ponen a gritar suelen ser los débiles. En Hungría tenemos un proverbio: “Perro que ladra no muerde” Debéis escoger el nivel de conciencia. Impulsos o instintos básicos nos empujan a actuar y pueden reducirse a unos factores elementales difíciles de controlar… Unos son los de sobrevivir y protegerse En práctica la Naturaleza se basa en estos principios. Los seres vivos aspiran a sobrevivir y mantenerse en vida protegiéndose. Por esta razón se despliegan combates y batallas. Todos los seres vivos, incluso los humanos quieren mantenerse en vida y protegerse. Somos estar habituados a dominar sobre cualquier cosa. Dominar siquiera un montón de basura si es nuestro reino. Nadie podrá acceder nuestro montón de basura. Nuestras Escrituras y nuestros Santos nos han aprendido que los cuatro principios básicos de la Vida son: comer, dormir, acoplarse y protegerse. Si estamos ocupados solo en estos actos, cual es la diferencia entre el lobo del exterior y el cordero del interior? Para llegar a ser verdaderos seres humanos debemos superar los instintos básicos de la existencia material. Necesitamos conciencia. Qué tipo de conciencia? Debemos estar presentes. Habéis visto a personas obsesionados por la ira? Pierden por completo control, en sus ojos podéis ver que no son ni están conscientes de lo que pasa. Entonces un determinado modo de conducirse se apodera del ser humano y sus actos siguen en avalancha – pérdida total de control.

Esta obsesión de dominar permanece en nuestro más íntimo ser. Solemos expresarla en combates y batallas. La sociedad de Europa occidental trata de cultivarse en los últimos 50 años no han llevado guerras. Grandiosa adquisición, no es cierto? Y donde se realizan combates y batallas ahora? En los estadios de football, el football es alternativa da la guerra. El principio queda igual: quien será el mejor, el más fuerte, el campeón. Es igual – “Mi montón de basura.”

Otra esfera de ejercicio para nuestros instintos elementales es la sexualidad. Quien va a dominar sobre esta hembra, sobre esta mujer? Es una grandiosa batalla. Los machos, los hombres están listos a olvidar cualquier cosa para obtener la hembra, la mujer. Ya veis de nuevo la completa pérdida de control cuando algún instinto primario o biológico esté en peligro o por lo menos cuando se encuentre estar molestado. Falta la conciencia de lo que está ocurriendo. Al igual que los ciervos que están listos a pelear y a romper cuernos para impresionar las hembras – quien será el alfa-macho en el bosque, que herencia genética va a dominar? No ser ni estar consciente de lo que pasa – esas son las funciones básicas de la naturaleza biológica. Total ausencia de autocontrol y consciencia, se despliegan elementos y códigos subconscientes del enmarañamiento material. 

(Sigue continuacion)

 

[1] Bhagavad Gita 5.15

 richmond-fighting_1737376i

(из лекции Свами Тиртхи, 07.01.2013, утром, София)

Обсуждая главу о правильных действиях, мы услышали очень мягкое послание. Мы услышали только, что правильное действие не имеет последствий; что если ты чистая душа, у тебя божественная защита; что действия посвятившего себя человека не ведут к запутанности и что если практикуеш действие или отречение как следует, достигнеш плодов и обоих. Мы говорили и как быть умиротворенным в городе материального тела. Но следующий стих несет очень серьезное послание:

„Верховный Бог не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Воплощенные существа, однако, запутаны из-за невежества, которое скрывает их настоящее знание.”[1]

Это очень важный стих, 5.15, прошу вас, запомните его! Мы никогда не можем винить за свои дела Бога – ни за добрые, ни за плохие. Ответственность не Его. Не можем сказать, что она и наша. Каким-то образом, входя в эту сеть материальной иллюзии, мы вынуждены перейти через разные переживания в своем жизненном опыте. Вступая в систему иллюзии, мы вынуждены действовать – в большинстве случаев неосознанно. Большинство людей не осознают что происходит. Даже если посмотреть на себя, мы действуем побуждаемые совсем элементарными импульсами и инстинктами. Очень трудно контролировать свои реакции. Если к нам проявлено насилие, обычно мы автоматически тоже отвечаем насилием. Это очень странный природный закон. Например, если критикуете или замечаете что-то в других, то это потому что вы сами чувствительны к этому.

В других случаях вы проецируете свои проблемы на других. И думаете: „О, я предсталяю истину!” Извините, но вы вообще не понимаете что происходит. Те, которые кричат, обычно очень слабые. Есть венгерская поговорка: „Собака, которая лает, не кусается”. Так что выберите свой уровень осознанности. Подобные базисные функции и инстинкты могут быть сведены к нескольким элементарным факторам. Один, это как сохранять и защищать себя. На практике вся природа действует на этом принципе. Существа стремятся уцелеть, поддерживать свою жизнь и защищать себя. Поэтому и все эти битвы просходят. Потому что все, в том числе и люди, хотят поддерживать и защищать себя. Обычно мы привыкли господствовать над чем-то, над чем-либо. Хотя бы над кучей мусора, по крайней мере, но чтоб я господствовал. Никто не может входить в эту кучу мусора.

Так что существуют такие совсем элементарные инстинкты. И мы узнали из наших священных писаний и от наших святых, что четыре основных принципа жизни это: еда, сон, спаривание и защита. Если мы будем заняты только этим, тогда в чем разница между волком снаружи и „ягненком” внутри? Чтобы начать превращаться в настоящие человеческие существа, нам надо преодолеть основные инстинкты материального бытия. Для этого нужна осознанность. Что это за осознанность? Мы должны присутствовать. Вы видели людей, которые действительно разгневанны? Они полностью теряют контроль, можете увидеть в их глазах, что они не они. Не осознают что происходит. Тогда определенная модель поведения берет верх над человеком и подобно лавине – полная потеря контроля.

Эта склонность властвовать, она внутри нас. И мы обычно выражаем ее в битвах. Западноевропейское общество старается культивировать себя – за последние 50 лет не воевали между собой. Какое великое достижение, ах! Но где проходят битвы сейчас? На футбольных стадионах; спорт это как альтернатива войны. Однако принцип тот же: кто самый лучший, кто самый сильный, кто чемпион мира. То же самое – „моя куча мусора”.

Другая огромная сфера, где мы проявляем свой базисный инстинкт это сексуальность. Кто будет доминировать над этой женщиной? Да, это большая борьба! Мужчины готовы забыть все, лишь бы получить женщину. Сново видите – полная потеря контроля, если какой-нибудь из этих базисных биологических инстинктов затронут или чуть встревожен. Отсутствие осознанности на то, что происходит. Точно как олени, которые готовы драться и сталкиваться рогами из-за самок – кто альфа-самец в лесу, чья генетика будет властвовать. Вообще не осознаете что происходит, это просто функции биологической природы. Полное отсутствие самоконтроля и осознанности; просто действуют элементарные подсознательные или даже еще более глубокие коды материального запутывания.

 

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита” 5.15