Calendar

January 2019
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for January 3rd, 2019

12075098_925819244164354_2838369703457369813_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 06.01.2013, evening, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Until we have a material body we have urges and we have to take care of our senses. For example the ear – the ear always wants to hear something. ‘Give me the new garbage! Do we have some bad news about this person?’ We are very greedy for something bad, something negative. It is said that the bad news had already circulated the globe three times until the good news tied the shoelaces. These sensory functions are designed like this: catching on the bad news, etc., etc. So, what to do? In the old historic times sometimes they plucked out the eyes or poured some hot lead into the ears. A nice way to stop these sensory functions, ah? I don’t suggest if you want to control your ears to apply hot lead. We have to control them in a different way. If we have a hearing capacity, we should use it in the service of Krishna. If you have vision, don’t look at the fault of others; better you see the beauty of the deities, etc. etc. We can engage the senses in service. And in this way if you engage the gates of your body in devotional service, the body will be purified. Then it is not passionate, it becomes sattvic. Later on in the Gita it is said that when there is an illumination over the gates of the body that is a signal of spiritual elevation. Sometimes it is difficult to understand what this is. But it’s very easy – just look at the face of a devotee! Then immediately you will understand what this shine is, what is this illumination. Because if you get engaged in devotional service, a special type of surcharge will come to you. Then your city is not passionate. Then your body is a perfect instrument to achieve your spiritual goals.

But in order that the body functions properly, you have to take care of these gates, you have to take care of the bodily needs. Krishna gives the foodstuff. Krishna gives the good message of spiritual knowledge. Krishna shows His beautiful form. Through the holy name all the features, all the aspects to the Supreme are revealed to us. So, the best engagement in body and in mind is the cultivation of this divine connection, devotional service – practice of bhakti yoga, affectionate connection.

What happens if a devotee starts to chant the holy names? His gates or her gates will change. The gates of the body are closed to stupidity, to all the material impulses and only the spiritual will penetrate these gates.

And first of all through the name what will be revealed to you? The name itself. How is it through the name – the name?! Yes, through the name, the name – because this is a practice and you will reach a more penetrating vision. So, through this beautiful process of chanting God’s names something is revealed to us. Naam, what is the second? Rupa, what is rupa? Rupa is form; other meanings? Beauty. Silver. Other meaning? Rupa Goswami?! Other meaning? Rupa Manjari. So, through the name first you understand the name and by further progress in your enlightenment you will understand the beauty – the form of beauty and the beauty of the form of Krishna. And although Krishna is black, dark, yet some silver hue we shall also understand around Him. And that is the real beauty! The dark silver or the silver hue darkness. But those who will reveal us this inner depth of our spiritual ideals are these two personalities – Rupa Goswami and Rupa Manjari. Therefore all the vaishnavas belonging to this line are called rupanuga-vaishnavas – those who follow the footsteps of Rupa Goswami. So, you are followers of a beautiful form, which is not an external form, this is a spiritual form of beauty.

And what else is revealed through the name? Guna, the beautiful qualities of Krishna. Ananta Shesha, the primordial snake of eternity, representing the endless variety of the Universe, has got thousands of heads. And on the thousands of heads He’s got thousands of mouths. And He engages His mouth in glorifying the qualities of Krishna, yet He cannot reach an end. Krishna, God, has unlimited qualities. Some are secondary, some are primary. I think you know what the primary aspects are.

And finally something more is revealed to us. Lila is revealed to us. Lila is game, play, sport, pastime. Our God is not a boring personality, sitting on a throne of absolute eternity, doing nothing. He is ready to join the game. Or maybe we should be humbly ready to join His game – if we receive the invitation. But through the name you can enter all these secrets of spiritual enlightenment – the mystics of the name, of the form, of the qualities and of the pastimes of God. Then you become a resident of a different city – not anymore a material city full of passion, but a citizen of a spiritual city. That is how a material body can be spiritualized. Then what happens? You can overcome the limitations of nature.

(to be continued)

 12075098_925819244164354_2838369703457369813_n

(Szvámí Tírtha, 2013.01.06-i szófiai esti tanítása)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Amíg anyagi testben vagyunk, addig vannak szükségleteink és gondját kell viselnünk az érzékeinknek. Például a fül – a fül mindig hallani szeretne valamit. ’Adj valami újabb szemetet! Van valami rossz hír erről a valakiről?’ Mohón várjuk a kellemetlen, negatív információkat. Azt mondják, hogy a rossz hír háromszor megkerüli a Földet, amíg a jó hír beköti a cipőfűzőjét. Ezek az érzékszervek úgy vannak megtervezve, hogy a negatív híreket ragadják meg stb., stb. Nos, mit tegyünk? Hajdanán, ha a történelemben visszatekintünk, néha kiszúrták a szemet vagy forró ólmot öntöttek a fülbe. Szép mód ezeknek az érzékszerveknek a kiiktatására, áh? Amennyiben szeretnéd kontrollálni a füleidet, én nem javaslom a forró ólom alkalmazását. Más módon kell kontrollálnunk őket. Ha működik a hallásunk, akkor, Krsna szolgálatában kell, hogy használjuk. Ha látsz, ne mások hibáit nézd, hanem sokkal inkább a múrtik szépségében gyönyörködj, stb. stb. Az érzékeket a szolgálatban tudjuk le foglalni. S ha ily módon az odaadó szolgálattal foglalod le a tested kapuit, az megtisztul majd. S akkor az már többé nem lesz szenvedélyes, hanem szattvikus. Később a Gítá azt mondja, hogy amikor fény hatja át a test kapuit, ez a jele a lelki felemelkedésnek. Néha nehéz megérteni, hogy mi is ez pontosan. Azonban ez mégis roppant egyszerű – csak pillantsatok rá egy bhakta arcára! Akkor azonnal megértitek mi ez a fény, mi ez a ragyogás. Mert ha az odaadó szolgálatba kezdesz, akkor egy különleges típusú extra juttatást kapsz. Ezután a városod szenvedélymentes lesz, és tökéletes eszközzé válik a lelki céljaid eléréséhez.

Azonban azért, hogy a test megfelelően működjön, gondoskodni kell ezekről a kapukról, törődni kell a testi szükségletekkel. Krsna biztosítja az élelmet. Krsnától jön a kedvező hír a lelki tudásról. Krsna megmutatja a csodálatos formáját. A Szent Néven keresztül a Legfelsőbb valamennyi tulajdonsága, jellemzője megnyilvánul a számunkra. Tehát, mind testileg, mind lelkileg a legjobb elfoglaltság ez az isteni kapcsolat, az odaadó szolgálat gyakorlása – a bhakti jóga művelése, a szeretetteljes kapcsolat a Legfelsőbbel.

Mi történik, ha egy bhakta belefog a Szent Nevek zengésébe? Átalakulnak a kapui. Valamennyi ostobaság és anyagi befolyás előtt bezárulnak a test kapui, és csak a lelki dolgok tudnak bejutni oda.

Először is mi az, ami a Szent Néven keresztül megnyilvánul a számodra? A Név maga. Hogyan lehetséges, hogy a Néven keresztül – a Név?! Igen, a Néven keresztül, a Név – mert ezen a gyakorlaton keresztül mélyrehatóbb látásmódot érsz el. Tehát ezen a csodálatos folyamaton, Isten neveinek zengésén keresztül valami megnyilvánul a számunkra. Náma, mi a második? Rúpa, mi a rúpa? Rúpa a forma; egyéb jelentései? Szépség. Ezüst. További értelmezés? Rúpa gószvámí?! És még? Rúpa manydzsarí. Tehát a néven keresztül először megérted a Nevet, és tovább haladva a megvilágosodás folyamatában megérted a szépséget – a szépség formáját és Krsna formájának a szépségét. S bár Krsna fekete, sötét, de ezüstös színárnyalatot is fel fogunk fedezni körülötte. S ez a valódi szépség! A sötét ezüst vagy az ezüstös sötétség. De a két kimagasló személyiség, akik ezeknek a lelki eszményeknek a belső mélységeit feltárják a számunkra, az Rúpa gószvámi és Rúpa manydzsarí Ezért valamennyi vaisnavát, aki ehhez a vonalhoz tartozik rúpánuga-vaisnavának hívnak – akik Rúpa gószvámí lábnyomait követik. Tehát, ti egy csodálatos forma követői vagytok, mely nem egy külsődleges forma, ez a szépség lelki formája.

S mi az, ami még megnyilvánul a Néven keresztül? Guna, Krsna gyönyörű tulajdonságai. Ananta-sésa, az örökkévalóság kígyója, aki a világ kezdete óta létezik, aki az Univerzum végtelen sokféleségét képviseli, akinek több ezer feje van; s ezen a több ezer fejen, több ezer száj. S ezeket a szájakat Krsna tulajdonságainak a dicsőítésével foglalja le, mégis képtelen a végére jutni. Krsna, Isten tulajdonságainak nincs se vége, se hossza. Némelyek másodlagosak, némelyek elsődlegesek. Úgy vélem tudjátok, melyek az elsődleges tulajdonságok.

S végül valami még fontosabb is megnyilvánul a számunkra. A lílá is feltárul a számunkra. A lílá játék, sport, kedvtelés. A mi Istenünk nem egy unalmas személyiség, aki az abszolút örökkévalóság trónján üldögél, és semmit nem tesz. Ő készen áll arra, hogy részese legyen a játéknak. Vagy lehet, hogy nekünk kell alázatosan készen állnunk az Ő játékához történő csatlakozásra – ha meghívást kapunk. Azonban, a Néven keresztül a lelki megvilágosodás valamennyi titkába bebocsátást nyerhetsz – a Név, a forma, a tulajdonságok és az Isteni kedvtelések misztikumába. S akkor egy másik város lakójává válhatsz – továbbra már nem egy anyagi, szenvedélyes város, hanem egy lelki város polgára leszel. Ez a módja annak, hogyan válik egy anyagi test lelkivé. Majd mi történik ezután? Legyőzöd a természet korlátait.

(folytatása következik)

 

 12075098_925819244164354_2838369703457369813_n

(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Докато имаме материално тяло, ще имаме и подтици, и ще трябва да се грижим за сетивата си. Да вземем за пример ушите – ушите винаги искат да слушат нещо. „Дайте новия боклук! Имаме ли някакви лоши новини за този човек?” Много сме алчни за нещо лошо, негативно. Казва се, че лошата вест три пъти е обиколила земята, докато добрата още си връзва обувките. Така са устроени тези сетивни функции: да улавят лошите новини. Тогава какво да правим? В древни исторически времена понякога са изваждали очите или са сипвали разтопено олово в ушите. Добър начин да се спрат сетивните функции, а? Но аз не ви препоръчвам, ако искате да контролирате слуха си, да сипвате горещо олово в ушите си. Контролът трябва да е по друг начин. Щом имаме способността да чуваме, трябва да я прилагаме в служба на Кришна. Щом имаме способността да виждаме, нека не се вглеждаме в недостатъците на другите; по-добре да съзерцаваме красотата на муртите. И т.н – можем да въвличаме сетивата в служене. По този начин, ако вратите на тялото са заети с предано служене, самото тяло ще се пречисти. Тогава то вече няма да е страстно, а става саттвично. По-нататък в „Гита” се казва, че когато дверите на тялото са озарени, това е знак за духовно извисяване. Понякога е трудно да се разтълкува какво означава това. Но е много лесно – просто погледнете лицето на някой предан! Тогава незабавно ще разберете какво е това сияние, какво е това озарение. Защото ако се занимавате с предано служене, ще заблестите с един специфичен заряд. И вашият град-тяло вече няма да е страстен, а ще е съвършен инструмент за постигане на духовните ви цели.

Обаче за да функционира тялото правилно, трябва да се грижите за тези врати, да се грижите за телесните нужди. Кришна ни дава храна. Кришна ни дава доброто послание на духовното знание. Кришна ни показва Своя прекрасен облик. Чрез святото име всички характеристики и аспекти на Върховния се разкриват пред нас. Затова най-добрата заетост на тялото и ума е култивирането на тази божествена връзка, преданото служене – практиката на бхакти-йога, свързаност чрез обич.

Какво се случва ако някой предан започне да възпява светите имена? Неговите или нейните врати ще се променят. Вратите на тялото се затварят за глупостите, за всички материални импулси и единствено духовното може да прониква през тях.

Най-напред какво ще ви се разкрие чрез името? Самото име. Как така, чрез името – името?! Да, чрез името, името – защото това е практика и ще достигате до все по-проникновена визия. И така, посредством този прекрасен процес на възпяване на Божиите имена, нещо ни се разкрива. Наам, името; а кое е второто? Рупа; какво е рупа? Рупа означава форма; други значения? Красота. Сребро. Други значения? Рупа Госвами! Други значения? Рупа Манджари. И така, чрез името най-напред разбирате името, а с по-нататъшния напредък на вашето просветление ще разберете красотата – формата на красотата и красотата на формата на Кришна. И макар че Кришна е черен, тъмен, въпреки това ще доловим и сребристия оттенък, който е там около Него. А това е истинската красота! Тъмното сребро или сребристата тъмнина. Ала ония, които ще ни разкрият подобни съкровени дълбини на нашите духовни идеали са именно тези две личности – Рупа Госвами и Рупа Манджари. Затова всички ваишнави, принадлежащи към тази школа, се наричат рупануга-ваишнави – следовници в стъпките на Рупа Госвами. Така че вие сте последователи на красивата форма, и тя не е външна форма, а духовната форма на красотата.

И какво друго се разкрива чрез името? Гуна, прекрасните качества на Кришна. Ананта Шеша, предвечната змия на безкрайността, олицетворяваща безграничното многообразие на вселената, притежава хиляди глави. А на хилядите си глави има хиляди усти. И макар устите Му да са постоянно заети с възхваляване качествата на Кришна, въпреки това Той не може да достигне предела им. Кришна, Богът, притежава неизброими качества. Някои са второстепенни, други са главни. Мисля знаете кои са главните Му аспекти.

И накрая ни се разкрива още нещо. Разкрива ни се лила. Лила значи игра, забавление, приключение. Нашият Бог не е някаква скучна личност, седяща на трона на абсолютната вечност без да прави нищо. Той е готов да участва в играта. Или може би ние трябва да сме смирено готови да участваме в Неговата игра – ако получим покана. Но посредством името можете да навлезете във всички тези тайни на духовното просветление – в мистиката на името, на формата, на качествата и на игрите на Бога. Тогава заживявате в един различен град – не сте вече жител на материалния, изпълнен със страсти град, а ставате жител на един духовен град. Ето как материалното тяло може да бъде одухотворено. А какво става по-нататък? Можете да надмогнете ограниченията на природата.

 

(следва продължение)

 12075098_925819244164354_2838369703457369813_n

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 06.01.2013, Sofía )

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Mientras tengamos cuerpo material, tendremos que cuidar nuestros sentidos.

Tomemos el ejemplo de las orejas – siempre deseando oír algo. ‘Dadme la nueva basura! Acaso tenemos malas noticias de ese fulano? Siempre somos avidos por aprender algo malo, algo negativo. Se ha dicho que una mala noticia hará tres veces vueltas al mundo mientras que la buena todavía está por atarse los zapatos. Las funciones sensitivas captan sobre todo las malas noticias. Que debemos hacer en tal caso? En los tiempos de antaño sacaban ojos o vertían plomo derretido en las orejas. Buena forma de parar las funciones sensitivas, no? Por lo tanto, no os recomiendo verter plomo derretido en las orejas para llegar a controlar el oído. Le control debe realizarse de otra forma. Con tal que tengamos la aptitud de oír, debemos aplicarla en servicio a Krishna. Con tal que tengamos aptitud o capacidad de ver, no hay que fijarse en las deficiencias y los defectos de otra gente, sino debemos contemplar la belleza de los deleites de las murtas. Y del mismo modo podemos ir aplicando las demás funciones sensitivas en el servicio a Dios. Si las puertas del cuerpo están ocupadas en servicio devoto, el cuerpo ira purificándose. No será más cuerpo de pasiones sino cuerpo sattvico. Más aun adelante en el Gita se ha dicho que cuando las puertas del cuerpo estén iluminadas, todo el cuerpo llegaría a estarlo. Es el señal de elevación espiritual. Aveces es difícil entenderlo. Por lo tanto es muy fácil – mirad la cara de un devote dedicado! Comprenderéis inmediatamente esta iluminación. Si estáis dedicados a servicio devoto, vais a obtener una carga específica de luz. Y entonces la ciudad del cuerpo ya no va a ser ciudad de pasiones sino un instrumento perfecto para adquirir metas espirituales.

Por lo tanto, para que el cuerpo se ponga a funcionar correctamente, debéis poner atención en las puertas, en las necesidades del cuerpo. Krishna nos ofrece comida. Nos envía un buen mensaje , el del saber espiritual. Krishna nos ensena Su hermosa imagen. Por medio del Nombra Santo todas las características y todos los aspectos del Supremo llegan a revelarse. Por esta razón la mejor ocupación del cuerpo y de la mente será el cultivo de esta conexión, la práctica de bhakti yoga, la afectuosa conexión.

Que es lo que ocurre cuando un devote se ponga a cantar los Nombres Santos? Llegaran a cambiar sus puertas. Van a quedarse cerradas para tonterías, para impulsos materiales y solo lo espiritual llegará a penetrar por estas puertas.

En primer lugar. Que es lo que revelaria el Nombre? El nombre . Como es esto – el nombre se revelaria por el Nombre? Si, esta es la práctica para llegar a una penetrante visión.

Por medio de este maravilloso proceso de cantar los Nombres Santos tendréis revelaciones :Naam, el nombre y luego? Rupa, que es rupa? Rupa es la forma, la imagen y otros significados; Belleza, Plata. Y que más? Rupa Goswami?! Y que más? Rupa Manjari. Por medio del Nombre, primero se os revela el Nombre, luego con la iluminación va a llegar la comprensión de la Belleza, y la hermosura de la imagen de Krishna. A pesar de que Krishna es de c olor negro, u oscuro llegareis a percibir matices plateadas a Su derredor. Es la verdadera belleza! La plata oscura o la oscuridad plateada. Y los que van a revelarnos estas profundas realidades son dos personas – Rupa Goswami y Rupa Manjari. Por esta razón los vaishnavas que pertenecen a la escuela llamada rupanuga-vaishnavas – los que van siguiendo los pasos de Rupa Goswami. Vosotros vais siguiendo esta maravillosa forma, que nos es tan solo forma sino es la forma espiritual de la belleza

Y que más se nos revela a través del Nombre? Guna, las maravillosas cualidades de Krishna: . Ananta Shesha, la primordial serpiente de la eternidad, su millar de cabezas es representación de la ilimitada variedad del Universo. Este millar de cabezas tiene su millar de bocas. Las bocas están ocupadas en ensalzar las cualidades de Krishna y a pasar de ello, no llegaran a un límite. El Dios Krishna posee un sinnúmero de cualidades. Unas principales, otras segundarias. Creo que ya conocéis las principales.

. Y al final se nos revela algo más. Lila se nos llega a revelar Lila es juego, diversión, amenidad, Aventura, deporte, pasatiempo. Nuestro Dios no es persona aburrida, sentada en su trono de absoluta eternidad sin hacer nada. Esta listo a tomar parte en el juego. O tal vez nosotros debemos estar listos a participar humildemente en Su juego – con tal que lleguemos a recibir invitación. Por medio del Nombre podéis penetrar en los secretos de la iluminación espiritual – la mística del nombre, la forma, la cualidad de los juegos y amenidades divinas. Entonces llegaréis a vivir en una ciudad diferente – ya no sois habitante de la ciudad llena de pasiones materiales, ya llegareis a ser habitante de una ciudad espiritual. El cuerpo material llega a espiritualizarse. Y en adelante? Podréis superar las límites de la naturaleza.

(Sigue continuacion)

 12075098_925819244164354_2838369703457369813_n

(из лекци Свами Тиртхи, 06.01.2013, вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Пока у нас есть материальное тело, у нас будут желания и нам прийдется заботиться о своих чувствах. Взять к примеру уши – уши всегда хотят слушать что-то. „Дайте мне новую чушь! Есть ли какие-то плохие новости об этом человеке?” Мы очень ненасытные для чего-то плохого, негативного. Сказано, что плохая весть три раза обошла землю, пока добрая все еще надевает обувь. Так устроены эти чувственные функции: улавливать плохие новости. Что тогда делать? В древние исторические времена иногда выкалывали глаза или выливали расплавленный свинец в ушах. Хороший способ остановить сенсорные функции, да? Но я вам не рекомендую выливать горячий свинец в ушах, если хотите контролировать свой слух. Контроль должен быть иным. Если нам дана способность слышать, надо ее использовать в службу Кришне. Если у нас есть способность видеть, давайте не вглядываться в недостатки других; лучше созерцать красоту мурти. И т.д. – можем занять чувства в служении. Таким образом, если двери тела заняты преданным служением, само тело очистится. Тогда оно уже не будет страстным, станет саттвичным. Дальше в „Гите” сказано, что когда двери тела озарены, это знак духовной возвышенности. Иногда трудно понять что это означает. Но это очень просто – посмотрите на лицо преданного! Тогда сразу поймете что это за сияние, что это за озарение. Потому что если вы заняты преданным служением, вы будете блестеть одним специфическим зарядом. И ваш город-тело уже не будет страстным, а станет совершенным инструментом достижения ваших духовных целей.

Однако для того, чтобы тело функционировало правильно, надо заботиться об этих вратах, заботиться о телесных потребностях. Кришна дает нам пищу. Кришна дает нам доброе послание духовного знания. Кришна показывает нам Свой прекрасный облик. Через святое имя все характеристики и аспекты Верховного открываются нам. Поэтому самое лучшее занятие для тела и ума это культивирование этой божественной связи, преданного служения – практики бхакти-йоги, связанности через любовь.

Что происходит если преданный начнет воспевать святые имена? Его или ее двери изменятся. Ворота тела закрываются для глупостей, для всех материальных импульсов и только духовное может проникнуть через них.

И прежде всего что вам откроется через имя? Само имя. Как это так, через имя – имя?! Да, через имя, имя – потому что это практика и вы достигнете все более проницательное видение. И так, с помощью этого прекрасного процесса воспевания Божьих имен, что-то нам раскрывается. Наам, имя; а что второе? Рупа; что такое рупа? Рупа означает форма; другие значения? Красота. Серебро. Другие значения? Рупа Госвами! Другие значения? Рупа Манджари. И так, через имя сначало понимаете имя, а под дальнейшим прогрессом в вашем просветлении вы поймете красоту – форму красоты и красоту формы Кришны. И хотя Кришна черный, темный, все же какой-то серебряный оттенок мы тоже узнаем вокруг Него. А это есть настоящая красота! Темное серебро или серебристая темнота. Но те, которые откроют нам внутренние глубины наших духовных идеалов, это именно эти две личности – Рупа Госвами и Рупа Манджари. Поэтому все ваишнавы, принадлежащие к этой школе, называются рупануга-ваишнавами – последователи Рупы Госвами. Так что вы последователи красивой формы, и она не внешняя форма, а духовная форма красоты.

И что еще открывается через имя? Гуна, прекрасные качества Кришны. Ананта Шеша, предвечная змея бесконечности, олицетворяющая безграничное многообразие вселенной, имеет тысячи голов. А на этих тысячи голов имеет тысячи ртов. И хотя Его рты постоянно заняты восхвалением качеств Кришны, вопреки тому Он не может достичь их предела. Кришна, Бог, обладает безграничными качествами. Некоторые из них второстепенные, другие главные. Я думаю, что вы знаете какие из них Его главные аспекты.

И наконец нам открывается еще что-то. Открывается нам лила. Лила значит игра, забавление, развлечение, спектакль. Наш Бог это не какая-нибудь скучная личность, седящая на троне абсолютной вечности ничего не делая. Он готов участвовать в игре. Или, может быть, мы должны быть смиренно готовы присоединиться к Его игре – если мы получим приглашение. Но через имя можете войти во все эти тайны духовного просветления – в мистике имени, формы, качеств и игр Бога. Тогда вы станете жителем другого города – уже не материального города, полного страсти, а гражданином духовного города. Вот как материальное тело может быть одухотворено. А что происходит потом? Можете преодолеть ограничения природы.

 

(продолжение следует)