Archives

Calendar

May 2018
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 11th, 2018

spiritual-development

Ние на запад сме родени в карма-деш. Карма-деш означава място на действието. Хората в Индия са родени в дхарма-деш. Дхарма-деш е място за дхарма не става въпрос просто за религиозни задължения, а за осъществяване на човешките перспективи и стремежи. Те познават тайната на дхарма, а ние трябва да научим тайната на действието. Учителите индийци казват, че им е много трудно със западните ученици. Защото ако заръчаш нещо на някой индийски ученик, той ще го изпълни. Ако му кажеш: „Седни в този ъгъл и мантрувай две години,” той ще го направи. Но ако кажеш на ученик от запада: „Просто поседи тук за десетина минути и се опитай да медитираш,” той ще попита: „Защо?” Защо? Защото ние сме толкова активни, дейността ни вълнува. Мотивацията ни винаги ни тласка да вършим нещо. Уви, много от дейностите ни са безсмислени. Затова трябва да изучим изкуството на действието, тъй като непрекъснато действаме.

„Бхагавад Гита” е досущ като енциклопедия на божественото познание. Днес ще четем от Пета Глава. „Арджуна каза: „О, Кришна, най-напред искаш от мен да се отрека от дейността, пък след това ми препоръчваш дейност в преданост. Би ли ми казал ясно кое от двете е по-благоприятно?”[1]

Да получаваш противоречиви напътствия си е предизвикателство. Защото в Трета Глава Кришна говори за карма-йога – действие, йога на дейността. А след това (в Четвърта Глава) говори за трансценденталното знание – един вид медитация. Тоест: „действай и мисли”. За Арджуна това било предизвикателство – дали да действа или не. Затова той пита кое е по-благоприятно. Тогава Богът отвръща: „И отричането от дейността, и дейността в преданост са добри за освобождение. Ала сред двете, да действаш в предано служене е по-добре от отричането от действие”. [2]

Разбрали сме, че действието винаги носи последствие. Обичайно именно това не вземаме в предвид – че нашите постъпки ще имат последици. Звучи логично, ала при все това все го забравяме. Действаме безсъзнателно, безотговорно, а после сме изненадани, че ни сполитат някакви реакции. Например, вършите всички възможни глупости в живота си, а сетне обвинявате Господ: „О, защо ме наказваш?” Затова най-напред трябва да разберете: пречистете съществуването си, пък след това се надявайте на нещо по-добро. Но следва един по-деликатен въпрос: при все че се стремите да посвещавате живота си, въпреки това ви спохождат някакви наказания. Престъпление и наказание. Щом има наказание, значи е имало и престъпление. Нищо не се случва без добра причина. Ние виждаме половината от историята – наказанието. Обаче трябва да сме достатъчно умни да прозрем причината, поради която то ни спохожда.

Ала без значение дали ви спохождат или не някакви последици, не хвърляйте вината върху другите. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Недейте да обвинявате обкръжението.” Какъвто и да е резултатът, той е за вас. Трябва да оберем плодовете на действията си.

От това можем да разберем, че действията винаги носят някакви последици. Затова с основание можете да речете: „Ами да спрем да действаме тогава. Ако няма действие, няма да има и последствие.” Звучи логично, но е много непрактично. Та западните ученици не могат да седят и за десет минути в медитация! Така че за нас не-действието – като компенсация на действията и последствията – не е алтернатива. Нуждаем се от друг лек. И този лек е даден тук от Кришна – действие в преданост. Изглежда съвсем същото, но е напълно различно. И преди копаех градинката си, и днес копая градинката си, обаче нещо се е променило. Ако мисловността ни се е променила междувременно, действието ще донесе други плодове. Тогава уравнението няма да е „действието поражда последица”, а „преданото действие поражда любов”. Обикновеното действие ще ви отведе в паяжината на кармичните реакции. Но преданите дейности, духовните дейности са много могъщи. Те ще ви донесат пречистване, ще ви донесат избавление.

Някои хора имат проблем с усвояването на млякото; понякога децата също имат такъв проблем. Кое е най-доброто решение ако имате стомашни проблеми при приема на мляко? Имате ли представа?

Отговор: Извара.

Свами Тиртха: Правилно, откъде знаете?

Отговор: От книгите на Прабхупад.

Свами Тиртха: Добре! Макар че изварата е просто друга форма на млякото, тя си е просто мляко! Обаче може да излекува проблема, причинен от млякото. По същия начин, дейността – само че трансформираната дейност, преданата, одухотворената дейност – може да излекува проблемите, причинени от обикновените действия. Веднъж споменах това на лекция и присъстваше една лекарка, която се грижеше за деца в един детски лагер, и тя каза: „Точно така е, и при нас се случи същото последния път”. Това беше много добра обратна връзка, че нашите писания казват истината. Затова истинският лек за изцеление на проблемите, причинени от дейността, е дейността в преданост, духовната дейност.

[1] „Бхагавад Гита” 5.1

[2] „Бхагавад Гита” 5.2spiritual-development

Nosotros, gente del Occidente, hemos nacido en karma-desh. Karma-desh indica un sitio para realizar dharma – y no se trata solo de actividades y deberes religiosos, sino de realización de perspectivas y aspiraciones humanas. Esta gente conoce el secreto de dharma y nosotros debemos aprender el secreto de la acción. Los maestros de India dicen que tienen muchas dificultades con sus discípulos occidentales. Puesto que dando instrucciones a un discípulo indio las instrucciones van quedar cumplidas. Diciendo: “Quédate en este rincón cantando a lo largo de dos años”, va a cumplirlo. Por lo tanto, habiendo dicho a un discípulo occidental: “Quédate en este rincón y trata de meditar”, va a responder preguntando: “Por qué?” Por qué? Es que somos tan activos, tan agitados por la acción. Nuestra motivación siempre va empujándonos a hacer algo. Desgraciadamente, helas, muchas de nuestras actividades no tienen sentido. Por esta razón debemos aprender el arte de la acción, puesto que estamos llenos de actividades, estamos actuando sin cesar.

La Bhagavad” se asemeja a una enciclopedia del Divino Saber. Hoy vamos a leer el Capitulo Quinto: “Arjuna dijo: O Krsna, primeramente quieres de mi a renunciar obrando, luego me recomiendas actividad en devoción. Podrías decirme definitivamente cual entre las dos recomendaciones va a resultar más beneficiosa?”[1]

Recibir dos instrucciones opuestas es un desafío. Puesto que en el Capítulo Tercero, Krishna estaba hablando de karma-yoga – acción, sea yoga de la acción. Y luego, (en el Capítulo Cuarto) estaba hablando del Saber Trascendente – un tipo de meditación. Dicho de otro modo: ‘actuar y pensar’. Para Arjuna el desafío era: hacer o no hacer. Por esta razón había preguntado cuál de las dos instrucciones resultaría más beneficiosa.

Entonces Dios respondió diciendo: “La renunciación de la obra y obrar en devoción, ambas acciones resultan buenas para la liberación. Entre las dos, obrar en actitud de devoción dedicada resulta mejor que renunciar de obrar”. [2]

 

Ya hemos comprendido que la acción siempre va trayendo reacción. Solemos no tenerlo en cuenda – nuestras acciones tienen sus consecuencias…Suena lógico y sin embargo solemos olvidarlo. Obramos inconscientemente, irresponsablemente, y luego estamos asombrados de las reacciones. Por ejemplo, estáis acometiendo todas las tonterías posibles en vuestra vida y luego acusáis a Dios: “Oh, por que Tú me castigas?” En primer lugar debéis comprender: debéis purificar vuestra existencia y después podeis esperar algo mejor. Por lo tanto, sigue una cuestión más delicada: a pesar de que aspiréis a dedicar vuestra vida a la devoción, siguen viniendo castigos. Crimen y castigo. Siempre que venga el castigo, se habrá producido un crimen. Nada ocurre sin buena razon. Vemos la mitad de la historia – el castigo. Sin embargo, debemos ser suficientemente inteligentes para ver las razones y por qué nos ocurre todo ello. . Shrila Shridhara Maharaja “No debéis acusar vuestro derredor.” El resultado os viene destinado. Debéis recoger los frutos de vuestras acciones.

Podemos pues darnos cuenta que la acción siempre viene trayendo sus consecuencias. Entonces de buena razón podéis responder diciendo: “Entonces hay que cesar con las acciones. Siempre que no haya acción no habrá consecuencias en reacción.” Suena lógico pero no es muy práctico. Dado que los discípulos occidentales no pueden quedarse sentados ni por diez minutos de meditación! Para nosotros no obrar – como compensación de la acción – no es alternativo. Necesitamos otro remedio. Y este remedio se nos da aquí por Krishna – obrar en dedicada devoción Parece absolutamente lo mismo pero es completamente diferente. Antes yo estaba cultivando mi jardín, hoy estoy haciendo lo mismo y sin embargo algo ha cambiado. .Si entretiempo ha cambiado vuestro modo de pensar, la accion va a traer otro fruto diferente. La ecuación ya no va a ser ‘La acción trae reacción ’, sino ‘La devota acción trae afección’. La mera acción va a llevaros a la telaraña de la reacción karmica. Por lo tanto, las actividades de devoción dedicada, las actividades espirituales son poderosas. Ellas sí que van a traer purificación, van a traeros liberación.

Algunas personas tienen problemas con la asimilación de la leche; a veces los niños tienen este problema. Cuál es el mejor remedio, la mejor solución de los problemas del estómago cuando se tome leche? .Algunas ideas?

Respuesta: El requeson…

Swami Tirtha: Correcto. De donde teneis este saber?

Respuesta: De los libros de Prabhupad.

Swami Tirtha: Bueno! A pesar de que el requeson es simplemente otra forma de la leche, es pura leche, solo leche! Sin embargo puede curar, remediar el problema causado por la leche. Del mismo modo, la actividad – transformada en acción , acción devota, espiritualizada – puede curar problemas causados por la simple actividad. Una vez ya lo había mencionado en mi conferencia y entonces una señora, doctora que estaba allí presente y que se ocupaba de los niños en un campamento infantil, dijo: “Correcto, también nos ha ocurrido lo mismo”. Ha sido muy buen feedback (conexión al revés) – nuestras escrituras dicen la verdad. El remedio real para curar, para solucionar los problemas causados por la actividad – el remedio es la acción en devota dedicación, la actividad espiritual.

[1] Bhagavad Gita 5.1

[2] Bhagavad Gita 5.2

 spiritual-development

На западе мы рождаемся в карма-деше. Карма-деш означает место действия. Люди в Индии рождаются в дхарма-деше. Дхарма-деш это место для дхармы не просто религиозные обязанности, а выполнение человеческих перспектив и амбиций. Они знают тайну дхармы, а мы должны узнать тайну действия. Учителя индийцы говорят, что им очень трудно с западными учениками. Потому что, если они дадут указание индийскому ученику, он будет следовать. Если ему скажешь: „Садись в этот угол и повторяй мантру два года,” он сделает это. Но если скажешь ученику с запада: „Просто сядь здесь на десять минут и попробуй медитировать,” он спросит: „Почему?” Почему? Потому что мы очень активные, действие нас волнует. Мотивация всегда заставляет нас делать что-то. Но, к сожалению, мы делаем много бессмысленных действий. Поэтому надо изучить искусство действия, так как непрерывно действуем.

„Бхагавад Гита” как энциклопедия божественного знания. Сегодня прочтем из Пятой Главы. „Арджуна сказал: „О, Кришна, сначала Ты велишь мне отказаться от деятельности, а затем советуешь мне действовать с преданностью. Прошу Тебя, скажи определенно что же из двух благоприятнее?”[1]

Получать противоречивые напутствия это предизвикательство. Потому что в Третей Главе Кришна говорит о карма-йоге – действие, йога деятельности. А потом (в Четвертой Главе) говорит о трансцендентном знании как вид медитации. То есть: „действуй и думай”. Для Арджуны это было вызовом – действовать или нет. Поэтому он спрашивает что благоприятнее. Тогда Бог ответил: „И отречение от деятельности, и деятельность с преданностью благоприятствуют освобождению. Но все же из двух, служение лучше, чем отказ от деятельности”. [2]

Мы понимаем, что действие всегда будет приводить к реакции. Обычно именно это не учитываем – что наши поступки будут иметь последствия. Звучит логично, но все же забываем об этом. Действуем бессознательно, безответственно, а потом удивляемся, что приходят какие-то последствия. Например, вы делаете всевозможные глупости в своей жизни, а затем обвиняете Бога: „О, почему ты меня наказываешь?” поэтому сначала надо понять: очистите свое существование, и затем надейтесь на лучшее. Но следует один более деликатный вопрос: несмотря на то, что стремитесь посвятить свою жизнь к вам все еще приходит кара. Преступление и наказание. Если есть наказание, значит было и преступление. Ничего не происходит без основательной причины. Мы видим половину истории – наказание. Однако надо быть достаточно умными, чтобы понять причину, из за которой оно происходит с нами.

Но неважно, приходят или не приходят к вам какие-то реакции, не обвиняйте в этом других. Шрила Шридхара Махарадж говорит: „Не обвиняйте окружение.” Каким бы ни был результат, он для вас. Надо собрать плоды своих действий.

Из этого можем понять, что наши действия несут какие-то последствия. Поэтому есть основание сказать: „Тогда давайте не будем действовать. Если нет действия, не будет и последствий.” Звучит логично, но это очень непрактично. Западные ученики не могут сидеть и десяти минут в медитации! Так что для нас не-действие – как компенсация действий и последствий – это не алтернатива. Нам нужно другое лекарство. И это лекарство дано здесь Кришной – действие в преданности. Похоже, что совсем то же, но оно вполне разное. И прежде я вскапывал свой огород, и сегодня копаю в своем огороде, однако что-то изменилось. Если ваш менталитет изменится тем временем, действие принесет разные плоды. Тогда уравнение не будет „действие рождает последствия”, а „преданное действие рождает любовь”. Простое действие приведет вас к этой сети кармических реакций. Но преданные деятельности, духовные деятельности очень могущественные. Они принесут вам очищение, принесут вам освобождение.

У некоторых людей есть проблема с осваиванием молока; иногда у детей такая же проблема. Какое самое лучшее решение если у вас проблемы с желудком из-за приема молока? Есть идеи?

Ответ: Творог.

Свами Тиртха: Правильно, откуда вы знаете?

Ответ: Из книг Прабхупады.

Свами Тиртха: Хорошо! Хотя творог это просто другая форма молока, она все же просто молоко! Однако может вылечить проблему, вызванную молоком. Таким же образом, деятельность – однако трансформированная деятелность, преданная, одухотворенная деятельность – может вылечить проблемы, вызванные обыкновенными действиями. Однажды я упоменул это на лекции и присутствующая женщина врач, которая заботилась о детях в одном детском лагере, и она сказала: „Правильно, с нами произошло то же самое в прошлый раз ”. Итак, это была очень хорошая обратная связь – наши Священные Писания говорят правду. Поэтому настоящим средством для лечения проблем, вызванных деятельностью, является преданная деятельность, духовная деятельность.

[1] „Бхагавад Гита” 5.1

[2] „Бхагавад Гита” 5.2

 

 spiritual-development

A nyugati világban a karma-désben születünk, vagyis a tettek mezején. Az indiai emberek a dharma-désben születnek. A dharma-dés a dharma helye – ez nem pusztán a vallásos kötelezettségek, hanem az emberi előrehaladás és ambíciók beteljesítése. Ők ismerik a dharma titkait, nekünk pedig a cselekvés titkait kell megtanulnunk. Az indiai mesterek azt mondják, nagyon nehéz a nyugati tanítványokkal. Hiszen, ha adnak egy utasítást az indiai tanítványnak, ő azt követni fogja. Ha azt mondod neki: „Ülj le ebbe a sarokba, és zengjed a mantráidat két évig!”, akkor az indiai tanítvány úgy fog cselekedni. Ha azt mondod egy nyugati tanítványnak: „Csak ülj le ide tíz percre és próbálj meg meditálni!” ő azt fogja mondani: „Miért?” Miért? Mert annyira aktívak vagyunk, a cselekvés hajt bennünket. A motivációnk állandóan arra sarkall minket, hogy tegyünk valamit. De sajnos sok ostoba cselekedetet követünk el, ezért meg kell tanulnunk a cselekvés művészetét, hiszen mindig cselekszünk valamit.

A Bhagavad-gítá olyan, mint az isteni tudás enciklopédiája. Ma az ötödik fejezetből olvasunk. „Ardzsuna így szólt: ó, Krsna, először a munka feladására kérsz, majd az odaadással végzett munkát ajánlod. Kérlek, mondd meg nekem határozottan, a kettő közül melyik hasznosabb?”[1]

Ellentétes utasításokat kapni tehát elég nagy kihívást jelent. Hiszen a harmadik fejezetben Krsna a karma-jógáról beszélt, a cselekvésről, a cselekvés jógájáról. Utána pedig a transzcendentális tudásról, a meditáció egy fajtájáról. Tehát ’cselekedj és gondolkodj’. Ez kihívás volt Ardzsunának, hogy ’tenni, vagy nem tenni’. Ezért kérdezte, hogy melyik az előnyösebb. Ekkor a Magasztos Úr így válaszolt: „ A munka lemondása és az odaadással végzett munka egyaránt felszabaduláshoz vezet. De a kettő közül az odaadó szolgálat a jobb.” [2]

Megértettük, hogy az akció mindig reakciót von maga után. Általában ez az, amit nem veszünk számításba – hogy a tetteink reakciókat szülnek. Logikusnak tűnik, mégis mindig elfelejtkezünk erről. Tudatlanul, felelőtlenül cselekszünk, és utána meglepődünk rajta, hogy jönnek a reakciók. Például elkövetjük az összes ostobaságot az életünkben és utána Istent vádoljuk: „Ó, miért büntetsz Te engem?” Tehát először is meg kell értenünk: tisztítsuk meg a létezésünket, és reménykedjünk egy jobb verzióban! Ekkor azonban egy sokkal érzékenyebb kérdés jön: megpróbálod elkötelezni az életedet, és mégis jön a büntetés. Bűn és büntetés. Tehát ha van büntetés, kell lenni valami bűnnek is. Semmi sem történik ok nélkül. Látjuk a történet egyik felét – a büntetést. De eléggé okosnak kell lennünk ahhoz, hogy az okokat is meglássuk, amiért azok velünk történnek.

Ám függetlenül attól, hogy jönnek-e reakciók vagy nem jönnek, ne vádoljatok másokat! Shríla Shrídhár Mahárádzs így vélekedik: „Ne vádold a környezetet!” Bármilyen gyümölcs is termett, az számodra van ott. Le kell szednünk cselekedeteink gyümölcseit.

Ebből tehát meg kell értenünk, hogy a tetteknek mindig vannak következményeik. Ezért jó okkal mondhatjátok: „Akkor abba kell hagyni a cselekvést! Ha nincs cselekvés, nincs is reakció.” Logikusnak tűnik, de nagyon nem praktikus, mivel a nyugati tanítványok még tíz percet sem képesek meditációban ülni. Tehát számunkra a nem-cselekvés – az akció és a reakció kompenzációjaként – nem alternatíva. Ezért másik orvosságra van szükségünk, ezt adja meg itt Krsna nekünk – ez az odaadó cselekvés. Ugyanolyannak tűnik, de ez teljesen más. Azelőtt is műveltem a kertemet, most is művelem a kertemet – de valami megváltozott. Ha a mentalitásod időközben megváltozik, a cselekvésed más gyümölcsöket fog hozni. Akkor az egyenlet nem úgy igaz többé, hogy ’az akció reakciót eredményez’, hanem úgy, hogy ’az odaadó cselekedet szeretetet szül’. Az egyszerű cselekedet el fog juttatni titeket a karmikus reakciók hálójába. De az odaadó tevékenységek, a lelki tevékenységek hathatósak. Megtisztulást hoznak, felszabadulást hoznak.

Van néhány ember, akinek tej-emésztési zavarai vannak, néha gyerekeknél is van ilyen probléma. Mi a legjobb orvosság, ha gyomor problémáid vannak a tej miatt? Van erre ötletetek?

Válasz: Aludttej?

Szvámí Tírtha: Igaz, honnét tudod?

Válasz: Prabhupád írásaiból.

Szvámí Tírtha: Nagyon jó! Habár a aludttej a tej egy másik formája, az is csupán tej! Viszont képes meggyógyítani a tej által okozott problémát. Hasonlóképpen, a cselekvés – bár egy kissé átalakított formában, odaadó, lelki tettekként  – képes meggyógyítani az egyszerű cselekedetek által okozott problémát. Egyszer megemlítettem ezt egy előadáson, és volt ott egy doktornő – aki gyerekre felügyelt egy gyerektáborban – és ő mondta, hogy: „Igen, a múltkor ez velünk is megtörtént.” Ez egy nagyon jó visszacsatolás volt – a szentírásaink igazak. Éppen ezért a cselekvés által okozott bonyodalmakra az odaadó lelki cselekedetek jelentik a gyógyírt.

[1][1] Bhagavad-gíta 5.1.

[2] Bhagavad-gíta 5.2.

 spiritual-development

In the west we are born in karma-desh. Karma-desh means the place of action. People in India are born in dharma-desh. Dharma-desh is a place for dharma – not simply religious duties, but fulfillment of human prospects and ambitions. They know the secrets of dharma and we have to learn the secrets of action. The Indian masters say that it’s very difficult with the western disciples. Because if they give an instruction to an Indian disciple, he will follow. If you tell him: “Sit in this corner and chant for two years”, he will do it. If you say to a western disciple: “Just sit here for ten minutes and try to meditate”, he will say: “Why?” Why? Because we are so active, we are agitated by action. Our motivation always pushes us to do something. But unfortunately we do many nonsense activities. Therefore we have to learn the art of action, because we are full of activities.

The Bhagavad Gita is like an encyclopedia of divine knowledge. Today we read from the Fifth Chapter. Arjuna said: O Krsna, first of all You ask me to renounce work, and then again You recommend work with devotion. Now will You kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?”[1]

So, to receive opposing instructions is quite challenging. Because in the Third Chapter Krishna was talking about karma-yoga – action, the yoga of action. And then He was talking about the transcendental knowledge, a kind of meditation. So: ‘act and think’. That was a challenge for Arjuna whether ‘to do or not to do’. Therefore he asked which is more beneficial. Then the Personality of Godhead replied: “The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work”. [2]

We understood that action will always bring reaction. Usually this is what we don’t take into consideration – that our actions will bring reactions. Sounds logical, yet we always forget about this. We act unconsciously, irresponsibly; and then we are surprised that some reactions will come. For example, you make all the possible nonsense in your life and then you blame God: “Oh, why do You punish me?” So, first you have to understand: purify your existence; and then hope for a better version. But the more delicate question comes: you try to dedicate your life and still some punishment comes to you. Crime and punishment. So, if there is a punishment, there must be some crime. Nothing is without a good reason. We see half of the story – the punishment. Yet we have to be clever enough to see the reasons why it happens to us.

But it does not matter if some reactions come or don’t come to you, don’t blame it on others. Shrila Shridhara Maharaja says: “Don’t blame the environment.” Whatever fruit is there it’s for you. We have to pick the fruits of our actions.

From this we can understand that action always brings some consequences. Therefore with all good reason you may say: “Then stop the action. If there is no action, there is no reaction.” Sounds logical, but it is very impractical: as the western disciples cannot sit in ten minutes meditating. So for us non-action – as a compensation of action and reaction – is not an alternative. Therefore we need another remedy. And this remedy is given here by Krishna – action in devotion. It looks like the same, but it’s completely different. Before I was cultivating my garden, today I am cultivating my garden – but something has changed. If your mentality changes meanwhile, the action will bring different fruits. Then the equation is not ‘action brings reaction’, but ‘devotional action brings affection’. The simple action will bring you to this network of karmic reactions. But devotional activities, spiritual activities are very powerful. And they will bring purification, they will bring liberation to you.

There are some people who have problems digesting milk; sometimes kids also have such problem. What is the best remedy if you have the stomach problems due to milk? Any ideas?

Answer: Curd.

Swami Tirtha: Correct, how do you know?

Answer: From the books of Prabhupad.

Swami Tirtha: Fine! Although curd is another form of milk, it’s only milk! But it can cure the problem caused by milk. In the same way, activity – but a little transformed activity like devotional, spiritualized activity – can cure the problem given by simple activity. Once I mentioned this on a lecture and there was a lady doctor – she took care of some children in a children’s camp – and she said: “Correct, last time it happened to us also”. So, it was a very good feedback – our scriptures tell the truth. Therefore the real remedy for curing the problems caused by activity is devotional activity, spiritual activity.

[1] Bhagavad Gita 5.1

[2] Bhagavad Gita 5.2