Archives

Calendar

March 2018
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for March 12th, 2018

young Prabhupad and Bhaktisiddhanta Sarasvati

(az előző hétfő folytatása)

Mahádév kérdése: Indiában nagyon fontos a tradíció, amelyhez a lelki tanítómester tartozik. Valójában mennyire fontos a mi életünkben tudni, hogy a guru egy bizonyos tradícióhoz tartozik? Ha pedig nem tartozik tanítványi lánchoz, tudunk-e rá igazi guruként tekinteni, vagy kell, hogy legyenek kételyeink a tanításait illetően?

Szvámí Tírtha: Azt nem mondanám, hogy ’Kezdjük a kétségekkel!’ Természetesen hasznos, ha először tudakozódunk, és utána adjuk oda a szívünket. Azt hiszem ez sokkal jobb, mint először odaadni a szívünket egy érzelmi kirobbanással, majd elkezdeni gondolkozni – ez nem túl egészséges. Először tehát vizsgálódjatok, utána pedig próbáljátok meg gyakorolni a folyamatot!

Általában a keserű mellékzöngével felmerülő kétségek nem igazán segítenek a lelki megvalósításban. Ám ha azt mondjuk, hogy ’próbálj meg tanulni, próbálj meg vizsgálódni’, akkor minden jogunk megvan rá, hogy megvizsgáljuk a személyt, a tanítást, a csoportot. Miért ne? Megvan a jogunk arra, hogy először kutakodjunk.

Természetesen fontos megértenünk a tanítványi láncot, különösen Indiában, mivel azt mondják, az összes különféle lelki tradíció valamely isteni forrásból ered. Tehát ha valamely isteni forrással kerülünk kapcsolatba, akkor kapunk lehetőséget a növekedésre. Ez éppen olyan, mint egy iskolához tartozni. Ha egy névtelen egyetemre jársz, semmi baj, akkor is fogsz kapni diplomát. Ám ha a legeslegjobb iskolába vagy egyetemre jársz, a diplomád sokkal erősebb, mivel jobb oktatást kapsz, és jobb lehetőségeid lesznek. Hasonlóképpen, fontos megérteni az iskolát, a tanítványi láncot, mert ennek megfelelően fogunk tanulni. Ha mondjuk, mérnök szeretnél lenni, akkor ne járj a jogi szakra, mert az egy másik téma. Tehát ebben az értelemben fel kell ismernünk mi micsoda, ki kicsoda és mi az én törekvésem. És utána meg kell találni a megfelelő iskolát, a megfelelő lelki vonalat, hogy gyakoroljunk, és hogy tanuljunk.

Mahádév: Milyen fontos nekünk ténylegesen a tanítványi lánc, melyhez a guru tartozik, amikor lelki tanítómestert választunk? Vajon egy bizonyos tradícióból érkező tanítómestert kell választanunk. vagy a mestert önmagáért ?

Szvámí Tírtha: Hát, kétfajta vélemény létezik. Van, aki úgy tartja, hogy ’én választom ki a mesteremet’, míg mások szerint ’a mester fog engem kiválasztani.’ Nem tudom, ez hogyan történik. De ha sikerül egy valódi, autentikus, tiszta személyhez csatlakozni, az ténylegesen fogja segíteni a lelki fejlődésünket. Ha egy problémásabb emberhez csatlakozunk, az is segíteni fog. Tehát azt a legbelső meggyőződésünket kell életben tartanunk, hogy bármelyik input is fog érkezni, bármilyen tapasztalatra is fogunk szert tenni, annak az én lelki fejlődésemet kell segítenie.

Mahádév: Ha egyszer elnyertük egy ember lelki iránymutatását, csak ehhez a tanítóhoz ragaszkodjunk, vagy lehetnek más tanítóink is többféle hagyományból? Általánosságban lehetséges, hogy a lelki tudás különböző területeiről származó különböző guruink vannak?

Szvámí Tírtha: Általában az elején azt javasolják: próbálj rálelni az igazságra egy forrásból! Mivel ha tapasztalatlan módon ide-oda futkározunk, az a legvalószínűbb, hogy összezavarodunk és elveszítünk mindent, amit elkezdtünk. Ám egy már megvalósítottabb szinten tanulhatunk különböző személyiségektől, még a többi folyamat szép eredményeit is nagyra becsülhetjük. Miért ne? Ha az én gyökereim mélyen összekötnek a tradíciómmal, élvezhetem azt a szabadságot, hogy körülnézzek és rácsodálkozzak más megvalósítások szépségére.

Ám másik vonalak, másik mesterek – szerintem ez csupán néhány kiválasztott kiváltsága. Jobb egyetlen tradícióhoz ragaszkodni, egy vonalhoz, megpróbálni gyakorolni, és elérni az ezen iskola által nyújtott lehetőségek legmélyét. Néhány spirituális személyiségnek persze vannak különböző lehetőségei és módszerei a megvalósításra. Ezért azt mondom, ez nem lehetetlen. De általában az átlagembernek, mint mi, könnyebb – különösen az elején – ha a figyelmét a tanulmányaira összpontosítja. És utána – mondjuk, ha már megvan a mesterfokozatú diplomátok a saját iskolátokban – akkor egy sokkal biztonságosabb és megfelelőbb módon nézhettek körül.

(folytatása következik)young Prabhupad and Bhaktisiddhanta Sarasvati

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Махадев: В Индия е от голямо значение традицията, от която идва духовният учител. Доколко действително е важно в живота ни да знаем дали гуру идва от определена традиция? И ако не идва, можем ли да гледаме на него като на истински гуру или трябва да имаме известни съмнения в ученията му?

Свами Тиртха: Не бих казал: „Започнете със съмнения”. Разбира се, полезно е най-напред да проучите, а сетне да давате сърцето си. Мисля, че е по-добре, отколкото първо да отдадете сърцето си в емоционален взрив, пък чак след това да започнете да мислите. Това не е особено здравословно. Затова отначало постарайте се да изследвате, а след това се стремете да култивирате.

Обикновено съмненията – в този горчив смисъл – всъщност не подпомагат духовната реализация. Но да го кажем така: „стремете се да изучавате, стремете се да изследвате”; имаме всички права да проучваме – даден човек, дадено учение, дадена група. Защо не? Имаме право най-напред да поизследваме.

Разбира се, че е важно да се проследи школата на мисълта, особено в Индия, защото се казва, че всички тези различни духовни традиции водят към някакъв божествен източник. И ако можем да се свържем с такъв божествен източник ни се осигурява възможност да израстваме. Това е досущ като влизането в дадено учебно заведение. Ако отидеш в някакво безименно училище, е да, пак ще получиш диплома. Но ако си в най-доброто училище или университет, тогава дипломата ти тежи повече, защото получаваш по-добро образование и имаш по-добри шансове. По същия начин, важно е да разберем каква е школата, приемствеността, защото тогава и ще учим подобаващо. Ако искате да станете, да речем, инженер, няма да отидете във факултета по право, тъй като там се изучават различни теми. В този смисъл трябва да различаваме кое какво е, кой кой е и какъв е собственият ни стремеж. А сетне следва да намерим вярната школа, вярната духовна приемственост, където да практикуваме и да се образоваме.

Махадев: Доколко е важно за нас наистина да се вглеждаме в традицията на гуру, когато си избираме духовен учител? Трябва ли да избираме учител заради принадлежността му към дадена традиция или да го избираме заради самия него?

Свами Тиртха: Има две възможности. Някои казват: „Аз избирам моя учител”; други казват „Учителят ще ме избере”. Как се случва, аз не знам. Но ако успеем да се присъединим към истински, автентичен, чист човек, това определено ще подпомогне духовния ни напредък. Ако се присъединим към по-проблематичен човек, това също ще ни е от помощ. Трябва да поддържаме жива тази вътрешна убеденост, че каквото и да ни споходи, каквото и да преживеем, то подпомага духовното ни израстване.

Махадев: След като веднъж вече имаме духовна насока в нечие лице, трябва ли да се придържаме единствено към този учител или можем да имаме няколко учители от няколко традиции? Възможно ли е въобще човек да има различни гуру в различни сфери на духовното знание? Това благоприятно ли е за нас по духовния ни път?

Свами Тиртха: Обичайно в началото препоръката е да се стремим да научим истината от един източник. Защото ако в неопитността си се лутаме насам-натам, най-вероятно ще се объркаме и ще изгубим всичко, което сме захванали. Но на едно по-осъзнато ниво можем да се учим от различни личности и можем да ценим красивите постижения на останалите процеси. Защо не? Ако корените ми дълбоко ме свързват с моята традиция, мога да се радвам на свободата да се оглеждам наоколо си и да долавям красотата в осъзнаванията на другите.

Но да следваш различни школи и различни учители – мисля, че това е само за малцина. По-добре да се придържаме към една традиция, една приемственост, и да се стремим да практикуваме и да достигаме в дълбочина възможностите, които ни предоставя тази школа на мисълта. Разбира се, някои духовни личности имат различни възможности и методи за самоосъществяване. Затова казвам, че не е невъзможно. Но обичайно за обикновените хора като нас е по-лесно, особено в началото, да фокусираме вниманието си в това, което изучаваме. Пък сетне, след като получите, така да се каже, магистърска степен в своята школа, можете да се оглеждате наоколо по по-безопасен и съществен начин.

(следва продължение)young Prabhupad and Bhaktisiddhanta Sarasvati

(continues from the previous Monday)

Question of Mahadev: In India the tradition is very important from which the spiritual master comes. How important is really in our lives to know that guru comes from a certain tradition? And if he does not, could we look at him as a real guru or we have to have some doubts about his teachings?

Swami Tirtha: I would not say ‘Start with doubts’. Of course it is useful to examine first and then to give your heart. I think it’s much better than first give your heart in an emotional explosion and then you start to think. That is not so healthy. So first try to examine and then try to cultivate.

And usually doubts in that bitter connotation don’t really help spiritual realization. But if we say ‘try to learn, try to examine’, we have all the rights to examine – a person, a teaching, a group. Why not? We have the rights to examine first.

Of course it is important to understand the lineage, especially in India, because they say that all these different spiritual traditions go back to some divine source. So if we can connect back to some divine source, then we are provided a chance to grow. It’s just like belonging to a school. If you belong to a no-name school, all right, you will have a diploma. But if you belong to a topmost school or university, then your diploma is stronger, because you receive a better education and you have better chances. In the same way, it is important to understand the school, the lineage, because then we shall learn accordingly. If you want to become a, let’s say, engineer, then don’t go to the faculty of law, because that’s a different topic. So, in that sense we have to identify what is what, who is who and what is my ambition. And then I have to find a proper school, a proper spiritual lineage – to practice and to educate myself.

Mahadev: How important is for us to really look at the tradition of a guru when we choose a spiritual master. Should we choose a master from a certain tradition or should we choose a master for himself?

Swami Tirtha: Well, there are two opinions. Some say that ‘I choose my master”; others say ‘The master will choose me”. So, how it happens I don’t know. But if we can join a real, authentic, pure personality that will definitely help our spiritual growth. If we join a more problematic person, that will also help. So, we should keep alive this inner conviction that whichever input will come, whichever experience I will have, it should help my spiritual growth.

Mahadev: Once we have a spiritual guidance from a person, should we stick only to this teacher, or we can have various teachers from various traditions? Is it possible in general that you have different gurus in different fields of spiritual knowledge? Is it beneficial for us in our spiritual path?

Swami Tirtha: Usually in the beginning it is suggested: try to learn the truth from one source. Because if in an inexperienced way we run here and there, most probably we will be perplexed and we will lose everything that we had started. But on a more realized platform we can learn from different personalities, even we can appreciate the nice results of other processes. Why not? If my roots deeply connect me to my tradition, I can enjoy my freedom to look around and to perceive the beauty of other realizations.

But to have different lines, different masters – I think this is reserved only for the selected few. It’s better to stick to one tradition, one line, and try to practice and reach the depth of the chances that this school provides us. Some spiritual personalities of course have different chances, different methods for realization. So therefore I say that this is not impossible. But usually for general people like us, it is easier, especially in the beginning, to focus our attention on our studies. And then, let’s say, when you have your master’s degree in your own school, you can look around in a more safe and more proper manner.

 

(to be continued)