Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October, 2017

giri

Ezekben a napokban egy új időszak veszi kezdetét. Megannyi új kifejezés terjed az emberek között a világ jövőjével kapcsolatban. A pólusváltás, a maja időszámítás vége, vagy a kali juga – oly sok ismeretlen kifejezés, ami nem létezett ezelőtt. De mi ez az emberekben létező várakozás? Nagyon könnyű az embereket jövendőmondással vagy jóslással motiválni – amelyek sosem fognak beteljesedni. Ha a világvége nem ma történik, akkor elhalaszthatjuk a következő évre. Úgy láttam, az emberek nagyon rugalmasak a hitüket illetően. Ám ha mégis valamiféle változásra számítunk, mi is legyen az? Legyen ez egy piciny eltolódás a fejből a szív felé. Bármi, amit ebben az anyagi világban élvezünk, az gyakorlatilag az emberi agy műve. A világot ma az emberi akaraterő uralja, és kétségtelenül ennek a világnak is megvannak a maga előnyei: megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az életet, de ennek megvan az ára. Hiszen egy kényelmes élet megteremtésével egyben csapdát is létre hoztunk, amelyből mi magunk aligha tudunk kiszabadulni. Habár élvezzük az anyag adta lehetőségeket, belül hatalmas kihívásokkal nézünk szembe.

Mi történik az emberek fejében? Szerencsére ez előlünk el van rejtve, mert ha tudnánk olvasni az emberek gondolataiban, nagyon nehéz idők jönnének. Az elmében alapvetően három dolog történik: az egyik a gondolkodási képesség – intellektuális vagy kognitív kapacitás. A második az akaraterő. A harmadik pedig az érzelem. Az elme nem azonos az aggyal, ne értsétek félre! Az elme olyan, mint egy belső érzékelés, a hatodik érzék. A három funkció tehát még egyszer: gondolat, akarat és érzés.

Tehát a mai világot az akaraterő irányítja. Ha bármi változásra vagy átalakulásra van szükségünk, a harmadik számú képesség felé van szükség egy kicsi eltolódásra – az érzés felé. Természetesen az érzés a gondolkozás nélkül ismét problematikus lehet, de ha mindkét képesség pozitív gyümölcseit egyesítjük, akkor gyorsabban fejlődhetünk. Úgy vélem mindannyian egyetértünk abban, hogy az igazán fontos döntéseink a szívben születnek. Normál esetben az agyunkkal döntünk, minden probléma nélkül. Ám ha például veszélybe vagy extrém helyzetbe kerülünk, egy nagyon különleges képesség lép működésbe, ez pedig az intuíció, ami nagyon erősen az érzéshez kapcsolódik. Meg kell tanulnunk a mesterévé válni ennek a képességnek, az intuíciónak, hiszen ezen a módon váratlan következtetésekre juthatunk, amelyek néha sokkal jobb lehetőségek, mint bármely intellektuálisan vagy elméletben megalkotott válasz.

Ez a változás a világban is végbemegy majd, ha önmagunkon kezdjük el. A lelki gyakorlat során jó tanácsként szokták hangoztatni, hogy ’légy te magad a változás, amit kívül látni szeretnél’. Bár azt várjuk, hogy mindenki más kezdjen el megváltozni, és ’akkor talán majd én is igent mondhatok’, de abban, hogy segítsük ezt a tendenciát, és leküzdjük a nehézségeket, nekünk is kell működnünk.

Hadd említsek itt meg egy gyönyörű történetet az indiai hagyományból, amely ezt támasztja alá. A történet Krsnáról, az Istenről szól, aki egyszerű tehénpásztor-fiúként jelent meg a földön. Az ég urát, Indrát felbosszantotta, hogy abban a faluban ahol Krsna lakott, nem mutatták be az egyetemes harmóniához szükséges áldozatokat, ezért a menny és eső ura hatalmas felhőszakadást zúdított erre a falura. Az összes falulakó óriási veszélyben volt, és végül fohászkodni kezdtek a velük élő Istenhez: „Kérlek, ments meg bennünket!” Így Krsna felemelt egy hegyet, hiszen a hegy alkalmas rá, hogy megvédje a polgárokat, egymással társulva be tudtak húzódni a hegy oltalmába. Tudjátok, a Jóisten annyi kis csodára képes itt is – ott is, ez neki nem probléma, bár éppen egy kisfiú képében játszadozott. Mi történt? Az édesapa és a falu idősebb tagjai, akik összegyűltek, és a pásztorbotjukkal –amivel a tehenekre is vigyáztak – segítettek a hegyet tartani. Nem törték a fejüket azon, hogy „Várj egy percet, ez a kisfiú fel tudja emelni a hegyet, miért segítenék én Neki? Meg tudja Ő azt egyedül is csinálni.’ Nem! Érzelmileg annyira melléálltak, hogy a saját botjukkal ők is tartották a hegyet.

Ehhez hasonlóan alakulnak majd a tendenciák ebben a világban is. Megvan az isteni terv a Földre és erre a világra. De azért, mi is közreműködhetünk benne: ragadjuk meg kicsiny botunkat, és emeljük fel ezt a hegyet! Még ha aprócska is a segítségünk, akkor is ezt kell tennünk.

 burning-incense

Pregunta de Paramananda: Mi pregunta viene conectada con la práctica de todos los días. Hasta qué grado es importante verbalizar correctamente plegarias y mantras? Como se conecta todo ello con la comprensión?

Swami Tirtha: Bien, os sugiero una cita y consulta a propósito con una muy fuerte gopi mataji ya que ella está bien informada de las practicas que tienen diferentes naciones en la materia de bhakti. A veces realiza una representación de diferentes estilos y tipos de cantos de las naciones: como cantan las mantras Rusos o japoneses todos lo hacen diferentemente a su modo y estilo. También el modo de catar mantras los devotos en Orissa Ciertas veces resulta difícil reconocer en el canto la maha-mantra. Por lo tanto estoy seguro que Dios comprende.

En práctica es imposible llegar a copiar el original. Por lo tanto, debemos tratar de estar más cerca posible a la buena pronunciación. Lo que vienes diciendo es muy importante puesto que hay en este universo unas 84 millones de mantras creativas – el número es impresionante. Como los códigos de la Creacion. Brahma usa estas mantras para volver a recrear el mundo de nuevo y de nuevo. Ello se parece a un manual de instrucciones de uso para montar un juguete completo. Por ejemplo para montar un avión juguete para niños: ‘Debes poner esta pieza aquí y aquella – allí.’. Imaginad pues lo que va a ocurrir con lectura impropia de las mantras – el ala al revés, la cola por delante, las butacas afuera, no es verdad? Las mantras deben ser las propias para cada caso. Son mantras creativas ya que nos revelan como progresar en nuestra vida espiritual. Si no llegamos a cantar como es debido, que es lo que nos queda – no hacerlo del todo? No, más vale aprender una mantra. Cual entre todas? Hay una mantra para pedir disculpa: Vidhi-hinam mantra-hinam yat kinchid upapaditam – “Por favor disculpa cualquier acto mío sin haber cantado la propia mantra, sin haber obedecido a las reglas, por favor Dios mío, discúlpame y mira mi humilde ofrenda!!” Entonces, con haber acometido algún error o una omisión por desconocer las reglas y las apropiadas mantras, – por la bendición de la Maha-mantra, o por la bendición que trae la devoción ya llegareis a pasar por encima del puente disculpado por la omisión. .Sin embargo, queda muy mal si no tenéis la debida devoción ni conocéis las mantras apropiadas. Si desconocéis las mantras apropiadas por lo menos debéis tener la debida devoción. Por lo tanto, teniendo la debida devoción, también debemos aprender las mantras como es debido

Hay una historia clásica a propósito: Había un joven brahmachari quien había dicho en el ashram de un viejo sami: Swamiji, Usted me ha dicho como ofrendar palitos de incienso ‘debes girar tres veces por aquí, luego tres veces por allí…’ y si necesito contar las veces para hacer ofrendas, ya no voy a poder concentrarme debidamente en Krishna!” Y la respuesta del maestro: “Hijo mío, con tal que medites en Krishna, podrás realizar la ofrenda como es debido”. Así que, con tal que se respeten las reglas, nada podrá bloquear la meditación, sino la va a ayudar.

Había una vez tres granujas que fingían cantar mantras. Decían otros nombres pronunciando en vez de “Krishna” y “Rama”, pronunciaban “Krushna” y “Ramo”. Por fin han encontrado a dos demonios que tenían respectivamente los nombres Krushna y Ramo. Cuidado con esto! Tratad siempre a pronunciar correctamente.

 

(sigue continuación)burning-incense

Вопрос Парамананды: Мой вопрос связан с ежедневной практикой. В какой степени важно правильное произношение молитв и мантр? И как это связано с пониманием?

Свами Тиртха: Предлагаю тебе втсретиться и консультироваться по этому вопросу с одной гопи матаджи из Словении – она хорошо знает практики разных наций в бхакти. Иногда она делает представление с разными стилями повторения мантр разных наций: как повтаряют мантру руские, как повторяют мантру японцы – самые разнообразные способы. Или же как читают мантру в Орисе. Иногда даже не сможете распознать, что это Махамантра. Но я уверен, что Господь понимает.

Практически невозможно копировать оригинал. Все таки, надо стремиться насколько можем приближаться к правильному произношению. Но очень важно то, что ты говоришь, потому что есть 84 миллиона созидательных мантр для этой вселенной – исключительно большое количество. Они как коды сотворения. Брахма использует эти мантры, чтобы создавать мир снова и снова. Как руководство для сборки конструктора. Скажем, к примеру, дети получают какую-то модель самолетика или что-то подобное: „Поставьте это здесь, а то там”. Только представьте себе если прочитаете мантры неправильно. Тогда крыло будет наоборот, хвост будет спереди, сидения будут снаружи – так ведь? Так что мантры должны быть правильными. Это тоже созидательные мантры, так как создают понимание как продвигаться в своей духовной жизни. Однако если не можем это делать как надо, тогда что – вообще не делать что ли? Нет, лучше выучить одну мантру. Которую? Есть одна мантра для извинения. Видхи-хинам мантра-хинам ят кинчид упападитам – „Что бы я ни сделал без правильных мантр, без необходимых правил, прошу тебя, извини меня, мой Господи, и обрати внимание на мое небольшое смиренное приношение!” И какая и ошибка ни существовала – нечто, что вы опустили, нечто, что вы не знаете, нечто неправильное – через благословений Махамантры, через благословений преданности вы сможете переодолеть этот пробел. Однако если у вас нет преданности и не знаете мантр – это плохо. Я не против чтоб кто-то не знал мантры правильно – если он или она имеет преданность. Но если у нас есть преданность, тогда надо научить мантры как следует.

Существует классический рассказ об этом. Однажды один молодой брахмачари сказал в ашраме старому свами: Свамиджи, ты мне сказал как предлагать благовония: „Надо сделать три круга вокруг ног вот так, а потом три раза так, после этого там…”, но если я буду считать сколько раз надо предлагать, я не могу сконцентрироваться на Кришне!” Каков был ответ учителя: „Дорогой сынок, если медитируешь на Кришне, ты будешь предлагать как надо”. Так что следование правил не препятствует нашей медитации, оно ей помагает.

Когда-то были два негодяя, которые вроде бы повторяли Имена, однако вместо „Кришна” и „Рама” говорили „Крушна” и „Рамо”. И накониц встретили двух демонов, которых звали Крушна и Рамо. Так что остерегайтесь этого. Старайтесь произносить правильно.

 

( продолжение следует)

 

 burning-incense

Question of Paramananda: My question is connected to the daily practice. To what degree is important the correct verbalization of the prayers and mantras? How is this connected to the understanding?

Swami Tirtha: Well, about this I suggest you to meet and consult one very strong gopi mataji in Slovenia – she is well informed about the practices of different nations in bhakti. Sometimes she shows a different style, different types of chanting of the different nations: how the Russians are chanting, how the Japanese are chanting – all different, different styles. How the Orissa devotees are chanting. Sometimes you cannot recognize that this is the maha-mantra. But I am sure God understands.

So, practically it’s impossible to copy the original. Nevertheless we have to try our best to come closer to the proper pronunciation. But this is very important what you say, because there are 84 millions creative mantras for this universe – it’s an extreme number. They are like the codes of creation. Brahma uses these mantras to create the world again and again. Just like an instruction manual, how to assemble a kit. Like, for example, kids get some models of airplanes or something like that: ‘Put this here, put that there’. So, just imagine if you read the mantras improperly. Then the wing will be like this and the back will be in the front, and seats will be outside, right? So, mantras should be proper. These are also creative mantras. Because they will create understanding in our system – how to proceed in our spiritual life. But if we cannot do it properly, then what to do – don’t do anything? No, better we learn one mantra. Which one? There is one mantra for excuses. “Vidhi-hinam mantra-hinam yat kinchid upapaditam“Whatever I had done without the proper mantras, without the proper rules, please excuse me, my Lord, and see my little humble offering!” And whatever mistake is there – something you have omitted, something you don’t know, something that is improper – by the blessings of the maha-mantra, by the blessings of devotion you can bridge this gap. But if you don’t have devotion and you don’t know the mantra – that’s bad. I don’t mind if someone doesn’t know the mantras properly – if he or she has devotion. But if we have devotion, then we should learn the mantras properly.

There is a classic story about that. Once a young brahmachari said in the ashram to the old swami: Swamiji, you told me how to offer the incense: ‘you should make three rounds at the feet like this and then three times here, then there…’ but if I count how many times I have to offer, I cannot concentrate on Krishna!” What was the answer of the master: “My dear son, if you meditate on Krishna, you will offer it properly”. So, following the rules doesn’t block our meditation, it helps our meditation.

Once there were two rascals who were chanting so to say the Names, but instead of “Krishna” and “Rama”, they were pronouncing “Krushna” and “Ramo”. And at the end they met two demons whose names were Krushna and Ramo. So, beware of that. Try to say it properly.

 

(to be continued)

 burning-incense

Paramánanda kérdése: Kérdésem a mindennapi gyakorlatokra vonatkozik. Mennyire fontos a mantrák, imák megfelelő kiejtése? Milyen összefüggésben van ez a megértéssel?

Szvámí Tírtha: Nos, azt javaslom, hogy ez ügyben keress fel egy nagyon erőteljes szlovéniai matadzsit, gópit, aki igen járatos a különböző nemzetek bhakta gyakorlatainak terén, s vele konzultálj! Néha ízelítőt ad a különböző népek eltérő mantrázási stílusairól, hogy az oroszok, a japánok, az orisszai bhakták milyen módokon dzsapáznak – mindannyian másmilyen stílusban. Néha még azt sem lehet felismerni, hogy az a maha-mantra, de biztos vagyok benne, hogy a Jóisten megérti.

Tehát, gyakorlatilag lehetetlen az eredetit lemásolni, azonban minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy közelebb kerüljünk a helyes kiejtéshez. De rendkívül fontos, amit említesz, mert 84 millió teremtő mantra létezik ebben az univerzumban, mely egy rendkívül nagy szám. Olyanok ezek, mint a teremtés kódjai. Brahmá ezeket a mantrákat használja újra és újra a világ teremtéséhez. Csakúgy, mint egy használati útmutatót arra, hogy hogyan kell összeszerelni egy készletet. Mint például, amikor a gyerekek kapnak egy repülőmodellező készletet vagy valami hasonlót: “Ezt rakd ide, azt tedd oda!” Szóval, képzeld el, ha nem megfelelően olvasod el a mantrákat! Akkor fordítva kerülnek fel a szárnyak, a hátulja kerül előre és az ülések kívül lesznek, ugye? Tehát a mantráknak megfelelőeknek kell lenniük. Ezek teremtő mantrák is, mert megértésre tehetünk szert általuk, hogyan folytassuk tovább lelki életünket/haladjunk a lelki életben. Azonban, mit tegyünk, ha nem tudunk megfelelően mantrázni – ne is csináljunk semmit? Nem, helyesebb, ha megtanulunk egy mantrát. Melyiket? Létezik egy bocsánatkérő mantra. Vidhi-hínam mantra-hínam jat kinycsid upapáditam“Kedves Uram! Kérlek, bocsásd meg nekem bármit tettem a megfelelő mantrák, szabályok ismeretének hiányában és fogadd el alázatos felajánlásomat!” S ha bármilyen hiba is adódott – bármit követtél is el, valamit, amiről még csak nem is tudsz, valami helytelen dolog – a maha-mantra áldásával, az odaadás kegyéből áthidalhatod ezt a kis hézagot. Azonban, ha odaadással sem rendelkezel, és a mantrát sem ismered – az nagyon sajnálatos. Azt nem bánom, ha valaki nem tudja rendesen a matrákat, de van odaadása. Azonban, ha odaadók vagyunk, akkor illő helyesen megtanulni a mantrákat.

Van egy klasszikus történet erről. Egyszer egy fiatal brahmacsári azt mondta az ásramban az idős szvámínak: “Szvámídzsi, említetted, hogyan ajánljak fel egy füstölőt: három körzés a lábhoz, három körzés ide, majd oda…” De ha a számolásra koncentrálok, akkor nem tudok Krsnára gondolni!” S mi volt a mester válasza: “Drága fiam, ha Krsnán meditálsz, akkor helyesen fogod felajánlani a füstölőt.” Tehát a szabályok követése, nem gátolja meg a meditációnkat, hanem segíti azt.

Egyszer két gazfickó a Szent Neveket akarta zengeni, de “Krsna és Ráma” helyett a “Krusna” és “Ramó” neveket zengték. Majd végül két démonnal találkoztak, akiket Krusnának és Ramónak hívtak. Szóval, vigyázzatok, próbáljátok helyesen kimondani a Szent Neveket!

 

 

(folytatása következik)

 burning-incense

Въпрос на Парамананда: Въпросът ми е свързан с ежедневната практика. До каква степен е важно правилното произнасяне на молитвите и мантрите? И как това е свързано с разбирането?

Свами Тиртха: Предлагам ти да се срещнеш и консултираш по този въпрос с една гопи матаджи в Словения – тя е добре запозната с практиките на различните нации в бхакти. Понякога тя прави представление с различните стилове на мантруване на различните нации: как мантруват руснаците, как мантруват японците – най-разнообразни начини. Или пък как мантруват в Ориса. Понякога дори не можете да разпознаете, че това е Махамантрата. Но съм сигурен, че Господ разбира.

На практика е невъзможно да се копира оригинала. При все това, трябва да се стремим доколкото ни е по силите да се доближаваме до правилното произношение. Но е много важно това, което казваш, защото има 84 милиона съзидателни мантри за тази вселена – изключително голям брой. Те са като кодовете на сътворението. Брахма използва тези мантри, за да създава света отново и отново. Като упътване за сглобяване на даден комплект. Да речем, например, децата получават някакъв модел на самолетче или нещо подобно: „Поставете това тук, а онова там”. Само си представете ако прочитате мантрите неправилно. Тогава крилото ще е на обратно, опашката ще е отпред, седалките ще са отвън – нали така? Така че мантрите трябва да са правилни. Това също са съзидателни мантри, тъй като пораждат у нас разбирането как да напредваме в духовния си живот. Обаче ако не можем да го правим както трябва, тогава какво – да не го вършим въобще ли? Не, по-добре да научим една мантра. Коя е тя? Има една мантра за извинение. “Видхи-хинам мантра-хинам ят кинчид упападитам – „Каквото и да съм направил без правилните мантри, без нужните правила, моля те, извини ме, мой Господи, и виж мъничкото ми смирено приношение!” И каквато и грешка да съществува – нещо, което сте пропуснали, нещо, което не знаете, нещо неправилно – чрез благословията на Махамантрата, чрез благословията на предаността ще можете да преминете над този пропуск. Обаче ако не притежавате преданост и не знаете мантрите – това е лошо. Нямам нищо против някой да не знае мантрите правилно – стига да притежава преданост. Но ако имаме преданост, тогава пък трябва да научим мантрите както подобава.

Има класическа история за това. Веднъж един млад брахмачари казал в ашрама на възрастния свами: Свамиджи, ти ми каза как да поднасям благоуханни пръчици: „Трябва три пъти да завъртиш около нозете така, пък после три пъти така, след това там…”, но ако броя колко пъти трябва да предлагам, не мога да се концентрирам върху Кришна!” Какъв бил отговорът на учителя: „Скъпи синко, ако медитираш върху Кришна, ще предлагаш както трябва”. Така че следването на правилата не възпрепятства нашата медитация, то я подпомага.

Веднъж имало двама негодници, които уж мантрували Имената, обаче вместо „Кришна” и „Рама” казвали „Крушна” и „Рамо”. И накрая срещнали двама демони, които се казвали Крушна и Рамо. Така че внимавайте. Стремете се да произнасяте правилно.

 

(следва продължение)

 everything

Thank you for coming, I greet everyone with a warm heart! And please excuse me for one of my big shortcomings – that I don’t speak your language. But I have learned something in Bulgarian: “Крушата не пада по-далече от дървото.”[1] This is a proverb, but it has got a deep spiritual meaning also.

We share the same experience – we all live. This is like a common experience for all human beings and for all other living beings. Some 25 years ago my spiritual master told me: “Don’t forget: everything is connected to everything!” Since that time I am wondering about this: “What does it mean? Where can I find the key, the answer to this connection?” And I hope we shall come to some points which will help us to understand this network.

Human beings are very difficult to identify by themselves. If we have to introduce ourselves, we say our names, our family status, our job, etc. But these might change any moment. Yet something is permanent beyond all these changing features. Actually the search for this eternal part, the search for this permanent side is very important in our life. We live in a very unique time. There are so many expectations and so many changes going on. It’s difficult to find the permanent points. Yet our identity is the same. Whatever changes – that is the superficial; what is permanent – that is the spiritual side. So, human beings are in an intermediate position. We all share the same common features. A little bit we are angels and a little bit we are like animals. One side of us is down to earth, and the other side of us is up to the sky. Human life generally is the experience of this middle position. What is a middle position you can understand or you can explain in two ways. One explanation is ‘neither here nor there’. The other explanation is ‘as here, there also’. So we have the chance either to alienate ourselves from both destinations – the material and the spiritual – and to have a vacuum which will not really satisfy you; or you can unite both spheres to have normal and reliable good standard in the material sphere and also achieve spiritual benefits.

The past, the spirit of the past is for separation. If we look back, all the different problems and conflicts usually separate people from each other. Concerning the family affairs or the national affairs, or religious affairs – so many differences are there. There are so many conflicts in the past. What about the future? I think a better future will come if we learn, if we find the way to unity.

This is not only a theoretical question, this is very practical. Just like here in this hall we are united, right? We are all here, in this room, we share the same atmosphere. So there is a unity principle manifesting in this room. At the same time there is the difference principle also, because you listen, I speak – that means an exchange. So we can speak of exchange only if there is the unity and diversity principle present. Both aspects are very important in order to have this communication.

 

(to be continued)

 

[1] “The fruit does not fall too far away from the tree.” – Bulgarian saying.everything

Благодаря ви, че дойдохте, приветствам всички с топло сърце! И моля ви, извинете ме за един от големите ми недостатъци – че не говоря вашия език. Но съм научил нещо на български: “Крушата не пада по-далече от дървото.” Това е пословица, обаче има и дълбоко духовно значение.

Ние споделяме едно и също преживяване – всички живеем. Това е като всеобщ опит за всички човешки същества и въобще за всички живи същества. Преди 25 години моят духовен учител ми каза: „Не забравяй: всичко е свързано с всичко!” Оттогава насетне се чудя: „Какво означава това? Къде мога да намеря ключа, значението на тази свързаност?” И се надявам да стигнем до някои отговори, които да ни помогнат да разберем тази мрежа.

На човешките същества им е трудно да се идентифицират. Ако трябва да се представим, казваме имената си, семейното си положение, какво работим и т.н. Ала всичко това може да се промени във всеки един момент. Но нещо е постоянно, отвъд тези променящи се характеристики. Всъщност търсенето на тази вечна частица, на тази постоянна страна у нас е много важно в живота ни. Живеем в много необичайно време. Толкова големи очаквания има, толкова много промени се случват. Трудно е да се намерят неизменни опорни точки. Въпреки това нашата идентичност си е същата. Каквото и да се променя – то е повърхностно; което е постоянно – то е духовната страна.

Така че човешките същества са в междинна позиция. Ние всички споделяме еднакви общи черти. По малко сме като ангели и по малко сме като животни. Едната ни страна е долу на земята, а другата – високо в небесата. Човешкият живот като цяло е преживяване на тази междинна позиция. Една междинна позиция може да бъде разбрана и обяснена по два начина. Едното тълкувание е „ни тук, ни там”. А другото е „и тук, и там”. Така че имаме възможността или да се отвърнем и от двете посоки – и от материалната, и от духовната – и да сме в един вид вакуум, което няма да ни донесе истинско удовлетворение; или пък можете да обедините двете сфери, за да имате нормален, стабилен, добър стандарт в материалния живот, а също да достигнете и до духовната благодат.

Миналото, духът на миналото е за раздяла. Ако се вгледаме назад, всички разнообразни проблеми и конфликти обикновено разделят хората едни от други. По отношение на семейните дела, държавните дела, религиозните дела – толкова много различия съществуват. Има толкова много конфликти в миналото. А какво да кажем за бъдещето? Мисля, че едно по-добро бъдеще ще ни споходи ако се научим да намираме пътя към единството.

Това не е просто някакъв теоретичен въпрос, а нещо съвсем практично. Както ние тук, в тази зала, сме обединени, нали? Всички сме тук, всред това пространство, споделяме същата атмосфера. Така че в тази стая е проявен принципът на единството. Същевременно е проявен и принципът на разграничаването, тъй като вие слушате, а аз говоря – това означава обмен. Така че можем да говорим за обмен единствено ако присъстват принципите и на единството, и на различието. И двата аспекта са много важни, за да има общуване.

(следва продължение)everything

Köszönöm, hogy eljöttetek, mindenkit meleg szeretettel üdvözlök! Kérlek, bocsássátok meg az egyik nagy hiányosságomat – nem beszélem a nyelveteket. Valamit azért mégiscsak megtanultam bolgárul: „Крушата не пада по-далече от дървото”1 Ez egy közmondás, de mély lelki értelemmel is bír.

Mindannyiunknak van egy közös tapasztalata – mindannyian élünk. Ez egy közös tapasztalat valamennyi ember és valamennyi élőlény számára. Körülbelül 25 évvel ezelőtt a lelki tanítómesterem így szólt: „Ne feledd: minden mindennel összefügg!” Azóta is ezen tűnődöm: „Vajon ez mit jelent? Hol találhatom meg ennek a nyitját, a választ erre az összefüggésre?” Azért remélem, eljutunk néhány olyan pontra, amely segít nekünk megérteni ezt az ’hálózatot’.

Az embereknek nagyon nehezére esik önmaguk meghatározása. Ha be kell mutatkozni, akkor elmondjuk a nevünket, a családi állapotunkat, a munkánkat, stb, ám ezek bármely pillanatban megváltozhatnak. Azonban valami mégis állandó ezeken a változó tulajdonságokon túl is. Valójában ennek az örökkévaló résznek, ennek a változatlan oldalunknak a keresése nagyon fontos az életünkben. Egy nagyon kivételes időszakot élünk, megannyi elvárás és változás közepette. Nehéz rálelni a lényegre, ami változatlan – pedig az identitásunk nem változik. Ami változik az a felszínes, ami állandó az pedig a lelki oldal. Tehát az emberek köztes helyzetben vannak. Mindannyian ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezünk – egy picit angyaliak vagyunk, és egy picit állatiak. Egy részünk földhözragadt, másik részünk az égben szárnyal. Az emberi élet általában ennek a köztes helyzetnek a megtapasztalása. A középső helyzetet kétféleképpen lehet megérteni vagy elmagyarázni. Az egyik magyarázat szerint ’sem itt, sem ott ’. A másik magyarázat szerint ’ amint itt, úgy ott’. Tehát megvan az esélyünk arra, hogy vagy elidegenedünk mindkét célállomástól – az anyagitól és a lelkitől – és egyfajta légüres térbe (vákumba) kerülünk, amely nem igazán fog kielégíteni bennünket; vagy egyesítjük mindkét szférát azért, hogy normális és megbízhatóan jó szinten éljünk az anyagi szférában, és emellett lelki előnyökhöz is jussunk.

A múlt, a múlt szelleme az elkülönülésről szól. Ha visszatekintünk, valamennyi különféle probléma és konfliktus általában eltávolítja egymástól az embereket, elég csupán a családi, a nemzeti, vagy vallási ügyekre gondolnunk – megannyi különbség van jelen. Annyi konfliktus volt a múltban, de mi a helyzet a jövővel? Úgy vélem, egy jobb jövő vár majd ránk, ha tudakozódunk és megtaláljuk az egységhez vezető utat.

Ez nem csupán elméleti kérdés, nagyon is gyakorlati. Ebben a szobában mi is egységben vagyunk, ugye? Mindannyian itt vagyunk, ebben a teremben, ugyanabban a környezetben. Van tehát egy egységes elv, amely ebben a szobában megnyilvánul. Ugyanakkor ott van a különbözőség elve is, hiszen ti hallgattok, én beszélek – ez egy cserét jelent. Tehát csak akkor beszélhetünk cseréről, ha egyszerre jelen van az egység és a különbözőség elve is. Mindkét aspektus nagyon fontos ahhoz, hogy ez a kommunikáció létrejöjjön.

(folytatása következik)

1 Az alma nem esik messze a fájától – bolgár közmondás is.

 Go-Ra

(продължава от предишния петък)

 

Идвал съм в този ашрам стотици пъти. Но този път се изгубих. Казах си: „Е, хубава работа! Тъй или инак трябва да намерим този ашрам.” Реших да разчитам да духовния си GPS. Рекох си: „Ако търсенето е с нужната интензивност, макар да не познаваш никоя от улиците, трябва да го намериш.” Карах напред, завивах тук и там – все непознати места, улици, които никога не съм и виждал! Наближавайки ашрама почувствах, че духовният GPS явно работи добре. Въпреки всичко, дори когато вече знаех, че това е пътят, всичко ми изглеждаше толкова ново, толкова непознато. Дори там, където трамваят пресича шосето, хем знаех, че това е мястото, хем ми се струваше, че никога преди не съм го виждал – така се усещах. Най-накрая пристигнахме. Срещнахме няколко бхакти на ъгъла. После се замислих защо стана така, че същите улици, по които съм минавал стотици пъти преди, ми изглеждаха толкова непознати, толкова чужди. И тогава разбрах причината. Обикновено се срещаме с бхактите на едно определено място и след това идваме заедно – аз просто трябваше да ги следвам. Не се налагаше да гледам на кой ъгъл завивам, какви са имената на улиците и т.н. Просто следвайки преданите достигах целта.

Разбирате ли в какво е въпросът? Духовната вселена, божествената реалност не е като София – много по-голяма е, много по-сложна. Има много повече завои. Само едно нещо няма – обратен завой. В духовния свят съществува всичко, освен обратен завой.

Исках да споделя това с вас, защото то е в подкрепа на философията ни – че ако имаш водач, ще стигнеш много по-лесно. Можеш да стигнеш и без водач. Възможно е да се достигнат определени нива, определени места. Но ако имаш водач е много по-безопасно и пристигаш на практика без никакви усилия – стига да следваш както трябва. Виждате, такова дребно нещо – да се изгубиш – помага да проумееш нещичко. Затова водачеството, духовното наставничество е обожаем обект за нас. Защото ни помага с лекота да намерим верния път, да достигнем целта. Понеже тези, които са местни, знаят пътя, те познават тамошните правила. По тази причина трябва да намерим водач, който знае. Тогава е лесно.

Затова първата стъпка все по-навътре по този път на близостта е да се открие водач. И затова се казва: „Гуру може да те въздигне, а може и да те скърши”. Това е нещо важно. За щастие имаме много гуру, много водачи. Ако изгубиш един от поглед, можеш да намериш друг. Например, ако не виждате стъпките на Бхактивинода Тхакура, тъй като той е живял преди 150 години, можете да четете книгите му и ще намерите някакви напътствия. Или можете да потърсите последователите му, които понастоящем са тук и ще откриете правилна насока. Кришна казва: „В духовния живот няма загуба и дори малка крачка по пътя може да те спаси от най-тежката и дълбока болка и страдание.”[1] Защото това е пътят на просветлението и ако го следваме, можем стъпка по стъпка да се доближаваме до върховната интимност.

Ако разчетете значението на нашите молитви, ще видите, че всички те са като стъпала в едно прогресивно, постепенно развитие. Най-напред се обръщаме към гуру, след това към събирателния образ на учителите – гуру като институция – по този начин цялата общност от наставници и духовни водачи ви се притича на помощ. После в молитвите откриваме свещените места и светите представители – споменати са госвамите, разбира се, споменати са ваишнавите като най-близки представители на истината, спомената е Туласи Деви и т.н. А накрая ще откриете да се споменава Махапрабху. Това достатъчно интензивно ли е? Мисля, че да. И Неговата мантра е непосредствено преди Махамантрата. Сякаш Той ви улавя за ръката и ви помага да влезете в храмовата стая: „Ела с Мен! Ето това е същината – Харе Кришна.”

И така, от самото начало – ом агяна до последния помощник Чайтаня Махапрабху – всички работят за вас. Защото какво е щастието за духовния учител? Да вижда, че последователите му напредват в духовния живот. Това е истинско щастие. Затова учителите искат да помагат на онези, които се нуждаят от помощта им, за да намерят блаженството. Така че тези молитви способстват да насочим ума си, насочват ни, помагат ни да запомним теорията, а след това трябва и да я приложим на практика.

А когато започнете да възпявате светите имена, най-напред трябва да се върнете в началната точка: „Ом агяна – о Гурудев, благодаря ти!” Това е като да погледнете назад през рамо. Но ако гледате напред, разбира се също ще намерите своите светци. И тогава пред вас лежат нови стъпала на развитие.

 

[1] „Бхагавад Гита” 2.40