Archives

Calendar

October 2017
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Archive for October 2nd, 2017

звукът на барабана

Swami Tirtha: Meditation is very popular these days. What is meditation?

Answer: To do nothing.

Swami Tirtha: Good! I agree. First we have to stop doing nonsense. Because if we are active on the material plane, we make so many mistakes. So meditation at the first step means: don’t do bad activities. But when we achieve this inner peace of heart, of mind, then you can act again. If you have dedicated your life to God, to the divine principles, to the universal harmony, to the principles of yoga – then you can act, no problem. It is possible to reach that level that whatever you do is a meditation. It’s not easy and it’s not on the first week of our yoga classes, but this is possible.

And there is a very special power that helps it to happen – this is called affection. Therefore in the western Christian mystic tradition they say – and please, pay attention, this is very important – “Love and do whatever you like.” Love; and do whatever you like. What kind of love is this? It’s not a feeling between human beings. It’s not a business exchange: ‘I love you until you love me’. No, this is a divine principle. If you are in this living and loving connection with the Supreme, then whatever you will do is correct.

But please, don’t quote me on this point. Last time I heard on Tirtha Maharaj’s lecture that if I love, I can do whatever I like and it’s okay. No! In order to come to that platform, we have to purify our existence, of course! To reach that goal we have to follow all the rules and all the regulations that are possible for purification. But when we come to a realized platform, we shall know how to act properly.

Meditation otherwise means an established connection with the Supreme – like a way of communication. By pacifying our mind and controlling our body we can open up the higher faculties of our structure and then something very special will happen.

Usually sounds are generated by hitting an object. I hit the drum and there is a sound. This sound vibration in the air will hit your ear and then you will listen, you will hear. But there is a very special sound in yoga, which is not produced by hitting an object. It is called the anahata sound and that is the sound of the heart. So, if you are good in your meditation, your heart will tell you what to do. It’s very important. Then you will hear a divine vibration in your heart. And that divine sound will guide you. Anahata sound – this very special vibration in the inner recess of your heart. This is not the pulse, not the rhythm of your heart-beat – this is something beyond. So, proper meditation will help us to achieve this divine vibration and sound.

I’m sure that you chant sometimes the om mantra, right? Shall we make a little experiment to show how much sound vibration resonates? So let’s chant the om together and meanwhile I will show you how to test the vibration. Actually om is a very high type of mantra. This is one of the three main mantras in Kali Yuga. You know that om is composed of three sounds. Sometimes they chant it like A-U-M. A is for Krishna, God. M is for you, human beings. And U in between – this is divine love that connects the two. This is the devotional meaning, or bhakti explanation about om: God, man and the loving connection. Do you like that? I like that explanation very much. So let’s chant the om a little bit. Om… Now put your hand on your chest. Om… Now put your hand on top of your head. Om… Thank you! What did you feel?

Answer: Vibration.

Swami Tirtha: Correct. Here, on the chest… and here, over the head even more, correct? Therefore it does matter what you speak. If we speak nonsense, if we lie, that will also resonate in our structure. If we speak out of hatred, if we have bad intention to others, it will resonate, it will vibrate in your structure. But if you speak the truth, if you glorify God, if you chant your mantras – that will resonate in your structure, too. So, if next time somebody is quarreling with you, you can tell that person: “Put your hand over your head and just try to catch that vibration of your bad words. Please, come to your senses, this is not good for you. It’s not only that it’s not good for me – first of all it’s not good for you to invite such bad vibrations.” Try it, he will definitely stop. Because you know, you cannot say nonsense if you are touching your head like this, you cannot go on quarreling.

So in one way the best activity, the best type of karma-yoga is to chant your mantras. And whatever we cannot express by words, we can express by singing. Because that opens up the heart very quickly.звукът на барабана

Szvámí Tírtha: A meditáció nagyon népszerű manapság, mi is a meditáció?

Válasz: Semmittevés.

Szvámí Tírtha: Jó! Egyetértek! Először is abba kell hagynunk a jelentéktelen dolgokkal való foglalkozást, hiszen ha az anyagi síkon aktívak vagyunk, sok-sok hibát követünk el. Tehát a meditáció első körben azt jelenti: hagyd abba az ostoba tevékenységeket. Ám amikor elérjük a szív és az elme belső békéjét, akkor tudunk újra cselekedni. Ha Istennek szentelted az életedet, az isteni elveknek, az univerzális harmóniának, a jóga elveinek – akkor cselekedhetsz probléma nélkül. Lehetséges elérni azt a szintet, amelyen bármit is csinálsz, az meditáció. Nem könnyű és nem fog sikerülni a jógaóráink első hetén, de lehetséges.

És létezik egy nagyon különleges erő, amely segíti ennek létrejöttét – a szeretet. Éppen ezért a nyugati keresztény misztikus hagyományok szerint úgy mondják – kérlek benneteket, most figyeljetek, ez nagyon fontos – „Szeress és tégy, amit akarsz!” Milyen fajta szeretetről beszélnek? Ez nem egy érzés az emberi lények között, nem is egy üzleti csere: ’Szeretlek, amíg te is szeretsz engem’. Nem, ez egy isteni elv. Ha élő és szeretetteljes kapcsolatban állsz a Legfelsőbbel, akkor bármit is fogsz cselekedni, az a helyénvaló lesz.

De kérlek Benneteket, ne engem idézzetek ezzel kapcsolatban, mondván: ’a múltkor azt hallottam Tírtha Mahárádzs leckéjén, hogy ha szeretek bármit megtehetek, amit szeretnék és ez rendben is van.’ Nem! Ahhoz, hogy erre a síkra eljussunk, meg kell tisztítanunk a létezésünket, természetesen! Hogy ezt a célt elérjük, a megtisztuláshoz szükséges valamennyi lehetséges szabályt és utasítást követnünk kell! Ám amikor egy megvalósult síkra érünk, tudni fogjuk, hogyan cselekedjünk helyesen.

A meditáció máskülönben megalapozott kapcsolatot jelent a Legfelsőbbel – mint a kommunikáció egy módja. Elménk lecsendesítésével és testünk ellenőrzés alatt tartásával magasabbrendű képességeink nyilvánulnak meg, és akkor fog valami különleges történni.

Általában a hangok úgy keletkeznek, hogy megütünk egy tárgyat. Megütöm a dobot és ezzel hangot keltek. Ez a hangvibráció a levegőben megérinti a füledet és akkor te is hallgatni fogod, hallani fogod. Ám a jógában létezik egy nagyon különleges hang, amelyet nem tárgy megütésével teremtünk, ennek a neve az anahata hang, ez pedig a szív hangja. Tehát ha jó vagy a meditációdban, a szíved megsúgja majd, hogy mit tegyél. Ez nagyon fontos. Akkor fogod meghallani az isteni rezgést a saját szívedben, és az az isteni hang fog téged vezetni. Az anahata hang a szíved belső rejtekében rejlő különleges rezgés – nem pulzálás, nem is a szívverés ritmusa, hanem valami afölötti. Tehát a helyes meditáció segíteni fog elérni ezt a belső rezgést és hangot.

Bizonyos vagyok benne, hogy néha zengitek az óm mantrát, ugye? Végezzünk egy kísérletet, hogy megmutassuk, vajon mennyi hangvibráció rezonál? Zengjük el hát közösen az óm mantrát és eközben megmutatom Nektek, hogyan teszteljük a rezgést. Valójában az óm a mantrák nagyon magas fajtái közé tartozik, a kali-juga három fő mantráinak egyike. Tudjátok, az óm három hangból tevődik össze, néha A-U-M-ként zengik. Az ’A’ jelenti Krsnát, a Jóistent. Az ’ M’ az emberi élőlényeket, és kettő között az ’U’ az isteni szeretet, amely e kettőt összekapcsolja. Ez az odaadás vallása szerinti jelentés, vagyis a bhakta magyarázat az ómról: Isten, ember és a szeretetteljes kapcsolat. Tetszik ez nektek? Én nagyon kedvelem ezt a magyarázatot. Zengjük hát az ómot egy kis ideig. Óm….Most tegyétek a kezeteket a mellkasotokra. Óm. Most tegyétek a kezeteket a fejetek tetejére. Óm..Köszönöm. Mit éreztetek?

Válasz: Rezgést.

Szvámí Tírtha: Helyes. Itt, a mellkasunkon… és itt, a fejtetőn még inkább, ugye? Éppen ezért igenis számít, hogy mit mondunk. Ha ostobaságokat mondunk, vagy hazudunk, az is rezgést kelt a bensőnkben. Ha gyűlöletből beszélünk, ha rossz szándékkal viseltetünk mások iránt, az is rezgést fog kelteni, és vibrálni fog a testünkben. Ám ha igazat szólunk, ha a Jóistent dicsőítjük, ha elzengjük a mantráinkat – annak a rezgését fogja átvenni a testünk. Tehát ha legközelebb valaki veszekszik veletek, így szólhattok ahhoz az emberhez: „Tedd a kezedet a fejed tetejére és csak érezd meg rossz szavaid rezgését! Kérlek, térj észhez, ez nem jó neked! Nemcsak nekem nem jó, elsősorban neked nem jó megannyi rossz rezgést kelteni.” Próbáljátok ki, bizonyosan abba fogja hagyni az illető a szidalmazást. Hiszen, tudjátok, ha így érintitek meg a fejeteket nem beszélhettek ostobaságot, és nem is tudjátok folytatni a veszekedést. Akárhogyan is, a legjobb karma-jóga a mantrák zengése. És amit nem tudunk szavakkal kifejezni, azt ki tudjuk fejezni éneklés által, hiszen az nagyon gyorsan kitárja a szívet.

 звукът на барабана

Свами Тиртха: Медитацията е много популярна в наши дни. Какво е медитация?

Отговор: Да не правиш нищо.

Свами Тиртха: Добре! Съгласен съм. Най-напред трябва да спрем да правим глупости. Защото ако действаме в материален план, вършим толкова много грешки. Така че първата стъпка на медитацията е да престанем с лошите постъпки. Но когато постигнем вътрешен покой на сърцето, на ума, отново можем да действаме. Ако сте посветили живота си на Бога, на божествените принципи, на хармонията във вселената, на принципите на йога – тогава можете да действате, няма проблем. Възможно е да се достигне такова ниво – каквото и да вършите, то да е медитация. Не е лесно и не се постига на първата седмица уроци по йога, обаче е възможно.

И има една много специална сила, която помага това да се случва – нарича се обич. Затова в западната християнска мистична традиция се казва – моля ви, внимавайте, това е много важно – „Обичай, пък прави каквото щеш.” Обичай; и прави каквото искаш. За каква любов става дума? Тя не е чувство между човешките същества. Не е търговия: „Обичам те докато и ти ме обичаш.” Не, това е божествен принцип. Ако сте в такава жива и любяща връзка с Бога, тогава каквото и да вършите, ще е правилно.

Но моля ви, не ме цитирайте по тази тема. „Последният път чух на лекция на Тиртха Махарадж, че стига да обичам, мога да правя каквото си искам и няма проблеми.” Не! За да стигнем до такова ниво, трябва да пречистим живота си, разбира се! За да постигнем тази цел трябва да следваме всички възможни правила и предписания за пречистване. Ала веднъж щом излезем на нивото на осъзнаването, ще знаем как да постъпваме правилно.

Иначе медитация означава установена връзка с Върховния – един вид, начин на общуване. Умиротворявайки ума и овладявайки тялото си, можем да разкрием по-висшите си способности и тогава ще се случи нещо много специално.

Звуците обикновено се генерират чрез удряне на даден обект. Удрям барабана и има звук. Звуковата вибрация по въздуха достига ушното ви тъпанче и вие чувате. Но в йога има един много специален звук, който не идва от удрянето на обект. Нарича се „звукът анахата” – това е звукът в сърцето. Така че ако имате успех в своята медитация, сърцето ще ви казва какво да правите. Това е много важно. Ще сте способни да долавяте божествена вибрация в сърцето си. И този божествен звук ще ви води. Звукът анахата – тази толкова специална вибрация в най-съкровеното кътче на сърцето ви. Не става въпрос за пулса, за сърдечния ви ритъм – това е нещо отвъд. И така, правилната медитация ще ни помогне да постигнем тази божествена вибрация и звук.

Сигурен съм, че понякога пеете мантрата ом, нали? Да направим ли малък експеримент, за да покажем колко много резонира звуковата вибрация? Нека пеем ом заедно, а междувременно ще ви покажа как да тествате вибрацията. Всъщност ом е много висш тип мантра. Това е една от трите главни мантри в Кали Юга. Знаете, че ом е съставен от три звука. Понякога го произнасят А-У-М. А е Кришна, Бог. М сте вие, човешките същества. У по средата – това е божествената любов, която е връзката между двете. Такова е тълкуванието на ом в традицията на бхакти, предаността: Богът, човекът и любящата връзка. Харесва ли ви? На мен това обяснение много ми харесва. И така, нека да пеем ом за малко. Ом… Сега сложете длан на гръдта си. Ом… А сега нека дланта ви докосне върха на главата. Ом… Благодаря ви! Какво усетихте?

Отговор: Вибрация.

Свами Тиртха: Правилно. Тук, в гърдите… а тук, на главата дори още повече, нали? Затова има значение какво казвате. Ако говорите глупости, ако лъжете, това също ще резонира в тялото ви. Ако говорим с ненавист, ако имаме лоши намерения спрямо другите, това ще резонира, ще вибрира в цялата ни структура. Но ако казвате истината, ако славите Бога, ако пеете своите мантри – това също ще отеква във вас. Така че следващия път когато някой се кара с вас, можете да му речете: „Сложи длан на главата си и се опитай да уловиш вибрацията на лошите си думи. Моля те, ела на себе си, това не е добре за теб. Не само за мен не е добре – преди всичко не е добре за теб самия да си навличаш такива лоши вибрации.” Пробвайте; той непременно ще престане. Защото човек не може да говори глупости с ръката на главата, няма как да продължи да се кара.

Така че в определен смисъл най-добрата дейност, най-добрата карма-йога е да пеете мантрите си. И каквото не можем да изразим с думи, можем да го сторим с песен. Защото това много бързо отваря сърцето.