Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 10th, 2016

matrix

What is the path of perfection; because we all agreed that perfection exists, right? What is that perfection? Perfection is when you don’t use your energy independently of the supreme source. Harmony. Spiritual culture means to be in harmony with the universe.

Yet perfection is different according to people’s understanding. For a drunkard perfection is to obtain the alcohol. For a lover perfection is to meet his beloved. For a greedy person perfection is to obtain more money. But we see that this is all superficial. What is the ultimate perfection, give me some ideas. Have you ever thought of that: what is the ultimate perfection? This is the time.

Somebody: Self-realization.

Swami Tirtha: Ah! Very good!

Others: Reaching harmony. The connection with God. To rise beyond all individual perfections.

Swami Tirtha: Very nice! So, we are focusing around the essence now. Supreme perfection is when you realize your three basic qualities. We can say that this is real self-realization when we understand that we are, first of all, not the body. The body will perish, but you feel about yourself that you are something more. What is the composition of the body? Let’s say seventy percent water, right? And then some little calcium in the bones and some little iron in the blood… So, if we make an equation it makes like hundred lev – all the ingredients. Still you feel a little bit more precious thаn hundred lev, right? We are not this perishable body, but we are something more! And this is what we have to search.

So, first we have to understand that we are eternal souls, we are not the perishable material body, but we are eternal souls. Does it help you to tolerate the difficulties of life? You might say: ‘Hey, wait a minute! If eternally it will go on – no! Stop it! I thought that suffering is limited to my perishable body. If it is permanent – ah…!’ But as limited material life is only a distorted reflection of the original, eternal one, we should understand that the eternal life is not so miserable as the material one.

So the first very important point is that we should understand we are not the limited bodies, but we are eternal souls, made of stardust. The second is that you are a conscious entity. Is that true? Can we always act as conscious entities? Ah, so many times we act and react very superficially, we lose control – although yoga means control, right – still sometimes you shout and quarrel, losing peace of mind. So, we should use our consciousness properly. And in that sense consciousness is not only a theoretical game, it’s not a mind game. But this is like a chance to overcome all the limitations. We should use all our brain to approach something that is beyond our brain capacity. Right, we all search for mystic experience of divine enlightenment. That means you have to use one capacity – your brain, your mind, your consciousness – in order to achieve something higher, beyond.

And consciousness also means life-force. Of course now I am not talking about prana, but about chetana. In that respect without consciousness there is no use of existence. Because as last time we agreed, such type of existence is like cucumber. So, raise your level a little bit. If we give a little more consciousness to our existence, then we can go beyond this level.

And the ultimate feature that we all share, don’t forget, this is our anandam, our bliss, happiness of the soul. The inner bliss that you can experience when you are in trance.

So, these three steps we have to accomplish in our path to self-realization. To understand that we are not the perishable body, but we are eternal souls; that we have a consciousness that is God-given for some very good reason – and this good reason is to find a way out of this material existence. When coming here we were passing by a big building. Huge letters: LABIRINTH. I don’t want to make publicity here now, but then I inquired ‘What is this?’ What is that?

Kripadham: They sell furniture there.

Swami Tirtha: I thought that this is a shopping centre, where you can lose your path, so it symbolizes the material existence, the labyrinth. But even a mouse can find the way out of the labyrinth. Use your brain! Find the way out from this labyrinth of material existence! And if we are intelligent enough, then we shall understand what real happiness is. Real happiness is not derived from possessing things. People think that life is about possessing things and misusing humans. But it is not. It is about being independent of all circumstances that we have and serving the fellow human beings and the other living entities, with the concept that they are also our divine brothers and sisters, made of stardust.matrix

Mi a tökéletességhez vezető út; hiszen mindannyian egyetértettünk abban, hogy létezik a tökéletesség! A tökéletesség az, amikor nem a legfelsőbb forrástól függetlenül használod az energiádat – harmónia. A lelki kultúra azt jelenti, hogy harmóniában vagyunk az univerzummal.

Mégis, a tökéletesség egészen különböző az emberek megértési szintjétől függően. Egy italozónak a tökéletességet az alkohol megszerzése jelenti. Egy szerető számára a tökéletesség a szeretettjével való találkozást jelenti. Egy kapzsi ember számára a tökéletesség mág több pénz megszerzését jelenti. Ám mi látjuk, hogy ez mind felszínes. Mi lehet a végső tökéletesség, kérlek mondjátok el a Ti ötleteiteket! Gondoltatok-e már arra: mi a végső tökéletesség? Itt az idő.

Valaki: Önmegvalósítás.

Szvámí Tírtha: Ó! Nagyon jó!

Mások: A harmónia elérése. Az Istennel való kapcsolat. Valamennyi egyéni tökéletesség fölé emelkedés.

Szvámí Tírtha: Nagyon szép! Így most már a lényegire tudunk összpontosítani. A legfelsőbb tökéletesség az, amikor három alapvető tulajdonságotokat felismeritek. Mondhatjuk azt, hogy az igazi önmegvalósítás az, amikor megértjük, hogy mi leges-legelsősorban nem a testtel vagyunk azonosak. A test el fog tűnni, de ti érzitek magatokkal kapcsolatban, hogy valamivel többek vagytok. Miből is áll a test? Körülbelül hetven százaléka víz, igaz? Azon kívül egy kis kalcium a csontokban, egy kis vas a vérben…ha utánaszámolunk, talán ha száz leva valamennyi összetevő. Mégis egy kicsit becsesebbnek érezzük magunkat száz levánál, igaz? Mi nem ez a tünékeny test vagyunk, hanem valami több! Ez az, ami után kutatnunk kell!

Először meg kell értenünk, hogy örökkévaló lelkek vagyunk, nem mulandó anyagi test, hanem örökkévaló lélek. Segít ez nektek az élet nehézségeinek elviselésében? Mondhatjátok, hogy ’hé, várj egy percet! Ha ez mindörökké így folytatódik – nem! Állítsátok meg! Azt hittem, hogy a szenvedés csak az én múlandó testemre korlátozódik. Ha ez állandó – ó…!’ Ám minthogy a korlátozott anyagi élet csupán az eredeti torzított visszatükröződése, egy örök valami, meg kell, hogy értsétek, hogy az örökkévaló élet nem annyira borzalmas, mint az anyagi.

Az első és legfontosabb tehát annak megértése, hogy nem korlátozott testek, hanem örökkévaló lelkek vagyunk, csillagporból állunk. A második pedig az, hogy tudatos entitások vagyunk. Ez igaz? Mindig képesek vagyunk tudatos entitásként cselekedni? Ó, olyan sokszor nagyon felszínesen cselekszünk, elveszítjük a türelmünket – bár a jóga önfegyelmet jelent – mégis néha kiabáltok vagy vitatkoztok, elveszítve béketűréseteket. Helyesen kell hát használnunk a tudatosságunkat. Ebben az értelemben pedig a tudatosság nemcsak egy elméleti játszma, nem az elme játéka, hanem egy esély korlátozottságunk átlépésére. Az agyunkat kell használni ahhoz, hogy a közelébe férkőzzünk olyasvalaminek, ami meghaladja az agyi képességeinket. Valójában mindannyian az isteni megvilágosodás misztikus megtapasztalását keressük. Ez azt jelenti, hogy egy képességet kell használnotok – az agyat, az elmét és a tudatosságot – annak érdekében, hogy elérhessetek egy magasabbat, felettetek állót.

A tudatosság életerőt is jelent. Természetesen most nem a pránáról beszélek, hanem a csétanáról. Ebben a tekintetben tudatosság nélkül hasztalan a létezés. Hiszen legutoljára egyetértettünk abban, hogy az ilyesfajta létezés egy uborkáéhoz hasonlatos. Egy kicsit emeljétek hát fel ennek szintjét! Ha egy kicsit több tudatosságot adunk a létezésünknek, akkor e szint fölé emelkedhetünk.

A végső tulajdonság pedig, amelyet mindannyian bírunk, ne feledjétek: az ánanda, vagyis a lélek boldogsága. A belső üdvösség, amit transzban lehet megtapasztalni.

Ezek a lépések tehát azok, amelyeket az önmegvalósítás felé vezető úton meg kell tennünk. Megérteni, hogy nem mulandó testek, hanem örökkévaló lelkek vagyunk; hogy tudatosak vagyunk – valamely Isten által megadatott nyomós oknál fogva – ez jó ok arra, hogy kiutat találjunk az anyagi létezésből. Idefelé jövet egy nagy épület mellett jöttünk el, amin ez a felirat állt: LABIRINTUS. Nem akarok most nagy hírverést, de akkor érdeklődni kezdtem: ’Mi ez? ’ Mi van ott?

Krpadhám: Ott bútort árulnak.

Szvámí Tírtha: Arra jutottam, hogy ez egy bevásárlóközpont, ahol az emberek eltévedhetnek, tehát ez az anyagi létezést, a labirintust szimbolizálja. Hiszen még egy egér is megtalálja a labirintusból kifelé vezető utat! Használjátok az eszeteket! Találjátok meg az anyagi lét labirintusából kifelé vezető utat! Ha pedig eléggé értelmesek vagyunk, meg kell értenünk, mit is jelent a valódi boldogság. Az igazi boldogság nem az anyagi tárgyak birtoklásából ered – az emberek nagy része úgy véli, az élet a tárgyak birtoklásból és az emberek kihasználásából áll. Pedig valójában nem. Azt jelenti, hogy valamennyi körülménytől függetlenek vagyunk, embertársainkat és a többi élőlényt szolgáljuk azzal az elképzeléssel a fejünkben, hogy ők is a mi isteni testvéreink, csillagporból születtek.matrix

Какъв е пътят на съвършенството; понеже всички се съгласихме, че съвършенство съществува, нали? Какво е това съвършенство? Съвършенство е когато не използвате енергията си независимо от върховния източник. Хармония. Духовна култура означава да сте в хармония с вселената.

При все това, съвършенството е различно в зависимост от разбиранията на хората. За пияницата съвършенство е да се сдобие с алкохол. За влюбения съвършенство е да се срещне с любимата си. За алчния съвършенство е да спечели повече пари. Но виждаме, че всичко това е повърхностно. Какво е окончателното съвършенство, дайте ми идеи? Замисляли ли сте се някога над това: какво е най-висшето съвършенство? Сега е моментът.

Някой: Себереализацията.

Свами Тиртха: О! Много добре!

Други: Достигането на хармония. Връзката с Бога. Да се издигнеш над всички индивидуални съвършенства.

Свами Тиртха: Много добре! Въртим се около същината. Върховното съвършенство е да осъзнаете своите три основни качества. Можем да кажем, че това е истинска себереализация – когато разберем, че първо на първо ние не сме тялото. Тялото ще загине, но вие чувствате, че сте нещо повече. От какво е изградено тялото? Да кажем, седемдесет процента от вода, нали? Освен това малко калций в костите, малко желязо в кръвта… Ако пресметнем всички съставки, излизат около сто лева. При все това вие се чувствате малко по-ценни от сто лева, нали? Ние не сме това тленно тяло, а нещо много повече! Именно това трябва да търсим.

И така, най-напред трябва да разберем, че сме вечни души, че не сме тленните материални тела, а сме вечни души. Това помага ли ви да понасяте трудностите в живота? Може да кажете: „Чакай малко! Ако това ще продължава завинаги – не! Стига! Мислех си, че страданието свършва с погиването на тялото ми. Ако е вечно – о…!” Ала тъй като ограниченият материален живот е просто изкривено отражение на оригиналния, вечен живот, трябва да разберем, че вечният живот не е толкова злощастен, колкото материалният.

И така, първият много важен момент е да проумеем, че не сме ограничените тела, а сме вечни души, съставени от звезден прах. Второто е, че сте съзнателни същества. Вярно ли е това? Способни ли сме винаги да действаме като съзнателни същества? Толкова често постъпваме и реагираме съвсем повърхностно, губим контрол над себе си – въпреки че йога означава контрол, нали – въпреки това понякога крещите и се карате, изгубвайки присъствие на духа. Така че трябва правилно да прилагаме съзнанието си. В този смисъл съзнанието не е просто теоретична игра, не е просто игра на ума, а шанс да надмогнем всичките си ограничения. Трябва да използваме целия си мозък в опита си да се доближим до онова, което е отвъд умствените ни способности. Нали всички търсим мистичното преживяване на божественото просветление? Това означава, че трябва да използвате една способност – своя мозък, своя ум, своето съзнание – за да постигнете нещо по-висше, нещо отвъд.

Съзнание също означава жизнена сила. Разбира се, сега не говоря за прана, а за четана. В този смисъл, без съзнание няма полза от съществуване. Защото, както говорихме предишния път, подобен род съществуване е като на краставица. Затова нека вдигнем летвата! Ако вложим малко повече съзнание в своето съществуване, тогава  можем да надскочим това ниво.

А в крайна сметка качеството, което всички ние споделяме, не забравяйте това, е нашата ананда, нашето блаженство, щастието на душата. Вътрешното блаженство, което можете да изпитате, когато сте в транс.

Така че тези три стъпки трябва да извървим в своя път към себереализацията. Да разберем, че не сме смъртното тяло, а вечни души; че имаме съзнание, което ни е дадено от Бога с някаква добра причина – а тази добра причина е да намерим път извън това материално битие. Идвайки насам минахме покрай една голяма сграда. С огромни букви пишеше: ЛАБИРИНТ. Не искам да правя реклама тук, но попитах: „Какво е това?” Какво беше?

Крипадхам: Там се продават мебели.

Свами Тиртха: Помислих, че е някакъв мол, където можеш да изгубиш пътя си; това символизира материалното съществуване, лабиринтът. Но дори една мишка може да намери пътя вън от лабиринта. Използвайте мозъка си! Намерете пътя навън от този лабиринт на материалното битие! И ако сме достатъчно интелигентни, ще разберем какво е истинското щастие. Истинското щастие не идва от притежаването на разни неща. Людете си мислят, че животът е за това да притежаваш вещи и да използваш хора. Обаче той не е. Той е за това: да си независим във всякакви обстоятелства около теб и да служиш на другите хора и на останалите живи същества с разбирането, че те също са твои братя и сестри, направени от звезден прах.