Archives

Calendar

October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 7th, 2016

%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5

Question of Rukmini: My question has two parts. The first part is how to prepare to be such a mother like Sachi Mata? Because we are always expecting this separation…

Swami Tirtha: Do we? I thought that we live in separation and we expect the union? Maybe you are different. You live in union and expect separation?

Rukmini: No, no. I don’t have sons, so…

Swami Tirtha: Maybe this is the way to prepare to become such a mother. Because if you have daughters, you will have son-in-laws also, but if you have sons, you will lose them! Ahh, that is the pain of the mothers! Therefore to be a daughter-in-law is a very difficult role. Because you have to take the son of a mother. Therefore this archetype problem between the mother-in-law and daughter-in-law originated from this – who possesses the son. Because ladies always want to possess and dominate the men. One tries to dominate like a son, the other tries to dominate like a husband, but they want to dominate over the boys. Poor boys, they are under feminine control. And if they are running away from this: ‘Oh, I had enough from all these troubles caused by ladies around! I want to become a sannyasi!’ then they will get the teachings: “Embrace the feminine principle.” Again! Show me one religion where even the males want to be born like females next time. Because our ambition is to become like a…

Yashoda: Gopi?

Swami Tirtha: I wouldn’t specify, but something like this. But anyway, it is possible if we have such ideal, then we can grow. Second part?

Rukmini: Second part is how to reconnect to a person? If we are a mother of a son who is leaving the house, or if our beloved one belongs to somewhere else? How to reconnect?

Swami Tirtha: Cook nice.

Rukmini: We are always trying to stop someone from leaving these days. We are supposed to try not to stop, but… it is impossible.

Swami Tirtha: Yes, it’s according to roles – you have to stop, but they will leave.

Rukmini: Yes. But how to manage these feelings that are devastating? For a woman, wife or mother that experiences such separation… How to cope with this feeling of separation from our beloved one, who is leaving no matter how we are trying to stop him?

Swami Tirtha: It is said that a human character is a mythic role. That means, as we progress in our lives, we face and we enter certain different, different archetype situations. For example you: first you are the daughter of your mother, then you become the wife of your husband, then you become the mother of your children, later on you will become an elderly dignified lady, I mean like really a head of a family. So, these are different roles that we have to accomplish nicely. “Hamlet” is always on the stage, but from time to time different actors are playing the same role. In the same way somebody has to be a mother, somebody has to be a lover, somebody has to be a wife, a man, a hero, a fallen guy, a Judas, a Jesus – somebody has to fill up these roles. And we are put into our small, little private Universe, where we have to accomplish the God-given role. We always had to act according to these roles. Therefore the mother will ask even the grown-up son: “Are you fine, are you secure?” Although the son should take care of his mother, instead the mother tries to take care of the son. Because this is her role, archetype role. What is the archetype role of the son? To revolt: “Stop, mother! I am a big boy already! Forget about my breakfast”? No! To accept this. This is rasa. If you take that role in a divine perspective, if you fulfill that role in a divine perspective, then this is a question of rasa, reflection of rasa.

But meanwhile, we have to search for the ultimate role, the primordial archetype role – and this is daso-ham. And that divine archetype role we can also experience in our lifetime – like students, like practitioners, like masters, like servants, like pujari, like preacher, like listener, whatever. That means we go together, whatever role we have, we have to accomplish here according to this distribution. We have to do it because we belong together. Without an audience there is no use of a lecturer, or without the lecturer there is no audience. Both parties are necessary – those who lead and those who follow. So, beyond all these different so to say material engagements and these roles, we always have to keep in mind our primeval, original role and we have to focus on that. If you are a young mother or father, you cannot focus on that, because you have to focus on your baby. This is such a new experience, right. It erases everything else, it engages you so much. But don’t forget, Krishna is always there in the heart of your new sons and daughters. So, He is playing the different tricks with you.

So how to become a good mother? Become a good bhakta, then you will become a perfect mother. And you will become a perfect son, and daughter, and father, and friend, and lover, and disciple, and guru – if you become a good bhakta. This is the solution. The key is in our hands. It has been distributed to us by our masters; we only have to apply the method.

Rukmini: So, to reconnect become a good bhakta?

Swami Tirtha: Yes. Why? Because who is in the heart of Krishna? Pure devotees are there, and who is in the heart of a pure devotee? The other devotees. One more question?

Question of Kripadham: You said that for communication there are needed both parties: one who listens, and one who talks. Why it happens like this in the world that we don’t want to accept our role, but we want the other role.

Swami Tirtha: I don’t know! This is stupidity and then you will be dissatisfied. I think this shows a kind of lack of deeper understanding. We have a proverb that: “The grass in the neighborhood is greener”. So, human beings are always like this – what they have it’s not enough, it’s not satisfying. ‘My service is so complicated, but his service, I could do his service so nice.’

But if we detect this pattern in our way of thinking, then we have to work very hard to change that. We have to learn the art to be satisfied with what is provided and given by the Supreme Lord. Because once you have dedicated your life, He will take care – whether He provides you happiness and an easy life or He provides you difficulties and shortcomings. If you had given your life, then He will take care and He will supply you, dose you according to your needs. But human beings have this second, acquired nature – they are not satisfied. We should return back to the spiritual consciousness sat-chit-ananda – you are eternal, you are conscious, you are happy. Anything else you need? So, we only have to return back to our spiritual identity. This is the art of happiness, the art of living.

 %d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5

Rukminí kérdése: A kérdésem két részből áll. Az első rész az, hogy hogyan készülhetünk fel, hogy olyan anyák lehessünk, mint Sacsi Mátá? Mert mindig várjuk az elválást…

Tírtha Mahárádzs: Valóban? Azt hittem, hogy az elválásban élünk, és az együttlétet várjuk. Lehet, hogy te más vagy. Az együttlétben élsz, és az elválásra vársz?

Rukminí: Nem, nem. Nincsenek fiaim, ezért…

Tírtha Mahárádzs: Lehet, hogy ez a módja, hogy olyan anya lehess. Mert ha lányaid vannak, lesznek vejeid, ha azonban fiaid vannak, elveszíted őket! Ah, ez az anyák fájdalma! Ezért olyan nehéz menynek lenni. Mert el kell venned egy anya fiát. Ezért ez az ősi probléma az anyós és a meny között innen ered, ki birtokolj a fiút. Mert a hölgyek mindig birtokolni és uralni akarják a férfiakat. Az egyik, mint fiát próbálja meg uralni, a másik, mint a férjét, de mindig uralni akarják. Szegény fiúk, női irányítás alatt állnak. És ha elfutnak ez elől: ’Elegem van ezekből a gondokból, amit a körülöttem lévő hölgyek okoznak! Szannyászí akarok lenni!’ akkor megkapják a tanítást: „Öleld magadhoz a női princípiumot.” Megint! Mutassatok nekem egy vallást, ahol még a férfiak is nőként akarnak megszületni legközelebb. Mert a mi ambíciónk, hogy olyanok legyünk, mint egy…

Jasodá: Gópi?

Tírtha Mahárádzs: Nem jelenteném így ki, de valami hasonló. Bárhogy is, ha ilyenek az ideáljaink, lehetőségünk van a fejlődésre. Második rész?

Rukminí: A második rész az, hogy hogyan vegyük fel újra a kapcsolatot valakivel? Ha egy olyan anya vagyunk, akinek a fia elhagyja a házat, vagy ha a szeretett személy valaki máshoz tartozik. Hogyan vegyük fel újra a kapcsolatot?

Tírtha Mahárádzs: Főzz jól.

Rukminí: Ezekben a napokban mindig megpróbálunk visszatartani valakit. Meg kéne próbálunk nem vissza tartani, de… lehetetlen.

Tírtha Mahárádzs: Igen, ezek a szerepek – meg kell állítanod, de mégis elmennek.

Rukminí: Igen. De hogyan birkózzunk meg ezekkel az érzésekkel, amik ilyen pokoliak? Egy nő, feleség, vagy anya számára, aki ilyesfajta elválást tapasztal… Hogyan viseljük ezeket az érzéseket, az elválást a szerettünktől, aki – nem számít hogyan próbáljuk megállítani – elmegy?

Tírtha Mahárádzs: Azt mondják, hogy az emberi karakter egy mitikus szerep. Ez azt jelenti, hogy ahogyan előre haladunk az életünkben, különböző archetípus szituációkkal kerülünk szembe. Például: először az anyád lánya vagy, aztán a férjed felesége leszel, majd gyermekeid anyja, majd egy idősödő tiszteletreméltó hölgy, úgy értem, hogy a család valódi feje. Ezek tehát különböző szerepek, melyeket szépen kell megvalósítanunk. „Hamlet” mindig a színpadon van, de időről-időre különböző színészek játsszák el ugyan azt a szerepet. Ugyan így, valakinek anyának kell lennie, valakinek szeretőnek, valakinek feleségnek, férfinak, hősnek, egy elesett fickónak, Júdásnak, Jézusnak – valakinek be kell töltenie ezeket a szerepeket. És belehelyeztettünk a saját kis privát univerzumunkba, ahol az Úr által adott szerepet kell beteljesítenünk. Ezért fogja az anya még a felnőtt fiát is megkérdezni: „Jól vagy, minden rendben?” Habár a fiúnak kell gondoskodni az édesanyjáról, ehelyett az anya próbál meg gondoskodni a fiúról. Mert ez a szerepe, archetípus szerep. Mi a fiú archetípus szerepe? Hogy lázadjon: „Elég anyám! Már felnőttem! Hagyjuk már a reggelit.” ? Nem! Hanem, hogy elfogadja. Ez a rasza. Ha isteni nézőpontból gyakorolod a szereped, akkor ez rasza kérdése, a rasza visszatükröződése.

De ugyanakkor a végső szerepet is keresnünk kell, az ősi archetípus szerepet – ez pedig a dászó’ham. És ezt az isteni archetípus szerepet életünkben is megtapasztalhatjuk – mint tanulók, mint gyakorlók, mint mesterek, mint szolgák, mint púdzsárí, prédikátor, hallgató, vagy bármi más. Ez azt jelenti, hogy együtt megyünk, bármilyen szerepet is kapjunk, aszerint kell itt megfelelnünk. Meg kell tennünk, mert össze tartozunk. Hallgatóság nélkül, a leckeadónak sincs haszna, vagy leckeadó nélkül nincs hallgatóság sem. Mindkét fél szükséges – akik vezetnek, és akik követnek. Mindezen különböző – úgymond – anyagi elfoglaltságon és szerepen túl tehát, mindig emlékeznünk kell elsődleges, eredeti szerepünkre, és arra kell fókuszálnunk. Ha friss anya vagy apa vagy, nem tudsz erre koncentrálni, mert a kisbabára kell koncentrálnod. Ez egy nagyon új tapasztalat. Igaz? Minden mást kitöröl, annyira lefoglal. De ne feledd Krsna mindig ott van újdonsült fiatok vagy lányotok szívében. Különböző trükköket játszik hát veletek.

Hogyan váljunk tehát jó anyákká? Legyél jó bhakta, akkor tökéletes anya lesz belőled. És tökéletes fiú, leány, apa, barát, szerető és tanítvány, vagy guru – ha jó bhaktává válsz. Ez a megoldás. A kulcs a mi kezünkben van. Mestereinktől kaptuk; csak alkalmaznunk kell a módszert.

Rukminí: Ahhoz tehát, hogy újból felvegyük a kapcsolatot, legyünk jó bhakták?

Tírtha Mahárádzs: Igen. Miért? Mert ki van Krsna szívében? A tiszta bhakták. És ki van a tiszta bhakták szívében? A többi bhakták. Más kérdés?

Krpadhám kérdése: Azt mondtad, hogy a kommunikációhoz szükség van mindkét félre: egy aki hallgat, és egy aki beszél. Miért történik ebben a világban az, hogy nem akarjuk elfogadni a szerepünket, hanem más szerepet akarunk?

Tírtha Mahárádzs: Nem tudom!  Ez ostobaság, és aztán elégedetlen leszel. Azt hiszem ez a mélyebb megértés hiányát mutatja. Van egy mondás: „A szomszéd fűje mindig zöldebb.”Az emberi lények tehát mindig ilyenek – nem elég amijük van, nem teszi őket elégedetté. ’Az én szolgálatom olyan bonyolult, az ő szolgálata azonban, olyan szépen tudnám csinálni.

Ha azonban felismerjük a gondolkodásunkban ezt a mintát, keményen kell dolgoznunk, hogy megváltoztassuk. Meg kell tanulnunk annak a művészetét, hogy elégedettek legyünk azzal, amit a Legfelsőbbtől kaptunk. Mert amint átadtad az életed, gondoskodni fog rólad – akár boldogságot és könnyű életet ad, akár nehézségeket és hiányosságokat. Ha átadtad az életed, akkor gondoskodni fog rólad, ellát, szükségleteid szerint adagolva. De az emberi lényeknek van ez a második, szerzett természetük – nem elégedettek. Vissza kell térnünk a lelki tudatosságba szat-csit-ánanda – örökkévaló, tudatos és boldog vagy. Szükséged van bármi másra? Csak vissza kell térnünk lelki azonosságunkhoz. Ez a boldogság művészete, az élet művészete.

 

 

 

 

 

 %d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5

Въпрос на РукминиВъпросът ми има две части. Първата е как да се подготвим да бъдем такива майки като Сачи Мата? Защото ние винаги очакваме тази раздяла…

Свами Тиртха: Нима? Аз мислех, че живеем в раздяла и очакваме единението? Може би ти си различна. Живееш в единение и очакваш раздяла?

Рукмини: Не, не. Аз нямам синове, така че…

Свами Тиртха: Може би именно това е начинът да се подготвиш да бъдеш такава майка. Защото ако имаш дъщери, ще имаш и зетьове, но ако имаш синове, ще ги изгубиш! О, това е болката на майките! По тази причина да бъдеш снаха е толкова трудна роля. Защото трябва да отнемеш сина на майката. Затова и този архетипен проблем между свекърва и снаха произтича оттам – кой притежава сина. Понеже жените винаги искат да притежават, да доминират над мъжете. Едната иска да доминира над него като над син, другата като над съпруг, но тъй или инак желаят да властват над момчетата. Горките момчета, те са под женски чехъл. А ако избягат от това: “О, до гуша ми дойде от всички тези проблеми, причинени от жените наоколо! Искам да стана санняси!” тогава получават напътствието: “Прегърнете женския принцип.” Отново! Покажете ми друга религия, в която дори мъжете да искат да се родят като жени следващия път! Защото нашата амбиция е да станем…

Яшода: Гопи?

Свами Тиртха: Няма да конкретизирам, но нещо такова. Ала както и да е, възможно е ако имаме такъв идеал, да израстваме. А втората част?

Рукмини: Втората част е как да се свържем отново с някого? Ако сме майка на син, който напуска дома, или ако любимият ни принадлежи някъде другаде? Как да се свържем наново?

Свами Тиртха: Готви хубаво.

Рукмини: Ние непрекъснато се опитваме да възпрем някого да не си тръгва. Би трябвало да не се опитваме да го спираме, но… това е невъзможно.

Свами Тиртха: Такова е разпределението на ролите – вие трябва да ги спирате, но те все пак ще си тръгнат.

Рукмини: Да. Но как да се справим с тези чувства, които са опустошителни? За жена, съпруга или майка, която преживява подобна раздяла… Как да се справим с тези чувства на раздяла от обичния, който си тръгва независимо колко се опитваме да го спираме?

Свами Тиртха: Казва се, че човешкият характер е митична роля. Това означава, че докато минаваме през живота си, ние влизаме в различни архетипни ситуации. Например ти: най-напред си дъщеря на майка си, след това ставаш жена на съпруга си, по-късно ставаш майка на децата си, а сетне – възрастна уважавана дама, истинска глава на семейството. Това са различни роли, които ние трябва да изпълним добре. „Хамлет” винаги е на сцената, но от време на време различни актьори изиграват ролята. По същия начин, някой трябва да бъде майка, някой трябва да бъде любима, някой трябва да бъде жена, мъж, герой, окаяник, Юда, Исус – някой трябва да запълни тези роли. Ние сме поставени в своите мънички, частни вселени, където следва да изиграем дадените си от Бога роли. Винаги трябва да действаме според тези роли. Затова майката ще пита дори порасналия вече син: “Добре ли си, всичко наред ли е?” Въпреки че синът би следвало да се грижи за майката, при все това майката се грижи за сина. Защото такава е нейната архетипна роля. А каква е архетипната роля на сина? Нима да се бунтува: “Стига, майко! Вече съм голям. Престани с тая закуска”? Не. Неговата роля е да приеме грижата. Това е раса. Ако приемете тази роля в божествена перспектива, ако я играете в божествена перспектива, тогава това е въпрос на раса, отражение на раса.

Но междувременно трябва да търсим окончателната роля, изначалната архетипна роля – а тя е дасо-хам (аз съм слуга). Тази божествена архетипна роля можем да изпитваме и в самия си живот – като ученици, като практикуващи, като учители, като служещи, като пуджари, като проповедници, като слушатели, като какви ли не. Това означава, че вървим напред заедно и каквато и роля да имаме, трябва да я изпълним тук според както ни е дадена. Трябва да го направим, защото си принадлежим едни на други. Без слушатели каква полза от лектор, но и без лектор няма слушатели. И двете страни са необходими – и тези, които водят, и тези, които следват. Така че отвъд всички тези, така да се каже, материални ангажименти и роли, винаги трябва да помним своята изначална, оригинална роля и да се фокусираме върху нея. Ако сте млади майки или бащи не можете да се фокусирате върху нея, защото фокусът ви е вашето бебе. Това е толкова ново преживяване, нали? То изтрива всичко друго, ангажира ви толкова много. Но не забравяйте, Кришна винаги присъства в сърцата на новородените ви синове и дъщери. Така че Той си прави различни шегички с вас.

И така, как да станете добри майки? Станете добри бхакти, тогава ще сте съвършени майки. Ще бъдете и съвършени синове, дъщери, бащи, приятели, любими, ученици и гуру – ако станете добри бхакти. Това е решението. Ключът е в собствените ни ръце. Той ни е даден от учителите ни, ние единствено трябва да приложим метода.

Рукмини: Значи, за да се свържем отново, да станем добри бхакти?

Свами Тиртха: Да. Защо? Защото кой е в сърцето на Кришна? Чистите бхакти, а кой е в сърцето на чистите бхакти? Другите бхакти. Още един въпрос?

Въпрос на Крипадхам: Казахте, че за общуване са нужни и двете страни: и този, който слуша, и този, който говори. Защо става така в света, че ние не желаем да приемем своята роля, а искаме другата роля.

Свами Тиртха: Не знам! Това е глупост и води до неудовлетворение. Мисля, че то показва липса на по-дълбоко разбиране. Имаме поговорката, че „Тревата у съседите е по-зелена”. Човешките същества винаги са такива – това, което имат, не им стига, не ги удовлетворява. “Моето служене е толкова сложно; виж, неговото служене бих го вършил с лекота.”

Но ако забележим този модел в начина си на мислене, трябва сериозно да захванем да го променим. Нека научим изкуството да се удовлетворяваме с това, което ни е дадено от Върховния Бог. Защото след като веднъж сте посветили живота си, Той ще се погрижи – без значение дали ви осигурява щастие и лесен живот или ви дава трудности и недостатъци. Щом сте отдали живота си, Той има грижата да ви даде точната доза от това, от което имате нужда. Ала човешките същества имат тази вторична, придобита природа да са все недоволни. Трябва да се върнем обратно към духовното съзнание сат-чит-ананда – вие сте вечни, вие сте осъзнати, вие сте щастливи. Нима ви е необходимо още нещо? Така че просто трябва да се завърнем към духовната си идентичност. Това е изкуството на щастието, изкуството да се живее.

 %d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5

Вопрос РукминиУ моего вопроса две части. Первая, как подготовить себя чтобы быть такими матерями как Сачи Мата? Потому что мы всегда ожидаем эту разлуку…

Свами Тиртха: Неужели? Я думал, что живем в разлуке и ожидаем единения? Может быть ты другая. Живешь в единение и ожидаешь разлуки?

Рукмини: Нет, нет. У меня нет сыновей, так что…

Свами Тиртха: Может быть именно это есть способ подготвиться быть такой матерью. Потому что если имеешь дочерей, будешь иметь и зятьев, но если имеешь сыновей, потеряешь их! О, это есть боль матерей! По этой причине быть невесткой это столь трудная роль. Потому что надо отнимать сына у матери. Поэтому и этот архетипный проблем между свекровью и невесткой порожден этим – кто владеет сыном. Так как женщины всегда хотят обладать, владеть мужчинами. Одна хочет доминировать над ним как над сыном, другая как над супругом, но так или иначе желают властвовать над мальчиками. Бедные мальчики, они находятся под женским контролем. А если убегут от этого: “О, я сыт по горло этими проблемами, причиненными женщинами вокруг! Хочу стать санняси!” тогда получают напутствие: “Обнимите женский принцип.” Снова! Покажите мне другую религию, в которой даже мужчины хотят родиться женщинами в следующий раз! Потому что наша амбиция  стать…

Яшода: Гопи?

Свами Тиртха: Не стану конкретизировать, но что-то в этом роде. Как бы то ни было, възможно если мы имеем такой идеал, мы можем тогда расти. А вторая часть?

Рукмини: Вторая часть: как связаться снова с кем-то? Если мы мать сына, который покинул дом, или если наш любимый принадлежит где-то еще? Как связаться снова?

Свами Тиртха: Готовь хорошо.

Рукмини: Мы непрерывно пытаемся остановить кого-то чтоб не уходил. Нам надо было бы не пытаться его останавливать, но… это невозможно.

Свами Тиртха: Такое распределение ролей – вы должны их останавливать, но они все равно уйдут.

Рукмини: Да. Но как нам справляться с этими чувствами, которые опустошительны? Для женщины, супруги или матери, которая переживает подобную разлуку… Как справиться с этими чувствами разлуки с любимым, который уходит независимо сколько мы пробуем его остановить?

Свами Тиртха: Говорят, что человеческий характер это митическая роль. Это означает, что пока мы проходим через свою жизнь, мы входим в различные архетипные ситуации. Например ты: сначала была дочерью своей матери, потом становишься женой своего супруга, позже становишься матерью своих детей, а вконце – пожилая уважаемая дама, реальная глава семьи. Это различные роли, которые нам надо выполнять хорошо. „Гамлет” всегда на сцене, но время от времени различные актьоры играют эту роль. Таким же образом кому-то надо быть матерью, кто-то должен быть любимой, кто-то должен быть женщиной, мужчиной, героем, падщим парнем, Юда, Исус – кто-то должен заполнить эти роли. Мы поставлены в свои маленькие частные вселенные, где нам следует сыграть данные нам от Бога роли. Мы всегда должны действовать сообразно этим ролям. Поэтому мать будет спрашивать даже уже повзрослевшего сына: “Как ты, все ли у тебя в порядке?” Хотя сыну следвало бы заботиться о матери, все таки мать заботится о сыне. Потому что такова ее архетипная роль. А какая архетипная роль у сына? Неужели бунтоваться: “Хватит, мать! Я уже большой. Перестань с этим завтраком”? Нет. Его роль принимать заботу. Это раса. Если приймете эту роль в божественной перспективе, если играете ее в божественной перспективе, тогда это вопрос расы, отражение расы.

Но тем временем надо искать окончательную роль, изначальную архетипную роль – а она есть дасо-хам (я слуга). Эту божественную архетипную роль можем испытывать и в самой своей жизни – как ученики, как практикующие, как учителя, как служащие, как пуджари, как проповедники, как слушатели, как какие либо. Это означает, что идем вперед вместе и какую бы роль не имели, надо ее исполнить здесь в соответствие с того как она нам дана. Надо это сделать, потому что принадлежим друг другу. Без слушателей какая польза в лекторе, но и без лектора нет слушателей. И обе стороны необходимы – и те, которые ведут, и те, которые следуют. Так что вне всех этих, так сказать, материальных ангажиментов и ролей, всегда надо помнить свою изначальную, оригинальную роль и фокусироваться на ней. Если вы молодые матери или отцы вы не можете сфокусироваться на ней, потому что ваш фокус это ваш ребенок. Это такое новое переживание, верно? Оно стирает все другое, ангажирует вас настолько. Но не забывайте, Кришна всегда присутствует в сердцах ваших новорожденных  сыновей и дочерей. Так что Он устраивает вам различные шуточки.

И так, как стать хорошими матерями? Станьте хорошими бхактами, тогда вы будете совершенными матерями. Будете и совершенными сыновьями, дочерями, отцами, друзьями, любимыми, учениками и гуру – если станете хорошими бхактами. В этом решение. Ключ в наших собственных руках. Он нам дан нашими учителями, нам надо единствено применить этот метод.

Рукмини: Значит, чтобы связаться снова, надо стать хорошими бхактами?

Свами Тиртха: Да. Почему? Потому что кто в сердце Кришны? Чистые бхакты, а кто в сердце чистых бхакт? Другие бхакты. Еще один вопрос?

Вопрос Крипадхам: Вы сказали, что для общения нужны и обе стороны: и тот, который слушает, и тот, который говорит. Почему так происходит в мире, что мы не желаем принять свою роль, а хотим другую роль.

Свами Тиртха: Не знаю! Это глупость и ведет к неудовлетворению. Думю, это показывает отсутствие более глубокого понимания. Есть поговорка, что „Трава у соседей более зеленная”. Человеческие существа всегда такие – то, что имеют, им не хватает, их не удовлетворяет. “Мое служение такое сложное; вот, его служение я бы с легкостью делал.”

Но если заметим эту модель в своем способе мышления, надо серьозно взяться чтобы его изменить. Надо освоить искусство довольствоваться  тем, что нам дано Верховным Богом. Потому что раз вы уже посвятили свою жизнь, Он позаботится – без значения посылает вам счастье и легкую жизнь или дает вам трудности и недостатки. Раз вы отдали свою жизнь, Он имеет заботу дать вам точную дозу того, в чем вы нуждаетесь. Но человеческие существа имеют эту вторичную, приобретенную природу быть всегда недовольными. Надо вернуться обратно к духовному сознанию сат-чит-ананда – вы вечные, вы осознавшиеся, вы счастливы. Неужели вам необходимо еще что-то? Так что просто надо вернуться к своей духовной идентичности. Это есть искусство счастья, искусство жить.