Archives

Calendar

August 2016
M T W T F S S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 1st, 2016

BRSridhar25

Jadhunáth kérdése: Folyamatosan instrukciókkal látsz el bennünket, amiért nagyon hálásak vagyunk, de a képnek egy kicsit a dinasztikus részén: képzeld azt, hogy van egy barátunk, aki egy király, és megpróbálja egyesíteni a mérges földesurakat, és fel kell építenie Isten országát. De sajnos a földesuraknak megvan a maguk tapasztalata és elképzelése. A nagy bhadzsanán és az anartháktól való megszabaduláson kívül mi mást tehet még barátunk?

Tírtha Mahárádzs: Bonyolult kérdés és egyszerű válasz. Mert ha lefordítom a kérdésed, az ácsárja építi az országot, igaz? És a guruknak vannak véleményei.

Jadhunáth: Nem. Hogyan? A király szolgálta guruit.

Tírtha Mahárádzs: Azt gondolom itt csak nekem van jogom azt mondani „nem”. De ez a történet egyik olvasata. Ott van a fej – ácsárja azt jelenti, hogy túl a guru szinten. Ácsárja azt jelenti, hogy nem kell csinálnod semmit, bármit is teszel azt lelki elkötelezettséged bizonyítéka. Tettekkel tanít. A guru szavakkal tanít, az ácsárja tettekkel. Bárhogy is az aktív prédikátoroknak lehet különböző véleménye, mert különböző terepeken dolgoznak. És néha minél jobban szeretnék bizonyítani az igazukat. Ezért kell egy ácsárja, aki kontrollálja az egész szituációt. És természetesen különböző módjai vannak az erőteljes prédikátorok kontrollálásának. Az egyik, amit Sríla Prabhupád csinált. Egyik alkalommal a szannyászíjait instruálta. Sokan voltak a szobában, és megkérdezte az egyik prédikáló szannyászít: „Mit csinálsz?” így válaszolt: „Nos, Prabhupád, minden héten más templomban vagyok, és próbálok segíteni, elintézek dolgokat. Néha nagyon túlterheltnek érzem magam, és olyan nehéz ennyit utazni, hogy úgy érzem egy kis pihenésre van szükségem.” Aztán Prabhupád így szólt: „Nos, ez nem elég. Nem szabadna egy hétig egy helyen maradnod, maximum három nap, és menj tovább.” És kihangsúlyozta: „Nem szabad megállnod, ne maradj egy helyen.” Végzett tehát ezzel a szannyászíval, majd a következőt kérdezte: „És te mit csinálsz?” Így válaszolt: „Prabhupád, én is utazom.” Erre azt mondta: „Micsoda? Utazol?! Nem szabadna elmozdulnod, egy helyben kell maradnod! Nincs megengedve neked az utazás!”

Az instrukciók tehát a szükség szerint működnek. Sríla Srídhar Mahárádzs más módszert alkalmazott. Amikor eljöttek a nagyszerű prédikátorok, és beszámoltak róla, hogy hogyan zajlanak a dolgok Amerikában, Dél Amerikában, Ausztráliában, Európában, Angliában – a világ különböző részein. És megkérdezték: „Kérlek Mahárádzs, láss el minket tanácsokkal, hogy hogyan csináljuk, láss el minket instrukciókkal?” és így válaszolt: „Jobban tudjátok.” Később hozzá tette: „Felhatalmazlak, hogy véghezvigyétek.” Mindenki elégedett volt. A különböző ácsárják tehát különböző módszereket alkalmaznak, hogy kontrollálják a nagyon erőteljes prédikátorokat. Ez a kérdésed egyik olvasta. De ismételd meg nekem megint hogyan is hangzott?

Jadunáth: Ha van egy király barátunk, és ha megpróbálja felépíteni Isten országát dinasztikus perspektívából nézve, és megpróbál más erőteljes egyéneket egyesíteni, mit tegyünk még azon kívül, amit elmondtál?

Tírtha Mahárádzs: Nem látom a dinasztikus út részét, de bárhogy is, ez egy hiba. Az egész gondolkodásmód hiba. Mert Isten országa már megvan. Már létrejött.

Jadunáth: De a dinasztikus megközelítés nem azt jelenti, hogy Isten országa más világokat is elér? Olyan, mint ha kiterjedne, vagy fokozódna, a dinasztikus megközelítés tehát az lenne – mások is élhetnének Isten országában, megtapasztalhatnák ezt a királyságot, ami már eleve létezik.

Tírtha Mahárádzs: Eljön az idő. Eljön az idő. Nem rajtunk múlik. Mi csak egy magasabb terv szolgái vagyunk. Néha apró dolgokkal kell foglalkoznunk annak érdekében, hogy megőrizzük, és túléljük a nehéz időket. Máskor magot vetünk. Következőnek aratunk.

 lucifer

Question of Neli: There is a question that I am chewing from a long time and I am hesitating to ask because I am thinking is this a provocative question or should I ask…?

Tirtha Maharaj: Let’s hear it! We can judge.

Neli: In Christianity there is a personality carrying all the bad characteristics. The Satan. From vaishnava literature we know that Krishna is carrying all the good qualities. Is there a personality in vaishnava philosophy carrying all the bad qualities, like in parallel with Christianity?

Tirtha Maharaj: I don’t see anything provocative here. Well, where does the conception of Satan originates from? From Zoroastrianism. It comes from а kind of Persian and Middle East conception, from dualistic worldview that there is light and there is darkness, that there is a good God and there is, so to say, a bad God – one representing positive forces and the other representing bad forces. That conception was so to say imported into the Old Testament and then from the Old Testament through Christianity it spread all over the world. But if you go further to the East, you will find different explanation for the same thing. For example, Mahaprabhu says there is no bad and there is no good. In one sense that means that there is no light and no darkness. Why? Because it is only the spiritual truth that exists. The relative conceptions of good and bad are relevant only on the material plane, the plane of dualities. But beyond that level there is no opposition. For example the brahman platform as a unified platform of existence, beyond dualities of material nature, is just bright, there is no darkness there. And beyond that divine light we know that there is a source of that divine light and this is the pastimes of Krishna, He Himself.

Nevertheless we shall put the question: then where illusion starts from? If there is only God and the light of God, how is it that illusion is there? But illusion, we know, works in double ways – one is the divine illusion and the other is the material illusion. In one sense we can say that the grossest expansion of God’s energy is this maha-maya, or the worldly illusion, which distorts the visions. And therefore, due to this illusion ignorance will come, and from ignorance wrong activities will come and from wrong activities sinful reactions will come. But we should know that according to our understanding even the representative of maya is not bad. She is Durga, Durga Devi, she is a demigoddess, she’s got a duty to perform and she is a bhakta. Or even the god of death, Yamaraja, is a servant of the Supreme, although his duty is to punish those who deserve that.

Neli: So, there is or there is no such personality – the most cruel, the most envious…

Tirtha Maharaj: Very good question. Look at me.

We can say there is none. But sometimes in the divine lila, in these roles of the stories we find negative characters also. And we know that there are the devas and there are the asuras. But actually they are brothers and sisters, coming from the same father. Well, maybe the mother is different, but the father is the same, so they are brothers, half-brothers. And somebody has to play the negative role in order that those who play the positive role could accomplish their mission. And what is the name of the chief Satan? Lucifer, correct. What is the meaning of the name? – “Who brings the light”. O-ho! Is this a satanic action – to bring you the light? And what was his position before?

Neli: Fallen angel.

Tirtha Maharaj: Before he was not fallen, he was only the chief angel. That again means that the origin is divine, there’s no negative. But by misuse of so called freedom, he had to serve the negative part. Yet ontologically, originally we can see that even the representative of the negative side comes from the positive side. And when some character in our tradition is described as very cruel or very negative, it is only a part of the game.

 

(to be continued)

 lucifer

Neli kérdése: Már régóta motoszkál bennem egy kérdés, és vívódom, hogy meg merjem-e kérdezni, mivel úgy vélem, ez egy provokatív kérdés. Feltehetem?

Tírtha Mahárádzs: Halljuk, hogy megítélhessük!

Neli: A kereszténységben létezik egy személyiség, aki valamennyi rossz tulajdonság hordozója: a Sátán. A vaisnava irodalomból tudjuk, hogy Krisna valamennyi jó tulajdonság hordozója. Létezik a vaisnava filozófiában olyan személy, aki valamennyi rossz tulajdonsággal rendelkezik, éppúgy, mint a kereszténységben?

Tírtha Mahárádzs: Ebben semmi provokatívat nem látok. Hát, honnan is származik a sátán koncepció? A zoroasztriánus világképből. Egyfajta perzsa és távol-keleti felfogás, a dualista világképből, ahol létezik a fény és a világosság, létezik egy jó Istenség, és létezik egy úgyszólván rossz Istenség – egyikük a pozitív erőket, másikuk a negatív erőket képviseli.  Ezt a felfogást később beillesztették az Ótestamentumba, ezután pedig az Ótestamentumból a kereszténység által világszerte elterjedt. Ám ha továbbmegyünk Keletre, különböző magyarázatokat fogunk találni ugyanarra a dologra. Például Maháprabhu azt mondja, hogy nincsen jó és rossz. Egyrészt ez azt jelenti, hogy nincs fény és sötétség. Miért is? Mert csakis a spirituális igazság az egyetlen létező. A jó és rossz relatív elképzelések, és kizárólag az anyagi síkon érvényesek, vagyis a dualitás síkján. Ám e szint fölött nincsenek ellentétek. Például a brahman a létezés egyesített síkja, fölötte áll az anyagi természet dualitásainak, csupán fényes, sötétség nélküli. E mögött az isteni fény mögött tudjuk, hogy ott van az isteni fény forrása, ez pedig Krsna kedvtelése, Ő Maga.

Mindazonáltal fel kell tennünk a kérdést: vajon honnét kezdődik az illúzió? Ha csupán Isten és Isten fénye létezik, hogyan létezik az illúzió? Ám az illúzió, mint tudjuk, kétféle módon működik – az egyik az isteni illúzió, a másik pedig az anyagi illúzió. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy Isten energiájának legnagyobb kiterjedése ez a mahá-májá, vagyis az evilági illúzió, amely eltorzítja az elképzeléseket. Épp ezért az illúzió következménye a tudatlanság, amely rossz cselekedeteket eredményez, ezekből pedig bűnös cselekedetek származnak. Ám tudnunk kell, hogy a megértésünk szerint még a májá képviselője sem rossz. Ő Durgá, Durgá Déví, ő félisten, van teljesítendő kötelessége, és bhakta. Vagy még a halál istene, Jamarádzs is a Legfelsőbb szolgája, bár kötelessége az, hogy megbüntesse azokat, akik azt megérdemlik.

Neli: Tehát nem létezik ilyen személyiség – a legkegyetlenebb, a legirigyebb. Tírtha Mahárádzs: Nagyon jó kérdés. Nézzük csak! Mondhatjuk, hogy nincs ilyen. Ám néha az isteni lílában, ezekben a történetekben előfordulnak negatív karakterek is. Tudjuk azt is, hogy léteznek a dévák, és léteznek az aszurák[1] is. Ám valójában ők fiú- és lánytestvérek, ugyanattól az apától származnak, vagyis testvérek – féltestvérek. És valakinek el kell játszania a negatív szerepet is azért, hogy azok, akik a pozitívat játsszák, eleget tehessenek küldetésüknek. Mi is a fő sátán neve? Lucifer, helyes. Mi a név jelentése? “Aki a fényt hozza.” Oh! Ez egy sátáni tevékenység – fényt hozni? Mi volt az ő pozíciója ezelőtt?

Neli: Bukott angyal.

Tírtha Mahárádzs: Mielőtt nem bukott el, ő volt a fő angyal. Ez ismét arra mutat rá, hogy isteni eredetű, tehát semmi negatív nincs benne. Ám a szabadsággal való visszaélés következtében a negatív részt kellett szolgálnia. Mégis, ontológiailag, eredetéből nézve azt láthatjuk, hogy még a negatív oldal képviselője is a pozitív oldalból ered. Ha pedig bármelyik karaktert a mi hagyományunk nagyon kegyetlennek vagy negatívnak is tünteti fel, az csupán a játék része.

(folytatása következik)

1. A dévák és az aszurák nem emberi teremtmények, a dévák a természet irányító személyiségei, az aszurák a dévák – gyakran mágikus erővel bíró – ellenfelei.lucifer

Въпрос на Нели: Имам един въпрос, който дъвча от дълго време и се колебая да задам, защото се чудя дали не е провокиращ и трябва ли да питам…?

Тиртха Махарадж: Нека го чуем, пък ще преценим.

Нели: В християнството има такава личност, която е носител на всички лоши характеристики. Сатаната. От ваишнавската литература знаем, че Кришна носи всички добри качества. Има ли личност във ваишнавската философия, носител на лошите качества, в паралел с християнството?

Тиртха Махарадж: Не виждам нищо провокиращо тук. И така, откъде произлиза концепцията за Сатаната? От зороастризма. Идва от някаква персийска, близкоизточна концепция, от дуалистичния светоглед, че съществува светлина и тъмнина, че има добър Бог, както и, така да се каже, лош Бог – единият е представител на добрите сили, а другият на злите сили. Това разбиране е било привнесено в Стария Завет, а след това оттам чрез християнството се е разпространило из целия свят. Но ако отидете още по на изток, ще откриете различни обяснения на същото нещо. Например, Махапрабху казва, че няма зло и няма добро. В един смисъл това означава, че няма светлина и тъмнина. Защо? Защото единствено духовната истина съществува. Относителните концепции за добро и лошо важат само на материално ниво, на нивото на двойственостите. Ала отвъд това ниво не съществува противопоставяне. Например сферата на брахман е унифицирана сфера на битието, отвъд двойственостите на материалната природа, и е сияйна, там няма мрак. Ала оттатък тази божествена светлина, знаем, че съществува и нейният източник и това са забавленията на Кришна, самият Той.

При все това трябва да зададем въпроса: тогава откъде започва илюзията? Ако съществува само Бог и светлината на Бога, как така има илюзия? Но илюзията, както знаем, действа по два начина – едната е божествената илюзия, а другата е материалната илюзия. В един смисъл можем да кажем, че най-грубото разширение на Божията енергия е маха-мая, или светската илюзия, която изкривява виждането. Благодарение на тази илюзия идва невежеството, от невежеството следват погрешните действия, а погрешните действия водят и своите последствия. Обаче трябва да знаем, че според нашето разбиране дори представителката на мая не е зла. Това е Дурга, Дурга Деви, тя е полубогиня, има си задължения, които изпълнява, и тя е бхакта. И дори богът на смъртта, Ямараджа, е слуга на Върховния, макар задължението му да е да наказва онези, които заслужават това.

Нели: И така, има или няма такава личност – най-жестокият, най-завистливият…

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Ами, виж ме мене…

Можем да кажем, че няма. Но понякога в божествената лила, в ролите в историите откриваме и негативни герои. И знаем, че съществуват девите, съществуват и асурите. Обаче всъщност те са братя и сестри, произхождащи от един баща. Е, майките им може да са различни, но бащата е същият, така че те са братя, полу-братя. И някой трябва да играе негативната роля, за да могат тези, които играят позитивната роля да изпълнят мисията си. А какво е името на главния Сатана? Луцифер, правилно. Какво означава името му? “Който донася светлината”. О-хо! Нима това е сатанинско действие – да донасяш светлина? И каква била неговата позиция преди?

Нели: Той е паднал ангел.

Тиртха Махарадж: Преди не е бил паднал, бил е само главен ангел. Това отново означава, че произходът е божествен, не съществува негативното. Ала злоупотребявайки с тъй наречената свобода, той е трябвало да служи на негативните сили. Обаче онтологически погледнато можем да видим, че оригинално дори представителят на негативната страна идва откъм позитивната. И когато някой герой в нашата традиция е описан като много жесток или много негативен, това е просто част от играта.

 

(следва продължение)