Archives

Calendar

July 2015
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for July 23rd, 2015

beautiful_krishna

Question of a visitor: On our first meeting you said that the scientists get Nobel Prize for the Black Shadow.

Tirtha Maharaj: The Black Body theory. In the physics it is called the Black Body theory.

Visitor: So I went even to India but I could not find this Black Shadow. Could you please explain about this Black Shadow?

Tirtha Maharaj: Very nice question. Because we have to search. We have to search and then we shall find. Yet sometimes we are searching for the Dark Lord and we find the Bright Goddess. Maybe that is even more complicated. Actually your question is how to find God, right?

Visitor: Is this Lord Krishna, because He is dark-blue?

Tirtha Maharaj: Yes! Of course!

Visitor: It is said: Black Body. Should we see this black body or it is enough to know about His presence?

Tirtha Maharaj: If you want to speak to your spiritual master, is it enough to know that he exists or you want to see him?

Visitor: I know that he exists, but I want to see him also.

Tirtha Maharaj: You see? Same with God. We know that He exists, but we want to meet Him. But in order to meet a person, we have to know certain details about Him. For example what is the name, what is the form and what is the address, ID-number…

Visitor: Vrindavan!

Tirtha Maharaj: If you know, then why do you ask!?

Visitor: But I did not meet Him.

Tirtha Maharaj: Ah, but He met you. There are some more little details, let me explain. And we also have to understand his entourage, his company. And also his activities. Because sometimes here on this earth people have an imitator. Sometimes they make competition who is best and closest imitator to famous personalities. Like a second Elvis Presley. And what they imitate? They imitate the outlook. Same hairstyle. They imitate even the voice: “Love me tender…” And they imitate these very unusual movements of the body. Although we know that he is dead from a long time, these imitators of pop-art make even competitions. And if you are not aware of the facts, you might think that “Ah! I have met Elvis Presley!”

Therefore we have to know the exact data about the person that we are searching for. What was the first? The name. For example, if a postman is searching for someone, the letter must be named to this and this person. Right, if there is no name on your envelope, nobody will know in which box to put this letter. And of course, God has unlimited names, but His primary name is Krishna. Krishna means All-attractive Supreme Personality of Godhead. So this is the first that we have to identify. Not a subordinate person in the divine hierarchy, but the Supreme Lord you have to find, who is the Lord of lords.

What was the second? The form. Krishna’s form is beautiful, all-attractive! He’s got yellow dhoti, He’s got blue skin, He’s got big eyes like lotus petals and He’s got a peacock feather in the hair, and He’s got beautiful, long black hair, and He’s got vana-mali, a silvan-flower garland, on the neck, and He’s got shrivatsa mark on the chest, and He’s got the kaustubha jewel on the neck also, He’s got bracelets and armlets, His lotus feet are soft like lotus petals, the smell of His body is like the smell of the lotus flower, He’s got three lines on the neck just like a conch shell and most important – He’s got a flute in the hand. So, if you meet someone without these ornaments, you can know that this is not Krishna.

Visitor: He is an imitator.

Tirtha Maharaj: Correct. Then what was the third that I’ve mentioned? The address, right? What is the address? You said: Vrindavan. Correct! He lives in Vrindavana and never leaves that place. But there is yet another place where He lives. What is that? He lives in the pure hearts of the pure devotees. Therefore if you want to meet God, you should meet His servants, especially those, who are purified enough.

And then you have to inquire about His ID-number. 108108. What was there more on the list? Ah, the entourage! Black and white always go together. Krishna as the All-attractive attracts those who are ready to be attracted. Therefore, if you want to find the king, first you find the kingdom, then you will find the people, then you will find the hierarchy – you will see the ministers and the court, advisors. Then the chief ministers you will see, then the personal servants you will see, and finally they will introduce you to the king. In the same way we meet God through all these different channels.

Once Gurudev asked us: “Do you want to meet Shrimati Radharani?” Of course everybody said: “Yes, of course! Yes, Gurudev, of course we want to meet Shrimati Radharani!” Then he said: “Then come to the temple every morning. They are standing on the altar!”

So if you want to meet Krishna, it’s very easy – go to the temple and you will see Him. If you want to meet Krishna, find a pure devotee, who cherishes and protects Krishna in his heart, and you will find Him. Or if you cannot do that, then chant His names. Call for Him: “Krishna! Krishna!” He will come. If we don’t call, He does not come. If nobody is calling your name, you don’t pay attention, right? But if I say: “Paramananda! Paramananda!” then you will pay attention. And you will be happy; Krishna is the same. You call for Him and He will say: “Yes, yes, I am here.”

So it’s not that difficult to meet God. But to stay with Him for a long time – that’s more difficult. Anyway, this is the next chapter.

Visitor: If He likes you.

Tirtha Maharaj: Or if you can tolerate Him.

Visitor: He is All-attractive, so everybody likes Him!

Tirtha Maharaj: You will see, you will see… So what is the best way to meet Krishna? The best way is to chant His names: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.beautiful_krishna

Egy vendég kérdése: Első találkozásunkkor azt mondtad, hogy a tudósok Nobel díjat kapnak a Fekete Árnyékért.

Tírtha Mahárádzs: A Fekete Test teória. A fizikában Fekete Test teóriának hívják.

Vendég: Én még Indiába is elmentem, de nem találtam ezt a Fekete Árnyékot. Tudnál beszélni erről?

Tírtha Mahárádzs: Nagyon szép kérdés. Mert keresnünk kell. Keresnünk kell, és akkor találunk. Mégis néha a Fekete Urat keressük és a Ragyogó Úrnőt találjuk. Lehet, hogy ez még bonyolultabb. A kérdésed valójában az, hogy hogyan találjuk meg Istent? Igaz?

Vendég: Az Úr Krsnáról van szó, mert Ő sötétkék?

Tírtha Mahárádzs: Igen! Természetesen!

Vendég: Azt mondják: Fekete Test. Látnunk kell ezt a fekete testet, vagy elég, ha tudomásunk van a jelenlétéről?

Tírtha Mahárádzs: Ha szeretnél beszélni a lelki tanítómesteredhez, elég tudni, hogy létezik, vagy látni akarod?

Vendég: Tudom, hogy létezik, de látni is akarom.

Tírtha Mahárádzs: Látod? Ugyanez a helyzet Istennel. Tudjuk, hogy létezik, de találkozni akarunk Vele. De ahhoz, hogy találkozzunk valakivel, bizonyos részleteket tudnunk kell Róla. Például a nevét, a formáját a címét, azonosító számát…

Vendég: Vrndávan!

Tírtha Mahárádzs: Ha tudod, miért kérdezed?

Vendég: De nem találkoztam Vele.

Tírtha Mahárádzs: Ah, de Ő találkozott veled. Van még egy-két részlet, hadd magyarázzam el. És meg kell értenünk a társaságát is. És a cselekedeteit. Mert néha itt a földön az embereknek van egy imitátora. Néha versenyt rendeznek, hogy ki a legjobb és legjobban hasonlító imitátora valamely híres embernek. Mint egy második Elvis Presley. És mit imitálnak? A külsőt. Ugyanolyan hajstílus. Még a hangját is imitálják: „Love me tender…” És imitálják a szokatlan testmozdulatokat is. Habár tudjuk, hogy régóta halott, a pop-zenének ezek az imitátorai még versenyeket is rendeznek. És ha nem vagy tisztában a tényekkel, azt gondolhatod „Óh! Találkoztam Elvis Presley-vel!”

Ezért pontosan tudnunk kell a részleteket arról a személyről, akit keresünk. Mi volt az első? A név. Például, ha a postás keres valakit, a levélen rajta kell lennie a nevének. Igaz? Ha nincs név a borítékon, senki nem tudja majd, melyik postaládába kell tenni a levelet. És persze Istennek végtelen sok neve van, de az elsődleges neve Krsna. Krsna azt jelenti, a mindenkit vonzó Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez tehát az első, amit be kell azonosítanunk. Nem egy alárendelt személyt kell megtalálnunk az isteni hierarchiában, hanem a Legfelsőbb Urat, aki az urak Ura.

Mi a második? A forma. Krsna formája szépséges és mindenkit-vonzó! A dhótija sárga, a bőre kék, szemei nagyok, mint a lótuszszirmok, pávatoll van a hajában, mely szépséges hosszú és fekete, vana-málá-t, erdei-virágfüzért visel a nyakában, srívatsza jelet a mellkasán, nyakában ott a kausztubha ékkő is, karkötőket visel, lótuszlábai olyan puhák akár a lótuszszirmok, testének illata, mint a lótuszvirág illata, három vonal található a nyakán, mint a kagylóhéj, és a legfontosabb: fuvola van a kezében. Ha tehát találkozol valakivel, ezen ékességek nélkül, akkor tudhatod, hogy az nem Krsna.

Vendég: Egy imitátor.

 

Tírtha Mahárádzs: Helyes. És mi volt a harmadik, amit említettem? A cím, igaz? Mi a cím? Azt mondtad: Vrndávan. Helyes! Vrndávanban lakik, és soha nem hagyja el azt. De mégis van még egy hely, ahol ott lakozik. Mi az? Ott lakozik a tiszta bhakták, tiszta szívében. Ezért ha szeretnél találkozni Istennel, a szolgáival kell találkoznod, különösképpen azokkal, akik kellőképp megtisztultak.

És akkor tudakozódnod kell az azonosító száma iránt. 108108. Mi volt még a listán? Ah, a társasága! A fekete és a fehér mindig együtt járnak. Krsna, a mindenkit-vonzó, azokat vonzza, akik készek arra, hogy vonzódjanak. Ezért ha meg akarod találni a királyt, először a királyságot kell megtalálnod, aztán megtalálod a lakóit, aztán a hierarchiát – találkozol a miniszterekkel és a törvényszékkel, a tanácsadókkal. Aztán a vezető miniszterekkel, majd a személyes szolgálókkal, és végül bemutatnak a királynak. Ugyanígy, ezeken a különböző csatornákon keresztül találkozunk Istennel.

Egyszer Gurudév megkérdezett minket: „Akartok találkozni Srímatí Rádháráníval?” Persze, hogy mindenki így válaszolt: „Igen, természetesen! Igen, Gurudév, természetesen szeretnénk találkozni Srímatí Rádháráníval!” Aztán így folytatta: „Akkor gyertek a templomba minden reggel. Ott állnak az oltáron!”

Ha találkozni akarsz Krsnával, nagyon egyszerű – menj el a templomba és láthatod Őt. Ha tehát találkozni akarsz Krsnával, keress egy tiszta bhaktát, aki ápolja és őrzi Krsnát a szívében, és megtalálod Őt. Vagy ha ezt nem tudod megtenni, akkor zengd a Neveit. Hívd Őt: „Krsna! Krsna!” Jönni fog. Ha nem hívjuk, nem jön. Ha senki nem szólítja a neved, nem figyelsz oda, igaz? De ha azt mondom: „Paramánanda! Paramánanda!” akkor oda figyelsz. És boldog leszel; Krsna ugyanilyen. Hívod, és azt mondja: „Igen, igen, itt vagyok.”

Nem olyan nehéz tehát találkozni Istennel. De sokáig vele maradni, az már nehezebb. De ez már a következő fejezet.

Vendég: Ha szeret téged.

Tírtha Mahárádzs: Vagy ha el tudod viselni Őt.

Vendég: Mindenkit-vonzó, szóval mindenki szereti Őt!

Tírtha Mahárádzs: Meglátod, meglátod majd… Mi a legjobb módja tehát annak, hogy találkozzunk Krsnával? A legjobb mód az, ha a Neveit zengjük: Haré Krsna, Haré Krsna, Krsna Krsna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.beautiful_krishna

Въпрос на гостенка: На първата ни среща Вие казахте, че учени са спечелили Нобелова награда за Черната сянка.

Тиртха Махарадж: Теорията за Черното Тяло. Във физиката се нарича теория за Черното Тяло.

Гостенка: Аз ходих дори в Индия, но не можах да намеря тази Черна Сянка. Бихте ли обяснили моля за тази Черна Сянка.

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос. Защото ние трябва да търсим. Трябва да търсим и тогава ще намерим. Но понякога търсим Тъмния Бог, а намираме Светлата Богиня. Това може би е дори още по-сложно. Всъщност въпросът Ви е как да намерим Бог, нали?

Гостенка: Това Бог Кришна ли е, понеже Той е тъмносин?

Тиртха Махарадж: Да! Разбира се!

Гостенка: Казва се: Черно Тяло. Трябва ли да виждаме това черно тяло или е достатъчно да знаем за присъствието Му?

Тиртха Махарадж: Ако искате да говорите с духовния си учител, достатъчно ли е да знаете, че той съществува, или искате да го видите?

Гостенка: Аз знам, че съществува, но искам и да го видя.

Тиртха Махарадж: Виждате ли? Същото е и с Бога. Знаем, че Той съществува, но искаме и да Го срещнем. Обаче, за да срещнеш някой, трябва да знаеш определени детайли за него. Например, какво е името му, какъв е обликът му, какъв е адресът му, номерът на личната карта…

Гостенка: Вриндаван!

Тиртха Махарадж: Щом знаете, защо питате!?

Гостенка: Да, обаче аз не Го срещнах.

Тиртха Махарадж: О, но Той Ви е срещнал. Има още някои малки детайли, нека обясня. Трябва да разберем неговия антураж, неговата компания. А също и дейностите му. Защото понякога тук на земята хората имат имитатори. Понякога правят състезание кой е най-добрият и сполучлив имитатор на великите личности. Например, втори Елвис Пресли. И какво имитират? Имитират външния вид. Същата прическа. Имитират дори гласа: “Обичай ме нежно…” И подражават на тези необичайни движения на тялото. Макар да знаем, че той е мъртъв отдавна, тези подражатели на поп-арта правят дори съревнования. И ако не познавате фактите, може да си помислите: “О! Аз срещнах Елвис Пресли!”

Затова трябва да знаем точните данни за личността, която търсим. Кое беше първото – името. Например, ако един пощальон търси някого, писмото трябва да е надписано до този и този човек. Ако липсва име на плика, никой няма да знае в коя кутия да го пусне. Разбира се, Богът има безчет имена, ала най-главното Му име е Кришна. Кришна означава всепривличащият Върховен Бог. Това е първото, което трябва да установим. Не някаква подчинена личност в божествената йерархия, а да намерим Върховния Бог, Бога на боговете.

Кое беше второто? Обликът. Обликът на Кришна е прекрасен, всепривличащ! Той има жълто дхоти, има синя кожа, има големи очи като лотосови листица, има пауново перо в косата, има красива, дълга черна коса, има вана-мали, гирлянд от горски цветя, на шията, има знака шриватса на гръдта, има медальона каустубха на врата, има гривни и накити, лотосовите Му нозе са нежни като лотосови листенца, уханието на тялото Му е като аромат на лотос, има три гънки на шията досущ като раковина и най-важното – има флейта в дланта. Така че ако срещнете някого без тези украшения, трябва да знаете, че той не е Кришна.

Гостенка: Той е имитатор.

Тиртха Махарадж: Правилно. Затова кое беше третото, което споменах? Адресът, нали? Какъв е адресът? Вие казахте: Вриндаван. Правилно! Той живее във Вриндаван и никога не напуска това място. Ала има и още едно място, където живее. Кое е то? Той живее в чистите сърца на чистите предани. Затова, ако искате да срещнете Бога, трябва да срещнете Неговите слуги, особено онези, които са достатъчно пречистени.

След това трябва да проверите номера на личната Му карта: 108108. Какво още имаше в списъка? О, придружителите! Черното и бялото винаги си подхождат. Кришна, като всепривличащ, привлича онези, които са готови да бъдат привлечени. Затова, ако искате да намерите царя, най-напред намирате царството, сетне населението, сетне йерархията – ще срещнете министрите и царедворците, съветниците. После ще видите главните министри, после – личните слуги, и накрая те ще ви въведат при царя. По същия начин и ние срещаме Бога посредством всички тези канали.

Веднъж Гурудев ни попита: “Искате ли да видите Шримати Радхарани?” Естествено всички казаха: “Да, разбира се! Да, Гурудев, разбира се, че искаме да видим Шримати Радхарани!” А той каза: „Тогава идвайте в храма всяка сутрин. Те стоят на олтара!”

Така че ако искате да срещнете Кришна, много е лесно – идете в храма и ще Го видите. Ако искате да срещнете Кришна, намерете чист преданоотдаден, който с любов таи Кришна в сърцето си, и ще сте Го намерили. Или ако не можете да направите това, тогава възпявайте имената Му. Зовете Го: “Кришна! Кришна!” Той ще дойде. Ако не Го викаме, не идва. Ако никой не вика името ви, не обръщате внимание, нали? Обаче ако кажа: „Парамананда! Парамананда!” той ще се обърне. И ще се зарадва; Кришна е същият. Повикайте Го и Той ще рече: „Да, да, тук съм.”

Така че не е толкова трудно да срещнеш Бога. Ала да останеш за дълго с Него – това е по-трудно. Но то е следващата глава.

Гостенка: Ако Той те хареса.

Тиртха Махарадж: Или ако ти съумееш да Го понесеш.

Гостенка: Той е всепривличащ, значи всеки Го харесва!

Тиртха Махарадж: Ще видиш, ще видиш… И така, кой е най-добрият начин да срещнем Кришна? Най-добрият начин е да пеем имената Му: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.beautiful_krishna

Pregunta de una visitante: En nuestra primera reunión Usted dijo que unos científicos habían ganado Precio nobel para la Sombra Negra.

Tirtha Maharaj: La teoría del Cuerpo negro/ the Black Body theory. Se llama Teoría del Black Body en la física.

Visitante: Bueno, yo he visitado India pero no he podido encontrar esta Sombra Negra. ¿Podría Usted explicarnos más lo de la Sombra Negra?

Tirtha Maharaj: La pregunta es muy buena. Ya que nosotros debemos buscar. Debemos buscar y quien busca, halla, pues hallaremos buscando. A veces estamos buscando al Dios Oscuro y encontramos a la Diosa Luminosa. Talvez se trate de algo aún más complicado. En realidad la pregunta de Usted es cómo hallar a Dios, ¿verdad?

Visitante: ¿Será el Dios Krishna ya que Él es de color azul oscuro?

Tirtha Maharaj: ¡Sí! ¡Por supuesto!

Visitante: Se ha dicho: El Cuerpo Negro. ¿Acaso debemos ver este Cuerpo Negro o basta con saber de Su presencia?

Tirtha Maharaj: Si Usted quiere hablar con su maestro spiritual,¿ no basta con saber que él existe o quiere verlo?

Visitante: Yo sé que él existe pero no obstante quiero verlo también.

Tirtha Maharaj: ¿Ya ve Usted? Con Dios es igual. Él existe pero nosotros queremos encontrarnos con Él. Sin embargo, para citarse con alguien hace falta conocer ciertos detalles relativos a la persona. Por ejemplo, hace falta saber algo de su nombre, de su aspecto, de su dirección postal, del número de su tarjeta de identidad…

Visitante: ¡Vrindavan!

Tirtha Maharaj: Puesto que ya lo sabe Usted, ¡¿por qué lo pregunta!?

Visitante: Pero es que yo no he llegado a citarme con Él.

Tirtha Maharaj: Ah, pero Él sí que la había encontrado. Hay ciertos pequeños detalles más, déjeme explicar. Debemos comprender a su séquito, su compañía. Y también Sus actividades. Puesto que aquí, en esta Tierra la gente tiene sus imitadores. A veces se organizan certámenes de imitadores logrados de las grandes personas célebres. Por ejemplo un segundo Elvis Presley, un sosita. Y ¿qué es lo que ellos llegan a imitar? Imitan el aspecto exterior. Igual peinado. Imitan hasta la voz: “Love me tender…” Y siguen imitando hasta aquellos inhabituales movimientos del cuerpo. A pesar de saber que Elvis ya hace tiempo que está muerto, estos imitadores del pop-art hasta realizan competiciones. Y si uno desconoce los hechos podría pensar: “¡Ah! ¡He llegado a encontrarme con el mismísimo Elvis Presley!”

Por esta razón debemos conocer los datos exactos relativos a la persona que estamos buscando. ¿Qué era lo primero? – el nombre. Por ejemplo, si el cartero busca a alguien, la carta debe venir destinada a esta persona. Cuando falte el nombre del destinatario en el sobre nadie sabrá en qué buzón habrá de echar la carta. Claro, Dios tiene un sinnúmero de nombres pero Su nombre principal es Krishna. El nombre Krishna indica al Dios Supremo, atractivo para todos. Es lo primero que debemos constar. No se trata de encontrar a una persona subalterna en la jerarquía divina sino del Dios Supremo, el Dios de los Dioses.

¿Qué era lo segundo? El aspecto. El aspecto de Krishna es hermoso, ¡es atractivo para todos! Tiene dhoti amarillo, Su tez es azul, Sus ojos son igual de grandes a los pétalos del loto, lleva prendido en los cabellos una pluma de pavo real, sus cabellos son largos y negros, lleva en su cuello una vana-mali, una guirnalda de flores silvestres, sobre su pecho luce la marca shrivatsa y lleva además en el cuello un medallón kaustubha. Lleva brazaletes y joyas, sus piernas de loto son igual de tiernos a los pétalos de loto, la fragancia de todo su cuerpo es igual a la fragancia del loto, tiene tres pliegues en el cuello que se parecen a una concha marina y lo más importante es que lleva en la palma de la mano una flauta. Habiendo encontrado a alguien que no lleve estos ornamentos, debéis saber que este alguien no es Krishna.

Visitante: Será un imitador.

Tirtha Maharaj: Correcto. Y por lo tanto, ¿qué era lo tercero que había mencionado? Su dirección postal, ¿no? ¿Y cuál es la dirección? Usted ya lo dijo: Vrindavan. ¡Correcto! Él vive en Vrindavan y nunca abandona este lugar. Sin embargo, existe también otra morada en la que Él vive. ¿Qué morada es ésta? Él vive en los corazones puros de los puros devotos dedicados… Por esta razón, si queréis encontrar a Dios, debéis encontrar a Sus servidores, en especial a los que ya están suficientemente purificados.

Luego debéis averiguar Su número de identificación. Su número de DNI es el 108108. ¿Qué cosa más venía en la lista? Ah, ¡el séquito! Blanco y negro siempre van juntos. Krishna, siendo atractivo para todos, atrae a los que están listos a estar atraídos. Por esto, cuando queréis encontrar al rey, primero encontráis el reino, luego la populación, sigue la jerarquía – ya encontraréis a los ministros y a los cortesanos, a los consejeros. Después ya veréis a los ministros en jefe, al personal de servicio y por fin ellos os introducirán en las moradas del rey. De igual modo nosotros llegaremos a encontrar a Dios pasando por todas estas vías.

Una vez Gurudev nos preguntó: “¿Queréis citaros con Shrimati Radharani?” Claro está, todos dijimos: “¡Sí, naturalmente! Sí, Gurudev, ¡claro está que queremos citarnos con o Shrimati Radharani!” Entonces él nos dijo: “Venid pues al templo, acudid allí cada mañana. ¡Ellos siguen permaneciendo en el altar!”

Si queréis encontrar a Krishna, es muy fácil – id al templo y ya Le podéis ver.

Si queréis citaros con Krishna, encontrad a un puro devoto dedicado quien protege con amor a Krishna en su corazón y entonces llegaréis a citaros con Él. Si no podéis hacerlo, cantad Sus nombres. Clamad por Él: “¡Krishna! ¡Krishna!” Él vendrá. Si no clamamos por Él, no acudirá. Si nadie clama tu propio nombre, no vas a poner atención, ¿no? Por lo tanto, si yo digo: “¡Paramananda! ¡Paramananda!” Pues entonces ya vas a poner atención. Y ya te sentirás feliz. Krishna es igual. Debéis clamar por Él y entonces Él va a decir: “Sí, sí, aquí estoy.”

No resulta tan difícil encontrar a Dios. Por lo tanto resulta más difícil permanecer con Él para más largo tiempo. De esto trataremos en el capítulo siguiente.

Visitante: Si tú le gustas a Él.

Tirtha Maharaj: O si tú llegas a soportar Su presencia.

Visitante: Él es atractivo para todos, ¡entonces va a gustar a cualquiera!

Tirtha Maharaj: Ya verás, ya verás…Bueno, ¿cuál es el mejor modo de citarnos con Krishna? El mejor modo es cantar Sus nombres: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.beautiful_krishna

Вопрос гостьи: На нашей первой встрече Вы сказали, что ученные получили Нобелевскую премию за Черную тень.

Тиртха Махарадж: Теория Черного Тела. Во физике называется теорией Черного Тела.

Гостья: Я ездила даже в Индию, но не смогла найти эту Черную Тень. Могли бы Вы объяснить нам пожалуйста об этой Черной Тени.

Тиртха Махарадж: Очень хороший вопрос. Потому что нам надо искать. Надо искать и тогда найдем. Но иногда ищем Темного Бога, а находим Светлую Богиню. Это может быть даже еще сложнее. Всущности Ваш вопрос как найти Бога, не так ли?

Гостья: Это Бог Кришна что ли, так как Он темносиний?

Тиртха Махарадж: Да! Разумеется!

Гостья: Сказано: Черное Тело. Необходимо ли видеть это черное тело или достаточно знать об Его присуствии?

Тиртха Махарадж: Если хотите говорить со своим духовным учителем, достаточно ли знать, что он существует, или хотите его видеть?

Гостья: Я знаю, что он существует, но хочу его видеть.

Тиртха Махарадж: Ну вот, видите? То же самое с Богом. Знаем, что Он существует, но хотим Его и встретить. Однако, чтобы встретить кого-то, надо знать определенные детали о нем. Например, как его зовут, как он выглядит, какой у него адрес, его личный идентификационный номер …

Гостья: Вриндаван!

Тиртха Махарадж: Раз знаете, почему спрашиваете!?

Гостенка: Да, однако я Его не встретила.

Тиртха Махарадж: О, но Он Вас встретил. Есть еще некоторые маленькие детали, позвольте мне объяснить. Надо понять Его антураж, Его компанию. А также и Его деятельности. Потому что иногда здесь на земле у людей есть имитаторы. Иногда делают состязания кто станет лучшим и ближе всех похожий имитатором великих личностей. Например, второй Элвис Пресли. И что они имитируют? Имитируют внешний вид. Та же прическа. Имитируют даже голос: “Люби меня нежно…” И подражают этим необычным движениям тела. Хотя мы и знаем, что он мертв давно, эти подражатели поп-арта делают даже соревнования. И если вы не знакомы с фактами, можете подумать: “О! Я встретил Элвиса Пресли!”

Поэтому нужно знать точные данные личности, которую ищем. Что было первым – имя. Например, если почтальон станет искать кого-то, письмо должно быть надписано к такому-то и такому человеку. Если не будет имени на конверте, никто не будет знать в каком ящике его опустить. Конечно, у Бога безгранично много имен, но самое главное Его имя это Кришна. Кришна означает всепривлекающий Верховный Бог. Это первое, что нам надо установить. Не какая-то подчиненная личность в божественной иерархии, а найти Верховного Бога, Бога всех богов.

Что было вторым? Образ. Образ Кришны прекрасен, всепривлекающий! У Него желтое дхоти, синяя кожа, большие глаза как лотосовые липестки, павлинье перо в волосах, красивые, длинные черные волосы, имеет вана-мали, гирлянд из лесных цветов на шее, имеет знак шриватса на груди, имеет медальон каустубха на шее, имеет браслеты, лотосовые Его стопы нежны как лотосовые липестки, ухание Его тела как аромат лотоса, имеет три линии на шее как раковина и самое главное – имеет флейту в руке. Так что, если встретите кого-то без этих украшений, имейте ввиду, что это не Кришна.

Гостья: Это имитатор.

Тиртха Махарадж: Правильно. Поэтому, что было третьее, которое я упомянул? Адрес, не так ли? Какой адрес? Вы сказали: Вриндаван. Правильно! Он живет во Вриндаване и никогда не покидает это место. Но есть еще одно место, где живет. Где это? Он живет в чистых серцах чистых преданных. Поэтому, если хотите встретить Бога, необходимо встретить Его слуг, особенно тех, которые достаточно очищенны.

После этого надо проверить Его личный номер: 108108. Что еще было в списке? О, антураж! Черное и белое всегда гармонируют. Кришна, как всепривлекающий, привлекает тех, кто готовы быть привлеченными. Поэтому, если хотите найти царя, сперва найдите его царство, потом население, потом иерархия – встретите министров и придворных, советников. Потом увидите главных министров, потом – личных слуг, и под конец вас введут к царю. Таким же способом и мы встречаем Бога посредством всех этих разных каналов.

Однажды Гурудев нас спросил: “Хотите видеть Шримати Радхарани?” Естественно все сказали: “Да, разумеется! Да, Гурудев, разумеется, что мы хотим видеть Шримати Радхарани!” А он говорит: „Тогда приходите в храм каждое утро. Они стоят на олтаре!”

Так что, если хотите встретить Кришну, очень просто – идите в храм и увидите Его. Если хотите встретить Кришну, найдите чистого преданного, который с любовью бережет Кришну в своем сердце, и найдете Его. Или если не можете сделать это, тогда воспевайте Его имена. Зовите Его: “Кришна! Кришна!” Он придет. Если не зовем Его – не приходит. Если никто не зовет вас вашим именем, вы не обращаете внимания, так ведь? Но если я скажу: „Парамананда! Парамананда!” он обернется. И обрадуется; Кришна такой же. Позовите Его и Он скажет: „Да, да, здесь я.”

Так что не так уж и трудно встретить Бога. Но остаться подольше с Ним – это уже труднее. Но об этом в следующей главе.

Гостья: Если ты Ему нравишься.

Тиртха Махарадж: Или если ты сумеешь Его вынести.

Гостенка: Он всепривлекающий, значит Он нравится каждому!

Тиртха Махарадж: Увидиш, увидиш… И так, какой самый лучший способ встретить Кришну? Самый лучший способ это повторять Его имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.