Archive for August 6th, 2014

English: Feminine principle and its manifestations. Human character as a mythical role. Accomplishing our divine archetype role.

 

Български: Женският принцип и проявленията му. Човешкият характер като митична роля. Осъществяване на божествената ни архетипна роля.

 

Sharanagati Podcast