Archive for March, 2014

 

(az előző rész folytatása)

 

Maháprabhu megkapta tehát nagyon komoly avatását. A szannjász azt jelenti, hogy meghalsz a világnak és újra születsz Istennek. És ha új életet kezdesz, legjobb elmenni egy szent helyre. Maháprabhu azonnal egy transz-szerű állapotba került. Azonnal Vrndávanba akart rohanni, hogy ott találkozhasson imádott Krsnájával és Rádhájával. A körülötte lévő bhakták látták, hogy veszélyes lelkiállapotban van, azt gondolták hát: „Jobb, ha egy kicsit félrevezetjük. Mert Vrndávan nagyon messze van Bengáltól, nagyon messze. Nem járhatja végig ezt az egész hosszú utat. Jobb, ha elraboljuk.” Ezért, azt írják, hogy Nitjánanda Prabhu azt mondta Neki: „Ez nem a Gangesz, ez a Jamuná.” Ily módon nem akarta túlságosan megzavarni Maháprabhu extázisát, mert Maháprabhu úgy érezte: „Óh, rohanok Vrndávanba, hogy találkozhassam szeretett Urammal. És mi történt végül, néhány napnyi őrült futkározás után? Elérkezett Advaita Ácsárja házába! De Maháprabhu tudta, hogy Advaita nem Vrndávanban lakik, hanem Sántipurban. Sántipur – a békesség városa. De Maháprabhu nem volt békés. Nagyon szomorú volt: „Hogy lehet, hogy itt vagy Vrndávanban, kedves Advaitám?” Advaita így válaszolt: „Nos, igazából ez Sántipur.” Ekkor Maháprabhu nagyon elszomorodott: „Hogyan téríthettetek el eredeti úti célomtól, hogy ide kerüljek Sántipurba?!” És aztán egy nagyon szép válasz érkezett a bhaktáktól: „Ahol Te vagy, ott van Vrndávan.”

Ahol Te vagy, ott van Vrndávan. Maháprabhu ott van a szófiai ásramban, igaz? Az ott Vrndávan! Még ha nem is látjuk, még ha nem is érezzük, mégis egy szent hely. És e szerint kell cselekednünk.

Ez tehát csak egy nagyon híres esemény Maháprabhu életéből. És ez a történet igen sokatmondó. Ott van az Úr vágya: „Ide szeretnék menni”, de mi történik? A bhakták vágyából a terv meghiúsul. Valami más történik. De mégis segíti az egész eseményt szépen kibontakozni.

És sose feledjétek: „Ahol Te vagy, ott van Vrndávan.” Ezért nagyon tisztáknak kell lennünk, annyira odaadóknak és eltökélteknek a szolgálatunkban, a vágyakozásunkban, hogy Krsna vagy Maháprabhu eljön és Vrndávanná változtatja szívünket.

Ma be kell fejeznünk találkozónkat itt Trigradban. De azt kívánom, hogy folytatódjon ez a hangulat. Nos, nem vagyok benne biztos, hogy a következő húsz évben el tudunk jönni, hogy itt töltsünk egy hetet Trigradban, ahogyan a bhakták Puríban, Maháprabhu társaságában éltek. Arról nem is beszélve, hogy fél évet éljünk itt Trigradban – minden évben! De azt hiszem, van mire emlékeznünk. Most megvan a hangulat, feltöltöttük az elemeket, visszatérhetünk tehát saját helyünkre, ápoljuk az odaadást a szívünkben, folytassuk a szolgálatainkat és várjuk a következő lehetőséget a találkozásra, a társulásra.

  

(продължава от предишния брой)

 И така, Махапрабху получил Своето тържествено посвещение. Санняса означава, че си мъртъв за света и се раждаш наново за Бога. А щом ще започваш нов живот, най-добре е да идеш на свято място. Махапрабху незабавно изпаднал в състояние на транс. Искал начаса да се втурне към Вриндавана, за да срещне там Своите любими Кришна и Радха. Ала бхактите около Него видели, че Той не е на себе си, затова си рекли: “Нека по-добре Го отклоним мъничко. Защото Вриндавана е много далече от Бенгал, наистина е далече. Той не може да извърви целия този дълъг път. Я по-добре да Го отвлечем.” Затова е записано, че Нитянанда Прабху Му казал: “Това не е Ганг, това е Ямуна.” Така Той не искал твърде да смущава екстаза на Махапрабху, понеже Махапрабху си мислел: “О, Аз тичам към Вриндавана, за да срещна своя възлюбен Бог!” И накрая какво се случило след няколко дни лудо тичане? Той стигнал до къщата на Адвейта Ачария! Обаче Махапрабху знаел, че Адвейта не живее във Вриндавана, а в Шантипур. Шантипур – градът на спокойствието. Но Махапрабху не бил спокоен. Той бил много разочарован: “Как тъй си тук, във Вриндавана, скъпи Ми Адвейта?” Тогава Адвейта казал: “Ами, всъщност това е Шантипур.” Махапрабху много се натъжил: “Как можахте да Ме отклоните от първоначалната Ми дестинация тук към Шантипур?!” И тогава дошъл красивият отговор на бхактите: “Където си Ти, там е Вриндавана.”

Където си Ти, там е Вриндавана. Вие имате Махапрабху в софийския ашрам, нали? Това е Вриндавана! Дори и да не виждаме, дори и да не усещаме, това е божествено място. И трябва да действаме съответно.

И така, това беше просто една известна случка от живота на Махапрабху. Отново, тази история ни говори много. Има желание от страна на Бога: „Искам да отида на това и това място”, но какво се случва? Поради желанието на бхактите, този план просто е отменен. Става съвсем друго. Но то все пак помага на събитията да се развият хармонично.

И никога не забравяйте: ” Където си Ти, там е Вриндавана.” Затова трябва да сме толкова чисти, толкова отдадени и отчаяно посветени в своето служене, в своя копнеж, че Кришна и Махапрабху да дойдат и да превърнат сърцата ни във Вриндавана.

Днес трябва да приключим нашата среща тук в Триград. Но нека това настроение да продължи. Е, не съм сигурен дали в следващите двадесет години ще можем да идваме и да прекарваме по една седмица тук, в Триград, както бхактите живеели с Махапрабху в Пури. Какво да говорим да прекарваме по половин година всяка година тук в Триград! Но мисля, че имаме какво да помним. Сега настроението ни е акордирано, батериите ни са заредени, така че можем да се завърнем по съответните си места, да отглеждаме предаността в сърцата си, да продължаваме да служим и да очакваме следващия случай, когато ще се видим и ще общуваме. 

(Continúa del texto anterior )

 

Y entonces Mahaprabhu recibió Su solemne iniciación. Sannyasa significa que uno está muerto para el mundo pero vuelve a nacer para Dios. Y si uno comienza una nueva vida, lo mejor será irse a un lugar santo. Mahaprabhu cayó en estado de trance. Quería sin tardar echarse a correr hacia Vrindavana para citarse allí con Sus bien amados Krishna y Radha. Pero los devotos bhakta a su rededor se han dado cuenta que se encontraba en un estado de ánimo muy peligroso para El y pensaron: “A lo mejor debemos desviarlo un poquito de Su camino. Ya que Vrindavana está muy lejos de Bengal, de veras está muy lejos. El no podrá recorrer todo este camino. A lo mejor Le vamos a desviar y será nuestro rehén.” Por esto está escrito que Nityananda Prabhu le dijo:” Aquí no estamos en riberas de Ganges, estamos en Yamuna.” Fue porque no quería molestar demasiado el éxtasis de Mahaprabhu ya que Mahaprabhu estaba pensando:”¡O, yo estoy corriendo hacia Vrindavana para citarme con Mi bienamado Dios!”Y ¿qué ocurrió en fin de cuentas después de varios días de una loca carrera? ¡Llegó a la casa de Advaita Acharya! Por lo tanto Mahaprabhu sabía que Advaita no estaba viviendo en Vrindavana sino en Shantipur. Shantipur – ciudad de paz y serenidad. Y Mahaprabhu no estaba sereno del todo. Estaba muy decepcionado. “¿Cómo resulta que tú estás aquí, en Vrindavana, mi querido my Advaita?” Entonces Advaita dijo: “Bueno, en realidad estamos en Shantipur.” Entonces Mahaprabhu se puso muy triste: “¡¿Cómo habéis podido desviarme de Mi primera destinación para encontrarme ahora aquí en Shantipur?!”

Entonces llegó la Hermosa respuesta de los devotos dedicados bhakta: “Vrindavana estará donde Tú estés”

Vrindavana estará donde Tú estés. Ya tenéis Mahaprabhu en el ashram de Sofía, ¿no es cierto? ¡Esta es Vrindavana! A pesar de que no lo viéramos ni sintiéramos, el lugar sí que es divino. Y deberíamos actuar por consiguiente.

Fue un evento de la vida de Mahaprabhu. Y la historia puede decirnos mucho: De la parte de Dios hay un anhelo:             „Quiero ir a éste o a aquel lugar “, pero ¿qué es lo que ocurre? En razón del deseo de los devotos bhakta este plan resulta simplemente cancelado. Ocurre algo completamente distinto. Y por lo tanto lo que ocurre llega a ayudar a que los eventos se desarrollen de modo armonioso.

No debéis olvidar nunca: “Vrindavana estará donde Tú estés” Por todo ello debemos ser tan puros, tan dedicados y tan desesperadamente devotos en nuestro servicio, en nuestros anhelos y aspiraciones para que Krishna y Mahaprabhu puedan llegar y transformar nuestros corazones en Vrindavana.

Hoy debemos clausurar nuestro encuentro aquí en Trigrad. Ojalá permanezca este estado de ánimo. Bueno, no estoy seguro de que en los venideros veinte años podremos seguir viniendo para pasar una semana aquí en Trigrad tal como los bhakta habían podido con Mahaprabhu en Puri. ¡Y qué podemos decir de la oportunidad de pasar medio año aquí en Trigrad!

Por lo tanto pienso que tenemos que recordar algo. Ahora nuestro estado de ánimo está acorde, nuestras baterías están cargadas de modo que podemos regresar a nuestros sitios de origen, podemos seguir cultivando en nuestros corazones la devoción dedicada, podemos seguir sirviendo y podemos seguir esperando la próxima oportunidad para volver a vernos y asociarnos.

  

It is not that first I renounce and then I dedicate myself, first I get the knowledge and then I dedicate myself. No, it is said in “Bhagavatam” whatever activity is performed for the sake of Krishna in this world, it is considered devotional service, and knowledge and renunciation will be natural product of that devotion. So first comes devotion, then comes tyaga and gyana, renunciation and knowledge. Bhakti is the mother and knowledge and renunciation are her two sons.

Once Bhakti Devi was travelling in Vrindavana. And she was very much amazed, because she had seen her sons almost dying. “How is this possible – she was amazed – that the son is dying before the mother?! I am so well, I am so healthy and my sons are just dying! What is happening?” Without bhakti, without devotion renunciation and knowledge are just drying up. Therefore devotion is first. If we have devotion, we shall gain knowledge; and automatically we can renounce.

But in the beginning devotees calculate: “Well, if I become a devotee, then I have to give up everything. It’s not a good business – give up everything and nothing is secure what I will get. All risk, no gain! This is stupid business.” We want everything secure – no risk, all gain.

But actually it works other way round: no risk – no gain. You have to be brave. Be brave with Krishna and then Krishna will be brave with you! But use your brain also. For example if you pray to Krishna – just like Kripadham’s mother mentioned yesterday that she way praying for some engagement. And now she has so many opportunities that it is too much. So if you ask from Krishna more service, don’t forget to ask the strength also to perform the service. Because Krishna fulfills all your desires. If you pray: “Give me more chance to preach”, you will have thousands of invitations to fulfill. But if you don’t ask for the strength, then you cannot fulfill this duty.

Once there was a devotee visiting India. And his service was that with a group of some devotees they were preparing some publications – this was normal duty, normal service for them. And this person was praying at the samadhi of Rupa Goswami – this is the burial place of Rupa Goswami: “You are the personification of shastra, please, give me more chance to do some service!” And same evening he received an e-mail and the other devotees informed: “Now it is your turn. We cannot do this publication service. Everything belongs to you.”

So with all my humility I would like to ask you to be careful with this Krishna. 

Не е така, че най-напред се отричам, пък след това се посвещавам, най-напред се сдобивам със знание, пък след това се отдавам. Не, в „Бхагаватам” се казва, че каквато и дейност да се извършва за Кришна в този свят, тя се счита за предано служене, а знанието и отречението ще бъдат естествени продукти от тази преданост. Така че първо идва предаността, а след това тяга и гяна, отречението и знанието. Бхакти е майката, а знанието и отречението са нейните двама сина.

Веднъж Бхакти Деви пътувала из Вриндавана. И била много удивена, защото видяла синовете си почти мъртви. “Как е възможно това – смаяла се тя – синът да умира преди майката?! Аз съм толкова добре, толкова здрава, а синовете ми загиват! Какво става?” Без бхакти, без преданост, отречението и знанието просто пресъхват. Затова предаността е първа. Ако имаме преданост, ще спечелим знание и автоматично ще съумеем да се отречем

Обаче в началото бхактите пресмятат: “Така, ако стана преданоотдаден, ще трябва да се откажа от всичко. Това не е добър бизнес – да се откажа от всичко, а не е сигурно какво ще спечеля. Рискувам всичко, печалба няма! Това е глупав бизнес.” Искаме всичко на сигурно – да няма риск, а да печелим всичко.

Обаче всъщност е тъкмо обратното: без риск няма печалба. Трябва да бъдете смели. Бъдете смели с Кришна и тогава Кришна ще бъде смел с вас! Но използвайте и ума си. Например, ако се молите на Кришна – както майката на Крипадхам спомена вчера, че се е молила за работа. А сега има толкова много възможности, че й идва свръх. Затова ако искате от Кришна повече служене, не забравяйте да поискате и силите да се справите със служенето. Защото Кришна изпълнява всичките ви желания. Ако се молите: “Дай ми повече шанс да проповядвам” ще трябва да отговорите на хиляди покани. Но ако не се молите за сили, тогава няма да можете да изпълните това задължение.

Веднъж един бхакта посети Индия. Неговото служене беше, че заедно с група преданоотдадени подготвяха някои публикации – това им беше обичайното задължение, обичайното служене. И този човек се молеше на самадхито на Рупа Госвами – на мястото, където е погребан Рупа Госвами: “Ти си олицетворението на шастра, моля те, дай ми повече шанс да извърша някакво служене!” Същата вечер получи и-мейл, в който останалите бхакти го информираха: “Сега е твой ред. Ние не можем да се занимаваме повече с това служене за публикациите. Всичко оставяме на теб.”

Така че с цялото си смирение бих искал да ви помоля да внимавате с този Кришна. 

“A lo largo de los últimos doce años de su vida Śrī Caitanya Mahāprabhu vivió en trances de locura trascendente. Así fue que El realizó Sus pasatiempos de tres modos distintos. A lo largo de veinticuatro años después de adherirse Śrī Caitanya Mahāprabhu al orden del renuncio, todos Sus pasatiempos han sido interminables y sin límite. ¿Quién podría entender el sentido de estos pasatiempos? Yo voy a tratar de señalar y representar en forma de resumen una visión general Sus principales pasatiempos. He aquí un primer resumen sinóptico: Luego de adherirse al orden del renuncio sannyasa, Caitanya Mahāprabhu se encaminó a Vṛndāvana. Caminando hacia Vṛndāvana fue dominado por un acceso de amor extático hacia Krishna y perdió la memoria para el mundo exterior. En este estado de ánimo El estuvo caminando durante tres días por Rāḍha-deśa, un país en el que no corre el río Ganges.”

Se trata de una parte del Bengal que no está cerca del Ganges.

“En un principio el Dios Nityānanda engañó a Śrī Caitanya Mahāprabhu llevándolo a las riberas del Ganges y diciéndole que aquel río era el Yamunā. Después de los tres días el Dios Caitanya Mahāprabhu alcanzó la casa de Advaita Ācārya en Śāntipura y aceptó la limosna allí.”

En práctica aceptó la comida que Le habían procurado.

“Entonces aceptó limosna por primera vez. Por la noche estaba cantando el sankirtan de la congregación. En la casa de Advaita Prabhu El se citó con Su madre así como con los devotos dedicados de Māyāpura. Luego de ordenarlo debidamente todo, El se encaminó hacia Jagannātha Purī.”[1]

 Vamos a detenernos por un rato en este evento. Mahāprabhu estaba viviendo como padre de familia y en un principio trataba de impactar e influenciar a la gente con enseñanza y consejos. Y la gente escuchaba y seguía los consejos. Por lo tanto a Mahāprabhu se le ocurrió algo: “Mientras sigo viviendo como ellos, acaso pensarán que soy uno de ellos. De este modo no van a hacer caso de Mi mensaje. Pero si yo acepto adhesión a sannyasa, los sannyasis son respetados. Entonces talvez harán caso y van a poner atención – no me van a hacer caso a Mí sino a Mi mensaje.” Por esta razón El decidió: “Tendré que renunciar del modo de vivir que estaba llevando hasta ahora y comportarme diferentemente.” Así fue que realmente se fugó de su casa, dejó su madre y su esposa. Como sabéis las madres son más sensibles. Talvez sólo los enamorados son más emotivos. Ella comprendió enseguida que algo iba a suceder. Sachimata estaba desesperada, casi paralizada mortalmente, casi perdió conocimiento sintiendo que Nimay ya estaba por salir. Ella nunca llamaba a su hijo “Chaitanya Mahaprabhu”, ni siquiera clamaba “¡Ah, mi querido Nimai!”. De momento se le olvidó agregar como siempre “Pandit” ú ya que El era maestro y lo consideraban como a un pandit, lo que significa hombre sabio.

De modo que El salió de la casa y prácticamente estuvo corriendo toda la noche para llegar a Katwa y aceptar sannyasa. Es allí que Le ocurrió esto a pesar de que el maestro al que se dirigió para ello estaba hesitando – ¿para qué y por qué razón un joven tan guapo y tan listo, con un futuro prometedor iba a adherirse a un orden de monjes? Sin embargo Mahāprabhu se mostró muy decidido y empezaron los preparativos. Ya sabéis que para obtener iniciación en sannyasa. Hay que hacerse cortar el pelo. ¡Afeitarse! Por esto El fue a buscar a un barbero – no de Sevilla sino de Bengal. El barbero Le dijo: “¡Imposible! No puedo cortar Tu pelo. Por encima de todo, ¡es tan bello! Y en segundo lugar, si lo Corto, Tú entrarás muy fácilmente en el orden del renuncio – así que, ¡no voy a hacerlo!”

Por fin Mahāprabhu logró a convencerlo y el barbero se puso a cortarle el pelo. Ya veis aquí en este retrato Mahāprabhu es sannyasi sin ser afeitado, es hermoso, resplandece y es un varón joven que desprende el resplandor de su dedicación a Krishna. ¡Tratad de imaginarlo sin pelo! O, tanto dolor causaba a la gente del pueblo la visión del amado Nimai Pandit ya listo para la amargura del renuncio. Entre el gentío reunido en Katwa algunos se desmayaron, otros rompieron en llantos por ver aquel martirio.

Luego como es sabido, El logró Su iniciación. Por lo tanto, hasta el mismo maestro estaba confundido. Mahāprabhu le preguntó:”Maestro, he soñado y en mi sueño oí una mantra…” Y se inclinó acercándose para susurrar al oído del Maestro: “Esta es la mantra. ¿Será la que Me ibas a dar? “Respondió el maestro: “Sí, sí, es la que iba a darte a Ti…” ¿Qué es lo que sucedió? En práctica Mahāprabhu hizo la iniciación del maestro y luego a Su vez recibió de él la mantra. Tenemos que atenernos a las formalidades, ¿no es cierto?

Sin embargo, para ser sannyasa, por favor, no hay que hacer primero la iniciación a vuestros maestros revelándoles vuestras mantras, vuestros nombres y vuestras versiones.

 

(Sigue continuación)[1] “Chaitanya Charitamrita”, Madhya-lila, 1.88-95 

Последните дванадесет години от живота си Шри Чайтаня Махапрабху преживя в тази трансцендентална лудост. Така Той извърши Своите последни забавления по три начина. В продължение на двадесет и четири години след като Шри Чайтаня Махапрабху прие ордена на отречението, всички забавления, които извърши, бяха безкрайни и бездънни. Кой би могъл да проумее смисъла на подобни забавления? Просто за да ги обознача, аз представям общ обзор на главните забавления под формата на резюме. Ето първото обобщение: след като прие ордена на отречението санняса, Чайтаня Махапрабху пое към Вриндавана. Вървейки към Вриндавана, Чайтаня Махапрабху бе надмогнат от екстатична любов към Кришна, и изгуби памет за външния свят. В такова състояние Той неспирно вървя в продължение на три дни из Радха-деша, страната, където не тече реката Ганг.” Това е част от Бенгал, която не е в близост до Ганг. Най-напред Бог Нитянанда заблуди Шри Чайтаня Махапрабху, довеждайки Го до бреговете на Ганг, като Му каза, че това е река Ямуна. След три дни Бог Чайтаня Махапрабху стигна в дома на Адвейта Ачария в Шантипур и прие там подаяния.” На практика това било храна, но тя Му била дадена. Тогава за първи път прие подаяния. През нощта изпълняваше там санкиртан. В къщата на Адвейта Прабху Той се срещна с майка си, както и с всички отдадени от Маяпур. След като нагласи всичко, Той тръгна за Джаганнатха Пури.”[1]

Нека поспрем за малко на тази случка. Махапрабху живеел като семеен и в началото се опитвал да окаже някакво влияние върху хората, като ги учел и напътствал. И хората се вслушвали и следвали. Но тогава нещо хрумнало на Махапрабху: “Докато живея като тях, те може да си мислят, че съм един от тях. По този начин хората няма да обърнат нужното внимание на Моето послание. Но ако приема санняса, саннясите са уважавани. Тогава може би ще обърнат по-голямо внимание – не на Мен, но на посланието Ми.” Затова Той решил: “Трябва да се откажа от досегашния си начин на живот и да встъпя в ордена на отречението.”

Ако целта на която и да е промяна в живота ви е да можете да служите по-добре, тогава трябва да направите тази промяна. Дори да е трудно. Това винаги трябва да бъде мерилото – дали стъпката, която искам да предприема, подпомага служенето ми или не.

Махапрабху решил: “Трябва да се откажа от настоящото си положение и да се държа по различен начин.” И така, Той реално избягал от дома, от любящите си майка и съпруга. Знаете, майките са много чувствителни. Може би единствено влюбените са по-чувствителни. Тя веднага разбрала, че нещо ще се случи. Шачимата била съсипана, вцепенена почти до смърт, почти изгубила свяст защото усетила, че Нимай си тръгва. Тя никога не наричала сина си “Чайтаня Махапрабху”, никога. “О, моят скъп Нимай!” Забравяла дори да добави “Пандит” – защото Той бил учител и бил считан за пандит, за учен човек.

И така, Той си тръгнал и на практика цялата нощ тичал, за да стигне до Катва и да приеме санняса. Там това се случило, макар учителят, към когото се обърнал, да се колебаел много – защо трябва един млад човек, толкова красив, толкова начетен, с такова бъдеще, да встъпва в трудния монашески орден? Но Махапрабху бил много решителен и подготовката започнала. Знаете, когато получавате санняс посвещение, трябва да острижете косата си. Да се обръснете! Затова Той отишъл при един бръснар – не севилски, а бенгалски. Но бръснарят Му казал: “Невъзможно! Не мога да отрежа косата Ти. Преди всичко, тя е толкова красива! На второ място, ако я отрежа Ти много лесно ще влезеш в ордена на отречението – така че няма да го направя!” Обаче накрая Махапрабху го придумал и той започнал да стриже косата. Виждате тук, на тази картина, Махапрабху не е обръснат санняси, а сияен, прекрасен млад мъж, който излъчва блясъка на посветеността към Кришна. Само си Го представете без коса! О, толкова болезнено било за местните хора да видят скъпия си Нимай Пандит така подготвен за горчивото отречение. От людете от Катва, които се били насъбрали, някои припаднали, други заридали, защото това било толкова мъчително за тях.

Сетне, знаете, Той получил своето посвещение. Но дори учителят бил объркан. Махапрабху най-напред го попитал: “Учителю, сънувах един сън и в този сън чух една мантра.” И Той се привел съвсем близо до ухото на учителя: “Това е мантрата. Нея ли щеше да Ми дадеш?” И учителят казал: “Да, да, тъкмо нея щях да Ти дам.” Тъй че какво се случило? На практика Махапрабху най-напред посветил учителя, а после на Свой ред получил мантрата от него. Защото трябва да се придържаме към формалностите, нали? Но ако вие ще получавате санняс, моля ви, недейте преди това да посвещавате учителите си със своите мантри, със своите имена, със своите версии.

 

(следва продължение)[1] “Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя-лила, 1.88-95 

“Srí Csaitanja Maháprabhu utolsó tizenkét éve ebben a transzcendentális örültségben telt. Így három féle módon játszotta utolsó kedvteléseit. Abban a huszonnégy évben, miután Srí Csaitanja Maháprabhu a lemondott rendbe lépett, kedvtelései végtelenek és kifürkészhetetlenek voltak. Ki érthetné meg ezen kedvtelések jelentését? Csak, hogy bemutassam azokat a kedvteléseket, egy általános áttekintést adok a fő kedvtelésekből egy összegzés formájában. Ez az első összefoglaló: Miután a szannjász rendbe lépett, Csaitanja Maháprabhu Vrndávan irányába indult. Mialatt Vrndávan felé haladt, Srí Csaitanja Maháprabhut elöntötték a Krsna iránti extatikus szeretet érzelmei, és külső világgal való minden emlékét elvesztette. Így utazott három napon keresztül Rádha-dés-ben, azon a vidéken, ahol nem folyik a Gangesz.” Ez tehát Bengál egyik része, mely nincs közel a Gangeszhez. „Először az Úr Nitjánanada megtévesztette Srí Csaitanja Maháprabhut, azáltal, hogy végig vezette a Gangesz partján azt mondván, hogy az a Jamuná. Három nap múlva az Úr Csaitanja Maháprabhu Advaita Ácsárja házába érkezett Sántipurban, és ott alamizsnát fogadott el.” Gyakorlatilag ételről volt szó, de adományként kapta. „Ez volt az első eset, hogy alamizsnát fogadott el. Az éjszaka folyamán közösen zengték a Szent Neveket. Advaita Prabhu házában találkozott édesanyjával, éppúgy, mint a májápuri bhaktákkal. Mindent elintézett, majd Dzsagannáth Puríba ment.” [1]

Álljunk meg egy kicsit ennél az első eseménynél. Maháprabhu házasemberkén élt és a kezdetekben megpróbált azáltal hatással lenni az emberekre, hogy tanította, oktatta őket. Az emberek pedig hallgatták és követték. Aztán eszébe jutott valami: „Mivel úgy élek mint ők, azt gondolhatják, hogy egy vagyok közülük. Ezért az emberek, nem fognak a megfelelő figyelemmel fordulni az üzenetem felé. De ha a szannjász rendbe lépek, a szannjászíkat megbecsülik. Meglehet tehát, hogy jobban oda fognak figyelni – nem Rám, hanem az üzenetemre.” Elhatározta hát: „Fel kell adnom eddigi életvitelemet és a lemondott rendbe kell lépnem.”

Bármilyen változás is legyen az életedben, ha az a célja, hogy jobban végezd a szolgálatod, akkor lépd meg azt a változtatást. Még ha nehéz is. Mindig ez legyen a mérce – vajon segíti-e ez a lépés a szolgálatomat.

Maháprabhu elhatározta: „Fel kell adnom a jelenlegi helyzetemet és más módon kell cselekednem.” Tulajdonképpen elszökött otthonról, szerető édesanyjától és feleségétől. Tudjátok az anyák nagyon érzékenyek. Talán csak a szerelmesek, akik még érzékenyebbek. Édesanyja azonnal megértette, hogy valami készülődik. Sacsímátá olyan volt mit, akit leütöttek, teljesen lefagyott, majdnem elájul, mert megérezte, hogy Nimáj távozni készül. Sohasem hívta fiát „Csaitanja Maháprabhunak”, soha. „Óh, kedves Nimájom!” Még a „Pandit” szócskát is elfelejtette – mert Maháprabhu akkortájt tanár volt és egy panditként, bölcs emberként tartották számon.

Maháprabhu távozott tehát és gyakorlatilag egész este futott mikor végül Katvába érkezett és a szannjász rendbe lépett. És ott megtörtént, habár a mester, akihez járult habozott, hogy elfogadja-e – mert egy nagyon szép és okos fiatal ember volt, oly sok kilátással – miért kéne belépnie az élet ezen nehéz lemondott rendjébe? De Maháprabhu vágya nagyon erős volt, és megkezdődtek az előkészületek. Tudjátok, amikor szannjász avatásban részesültök, le kell vágnotok a hajatokat. Leborotválni! Elment tehát egy borbélyhoz – nem Sevillából, hanem Bengálból. Az pedig így szólt: „Lehetetlen! Nem vághatom le a hajad. Először is, csodálatosan szép! Másodszor – ha levágom a hajad, nagyon könnyen a lemondott rendbe léphetsz – nem fogom tehát megtenni!” De végül Maháprabhu rávette, elkezdte tehát levágni a haját. Ezen a képen láthatjátok, hogy Maháprabhu nem egy leborotvált hajú szannjászí, hanem egy ragyogó, szépséges fiatalember, aki a Krsna iránti odaadás fényét árasztja. Képzeljétek csak el haj nélkül! A helyiek számára ez nagyon fájdalmas volt, látni szeretett Nimáj Panditukat ennyire felkészülten a keserű lemondásra. Katva lakosai közül tehát – akik összegyűltek – néhányan elájultak, mások sírni kezdtek, mert ez nagyon fájdalmas volt számukra.

És tudjátok aztán végül megkapta a felavatást. De még a mester is összezavarodott. Maháprabhu először megkérdezte: „Mesterem, volt egy álmom és hallottam egy mantrát.” És nagyon közel hajolt mestere füléhez: „Ez volt a mantra. Ez az, amit Nekem adsz? És a mester így válaszolt: „Igen, igen, ez az, amit Neked kell adnom.” Mi történt tehát? Gyakorlatilag Maháprabhu avatta fel először a mestert és aztán kapta meg tőle a mantrát. Mert követnünk kell az előírásokat, így van? De ha a szannjász rendbe léptek, kérlek, ne avassátok fel először a mesteretek – a mantráitokkal, a neveitekkel, a saját verziótokkal.

 

(folytatjuk)

 


[1] Csaitanja-csaritámrta Madhja-lílá, 1.88-95. 

“The last twelve years of Śrī Caitanya Mahāprabhu were passed in this transcendental craziness. Thus He executed His last pastimes in three ways. For the twenty-four years after Śrī Caitanya Mahāprabhu accepted the renounced order, whatever pastimes He executed were unlimited and unfathomable. Who can understand the purport of such pastimes? Just to indicate those pastimes, I am presenting a general survey of the chief pastimes in the form of a synopsis. This is the first synopsis: After accepting the sannyāsa order, Caitanya Mahāprabhu proceeded toward Vrindavana. When proceeding toward Vrindavana, Śrī Caitanya Mahāprabhu was overwhelmed with ecstatic love for Krishna, and He lost all remembrance of the external world. In this way He traveled continuously for three days in Radha-deśa, the country where the Ganges River does not flow.” So this is one part of Bengal not close to the Ganges. “First of all, Lord Nityānanda bewildered Śrī Caitanya Mahāprabhu by bringing Him along the banks of the Ganges, saying that it was the river Yamunā. After three days, Lord Caitanya Mahāprabhu came to the house of Advaita Ācārya at Śāntipura and accepted alms there.” Practically it was food, but it was given to Him. This was His first acceptance of alms. At night He performed congregational chanting there. At the house of Advaita Prabhu, He met His mother as well as all the devotees from Māyāpura. He adjusted everything and then went to Jagannātha Purī.”[1]

Let us stop a little bit on this first event. Mahaprabhu was living as a householder and in the beginning He was trying to show some influence on people by teaching, educating them. And people were listening and following. But then something came to Mahaprabhu’s mind: “As I live like them, they might think that I am one of them. In this way people will not pay the necessary attention to My message. But if I take sannyasa, sannyasis are respected. So maybe they will pay more attention – not to Me, but to My message.” So He decided: “I should give up this previous lifestyle of Mine and I should enter the renounced order.”

If the goal of any change in your life is that you could serve better then you should make that change. Even if it is difficult. This should always be the measurement – whether this step that I want to take helps my service or not.

Mahaprabhu decided: “I should give up the present state and I should act in a different manner.” So He actually escaped from home, from His loving mother and wife. You know, the mothers are very sensitive. Maybe it’s only the lovers, who are more sensitive. She immediately understood that something is going to happen. Sachimata was down struck, frozen almost to death, almost fainting, because she felt that Nimai is leaving. She never called her son “Chaitanya Mahaprabhu”, never. “Ah, my dear Nimai!” Even she forgot “Pandit” – because He was a teacher and was considered a pandit, a wise man.

So He left and during the whole night He was running practically and finally arrived at Katwa to accept sannyasa. And there it happened, although the master whom He approached was very hesitant to accept – because a young man, so beautiful, so knowledgeable, so prospective – why He should enter the difficult renounced order of life? But Mahaprabhu was very strong in His desire and they started to prepare. You know, when you receive your sannyasa initiation you have to cut your hair. Shave up! So he approached a barber – not from Seville but from Bengal. And he said: “Impossible! I cannot cut Your hair. It’s just so beautiful – first of all! Second – if I cut Your hair You will very easily enter the renounced order – so I will not do that!” But then finally Mahaprabhu convinced him, so he started to cut the hair. You see here on this picture Mahaprabhu is not a shaved up sannyasa, but a shining, beautiful young man who is emanating the luster of dedication toKrishna. Just imagine Him without the hair! Ah, this was very painful to the local people to see their beloved Nimai Pandit so much prepared to the bitter renunciation. So from the people of Katwa – who were gathering – some fainted, others started to cry, because it was very painful for them.

And then you know that finally He received His initiation. But even the master was perplexed. Mahaprabhu first asked: “My master, I had a dream and in this dream I heard a mantra.” And He leaned very close to the ear of the master: “This was the mantra. Is this that you will give to Me?” And the master said: “Yes, yes, this is what I should give to You.” So what happened? Practically Mahaprabhu initiated the master first and then He received the mantra from him. Because we have to go according to the formalities, right? But if you will accept the sannyasa order, please, do not initiate your masters before – with your mantras, with your names, with your versions.

 

(to be continued)

 


[1]“Chaitanya Charitamrita”, Madhya-lila, 1.88-95