Archive for March 12th, 2014

English: A devotional way to see others. А positive approach for elimination of dualities. Our attitude depends on our spiritual elevation. The five platforms of reality perception.

 

Български: Да виждаме околните с преданост. Положителен подход за отстраняване на двойнственостите. Отношението ни зависи от духовния ни напредък. Петте нива на възприемане на реалността