Archives

Calendar

May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May 17th, 2013

Once it was a very sweet discussion: a very nice devotee raised a question. He said: “Well, if we are dedicated to Krishna, but if we have some other inclination in our heart, some attention, given to somebody else” – that means that I divide my heart betweenKrishnaand somebody else – “then how He will take it?” Now you can come with your expectations: ah, He should be tolerant enough, more tolerant that a blade of grass, more tolerant than a tree, He should tolerate my stupidities. But you know, this person was just newly married; so I asked: “I think you are married, right?” He said: “Yes, I am married.” Then I asked: “Well, how would you feel if your wife is very loving and very obedient to you, but she has somebody else in her heart also?” No more questions.

We cannot do that with our beloved God. “I love you, but I love myself also.” We cannot do that. We should give our love, not preserve it. Because remember, the more you give, the more you will receive. And as Shrila Prabhupad has written: “Life comes from life.” Consciousness comes from consciousness. And love comes from love. And from love love comes. Nothing else. IfKrishnais the love of God, tell me a second thing that comes from Him except love? This should be our vision. This should be our offering.

Giridhari: Still there is some internal contradiction. You cannot love only God without loving anybody else.

Tirtha Maharaj: Of course! I do not feel any contradiction here.

Giridhari: It comes because all our love should be directed to God.

Tirtha Maharaj: Ah, I see. What to do?! It is difficult. Well, if we love God generally, Krishna is so great; to love Him, we cannot encompass Him with our understanding. Let us chose one part. One part of His body. We know that He is transcendental, one little portion can fulfill all the roles, so let us take one piece. One piece is the same like the whole, the whole is too big, so let us take a smaller portion that we can accomplish. My suggestion is: let us take His heart. Because without the heart the body will not function and we know that some essential energies are in the heart, so let us take the heart. And ultimately we are practicing bhakti-yoga, the yoga of emotions, so which other part you can take from God than His heart! And it is suggested that you should continue the search until you find. So, first you search the body of Krishna – this is the feet, this is the chest and inside there is the heart. Then you take your knife and cut: what is there inside the heart? Let see what is there hidden in the heart? And what will you find in the heart of Krishna? Pure devotees. Heart of Krishna contains the pure devotees. So again, we cannot get rid of these vaishnavas around. Yet at least we got rid of those, who are future vaishnavas – who are not pure devotees yet. But then you will meet a great problem. Because there is someone, whose heart is greater even fromKrishna’s heart. Who is that only person, whose heart is greater even fromKrishna’s heart? From the heart of God! This is the heart of the Goddess. Shrimati Radharani’s heart is even greater thanKrishna’s heart. She can invite all in the service.

So, if we take the essential part ofKrishna– His heart – we shall meet the pure devotees there. And if we take a pure devotee, in his heart we shall meetKrishna. Shrila Shridhara Maharaj describes this: what is this exceptional power and vibration that is around the pure devotees? What is their ideal, what is their inspiration? You will find it in their hearts – this isKrishna, residing in the hearts of the pure devotees. This is the way to love Him and His servants. And do not forget, love is not divided, it is multiplied. This is the secret of transcendental love.

Question of Krishna Priya: Does it mean that if you give your love to a human being, you again give it toKrishna? If you give your love to a human being, effectively you give it to the Lord.

Tirtha Maharaj: If you have that vision… But if you do not have that high, spiritual vision then it is a mistake. If we are on the level to see the soul, then it is possible. Because then it is not the body that we love, but it is the soul that we share our feelings with. Until you are not on that platform, focus your attention. And in this perspective see everybody else. Because Krisna is emanating a very special light. Although He is dark, still He is emanating a light, a divine brightness. So in understanding Him you can understand the others. If you see everybody as servant of the lord, then you can freely share your feelings. But we should never mix, we should never misunderstand the distorted earthly feelings and the divine spiritual affection. One is kama, the other is prema. Kama is selfish, involves your selfish enjoyment; prema is divine – only between the souls. So we should not mix. We should not think that one can be exchanged with the other.Volt egyszer egy nagyon kedves beszélgetés: egy kedves bhakta feltett egy kérdést. Így szólt: „Nos, ha elköteleztük magunkat Krsnának, de vannak más hajlandóságok is a szívünkben, amikor másnak is szentelünk némi figyelmet”- ez azt jelenti, hogy megosztom a szívem Krsna és valaki más között – „azt Ő hogyan fogadja?” Most előállhattok az elvárásaitokkal: óh, hát elég toleránsnak kell lennie, alázatosabbnak egy fűszálnál, beletűrőbbnek egy fánál, el kell viselnie a butaságaimat. De tudjátok, ez a bhakta friss házas volt; ezért megkérdeztem: „Úgy tudom házas vagy, így van?” Így válaszolt: „Igen, házas vagyok.” Majd azt kérdeztem: „Nos, hogyan éreznél, ha a feleségednek, habár nagyon szeret téged és nagyon engedelmes veled szemben, lenne valaki más is a szívében?” Nem volt több kérdés.

Nem tehetjük ezt szeretett Urunkkal. „Szeretlek, de magamat is szeretem.” Nem csinálhatjuk ezt. Adnunk kell a szeretetünket, nem magunknak őrizgetni. Mert emlékezzetek, minél többet adtok, annál többet kaptok. Sríla Prabhupád így ír: „Az élet az életből származik.” A tudatosság a tudatosságból. A szeretet pedig a szeretetből. A szeretetből pedig szeretet származik. Semmi más. Ha Krsna a szeretet Istene, mondjatok valami mást, ami tőle származik, a szereteten kívül? Legyen ilyen a látásmódunk. Legyen ilyen a felajánlásunk.

Giridhárí: Mégis van néhány belső ellentmondás. Nem szeretheted csak Istent, anélkül, hogy bárki mást szeretnél.

Tírtha Mahárádzs: Természetesen! Én nem érzek itt ellentmondást.

Giridhárí: Azért merül fel, merthogy minden szeretetünket az Úr felé kéne irányítanunk.

Tírtha Mahárádzs: Értem. Mit tegyünk? Nem könnyű. Nos, ha általánosságban szeretjük Istent, Krsna hatalmas; ahhoz, hogy szeressük, nem tudjuk körülölelni a megértésünkkel. Válasszunk egy részt. Testének egy részét. Tudjuk, hogy Ő transzcendentális, egy kis rész betölti az összes szerepet, vegyünk hát egy részt. Egy rész olyan, mint az egész, az egész túl nagy, vegyünk hát egy kisebb részt, amit képesek vagyunk befogadni. A javaslatom, hogy vegyük a szívét. Mert a szív nélkül, a test nem működik és tudjuk, hogy a szívben ott van néhány nélkülözhetetlen energia, vegyük hát a szívet. Végül is a bhakti-jógát gyakoroljuk, az érzelmek jógáját, melyik másik testrészt vehetnénk Istentől mint a szívét! És azt javasolják, hogy addig folytasd a keresést, amíg nem találsz. Először tehát Krsna testét vizsgálod meg – ez a láb, ez a mellkas és belül ott van a szív. Aztán előveszed a késed és vágsz: mi van a szív belsejében? Lássuk csak mit rejteget a szív? És mit találsz Krsna szívében? Tiszta bhaktákat. Krsna szíve a tiszta bhaktákat rejti. Megint csak nem tudunk megszabadulni a vaisnaváktól. Mégis legalább a jövőbeni vaisnaváktól megszabadultunk – akik még nem tiszta bhakták. De aztán találkozol egy nagy problémával. Mert van valaki, akinek még Krsnánál is nagyobb a szíve. Ki az az egyetlen személy, akinek még Krsna szívénél is nagyobb a szíve? Isten szívénél! Ez az Istennő szíve. Srímatí Rádhárání szíve még Krsna szívénél is nagyobb. Mindenkit képes meginvitálni a szolgálatba.

Ha tehát Krsna nélkülözhetetlen részét, a szívét vesszük, ott találkozhatunk a tiszta bhaktákkal. És ha veszünk egy tiszta bhaktát, az ő szívében Krsnával találkozhatunk. Sríla Srídhar Mahárádzs így ír erről: mi ez a kivételes energia és rezgés mely a tiszta bhaktákat veszi körül? Mi az ideáljuk, mi inspirálja őket? A szívükben fogod ezt megtalálni – ez Krsna, aki tiszta bhaktái szívében lakozik. Így szerethetjük Őt és szolgáit. És ne feledjétek, a szeretet nem szétoszlik, hanem megsokszorozódik. Ez a transzcendentális szeretet titka.

Krsna-prijá kérdése: Azt jelenti ez, hogy ha egy emberi lénynek adod a szereteted, akkor megint csak Krsnának adod azt? Ha egy embernek adod a szereteted, gyakorlatilag az Úrnak adod.

Tírtha Mahárádzs: Ha rendelkezel ezzel a látásmóddal… Ha azonban nem rendelkezel ezzel a magas szintű, lelki látásmóddal, akkor ez egy tévedés. Ha azon a szinten vagyunk, ahol a lelket látjuk, akkor lehetséges. Mert akkor nem a testet szeretjük, hanem a lélekkel osztjuk meg az érzéseinket. Ameddig nem vagy ezen a szinten, fókuszáld a figyelmed. És eszerint láss másokat is. Mert Krsna egy nagyon különleges fényt áraszt. Habár sötét színű, mégis fénylik, isteni fényességgel. Az Ő megértésében másokat is megértünk. Ha mindenkit az Úr szolgálójaként látsz, akkor szabadon megoszthatod az érzéseid. De soha ne keverjük össze, soha ne értsük félre az eltorzult földi érzéseket és az isteni lelki szeretetet. Az egyik karma, a másik préma. A karma önző, magában foglalja a te önző élvezeted; a préma isteni – csakis a lelkek között. Nem szabad tehát összekevernünk a kettőt. Nem szabad azt gondolnunk, hogy az egyik kicserélhető a másikkal. Веднъж имаше много сладка дискусия: един много добър бхакта повдигна въпроса: “Ако сме отдадени на Кришна, но имаме и някаква друго увлечение в сърцето, ако отделяме внимание и на някой друг” – това означава да поделям сърцето си между Кришна и някой друг – “Той как ще приеме това?” Сега можете да изложите своите очаквания: о, Той трябва да е достатъчно търпелив, по-търпелив от стрък трева, по-толерантен от дърво, трябва да понася моите глупости. Обаче този човек беше току-що оженен, затова го попитах: “Ти си женен, нали?” Той отвърна: “Да, женен съм.” Тогава му казах: “А как би се почувствал, ако съпругата ти много те обича и много те слуша, но има и някой друг в сърцето си?” Нямаше повече въпроси.

Не можем да постъпваме така с нашия свиден Бог. “Обичам те, но обичам и себе си.” Не можем да правим това. Трябва да даряваме любовта си, не да си я кътаме. Защото запомнете: колкото повече даваме, толкова повече получаваме. И както пише Шрила Прабхупад: “Животът идва от живот.” Съзнанието идва от съзнание. А любовта идва от любов. И от любовта произлиза любов. Нищо друго. Ако Кришна е Божията любов, кажете ми какво друго би могло да дойде от него, освен любов? Такова трябва да бъде виждането ни. Такъв трябва да бъде дарът ни.

Гиридхари: Все пак има някакво вътрешно противоречие. Не можеш да обичаш само Бога, без да обичаш никой друг.

Тиртха Махарадж: Разбира се! Аз не виждам никакво противоречие в това.

Гиридхари: Нали цялата ни любов трябвало да е насочена към Бога.

Тиртха Махарадж: О, разбирам. Какво да се прави?! Трудно е. Ако обичаме Бог като цяло, Той е толкова велик; не можем да Го обхванем с разбирането си, за да Го обичаме. Нека си изберем една част от тялото Му. Знаем, че Той е трансцендентален, една малка Негова частица може да изпълнява ролята на всички останали, затова нека вземем едно късче. Едно късче е същото като цялото; цялото е твърде голямо, затова нека изберем една малка част, която сме способни да възприемем. Моето предложение е да изберем сърцето Му. Защото без сърцето тялото няма да функционира, а и знаем, че някои съществени енергии се намират в сърцето, затова нека вземем за пример него. Пък и в крайна сметка практикуваме бхакти-йога, йога на чувствата, така че коя друга част бихме могли да изберем от Бога, ако не сърцето! Бяхме посъветвани да продължаваме да търсим, докато не намерим. Така че най-напред претърсваме тялото на Кришна – ето ги нозете, ето я гръдта, а вътре е сърцето. После взимате нож и разрязвате – и какво има вътре в сърцето? Нека видим какво е скрито в сърцето? Какво ще откриете в сърцето на Кришна? Чистите предани. Сърцето на Кришна е пълно с чистите предани. Отново, не можем да се отървем от тези ваишнави! Поне се отървахме от бъдещите ваишнави – от тези, които все още не са отдадени. Но тогава ще се натъкнете на голям проблем. Защото има някой, чието сърце е по-голямо дори от сърцето на Кришна. Коя е тази единствена личност, чието сърце е по-голямо дори от сърцето на Кришна? От сърцето на Бога! Това е сърцето на Богинята. Сърцето на Радхарани е по-широко дори от сърцето на Кришна. Тя може да включи всички в служене.

И така, ако вземем най-съществената част на Кришна – сърцето Му – ще срещнем там чистите предани. А ако вземем чистия предан, в неговото сърце ще видим Кришна. Шрила Шридхара Махарадж описва това: каква е тази изключителна сила и трептение около чистите предани? Какъв е техният идеал, кое е това, което ги вдъхновява? Ще го откриете в сърцата им – това е Кришна, който обитава сърцата на чистите отдадени. Това е начинът да обичате Него и Неговите слуги. И не забравяйте, любовта не се поделя, а се умножава. Такава е тайната на трансценденталната любов.

Въпрос на Кришна Прия: Това означава ли, че ако даваш любовта си на човешко същество, отново я даваш на Кришна? Ако даряваш любовта си на човешко същество, ти всъщност я даваш на Бог?

Тиртха Махарадж: Ако имаш това виждане… Но ако нямаш такова извисено, духовно виждане, тогава това би могло да е грешка. Ако сме на нивото да виждаме душата, тогава е възможно. Защото тогава не тялото ще е това, което обичаме, а ще споделяме чувства с душата. Докато не сте на това ниво, съсредоточете вниманието си. И от тази перспектива виждайте всички останали. Защото Кришна излъчва много специална светлина. Макар да е тъмен, въпреки всичко Той излъчва светлина, божествено сияние. Затова разбирайки Него, можете да разберете и останалите. Ако виждате всеки като слуга на Бога, тогава на воля можете да споделяте чувствата си. Но никога не бива да смесвате и да обърквате изкривените земни чувства с божествената, духовна любов. Едното е кама, а другото према. Кама е себична, тя включва егоистичното ви наслаждение; према е божествена – единствено между душите. Затова не ги бъркайте. Не бива да мислим, че едното би могло да замени другото. Había una vez una discusión muy deliciosa: una vez un buen bhakta planteó la pregunta: “Siendo devotos devotados de Krishna, tenemos por lo tanto otro enamoramiento en los corazones al prestar atenciones a alguna que otra persona.” – Esto significa repartir el corazón entre Krishna y otra persona – “¿Cómo lo aceptaría El?”

Bueno, ahora podéis exponer vuestras esperas y esperanzas: o, El debe de ser bastante paciente, más paciente aún que la hierba, más tolerante que el árbol, debería soportar las tonterías. Como se trataba de un recién casado, pregunté: “¿Estás casado, verdad?” Respondió: “Sí, estoy casado.” Entonces yo le dije: “¿Y cómo te sentirías tú si tu esposa a quien amas y quien te obedece guardase en su corazón rinconcito para otra persona?” Ya no había otras preguntas. .

No podemos comportarnos de este modo con nuestro precioso Dios. “Te amo, pero también amo a mi persona.” No podemos hacerlo. Debemos donar nuestro amor y no debemos guardarlo escondido. Ya debéis recordar: cuanto mas damos, tanto más recibimos. Como lo ha escrito Shrila Prabhupad: “La vida proviene de vida.”Asimismo, la conciencia proviene de conciencia. El amor proviene de amor. Nada más ni nada menos. Si Krishna es el Amor Divino, decidme pues, ¿qué es lo que puede provenir de El si no fuera amor? Esta debe ser vuestra visión. Esta debe ser vuestra ofrenda.

Giridhari: Por lo tanto, hay una contradicción interior. No puedes amar sólo a Dios sin amar a otra persona también.

Titha Maharaj: ¡Por supuesto que sí! No veo ninguna contradicción en ello.

Giridhari: Nuestro amor entero debería ir dirigida hacia Dios.

Titha Maharaj: O, lo entiendo. ¿Qué hacer? Es difícil. Si amamos a Dios de manera general, El es tan grande que no nos será posible abarcarLe en nuestra comprensión y llegar a amarLe. Tendremos que escoger una parte de Su cuerpo. Sabemos que El es trascendente y una pequeña partícula Suya puede desempeñar el papel de todas las demás partes y por esta razón podemos guardar un trocito. Un trocito es igual a lo entero, pero lo entero es demasiado grande y por esto tenemos que escoger una pequeña parte, la que nos es posible concebir.

Mi sugerencia es la de escoger Su corazón. Ya que sin corazón el cuerpo dejará de funcionar y además sabemos que algunas energías sustanciales se ubican en el corazón y debemos tomarlo como ejemplo. En fin de cuentas estamos practicando bhakti-yoga, o sea yoga de las emociones y en tal caso, ¿qué otra parte podríamos escoger si no fuera el corazón? Nos han aconsejado de seguir buscando ya que quien busca, halla. Primero hay que hacer pesquisa sobre Su cuerpo – las piernas, los pechos y dentro está el corazón. Luego hay que usar el puñal y cortar – ¿qué es lo que está escondido dentro del corazón? Vamos a ver lo que se esconde dentro del corazón. ¿Qué es lo que vais a descubrir en el corazón de Krishna? Los puros devotos dedicados. El corazón de Krishna está repleto de puros devotos dedicados. De nuevo no llegaremos a librarnos de estos vaishnavs a nuestro derredor. Por lo menos nos hemos librado de los futuros vaishnavas – los que no se han dedicado todavía. Pero surge un gran problema. Es que existe alguien cuyo corazón es aún más grande que el de Krishna. ¿Quien es esta persona única cuyo corazón es más grande que el de Krishna? ¡Del sagrado corazón de Dios! Es el corazón de la Diosa. El corazón de Radharani es más amplio que el corazón de Krishna. Ella puede abarcar a todos en el servicio.

Con que si tomamos la parte más sustancial de Krishna – Su corazón – encontraremos allí a los puros devotos dedicados. Y si tomamos por separado a un devoto dedicado, en su corazón ya veremos a Krishna. Ya lo ha escrito Shrila Shridhara Maharaj: ¿Cuál es la fuerza exclusiva y la vibración al lado de los puros devotos dedicados? ¿Cuál es su ideal, cuál es su inspiración? Ya lo descubriréis en sus corazones – Krishna es el que tiene morada en los corazones de los puros devotos dedicados. Este es el modo de amar a El y a Sus servidores. Y no hay que olvidar: el amor no se comparte, se va multiplicando. Este es el secreto del amor trascendente.Однажды случилась очень сладкая дискуссия: одинь очень хороший бхакта поднял такой вопрос: “Если мы преданные Кришны, но имеем и некоторое другое увлечение в сердце, если отделяем внимание и кому нибудь другому” – это означает, что поделили сердце между Кришны и кого нибудь другим – “Как он приметь это?” Сейчас можете изложить свои ожидания: ай, он должен быть достаточно терпеливым, терпеливее травы, толерантнее дерева, должен сносить все мои глупости. Однако этот человек только что женился, поэтому я его спросил: “Ты женаты, да?” Он ответил: “Да, женатый” Тогда я ему сказал: “А как бы ты себя почувствовал, если супруга твоя очень тебя любить и очень тебя слушаеться, но имеет и кого нибудь другого в сердце?” Вопросов больше у него не было.

Не можем поступать так с нашим любимым Господом. “Люблю тебя, но люблю и себя самого.” Не можем делать это. Нужно дарить свою любовь, а не сохранять для себя самого. Потому что, запомните: сколь больше дадим другим, тем больше получаем сами. И как пишет Шрила Прабхупада: “Жизнь происходит из жизни.” Сознание происходит из сознания. А любовь происходит из любви. И из любви происходить любовь. Больше ничего. Если Кришна – Божья любовь, скажите мне как можно, чтобы от него пришло что то другое, кроме любовь? Такое должно быть у нас видение. Такой должен быть у нас дар.

Гиридхари прабху: не существует ли некоторое внутреннее противоречие. Не можешь любить только Бога, если любишь и кого нибудь другого.

Тиртха Махараджа: А как же! Я не вижу никакого противоречия в этом.

Гиридхари: Ведь вы же сами говорите, что вся наша любовь должна быть направлена к Богу.

Тиртха Махараджа: О, я понимаю. Ну что делать?! Трудно очень. Если любим Бога как единое целое, Он такой великий; не можем обхватить Его своим пониманием, чтобы Его полюбить. Давайте выберем одну лишь часть из Его тела. Знаем, что Он – трансцендентальный, одна маленькая частичка можеть выполнять роль всех остальных, поэтому только одна часть Его тела вполне достаточная . Одинь маленький кусочек похож на целое; целое – слишком большое, поэтому давайте выберем только одну маленькую часть, такую которую способны возпринять. У меня есть предложение выбрать сердце. Потому что без сердца тело не будет функционировать, а и мы знаем, что некоторые существенные энергии находяться в сердце, поэтому оно подходящий пример. Поэтому практикуем бхакти-йога, йога чувств, так что какая другая часть могли бы выбрать в теле Господа, если не сердце! Нас посоветовали продолжать поиск, пока не будет результат. Так что мы ищем в теле Кришны – вот его ноги, его грудь, а внутри – сердце. Поэтому берите нож и разрезайте – и что вы внутри серца увидите? Что там спрятано в сердце? Что в сердце Кришны? Чистые преданные. Сердце Кришны переполнено чистыми преданными. Опять же, не можем спастись от этих ваишнав! Но хотя бы спаслись от будущих ваишнав – те, которые не преданные пока. Но тогда появиться большой проблем. Потому что есть некто, чье сердце больше даже, чем сердце Кришны. Кто это, чье сердце побольше даже сердца Кришны! Чем сердце самого Бога! Это сердце Богини! Сердце Радхарани шире даже сердца Кришны. Она может включить всех в служение.

И так, рассмотрим самую существенную часть Кришны – серце Его – там встретим чистых преданных. А в сердце чистого преданного мы увидим Кришну. Шрила Шридхара Махараджа описывает это: какая чрезвычайная сила вокруг чистых преданных? Какой у них идеал, что вдохновляет их? Увидите это в сердцах у них – это Кришна, в их сердцах – обитель Кришны. Это способь любить их и Его чистых слуг. И не забывайте, любовь не уменьшаеться, а умножаеться. Такова тайна трансцендентальной любви.

Вопрос Кришна Прия деви даси: Означает ли это, что если направляешь любовь свою на человеческое существо, ты делаешь это для Кришны? Даруя любовь свою человеческому существу, ты предназначаешь такую любовь самому Богу?

Тиртха Махараджа: Если у тебя есть такое видение… Но если у тебя нет такое возвышенное, духовное видение, тогда это могло бы оказаться ошибкой. Если мы находимся на уровне души, тогда возможно. Потому что тогда мы любим не тело, а будем обмениваться чувствами с самой душой. Но пока вы не достигли высшего уровня сосредоточьте полностью внимание. И с такой перспективы смотрите на всех остальных людей. Потому что Кришна излучает очень специальный свет. Несмотря на свой цвет, Он излучает свет, божественное сияние. Поэтому если вы понимаете Его, можете понять и всех остальных. Если вы видите всех как слуги Бога, тогда ваши чувства могут быть направлены на любого. Но никогда не путайте изпорченные земные чувства с божественными, с духовной любовью. Первое – это кама, а второе – према. Кама – егоистична, она егоистическое наслаждение самого себя ; према божественная – взаимодействие единственно между душами. Поэтому не путайте их. Нельзя думать, что первое могло бы заменить второе.