Archives

Calendar

May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May 3rd, 2013

We have heard this name of Krishna– Makanchor – so many times. But once we were walking in Ayodhya, Ramachandra’s place, and all of a sudden on the street we met a vender with a big basket covered with something and inside there was something white, like a whipped cream. And you know, it is not very recommended in Indiato eat on the streets. But when I understood what it is, I could not resist, because it was makan. Immediately you could understand: “Ah, they sell makan on the streets. Our Lord likes this makan so much, so we should also take.” So immediately we bought one portion of makan to all the devotees and then we understood some divine quality. Because it was so sweet and so satisfying that we had to take another round. Then I understood why Krishna is stealing that. It is never enough! You can have never enough of that. So charming and so satisfying! Fortunately His energies are unlimited and although He is the best thief, a divine thief, He can create so unlimited quality of makan, that He can steal all the time.

But what is happening? Actually makan is a manifestation of divine energy. So Krishna is stealing His own energy. He is playing with Himself. He creates the makan and He takes the makan. But wait a minute, let us think: what is this makan? What is the symbol behind it? Ah, I forgot to tell that some sugar is also added! It is not simply a whipped cream, but it is sweet. In the material calculation the milk is the product of the cow. So we can say that the essence of the cow is the milk. And the essence of the milk is the butter. And the essence of butter is makan – it is a very, very sweet, whipped essence. You are the cow. Life is your milk. Dedication is your sugar and love is your makan. This is what Krishna wants to steal from you – your sweet love, the only thing He is interested in, nothing else. You can offer Him… what? What we can offer to God?

Somebody: Apples.

Tirtha Maharaj: What? Apples? Good idea, but compared to makan it is nothing. We can offer the wealth of the whole world – it is nothing! You can offer delicious foodstuffs – what you consider delicious foodstuffs – but actually He has raja-bhoga offerings, royal offerings in Vaikuntha planets. How can you compete that? Only by offering a small little portion of makan. Made it sweeter with your dedication. This is the only thing that our Lord is interested to receive from you.

How this name tells – Makan-chor. Not Makan-hari, because that would mean “eating the makan”; Makan-chor means “stealing the makan”. Why is He stealing? I am ready to offer Him! I know that this is the best of all foodstuffs and I am ready to offer this. I am clever, I have understood that love is the greatest energy of life. So I am ready to offer this to the Lord. But a little portion I preserve for myself. Fifty-fifty; I give to Him and I preserve for myself also. Be realistic! What happens if God does not exist; then I will be here empty-handed. Be realistic – something for Him and something for me. But then Makanchor becomes agitated: “What? You want to satisfy Me with fifty percent?! I want the extra fifty percent that you want to preserve for yourself. Plus eight percent as a punishment. So, ultimately I take hundred and eight percent from you.” Makanchor – He will steal what you want to preserve for yourself.

Now I invite everybody to an open and honest confession. Have you ever stolen something? Most of us have tried that. How much happiness you derived from that? Not much, right? Especially if you look back. Before you thought: “Ah, that would be good for me,” but when you did it… it is different. That proves that it was not divine. Because just imagine: God in doubts: “Ah my God, I had stolen the hearts of My devotees!” So God says: “Ah my God! Maybe I committed a mistake?! Maybe that was not right – to steal the hearts of My devotees. But what can I do? I am not satisfied with wishful offerings. I want the essence. Because I know that the obedient ones want to offer me everything. But I know the rebellious ones, who want to preserve something for themselves. They want to preserve the best part for themselves. I want the best part! I cannot tolerate a second one in this picture.”

Do not keep your makan for yourself. Give it to Him, share it with others and then your supply will be unlimited. This is the yoga of affection, this is bhakti.

Therefore Krishnasays in this verse: “I am inside of everything and I am outside. I am Paramatma in your heart to generate your affectionate powers. And I am Krishnafrom outside who will enjoy your loving offering.” How can we offer our love, our affection in the best way to Krishna? There are many ways. But if we call Him by His name: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, He will be very satisfied. And you also will be satisfied. First we give, then we receive.

So, this is what this verse tells to us – the greatest mystery:Krishnais there everywhere, still we should focus our attention more and more, whip the cream, add the sugar and offer this to Him.

Question of Kripadham: As we know the gopis are the most elevated souls that could exist, the most devoted toKrishna. And they have the greatest love for Him. My question is: whyKrishna is stealing their butter? Why He is not stealing Kamsa’s butter?

Brajeshvar: Because his is bitter.

Tirtha Maharaj: He forgot to add the sugar.

Kripadham: Does it mean that the gopis have preserved something?

Tirtha Maharaj: It is too rasik, we cannot enter that question. We might think that this is a spiritual politics. I heard that you will have elections here soon; left wing and right wing. And actually there are these fractions in the gopi groups also. The rightists are always very obedient. They always say “yes”. And the leftists sometimes say “no”. But I cannot go further in these matters. That means you preserve something that will not obediently, officially give; but you want to give more, therefore you preserve something.

 Hallottuk már Krsnának ezt a nevét – Makhancsór – oly sokszor. Egyszer azonban Ajódhjá, Rámacsandra városának utcáin sétáltunk, amikor hírtelen találkoztunk egy nagy letakart kosarat cipelő árussal, a kosárban valami fehér dolog volt, olyasmi, mint a tejszínhab. És tudjátok Indiában nem igazán ajánlott az utcán enni. De amikor megértettem, hogy mi is van a kosárban, nem tudtam ellenállni, mert makhan volt az. Azonnal megértettük: „Óh, makhant árulnak az utcákon. Urunk annyira szereti ezt a makhant, hogy nekünk is vennünk kell belőle.” Azonnal vettünk tehát egy adag makhant az összes bhaktának és aztán megértettünk némi isteni minőséget. Mert olyan édes és annyira kielégítő volt, hogy még egy adagot magunkhoz kellett vennünk. Aztán megértettem miért lopkodja ezt Krsna. Ebből sosem elég! Sosem tudsz eleget magadhoz venni belőle. Olyan varázslatos és oly kielégítő! Szerencsére az Ő energiái határtalanok, és habár ő a legjobb tolvaj, isteni tolvaj, végtelen mennyiségű makhant képes teremteni, hogy aztán örökké lopkodhassa.

De mi történik? A makhan igazából az isteni energia megnyilvánulása. Krsna tehát a saját energiáját lopkodja. Saját Magával játszik. Megteremti a makhant és ellopja azt. De várjunk csak, gondolkodjunk egy kicsit; mi ez a makhan? Mit szimbolizál? Ah, elfelejtettem megemlíteni, hogy egy kis cukrot is adtak hozzá! Nem csak tejszínhab, hanem édesség. Anyagi számításokkal nézve a tej a tehén terméke. Azt mondhatjuk tehát, hogy a tehén lényege a tej. A tej eszenciája pedig a vaj. A vajé pedig a makhan – egy nagyon, nagyon édes, felvert eszencia. Te vagy a tehén. Az élet a tej. Az odaadás a cukor és a szeretet a makhan. Ez az, amit Krsna el akar lopni tőled – édes szeretetedet, az egyetlen dolog, ami iránt érdeklődik, semmi más. Felajánlhatod Neki… mit tudsz neki felajánlani? Mit tudunk felajánlani Istennek?

Valaki: Almákat.

Tírtha Mahárádzs: Mit? Almákat? Jó ötlet, de összehasonlítva a makhanal, ez nem sok. A világ összes gazdagságát felajánlhatjuk – az mind semmi! Felajánlhatsz ízletes ételeket – amit te ízletesnek gondolsz – de igazából a Vaikuntha bolygókon rádzsa-bhóga felajánlásokat, királyi felajánlásokat kap. Hogyan is versenyezhetnénk ezzel? Csakis úgy, ha felajánlunk egy kis makhant. Az odaadásunkkal édesítve. Ez az egyetlen dolog, ami után Urunk érdeklődik.

Hogy is szól ez a név? Makhan-csór. Nem Makhan-hari, mert az azt jelentené „makhan evő”; Makhan-csór azt jelenti „makhan csenő”. Miért cseni el? Kész vagyok felajánlani Neki! Tudom, hogy ez a legkiválóbb az ételek közül és kész vagyok felajánlani. Okos vagyok, megértettem, hogy a szeretet az élet legmagasztosabb energiája. Kész vagyok tehát felajánlani az Úrnak. De egy kis darabot megtartok magamnak. Fele-fele; adok Neki is és magamnak is megtartok belőle. Legyetek realisták! Mi van, ha nincs is Isten; akkor itt állok majd üres kézzel. Legyetek realisták – valamit Neki és valamit nekem is. Akkor azonban Makhancsór izgatottá válik: „Micsoda? Ötven százalékkal akarsz elégedetté tenni?! Azt az ötven százalékot is akarom, amit magadnak akarsz megtartani. És még nyolc százalékot büntetésként. Végül tehát 108 százalékot akarok tőled.” Makhancsór – elcseni, amit magadnak akarsz megtartani.

Most mindenkit egy nyílt és őszinte beismerésre invitálok. Csentetek már el valaha valamit? Legtöbbünk már kipróbálta ezt. Mennyi boldogságot nyertetek belőle? Nem sokat. Igaz? Főleg ha visszatekintetek. Először így gondolkodtatok: „Óh, milyen jó lenne ez nekem,” de amikor megtettétek… megváltozik az érzés. Ez azt bizonyítja, hogy a dolog nem volt lelki. Mert gondoljatok csak bele: Isten kétségek között: „Óh Istenem, elraboltam bhaktáim szívét!” Isten tehát így szól: „Óh Istenem! Lehet, hogy hibáztam?! Talán nem volt helyes – elrabolni a bhaktáim szívét. De mit tehetnék? Nem elégszem meg a sóvárgó felajánlásokkal. A lényeget akarom. Mert tudom, hogy a kötelességtudók mindent fel akarnak ajánlani nekem. De ismerem az ellenszegülőket is, akik valamit maguknak is meg akarnak tartani. A legjobb részt maguknak akarják megtartani. Én akarom a legjobb részt! Nem tűrök meg egy másodikat a képben.”

Ne tartsátok meg a makhant magatoknak. Adjátok Neki, osszátok meg másokkal és akkor sosem fogtok kifogyni belőle. Ez a szeretet jógája, az a bhakti.

Ezért Krsna azt mondja ebben a versben: „Mindenben benne vagyok és kívül is. Paramátmaként ott vagyok a szívedben, hogy szeretet energiát termeljek. És kívül pedig Krsna vagyok, aki élvezi szeretetteljes felajánlásaid.” Hogyan tudjuk felajánlani szeretetünket a legjobb módon Krsnának? Sok lehetőség van. Ha azonban nevén szólítjuk: Haré Krsna Haré Krsna, Krsna Krsna Haré Haré Hare Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré, azzal nagyon elégedett lesz. És te is elégedett leszel. Először adunk, aztán kapunk.

Ez tehát ennek a versnek a mondanivalója – a legnagyobb misztérium: Krsna mindenhol ott van, mégis egyre inkább fókuszáljuk figyelmünket, verjük fel a habot, adjuk hozzá a cukrot és ajánljuk fel Neki.

Kripádhám kérdése: Tudjuk, hogy a gópík a legemelkedettebb lelkek, akik csak léteznek, akiknek a legnagyobb az odaadásuk Krsna iránt. És a legnagyobb a szeretetük Iránta. A kérdésem: miért cseni el Krsna a vajukat? Miért nem Kansza vaját cseni el?

Bradzsésvar: Mert az övé keserű.

Tírtha Mahárádzs: Elfelejtette hozzá adni a cukrot.

Kripádhám: Azt jelenti ez, hogy a gópík megtartottak valamit?

Tírtha Mahárádzs: Ez már túl raszikus téma, nem mehetünk bele ebbe a kérdésbe. Azt gondolhatjuk, hogy ez spirituális politika. Úgy hallottam itt nemsokára választások lesznek; baloldal és jobboldal. És igazából a gópík között is meg vannak ezek a frakciók. A jobboldaliak mindig nagyon engedelmesek. Mindig igen-t mondanak. A baloldaliak néha nem-et. De többet nem mondhatok. Ez azt jelenti, hogy megőrzöl valamit, amit nem adsz oda engedelmesen, hivatalosan; de többet akarsz adni, ezért őrzöl meg valamit.

 Чували сме това име на Кришна – Маканчор – толкова много пъти. Но веднъж се разхождахме из Айодхя, градът на Рамачандра, и не щеш ли на улицата се натъкнахме на търговец с голяма покрита кошница, а вътре нещо бяло, като бит каймак. Знаете, в Индия не е препоръчително да се храниш на улицата. Обаче когато разбрах какво е това, не можах да устоя, понеже това беше макан. Човек веднага се сеща: “О, продават макан по улиците. Нашият Бог толкова много обича макан, значи и ние трябва да си вземем.” Така че незабавно купихме по една порция макан за всички бхакти и тогава ни споходи разбирането за едно божествено качество. Защото беше толкова сладко и удовлетворяващо, че трябваше да повторим. Тогава разбрах защо Кришна го краде. Никога не ти стига! Никога не можеш да му се наситиш. Толкова е омайно и сладостно! За щастие Неговите енергии са неизчерпаеми и макар да е най-добрият крадец, божествен крадец, Той може да си създаде такова изобилие от макан, че да си го краде през цялото време.

Но какво се случва? Всъщност маканът е проявление на божествената енергия. Значи Кришна краде собствената си енергия. Той си играе със себе си. Създава макана и го краде. Но чакайте малко, нека помислим, какъв е този макан? Какво символизира той? О, аз забравих да кажа, че има добавена и захар! Това не е просто разбит каймак, но той е и сладък. Материално погледнато, млякото е продукт на кравата. Затова можем да кажем, че есенцията на кравата е млякото. А есенцията на млякото е маслото. А есенцията на маслото е макан – тази толкова сладка, бита есенция. Вие сте кравата. Животът е вашето мляко. Посветеността е захарта ви, а любовта е вашият макан. Ето това Кришна иска да открадне от вас – вашата сладка любов, единственото нещо, от което Той се интересува, нищо друго. Можете да Му предлагате… какво? Какво можем да предложим на Бог?

Някой: Ябълки.

Тиртха Махарадж: Какво? Ябълки? Добра идея, но в сравнение с макана това не е нищо. Можем да поднесем богатствата на целия свят – нищо не е! Можете да предложите прекрасни ястия – поне това, което вие считате за прекрасни ястия – ала всъщност Той получава раджа-бхога приношения, кралски приношения на планетите Ваикунтха. Как можете да се мерите с тях? Единствено като предложите мъничка порция макан. Подсладете го със своята отдаденост. Това е единственото нещо, което нашият Бог копнее да получи от вас.

Но как гласи името – Маканчор. Не е Макан-хари, “Този, който приема макан”, а Макан-чхор – „Този, който го краде”. Защо го краде? Аз съм готов да Му го поднеса! Знам, че това е най-добрата от всички храни и съм готов да я дам. Умен съм, разбрал съм, че любовта е най-великата сила в живота. Така че съм готов да я предложа на Бога. Ала една малка част съм си запазил за себе си. Петдесет на петдесет; давам на Него, но запазвам и за себе си. Нека бъдем реалисти! Ами ако Бог не съществува; тогава ще се окажа с празни ръце. Да бъдем реалисти – нещо за Него и нещо за мен. Обаче тогава Маканчор е подразнен: “Какво? Искаш да ме залъжеш с петдесет процента?! Искам и другите петдесет, които искаше да си запазиш. Плюс осем процента отгоре за наказание. Така че в крайна сметка ти взимам сто и осен процента.” Маканчор – Той ще отмъкне онова, което искате да си оставите.

Сега приканвам всички към открито и честно признание. Някога крали ли сте нещо? Повечето от нас са опитвали това. Колко щастие извлякохте? Не много, нали? Особено когато погледнете назад. Преди това си мислите: “О, това ще бъде добре за мен,” ала когато го сторите… е различно. Това доказва, че не е било божествено. Защото само си представете Бог да се съмнява: “О Господи, Аз откраднах сърцата на Моите предани!” Бог си казва: „О Боже! Дали не сгреших?! Може би не биваше да отмъквам сърцата на Своите отдадени. Но какво да правя? Не ми стигат пожелателни приношения. Искам същината. Защото аз знам, че послушните са готови да ми поднесат всичко. Обаче има и немирници, които искат да запазят нещо и за себе си. Искат да запазят за себе си най-доброто. А най-доброто Аз го искам! Не мога да търпя да има някой друг в тази картина.”

Недейте да пазите своя макан за себе си. Дайте го на Него, споделете го с останалите и тогава ще бъдете и снабдявани неограничено. Това е йогата на обичта, това е бхакти.

Затова Кришна казва в този стих: “Аз съм вътре във всичко и съм отвън. Аз съм Параматма в сърцата ви, генерираща силата на любовта. И Аз съм Кришна отвън, който ще се наслади на любящите ви предлагания.” Как можем да поднесем своята любов и обич по най-добър начин на Кришна? Съществуват много начини. Но ако Го викаме по име: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, Той ще бъде много удовлетворен. И вие също ще бъдете удовлетворени. Най-напред даваме, сетне получаваме.

За това ни разказва този стих, за тази велика мистерия: как Кришна присъства навсякъде, но ние трябва да съсредоточаваме вниманието си все повече и повече, да разбиваме каймака, да добавяме захарта и да предложим всичко това на Него.

Въпрос на Крипадхам: Както знаем, гопите са най-възвишените души, които може да съществуват, най-отдадените на Кришна. И те са, които Го обичат най-много. Въпросът ми е: защо Кришна краде тяхното масло? Защо не краде маслото на Камса?

Браджешвар: Защото неговото е горчиво.

Тиртха Махарадж: Забравил е да добави захар.

Крипадхам: Това значи ли, че гопите са си запазили нещо?

Тиртха Махарадж: Това е въпрос от областта на раса, не можем да навлезем в него. Можем да гледаме на това като на духовна политика. Чух, че скоро ще имате избори: ляво крило, дясно крило. Всъщност има такива фракции и сред групите на гопите. Десните винаги са покорни. Те винаги казват „да”. А левицата понякога казва „не”. Но не мога да навляза повече в тези теми. Това означава, че си запазваш нещо, което няма кротко и официално да дадеш; но ти искаш да дадеш повече, затова го запазваш.Ya habéis oído tantas veces el nombre de Krishna – Makanchor . Por lo tanto una vez cuando estábamos paseando por Ayodhya, la villa de Ramachandra de repente apareció un vendedor ambulante con un cesto cubierto y dentro se veía alguna cosa blanca que parecía nata batida. Ya sabéis que en India no es recomendable ir comiendo por las calles. Sin embargo, al darme cuenta de lo que era aquello en el cesto no pude detenerme ya que era makan. A uno se le ocurre enseguida: “О, ya están vendiendo makan por las calles. Nuestro Dios se mola por el makan , por consiguiente nosotros también debemos tomarlo.” Con que hemos comprado sin tardar una ración de makan para todos los bhakti y sólo entonces nos vino la idea de una cualidad divina. Divina porque el sabor era tan dulce y satisfactorio que debíamos reiterar el acto. Entonces llegué a darme cuenta porque Krishna se lo robaba. Es que ¡nunca resulta suficiente el makan, nunca llegarás a estar harto! Es tan delicioso y hechicero! Felizmente Sus energías son inagotables a pesar de que se lo apropie el mejor ladrón, aún que sea un ladrón divino. El puede recrear la abundancia de makan y puede seguir robándolo sin cesar.

¿Qué es lo que ocurre? En realidad el makan es manifestación de la energía divina. Resulta que Krishna viene robando su propia energía. Está jugando consigo. Crea el makan y luego lo roba. Esperad un rato, primero hay que pensar: ¿en qué consiste el makan? ¿Qué es lo que viene simbolizando? ¡O, se me olvidó deciros que se agrega azúcar! No es simplemente nata batida, además es dulce. Desde un punto de vista material la leche es un producto que proviene de la vaca. Por lo tanto podemos afirmar que la esencia de una vaca es la leche. Y la esencia de la leche es la mantequilla. Y la esencia de la mantequilla es el makan – esta esencia batida tan blanca y deliciosa.

Bueno pues, vosotros sois la vaca. La vida es vuestra leche. La dedicación es la azúcar y vuestro makan es el amor. Y precisamente es lo que Krishna quiere robaros – vuestro dulce amor, la única cosa que le interesa a El, nada menos ni nada más. Le podéis ofrecer… ¿qué cosa más? ¿Qué es lo que Le podéis ofrecer a Dios?

Alguien en la sala: Manzanas.

Tiirtha Maharj: ¿Qué cosa? ¿Manzanas? Buena idea pero en comparación con el makan no es nada. Podemos ofrecerLe las riquezas del mundo entero – ¡no es nada! Podéis ofrecer deliciosos manjares – por lo menos lo que consideréis como delicioso – pero en realidad El recibe en ofrendas raja-bhoga, son ofrendas reales de los planetas Vaikuntha. ¿Os será posible competir con ellos? Será posible sólo con ofrecerLe pequeña ración de makan. Edulcorándolo con vuestra dedicación. Es la única cosa que vuestro Dios está ansiando recibir de vosotros.

Por lo tanto, ¿qué es lo que significa el nombre Manchor? No es Makan-hari, sea “El que acepta mankan”, sino Makan-chor “El que lo roba”. ¿Por qué lo roba? Si yo estos listo a ofrecérselo a El? Ya sé que es uno de los mejores manjares y estoy listo a dárselo. Soy listo y he comprendido que el amor es la mayor fuerza vital. Estoy listo a ofrecerlo a Dios. Sin embargo, me he reservado una partícula. Cincuenta a cincuenta, le doy a El, pero me reservo algo para mí. ¡Seamos realistas! Si, por si a caso Dios no existiese, me quedaría con las manos vacías. Seamos realistas – algo para El y algo para mí. Pero entonces Mankanchor se siente irritado: “¿Qué? ¡¿Quieres burlarte de mí con los cincuenta por cientos?! Quiero que me des los otros cincuenta por cientos que pensabas reservarte. Además una multa de 8 por cientos como castigo. Con que en fin de cuentas te cobro ciento ocho por cientos.”.

Makanchor – El se llevará lo que pensabais guardar para vosotros mismos. Y ahora os invito a una confesión abierta y honrada. ¿Ya habéis robado algo? La mayoría de nosotros lo han probado. ¿Y qué felicidad habéis obtenido con ello? No era para tanto, ¿no es cierto? Especialmente al volver a mirar hacia atrás. Antes de hacerlo, habéis pensado: “О, será algo bueno para mí.,” Sin embargo hacerlo… ya es cosa distinta. Es la prueba que no ha sido algo divino. Imaginad a Dios obsedido de dudas: “О, Dios, ¡Yo he robado los corazones de mis devotos dedicados!” Dios se dice en sí mismo: „О, Dios, ¡¿quizás me haya equivocadoБоже?! No debería llevarme los corazones de Mis devotos dedicados. ¿Pero, y qué podía hacer? No estoy satisfecho con ofrendas votivas. Quiero recibir la esencia. Ya que estoy seguro de que los obedientes estén listos a ofrecerme todo. Por lo tanto hay desobedientes que quieren reservarse algo por su provecho. Quieren reservarse lo mejor. Y lo mejor lo quiero recibir yo. ¡Se me antoja tenerlo! No puedo tolerar a otros en el cuadro.”

No debéis guardar vuestro makan para vuestro propio provecho. Dádselo a El, compartidlo con los demás y entonces siempre estaréis avituallados sin restricción alguna. Este es el yoga del amor devoto, esto es ser bhakti.

Y es por esta razón que Krishna proclama en este verso: Yo estoy a la vez dentro y fuera de de todo. Yo soy Paramatma en vuestros corazones, soy la fuerza generadora del amor. Y Yo soy Krishna exterior, voy a gozar de vuestras ofrendas enamoradas…”

¿Cómo podemos ofrecerle a Krishna nuestro amor haciéndolo del mejor modo? Existen varias modalidades. Si Le llamamos por Su nombre: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, El se quedará muy satisfecho. Vosotros también os quedaréis satisfechos. Primero hay que dar y luego recibiremos.

De esto nos habla el mencionado verso, de aquel gran misterio y de que Krishna está presente por doquier pero nosotros debemos poner atención en batir siempre más y mejor la nata, de agregar azúcar y de ofrecerle todo esto a El.

Pregunta de Kripdaham: Como ya lo sabemos, los gopis son almas sublimes, son los devotos más dedicados a Krishna. Ellos son los que más Le brindan su amor. Mi pregunta es: ¿Porqué Krishna roba su mantequilla? ¿Por qué no roba la mantequilla de Kamsa?

Brajeshvar: Es que la suya es amarga.

Tirtha Maharaj: Se le olvidó agregar azúcar.

Kripdaham: ¿ Significa esto que los gopis se han reservado algo de mantequilla?

Tirtha Maharaj: Es un problema del dominio de rasa, no podemos entrar en esto. Podemos enfocarlo como política espiritual. He oído que pronto vais a tener elecciones: vais a elegir entre los de derecha y los de izquierda. En realidad, semejante fracción existe también en medio de los grupos de gopis. Los de la derecha son siempre dóciles. Siempre diciendo „sí.” Los de la izquierda a veces dicen „no”… Pero no puedo adentrarme más en este tema. Todo ello significa que te reservas algo para tu propio provecho, algo que no ofrecerás dócil ni oficialmente pero significa también que quieres ofrecer más y con este motivo te lo reservas.Мы слышали это имя Кришны – Маканчор много раз. Но однажды мы разгуливали из Айодхя, город Рамачандры, и вдруг на улице натолкнулись на торговца с большой покрытой корзинке, а внутри корзинки что то белое, вроде битых сливок. Знаете, в Индии не рекомендуеться кушать на улицу. Однако когда понял что это такое, не смог устоять, поскольку это было макан. Человек сразу догадываеться: “О, продают макан на улицах. Наш Бог так сильно любит макан, значит и мы должны приобрести.” Так что немедленно купили по одной порции макана для всех бхакт и тогда к нам снизошло понимание об одном божественном качестве. Потому что было настолько вкусно и удовлетворительно, что повторно пришлось покушать. Тогда понял почему Кришна воровал масло. Никогда не хватает! Никогда не можешь насытиться. Настолько опьяняющий и сладостный вкус! К счастью Его энергии неисчерпаемы и хотя Он неправзойдëнный вор, божественный вор, Он не может создать такое изобилие макана, чтобы крал его всë время.

Но что случаеться? На самом деле – макан – это проявление божественной энергии. Значит Кришна ворует собственную энергию. Он играет с самим собой. Создаëт макан, чтобы красть его. Но подождите немножко, давайте подумаем, что это за макан? Что он символизирует? О, я совсем забыл сказать, что ещë и сахар там добавлен! Это не просто сливки разбитые, но они ещë и сладкие! Если материально посмотреть, молоко – продукт коровы. Поэтому можем сказать, что эссенция коровы – молоко. А ессенция молока – масло. А ессенция масла – макан – эта такая сладкая, разбитая эссенция. Вы – корова. Жизнь – это ваше молоко. Посвещëнность – сахар ваш, а любовь – ваш макан. Вот это то, что Кришна хочет украсть у вас – вашу сладкую любовь, только этим Он интересуеться, больше ничем. Можете Ему предлагать… ну что? Что мы можем предложить Господу?

Некто: Яблоки.

Тиртха Махараджа: Что? Яблоки? Неплохая идея, но в сравнении с маканом – это неинтересно. Можем поднести Ему богатства всего мира – ну и что же! Можете предложить прекрасные кушанья – хотя бы таких, которые вы считаете прекрасными – но на самом деле Он получает раджа-бхога приношения, королевские приношения из планет Ваикунтхи. Куда вам до них? Единственное что вы можете предложить – малюсенькая порция макана. Добавьте свою преданность вместо сахара. Только это и есть единственное, что наш Господь жаждет получить от вас.

Но как звучит имя – Маканчор. Не Макан-хари, “Тот, кто принимает макан”, а Макан-чхор – „Тот, кто его крадëт”. Почему Он крадëт? Я же готов и сам Ему поднести! Знаю, что это лучшая из всех видов пищи и сам готов отдать. Умный я, сам понимаю, что любовь – самая великая сила в жизни. Так что всегда готов предложить Господу. Но всë же хоть и ничтожную частичку, но оставил и себе самому. Пятьдесят на пятьдесят; даю Ему, но и себя не забываю. Будем реалистами! А вдруг Бог не существует; тогда окажусь с пустыми руками. Да будем же реалистами – чего то для него, что то – для меня. Но тогда Маканчор раздражëн: “Чтоо? Обыграл Меня на пятьдесят процентов?! Хочу и других пятьдесят, которые хотел упрятать. Сверх того восемь процентов для назидания. Так что с тебя взимаю сто восем процентов.” Маканчор – Он отберëт то, что хотите оставить себе.

А теперь, призываю вас открыто и честно признаться. Когда нибудь вы крали чего нибудь? Большинство из нас пытались. Счастье извлекли из этого? Не так много, да? Особенно после этого. До этого думаете: “О, это будет неплохо для меня,” но когда совершили, видите: ну не то, что думал. Это доказывает, что поступок был не так божественным. Вы только представьте, чтобы Бог засомневался: “О Господь мой, я украл сердца Моих преданных!” Бог думаете: „О Господь! Да не согрешил ли?! Может не надо было растаскивать сердца Моих преданных. Ну что делать? Не хватает Мне каких то лишь только пожелательных приношений. Суть нужна. Знаю – послушные готовы поднести Мне всë. Однако есть ещë и мятежники, которые хотят сохранить что то и для самих себя. Сохранить для себя самое ценное. А самое ценное – Я требую лишь для себя! Не могу терпеть на этой картине чужого присутствия.”

Не сохраняйте свой макан для себя самого. Дайте Ему, поделитесь с остальными и тогда и снабжение ваше будет неограниченным. Это – йога любви, это – бхакти.

Поэтому Кришна говорит в этом стихе: “Я – внутри всего и вне всего. Я – Параматма в сердцах ваших, генерирующая сила любви. И Я – Кришна во вне, который наслаждаеться вашими любящими предложениями.” Как можем поднести свою любовь самым лучшим образом Кришне? Существует много способов. Но если призываем Его имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, Он будет очень удовлетворëн. И вы тоже будете удовлетворены. Сначала даëм, а потом уже получаем.

Об этом рассказывает этот стих, об этой великой мистерии: как Кришна присутствует повсюду, но мы должны сосредоточивать своë внимание всë больше и больше, разбивать сливки, добавлять сахар и предложить всë это Ему.

Вопрос Крипадхам прабху: Как знаем, гопи – самые возвышенные души, которые могут вообще существовать, самые преданные Кришне. И они любят Его больше всех. Вопрос мой: почему Кришна крадëт у них масло? Почему не крадëт масло у Камсы?

Браджешвар прабху: потому что горкое у него масло.

Тиртха Махараджа: Забыл добавить сахара.

Крипадхам: Это означает ли, что гопи сохраняют про себя чего то?

Тиртха Махараджа: Это вопрос из области расы, не можем туда входить. Можем смотреть на это вроде как на духовную политику. Слышал, что у вас будут выборы: левое крыло, правое крыло. На самом деле есть такие фракции и среди разных груп гопи. Правые всегда бывают покорными. Всегда говорят тssолько „да”. А левая сторона иногда говорит „нет”. Но не могу входить дальше в эту тему. Значит, просто хоронишь что то, чего не даëшь с покорностью и официально; но хочеться дать намного больше, поэтому и хоронишь его.