Archive for June 29th, 2012

So, evening time has come. This is the time for some spiritual message from the “Gita”. Let us read from the Second Chapter, which is the summary of the “Gita”. In the First Chapter we understood, that Arjuna is frustrated. From this immediately we can understand: “This “Gita” is talking to me. I am also frustrated in my life. As Arjuna wants to run away from the job, I also want to change my job. He wanted to change all the setup of his life, I also want to change everything in my life. Prabhu, I am shastric, I follow his example!” So, if we are frustrated, we are following shastra, right? This is coming from God – to be a little frustrated, ha?

But actually the answers are coming from Him. So therefore, from the First Chapter we understood that Arjuna is perplexed, he does not know what to do. But in the Second Chapter we shall understand, that He is a fortunate guy, he has got a good consultant – God Himself. With his frustration he goes to Govinda. Govinda means that special aspect of God Supreme, who can guide us with the flute, not with the stick.

“Sanjaya said: Seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words.”[1]

This is a very pitiful moment – Arjuna, a fighter, is crying. A fighter should never cry, a fighter should fight. Sometimes your heart, sometimes your soul can cry, no problem. Even fighters can cry on the inside. But do not show that. Because a fighter has to be brave. Inside you can be soft, outside you should be strong.

But Arjuna is not hiding his weakness. He is ready to accept, he is ready to admit: “Yes, I am perplexed. Help me!” And these are the signals: if you are perplexed you might have these overcompassionate feelings, mind depressed, eyes full of tears. This is the way to invite attention fromKrishna’s side. Here the name Madhusudana is really very important. Because sometimesKrishnastops the demoniac activities by killing the demons. And we can say that this overcompassionate feelings or rejecting the duty as a result this is kind of bad influence over people’s consciousness. That influence can be stopped by divine authority. And as all the demons are just wiped off by Krishna, in the same way all the demoniac mentality that we might have is just removed by the presence ofKrishna.

This conversation happened in Kurukshetra under one tree. If you visit that place do not forget to go there, because Kurukshetra is a famous place from ancient, ancient times, but it became more famous because of the war and the talk betweenKrishnaand Arjuna happening there. I had one friend, he was visiting the place once on a pilgrimage. As a real sacred place it is very powerful, surcharged not only with historical past, but also all the prayers and all the offerings of the visitors are just accumulated there. This is a very, very unique place with a little temple around and many bells around and finally the tree whereKrishnawas telling Arjuna the story. Of course many pilgrims go there and recite verses from the “Gita”. Is not that beautiful?! You go to a temple, you go to a holy place and read one chapter from your favorite scripture? So he was just reading one chapter of his “Gita” in the shade of the tree. And you know, usually people think that “Gita” is superficial, it is not discussing the Radha-Krishna worship, only some theories that the soul is eternal and you never die, there is karma and there are some reactions… superficial!  But while my friend was reading these so-called superficial words, what was happening? One leaf from the tree was just falling, falling, falling nicely upon his “Gita”. Ah, you would say: “Wind. By chance. It happens.” Yet you know, the shape of the leaf was usual, but the color! It was black and white. One half of the leaf like dark, the other like bright. So never mind if others scorn: “Gita” is superficial.” This is their business. Never mind. Just go to Kurukshetra, read one chapter and wait for Radha-Krishna to come.

Actually Arjuna was frustrated when his duty was too much demanding. When he had to sacrifice some of his ideals for the sake of the higher truth. And this price was so high, that he was reluctant to pay this price. Is not that human? We come to some circumstances when our duty is so much demanding, that we have to give ourselves, we have to sacrifice! And even if you decide: “No! I will run! I will not do this!” just stay a little bit more and try to listen to the divine advice. Because until we are working from our own assets, from our own understanding, we shall be under some limitation. But as soon as our eyes or ears are open – by some extra suffering, by some difficulties, or by some happiness, it also can help us – then we are more able to grasp the divine essence.

Therefore we should consult the divine authority. And as Arjuna came with all the doubts to Krishna, do not hesitate to come with whatever you have. Because Krishnasaw the perplexion of Arjuna and He also started to feel compassion to His eternal friend and companion. In case you have any trouble, just consult Him. Then the instruction will start. Because then Krishnastarts to teach Arjuna. Arjuna says: “I am Your surrendered servant. I do not know what is good for me, please tell me; in this difficult situation what is best for me. Shishyasteham – I am your disciple.” Then immediately the mood changes. Before Krishna was very gentle. He said: “Ah, my dear Arjuna, it is not so difficult”, but now as Arjuna came to his senses and said: “Instruct me!” then immediately Krishna started to cut. For example He says: “You lament over such things, which should  never be lamented.” Krishna was cutting so much Arjuna’s false egotism. You would say: “Where is the cutting? This is a very polite remark.” But if you translate these words it means “You are a fool number one. You are lamenting over things that should not be lamented over.” And this is just the beginning! First verse, first answer of Krishna. But anyway, I do not want to exaggerate that point. Still the mood has changed. Krishna is using all the different methods to impress Arjuna, to teach him and to achieve the goal. Like the stick and carrot; sometimes He is trying to tease Arjuna’s self-esteem, other times He is cutting, smashing. Anyway, finally Krishna achieves His goal. He gives Arjuna the full freedom: “I have disclosed to you the secrets, now you decide for yourself.” You know, He is playing chess in an international grandmaster scale moving all the figures and then for the last, where there is no escape, He says: “It is your turn, you decide.” And then Arjuna says: “Yes! I accept fully what you say.” So, I think Arjuna was a kind of Hungarian originally. Because when we have lost everything, then we say: “Yes, yes, correct, this is what I wanted to say.” At least he is an honorable Hungarian. Because we have the ability to create an advantage from our shortcomings. Anyway, whatever we have, we can serve Krishna, we can go toKrishna, no problem.[1] “Bhagavad-gita” 2.1Eljött hát az este. Itt az idő egy kis lelki üzenetre a Gítából. Olvassunk a Második Fejezetből, amely a Gítá összefoglalása. Az első fejezetből megértettük, hogy Ardzsuna csalódott. Ebből azonnal megérthetjük: „Ez a Gítá hozzám beszél. Én is csalódott vagyok az életemmel. Ahogyan Ardzsuna el akar szaladni a munka elől, én is munkát akarok váltani. Élete egész felépítését meg akarta változtatni, én is mindent meg akarok változtatni az életemben. Prabhu, sásztrikus vagyok, az Ő példáját követem!” Amikor csalódottak vagyunk, akkor követjük a sásztrát, így van? Ez istentől származik – egy kicsit csalódottnak lenni, így van?

De valójában a válaszok jönnek Tőle. Ezért tehát az első fejezetből megértettük, hogy Ardzsuna összezavarodott, nem tudja, mit tegyen. De a második fejezetből meg kell értenünk, hogy Ő egy szerencsés fickó, jó tanácsadója van – az Úr Maga. Csalódottságával Góvindához fordul. Góvinda a Legfelsőbb Úr sajátos aspektusa, aki fuvolával terelget minket, nem pálcával.

“Szanydzsaja mondta: Ardzsuna együttérzését, nagy bánatát és könnyező szemét látván így szólt Madhuszúdana:” [1]

Ez egy megható pillanat – Ardzsuna, a harcos, sír. Egy harcos sose sírjon, egy harcos, harcoljon. Néha a szíved, néha a lelked sírhat, nem gond. Még a harcosok is sírhatnak belül. De ne mutasd ki. Mert egy harcosnak bátornak kell lennie. Belül lehetsz finom, de kívül légy erős.

De Ardzsuna nem rejti el gyengeségét. Kész elfogadni, kész beismerni: „Igen, összezavarodtam. Segíts nekem!” És ezek a jelek: ha össze vagy zavarodva, valószínűleg ilyen túlságosan együttérző érzéseid lesznek, levert elme, könnyel teli szemek. Ez a módja, hogy felhívjuk Krsna figyelmét. A Madhuszúdana név itt nagyon fontos. Mert Krsna néha megállítja a démonikus történéseket azáltal, hogy megöli a démonokat. És mondhatjuk, hogy ez a túlságos együttérzés, vagy ennek következtében a kötelesség elutasítása egyfajta rossz hatás az emberek tudatállapotára. A lelki feljebbvaló képes véget vetni ennek a rossz hatásnak. És ahogyan Krsna letörli a színről a démonokat, ugyan így minden démonikus mentalitás, amivel esetleg rendelkezünk, megszűnik Krsna jelenlétében.

Ez a beszélgetés Kuruksétrán történt egy fa alatt. Ha arra jársz, ne feledd meglátogatni ezt a helyet, mert Kuruksétra már ősidőktől fogva híres hely, de még híresebbé vált a háború, valamint Krsna és Ardzsuna ott történt beszélgetése miatt. Van egy barátom, aki egy zarándoklat alkalmával ellátogatott ide. Mint szent hely, nagyon erőteljes, nem csak a történelmi múlt tölti be, hanem a látogatók fohászai és felajánlásai is mind összegyűltek itt. Nagyon-nagyon különleges hely egy kis templommal és sok haranggal, majd végül ott a fa, ahol Krsna elmondta a történetet Ardzsunának. Természetesen sok zarándok látogat el ide, és verseket zengenek a Gítából. Nem csodálatos? Ellátogatsz egy templomba, egy szent helyre és felolvasol egy fejezetet a kedvenc szentírásodból. Ő is elolvasott egy fejezetet a Gítájából a fa árnyékában. És tudjátok, az emberek általában az gondolják, hogy a Gítá felszínes, nem a Rádhá-Krsna imádatról beszél, hanem csak elméletekről, hogy a lélek örök és sosem halsz meg, létezik a karma és vannak visszahatások… felületes! De amíg a barátom ezeket az úgynevezett felszínes szavakat olvasta, mi történt? Egy falevél szépen ráesett a Gítájára. Ugyan már, mondanátok: „Szél. Véletlen. Előfordul.” Mégis, tudjátok, a levél alakja a szokásos volt, de a színe! Fekete és fehér volt. Az egyik fele sötét, a másik világos. Sose törődjetek vele, ha mások gúnyolódnak: „A Gítá felszínes.” Ez az ő dolguk. Ne törődj vele. Csak látogass el Kuruksétrára, olvass el egy fejezetet és várd Rádhá-Krsna eljövetelét.

Ardzsuna igazából akkor vált csalódottá, amikor kötelessége túlságosan követelővé vált. Amikor eszményeiből néhányat fel kellett áldoznia a felsőbb igazság kedvéért. Ez az ár pedig olyan magasnak bizonyult, hogy vonakodott megfizetni. Nem emberi ez? Olyan helyzetbe kerülünk, amikor a kötelességünk annyira követelővé válik, hogy önmagunkat kell adnunk, áldozatot kell hoznunk! És még ha el is döntöd: „Nem! Elfutok! Nem csinálom!” maradj még egy kicsit, és próbálj meg hallgatni a lelki jótanácsra. Mert amíg saját eszközeinkből dolgozunk, a saját megértésünkből, korlátozva vagyunk. De amint kinyitod a szemed vagy a füled – valamilyen extra szenvedés, nehézség, vagy boldogság által, mert az utóbbi is segíthet – akkor sokkal inkább képesek vagyunk megragadni az isteni lényeget.

Ezért kérjünk tanácsot egy lelki feljebbvalótól. És ahogyan Ardzsuna mindezen kétségeivel Krsnához fordult, ne hezitálj Hozzá fordulni, legyen bármid. Mert Krsna látta Ardzsuna zavarodottságát, és együttérzés töltötte el örök barátja és társa iránt. Ha bármi gondod lenne, kérj Tőle tanácsot. És elkezdődik a tanítás. Mert Krsna aztán elkezdi tanítani Ardzsunát. Ardzsuna így szól: „Meghódolt szolgád vagyok. Nem tudom mi jó nekem, kérlek mond meg; mi a legjobb nekem ebben a nehéz helyzetben. Sisjasz té ’ham – a tanítványod vagyok.” És akkor azonnal megváltozik a hangulat. Ez előtt Krsna nagyon finom volt. Azt mondta: „Óh, kedves Ardzsunám, ez nem olyan nehéz”, de most, ahogyan Ardzsuna magához tért és azt mondta: „Taníts engem!” Krsna azonnal élesebb lett. Például azt mondja: „Olyan dolgok felett siránkozol, melyek felett sosem kéne.” Krsna élesen elvágta Ardzsuna hamis egoizmusát. Azt mondhatnátok: „Hol van itt az él? Ez egy nagyon udvarias megjegyzés.” De ha lefordítod ezeket a szavakat, meglátod, hogy azt jelenti „Első osztályú bolond vagy. Olyan dolgok felett siránkozol, amik felett nem kéne.” És ez még csak a kezdet! Az első vers, Krsna első válasza. De bárhogy is, nem akarom eltúlozni ezt a dolgot. A hangulat mégis megváltozott. Krsna minden különböző módszert bevet, hogy hatást gyakoroljon Ardzsunára, hogy tanítsa, és elérje a célt. Mint a pálca és a répa; néha Ardzsuna önbecsülését ingereli, máskor pedig éles, megsemmisítő. Bárhogy is, Krsna végül eléri a célját. Teljes szabadságot ad Ardzsunának: „Feltártam előtted a titkokat, most dönts belátásod szerint.” Tudjátok, nemzetközi nagymester fokozaton sakkozik, így mozgatja a figurákat és a végén, amikor már nincs menekvés, azt mondja: „Rajtad a sor, te döntesz.” Ardzsuna pedig így szól: „Igen! Teljes mértékben elfogadom, amit mondasz.” Azt gondolom hát, hogy Ardzsuna eredetileg valamiféle magyar lehetett. Mert mi, amikor mindent elveszítettünk, akkor azt mondjuk: „Igen, igen, helyes, ez az, amit mondani akartam.” Ő legalább egy tiszteletre méltó magyar. Mert képesek vagyunk arra, hogy előnyt kovácsoljunk a hibáinkból. Bárhogy is, amivel csak rendelkezünk, szolgálhatjuk Krsnát, fordulhatunk hozzá, nem gond.[1]  Bhagavad-gítá 2.1.И така, дойде вечерта. Това е времето за духовно послание от „Гита”. Нека прочетем от Втора Глава, която е резюме на „Гита”. В Първа Глава научихме, че Арджуна е обезсърчен. От това незабавно разбираме: “Тази книга говори на мен. Аз също съм обезсърчен от живота си. Както Арджуна иска да избегне служенето си, така и аз искам да си сменя службата. Той искал да промени цялата подредба на живота си, и аз също искам да променя всичко в своя. Прабху, аз съм според шастра, следвам неговия пример!” Значи ако сме разочаровани, вече следваме шастра, така ли? Това идва от Господ – да си донякъде обезсърчен, а?

Обаче всъщност отговорите идват от Него. И така, от Първа Глава научихме, че Арджуна е объркан, че не знае как да постъпи. Но във Втора Глава ще разберем, че е късметлия, тъй като има добър съветник – самия Бог. В своята безизходност той се обръща към Говинда. Говинда е онзи специален аспект на Върховния Бог, който ни води с флейтата си, а не с тоягата.

“Санджая каза: „Когато видя Арджуна обзет от състрадание, с потиснат ум, с очи, пълни със сълзи, Мадхусудана, Кришна, каза следните думи.”[1]

Това е един будещ жалост момент – Арджуна, боецът, плаче. Един воин никога не бива да плаче, воинът трябва да се сражава. Понякога сърцето ви, душата ви може да плачат, няма проблем. Дори и воините могат да плачат вътрешно. Ала не го показвайте. Защото боецът трябва да е смел. Отвътре може да сте нежни, но отвън трябва да бъдете силни.

Ала Арджуна не крие слабостта си. Той е готов да приеме и да признае: “Да, объркан съм. Помогни ми!” Такива са симптомите: ако сте объркани може да имате подобни прекалено състрадателни чувства, потиснат ум, насълзени очи. Това е начинът да привлечете вниманието на Кришна. Тук името Мадхусудана наистина е много важно. Защото понякога Кришна слага край на демоничните дейности като избива демоните. А можем да кажем, че тези неуместно състрадателни чувства или отхвърлянето на дълга в резултат на тях –  това е един вид лошо влияние върху съзнанието на хората. Това влияние може да бъде спряно от божествен авторитет. И както всички демони са изтрити от лицето на земята от Кришна, по същия начин целия демоничен начин на мислене, който е възможно да имаме, изчезва в присъствието на Кришна.

Този разговор се състоял на Курукшетра под едно дърво. Ако посетите това място не забравяйте да идете там, тъй като Курукшетра е известно поклонническо място от древни времена, но се е прославило още повече заради войната и заради беседата на Кришна и Арджуна. Имам един приятел, който веднъж отишъл там на поклонение. Като истинско свято място то е много силно, заредено не само с историческото минало, но и всички молитви и приношения на посетителите са акумулирани там. Това е изключително уникално място; има мъничък храм и много камбанки навсякъде наоколо; и в крайна сметка дървото, под което Кришна разказвал всичко на Арджуна. Разбира се там отиват много поклонници и рецитират стихове от „Гита”. Не е ли красиво това?! Отиваш в някой храм, на някое свято място и прочиташ една глава от любимото си свещено писание? И така, той четял една глава от своята „Гита” под сянката на дървото. Знаете, хората обикновено смятат „Гита” за повърхностна, в нея не се разисква обожанието на Радха-Кришна; само някакви си теории, че душата е вечна и никой никога не умира, че съществува карма, както и известни последствия… такива повърхностни неща! Ала докато моят приятел четял тези така наречени плитки слова, какво се случило? Едно листо от дървото полекичка паднало върху неговата „Гита”. Е, ще кажете: “Имало е вятър. Било е случайност. Стават такива неща.” Обаче знаете ли, формата на листото била съвсем обикновена, но цветът! Било черно и бяло. Едната половина на листото била тъмна, а другата светла. Така че няма значение, че другите казват презрително: “Гита” е повърхностна.” Това си е тяхна работа. Не обръщайте внимание. Просто идете на Курукшетра, прочетете една глава и чакайте да дойдат Радха и Кришна.

Всъщност, Арджуна се обезсърчил, когато дългът му станал прекалено труден. Когато се налагало да пожертва някои от своите идеали в името на по-висшата истина. И цената била толкова висока, че той не бил склонен да я плати. Нима не е човешко? Стигаме до някои моменти, в които дългът ни е толкова изискващ, че трябва да пожертваме себе си! И дори да решите: “Не! Ще избягам! Няма да го направя!” просто останете още малко и се опитайте да се вслушате в божествения съвет. Защото докато действаме само със свои сили и според собственото си разбиране, ще си останем под известно ограничение. Ала само щом очите и ушите ни се отворят – от някое непосилно страдание, от някоя трудност, или защо не и от някакво щастие, то също би могло да помогне – тогава ще можем по-добре да доловим божествената същина.

Затова трябва да се съветваме с божествен авторитет. И точно както Арджуна е отнесъл всичките си съмнения пред Кришна, не се притеснявайте да дойдете с каквото разполагате. Понеже Кришна видял объркването на Арджуна и също почувствал състрадание към своя вечен другар и съратник. В случай, че изпаднете в беда, просто потърсете съвета Му. Тогава ще започнат инструкциите. Защото тогава Кришна започва да учи Арджуна. Арджуна казва: “Аз съм Твой отдаден слуга. Не знам кое е добро за мен, моля те, кажи ми как е най-правилно да постъпя в тази трудна ситуация. Шишястехам – аз съм Твой ученик.” Тогава на мига настроението се променя. Досега Кришна беше много нежен. Казваше: “О, мой скъпи Арджуна, не е чак толкова трудно”, обаче сега, когато Арджуна идва на себе си и казва: “Напътствай ме!” Кришна незабавно започва да го посича. Например Той казва: “Ти скърбиш за такива неща, за каквито никога не бива да се скърби.” Кришна толкова рязко порязва лъжливия егоизъм на Арджуна. Ще кажете: „Къде е порязването? Това е една съвсем любезна забележка.” Обаче ако си преведете тези думи, те означават: “Ти си пръв глупак. Плачеш за неща, които не са за оплакване.” И това е едва началото! Първият стих, първият отговор на Кришна. Но аз не искам да натъртвам прекалено на този момент. При все това настроението се променя. Кришна прилага всякакви разнообразни начини, за да повлияе на Арджуна, да го поучи и да постигне целта си. Както с пръчката и моркова; понякога Той се стреми да погъделичка самочувствието на Арджуна, друг път го срязва и смачква. Както и да е, в крайна сметка Кришна постига каквото си е наумил. Той оставя на Арджуна пълна свобода: “Аз ти разкрих тайните, сега ти сам решавай.” Разбирате ли, Кришна е международен гросмайстор по шах; разиграва всички фигури и накрая, когато няма изход, казва: “Ти си на ход, ти решаваш.” И Арджуна казва: “Да! Напълно приемам каквото ми каза.” Затова си мисля, че Арджуна по произход трябва да е унгарец. Защото, когато изгубим всичко, ние казваме: “Да, да, точно така, тъкмо това имах предвид.” Той поне се оказва почетен унгарец, тъй като ние имаме способността да създаваме преимущество от недостатъка си. Но тъй или инак, с каквото и да разполагаме, можем да служим на Кришна, можем да идем при Кришна без проблем.

 [1] “Бхагавад Гита” 2.1Bueno, ya anochece. Es el momento  para el  mensaje espiritual de „Gita”. Vamos a leer algo del Capítulo Segundo que es un resumen de „Gita”. Del Capítulo Primero hemos aprendido que Arjuna está desanimado. Con este hecho rápidamente nos damos cuenta: “Este libro habla de mí. También me siento desanimado con la vida que estoy llevando. Del mismo modo que Arjona que quiere evitar el servicio, yo quisiera cambiar de oficio. El quería cambiar todo el orden de su vida, yo también estoy buscando cambios en mi  modo de vivir. Prabhu,  ¡me conformo  con shastra, siguiendo su ejemplo!” Con que si estamos decepcionados, ya nos conformamos siguiendo shastra, ¿verdad? Y esto nos  viene de Dios – de sentirnos más o menos desanimados, ¿no?

Por lo tanto en realidad las respuestas vienen de El. Así es que del Capítulo primero hemos aprendido que Arjona está confundido, no sabe cómo comportarse. Pero en el Capítulo Segundo vamos a comprender que es un dichoso ya que tiene buen consejero – el mismo Dios. Sintiéndose en callejón sin salida, se dirige a Govinda. Govinda es el aspecto especial del Dios supremo que nos está guiando con su flauta y no con el aguijón.

 “Sanjaya dijo:  „Al ver a Arjona, Когато видя Арджуна envuelto en compasión, con la mente deprimida, con ojos llenos de lágrimas , Madhusudana, Krishna, le habló con las palabras siguientes..”[1]

Es un momento que nos da pena – Arjona, el  luchador está llorando. Un Това  soldado no debe llorar, debe combatir. A veces el corazón, el alma pueden llorar, no hay problema. Hasta los soldados lloran a veces en su interior. Pero no hay que mostrarlo. El luchador debe ser valiente. Suave por dentro pero firme por fuera.

Por lo tanto Arjona no disimula su debilidad. Está listo a aceptarla y a confesar:

“Sí, estoy confundido. ¡Ayúdame!” Estos son los síntomas: estando confundido, podéis experimentar emociones semejantes de demasiada compasión, de mente deprimida, de ojos lacrimosos. Este es el modo de atraer la atención de Krishna. La verdad es que aquí es muy importante el nombre Madhusudana. Puesto que a veces Krishna pone fin a las actividades demoníacas matando a los demonios. Podemos decir asimismo que rechazar el deber y el resultado de semejantes  sentimientos compasivos resulta  inoportuno – es una especie de inoportuno impacto sobre la conciencia de la gente. Semejante impacto puede ser detenido por una autoridad divina. Al igual que Krishna llega a borrar del globo terráqueo  a todos los demonios, el modo demoníaco que podemos tener  en  pensar e idear,  simplemente desaparecerá con la  sola presencia de Krishna.

Esta plática tuvo lugar en Kurukshetra debajo de un árbol. Cuando visitéis estos sitios  y por ello no olvidéis a ir allí puesto que Kurukshtera es famoso lugar de peregrinaje desde épocas muy antiguas pero debe su fama sobre todo a causa de la guerra y de la plática entre Krishna y Arjuna. Tengo un amigo que una vez ha ido allí de peregrinaje. Como cualquier sitio santo tiene un fuerte impacto en razón no sólo de los eventos  históricos sino en razón de todas las plegarias y ofrendas acumuladas por los numerosos visitantes y peregrinos. Es un sitio único y exclusivo; hay allí un pequeño templo y numerosas campanillas alrededor; y en fin de cuentas el árbol debajo del que  Krishna había platicado con Arjona contándole todo esto.

Por supuesto allí vienen numerosos peregrinos y recitan versos de „Gita”. No es hermoso todo eso? Te vas a algún templo, a algún sitio santo y lees allí un capítulo de tu libro de la Escritura Santa. Del mismo modo él estaba leyendo un capítulo de su „Gita” en la sombra de un árbol. Como sabéis la gente suele considerar como texto superficial el libro  „Gita” puesto que en dicho libro no se debate la adoración de Radha-Krishna; sólo se debaten ciertas  teorías  que afirman: el alma es eterna y que jamás muere ninguna persona, que existen Karma y sus consecuencias… ¡cosas superficiales por el estilo! Por lo tanto, mientras mi amigo estaba leyendo estos mensajes que tienen fama de poco profundos, ¿qué es lo que le sucedió? Una hoja se desprendió del árbol y suavemente cayó sobre su „Gita”. Bueno, ya diréis: “Hacía viento. Fue casualidad. Son cosas que ocurren casualmente.”  Sin embargo si la forma de la hoja era habitual, ¡el color no lo era! Era de color negro y blanco. La mitad de la hoja era oscura y la otra mitad era clara. No importa pues que cierta gente afirme: “El texto del   “Gita” es superficial.” Allá ellos. No hay que hacerles caso. Simplemente tenéis que ir a Kurukshetra, tenéis que leer un capítulo y entonces esperad la llegada de Radha y Krishna.

En realidad, Arjona se desanimó cuando su deber había llegado a ser demasiado difícil a cumplir. Cuando se le imponía sacrificar algunos de sus ideales en aras de una verdad superior. El precio era tan alto que él no estaba dispuesto a pagarlo. ¿No es algo muy propio a los humanos? Alcanzamos ciertos momentos en los que nuestro  deber  llega a ser tan exigente que deberíamos sacrificarnos. Incluso cuando   lleguéis a tomar decisiones como ésas: “¡Que no! ¡Voy a escaparme! ¡No voy a hacerlo!” pues entonces quedaos un rato más y tratad de escuchar el consejo divino. Si seguimos actuar confiando sólo a nuestras propias fuerzas y en acuerdo con nuestra propia idiosincrasia, nos quedaremos bajo el impacto de la restricción. Sin embargo al abrir bien ojos y orejas – en consecuencia de una adversidad que supera nuestras fuerzas, de una prueba difícil y, ¿porqué no?,  en consecuencia de unos ratos de felicidad, puesto que cualquier vivencia podrá ayudarnos – ya podremos darnos cuenta de la esencia divina.

En ello debemos  escuchar los consejos de la autoridad divina. Y siguiendo precisamente  el ejemplo de Arjuna  que había acudido con todas sus dudas ante Krishna, no hay que molestaros y acudid con lo que tuvierais a disposición.   Krisha a su vez, viendo la confusión de Arjona, también sintió compasión hacia su sempiterno compañero y socio. En caso de infortunio o desgracia, simplemente buscad Su auxilio y consejo.Y comenzarán instrucciones aleccionadoras. Al igual que cuando Krishna se puso a aleccionar a Arjuna. Arjuna le estaba diciendo: “Soy Tu dedicado servidor. No sé qué será bueno para mí, dime cómo debo actuar en esta situación tan difícil. Shishyasteham –  Soy discípulo Tuyo.Шишястехам – soy discípulo Tuyo.”

En un abrir y cerrar de ojos cambiará la actitud. Hasta entonces Krishna era cariñoso y estaba diciendo: “О, mi amado Arjona, no es tan difícil hacerlo.” Sin embargo ahora en el momento  cuando Arjona se restablece viniendo en si y dice: “¡Indícame el camino a seguir!”Ahora ya Krishna comienza sin tardar  a castigarlo. Por ejemplo El dice: “Te afliges por cosas que nunca  deberían causar aflicción.” Krishna corta con rigidez el mentiroso egoísmo  de Arjuna. Ya diréis: „Y no vemos dónde y cómo corta – no se trata ni mas no menos de una observación bastante amable.” Por lo tanto si llegáis a traducir estas palabras ellas significarán: “Eres el primero de los tontos. Lloras por cosas que no merecen aflicción.” ¡Y eso no es más que el comienzo! Es el primer verso, la primera respuesta de Krishna. Yo no quisiera exagerar insistiendo en este momento. Es que cambia el tono y el humor. Krishna aplica variadas modalidades para ejercer su impacto sobre Arjona, para aleccionarlo y para realizar su objetivo. Al igual como quien usa   los  ya  emblemáticos incentivos la astilla y la zanahoria;  a veces El trata de lisonjear dando cosquillas al aplomo de Arjona, otras veces  lo atropella y corta su estado de ánimo sacudiéndole las pulgas como quien dice y lo deja aplastado. En fin de cuentas Krishna logra a realizar lo que se había propuesto. El deja a Arjuna en plena libertad de acción diciendo: “Te he revelado los secretos, ahora tú tienes que tomar decisión y escoger.”

Creo que entendéis: Krishna es Gran maestro internacional en ajedrez; pone en el juego todos los figurines y al final, cuando ya no hay salida, dice: “Ahora la jugada es tuya, tú decides.” Y Arjuna replica: “¡Sí! Acepto plenamente lo que acabas de decirme.” Por todo ello pienso a veces que Arjona es húngaro  de origen. Porque nosotros, al perderlo todo, solemos decir: “Sí, sí, esto exactamente tenía yo en vista.” Por lo menos es un húngaro respetable, ya que somos capaces de tirar ventajas de nuestros fallos. Con todo ello, de una u otra manera, debemos aprovechar lo que tenemos a disposición para  poder servir a Krishna,  y podemos acudir  a Krishna sin problema alguno.[1] “Bhagavad-gita”  2.1Also, die Abendzeit ist gekommen und das ist die Zeit für einige spirituelle Botschaften aus der Gita. Lesen wir aus dem zweiten Kapitel der eigentlich eine Zusammenfassung der Gita ist. Im ersten Kapitel haben wir gelernt über Arjunas Frust und Zweifel und daraus können wir gut verstehen; die Gita spricht mich persönlich an, weil ich selber verzweifelt bin und möchte genau wie Arjuna, mein Job wechseln. Arjuna wollte sein Leben verändern, und ich will das auch tun: „Prabhu, ich folge den Schastren und folge seinem Beispiel!“
So, wenn wir einmal verzweifelt sind dann folgen wir den Schastren, nicht war? Kommt diese Verzweiflung und Frust vom Gott? Ja! Nun, die Antworten kommen auch von ihm.
So, im Ersten Kapitel haben wir verstanden dass Arjuna verwirrt war, er wusste nicht, was zu tun. Doch im zweiten Kapitel sollen verstehen dass er ein begünstigter Kerl ist, da ihm ein guter Berater zur Seite steht – der Gott selbst. In seiner Verzweiflung ging Arjuna zu Govinda. Govinda ist ein besonderer Aspekt Gottes der uns mit seiner Flöte führt und nicht mit dem Stock. Sanjaya sagte: „Als Madhusudhana Krisna Arjuna voller Mitleid und sehr betrübt, mit Tränen in den Augen sah, sprach er folgende Worte“[1]
Das ist eine sehr klägliche Zeit – ein Kämpfer weint. Ein Kämpfer soll niemals weinen. Ein Kämpfer soll kämpfen. Manchmal kann sein Herz oder Seele weinen, das ist kein Problem, sogar Kämpfer können innerlich weinen aber niemals äußerlich zeigen. Ein Kämpfer muss tapfer sein. Innerlich darf er weich sein aber nach Außen immer stark.
Aber Arjuna hat seine Schwäche nicht versteckt, er war bereit sie zu zeigen und zuzugeben; Ich bin ratlos, bitte hilf mir! Das sind diese Signale, wenn Sie ratlos sind, da können Sie solche bemitleidenswerte Gefühle entwickeln, die Augen volle Tränen. Das ist die Art und Weise die Aufmerksamkeit Krisnas zu gewinnen. Und hier wird der Name Madhusudhana von großer Bedeutung, weil, Krisna tötet manchmal die Dämonen. Und stoppt sie auf diese Weise in ihren Handlungen. Wir können sagen, übermäßige Mitleidsgefühle oder Ablehnung der Pflichterfüllung ist das Ergebnis des schlechten Einflusses auf das menschliche Bewusstsein, und dieser Einfluss kann durch göttliche Autorität gebrochen werden. Auf gleicher Weise werden alle dämonischen Mentalitäten in Krisnas Anwesenheit vernichtet. Dieses Gespräch wurde unter dem Baum am Kurukshetra geführt. Wenn Sie einmal dorthin pilgern vergessen Sie nicht diesen Platz zu besuchen, denn Kurukshetra ist seit Ewigen berühmtes Ort, nicht nur historisch, es wurde noch berühmter wegen des Krieges und wegen des Dialogs zwischen Krisna und Arjuna der dort geschah.
Ich hatte einen Freund der dort auf Pilgerreise war und er besuchte diesen Platz. Als heiliger Ort ist er sehr mächtig, nicht nur wegen seiner Vergangenheit sondern wegen allen Gebete und Opferungen der vielen Besucher die sich dort angesammelt haben. Das ist sehr einzigartiger Ort mit Tempel und vielen Glocken herum und natürlich mit dem Baum unter welchen Krisna Arjuna die Geschichte erzählte. Viele gehen dorthin und lesen aus der Gita, ist das nicht schön? Man geht zum Tempel, zu dem heiligen Orth und liest aus der Lieblingsschrift. So hat mein Freund ein Kapitel aus der Gita gelesen – unter dem Schatten des Baumes. Und Sie wissen, dass in der Regel die Leute denken dass die Gita oberflächlicher Lesestoff ist, es wird nicht über Radha – Krisna gesprochen. Nur ein Paar Theorien über die ewige Seele und Unsterblichkeit, über Karma und kosmische Reaktionen… alles nur oberflächlich! Und während mein Freund die Gita gelesen hat, ist etwas Wundersames passiert; ein Blatt fiel vom Baum und landete auf seiner Gita. Sie können sagen, der Wind ist geschehen, zufällig, kann passieren. Die Form des Blattes war gewöhnlich, aber die Farbe? Das Blatt war schwarz- weiß verfärbt, eine Hälfte war dunkel und die andere völlig hell. So, es macht nichts wenn jemand hämische Bemerkungen macht; die Gita ist oberflächlich. Das ist sein Problem.
Gehen Sie einfach nach Kurukshetra, lesen Sie ein Kapitel aus der Gita und warten Sie auf Radha-Krisnas kommen. Arjuna war eigentlich deswegen so frustriert weil von ihm zu viel verlangt wurde, er musste einige seiner Ideale zum Wohle der höheren Wahrheit opfern. Dieser Preis war ihm zu hoch, er zögerte diesen Preis zu zahlen. Ist das nicht ganz menschlich? Wir kommen in die Situation wo unsere Verpflichtungen sehr anspruchsvoll sind, dass wir uns selbst aufgeben müssen, oder etwas opfern müssen. Und wenn Sie sogar entscheiden Weg zu laufen und sagen: „Nein, das will ich nicht!“ bitte bleiben Sie stehen und versuchen Sie göttlichen Ratschlägen zu lauschen. Weil so lange bis wir aus unserer eigenen Beurteilung, unserem eigenen Verständnis handeln, werden wir beschränkt sein. Aber sobald sich unsere Augen und Ohren öffnen, und vielleicht neben Leid und mit Schwierigkeiten, oder mit Glück; es kann uns helfen in die Lage zu kommen die göttliche Essenz zu erfassen. Wir sollten die göttliche Autorität konsultieren. Und so wie Arjuna mit seinem Zweifel zu Krishna kam, zögern Sie auch nicht dasselbe zu tun, was auch immer ihnen am Herzen liegt. Krishna sah Arjunas Verzweiflung und hatte mit ihm großes Mitgefühl, schließlich ist Arjuna sein ewiger Freund und Begleiter. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich an Gott, an Krishna. Der Unterricht wird beginnen, so wie es Krishna mit Arjuna unternommen hat, er hat ihn unterrichtet. Arjuna war voller Demut und sagte: „Ich bin dein ergebener Diener, Ich weiß nicht mehr was meine Pflicht ist, ich habe meine Fassung verloren, ich bitte dich mir klar zu sagen was das beste für mich ist. Bitte unterweise mich.“
Shishysteham – Ich bin dein Schüler. Das verändert sofort die Stimmung. Krishna war sehr sanft zu Arjuna, er sagte: „Ach mein lieber Arjuna, das ist nicht so schwer“. Arjuna kam zur Besinnung und sagte: „Bitte unterweise mich!“ Krishna tat es. Als Beispiel, sagte er zu Arjuna: „Du bekümmerst dich und klagst über die Dinge die nichts Wert sind, die nie beklagt und bekümmert sein sollen.“ Auf diese Weise hat Krishna Arjunas falsches Ego abgeschnitten. Was bedeutet das? Das war Krishnas sehr höfliche Bemerkung und wenn man seine Worte „übersetzt“, die bedeuten: „Du bist ein Narr ersten Grades, du klagst über Sachen die gar nichts zu beklagen sind!“ Das war der Anfang. Der erste Vers und die erste Antwort Krishnas. Ich will nicht jetzt zu viel darüber diskutieren; immerhin die Stimmung hat sich grundsätzlich verändert. Krishna benutzte verschiedene Methoden um Arjuna zu unterweisen, ihn zu belehren. Wie Zuckerbrot und Peitsche, versucht er manchmal Arjunas Selbstwertgefühl zu erwecken, andermal zerschlägt er es. Wie auch immer; Krishna erreichte sein Ziel, er gab Arjuna volle Freiheit! „Ich habe dir die Geheimnise offenbart und du solltest jetzt für dich entscheiden!“
Das war wie ein internationales Schachmeisterspiel, die Figuren wurden hin und her bewegt und wenn kein Entrinnen mehr da war, sagte Krishna: „Du bist an der Reihe, du entscheidest!“ Arjuna antwortete: „Ich nehme alles was du sagst vollkommen an!“
Also, ich glaube Arjuna war ungarische Abstammung. Wir Ungarn, wenn wir alles verlieren, dann sagen wir meistens; ja, ja, richtig, das ist das was ich sagen wollte! Wenigstens hat Arjuna eine ehrenvolle ungarische Herkunft! Weil wir aus unseren Schwächen Vorteile ziehen können.
Also, egal was wir besitzen, oder haben, wir können Krishna dienen, wir können zu Krishna gehen, kein Problem.
[1] „Bhagavad-gita” 2.1И так, теперь пришла вечер. Это время духовного послания „Гиты”.Давайте прочитаем Вторую Главу, которая являеться резюме „Гиты”. В Первую Главу сообщалось нам, что Арджуна удручённый. Из этого сразу выясняеться: “Эта книга говорит мне. Я тоже удручённый моей жизнью. Также, как Арджуна хочет не выполнять служение, также я тоже хочу поменять свою службу. Он хотел поменять весь макет своей жизни, и я тоже хочу поменять всё в своей. Прабху, я следую  шастру, следую пример Арджуны!” Значит, если мы разочарованы, уже следуем шастру, да? Это идёт от Господа – в какой то мере быть удручённым?

Однако, в действительность, ответы идут от Него. И так, из Первой Главы мы научились, что Арджуна запутался, что не знает как поступить. Но во Второй Главы мы увидим, что он везучий, так как имеет советника – самого Бога. В своей безвыходности он обращаеться к Говинде. Говинда – это тот специальный аспект Верховного Господа, который привлекает нас своей флэйтой, а не своей дубинкой.

“Санджая сказал: „Когда увидел Арджуну, охваченный состраданием, с угнетённым умом, с глазами, полными слёз, Мадхусудана, Кришна, сказал следующие слова.”[1]

Эта момент, который пробуждает сочувствие – Арджуна, боец, плачет. Воин никогда не должен плакать, воин должен сражаться. Иногда сердце, душа могут плакать, в этом никакого проблема нет. Даже воин может плакать внутри. Но вы не должны показывать это. Потому что воин должен быть смелым. Внутри можете быть нежными, но внешне должны быть сильными.

Однако Арджуна не прячет свою слабость. Он готов признаться “Да, запутался! Помоги!” Такие бывают симптомы: если вы запутались, можете иметь подобные чрезмерно сострадательные чувства, подавленный ум, слёзы на глазах. Это способ привлечь внимание Кришны. Здесь имя  Мадхусудана действительно очень важное. Потому что Кришна уничтожает демонические поступки, уничтожая демонов. И можем сказать, что эти неуместные чувства сострадания и невыполнение долга в результате  – это своего рода влияние на сознание людей. Это влияние может быть остановлено божественным авторитетом. И как все демоны сотриты с лица земли Кришной, таким же образом весь демонический образ мышления, который возможно у нас имееться, исчезает в присутствии Кришны.

Этот разговор состоялся на Курукшетре под одним деревом. Если вы посетите это место, не забывайте побывать именно там, так как Курукшетра – известное поклонническое место ещё с древних времён, но оно прославилось ещё больше из за  войны и из за беседы между Кришной и Арджуной. У меня есть друг, который однажды был там на поклонении. Как настоящее святое место, оно очень сильное, заряжено не только историческим прошлом, но и все молитвы и приношениями посетителей сосредоточены там. Это  уникальное место; есть маленький храм и много колокольчиков повсюду; и в конце концов дерево, под которым Кришна рассказывал всё Арджуне. Конечно, там приходят многие поклонники и рецитируют стихи из „Гиты”. Как  красиво это?! Входишь в какой нибудь храм, в каком нибудь  святом месте и читаешь одну главу из любимого священного писания? И так, он читал одну главу из своей „Гиты” под тенью дерева. Вы знаете, люди обычно считают „Гиту”  поверхностной, в ней не сказано ничего об обожании Радха-Кришны; одна только  сухая теория, что душа – вечная, что никто никогда не умирает, что существует карма, о каких то существующих последствий наших действий… так себе, поверхностные вещи! Однако  пока мой друг читал так называемые поверхностные слова  случилось, что думаете ? Одинокий лист с дерева медленно упал прямо на его „Гиту”. Ну и что же, скажите вы: “Просто ветер. Случайность. Бывает такое.“ Но дело в том, что форма листка была обычная, но цвет! Чёрный и белый. Одна половина листочка была тёмной, а другая – светлой. Так что  без значения, что говорят: “Гита” – поверхностная.” Пусть говорят. Не обращайте внимания. Просто идите на Курукшетре, прочитайте одну из глав и ждите – когда придут Радха и Кришна.

В действительности, Арджуна  обессерчал, когда долг его показался ему трудным. Когда пришлось пожертвовать некоторые свои идеалы во имя высшей истины. Цена была столь высокой, что он не склонен был заплатить. Поступал по человечески, да? Пришли к тому  моменту, когда долг требует, чтобы мы пожертвовали самих себя! И хотя вы уже решили: “Нет! Убегу! С меня хватить!” Просто остантесь и попытайтесь вслушаться в божественном голосе. Потому что когда действуете, рассчитывая на свои силы и исходя из собственного понимания, останетесь под влиянием некоторого ограничения. Но когда глаза и уши у нас откроються – от некоторого чрезмерного страдания, от некоторой трудностью, да хоть бы от некоторого счастья, иногда даже оно может помочь – тогда мы можем легче уловить божественную сущность.

Поэтому нужно советоваться с божественным авторитетом. И также как Арджуна раскрывает все свои сомнения перед Кришной, не стесняйтесь прийти с тем, что у вас имееться. Также как Кришна увидел замешательство  Арджуны и почувствовал сострадание к своему вечному товарищу и соратнику. В случай, что попали в беду, просто попросите совета от Него. Тогда начинаеться этап получения инструкций. Именно  так Кришна начинает учить Арджуну. Арджуна говорит: “Я твой преданный слуга. Не знаю что будет хорошим для меня, прошу тебя, скажи мне как будет правильным  поступить в такой трудной ситуации. Шишястехам – я Твой ученик.” Тогда в мигом настроение поменялось. До этого Кришна был очень нежным. Он говорил: “О, мой дорогой Арджуна, не  такой уж трудный у тебя проблем”, однако теперь, когда Арджуна приходить в себя и говорить: “Напутствуй меня!” Кришна начинает немедленно критиковать его. Например, Он говорить: “Ты  впадаешь в скорбь из за ненужных вещей, из за них никогда не следует впадать в скорбь.” Кришна так резко отрезал  фальшивый эгоизм Арджуны. Вы наверняка скажете: „При чём тут отрезал? Он сделал ему совсем любезное замечание.” Однако если обьяснить смысл этих слов, они означают: “Ты совсем дурной. Плачешь об вещей, о которых нельзя плакать.” И это только начало! Первый стих, первый ответ Кришны. Но  не буду лишний раз настивать на этот момент. При всём при этом настроение меняеться. Кришна использует разнообразные способы, чтобы повлиять на Арджуну, поучать его и, наконец,  постичь цель свою. Использует тактику палки и морковки; иногда Он стремиться пощекотать самочувствие Арджуны, другой раз нажимает на него. Как бы там не было, в конце концов Кришна постигает то, что у него на уме. Он оставляет Арджуне полную свободу: “Я разкрыл тебе все тайны,  теперь решай сам, что делать.” Понимаете, Кришна –  международный гросмейстер по шахмату; разыгрывает все фигуры и наконец, когда нет никакого другого выхода, говорить: “Твой ход, ты решаешь.” И Арджуна отвечает: “Да! Полностью принимаю всё, что ты сказал мне.” Поэтому я думаю, что Арджуна по своему произходу должен быть венгром. Потому что, когда потеряем всё, мы говорим: “Да, да,  всё именно так, так я думал сам всё время.” Он всё же оказываеться почётным венгром, так как у нас есть способность  создавать преимущества от своих недостатков. Но так или иначе, чем бы мы не располагали, можем служить  Кришне, можем  вернуться к Кришне без всяких проблем.

 [1]          “Бхагавадь Гита” 2.1