Archive for June 15th, 2012

What is freedom? Until we are under the magic spell of illusion we think that freedom is what I want to do. Whatever whimsical desire I have – I just go for it and do it, this is my freedom. It is very dangerous if you combine this attitude with some philosophy. Raga marga… But you serve only the deha! This is a total, deep type of illusion. In the name of spontaneous devotion – that is a major mistake. So we should learn what is real freedom and if we compare the situation to the sun and the cloud, we do not have a real understanding about freedom, because our understanding is covered. Freedom has certain rules; and these rules should be followed, otherwise the expected freedom will not come. So we can say that freedom is limited in one sense. But that limitation will bring us to another platform of broader freedom.

Then what is this freedom? Do you have any definitions for freedom? Usually, generally in philosophy, in science what they say about freedom?

This is the freedom of choice. Then they speak about the freedom of action. Then they speak about the freedom of will-power. Actually we cannot really speak about the freedom of action, because we are limited by so many different things, we cannot act as we like; but you can think and you can will as you like. Most probably you will not be able to realize it; still the freedom of will-power is broader than the freedom of action. Others say that freedom is necessity recognized. That means – limited, but put in such words, that people will say: “Wow!” The understanding that it is a must, it is necessary to do.

So, our freedom is a relationship. Our freedom is limited by the material connections. But we can see that our freedom is opened up by the spiritual connection.

Human being has shell structure, like layers, in the sense how to realize his freedom and his capacities. The smallest circle inside this is the manifest capacities – what he has achieved already. Next bigger circle is his capacity. Actually we are working under our capacity. You could do more than what you are doing. Then yet another circle is so to say your duty. That means that we have to work hard to fulfill our duty. Meanwhile you also find your competence – between your duty and your capacity. But the greatest circle is your freedom. And that freedom is achieved by divine mercy as objective principle and our surrender as subjective contribution. So, the smallest circle inside – this is our activity, we can say – what you do now. The bigger circle is what you can do, what you can achieve. First one was the manifested duty; the second was capacity. I think this is obvious. We can do more than we do. But we are lazy, lazy guys, so we do not do, we do not fulfill everything that is possible to do. How should we call this? This was the capacity – what we could do. The third was the duty, what we should do. And in between these two we should find the competence. What else is there? This is the freedom, the broadest circle. And this freedom we can put it in other way – this is the invitation of God. You are invited for a certain mission.

In order to come from one platform to the other, we have to exert ourselves, we have to make efforts. From activity to capacity we have to overcome our laziness. From capacity to duty we have to broaden our understanding and take more responsibility. Because if I understand what is my duty, it means I take more responsibility. And how to jump from duty to freedom? This is by dedication. So, first was activity, overcome your laziness; second was intellectual – understand and take, be more responsible; and third, the freedom jump, was dedication – that is, so to say, the emotional way. The next time we go to these three lakes, we can take bath in all the three lakes; first – to overcome laziness, sat, active; second – to broaden the understanding, intellectual bath, chit; and the third is emotional bath – to purify ourselves from any limitation even of duty and come to freedom – ananda. Sat-chit-ananda.

I think this is obvious: be active, be smart and be humble. Then you will achieve freedom. So, if we want to understand, identify the rules of freedom, here it is: intelligent and humble activity.

Question of Kripadham: Does this fit to the three gunas of nature?

Tirtha Maharaj: If you do not have enough understanding, it is obvious, this is lack of understanding, this is tamasic influence. Of course it will curb your activities, but sometimes stupid guys are also very active, which is more dangerous. But here from our present to our capacities we need more chit. Of course all the time we need more chit, sat-chit-ananda, all the three are involved all the time; in one step one is more dominant, in other step the other is more dominant. Then we can say that to overcome ignorance we need more chit. Laziness also is included in ignorance. To find the proper way of action we need activity, smart activity. And to find the way out from the material entanglement we need purified sattva. So what was the definition? Freedom is smart and humble activity.

Some people say that from this life we should bring out the maximum. If we discuss the gunas, what type of approach is this? Rajasic. Other people say: “Ah, let us just sleep”, so they work totally under their possibilities; and what is that type? This is the tamasic type. If somebody wants to achieve the maximum this is rajasic; if somebody achieves a minimum this is tamasic. Then what else is there? Optimum, and that is sattvic. And if you dedicate your optimum solution to Krishna, then this is devotional, that is shuddha-sattva. So always try to find the optimum solution.

Kripadham: Where is devotion in this freedom?

Tirtha Maharaj: Well, I feel that „smart and humble activity” is another wording for „dedicated and practical service”. I would not support that first we achieve something and then we become bhaktas. Because some people think like this. Yet Shrila Shridhara Maharaj was chastising this, he was rejecting this. But even in the starting point, where we are now, in our limited activities we should add dedication – so that from karma it becomes karma-yoga. If you have some intelligence, gyana, you add a little dedication and it becomes gyana-yoga. If you have your emotions, you put a little dedication, then from bhakti it becomes bhakti-yoga. And if you add few drops of nectar to your bhakti-yoga, then it becomes prema, prema-bhakti.

We always say to use our deepest prayers to come to the next platform. Now we are in the sphere of our limited activities, but if we have the goal to achieve freedom, if we meditate on this dedicated spiritual freedom, then it is possible to achieve. So, try always to add this universal vision that we are working for eternity, we are working for overcoming death and birth and to find the way out from this huge material sphere. Then the small little difficulties that will come you can tolerate and overcome. Therefore we can say that dedication is the positive and progressive way to immortality.

 Mi a szabadság? Amíg az illúzió varázsa alatt élünk, azt gondoljuk, hogy az a szabadság, amikor azt tesszük, amit akarunk. Legyen bármely szeszélyes is, amit szeretnék, csak megyek és megteszem, ez az én szabadságom. Nagyon veszélyes, ha ezt a hozzáállást még valami filozófiával is kombinálod. Rága-márga… De csak a déhát szolgálod! Ez a totális mély illúzió. A spontán odaadás nevében – ez óriási hiba. Meg kell hát tanulnunk, hogy mi az igazi szabadság, és ha ezt a helyzetet a felhőhöz és a naphoz hasonlítjuk, akkor nincs igazi megértésünk a szabadságról, mert megértésünk befedett. A szabadságnak vannak bizonyos szabályai; és ezeket követnünk kell, máskülönben nem jön el a várt szabadság. Bizonyos értelemben mondhatjuk tehát, hogy a szabadság korlátozott. De ez a korlátozás egy szélesebb körű szabadság szintjére visz minket.

Akkor mi a szabadság? Meg tudjátok határozni a szabadság definícióját? Általában mit mond a filozófia vagy a tudomány a szabadságról?

Ez a választás szabadsága. Aztán beszélnek a cselekedetek szabadságáról. Majd az akaraterő szabadságáról. Igazából nem beszélhetünk a cselekedetek szabadságáról, mert oly sok minden által vagyunk korlátozva, nem cselekedhetünk úgy, ahogy szeretnénk; de a gondolataid és az akaratod szabad. Valószínűleg nem fogod felismerni; mégis az akaraterő szabadsága szélesebb, mint a cselekedetek szabadsága. Mások azt mondják, hogy a szabadság az ember elismert szükséglete. Ez ugyan arra utal, hogy a szabadság korlátozott, mégis, olyan elegáns megfogalmazásban, hogy az emberek általában egyetértenek vele.

Szabadságunk tehát egy kapcsolat. Szabadságunk az anyagi kapcsolatok által korlátozott. De láthatjuk, hogy a lelki kapcsolatok által nyílik meg.

Az emberi lények héj szerkezetűek, rétegesek, abban az értelemben, hogy hogyan ismerik fel szabadságukat és képességeiket. A belső, legkisebb kör a megnyilvánult képességek – amiket már elért. A következő, nagyobb kör a képességei. Igazából képességeink alatt dolgozunk. Többre lennél képes, mint amit megteszel. Aztán még egy kör, az úgymond kötelességek. Ez azt jelenti, hogy keményen kell dolgoznunk, hogy teljesítsük kötelességeinket. Mindeközben megtalálod azt is, hogy miben vagy hozzáértő – a kötelesség és a képességeid között. De a legnagyobb kör a szabadságod. És ezt a szabadságot az isteni kegy által lehet elérni, mint objektív elv, és a meghódolásunk által, mint szubjektív közreműködés. A legkisebb belső kör tehát – úgy is mondhatjuk, hogy a cselekedeteink – amit most teszel. A nagyobb kör, amint megtehetsz, amit elérhetsz. Az első volt a megnyilvánult kötelesség; a második a képesség. Azt hiszem ez egyértelmű. Többre vagyunk képesek, mint, amit csinálunk. Hogyan nevezzük ezt? Ez volt a képesség – amit megtehetnénk. A harmadik a kötelesség, amit meg kéne tennünk. És e kettő között kell megtalálnunk a kompetenciánkat. Mi más van még? A szabadság, a legszélesebb kör. És másként is tekinthetünk erre a szabadságra – mint az Úr invitálása. Egy bizonyos misszióra vagy meginvitálva.

Azért, hogy egyik platformról a másikra juthassunk, igyekeznünk kell, tennünk kell érte. Az aktivitástól a képességig, le kell győznünk a lustaságunkat. A képességtől a kötelességig, ki kell szélesítenünk megértésünket és több felelősséget kell vállalnunk. Mert ha megértem, hogy mi a kötelességem, az azt jelenti, hogy több felelősséget is vállalok. És hogyan ugorjunk a kötelességtől a szabadságig? Az odaadás által. Az első volt tehát az aktivitás, legyőzni a lustaságot; a második volt az értelem – megértés és elfogadás, légy felelősségteljesebb; a harmadik pedig, a szabadugrás, az odaadás – ez úgymond az érzelmi út. Legközelebb, ha elmegyünk ehhez a három tóhoz, megfürödhetünk mind a háromban; először – hogy megszabaduljunk a lustaságtól, szat, aktivitás; másodszor – hogy kiszélesítsük a megértést, szellemi fürdő, csit; a harmadik pedig az érzelmi fürdő – hogy minden korlátozástól megtisztítsuk magunkat, még a kötelességekétől is, és eljussunk a szabadsághoz – ánanda. Szat-csit-ánanda.

Azt hiszem egyértelmű: légy aktív, légy intelligens és légy alázatos. Akkor eléred a szabadságot. Ha tehát szeretnénk megérteni, beazonosítani a szabadság szabályait, akkor itt vannak: intelligens és alázatos tevékenység.

Kripádhám kérdése: Alkalmazható ez a természet három gunájára?

Tírtha Mahárádzs: Ha nincs elég megértésed, az egyértelmű, hiányában vagy a megértésnek, tamaszikus hatás. Természetesen akadályozza az aktivitásod is, de néha a bolondok is nagyon aktívak, ami még veszélyesebb. De itt a jelen helyzetünktől a képességeinkig több csit-re van szükségünk. Persze mindig több csit-re van szükségünk, szat-csit-ánanda, mindhárom folyamatosan jelen van; az egyik lépésnél az egyik dominánsabb, a másiknál a másik. Aztán mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy legyőzzük a tudatlanságot több csit-re van szükségünk. A tudatlanság a lustaságot is magában foglalja. Ahhoz, hogy megtaláljuk a cselekedetek megfelelő útját aktivitásra van szükségünk, okos aktivitásra. És ahhoz, hogy megtaláljuk a kiutat az anyagi kuszaságból, megtisztult szattvára van szükségünk. Mi volt tehát a definíció? A szabadság intelligens és alázatos tevékenyég.

Néhányan azt mondják, hogy ki kell hoznunk a maximumot ebből az életből. Ha a gunákról beszélgetünk ez milyenfajta megközelítés? Radzsaszikus. Mások azt mondják: „Ah, hagyjatok csak minket aludni”, teljes mértékben a lehetőségeik rabjai; és melyik ez a típus? A tamaszikus. Ha valaki a maximumot szeretné elérni, az radzsaszikus, ha valaki a minimumot az tamaszikus. Akkor mi más van még? Az optimum és ez szattvikus. És ha ezt az optimumot felajánlod Krsnának, az az odaadás, a suddha-szattva. Próbáld mindig megtalálni az optimális megoldást.

Kripádhám: Hol van az odaadás ebben a szabadságban?

Tírtha Mahárádzs: Nos, úgy érzem, hogy az „intelligens és alázatos tevékenység” az „odaadó és gyakorlati szolgálat” egy másik megfogalmazása. Nem támogatom azt az elképzelést, hogy először elérünk valamit és aztán leszünk bhakták. Mert vannak, akik így gondolkodnak. Mégis, Sríla Srídhar Mahárádzs elutasította ezt. De még a kezdeti pontban is, ahol most vagyunk, korlátozott aktivitásunkban, adjuk hozzá az odaadást – hogy a karmából karma-jóga válhasson. Ha rendelkezel némi intelligenciával, gjána, hozzá adsz némi odaadást és gjána-jóga lesz belőle. Ha vannak érzéseid, hozzá adsz egy kis odaadást, és a bhaktiból bhakti-jóga lesz. És ha adsz néhány csepp nektárt a bhakti-jógádhoz, akkor prémává válik, préma-bhaktivá.

Mindig azt mondjuk, hogy a következő szintre lépéshez legmélyebb fohászainkat kell használnunk. Most korlátozott aktivitásunk szférájában vagyunk, de ha a célunk a szabadság elérése, ha ezen az odaadó lelki szabadságon meditálunk, akkor lehetséges elérni. Próbáljátok meg hát mindig hozzáadni ezt az univerzális látásmódot, hogy az örökkévalóságnak dolgozunk, azért, hogy felülkerekedjünk a halálon és a születésen, és hogy megtaláljuk a kivezető utat ebből a határtalan anyagi szférából. Akkor elviseled és felül tudsz kerekedni az apró nehézségeken. Ezért mondhatjuk, hogy az odaadás a halhatatlansághoz vezető pozitív és fokozatos út.

 

 Какво е свобода? Докато се намираме под магьосническата омая на илюзията си мислим, че свобода е онова, което искам да правя. Каквато и прищявка да ми хрумне, втурвам се да я осъществя – в това е моята свобода. Много е опасно когато подобен подход се съчетае с някаква философия. Рага марга… Но ти служиш единствено на тялото! Това е дълбока, тотална заблуда. В името на спонтанната преданост – това е груба грешка. Затова трябва да научим какво е истинската свобода и ако сравним ситуацията със слънцето и облака, ние нямаме действително понятие за свобода, понеже разбирането ни е покрито. Свободата има определени правила; и тези правила трябва да бъдат следвани, инак дългоочакваната свобода няма да се случи. Така че можем да кажем, че свободата в определен смисъл е ограничена. Ала ограниченията ще ни изведат на друго едно ниво на по-необятна свобода.

Тогава каква е тази свобода? Имате ли някакво определение за свобода? Какво се казва най-общо във философията и в науката за свободата?

Тя е свобода на избора. След това се говори за свобода на действията. Говори се за свобода на волята. В действителност не можем наистина да говорим за свобода на действията, тъй като сме ограничени от толкова много различни неща, не можем да постъпваме както ни харесва; но човек поне може да си мисли и да желае каквото си иска. Най-вероятно няма да може да го осъществи; при все това свободата на желанието е по-голяма от свободата на действието. Други казват, че свободата е осъзната необходимост. Това отново означава ограничение, но изразено по такъв начин, че хората да си кажат: “Ехе!” Разбирането, че нещо е необходимо, че е нужно да се направи.

И така, нашата свобода е взаимовръзка. Свободата ни е ограничена от материалните връзки. Ала виждаме, че тя ни се разкрива чрез божествената връзка.

Човек по структура е подобен на черупка, съществуват пластове в разбирането за неговата свобода и възможности. Най-малкият вътрешен кръг са проявените му способности – онова, което вече е постигнал. Следващият по-голям кръг са възможностите му. Всъщност ние действаме според възможностите си. Бихте могли да направите повече от онова, което вършите. Следващият кръг са, да ги наречем, вашите задължения. Това означава, че трябва да работим здраво, за да изпълним дълга си. Междувременно откривате и своята компетентност – някъде между задълженията и способностите си. Но най-големият кръг – това е вашата свобода. Тази свобода се постига чрез божествената милост като обективен принцип и чрез нашата отдаденост като субективен принос. И така, най-малкият кръг отвътре – това са нашите дейности, това, което правим в момента. По-големият кръг е онова, което бихме могли да направим, което бихме могли да постигнем. Първото са осъществените задължения; второто са възможностите. Мисля, че е очевидно. Можем да направим повече, отколкото правим. Обаче сме ленивци и затова не го правим, не осъществяваме всичко, което е възможно да се изпълни. Как можем да наречем това? Възможностите – това, което бихме могли да сторим. Третото беше дългът – онова, което трябва да направим. И някъде помежду им трябва да открием своята компетентност. Какво остана? Свободата, най-просторният кръг. Тази свобода можем да я наречем по друг начин – призив от Бога. Призвани сте за определена мисия.

За да минем от едно ниво на друго, трябва да вложим старание, да положим усилие. От дейностите към възможностите трябва да преодолеем мързела си. От възможностите към дълга трябва да разширим разбирането си и да поемем по-голяма отговорност. Защото ако разбера какъв е дългът ми, това означава, че поемам повече отговорност. А как да прескочим от дълга към свободата? Това става чрез отдадеността. И така, най-напред е дейността, да преодолеем леността; второто е интелектът – разбиране и поемане на отговорност; и третото, скокът към свободата, е посветеността – да го наречем, емоционалният подход. Следващият път като идем на тези три езера, можем да се окъпем и в трите; в първото – за да победим мързела, сат, да станем активни; второто – за да разширим мирогледа си, интелектуална баня, чит; и третото е емоционалното умиване – да се пречистим от всяко ограничение, дори от дълга, и да достигнем свободата – ананда. Сат-чит-ананда.

Смятам, че е очевидно: бъдете действени, бъдете мъдри и бъдете смирени. Тогава ще постигнете свобода. Затова ако искаме да разберем и да определим правилата на свободата, ето ги: интелигентно и смирено действие.

Въпрос на Крипадхам: Това съответства ли на трите гуни на природата?

Тиртха Махарадж: Ако нямаш достатъчно разбиране, очевидно е, че липсата на разбиране е тамастично влияние. Това разбира се ще възпрепятства дейностите ти, макар че понякога глупаците са също много активни, което е още по-опасно. Но тук, за да преминем от настоящето си положение към своите възможности, ние се нуждаем от повече чит. Разбира се, през цялото време се нуждаем от повече чит; сат-чит-ананда, и трите участват през цялото време; на един етап едното доминира повече, на друг етап друго. Можем да кажем, че за да преодолеем невежеството се нуждаем от повече чит. Леността също се включва в невежеството. За да открием правилния начин, по който да постъпваме, ние се нуждаем от действие, мъдро действие. А, за да намерим пътя извън материалното оплитане, имаме нужда от пречистена саттва. Така че какво беше определението? Свободата е мъдро и смирено действие.

Някои хора казват, че от този живот трябва да извлечем максималното. Като говорим за гуните, това какъв тип подход е? Раджастичен. Други пък казват: „ О, нека просто си поспим”, те действат напълно под нивото на възможностите си; какъв тип са? Тамастичен тип. Ако някой иска да постигне максималното, той е раджастичен; ако постига минималното е тамастичен. Какво остава тогава? Оптималното, и то е сатвично. А ако посветите своите оптимални решения на Кришна, тогава това е преданост, шуддха-саттва. Затова винаги търсете оптималното решение.

Крипадхам: Къде е предаността в тази свобода?

Тиртха Махарадж: Е, на мен ми се струва, че „мъдро и смирено действие” е просто друг начин да се каже „посветено практическо служене”. Не бих подкрепил мнението, че първо трябва да постигнем нещо, пък сетне да станем бхакти. Понеже някои хора така мислят. Ала Шрила Шридхара Махарадж не одобрявал това, отхвърлял го. Дори в началната точка, където се намираме сега, към своите ограничени дейности нека добавим посветеност – за да могат те да се превърнат от карма в карма-йога. Имате ли някаква интелигентност, гяна, добавете малко посветеност и тя ще стане гяна-йога. Имайте своите чувства, но добавете малко посветеност – тогава от бхакти те ще се превърнат в бхакти-йога. А ако добавите няколко капки нектар към своята бхакти-йога, тя става према, према-бхакти.

Винаги казваме, че трябва да влагаме най-проникновените си молитви, за да преминем на следващото ниво. В момента се намираме в сферата на ограничените си дейности, ала ако целта ни е да постигнем свобода, ако медитираме върху тази посветена духовна свобода, тогава тя е постижима. Затова винаги се стремете да добавяте тази универсална визия, че ние работим за вечността, че действаме, за да преодолеем смъртта и раждането и да намерим изход от тази необятна материална сфера. Тогава с лекота ще понасяме и превъзмогваме малките трудности, които ще ни спохождат. Затова бихме могли да кажем, че отдадеността е позитивният и прогресивен път към безсмъртието.¿Qué es la libertad? Mientras estamos atolondrados por el efecto de la magia y de la ilusión, ideamos que libertad es lo que queremos hacer. Cualquier antojo que se me ocurra, enseguida nos echamos corriendo para realizarlo – en esto reside nuestra libertad individual. Resulta muy peligroso cuando actitud semejante se reúna  para combinarse con alguna doctrina filosófica Raga marga

¡Pero si tú te dedicas a servir únicamente al cuerpo! Es una equivocación profunda y total.  En el nombre de la devoción espontánea – es un error rudo. Por ello debemos aprender lo que es la verdadera libertad y al comparar la situación con el sol y la nube, realmente no tenemos noción real de libertad ya que nuestro concepto queda encubierto. La libertad tiene reglas determinadas y hay que seguirlas y en el caso contrario la libertad largamente esperada no se realizará. Así podremos afirmar que la libertad en cierto sentido resulta limitada. Las restricciones nos llevarán por lo tanto a otro nivel de libertad ilimitada e inabarcable.

Entonces, ¿qué libertad es ésta? ¿Acaso tenéis una definición de la libertad? ¿Qué es lo que se afirma de la libertad  modo más general en la filosofía y en las ciencias?

Es la libertad de elegir, el libre albedrío. Luego se hablará de libertad de obrar. Se hablará de libertad de la voluntad. En realidad no podemos hablar de verdadera libertad de los actos, puesto que en ello nos limitan tantas cosas distintas, no podemos comportarnos como nos de la gana, pero los humanos podemos por lo menos pensar y desear lo que quisiéramos. De toda probabilidad tal tipo libertad no llegará a realizarse pero a pesar de ello la libertad de desear y aspirar es mayor que la de obrar y actuar. Otros afirman  que la libertad es una necesidad reconocida.  Ello significa de nuevo limitación, expresada de tal modo que la gente llegue a decir: “¡Vaya!”Significa que algo es necesario, que es necesario realizarlo.

Con que nuestra libertad es relación recíproca. Nuestra libertad queda limitada dentro de las relaciones materiales. Sin embargo vemos que la libertad se nos está revelando a través de la relación divina. .

Por su estructura el ser humano se parece a una concha, existen distintas capas circulares  en su concepto de la libertad y de sus posibilidades. El menor de los círculos es el de sus aptitudes manifestadas  – lo ya adquirido. El siguiente mayor círculo es el de sus posibilidades. En realidad obramos en acuerdo con nuestras posibilidades. Siempre podríais hacer más de lo que ya estamos haciendo. El círculo siguiente consta de lo que llamaremos nuestros deberes. Ello significa que debemos obrar con insistencia para cumplir con nuestro deber. Entra tanto llegáis a descubrir el alcance de vuestras competencias – están por allí, entre nuestras  obligaciones y aptitudes. Pero  el mayor círculo es el de nuestra libertad. Esta libertad se alcanzaría por la gracia divina como un principio objetivo y por medio de nuestra devoción como aporte subjetivo.

Entonces, el menor círculo interior  consta de nuestras obras, de lo que estamos realizando del momento. El círculo mayor consta de lo que podíamos hacer y lo que podríamos alcanzar. En primer lugar están las obligaciones realizadas y cumplidas, en segundo lugar están las posibilidades. Creo que es evidente. Siempre podemos hacer más de lo que estamos haciendo.

Sin embargo, siendo unos perezosos, no lo hacemos, no realizamos todo lo que es posible cumplir. ¿Cómo podemos llamar esto? Las posibilidades – lo que podríamos hacer. En tercer lugar está el deber – lo que debemos hacer. Y por allí, entre estos dos elementos  debemos descubrir nuestro nivel de competencia. ¿Qué es lo que queda? Queda la libertad, el círculo más amplio y espacioso. Esta libertad la llamaremos de otro modo – es el llamamiento divino. Somos predestinados para una misión determinada. .

Para pasar de un nivel a otro, debemos aplicar celo, debemos hacer algún esfuerzo. Partiendo de las obras hacia las posibilidades debemos superar la pereza. Partiendo desde las posibilidades hacia el deber debemos ampliar nuestro concepto, debemos asumir mayor responsabilidad. Ya que al darnos cuenta de nuestro deber, ello significa que asumiremos mayor responsabilidad. ¿Y cómo realizaremos el salto desde el deber hacia la libertad?

Ello se realizará a través de la devoción dedicada.  Con que, en primer lugar es preciso superar la pereza, luego viene el intelecto – comprender y asumir responsabilidad y en tercer lugar el salto hacia la libertad, sea la devoción dedicada – podemos llamar todo eso un enfoque   emotivo.

La próxima vez, al llegar a estos tres lagos, podemos bañarnos en los tres, en el primero – para vencer la pereza, sat, para llegar a ser activos, en el segundo – para ampliar nuestra idiosincrasia, será un baño intelectual, chit, y en el tercer  haremos un lavado de nuestras emociones – para purificarnos de cualquier limitación, incluso del deber y llegar a la libertad – ananda. Sat – chit – ananda.

Considero que todo ello es evidente: sed activos, sabios y humildes. Así alcanzaréis la libertad. Por ello, si queremos comprender y definir las reglas de la libertad, aquí están: obrar con inteligencia y humildad.

Pregunta de Kripadham: ¿Corresponde todo eso a las tres guni de la naturaleza?

Tirtha Maharaj: Si os hace falta suficiente comprensión, es evidente que la falta de comprensión es una influencia tamásica. Naturalmente esto podría obstaculizar las actividades, aunque algunas veces los imbéciles son también  muy activos, lo que resulta más peligroso. Pero aquí, para pasar desde nuestra situación actual hacia nuestras posibilidades,  necesitaremos más chit. Por supuesto, durante todo el tiempo necesitamos más chit, así como sat – chit – ananda, los tres elementos participan durante todo el tiempo, en una etapa domina uno de ellos,  y en otra predominan otros. Podemos afirmar que para superar la ignorancia  necesitamos más chit. La pereza también está incluida en la ignorancia. Para descubrir la buena manera de actuar y comportarnos, necesitamos actos, pero actos sabios. Y para encontrar el buen camino fuera de las enmarañadas redes, necesitamos sativa purificada. Bueno, ¿no era ésta  la definición? La libertad es acción sabia y humilde.

Alguna gente está diciendo que de esta vida debemos extraer el máximo. Hablando de guni, ¿qué  tipo de enfoque es éste? Es  rajástico. Otros dicen: „ О, simplemente vamos a dormir un poco”, sea que están obrando plenamente debajo del nivel de sus posibilidades y ¿a qué tipo pertenece esa gente? Al tipo tamástico. ¿Y qué es lo que  queda en tal caso? Lo que queda es lo óptimo  que es sátvico. Al dedicar vuestras soluciones óptimas a Krishna, tal enfoque será el de la devoción, será shuddha-sattva. Siempre pues hay que buscar la óptima solución.

Kripadham: ¿Y dónde está la devoción en esta libertad?

Tirtha Maharaj: Bueno, me parece que “acción sabia y humilde” es sencillamente otro modo de decir “servicio dedicado en práctica”. No llegaría a apoyar la opinión que primero debemos alcanzar algo y luego llegaremos a ser bhakti. Puesto que algunos lo creen. Sin embargo, Shrila Shridhara Maharaj no  aprobaba, hasta rechazaba este modo de pensar.

Incluso en el punto de partida donde nos ubicamos ahora, vamos  a agregar a nuestras actividades .limitadas algo de devoción – para que éstas puedan transformarse de karma en karma-yoga. Al poseer cierta inteligencia, gyana, agregad pues algo de devoción y ella se tornará en gyana-yoga. Guardad vuestras emociones y sentimientos pero agregad a ellos algo de devoción y entonces de  bhakti se tornarán en  bhakti-yoga. Y al agregar algunas gotas de néctar a vuestra devoción de bhakti-yoga, ella llegará a ser prema, prema-bhakti.

Siempre estamos afirmando que hace falta pronunciar nuestras más profundas y entrañables plegarias para pasar a un nivel superior. En este momento estamos todavía en la esfera de las actividades limitadas pero si nuestra meta es alcanzar la libertad, si estamos meditando sobre esta libertad espiritual, devota y dedicada, será entonces una meta accesible y alcanzable. Por ello aspirad siempre en agregar una visión universal, sea que obramos por la eternidad, obramos para superar la muerte y el nacimiento y encontrar la salida de esta esfera material tan inmensa.

Entonces nos resultará fácil  sobreponernos en las pequeñas dificultades y vicisitudes que se  nos caen encima. Podríamos decir que la devoción dedicada es el camino positivo y progresista que lleva a la inmortalidad.Was ist Freiheit?! Solange bis wir unter den Zauber der Illusion sind, denken wir uns; die Freiheit ist das was ich tun will, welche auch wunderlichen Wünsche ich habe, gehe ich ihnen nach und ich mache was ich will, das ist meine Freiheit. Nun, wenn Sie diese Haltung in Philosophie behalten, es wird gefährlich. Raga, Harga… Sie dienen nur Deha und das ist die tiefste Illusion. In den Namen der spontanen Devotion, es ist der größte Fehler. Also, über der wahren Freiheit müssen wir noch lernen. Wenn man nur dieses Beispiel mit Sonne und Wolke betrachtet, bekommt man kein Verständnis über die Freiheit, weil unser eigenes bedeckt ist. Frei zu sein beinhaltet gewisse Regeln die man folgen soll, sonst kann man erwartete Freiheit nicht erfahren. Wir können sagen dass die Freiheit im gewissen Sinne begrenzt ist und gerade diese Beschränkung bringt uns in die breitere Freiheit. Und was könnte diese Freiheit sein? Habt ihr eine Definition für Freiheit? Wie wird sie üblicher Weise in Philosophie und Wissenschaft definiert? Als Freiheit der Wahl! Es wird noch über die Freiheit des Handelns gesprochen und über die Freiheit des Willens. Eigentlich ist unmöglich über die Freiheit des Handelns zu reden da wir in meisten Fällen in unseren Handlungen sehr beschränkt sind, wir können nur frei denken und uns frei etwas wünschen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht im Stande sein das zu verstehen, aber die Freiheit der Willenskraft ist viel größer als die Freiheit des Handelns. Manche sagen; die Freiheit ist erkannte Notwendigkeit. Das heißt, sie ist doch begrenzt, aber im solchen Kontext klingt sehr anziehend und die Leute sagen: „ Wow!“. Das Verständnis muss man dabei haben, es ist notwendig…

Also, unsere Freiheit ist eine Beziehung, und wegen Verbindung mit Materie ist sie begrenzt, aber wir können beobachten wie sie sich öffnet in Verbindung mit spirituellen.

Der Mensch hat so zu sagen Muschelstruktur, in vielen Schichten wie ein Setzer, wie ein Sammler, im Sinne wie er seine Freiheit und seine Kapazitäten verwirklicht. Kleinster Kreis im seinen Innere ist Kapazität den er schon erreicht hat. Der nächste Kreis ist sein wahrer Kapazität – eigentlich wir tun weit unter unsere Möglichkeiten, wir könnten viel mehr tun- und der dritte Kreis ist so zu sagen seine Pflicht. Wir müssen hart arbeiten um unsere Pflichten zu erfüllen. Inzwischen Kapazität und Pflicht finden wir unsere Kompetenz.

Der größte Kreis ist die Freiheit, und sie kommt durch Barmherzigkeit Gottes als objektives Prinzip, und unsere Hingabe als subjektives Prinzip.

Also, der kleinste Kreis im Inneren ist unsere jetzige Tätigkeit, das was wir tun, jetzige Beschäftigung kann man sagen. Größere Kreis stellt dar das, was wir noch machen könnten. Der erste ist manifestierte Tätigkeit und der zweite ist unsere Kapazität. Ich denke es ist eindeutig, wir können mehr tun als wir es machen, wir tun nicht ausreichend, wir erfüllen nicht alle unseren Aufgaben, wir haben Kapazität dazu. Dritte Kreis sind unsere Verpflichtungen die wir erfüllen müssen. Was gibt es noch hier? Hier ist die Freiheit, der breitester Kreis, und die Freiheit können wir für Widmung zu Gott einsetzen. Ihr seid zu einer besonderen Mission gerufen.

Um zu einsteigen von einer Ebene in die andere, sollen wir uns anstrengen, uns Mühe geben. Von Aktivität zu Leistung kommen, sollen wir unsere Faulheit überwinden, von Kapazität zur Pflichterfüllung müssen wir unsere Verständnis erweitern und mehr Verantwortung übernehmen. Wenn wir verstehen was unsere Verpflichtung ist, da können wir mehr Verantwortung auf uns nehmen. Und, wie man von Pflicht zu Freiheit kommt? Durch unsere Widmung zum Gott! Also, am Anfang steht Handlung- wir überwinden unsere Faulheit, dann kommt Verständnis- Intelligenz- und Verantwortung, und  durch unsere Hingabe kommt die Freiheit. Und das ist ein emotioneller Weg, kann man sagen. Nächstes mal besprechen wir über die drei Seen, wie man ein Bad in allen drei nehmen kann- durch Faulheit Überwindung setzte sich Handlung durch -Sat- dann um Verständnis zu erweitern nehmen wir intellektuelles Bad – Chit- wir tun etwas tratschen, und unser drittes Bad wird emotionelle Reinigung von jeglichen Einschränkungen, sogar von Pflichten, und so kommen wir zu die Freiheit – Ananda. Sat– Chit- Ananda. Aktiv sein, intelligent sein und demütig, die Freiheit wird kommen. Ich denke das ist klar! Also wenn wir die Regeln der Freiheit erkennen und verstehen, das ist es. Die intelligente Handlung, Demut und Bescheidenheit, das ist es!

Frage von Kripadam: Bezieht sich das alles auch auf drei Gunas?

Tirtha Maharaj: Wenn zu wenig Verstand da ist, wenn offensichtlich kein Verständnis da ist, dann ist das der Einfluß von Tama, und natürlich werden die Aktivitäten gebremst- manchmal sind auch dumme Jungs sehr aktiv und das kann gefährlich werden. Um unsere Handlungen zu realisieren brauchen wir immer mehr Chit, immer mehr Sat- Chit- Ananda, alle drei Stufen sind ganze Zeit vorhanden, zeitweise ist eine dominantere und in nächsten Moment die andere. So, wir sagen, um Ignoranz und Faulheit zu überwinden, benötigen wir mehr Chit, besten Weg zu finden, brauchen wir vernünftige Handlung. Der Weg aus den materiellen Verstrickungen zu finden, brauchen wir reinigenden Satwa. Also, was ist die Definition? Freiheit ist kluge und bescheidene Handlung! Manche Leute denken, sie sollen ihr Leben voll  ausnützen, und wenn wir schon über Gunas sprechen, was ist das für ein Ansatz? Rajah! Andere sagen, ah lass uns nur schlafen! Solche handeln völlig unter ihren Möglichkeiten. Und wo gehören sie hin? Zu Tamah! Wenn sich jemand maximalen erfolg wünscht, der befindet sich in Erscheinungsweise der Leidenschaft- Rajah, und jemand der minimal erreicht, der ist in Erscheinungsweise der Unwissenheit- Tamah. Was haben wir noch? Wir Haben ein Optimum, Erscheinungsweise der Tugend- Sattvam. Und wenn du dein Bestes zu Krisna widmest, das nennt man Devotion, das ist Sudha- Sattva. Also, tue das, suche immer die beste Lösung!

Kripadam: Und wo ist die Hingabe in dieser Freiheit?

Tirtha Maharaj: Nun, ich fühle dass intelligente und bescheidene Handlung ganz andere Bedeutung hat für engagierten und praktischen Diener, ich würde aber nicht diese Art und Weise, zuerst etwas erreichen und dann Bhakta werden, unterstützen. Einige denken gerade so. Srila Shridara Maharaj würde solche Dinge nicht tolerieren sonder sogar bestrafen und ablehnen. In unsere Situation, wo wir uns ganz am Anfang befinden, mit unseren beschränkten Handlungen sollen wir alles den Gott widmen- unseres Karma soll Karma- Yoga werden. Mit etwas Intelligenz- Jnána und etwas Engagement, wird das Jnàna-Yoga, und wer Emotionen hat, fügt die Widmung dazu, und aus Bhakti wird Bhakti- Yoga. Noch paar Tropfen Nektar dazu geben, und aus ihrem Bhakti- Yoga wird Prema- Bhakti. Um nächste Ebene zu erreichen, sollte man zutiefst beten. Jetzt befinden wir uns in Sphäre beschränkten Handlungen, aber, wenn wir die Freiheit als Ziel vor Augen haben, wenn wir über spiritueller Freiheit meditieren, es ist wohl möglich sie zu erreichen. Also, versucht immer diese Vision behalten; wir arbeiten für die Ewigkeit, wir wollen unser Geburt und unser Tod vermeiden. Versucht  den Weg aus dieser enormen materiellen Sphäre zu finden. Kleine Schwierigkeiten werden immer wider kommen, aber sie kann man tolerieren und überwinden. Deswegen sagen wir; Hingabe ist ein positiver und progressiver Weg zu Unsterblichkeit.

 

Vortrag von B.K.Tirtha Maharaj                                                     Am 11. Sept. 2007, Sofia                                                              

 Что такое свобода? Пока находимся  под влиянием магеснице – иллюзии, думаем, что свобода – это то, что мне хочеться делать. Какая бы идея не взбрела в голову, сразу бросаюсь осуществлять еë – в этом и заключаеться моя свобода. Очень опасно, когда подобный подход сочетаеться с какой нибудь философии. Рага марга… Но ты служишь лишь только телу! Это глубокое, тотальное заблуждение. Во имя якобы спонтанной преданности – это грубейшая ошибка. Поэтому следует научиться, что являеться настоящей свободой и если вспомнить про солнце и тучи – мы в действительности не имеем понятия об настоящей свободы, так как наше понимание покрыто. Свобода имеет определëнные правила; и эти правила должны соблюдаться, иначе долгожданная свобода никогда не случиться. Так что можно сказать, что свобода в определëнном смысле ограниченна. Однако эти ограничения выведут нас на другом уровне бесконечной свободы.

Тогда что это за свобода? У вас есть какое то определение свободы? Что в самом общем виде сказано в философии и в науке об свободе?

Она являеться свободой выбора. Потом говориться о свободе действий. Говориться о свободе воли. В действителности нельзя вообще говорить о свободе действий, так как мы ограничены столь многими разными вещами, не можем поступать как нам нравиться; но человек хотя бы может думать и желать как ему хочеться. Вероятнее всего он не сможет потом осуществить это; при этом всë же свобода желаний намного больше свободы действий. Другие говорят, что свобода – это осознанная необходимость. Это опять же означает ограничение, но выраженное таким образом, что люди скажут себе: “хорошо!” Есть понимание, что необходимо, что нужно что-то сделать.

И так, наша свобода  взаимосвязаная. Свобода ограниченна материальными связями. Но мы видим, что она нам раскрываеться через божественную связь.

Человек по структуре своей напоминает скорлупу, существуют разные слои в понимании его свободы и возможностей. Самый внутренний круг – это проявленные способности – то, чего он уже достиг. Следующий круг – это его возможности. В действительности мы действуем, исходя из своих возможностей. Могли бы сделать больше того, чего вы делаете. Следующий круг, скажем так, ваши обьязанности. Это означает, что нужно работать, чтобы выполнять свой долг. Между тем вы открываете и свою компетентность – где то там между обьязанностями и способностями. Но самый большой круг – это ваша свобода. Эта свобода достигаеться через божественную милость как обьективный принцип и через нашу преданность субьективному вкладу. И так, самый маленький круг внутри – это наша деятельность, то, что мы делаем в данный момент. Круг побольше – это то, что мы могли бы сделать. Первое –  осуществлëнные обьязанности; второе – наши возможности. Думаю, что это очевидно. Можем сделать больше, чем мы делаем. Однако мы ленимся и поэтому не делаем этого, не осуществляем всего, что возможно выполнить. Как можем назвать это? Возможности – это то, что мы могли бы сделать. Третье – это наш долг – то, что мы обьязаны сделать. И где-то по середине мы должны открыть свою компетентность. Что там осталось? Свобода – самый просторный круг. Эту свободу можем назвать по другому – призыв к Богу. Призваны осуществить определëнную миссию.

Чтобы перейти от одного уровня к другому, нужно старание, нужно сделать усилия. От деятельности к возможностей переход проходит через переодоление лени. От возможностей к долгу – нужно расширить понимание и принять на себя большую ответственность. Потому что если пойму свой долг, это означает, что я буду более ответственным. А как  перескочить от уровня долга к свободе? Это происходит через преданность. И так,  прежде всего – деятельность, переодолеть лень; второе – интеллект –  понимание и принятие на себя ответственности; и третье –   прыжок к свободе, посвящëнности, назовëм его эмоциональный подход. Следующий раз, как будем на эти три озëра, можем выкупаться во всех; в первое – чтобы победить лень, сат, стать активными; во втором – чтобы расширить своë мировоззрение, интеллектуальная баня, чит; и в третьих – эмоциональное умывание – очиститься от всех ограничений, даже от уровня долга, достичь свободу – ананда. Сат-чит-ананда.

Думаю – всë ясно: действуйте, будьте мудрыми и будьте смирëнными. Тогда вы сможете достичь свою свободу. И так, если хотим понять и определить правила свободы, вот они: интеллигентное и смирëнное действие.

Вопрос  Крипадхама прабху: Это соответствует трëм гунам природы?

Тиртха Махараджа: Если у тебя нет понимания, вполне очевидно, что это отсутствие понимания – тамастическое влияние. Это, конечно, будет воспрепятствовать твои деятельности, хотя иногда дураки тоже бывают весьма активными, что являеться ещë более опасным. Но, в данном случае, чтобы перейти от настоящего своего положения к своим возможностям, мы нуждаемся, чтобы было больше чит. Конечно, мы всë время нуждаемся в больше чит; сат-чит-ананда, и они участвуют всë время; на каком – то этапе доминирует одно, на другом этапе – другое. Можем сказать, что переодоление невежества нуждаеться больше в чит. Леность тоже включаеться в невежество. Чтобы открыть правильный способь, по которому надо поступать, мы нуждаемся в действии, мудром действии. А, чтобы найти дорогу вне материального опутывания, мы нуждаемся в очищенной саттвы. Так что какое было определение? Свобода – мудрое и смирëнное действие.

Некоторые люди говорят, что надо максимально воспользоваться этой жизни. Когда говорим о гунах, это что за подход? Раджастичный. Другие говорят: „О, пусть просто выспимся”, они действуют полностью под уровнем своих возможностей; какого типа людей они? Тамастического типа. Если кто то хочет достичь максимального, он – раджастичный; если хочет достичь минимального – тамастичный. Что осталось? Оптимальное – сатвичное. А если вы посвящаете свои оптимальные решения  Кришне, тогда – это преданность, шуддха-саттва. Поэтому всегда ищите оптимальное решение.

Крипадхам прабху: Где преданность в этой свободе?

Тиртха Махараджа: Ну, мне кажеться, что „мудрое и смирëнное действие” – это просто по другому сказать „посвещëнное практическое служение”. Я бы не стал  поддерживать мнение, что сначала надо достичь что нибудь, а потом уж становиться бхактой. Поскольку некоторые люди так думают. Однако Шрила Шридхара Махараджа не одобрил это, отбросил его. Даже в той начальной точки, где мы теперь находимся, к своим ограниченным действиям давайте добавим посвящëнности – чтобы они могли превратиться из кармы в карма-йогу. Если есть некоторая интеллигентность, гьяна, добавьте немножко посвящëнности и она превратиться в гьяна-йоге. Имейте свои чувства, но добавьте немножко посвящëнности – тогда из бхакти эти чувства превратяться в бхакти-йоге. А если добавить несколько капель нектара к своей бхакти-йоге, она становиться премой, према-бхакти.

Всегда говорим, что нужно положить самые проникновенные свои молитвы, чтобы перейти на следующий уровень. В данный момент находимся в сферу своих ограниченных действий, но если наша цель постичь свободу, если медитируем на эту посвещëнную духовную свободу, тогда она будет постижимой. Поэтому всегда стремитесь добавить эту универсальную визию – что мы работаем на вечность, что действуем, чтобы переодолеть смерть и рождение и найти выход из этой  необьятной материальной сферы. Тогда с лëкгостью будем сносить и переодолевать небольшие трудности, с которыми будем встречаться. Поэтому могли бы сказать, что  преданность – позитивый и прогрессивный путь к бессмертию.