Archives

Calendar

May 2012
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 18th, 2012

“Mama mana mandire… O my dear Krishna, please always live in the temple of my heart!” *

Something should be permanent and this is our dedication. When the yogis and different practitioners came together on the bank of theGanges, as they understood that there are questions and answers between Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami, then everybody was informed what is going to happen: that the king will die in seven days and here is a young saint, who will instruct him. And the king had one request to the audience – hundreds and thousands were coming together. He said: “I wish that motherGangaaccepts me. And it does not matter if I die or live. I have only one request to you, o holy people – that the glorification of Vishnu should go on uninterrupted.”

In the same way so many things have changed in our lives. Now we are together and when we shall be separated, again this change will be going on. Something must be permanent – our dedication, our worship to the Lord. So please, go on with that permanent practice. This is just like the background vibration of the cosmic structure. Humans are just like a small cosmos; and the cosmos is just like a big human being. But both must have a center. And this center is the divine vibration. So if we cultivate that divine vibration inside, we shall help the divine vibration outside to resonate. Of course the invitation comes from outside, because that original spiritual background is always there; and we should be able to purify ourselves so much so to harmonize and resonate with the invitation.

Therefore this prayer says: “O my Lord, please always live in the temple of my heart.” This one little sentence has so many meanings, deep meanings. This is an invitation that we should turn our hearts into a shrine, small chapel. It is not necessary to make an “Alexander Nevski” in your heart. Let it happen only with the great ones, because there are many people visiting the cathedrals. And what do we bring to the temple – we bring our sins. Therefore a temple might become very loaded with sinful reactions. So let the great ones take care of the great temples in their hearts, because many people will visit and many will deposit their luggage there. Let us make a small shrine, a little chapel in our hearts – secret, that we visit only ourselves. “Please, my Lord, always reside in this temple of my heart.” Because the connection between you and God is a private affair. There are some public consequences also, but ultimately this is an inner path. “Please, my Lord, I am ready to make my heart a temple, a residence for You.” People usually think that a temple is a house for God. But actually we should understand that all houses and all buildings are homes for God.

We, as spirit souls, live in our hearts – so this is our home; and this home should be dedicated to the Lord, for His residence also. This is the way to avoid loneliness. To live in a lonely home is not so happy; but if you have some company – and if you have a permanent company there, if you have a charming company there – then you will never feel alone.

Let us turn our hearts into a shrine! And in a shrine you cannot live a selfish life. You go there for celebration, you go there for worship, you go there for service. This is the function of the heart.

And as inside my body the most important place is my inner shrine, therefore we put the tilak on the forehead. Because the special mark signifies the temple, the special place for God. And if we remember that my body, my heart is dedicated forKrishna, then this is a very strong meditation.

Bhakti is a cultivation of sentiments, but purified sentiments. Not depending on outer, outside sources or any objects, but happening in the shrine of your hearts. So, let us build temples in our hearts, let us add one brick today and do what is necessary. “My dear Lord, please always reside in the temple of my heart.” Changes might come, changes might go, but your temple should stand firm.

And miracles do happen around temples. For example in the second world war whenColognewas bombarded practically to the ashes, only the famous cathedral remained there. Or when the tsunami happened in Shri Lanka and some part ofIndia, there was one temple which was somehow below the sea level due to the surface of the earth. Everything was wiped away by the waves, except the temple; the water did not even enter the temple. Because in the ancient, ancient time, if I am correct Shiva gave blessings that this temple should never be touched by any trouble. And Parikshit was also praying that the permanent worship, the permanent glorification of Vishnu should go on. This is the duty of a temple, to provide place for that, so build temples in your hearts. Then the miracles will come to you. Maybe you will have big troubles, but this secret shrine of your heart will be saved.

 * a devotional song from Bhaktivinod Thakur„Mama mana mandiré… Óh, kedves Krsnám, lakozz mindig a szívem templomában!”*

Van aminek állandónak kell lennie, ez az odaadásunk. Amikor a jógík és a különböző folyamatok gyakorlói összegyűltek a Gangesz partján, tudomást szerezvén arról, hogy Sukadév Gószvámí Paríksit Mahárádzs kérdéseire válaszol, mindenkit tájékoztattak arról, hogy mi fog történni: hogy a király hét napon belül meg fog halni, és itt egy fiatal szent, aki tanítani fogja. És a király egyvalamit kért a hallgatóságtól – több ezren összegyűltek. Azt mondta: „Bárcsak Gangesz anya elfogadna engem. És nem számít, hogy élek-e vagy halok. Csak egy kérésem van, ó szentek, hogy az Úr Visnu dicsőítése zavartalanul folyjék tovább.”

Ugyanígy az életünkben is oly sok minden változott. Most együtt vagyunk, és amikor elvállunk egymástól, folytatódnak a változások. Valaminek állandónak kell lennie – az odaadásunk, az Úr imádata. Kérlek, folytassátok hát ezt a gyakorlatot. Olyan ez, mint a kozmikus struktúra háttérrezgése. Az ember olyan mit egy kis kozmosz; a kozmosz pedig, mint egy nagy emberi lény. De mindkettőnek kell, hogy legyen középpontja. És az a középpont az isteni rezgés. Ha tehát belül ápoljuk ezt az isteni rezgést, segítjük a külső isteni rezgést, hogy rezonáljon rá. Persze az invitálás kívülről érkezik, mert az az eredeti lelki háttért mindig jelen van; meg kell tisztulnunk, olyannyira hogy harmóniába kerüljünk vele, és rezonálhassunk erre a meghívásra.

Ezért ez a fohász így szól: „Óh Uram, kérlek lakozz mindig a szívem templomában.” Ennek a rövid kis mondatnak oly sok jelentése van, mély tartalommal. Invitálás arra, hogy változtassuk szívünket szentéllyé, egy kis kápolnává. Nem szükséges egy „Alexander Nevski-t” építeni a szívetekben. Hagyjuk meg ezt a nagyoknak, mert a katedrálisokat sokan látogatják. És mit viszünk egy templomba – a bűneinket. Ezért lehet, hogy egy templom megtelik bűnös visszahatásokkal. Hagyjuk hát, hogy a nagyok gondoskodjanak a nagy templomokról a szívükben, mert sok látogató érkezik majd, és sokan hagyják majd ott a csomagjukat. Építsünk egy kis szentélyt, egy kis kápolnát a szívünkben – titkosat, amit csak magunk látogatunk. „Kérlek Uram, lakozz mindig szívem templomában.” Mert a közted és Isten közötti kapcsolat magánügy. Vannak nyilvános eredményei is, de végső soron ez egy belső út. „Kérlek, Uram, kész vagyok templommá alakítani a szíven, a Te lakhelyeddé.” Az emberek általában azt gondolják, hogy a templom Isten háza. De igazából meg kell értenünk, hogy minden ház, minden épület Isten otthona.

Mi, mint lelki lények, a szívünkben élünk – ez tehát az otthonunk; ezt pedig Istennek kell ajánlanunk, hogy Ő is ott lakozhassék. Ez a módja az egyedüllét elkerülésének. Egy magányos otthonban élni, az nem valami vidám dolog; de ha van társaságod – és ha ez a társaság állandó és elbűvölő – akkor sosem érzed magad egyedül.

Változtassuk szentéllyé szíveinket! És egy szentélyben nem tudsz önző életet élni. Ünnepelni mész oda, imádatot végezni, szolgálatot tenni. Ez a szív funkciója.

És mivel a testemben a legfontosabb hely a belső szentély, ezért tesszük a tilakot a homlokunkra. Mert ez a speciális jel jelöli a templomot, az Úr speciális helyét. És ha emlékezünk rá, hogy a testem, a szíven Krsnának ajánlottam, az egy nagyon erős meditáció.

A bhakti az érzelmek ápolása, de a megtisztult érzelmeké. Ami nem függ külső forrástól, tárgyaktól, hanem a szív szentélyében történik. Építsünk hát templomot a szíveinkben, adjunk hozzá ma egy téglát és tegyük meg, ami szükséges. „Óh Uram, kérlek lakozz mindig a szívem templomában.” Lehet, hogy jönnek-mennek majd változások, de álljon szilárdan a templomod.

És a templomok körül történnek csodák. Például a második világháborúban, amikor Kölnt gyakorlatilag porig bombázták, csak a híres katedrális maradt meg. Vagy amikor szökőár sújtotta Srí Lankát és India egy részét, volt egy templom, amely valahogyan – a földfelszín miatt – a tengerszint alatt volt. Mindent elsodortak a hullámok, kivéve a templomot; még csak be sem ment a víz a templomba. Mert az ősi-régi időkben, ha jól mondom, Siva áldását adta, hogy a templomot nem érheti semmi baj. És Paríksit is azért fohászkodott, hogy az állandó imádat, Visnu állandó dicsőítése mindig folytatódjon. Ez egy templom feladata, hogy helyet biztosítson ezeknek, építsetek hát templomot a szíveitekben. És akkor megtalálnak a csodák. Lehet, hogy nagy gondokkal kell majd szembe nézned, de szíved ezen titkos szentélye védve lesz.* Bhaktivinód Thákur dalaМама мана мандире… О мой скъпи Кришна, моля те, завинаги живей в храма на сърцето ми!” *

Трябва да има нещо постоянно и това е нашата посветеност. Когато йогите и различните практикуващи се събрали на брега на Ганг, понеже разбрали, че ще има беседа с въпроси и отговори между Парикшит Махарадж и Шукадев Госвами, тогава всички научили какво предстои да се случи: че царят ще умре след седем дни, а този млад светец ще го напътства. Царят имал едничка молба към събранието – присъстващите били стотици хиляди. Той казал: “Копнея майка Ганг да ме приеме. Няма значение дали ще живея или ще умра. Имам само една молба към вас, о свети люде – нека възславата на Вишну да тече безспир!”

Същевременно толкова много неща се променят в живота ни. Сега сме заедно, а когато се разделим, отново ще настъпи тази промяна. Трябва да съществува нещо постоянно – нашата отдаденост, нашето обожание на Бога. Затова моля ви, продължете тази неспирна практика. Тя е като фонова вибрация в космичната структура. Човекът е досущ като един малък космос; а космосът е точно като едно огромно човешко същество. Ала и единият и другият се нуждаят от център. Този център е божествената вибрация. Затова ако култивираме тази дивна вибрация вътре в себе си, ще спомогнем тя да отекне и навън. Разбира се, поканата идва отвън, тъй като този изначален духовен фон винаги присъства; а ние трябва да сме способни дотолкова да се пречистим, та да сме в хармония и резонанс с този зов.

Затова в тази молитва се казва: “О мой Господи, моля те, винаги живей в храма на моето сърце.” Това едничко кратко изречение носи толкова много дълбоки смисли. То е призив да превърнем сърцето си в светилище, в мъничък параклис. Не е нужно да вдигате „Александър Невски” в сърцето си. Нека това се случва само с великите, защото катедралите са посещавани от множество хора. А какво донасяме в храма – донасяме греховете си. Ето защо един храм би могъл да се претовари с греховни реакции. Затова нека великите се грижат за големите храмове в сърцата си, понеже мнозина ще ги посетят и мнозина ще оставят товара си там. Нека направим малък параклис, мъничка църквица в сърцата си – тайна, посещавана само от нас. “Моля те, Боже мой, винаги живей в храма на моето сърце” Защото връзката между вас и Бога е нещо лично, интимно. Има и някои публични последствия, но в крайна сметка това е вътрешен път. “Моля те, мой Господи, готов съм да превърна сърцето си в храм, в обител за Теб.” Хората обикновено считат, че храмът е домът на Бога. Ала всъщност трябва да разберем, че всички къщи, всички сгради са домове на Бога.

Като божествени души ние живеем в сърцата си – така че те са нашият дом; и този дом трябва да е посветен на Бога, Той също да живее там. Това е начинът да избегнем самотата. Да живееш в един самотен дом не е кой знае какво щастие; обаче ако имаш компания – и ако тази компания е постоянна, ако тази компания е запленяваща – тогава никога няма да се чувстваш сам.

Нека превърнем сърцата си в светилища! А в светилище не можеш да живееш егоистичен живот. В храма се отива, за да се празнува; в храма се отива, за да се обожава; в храма се отива, за да се служи. Такава е функцията на сърцето.

И тъй като вътре в тялото най-значимото място е съкровеният параклис, затова поставяме знака тилак на челото си. Защото този специален символ указва храма, специалното място за Бога. И ако помним, че телата ни, сърцата ни са посветени на Кришна, това е много мощна медитация.

Бхакти е развиване на чувствата, но на пречистените чувства, които не са зависими от външни източници или предмети, а се случват в светинята на вашето сърце. Затова нека съградим храмове в сърцата си, нека добавим днес поне една тухла и да сторим каквото е необходимо. “Мой скъпи Господи, моля те, винаги обитавай храма на моето сърце.” Промените може да идват и да си отиват, ала вашият храм трябва да остава непоклатим.

А край храмовете стават чудеса. Например, по време на втората световна война, когато Кьолн бил бомбардиран и на практика опожарен до въглен, единствено прочутата катедрала останала. Или когато цунамито връхлетя Шри Ланка и някои части на Индия, имаше един храм, който по някаква причина се намирал под морското равнище поради местния ландшафт. Вълните отнесли всичко освен храма, водата дори не влязла в него. Защото в стари, древни времена, ако не греша, Шива дал благословията си този храм никога да не бъде засегнат от каквито и да било беди Парикшит също се молел постоянното обожание, неспирната възслава на Вишну да продължават. Такова е задължението на един храм – да осигурява място за това – ето защо вдигнете храмове в сърцата си. Тогава ще ви сполетят чудесата. Може и да имате големи трудности, ала тази тайна светиня в сърцата ви ще бъде съхранена.* Набожна песен от Бхактивинод Тхакур““Mama mana mandire… O mi amado Krishna, te ruego me hagas el favor de vivir para siempre en el templo de mi corazón” *

Debe haber algo constante y ello es nuestra devota dedicación. Cuando yogas y distintos practicantes se reunieron en la ribera del Gangas  habiendo comprendido que iba a tener lugar una conferencia con preguntas y respuestas entre Parikshit Maharaj y Shukadev Goswami, todos aprendieron lo que iba a ocurrir: el rey iba a morir dentro de siete días y el joven santo debía darle las debidas instrucciones. El rey tenía tan solo una imploración a los reunidos – y allí había centenares de miles personas. Dijo el rey: “Aspiro a que madre Ganga  me acepte. No me  importa  que yo viva o muera. Os imploro por una sola cosa, o,  gente santa – ¡ojalá siga sin interrupción   la glorificación de!”

Mientras tanto, muchas cosas cambian sin cesar en nuestra vida. Ahora estamos aquí todos juntos y al separarnos, volverá a producirse un cambio. Debe existir algo constante – nuestra devota dedicación, nuestra adoración a Dios. Por eso os imploro, continuad sin interrupción esta práctica. Ella es una vibración de fondo en la estructura cósmica. El Hombre  constituye un micro cosmos  y el cosmos se parece a un enorme ser humano. Uno y otro necesitan tener por lo tanto un centro. Tal centro es la vibración divina. Es por ello que estamos cultivando la maravillosa vibración dentro de nosotros mismos, la estamos cultivando para ayudarla a resonar también hacia fuera. Por supuesto la invitación viene desde fuera, ya que este  inicial fondo espiritual siempre está presente  y nosotros debemos ser capaces a purificarnos en el grado debido para permanecer en armonía y en resonancia con el llamamiento.

Es por ello que en la oración  se suplica: “O Señor, te ruego que vivas para siempre en el templo de mi corazón.” Esta única y breve frase lleva consigo tantos sentidos muy profundos. Es un llamamiento a transformar el corazón en santuario, en minúscula  capilla. No es necesario erigir el templo„Alexander Nevski” en el corazón. Esto debe ocurrir con los grandes, ya que mucha gente visita las catedrales. Pero qué es lo que traemos en el templo – allí traemos nuestros pecados. Es por ello que un templo puede resultar repleto de reacciones pecaminosas. Por esto los grandes deben tomar cuidado de los grandes templos en sus corazones, puesto que muchos van a visitar esos templos y  van a dejar allí su carga pecaminosa. Entonces, vamos a erigir una minúscula capilla, una pequeña iglesia en nuestro corazón – secreta y visitada sólo por nosotros.  “O Señor, te ruego que vivas para siempre en el templo de mi corazón.”

La relación afectuosa entre vosotros y Dios es algo personal e íntimo. Tiene, es cierto, algunas consecuencias públicas   pero en fin de cuentas se trata de un camino interior. “Te ruego, Señor,  estoy listo a transformar mi corazón en templo, en  claustro para Ti. ” Es que la gente suele creer que el templo es la morada  de Dios. En efecto, lo que debemos comprender es  que todas las casas, todos los edificios son moradas de Dios.

Siendo almas divinas nosotros vivimos en nuestros corazones – ellos son nuestra casa, nuestra morada que debemos dedicar a Dios. El también vive allí. Este es el modo de evitar la soledad. Vivir en una casa solitaria no es felicidad pero teniendo compañía – y si es una compañía constante, si es una compañía cautivadora  – entonces nunca sentirás soledad.

¡Transformemos pues nuestros corazones en santuarios! En un santuario no se puede vivir una vida de egoísta. Se va al templo para festejar, se va al templo para adorar, se va al templo para servir. Esta es la función del corazón.

Y como dentro del cuerpo el lugar más importante es la agrada capilla, es por ello que ponemos en la frente el signo  tilak. Este símbolo tan especial señala el templo, el sitio especial dedicado a Dios. Y recordando que nuestros cuerpos, nuestros corazones han sido dedicados a Krishna, la meditación será poderosa.

Bhakti significa desarrollar los sentimientos, pero los sentimientos castos que no sean dependientes de l exterior o de objetos y ocurren en un rincón  sacro santo del corazón. Debemos erigir templos en nuestros corazones, agregar hoy un ladrillo por lo menos y hacer lo necesario.

“Mi amado Señor, te ruego que vivas siempre en el templo de mi corazón.” Los cambios vienen y se van pero vuestro templo debe quedar indestructible. Al lado de los templos se producen los milagros. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial cuando la ciudad alemana Colonia  estaba sometida a bombardeos y en práctica estaba hecha ceniza, sólo la famosa catedral ha permanecido. O cuando las olas tsunami se precipitaron sobre Sri Lanka  y algunas regiones de India, había un templo que por alguna razón se encontraba debajo del nivel del mar en el paisaje local. Las olas se llevaron todo salvo el templo, el agua ni siquiera penetró dentro. En tiempos muy remotos y antiguos, si no me equivoco el mismo Shiva había dados su bendición para aquel templo para que se quede intocable en cualquier calamidad  o intemperie.  También rezaba Parikshit y la adoración constante, la glorificación de Vishnu continúan sin interrupción allí. Este el  deber del templo – asegurar el sitio para todo ello – y ésta es la razón de erigir templos en los corazones. Entonces se producirán los milagros. Podéis haber sufrido muchas adversidades  pero el santuario secreto en los corazones permanecerá.

 * un canto devoto   del Bhaktivinod ThakurМама мана мандире… О мой дорогой Кришна, прошу тебя, живи в храме моего сердца!”*

Нужно сохранять что то постоянное и это наша посвящëнность. Когда йога и разные практикующие собрались на берегу Ганги, они поняли, что будет разговор с вопросами и ответами между Парикшит Махарадже и Шукадевой Госвами, и потом все поняли что предстоит случиться: царь умрëт через семь дней, а этот молодой святой будет напутьствовать его. Царь имел только одну просьбу к собранию – а присутствующих было сотен тысяч. Он сказал: “я желаю, чтобы матерь Ганг приняла меня в свои обьятия. Нет значения, умру или буду жить. У меня только одна просьба к вам, о святые люди – пусть возхвала господа Вишну продолжаеться без перерыва!”

В тоже самое время так много вещей меняються в нашей жизни. Сейчас мы вместе, а когда расстанемся, снова наступить что то новое. Необходимо, чтобы существовало что то постоянное – наша преданность, наше обожание к Богу. Поэтому, прошу вас, продолжайте вашу постоянную практику. Она как вибрация, служащей как фон для космической структуры. Человек являеться маленьким космосом; а космос совсем такой же, как огромное человеческое существо. Но однако и тот и другой нуждаються в центре. Этот центр – божественная вибрация. Поэтому, если культивируем эту диковинную вибрацию внутри себя, это поможет, чтобы она проявилась вовне. Конечно, приглашение приходит извне, так как этот изначальный духовный фон всегда присутствует; а мы должны быть способными до такой степени очиститься, чтобы быть в гармонии и резонансом с этим призывом.

Поэтому в этой молитве говориться: “О мой Господь, прошу тебя, всегда живи в храме моего сердца.” Это короткое выражение несëт в себе так много глубокого смысла. Оно являеться призывом превратить сердце своë в святилище, в маленьком параклисе. Не нужно строить огромный храм в своëм сердце. Пусть это случаеться только с великими людьми, так как катедралы  посещаються многими людьми. А что мы приносим в храм – свои грехи. Вот почему какой либо храм может пренасытиться греховными реакциями. Поэтому пусть великие люди заботяться о больших храмах в своих сердцах, так как многие посетят их и оставят там груз свой. Давайте строить маленький параклис, маленькая церковь в сердце – тайна, посещать которую будем только мы. “Прошу тебя, Бог мой, всегда живи в храме сердца моего”. Потому что связь между вами и Богом – это что то личное, интимное. Есть и некоторые публичные последствия, но в конечном счëте это внутренный процесс. “Прошу тебя, мой Господь, помоги мне превратить сердце моë в храм, в обитель для Тебя.” Люди обычно считают, что храм – это дом Бога. Но в действительности нужно понять, что все дома, все здания являються домами Бога.

Как божественные души мы живëм в сердцах своих – так что они являються наш дом; и этот дом нужно посвятить Богу, Он также будет жить там. Это способь избежать одиночество. Жить в одиноком доме не являеться Бог знает каким счастьем; однако, если у тебя есть компания – и если эта компания постоянная, если эта компания пленительная – тогда никогда не будешь чувствовать себя одиноким.

Давайте преобразовать сердца свои в святилища! А в святилище не можешь жить эгоистической жизнью. В храм идëшь, чтобы праздновать; в храма идëшь, чтобы сделать обожание; в храма идëшь, чтобы служить. Такая у сердца функция.

И так как внутри в теле самое важное место – сокровенный параклис, поэтому ставим знак тилак на свой лоб. Потому что этот специальный символ указывает самого храма, специального место для Бога. И если помним, что наши тела, наши сердца посвящены Кришне, это весьма мощная медитация.

Бхакти – это развитие чувств, но а очищенные чувства, которые не зависят от внешних источников или предметов, случаються в святыне вашего сердца. Поэтому давайте создавать храмы в сердцах своих, пусть добавляеться сегодня же хоть одинь кирпичик и делать всë, что нужно. “Мой дорогой Господь, прошу тебя, всегда живи в храме моего сердца”. Изменения могут приходить или уходить, но ваш храм должен оставаться непоколебимым.

А вокруг храмов случаються чудеса. Например, во время второй мировой войны, когда Кьолн был бомбарован и на практике сожжëн дотла, единственное здание, которое сохранилось была знаменитая катедраль. Или когато цунами налетело на Шри Ланку и некоторые части Индии, был одинь храм, который по каким то причинам находился ниже морского уровня из за особенностей ландшафта. Волны снесли всë, кроме храма, вода даже не коснулась его. Потому что когдо то давно в старые, в древние времена, если не ошибаюсь, Шива, дал своë благословление этому храму никогда не быть дотронутым  какими то ни было бедами. Парикшит также постоянно молился непрерывное обожание, непрерывное возхваление Вишну не прекращать. Таковы обьязанности любого храма – обеспечивать место для этого – вот почему обзаведитесь храмыми в сердцах своих. Тогда и у вас случаться чудеса. Может и будут большие трудности, но эта тайное святилище в сердцах ваших сохраниться.* песня Бхактивинода Тхакура