Archives

Calendar

May 2012
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 11th, 2012

Let us discuss a difficult topic – when with a wrong mentality we create disturbance in our minds. For example when you are very negative about yourself, you can create inner demons for yourself with negative approach. If you say: “I am so fallen, I am so bad, I am so demoniac “– this is your topic of meditation, then it will come to you. You remember the story, I think I have told you, when one person was chanting “Krushna” instead of “Krishna” and “Ramo” instead of “Rama”. He was chanting very enthusiastically and when he died what happened? Two demons were approaching him by the names Krushna and Ramo. He was inviting in his life two demons – Krushna and Ramo – and they were coming. So, if you chant for yourself “Ah, I am so unsuccessful”, you will be really unsuccessful. We can create inner problems, inner traps for ourselves, if we have that type of negative mentality. Therefore if you meditate on the mistakes, you will have mistake consciousness. And in many spiritual practices people use these reins, to control others. “You are born sinful! Your forefathers’ sin is on you!” Come on, I did not do anything! But this sin consciousness or feeling of guilt, guilt consciousness is very strong. Or in devotional circles devotees say:  “Ah, I am so afraid that maybe this is maya! Ah, maybe this is an aparadh!” So they think and speak more of maya and aparadha thanKrishna and glorification. Right, sometimes it happens that we are more focused on the mistakes and on the dangers than on positive things. But that is called maya consciousness, this is not called God consciousness. Just like in other places they speak of the devil sometimes much more than of Jesus Christ. For what reason!? This is not a satanic sect!

So, our cultivation should be proper. If we want to come to maya consciousness, then contemplate on the objects of the senses. But if you want to become really dedicated to God, contemplate on Him and on anything that is connected to Him. Then the clever devotee would say: “Ah, Gurudev, this world is also created by God, so if we contemplate on the objects, we can see the divine beauty manifested here.” Isn’t it? Beware!

Once Vyasadeva had a disciple. He was a strong, strict brahmachari. Vyasadeva told him: “Today I have to go for preaching. I will go out of the asharam.” They were living in an ashram. “So, you stay here, shut the door and do not let anybody in.” “Yes, Gurudev, I will follow your instruction.” All day long he was doing his services, studies, cleaning, puja, cooking – very nicely doing everything –at sunset he was chanting his mantras, and everything was very smooth and very peaceful that day. In the evening he was thinking: “Ah, the Lord’s blessings are coming because some nice clouds are collecting on the horizon. Maybe some rain will come to help the fields to grow more rice.” And a big rain was coming, actually a storm. He started to finish his evening duties when during the big storm outside he heard some knocking on the door of the ashram. He said: “This cannot be Gurudev, because he said he will not return today. Who is that?! Who is there outside?” Then he heard a very tiny nice voice: “Haribol! I am suffering here in the storm. Can you let me in?” The prabhu said: “This is a mataji! Impossible, you cannot enter!  No, this is a brahmachari ashram and Gurudev told me that I should not let anybody in.” “But, Prabhu, my sari is fully wet, I’m so cold, I’m suffering! It’s so cold and the rain is so heavy! I will not enter, just let me in, under the roof.” “No! It’s impossible, you cannot. Get out of here!” But then the story was going on. She said: “How can you be so cruel?! Your Gurudev didn’t tell you to behave in such a wrong manner.” So much so that the prabhu started to think: “Yes, a living being is suffering outside. How can I tolerate the sufferings of others?! And we should not judge according to the body, she is just taking shelter, she is in need… All right, I’ll just open the door and then go immediately.” So he was opening the door and not even paying attention. The lady was hiding in one corner in a room. But later on the prabhu thought: “Maybe she is very cold. Well, maybe one blanket I can give to her. And also there is some little prasadam left from the evening, so maybe I should give the prasadam also.” So, the story was evolving as he started to contemplate how cold she is, how much she needs his help; so ultimately he was knocking on the door: “Let me in!” But then the lady said: “Prabhu, this is after sunset… I’m fine. I do not need your help. Thank you for the prasadam, thank you… I’m fine, I can manage.” But at the end the prabhu could not tolerate that he cannot help this lady, so forcibly he was breaking through the door. And what did he see? Instead of the young lady, an old bearded swami was sitting there. Vyasadeva was coming back in the form of a lady just to test him.

This is a classical story to describe the situation; you contemplate and you start to enter the situation more and more. And then – total forgetfulness. Five minutes – one hour. A little part of my life – everything is taken.

The first problems start when you think: “Yes, I know that maya is very strong. But still, let us test it, just to have a deeper understanding how strong it is.” In the same way we should build up a good, a perfect consciousness, which is also possible. It is not only the mistakes that we can build up in our mind, but we can build up the better part also. If we are really positive, if any difficulty happens we are focused on the solution of the problem. Even if we make some mistakes – because we are human beings and during the process of purification definitely there will be some mistakes – but we should not focus on the mistakes, we should focus on the resolution of the mistakes. Because if we forget to seeKrishnain the end of this whole story, then it is very hopeless. But when we see the beautiful blue light at the end of this tunnel, then we run faster and faster to catch it.Beszélgessünk egy nehéz témáról – amikor a rossz mentalitás által zavart idézünk elő az elménkben. Például, amikor nagyon negatív vagy magaddal szemben, belső démonokat is képes vagy teremteni, ezzel a negatív hozzáállással. Ha azt mondod: „Olyan elesett vagyok, olyan rossz, annyira démoni” – ez a meditációd tárgya, akkor ezt is fogod kapni. Emlékeztek a történetre, azt hiszem már elmondtam nektek, amikor valaki „Krsna” helyett azt zengedezte, hogy „Krusna” és „Ráma” helyett pedig azt, hogy „Rámo”. Teljes lelkesedéssel zengte a neveket, és mi történt, amikor meghalt? Két démon közelített felé, akiket Krusnának és Rámonak hívtak. Két démont hívott meg az életében – Krusna és Rámo – és el is jöttek. Ha tehát azt mondogatod magadnak „Ah, olyan sikertelen vagyok”, tényleg az leszel. Belső problémákat, csapdákat tudunk teremteni önmagunknak, ha ilyen negatív típusú a mentalitásunk. Ha tehát a hibákon meditálsz, hiba tudatos leszel. És sok lelki folyamatban az emberek ezeket a gyeplőket használják, hogy irányítsanak másokat. „Bűnösnek születtél! Ősapáid bűne van rajtad!” Ugyan már, nem tettem semmit! De ez a bűntudat, vagy a bűnösség érzése, bűnösség-tudat, nagyon erős. Vagy odaadó körökben, a bhakták azt mondják: „Oh, annyira félek, hogy ez májá! Oh, lehet, hogy ez egy aparádh!” Többet beszélnek tehát a majáról és az aparádról mint Krsnáról és a dicsőítésről. Igaz, hogy néha megesik, hogy jobban koncentrálunk a hibákra és a veszélyekre, mint a pozitív dolgokra. De ezt hívják májá-tudatosságnak, ez nem Isten-tudatosság. Mint ahogy más helyeken néha sokkal többet beszélnek a gonoszról, mint Jézus Krisztusról. Milyen célból?! Ez nem egy sátánista szekta!

Ápoljuk tehát a megfelelő dolgokat. Ha májá-tudatosságba szeretnénk kerülni, akkor elmélkedjünk az érzékek tárgyain. De ha igazán szeretnék átadni magunkat az Úrnak, akkor elmélkedjünk Rajta és bármin, ami vele kapcsolatos. Ekkor az okos bhakta azt mondaná: „Ah, Gurudév, ezt a világot is az Úr teremtette, ha tehát a tárgyakon elmélkedünk, láthatjuk az isteni szépség megnyilvánulását itt.” Így van? Vigyázz!

Egyszer Vjászadévának volt egy tanítványa. Kemény, szigorú brahmacsárí volt. Vjászadéva azt mondta neki: „Ma prédikálni kell mennem. Kimegyek az ásramból.” Egy ásramban laktak. „Te maradj itt, csukd be az ajtót és senkit ne engedj be.” „Igen, Gurudév, követni fogom az utasításaidat.” Egész nap a szolgálatait végezte, tanulmányok, takarítás, púdzsá, főzés – minden nagyon szépen csinált – naplementekor a mantráit zengte, és minden nagyon simán és békésen zajlott aznap. Este így gondolkodott: „Oh, eljött az Úr áldása, mert szép felhők gyülekeznek a horizonton. Lehet, hogy lesz egy kis eső, hogy segítse a földeket, hogy több rizs teremhessen.” És nagy eső kerekedett, igazából vihar. Épp befejezni készült esti kötelességeit, amikor a nagy vihar közepette, valaki kopogott az ásram ajtaján. Így gondolkodott: „Ez nem lehet Gurudév, mert azt mondta, hogy nem jön vissza ma. Ki lehet az?! Ki van odakint?” Aztán meghallott egy nagyon vékony szép hangot: „Hariból! Itt szenvedek kint a viharban. Beengednél, kérlek?” A prabhu így szólt: „Ez egy mátádzsí! Lehetetlen, nem jöhetsz be! Nem, ez egy brahmacsárí ásram és Gurudév azt mondta, hogy senkit ne engedjek be.” „De Prabhu, a szárim teljesen átázott, nagyon fázom, szenvedek! Hideg van és zuhog az eső! Nem lépek be, csak engedj a tető alá.” „Nem! Lehetetlen, nem jöhetsz. Tűnj innen!” De aztán a történet folytatódott. A mátádzsí így szólt: „Hogy lehetsz ilyen kegyetlen?! Gurudévád nem mondta azt, hogy viselkedj ennyire helytelenül.” Oly annyira, hogy a prabhu elgondolkodott: „Igen, egy élőlény szenved odakint. Hogyan viselhetném el mások szenvedését?! Nem szabad a test szerint ítélkeznünk, csak menedéket akar venni, szükségben van… Rendben kinyitom az ajtót, de aztán azonnal menj be.” Kinyitotta tehát az ajtót és oda sem figyelt. A hölgy az egyik szoba egyik sarkában húzta meg magát. De később a prabhu azt gondolta: „Lehet, hogy nagyon fázik. Nos, egy takarót talán adhatok neki. És maradt egy kis praszádam is estéről, talán azt is odaadhatnám.” Kezdett hát kibontakozni a történet, ahogy azon kezdett elmélkedni, hogy mennyire fázhat a hölgy, mennyire szüksége van a segítségére; végül tehát bekopogott az ajtón: „Engedj be!” De akkor a hölgy válaszolt így: „Prabhu, már lenyugodott a nap… velem minden rendben. Nincs szükségem a segítségedre. Köszönöm a praszádamot, köszönöm… minden rendben, boldogulok.” De végül a prabhu nem bírta ki, hogy ne segítsen a hölgyön és erőszakkal betört az ajtón. És mit látott? A fiatal hölgy helyett egy idős, szakállas szvámí ült ott. Vjászadéva jött vissza a hölgy formájában, hogy próbára tegye.

Ez egy klasszikus történet, mely szépen leírja a szituációt; elmélkedsz, és egyre inkább elmélyülsz a helyzetben. És aztán – teljes feledés. Öt perc – egy óra. Egy kis rész az életemből – minden elveszett.

Az első probléma ott kezdődik, amikor azt gondolod: „Igen, tudom, hogy a májá nagyon erős. De mégis, próbáljuk ki, csak, hogy jobban megérthessem milyen erős.” Ugyan így kell felépítenünk egy jó, tökéletes tudatosságot, ami szintén lehetséges. Nem csak a hibákat építhetjük az elménkben, a jobbik oldalt is képesek vagyunk felépíteni. Ha igazán pozitívak vagyunk, ha bármi nehézség jön, mi a megoldásra fókuszálunk. Még ha hibákat követünk is el – mert emberek vagyunk, és a tisztulás folyamata közben kétség kívül lesznek hibák – ne azokra fókuszáljunk, fordítsuk figyelmünket a megoldásra. Mert ha a történet végén elfelejtjük Krsnát látni, akkor az reménytelen. Ha azonban az alagút végén látjuk a csodaszép kék fényt, akkor egyre gyorsabban és gyorsabban futunk, hogy elkapjuk.Нека поговорим по една трудна тема – как с погрешен начин на мислене създаваме притеснения в ума си. Например, когато сте изключително негативни спрямо себе си, с подобно отрицателно отношение можете сами да си сътворите вътрешни демони. Ако казвате: “Толкова съм пропаднал, толкова съм лош, толкова съм демоничен “ – ако това е темата на медитацията ви, това и ще ви сполети. Спомняте си историята, мисля, че съм ви я разказвал, как един човек мантрувал “Крушна” вместо „Кришна” и „Рамо” вместо „Рама”. Мантрувал много ентусиазирано и когато умрял какво се случило? При него дошли двама демони на име Крушна и Рамо. Той през целия си живот бил викал тези двама демони и те дошли. Така че ако си повтаряте “Ах, какъв неудачник съм”, наистина няма да успявате. Можем самички да си създадем вътрешни проблеми, вътрешни капани, ако имаме подобен род негативен начин на мислене. Така че ако медитирате върху грешките, ще имате греховно съзнание. И в много духовни практики хората използват тези юзди, за да контролират останалите. “Роден си грешен! Оцапан си с греховете на предците си!” Хайде стига, не съм направил нищо! Но това съзнание за греха или чувството за вина, съзнанието за виновност е нещо много силно. Или пък в кръговете на преданоотдадените, казват:  “Ох, толкова ме е страх, че това може да е мая! О, може би това е апарадх!” Те говорят повече за мая и за апарадха отколкото за Кришна и за възпяването. Понякога се случва така, че вниманието ни е повече върху грешките и върху опасностите, отколкото върху положителните страни. Обаче това се нарича мая съзнание, а не Кришна съзнание. Точно както на други места понякога говорят за дявола много повече, отколкото за Исус Христос. По каква причина?! Та това не е сатанинска секта!

Затова култивирането следва да е подобаващо. Ако искате да добиете мая съзнание, тогава мислете за обектите на сетивата. Но ако искате наистина да се посветите на Бога, мислете за Него и за всичко, което е свързано с него. Тогава хитрият бхакта ще каже: “О, Гурудев, този свят също е създаден от Господ, така че ако медитираме върху обектите на сетивата, ще можем да зърнем божествената красота, проявена в тях.” Нали? Внимавайте!

Едно време Вясадева имал ученик. Той бил стабилен, стриктен брахмачари. Вясадева му рекъл: “Днес трябва да изляза да проповядвам. Няма да съм в ашрама.” Те живеели в един ашрам. “Ти стой тук, заключи вратата и не пускай никого вътре”  “Да, Гурудев, ще последвам заръките ти.” Цял ден той изпълнявал служенето си, чел, чистил, правил пуджа, готвил – вършел всичко много съвестно – по залез казал мантрите си и всичко през този ден течало гладко и спокойно. Надвечер той си помислил: “О, Божиите благословии се спускат, такива красиви облаци са се събрали на хоризонта. Може би ще завали дъжд и полята ще родят повече ориз.” И наистина завалял силен дъжд, разразила се буря. Той тъкмо приключвал вечерните си задължения, когато насред виелицата отвън дочул похлопване на вратата на ашрама. Рекъл си: „Това не може да е Гурудев, защото той каза, че няма да се върне днес. Кой ли е?! Кой е там навън?” Тогава чул тъничък, нежен глас: “Харибол! Аз страдам тук, в бурята. Може ли да ме пуснеш вътре?” Прабхуто си казал: “Това е матаджи! Невъзможно, не може да влезеш!  По никакъв начин, това е брахмачари ашрам и Гурудев ми каза никого да не пускам.” “Но Прабху, сарито ми е цялото мокро, така ми е студено, замръзвам! И вали така силно! Няма да влизам, позволи ми само да се прислоня под покрива.” “Не! Невъзможно! Не може! Махай се оттук!” Обаче историята продължава. Тя казала: “Как може да си толкова жесток?! Твоят Гурудев не може да те е учил да се държиш толкова зле.” Тогава прабхуто се замислил: “Да, вън страда едно живо същество. Как бих могъл да понасям страданията на другите?! А и не бива да съдим според тялото, тя просто иска да се подслони, в беда е… Добре, просто ще отворя вратата и веднага ще си тръгна.” И така, той отворил вратата и дори не се обърнал. Жената се скрила в ъгъла на една стая. Ала по-късно прабхуто си рекъл: “Вероятно е премръзнала. Е, може би мога да й дам едно одеяло. Пък и малко прасадам е останал от вечеря, може би трябва да й дам и него.” Така историята се развивала, докато той си мислел колко ли й е студено, колко ли много тя се нуждае от помощта му; и в крайна сметка той потропал на вратата: “Пусни ме да вляза!” Обаче жената на свой ред отвърнала: “Прабху, след залез слънце е… Добре съм си. Не се нуждая от помощта ти. Благодаря ти и за прасадама, и за всичко… Добре съм, ще се справя.” Ала накрая прабхуто не могъл да понесе, че няма как да помогне на тази жена, и разбил вратата насила. И що да види? Вместо млада жена там седял стар брадат свами. Вясадева се бил завърнал в облика на жена, за да го изпита.

Това е класическа история, описваща ситуацията; как мислите за нещо и започвате да се въвличате в ситуацията все повече и повече. А сетне идва пълната забрава. Пет минути – цял час. Една малка частица от живота ми – и всичко е отнето.

Първият проблем е, когато започнеш да си мислиш: “Да, знам, че мая е много силна. Но все пак, нека я изпитам, нека се сдобия с по-дълбоко разбиране за силата й.” По подобен начин трябва да изграждаме добро, съвършено съзнание, което също е възможно. Не само грешки можем да изграждаме в ума си, можем да изградим и по-добрата страна. Ако наистина сме позитивни, дори да ни споходи някоя трудност, ще сме концентрирани върху решението на проблема. Даже да допуснем някакви грешки  – защото ние сме човешки същества и в процеса на пречистване неминуемо ще има грешки – ала не бива да се фокусираме върху грешките, трябва да се фокусираме върху решенията. Защото забравим ли да виждаме Кришна в дъното на цялата история, всичко е съвсем безнадеждно. Но когато виждаме прекрасно синьо сияние в края на този тунел, тогава ще тичаме все по и по-бързо да го достигнем.Vamos a platicar sobre un tema difícil – cómo, partiendo de un modo erróneo de idear podemos crear molestias en nuestra mente.  Por ejemplo, cando vuestra actitud sobre vuestra propia persona resulte sumamente negativa,  con tal actitud de negativismo podréis crear vuestros propios demonios interiores. Al decir: “Estoy desbaratado, perdido, voy a parar al fondo hasta tal grado que ya soy demoníaco. “ –  y si ése es el tema y el motivo de vuestra meditación, eso ocurrirá sin falta. Ya os acordáis de la historia, me parece que la he contado, de cómo un fulano estaba recitando mantras diciendo “Krushna”  en vez de „Krishna” и „Ramo” en vez de „Rama.” Recitaba pues  sus mantras el fulano de tal y lo hacía con mucho entusiasmo y a la hora de morirse, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Acudieron dos demonios llamados Krushna y Ramo. Como los había llamado con insistencia durante toda su vida, los dos acudieron. Así que, repitiendo sin cesar  “Ay de mí, desafortunado y de mala suerte”, de veras tendréis mala pata. Podemos crearnos problemas interiores, trampas interiores con semejante negativo  modo de pensar.  Con que si os pongáis a meditar sobre los errores, vuestra conciencia  será conciencia de pecadores. En numerosas prácticas espirituales  la gente usa semejantes riendas para controlar a  los restantes diciendo: “¡Eres pecador congénito! ¡Estás manchado irremediablemente con los pecados de tus antepasados!”

¡Basta ya, que no he hecho nada malo! Sin embargo, la mala conciencia de pecado y de culpabilidad es algo muy potente. A veces en los círculos de los devotos dedicados hay quienes afirman: “¡O, temo que eso pueda ser maya! ¡О, talvez eso llegue a ser aparadh!

Están  y siguen  hablando de maya y de aparadh mucho más que de Krishna y de cantos de ensalzarlo. A veces ocurre  que la atención permanezca fijada mucho más en errores y peligros que en los aspectos positivos de las cosas.  A eso se le llana conciencia-maya y no conciencia-Krishna. Es exactamente igual cuando en ciertos sitios se mencione mucho más al Maligno, al Diablo que a Jesús Cristo. ¡¿Y por qué razón?! ¡Pero si esto no es una secta del Satán! Por eso hablamos de culto adecuado. Si queréis adquirir una conciencia-maya, pensad en los objetos en que se fijan los sentidos. Pero si queréis dedicaros de veras a Dios, pensad en El y en todo lo que viene relacionado con El. Entonces un bhakta listo dirá: “О, Gurudev, este mundo ha sido creado por Dios, de modo que si meditamos  sobre los objetos en que se fijan los sentidos, llegaremos a ver la hermosura divina que se manifiesta en esos objetos.”¿No es cierto? ¡Pues poned atención!

En los tiempos de antaño Vyasadeva tenía un discípulo. Era un brahmachari estricto y estable. Un día Vyasadeva le dijo: “Hoy tengo que salir a predicar. No estaré  en el ashram.” Ellos vivían en un ashram. “Tú te quedarás aquí, cerrarás la puerta con llave y no dejarás a nadie entrar dentro.”  “Sí, Gurudev, seguiré sin falta tus instrucciones.” Durante todo el día, el discípulo realizaba su servicio, leyendo, limpiando, haciendo puja, cocinando – lo ejecutaba todo con mucho esmero y celo – y cuando vino el ocaso, recitó sus mantras y así el día pasaba en serenidad y sin problemas. Al anochecer él pensó: “О, seguramente  vienen bajando las bendiciones divinas, ya que se acumularon tan hermosas nubes en el horizonte. Talvez caiga una bendita lluvia y en los campos crecerá aun más arroz…”   Y en realidad cayó gran lluvia y se desencadenó tremenda tempestad. Estaba el discípulo terminando con sus obligaciones  vespertinas  cuando oyó a través del viento que alguien llamaba en la puerta del ashram. Se dijo: „No puede ser Gurudev pues me dijo que no volvería hoy. ¿Quién será? ¿Quién está allí fuera??” Oyó entonces una voz  empañada y tierna diciendo: “¡Haribol! Estoy sufriendo aquí en medio de la tempestad. ¿Puedes dejarme a entrar dentro?” El Prabhu se dijo: “¡Será mataji! ¡Imposible, no puedes entrar dentro!  No hay modo, esto es brahmachari ashram  Y Gurudev ordenó que no dejara a nadie que entre dentro.” “Pero Prabhu, ¡mi sari está completamente mojado, que me voy a enfriar! ¡Y llueve tan fuerte! No entraré, permite sólo que me quede ahí, debajo del techo.” “¡No! ¡Imposible! ¡No se puede! ¡Quítate de ahí!”

Sin embargo, la historia continúa. Ella dijo: “¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu Gurudev no ha podido enseñarte a comportarte  tan mal.” Entonces Prabhu pensó: “Sí, un ser vivo está sufriendo fuera ¿Cómo podría yo soportar el sufrimiento de otra persona? Y no podemos juzgar a otra gente por el cuerpo, ella simplemente  busca abrigo, está en un apuro…Bueno, abriré la puerta y me marcharé enseguida.” Con eso, abrió la puerta y ni siquiera  se volvió. La mujer se disimuló en un rincón del aposento. Más tarde Prabhu pensó: “Estará enfriada. Eh bien, podría darle una manta. Y hay algo de prasadam que se ha quedado de la cena, talvez  tenga que darle también un poco.”

Y así seguía desarrollándose la historia, mientras él pensaba cuánto frío debía sufrir ella, cuánto necesitaba su socorro y en fin de cuentas él llamó a la puerta diciendo: “¡Déjame entrar!” Pero la mujer dijo a su vez: “Prabhu, ya pasó el ocaso….Estoy bien. No necesito tu socorro. Gracias por el prasadam y por todo…Estoy bien. Me las arreglaré…” Al final Prabhu no pudo soportar la imposibilidad de socorrer a la mujer y echó la puerta abajo con fuerza. ¿Y qué es lo que vio? En vez de una mujer joven  ahí estaba sentado un viejo y barbudo swami. El mismo Vyasadeva  había vuelto disfrazado de mujer para ponerla a prueba.

Es una historia clásica describiendo la situación de cómo ideamos algo y comenzamos a adentrarnos cada vez más y más en la situación. Y después viene el olvido completo. Cinco minutos – una hora. Una partícula de nuestra vida – y ya se nos ha quitado todo.

El primer problema es cuando te pones a pensar: “Sí, ya sé que maya es muy potente. Sin embargo, voy a probarme, ojalá adquiera mejor idea de su poder. .” Así de modo semejante debemos crear una buena y perfecta conciencia, lo que también es posible. No sólo errores podemos integrar en nuestra mente, podemos crearnos nuestro buen aspecto. Si de veras llegamos a ser positivos, estaremos concentrados en solucionar  los problemas  aun en caso de que nos ocurra un apuro. Y si cometemos algún error – porque somos seres humanos y en el proceso de la purificación inevitablemente habrá errores – no debemos por  lo tanto fijarnos en los errores, debemos enfocarnos en las soluciones. Ya que al olvidar de ver a Krishna en el fondo de aquella  historia, no hay ninguna esperanza. Sin embargo, al ver el hermoso resplandor azul en el fondo del túnel, entonces echaremos a correr con más y más velocidad para alcanzarlo.

 Lassen wir uns über ein schwieriges Thema sprechen. Mit einer falschen Mentalität erschaffen wir uns die Störungen im Kopf. Nennen wir ein Beispiel. Wenn Sie über sich selbst sehr negativ denken, kann passieren dass Sie innere Dämonen hervorrufen, natürlich mit negativen Konsequenzen. Wenn Sie sagen; ich bin gefallene Seele, ich bin ein schlechter Mensch, ich habe fast dämonische Natur…“, das wird ihre Meditation, und das wird auf Sie zukommen.

Können Sie sich auf die Geschichte erinnern die, ich glaube, ich habe sie schon einmal erzählt; wenn jemand beim chanten statt Krishna, Krushna sagt, und statt Rama, Ramo. Der kann sein ganzes Leben mit voller Begeisterung auf solche Weise tun. Nun, nach dem Ableben, was passiert dann? Der hat sein ganzes Leben die Dämonen gerufen, und sie sind gekommen- Krushna und Ramo.

Also, wenn Sie über sich als Pechvogel denken, werden Sie tatsächlich erfolglos. Wenn wir eine negative Mentalität besitzen, so erschaffen wir uns innere Probleme, innere Fallen. Wenn wir über den Fehler meditieren das heißt, wir besitzen fehlerhaftes Bewusstsein. In vielen spirituellen Praxen wird gerade das als Kontrollzügel verwendet: „ Sie sind als Sünder geboren- die Sünden euerer Väter kommen auf euch!“. Aber, komm schon! Ich habe keine Ahnung, hab´ nichts getan, aber Schuldgefühle und schlechtes Gewissen soll ich trotzdem haben!? Das prägt jemanden sehr stark. In der Devotees Kreisen gibt es auch Beispiele.  „ Ah, ich befürchte, das könnte Maya sein“, oder, es könnte Aparadha sein, und ähnliches…also, die ganze Zeit denken sie mehr an Maya statt an Krisnas Verherrlichung. Richtig? Das passiert wenn wir weniger auf die positiven Dinge und mehr auf die Fehler und Gefahren konzentriert sind. Das nennt man Maya Bewusstsein, und das ist kein Gottes Bewusstsein. Wie zum Beispiel, an manchen Orten wird mehr über den Teufel als über Jesus geredet. Aus welchen Grund!? Die sind keine satanistische Sekte.

Also, unsere spirituelle Kultur soll richtig sein.

Wenn wir über Sinnesobjekte nachdenken, bekommen wir bestimmt Maya Bewusstsein. Aber, wenn Sie sich den Gott widmen wollen, dann denken Sie an Ihm und an alles was mit ihm verbunden ist. Ein vernünftige Devotee wird sagen; ah Gurudev, diese Welt ist Gottes Schöpfung, und wenn ich an alle Dinge denke, da sehe ich nur seine Manifestation. Ist es nicht so?

Große Vyasadeva hatte einmal einen Schüler, der sehr strenge Brahmacari war. Und sie lebten zusammen in einem Ashram. Eines Tages sagte Vyasadeva zu seinem Schüler: „ Ich soll predigen und ich gehe jetzt fort. Du bleibst hier, mache die Tür zu und lasse niemanden hinein“. „ Ja Gurudev!“ sagte der Schüler. Den ganzen Tag machte er freudvoll seine Dienste; studieren, kochen, reinigen, Puja…, bei Sonnenuntergang, fang er an, an sein Japa zu chanten. Es herrschte ruhige und friedliche Stimmung. Er dachte sich; ah, die Wolken sammeln sich, und wen Herr Gott will, vielleicht kommt das Regen, und die Felder werden grün, mehr Reis wird wachsen…Und es ist tatsächlich das Regen bald gekommen, eigentlich der Sturm mit Wind und Regen. Er beendete seine Abendsdienste und hörte plötzlich jemanden an die Tür klopfen. Es hat ihm gewundert, das kann nicht sein Gurudev sein, er kommt heute nicht zurück, wer kann das sein? „ Wer ist da draußen?“ Und eine nette Stimme antwortete. „ Haribol, können Sie mich hinein lassen bitte, da draußen ist so kalt und nass“ Der Schüler sagte: „ Du bist Mataji, du kannst nicht hinein, unmöglich, da hier ist Brahmacari Ashram. Mein Guru sagte zu mir ich soll niemanden rein lassen“. „ Prabhu, ich bin nass, mir ist kalt, das Regen ist so stark…“

„ Nein, es geht nicht, gehe weg von hier!“

„ Wie kannst du nur so grausam sein, dein Gurudev hat dir bestimmt nicht gesagt sich auf solche Weise zu benehmen“.

Und, Prabhu, fang an zu nachdenken. Ja, da draußen leidet ein Lebewesen, wie kann ich das Leid der anderen nur tolerieren, man soll nicht nach Körper urteilen, und sie ist in Not und braucht Hilfe, sie braucht Zuflucht…na gut, ich werde die Tür öffnen und sofort weg gehen…

Und er öffnete die Tür, er hat diese Frau nicht einmal angeschaut. Und sie versteckte sich in eine Ecke im Zimmer. Etwas später, fang er an, wieder nachzudenken; vielleicht ist ihr sehr kalt, ich könnte ihr eine Decke geben, und von Abendmahl ist etwas Prasadam geblieben, vielleicht soll ich ihr das Essen anbieten… er war immer mehr in Gedanken beschäftigt wie viel Hilfe braucht sie, wie kalt ist ihr, schließlich entscheidet er sich und klopfte an die Tür: „ Darf ich rein kommen?“. Die junge Frau antwortete: „ Es ist schon die Zeit nach Sonnenuntergang, ich bin in Ordnung, danke dir, brauche keine Hilfe mehr!“ Dass sie keine Hilfe braucht, konnte Prabhu nicht richtig annehmen und öffnete die Tür mit etwas Gewalt. Und, was er gesehen hat? Statt die junge Frau, saß sein alter bärtiger Swami in die Ecke. Vyasadeva kam in Form einer jungen Frau zurück um seinen Schüler zu prüfen. Diese Geschichte beschreibt klassische Situation, wo man viel nachdenkt und steigt immer mehr in Überlegungen hinein, und noch Vergesslichkeit dazu- eine Minute, Stunde, ein teil des Lebens…alles wird weggenommen. Problem entsteht dann wenn wir anfangen zu denken; ja, Maya ist hart, aber ich lasse es testen um eine tiefere Verständnis zu bekommen. Aber, wir können perfektes Bewusstsein aufbauen, und nicht nur Fehler und Probleme in Gedanken haben. Es ist viel besser besten Teil unseres Bewusstseins aufzubauen. Wenn sie wirklich positiv denken, Sie werden bei Problem Erscheinung auf beste Lösung denken. Wir sind alle Menschen, und auf diesen Reinigungsprozess  machen wir viele Fehler, aber, wir sollen uns auf die Lösung des Problems und des Fehlers konzentrieren, nicht auf das Problem selbst. Sonst wird alles hoffnungslos wenn wir am Ende diese Geschichte Krisna vergessen. Wenn wir am Ende des Tunells ein schönes blaues Licht sehen, werden wir schneller laufen um es zu fangen!Давайте поговорим об одной трудной теме – как,  думая неправильным образом, создаëм проблемы в уме. Например, когда вы чрезвычайно негативным образом настроены против самих себя, таким отрицательным отношением к себе вы можете сами сотворить внутри себя демонов. Если говорите: “Я такой пропавший, такой плохой, такой демоничный “ – если это являеться темой вашей медитации, именно это с вами будет. Вспомните историю про то, как человек повторял “Крушна” вместо „Кришна” и „Рамо” вместо „Рама,” я вам рассказывал уже про это. Повторял мантру с большим энтузиазмом и когда умер, чта там было? Пришли два демона по имени Крушна и Рамо. Он всю свою жизнь призывал этих двух демонов и они пришли. Так, что если повторяете “ой, такой я невезучий”, действительно успеха у вас не будет. Можем сами себе создать внутренние проблемы, капканы внутри себя, кода у нас негативый образ мышления. Так, что если медитируете на ошибки, у вас сознание будет греховным. И во многих из духовных практик люди используют эти уздечки, чтобы контролировать остальных. “Родился грешником! Ты наказан из за грехов своих предков!” Ну хватит уже, не сделал я ничего плохого! Но дело в том, что это сознание греха или чувство вины, сознание вины – что то чрезвычайно сильное. Или в кругу преданных, говорят:  “Ой, так боюсь, что это мая! Ой, а может быть это апарадьх!” Они говорят больше об мае и об апарадьхе, чем о Кришне и об возпевании имëн. Иногда так случаеться, что наше внимание сосредотачиваеться больше на опастостей и ошибок, чем на положительные стороны. Однако это называеться мая сознание, а не Кришна сознание. Точно также, как на некоторых других местах иногда говорят о дьяволе больше, чем об Иссусе Христе. По каким причинам?! Так это же не сатанинская секта!

Поэтому культивирование следует быть подходящим. Если хотите добиться мая сознания, тогда думайте об обьектах чувств. Но если хотите действительно посвятить себя Богу, думайте о Нëм и обо всëм, что связано с ним. Тогда хитрый бхакта скажет: “О, Гурудев, этот мир создан Господом, так что если медитируем на обьекты чувств, сможем открыть в них божественную красоту, которая проявляеться в них.” Так ли это? Будьте внимательными!                                                                                                                                     У Вьясадевы был ученик, стриктный брахмачари. Вьясадева сказал ему: “Сегодня я выхожу проповедовать. Меня не будет в ашшраме.” Они жили вместе в ашшраме. “Ты стой здесь, закрой дверь и не пускай никого внутри ашшрама”  “Да, Гурудев, буду следовать твоим повелением.” Весь день он выполнял своë служение, читал, чистил, делал пуджу, готовил – делал всë очень совестно – при закате солнца сказал свои мантры, весь день всë шло спокойно. К сумеркам он подумал: “О, Божественные благословения спускаються, такие красивые облака собрались  на горизонте. Может быть будет дождь и родиться лучший урожай риса.” И действительно пошëл сильный дожд, разразилась буря. Он как раз заканчивал свои вечерние обьязанности, когда во время сильнейшей пурги услышал похлопывание на дверь ашшрама. Сказал себе: „это никак не может быть Гурудев, так как он сказал, что не вернëться сегодня. Кто это?! Кто там стучит?” Тогда услышал тоненький, нежный голос: “Харибол! Я страдаю, в этой ужасной пурге . Может быть ты пустишь меня внутри?” Прабху сказал себе: “Это же матаджи! Невозможно, не можешь войти, это брахмачари ашшрам и мой гурудев сказал никого не пускать.” “Но Прабху, сари у меня всë мокрое, так холодно, замерзаю! И такой дождь! Я не буду входить, позволь мне только прислониться под крышей.” “Нет! Невозможно! Никак нельзя! Уйди отсдюда!” Однако история продолжаеться. Она сказала: “Как можешь быть таким жестоким?! Твой Гурудев не мог этому тебя учить, вести себя так плохо.” Тогда этот прабху призадумался: “Да, там страдает живое существо. Как я могу сносить страдания других людей?! А и нельзя же судить исходя из того, какое еë тело, она просто просит подслониться, в беде ведь… ладно, я просто открою дверь и сразу же уйду.” И так, он открыл дверь и даже не обернулся. Женьщина  скрылась в углу одной из комнат. Но попозже этот прабху подумал: “Вероятно она погибает от холода. Ну, хоть одно одеяло я могу ей дать. Или хоть немножко прасадам, ведь остался же с ужина чуть чуть.” Така шла эта историята и он думал как ей холодно, как сильно она нуждаеться в эго помощи; и в конце концов он постучал на еë дверь: “Пусти меня войти!” Однако женщина в свою очередь ответила: “Прабху, уже солнце зашло… у меня всë хорошо. Не нуждаюсь в твоей помощи. Спасибо за прасадам, и вообще за всë… Всë в порядке, я как нибудь сама справлюсь.” Но в конце концов прабху не смог вытерпеть, что не поможет этой женьщине, и разбил дверь силой. И что он там увидел? Вместо молодой женьщине, там сидел старый бородатый свами. Вьясадева вернулся в облике молодой женьщине, чтобы проверить его.

Это классическая история, описывающая ситуацию; как, думая о чëм нибудь, вы начинаете вовлекаться в ситуацию все больше и больше. А потом приходит потеря памяти. Пять минут – уже целый час. Одна небольшая частичка моей жизни – и всë пропало.

Первый проблем – это когда думаешь: “Да, знаю, мая – очень сильная. Но всë же, надо проверить еë, так у меня будет более глубокое пониманием еë силы.” Таким же образом нужно создавать хорошее, совершенное сознание, которое так же возможно. Не только ошибки можно создавать в своëм уме, можем строить и свою лучшую сторону. Если мы действительно позитивные люди, когда придëт какая то трудность, мы полностью сконцентрируемся на решение проблемы. Даже когда допустим ошибку – потому что мы человеческие существа и в процессе очищения обьязательно будут ошибки – мы не должны фокусироваться на эти ошибки, должны фокусироваться на том, как найти решение. Потому что, если забываем видеть Кришну в любой истории, всë будет безнадëжным. Но когда видем прекрасное синее сияние в конце этого тоннелья, тогда устремимся всеми силами, чтобы быстрее достичь его.