Archives

Calendar

February 2012
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  Archive for February 10th, 2012

“At the auspicious time for the appearance of the Lord the entire universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty and peace.”[1] So, when the time comes, the auspicious qualities will manifest. It is said that the divine things will wait for their turn. We have to pay some price and we have to pay some time in order the divinity to manifest. Sometimes we wait twenty, thirty, forty years for joining the devotees. And this is just like leaving many, many lifetimes behind, opening our wings to fly. But also we should understand that until we do not find our goodness, our beauty and our peace, we have to pay more time and more labor to achieve that level. Yet we can be sure, when the time comes, the change will also come. When the secret wants to erupt and burst out, it will. Fire is hiding under the ashes for a long, long time, but all of a sudden it can manifest again. Sometimes we are in a hiding or waiting position, but we should use this time to collect more and more energy for the spiritual leap forward.

So, the entire universe was surcharged with these divine qualities. That means, there was a big change, because usually the world is not surcharged with divine qualities, but with worldly qualities. And we know all the worldly qualities are limited and painful. Still, whenKrishnais coming, these limited qualities turn to unlimited, perfect.

What is a human being? Is it not a small universe? And is it not the universe a big human or divine personality? The universe is just like a human body and the human body is just like a universe. So if the universe can be surcharged with divine qualities, it is possible for the human body, mind, intellect to be also surcharged. The more you inviteKrishna, more peace, more beauty and more goodness will come.

“The constellation Rohini appeared, as did stars like  Ashvini. The Sun, the Moon and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared extremely pleasing and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky.” So, nature has shown her most beautiful features: like the stars twinkling on the sky, all the auspicious stars and constellations appeared – everything was very harmoniously and auspiciously arranged to show that the time is perfect, everything is done in order to receiveKrishna. In the same way, if we want to inviteKrishna, if we want to have Him in our human universe, we also have to arrange the best constellations.

But we should think why nature was changing. Is it a cause or effect that the natural scene was changing? Most probably this was a consequence, becauseKrishnawas ready to come and due to the power, due to the sway of His appearance, all of a sudden, without any efforts, automatically everything was arranged nicely. So, let the stars on your heart horizon twinkle to receiveKrishna.

“Decorated with towns, villages, mines and pasturing grounds, the earth seemed all- auspicious. The rivers flowed with clear water and the lakes and vast reservoirs, full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. In the trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers.” Again, these are natural scenes and it very peacefully describes how beautiful is nature by herself, without any extra efforts. So, be like nature, be natural! Nature is naturally pure, naturally nice. Nature, in order to inviteKrishna, does not really change herself, but shows the best part. Sweet breeze instead of a heavy storm; crystal clear water instead of a flood. Be like nature – show the best part of you.

“And when the brahmanas, engaging in ritualistic ceremonies, ignited their fires according to Vedic principles, the fires burned steadily, undisturbed by the breeze. Thus when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and brahmanas, who had always been disturbed by the demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts and kettledrums simultaneously vibrated from the upper planetary systems.” This is the correct moment when everything is prepared forKrishna to appear. And I think we could prepare our hearts, ourselves, our minds to be so pure and so peaceful and so beautiful forKrishna to appear there.

Question: All right, all the nature and all the saints were very pleased, but what was happening to Kamsa? He was also expectingKrishna to come, what about his peace of mind?

Tirtha Maharaj: Kamsa also understood that something is happening outside: too much peace is there, too much beauty is there; something is coming. That gave some trouble to him: “Ah, something should be done!” And we should not forget, that Kamsa is an example of very stabile and very deep Krishna consciousness – he was always conscious of Krishna. While expecting His appearance, while He was appearing, after that, he was always conscious of the Supreme Lord. Therefore it is not enough to be conscious – Krishna bhakti is necessary, the loving mood is necessary.

Here it is mentioned that the saints were pacified, although before they were harassed by the demons. So, when your inner demons are torturing you, just let Krishna come; it is enough to expect Krishnato come – you will be peaceful. Krishnabhakti is very powerful; even without real manifestation, simply the expectation will change. Somewhere in the scriptures it is said, thatKrishna is taking care practically of unlimited number of cows, some billions. Usually the cows go in front and the cowherd comes at the back. So even beforeKrishna enters your village of heart, millions of cows will come. And even from a distance you will see the dust, the powder of dust: “Ah, He is appearing, He is coming!” Then you will meet the cows first. And that is a big change – to accept millions of cows in your heart. But finally He will also enter. So, only to expect that He is coming – the big change is entering your hearts.[1] “Shrimad-bhagavatam”, 10.3.1-5“Az Úr megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el.”[1] Amikor tehát eljön az idő, az áldásos tulajdonságok megnyilvánulnak. Azt mondják az isteni dolgok kivárják a sorukat. Némi árat fizetnünk kell, és némi időt is, annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak az isteni dolgok. Néha húsz, harminc, negyven évet is várunk, hogy csatlakozzunk a bhaktákhoz. És ez épp olyan mintha sok-sok életet hagynánk magunk mögött, hogy kinyissuk a szárnyainkat és repüljünk. De azt is meg kell értenünk, hogy ameddig nem találjuk meg a jóságunkat, a szépségünket és a békességünket, több időt és munkát kell befektetnünk, hogy elérjük azt a szintet. Mégis biztosak lehetünk, hogy amikor eljön az idő, a változás is eljön. Amikor a titok ki akar törni, ki akar robbanni, azt meg is teszi. A tűz hosszú-hosszú ideje a hamu alatt szunnyad, de hirtelen képes újra megnyilvánulni. Néha rejtett vagy várakozó pozícióban vagyunk, de használjuk ezt az időt arra, hogy minél több energiát gyűjtsünk a lelki előrelépéshez.

Az egész univerzumot beragyogták tehát ezek az isteni tulajdonságok. Ez azt jelenti, hogy nagy volt a változás, mert a világot általában nem az isteni tulajdonságok, hanem a világi tulajdonságok ragyogják be. És mindannyian tudjuk, hogy a világi tulajdonságok korlátozottak és fájdalmasak. Mégis amikor Krsna eljön, ezek a korlátozott tulajdonságok korlátlanná, tökéletessé válnak.

Mi az emberi lény? Nem egy kis univerzum? Az univerzum pedig nem egy nagy emberi vagy isteni személyiség? Az univerzum olyan, mint egy emberi test, az emberi test pedig olyan, mint az univerzum. Ha tehát az univerzumot beragyoghatják az isteni tulajdonságok, az emberi test, elme és értelem számára is lehetséges ugyan ez. Minél jobban invitálod Krsnát, annál több békesség, szépség és jóság jön majd.

Feltűnt a Rohiní-csillagkép, valamint olyan csillagok is, mint az Asviní. A Nap, a Hold, a többi csillag és bolygó végtelen békét sugárzott. Minden égtáj különleges örömet nyújtott, s a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak.” A természet tehát megmutatta legszebb tulajdonságait: mint például az égen ragyogó csillagok, a kedvező csillagok és együttállások mind megjelentek – minden harmonikusan és kedvezően volt elrendezve, ezzel is mutatva, hogy tökéletes az idő, minden készen áll, hogy fogadja Krsnát. Ugyan így ha szeretnénk meginvitálni Krsnát, ha szeretnénk, hogy megjelenjen a mi emberi univerzumunkban, nekünk is elő kell készítenünk a legjobb együttállást.

Gondolkozzunk el azon, hogy miért változott meg a természet. Ok ez vagy okozat, hogy megváltozott? Valószínűleg egy következmény volt, mert Krsna készen állt arra, hogy eljöjjön, és eljövetelének ereje, befolyása által hirtelen, minden erőfeszítés nélkül, automatikusan minden szépen elrendeződött. Ragyogjanak hát a csillagok szíved horizontján, hogy fogadd Krsnát.

„A városokkal, falvakkal, bányákkal és legelőkkel ékesített Föld végtelenül áldottnak látszott. A folyókban tiszta víz folyt, s a liliomokkal és lótuszokkal borított tavak és hatalmas víztárolók egyedülálló szépségben pompáztak. A virágokkal és levelekkel teli fákon és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. Virágillattal terhes, tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintóérzéknek.Ismét természeti képekről van szó és nagyon békésen írja le, hogy milyen szépséges is a természet önmagában, minden külön erőfeszítés nélkül. Legyetek olyanok, mint a természet, legyetek természetesek! A természet természeténél fogva tiszta és szép. A természet, annak érdekében, hogy meginvitálja Krsnát, igazából nem változtatott önmagán, hanem a legjobb arcát mutatta. Édes szellőt, tomboló vihar helyett, kristálytiszta vizet, özönvíz helyett. Legyetek olyanok, mint a természet – mutassátok azt, ami bennetek a legjobb.

„S amikor a rituális szertartásokat végző bráhmanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt — a szellő nem zavarta meg. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Visnu, az Istenség Legfelsőbb Személyisége megjelenni készült, a szentek és a brāhmanák, akiket örökké olyan démonok sanyargattak, mint Kansza és emberei, úgy érezték, béke tölti el szívük mélyét, s ezzel egy időben a felsőbb bolygórendszerből felhangzott az üstdobok hangja.Ez a megfelelő pillanat, amikor minden készen áll Krsna megjelenésére. És úgy gondolom, elő kell készítenünk a szívünket, magunkat, az elménket hogy ilyen tiszta, békés és szép legyen Krsnának, hogy megjelenjen ott.

Kérdés: Rendben, az egész természet, az összes szent mind elégedettek voltak, de mi történt Kanszával? Ő is várta Krsna eljövetelét, mennyire volt békés az ő elméje?

Tírtha Mahárádzs: Kansza is megértette, hogy valami történik: túl nagy a békesség, túlságosan szép minden; valami történni fog. Ez aggodalommal töltötte el: „Ah, tennem kéne valamit!” És ne feledjük, hogy Kansza a nagyon szilárd és mély Krsna-tudatosság egyik példája – mindig tudatos volt Krsnáról. Amíg a megjelenését várta, amikor megjelent, még az után is, mindig tudatos volt a Legfelsőbb Úrról. Ezért nem elég tudatosnak lenni – Krsna-bhaktira van szükség, a szeretetteljes hangulat szükséges.

Itt azt említik, hogy a szentek békések voltak, habár ez előtt a démonok zaklatták őket. Amikor tehát a belső démonaid kínoznak, csak hagyd, hogy jöjjön Krsna; elég ha számítasz rá, hogy eljön, máris békés leszel. A Krsna-bhakti nagyon hatalmas; még valós megnyilvánulás nélkül is, egyszerűen az által, hogy számítunk rá, megtörténik a változás. Valahol az írásokban az áll, hogy Krsna gyakorlatilag végtelen számú tehénről gondoskodik, néhány billióról. Általában a tehenek mennek elöl, a pásztor pedig hátul. Tehát még mielőtt Krsna belépne szíved falujába, milliónyi tehén jön el. És még távolról is látni a port: „Óh, jön!” Aztán először a tehenekkel találkozol. És ez egy nagy változás – milliónyi tehenet elfogadni a szívedben. De végül Ő is belép. Tehát csupán az által, hogy számítasz rá, hogy eljön, nagy változás lép a szívedbe.[1] Bhágavata-purána, 10.3.1-5.“В благоприятния момент на появяването на Бога, цялата вселена била презаредена с всички характеристики на добротата, красотата и мира.”[1] И така, настъпи ли часът, благоприятните качества ще се проявят. Казва се, че божествените неща чакат своя ред. Трябва да платим някаква цена, трябва да изчакаме, за да се прояви божествеността. Понякога са ни необходими двадесет, тридесет, четиридесет години, за да се присъединим към бхактите. Това е като да изоставим товара на много, много животи зад гърба си, да разтворим криле за полет. Но нека освен това да разберем също, че докато не открием в себе си добротата, красотата и умиротворението, ще трябва да вложим още време и още усилия, за да достигнем това ниво. При все това можем да бъдем сигурни, че настъпи ли мигът, промяната също ще дойде. Когато тайната иска да изригне, да бликне, тя ще го стори. Огънят се таи под пепелта дълго, дълго време, ала ненадейно може да се покаже отново. Понякога сме в скрита или в изчакваща позиция, но трябва да използваме това време, за да натрупваме все повече и повече енергия за духовния скок напред.

И тъй, цялата вселена била заредена с тези божествени качества. Това означава, че била настъпила огромна промяна, защото обичайно светът не е преизпълнен с божествени качества, а със земни. А както знаем, всички земни характеристики са ограничени и болезнени. Ала когато дошъл Кришна, тези ограничени качества се превърнали в безгранични, в съвършени.

Какво представлява човешкото същество? Не е ли една малка вселена? И не е ли вселената едно огромно човешко или божествено създание? Вселената е досущ като човешкото тяло, а човешкото тяло е точно като вселена. Затова, ако вселената може да бъде заредена с божествени качества, значи това е възможно и за човешкото тяло, ум и интелект. Колкото повече призовавате Кришна, толкова повече покой, повече красота и повече доброта ще идват.

“Изгряло съзвездието Рохини, както и звезди като Ашвини. Слънцето, Луната и останалите звезди и планети били много умиротворени. Всички посоки изглеждали изключително приятни, а красивите звезди трепкали в безоблачното небе.” И така, природата проявявала най-прекрасните си страни: звезди блещукали в небето, всички благотворни съзвездия и констелации се явили – всичко било подредено хармонично и благоприятно, за да покаже, че моментът е съвършен, че всичко е подготвено, за да посрещне Кришна. По същия начин, ако и ние искаме да поканим Кришна, ако искаме Той да дойде в нашата лична вселена, също трябва да подредим най-прекрасните съзвездия.

Но нека се замислим защо природата се променила. Това, че пейзажът станал различен, последица ли било, или причина? Най-вероятно е било последица, тъй като Кришна бил готов да дойде и под влиянието на Неговото пришествие ненадейно, без каквото и да било усилие, автоматично всичко се подредило прекрасно. Затова, нека звездите на хоризонта на вашето сърце заблестят, за да посрещнат Кришна.

“Нагиздена с градове, селца, мини и пасбища, земята изглеждала все-благотворна. Реките носели чистите си води, а езерата и големите водоеми, изпълнени с лилии и лотоси, били необикновено красиви. В дърветата и зеления храсталак, цял в цветя и листа – радост за очите – кукувици и рояци пчели започнали да пеят със сладки гласове за полубоговете. Задухал чист ветрец, носещ наслада на усещането за допир, довявайки уханието на цветя.” Това отново са природни картини, умиротворено описващи колко прекрасна е природата сама по себе си, без да е нужно някакво допълнително усилие. Затова бъдете като природата, бъдете естествени! Природата е по естествен начин чиста, по естествен начин красива. За да прикани Кришна, тя всъщност не се променя, а проявява най-добрата си страна. Сладостен бриз вместо страховита буря; кристално-чисти води вместо потоп. Бъдете като природата – покажете най-добрата си част.

“А когато брамините, заети в ритуалистични церемонии, запалили огньовете си в съответствие с ведическите принципи, пламъците горели стабилно, необезпокоявани от вятъра. Така, когато нероденият Бог Вишну, Върховната Божествена Личност, тъкмо щял да се появи, светците и брамините, които постоянно били тормозени от демони като Камса и неговите люде, почувствали умиротворение в дълбините на сърцата си, а едновременно с това от по-висшите планетарни системи забили медни барабани.” Това е точният момент, в който всичко е подготвено за появяването на Кришна. И считам, че и ние бихме могли да подготвим сърцата си, самите себе си и умовете си да бъдат толкова чисти, толкова спокойни и толкова красиви, та Кришна да се появи в тях.

Въпрос: Добре, природата и всички светци били радостни, но какво се случвало с Камса? Той също очаквал идването на Кришна, доколко бил умиротворен?

Тиртха Махарадж: Камса също разбрал, че вън нещо става: било твърде спокойно, твърде красиво, нещо се задавало. Това го обезпокоило: “О, нещо трябва да се направи!” Не бива да забравяме, че Камса е пример за изключително стабилно и дълбоко Кришна съзнание – той непрестанно бил осъзнат за Кришна. Докато очаквал Неговото появяване, по време на самото му появяване, след това – той винаги пазел в съзнанието си Върховния Бог. Затова не е достатъчно да сме осъзнати – нужна е Кришна бхакти, нужно е любящото настроение.

Тук се споменава, че светците се успокоили, макар дотогава да били тормозени от демоните. Затова, когато вътрешните ви демони ви измъчват, просто оставете Кришна да дойде; достатъчно е дори просто да очаквате идването му и ще бъдете умиротворени. Кришна бхакти е изключително могъща; и без реално проявление, даже само очакването ще доведе до промяна. Някъде из писанията се казва, че Кришна се грижи на практика за неограничен брой крави, милиарди. Обикновено кравите вървят напред, а пастирът идва след тях. Така че даже преди Кришна да влезе в селцето на сърцето ви, ще дойдат милиони крави. И дори още отдалеч ще съзрете прахоляка: “Ах, ето го, Той идва!” Тогава ще посрещнете първо кравите. А това е голяма промяна – да приемете милиони крави в сърцето си. Ала най-сетне и Той също ще влезе. Така че дори само да очаквате Неговото идване – това ще внесе огромна промяна в сърцата ви.[1] “Шримад Бхагаватам”, 10.3.1-5„In sehr günstigen Zeitpunkt, für erscheinen des Herren, das ganze Universum war mit allen Qualitäten ausgestattet – mit Güte, Schönheit und Friede.“[1]
Also, wenn der günstige Zeitpunkt kommt, alle Qualitäten werden manifestiert; es ist gesagt, dass die Gottes Dingen auf ihren Zug warten. Und wir müssen einen Preis dafür bezahlen, und die Zeit gewinnen. Manchmal warten wir Zwanzig, Dreißig, Vierzig Jahren lang, bis wir uns den hingebungsvollen Dienst anschließen. Als hätten wir lange Zeit in Hintergrund verbracht bevor wir endlich unsere Flügel ausbreiten, um fliegen zu können. Gleichzeitig sollen wir verstehen, bevor wir unsere Güte, Schönheit und Friede finden, müssen wir viel Zeit investieren und viel daran arbeiten um sie zu erreichen. Wir können aber sicher sein, in günstigen Zeitpunkt, Veränderung wird kommen. Wenn ein Geheimnis ausbrechen will, es wird erscheinen. Das Feuer glüht lange Zeit unter der Asche, aber, dann passiert ganz plötzlich, und es manifestiert sich wieder. Wir befinden uns selber lange Zeit in Erwartung, oder Ruheposition, und diese Zeit sollen wir ausnutzen in der wir immer mehr Energie ansammeln um ein Sprung ins Spiritualität zu machen. Das ganze Universum ist mit göttlichen Qualitäten überfüllt. Normaleweise, unsere Welt ist nicht mit göttlichen Qualitäten geladen, sondern mit eigenen, weltlichen Qualitäten, und die sind, wie wir das wissen, eingeschränkt und schmerzhaft, und es wird große Umstellung wenn Krisna kommt sie umwandeln, in perfekten und unbegrenzten. Was ist das menschliche Wesen? Ist es nicht ein kleines Universum? Das Universum ähnelt dem menschlichen Körper, aber auch umgekehrt. Ist es nicht ein Universum wie eine menschliche oder göttliche Persönlichkeit? Und wenn schon Universum voll von göttlichen Qualitäten ist, es ist auch möglich für ein menschliches Wesen, für seinen Körper, Geist und Intellekt mit Göttlichen erfüllt zu sein. Je mehr wir nach Krisna suchen, desto mehr Göttlichen wird auf uns zukommen, mehr Friede, mehr Schönheit.
„Die Sternkonstellation Rohini bildete sich, und die Sterne wie Ashvini erschienen. Die Sonne, der Mond und die anderen Sterne waren sehr friedvoll. Alle Himmelsrichtungen wirkten äußerst Freude spendend und die schönen Sterne funkelten am wolkenlosen Himmel.“ Also, die Natur hat sich in ihre volle Schönheit gezeigt, Glücksterne und Sternbilder funkelten am Himmel, alles war sehr harmonisch und glückheißungsvoll, alles hat hingedeutet dass die Zeit perfekt ist, alles war vorbereitet für Krisna seine Erscheinung. Für sein Empfang. In gleiche Weise, wenn wir Krisna einladen möchten, da sollen wir auch die beste Konstellation verschaffen.
Denken wir nach; warum hat sich Natur so verhalten? Ist das eine Folge oder Ursache dass sich die Natur so verändert hat? Wahrscheinlich eine Folge, weil Krisna bereit war zu kommen. Und ganz plötzlich, wegen seiner Macht, seinen Aussehen, seiner Herrschaft, ohne jegliche Bemühung, alles wurde wunderschön arrangiert. So, um Krisna zu empfangen, lassen wir die Sterne in unserem Herzens – Horizont, gleicher Massen funkeln.
„Die mit Städten, Dörfern, Bodenschätzen und Weidegründen geschmückte Erde, sah in jeder Hinsicht glückverheißend aus. Die Flüsse strömten mit klarem Wasser dahin, und die mit Lilien und Lotos-blüten übersättigten Seen und die großen Gewässer waren außerordentlich schön. In den Bäumen und grünen Pflanzen, die voller Blüten und Blätter waren, und die die Augen erfreuten, begannen Vögel wie Kuckucke den Halbgöttern zuliebe mit lieblichen Stimmen zu singen, und Bienenschwärme summten. Eine Brise reiner Luft, die den Duft von Blumen mit sich trug, wehte“. Das sind natürliche Szenen, und es ist wunderschön beschrieben, wie friedlich und wunderbar die Natur von sich selbst war. Ohne jegliche Bemühung oder Anstrengung. Also, seid natürlich, genau so wie Natur! Um Krisna einzuladen, die Natur hat sich in der Wirklichkeit nicht verändert, sie hat sich nur von ihrer besten Seite gezeigt. Leichte Brise statt den Sturm, kristallklares Wasser statt einen Flut. Wir sollen auch so wie Natur, besten Teil von uns zeigen.
„Und die Brahmanas, die mit rituellen Zeremonien beschäftigt waren, ihre Feuer gemäß den vedischen Prinzipien entzündeten, brannten gleichmäßig ohne von Wind gestört zu werden. So waren die Heiligen und Brahmanas, die ständig von Dämonen wie Kamsa und seinen Männern belästigt worden waren, zu der Zeit, als der ungeborene Sri Visnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, erscheinen sollte, im inneren ihres Herzens voller Frieden, und gleichzeitig ertönten vom oberen Planetensystem die Klange von Kesselpauken“.
Das war der richtige Moment und alles war vorbereitet für Krisnas Erscheinung. Und ich denke, wir könnten unsere Herzen, unseren Geist, uns selbst auch so rein und friedlich machen und auf diese Weise vorbereiten, Krisna zu empfangen.
Frage: die ganze Natur und heiligen waren sehr erfreut wegen Krisnas Erscheinung, nun was ist mit Kamsa? Er hat auch auf Krisnas Erscheinung gewartet, was war mit seiner Seelen Friede?
B. K. Tirtha: Kamsa hat verstanden dass etwas los ist, da draußen passiert was, es herrscht so viel Friede, es gibt so viel Schönes; jemand kommt, bestimmt. Und das hat ihm viel Sorge gemacht: „Es ist etwas zu tun!“
Nun, wir sollen nicht vergessen, dass Kamsa ein gutes Beispiel für stabilen und tiefen Krisna – Bewusstsein ist. Er war immer Krisna bewusst. Er hat immer Krisna erwartet, weil Krisna immer wieder erscheint. Das war Kamsa schon immer bewusst. Aber Bewusstsein selber ist nicht genug, liebevolle Stimmung ist da zu notwendig! Im diesen Schrift ist erwähnt dass die Heiligen befriedet waren, obwohl sie von Dämonen schikaniert waren. Also, wenn euch innere Dämonen quälen, lässt einfach Krisna zu euch kommen. Euere Erwartung auf sein kommen ist schon genug euch friedlich zu machen. Krisna – Bhakti ist sehr mächtig, auch ohne sichtbare Manifestation.
Irgendwo in den Schriften heißt es, Krisna kümmert sich um praktisch unbegrenzten Zahl von Kühen, einige Milliarden etwa. Und die Kuhherde befindet sich immer vor ihren Kuhhirten, er ist immer hinten seine Herde. Das heißt, wenn Krisna in euere Herzen reinkommt, Millionen von Kühen kommen als ersten bevor – und aus die Ferne sieht man schon Staub, „Ah, er wird kommen!“ Aber wir sehen zuerst die Kühe. Millionen von Kühen in unserem herzen zu akzeptieren; das ist schon große Veränderung! Letztendlich, Er kommt auch. So, nur auf sein Kommen zu warten, das ist schon große Veränderung.
(Vortrag von B. K. Tirtha Maharaj September 2007, Ahtopol)
[1] „Shrimad-bhagavatam”, 10.3.1-5“В благоприятном моменте появления Бога, вся Вселенная прониклась всеми характеристиками доброты,красоты и мира“ И так, когда наступит час, все благоприятные качества проявяться. Говориться, что Божественные вещи ждут свою очередь. Нужно заплатить какую то цену, нужно подождать, чтобы проявилась Божественность. Иногда нам необходимы двадцать, тридцать, сорок лет, чтобы мы смогли присоединиться к бхактам. Это тоже самое, как если бы забросить груз многих и многих лет жизни, разкрыть крылья и полететь. Но кроме этого мы должны понять,  что пока не разкроем в себе доброту, красоту и умиротворение, будут нужны еще время и усилия, чтоб, достичь этого уровня. Но несмотря на этого, мы должны быть уверены, что когда время наступит, перемена тоже придёт. Когда тайна хочет извергнут, нахлынуть, она сделает это. Огонь накрыть пепелью долгое время, но внезапно может показаться снова. Иногда находимся в позиции спрятавшегося и выжидающего, но мы должны использовать это время, чтобы накоплять всё новую и новую энергию для духовного прыжка вперёд.

И так, вся Вселенная была заряженной этими божественными качествами. Это означает, что наступила огромная перемена, так как мир обычно переполнен не боже ственными, а земными качествами. А как мы знаем, все земные характеристики  ограниченные и болезненные. Но когда пришёл Кришна, эти ограниченные качества  превратились в безграничные и совершенные.

Что собой представляет человеческое существо? Не являеться ли оно маленькой вселенной? И не являеться ли Вселенная одним огромным человеческим или божественным творением? Вселенная полностью похожа на человеческое тело, а человеческое тело полностью похожее на Вселенную. Поэтому, если Вселенная может  быть заряжена божественными качества, значит это возможно и для человеческого тела, ума и интеллекта. Сколь больше вы призываете Кришну, тем больше покоя,  больше красоты и доброты придут к вам.

“Созвездие Рохини, как и звезды Ашвини. Солнце, Луна и остальные звезды и планеты были очень умиротворёнными. Все направления в этом Мире выглядели чрезвычайно приятными, а красивые звёзды мерцали в безоблачном небе.” И так, природа проявляла свои самые наилучшие стороны: звезды блестели в небе, все благоприятные созвездия и констелации явились – всё было хармоничным и благоприятным, что момент самый совершенный, что всё подготовлено, чтобы был встречен Кришна. Таким образом, если мы хотим пригласить Кришну, если хотим, чтобы Он пришёл в нашу личную Вселенную, мы тоже должны организовать наши личные созвездия.

Но давайте призадумаемся, почему природа так изменилась. То, что природа стала такой различной, следствием ли было или причиной? Более вероятно, что это было следствием, так как Кришна был готов прийти и под влиянием Его пришествия внезапно, без каких то было усилий, автоматично всё сделалось прекрасным. Поэтому, пусть звезды на горизонте вашего сердца заблестят, чтобы встретить Кришну.

“Украшенная городами, деревнями, приисками и пастбищами, земля выглядела  все более благотворной. Реки несут свои чистые воды, а озера и большие водоёмы, переполненные лилиями и лотосами, были необычно красивыми. В деревьях и зелёных кустах, все в цветочках и листьях – радост для глаз – кукушки и пчёлы начали петь  сладостными голосами для полубогов. Дул чистый ветерок, несущий наслаждение от чувства осязания, несущий аромат цветов.” Это всё природные картины, умиротворённо описывающие как прекрасна природа сама по себе, без всякого  дополнительного усилия. Поэтому будьте как природа, будьте естественными! Природа естественным образом чиста, естественным образом красивая. Чтобы пригласить Кришну, она в действительности не меняеться, а проявляет свою лучшую сторону. Сладостный бриз вместо страшной бури; кристально-чистые воды, вместо всемирного потопа. Будьте как природу – покажите самую лучшую свою сторону.

“А когда брамины, занятые ритуалистическими церемониями зажгли свои огни в соответствии с ведическими принципами, пламя горело стабильно, необезпокоенное  ветром. Так, когда нерождённый  Бог Вишну, Верховная Божественная Личност, как раз должна была появиться, святые брамины, которые постоянно были угнетены демонами как Камса и его людьми, почувствовали умиротворение в глубине своих сердец, а одновременно с этим из самых высших планетных систем послышалась дробь барабанов из меди.” Это как раз тот момент, в котором всё было подготовлено  для появления Кришны. И я считаю, что и мы могли бы подготовить свои сердца, самих себя и своих умов, чтобы они могли быть чистыми, настолько спокойными и настолько красивыми, чтобы Кришна мог появиться в них.

Вопрос:  Хорошо, природа и все святые были радостными, но что случалось с Камсой? Он тоже ожидал появление Кришны, он тоже был умиротворённым?

Тиртха Махараджа: Камса тоже понял, что там во вне что то произходит: было слишком спокойно, слишком красиво, что то приближалось. Это обеспокоило его: “О, что то нужно сделать!” Мы не должны забывать, что Камса – это пример чрезвычайно  стабильного и глубокого сознания Кришны – он непрерывно был осознанным  о Кришне. Пока он ожидал его появления, во врема его появления, после его появления –  он всегда сохранял сознание о Верховном Боге. Поэтому недостаточно быть осознанными – нужна Кришна бхакти, нужно ето любящее настроение.

Здесь упоменаеться, что святые успокоились, хотя до этого были угнетены демонами. Поэтому, когда внутренние демоны мучают вас, просто оставьте Кришну прийти; достаточно даже просто ожидать его появление и вы будете умиротворёнными. Кришна бхакти чрезвычайно могучее; и без того, чтобы оно реально проявлялось, даже само его ожидание принесёт перемену. Где то в писаниях говориться, что Кришна заботиться на практике о неограниченном числе  коров, милиардах. Обычно коровы идут вперёд, а пастух следует за ними. Так что даже прежде чем Кришна войдёт в деревне вашего сердца, прийдут миллионы коров. И даже ещё издалека вы увидите пыль: “Ах, Он идёт!” Тогда вы встретите сначала коровы. А это большая перемена – принять миллионы коров в своём сердце. Но в конце концов Он тоже войдёт в ваше сердце. Так что, даже если вы только ожидаете Его приход – это принесёт огромная перемена в вашем сердце.