Archives

Calendar

April 2011
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  Archive for April, 2011

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 26.11.2006, Sofia)

The demand is high. Krishna is not satisfied with little. He wants the whole thing. But still He is tolerant enough to help us to understand these points. Remember, first He only invites you to sacrifice for Him a little water, flower, fruit… This is the economical religion. Cheap. “O, this I can afford. Little water to God – fine! It is not a big job. This is for me, not an expensive religion.” But then in the next verse, you remember, He says: “And everything else…” I heard that your boss here,Todor Zhivkov, had a very special signal with the hand, right? He has learnt it from Krishna. First He says: “little water”; then “and everything else – whatever you do, whatever you sacrifice, whatever you give, whatever you have – just give it to Me!” He is this type, He helps you to give. He is called Hari – who takes away. He will take away all our… not really the possessions, but the attachments.
And in this respect Krishna has a good help, he is called guru. Once there was a devotional company – actually my brothers. They were living in a farm, and you know, as young men, they were attached to cars. Finally they bought a “Volga” – an old one, which was of course a garbage bin, it was impossible to move. So, most of the time, the puja was around the car, everybody was worshiping – may be it will move some time. Next week Gurudev* came and he understood that they had bought a car. Immediately he said: “What?! A car in a farm?! Sell it immediately!” Later on he came after some time and then again, you know, time goes and they had to work so they have a car again – another “Volga”, but that was working already. Then again Gurudev  came and said: “What?! A “Volga”?! Why don’t you buy a better one?” Why? Because first there was the attachment: “O, we need a car!” Second time there was a fake humility: “Volga” will be enough.” So guru comes and cuts all the false ideas – either your attachments, or your false humility. Just like Krishna: first He treats you nice and then He qualifies you.
It is easy if this giving mood, this distributing mood, is manifested from the beginning out of a devotee. And it is not necessary to physically give. If you are ready to do – then the game is over, you have learnt the lesson. Just like Vasudeva – when Krishna was born what did he do? He donated cows by the millions – in his mind. Because when a boy is born, usually the parents distribute wealth. They donate to the brahmins, to the needy, because this is an auspicious moment. But they were living in a prison house, so he did not really have access to his cows, so what did he do? He was donating in the mind.
We can say: “Wow, again this is very economic! This is it! It is enough to donate in the mind. It has the same value. So I can keep, I can preserve my cows. But in my mind I am very generous.” And how degraded the situation is right now, I understood! You know, to donate – Indian people know it very well :”It is my duty. It is not for his benefit, it is my benefit.” And once I met a husband and wife – the husband was Indian and the wife was Hungarian. They came to the temple and before they started, they were collecting some little rice and this and that for a present, for a donation – later on the lady told me. I was talking with the husband – we had a very nice discussion – and finally they had to go. And you know, when the husband came out of the room, the wife told him: “Here is the gift that you wanted to give.” And the man said: “Well, better we do not give. This guy does not need anything!” I was amazed! Such a tricky mind! I was amazed! No words!
Do not be that tricky mind! If you had said something – that this is for you – then do it! Keep your words. If you had said: “My home, my house, my body, my mind is for You” – then do it! Do not cheat!
It is good to get, it is sweet to get. But it is more sweet to give. To make somebody happy – this is real happiness. And if with the little sacrifice, the little dedication that we give we can make Krishna happy, then the whole universe becomes happy.
So, step by step. First we have to come to the position to give. But it is suggested that if you are so poor, that you do nоt have anything, at least you give some ashes. Ashes everybody can give. Give something! Give your time. Give your attention. Krishna Bhakti is not a question of money! Givesomething to Him. In this way we should understand that I do not want to preserve for myself. If this is a nice process ultimately we can give everything that we have. And the vaishnavas, the scriptures, the guru teach us to do this. Just imagine if Gurudev comes and says: “Now you sacrifice everything and dedicate your life fully, give up all your material attachments!” He comes and tells you this immediately – can you do that? Most probably we cannot do that. Well, I do nоt know your qualities, but I could not do that. Therefore they follow a gradual process. Guru comes and tells you: “Chant these rounds.” Or he says: “Wipe the floor, chop the wood, bring the water.” This we can do! This is the training process: when the guru says something, we should say: “Yes!” However difficult it is – we should say: “Yes!” Because if finally he will say: “And now give up all your attachments”, we shall say: “Yes!” Right, because we are trained to say “Yes” and do the job! So the guru is a good trainer, always pushing you to do it better. Because the Olympic game is approaching, so you have to perform in your top ability.
Giving is joy. Sacrifice is joy, says Shrila Shridhara Maharaj. Beautiful sentence! Sacrifice is joy!

*  B.A. Narayan Maharaj(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. 11.26., Szófia)

A követelmény magas. Krsna nem éri be kevéssel. Az egészet akarja. Mégis elég toleráns ahhoz, hogy segítsen megérteni ezeket a pontokat. Emlékeztek, először csak egy kis víz, virág, gyümölcs felajánlását kéri… Ez a gazdaságos vallás. Olcsó. „Óh, ezt megengedhetem magamnak. Egy kis víz az Úrnak, rendben! Nem nagy dolog. Ez való nekem, nem egy drága vallás.” De aztán emlékeztek a következő versre? Krsna azt mondja: „És minden mást…” Azt hallottam, hogy az itteni elnöknek, Todor Zsivkovnak van egy különleges kézmozdulata. Így van? Krsnától tanulta. Először azt mondja: „kevés víz”; aztán „és minden más – bármi, amit teszel, bármi, amit felajánlasz, bármi, amit adományozol, bármi, amid van – add Nekem!” Ő már csak ilyen, segít, hogy adni tudjunk. Harinak hívják, aki elvesz. Elveszi minden… nem is igazán a tulajdonunkat, inkább a ragaszkodásainkat.
Ebben a vonatkozásban Krsnának van egy jó segítője, akit gurunak hívnak. Volt egyszer egy bhakta közösség. Igazából a hittestvéreimről van szó. Egy farmon éltek, és mint fiatal emberek volt némi vonzódásuk az autókhoz. Végül vettek egy öreg Volgát, ami igazából szemétre való volt csak, meg sem mozdult. Legtöbbször tehát a púdzsá az autó körül zajlott, mindenki imádatot mutatott be neki, talán egyszer elindul. A következő héten megérkezett Gurudév*  és azonnal látta, hogy vettek egy autót. Rögtön így szólt: „Micsoda?! Egy autó egy tanyán?! Azonnal adjátok el!” Később, némi idő elteltével Gurudév ismét eljött, és tudjátok változnak az idők, a bhaktáknak pedig dolgozniuk kellett, ezért ismét beszereztek egy autót, egy másik Volgát, de ezúttal egy működőt. Gurudév pedig így szólt: „Micsoda?! Egy Volga?! Miért nem vesztek egy jobbat?” Miért? Mert először ott volt a ragaszkodás: „Óh szükségünk van egy autóra!” Másodszorra pedig hamis alázatosság: egy „Volga” elég lesz. A guru pedig jön és elvág minden hamis elképzelést; vagy a ragaszkodásaidat, vagy a hamis alázatosságod. Mint ahogy Krsna: először szépen bánik veled aztán vizsgáztat.
Könnyű ha ez az adakozó mentalitás, ez az osztozó hangulat már a kezdetekben megvan egy bhaktában. És nem szükséges fizikálisan adni. Ha kész vagy megtenni, akkor vége a játéknak, megtanultad a leckét. Mint Vaszudév. Mit csinált amikor Krsna megszületett? Elmében milliónyi tehenet adományozott. Mert amikor egy fiú születik, a szülők általában bőségesen adományoznak. Adományoznak a bráhmanáknak, a szükséget szenvedőknek, mert ez egy kedvező időpont. Azonban ők börtönben voltak, szóval nemigen fért hozzá a teheneihez, mit csinált tehát? Elmében adományozott.
Mondhatnánk: „Igen, ez ismét nagyon gazdaságos! Ez az! Elég az elmében adományozni. Ugyan olyan értéke van. Megtarthatom tehát a teheneimet. De elmében nagyon nagylelkű vagyok.” És most értettem meg, hogy mennyire elfajult a helyzet. Tudjátok, az indiaiak nagyon jól tudják, hogy adományozni: „Ez a kötelességem. Nem mások javára, hanem a magaméra.” Egyszer pedig találkoztam egy házaspárral, a férj indiai volt, a feleség pedig magyar. Eljöttek a templomba, de előtte összeszedtek egy kis rizst, ezt-azt ajándékba, adományként – mondta nekem el később a feleség. Beszélgettem a férjjel – egy nagyon jót beszélgettünk – végül pedig menniük kellett. És tudjátok, amikor a férj kijött a szobából, a feleség így szólt: „Itt van az ajándék, amit adni akartál.” A férfi pedig így válaszolt: „Nos, jobb ha inkább nem adjuk oda. Ennek a fickónak semmire nincs szüksége.” Elámultam! Micsoda trükkös elme! Elakad a szavam!
Ne legyetek ilyen trükkös elmék! Ha azt mondtátok: ezt neked hoztuk, akkor tegyétek is meg! Tartsátok meg a szavatok. Ha azt mondtátok: „Otthonom, házam, testem, elmém Neked adom” – akkor tegyétek is meg! Ne csaljatok!
Jó kapni, nagyon édes. De még édesebb adni. Boldoggá tenni valakit, az az igazi boldogság. És ha egy kis áldozattal, egy kis odaadással, amit adni tudunk, boldoggá tesszük Krsnát, akkor az egész univerzum boldog lesz.
Lépésről-lépésre tehát. Először abba a helyzetbe kell kerülnünk, hogy adhassunk. De azt javasolják, hogy ha olyan szegény vagy, hogy nincs semmid, akkor legalább egy kis hamut adj. Azt bárki tud adni. Adj valamit! Add az idődet. A figyelmedet. A Krsna-bhakti nem pénz kérdése! Adjvalamit Neki. Ily módon tehát meg kell értenünk, hogy ne akarjuk magunknak megtartani a dolgokat. Ha ez egy helyes folyamat, akkor végső soron odaadhatjuk mindenünk, amink van. És a vaisnavák, az írások, a guru arra tanít, hogy ezt tegyük. Képzeljétek csak el, ha Gurudév jön és azt mondja: „Most áldozz fel mindent és ajánld fel teljesen az életed, add fel mindenanyagi ragaszkodásod!” Idejön, és rögtön ezt mondja neked. Meg tudod tenni? Nagyon valószínű, hogy nem tudjuk. Nos, nem ismerem a képességeiteket, de én nem tudnám megtenni. Ezért követnek egy fokozatos folyamatot. Jön a gurués azt mondja: „Zengd el ezeket a köröket.” vagy pedig: „mosd fel a padlót, vágd össze a fát, hozz vizet.” Ezt meg tudjunk tenni! Ez a tanulási folyamat: amikor a guru mond valamit, mondjunk Igent! Bármennyire nehéz is, Igent kell mondanunk! Mert ha majd végül azt mondja: „Most pedig add fel minden ragaszkodásod” akkor is Igent fogunk mondani! Így van? Mert megtanítottak „Igen”-t mondani és elvégezni a feladatot! A guru tehát egy jó tréner, mindig arra ösztönöz, hogy jobban csináld. Mert közeledik az olimpia, a legjobb formádat kell tehát hoznod.
Adni öröm. Az áldozat öröm, mondja Sríla Srídhar Mahárádzs. Gyönyörű mondat! Az áldozat öröm!

*B. A. Nárájan Mahárádzs(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София)

Изискванията са високи. Кришна не се удовлетворява с малко. Той иска всичко. Но все пак е достатъчно търпелив да ни помогне да проумеем това. Спомнете си, отначало Той просто ви приканва да пожертвате за Него малко вода, цвете, плод… Това е икономична религия. Съвсем евтина. “О, това мога да си го позволя! Малко вода за Бога – бива! Не е кой знае какво. Това е тъкмо за мен, не е някаква скъпа религия.” Но сетне, в следващия стих, помните, Той казва: “И всичко останало…” Чух, че вашият лидер тук, Тодор Живков, имал един специфичен жест с длан, нали? Научил го е от Кришна. Най-напред казва: „мъничко вода”; а след това: „и всичко друго – каквото и да правиш, каквото и да жертваш, каквото и да даряваш, каквото и да имаш – просто Ми го дай!” Той е такъв, помага ви да давате. Наричат Го Хари – този който взема. Той ще отнеме всички наши… не точно притежания, но нашите привързаности.
А в това отношение Кришна има добър помощник, наричат го гуру. Веднъж имаше една група отдадени – всъщност става дума за мои духовни братя. Живееха в една ферма, и както знаете, младите хора са привързани към колите. В крайна сметка купиха една „Волга” – от старите, пълнa бракма, неспособна да се движи изобщо. И през повечето време пуджата се въртеше около колата, всички я обожаваха – дано пък да тръгне някога. Следващата седмица Гурудев*  дойде и разбра, че са купили кола. Той незабавно каза: “Какво? Кола във фермата? Веднага я продайте!” По-късно отново дойде; беше минало време, а на тях им се налагаше да работят, така че отново имаха кола – друга „Волга”, но тази поне работеше. Тогава Гурудев отново пристигна и каза: “Какво?! „Волга”?! Защо не вземете по-добра кола?” Защо? Защото първият път е било привързаност: “О, непременно ни трябва кола!” Вторият път било фалшиво смирение: “Е, и „Волга” ще свърши работа.” Затова гуру идва и отсича всички фалшиви идеи – било привързаност или фалшиво смирение. Досущ като Кришна: отначало е много внимателен към теб, след което ти помага да се квалифицираш.
Лесно е когато това настроение за даване, за раздаване се прояви още от началото у предания. И не е необходимо да се дава физически. Ако си готов да го сториш – играта е приключила, научил си урока. Точно както Васудева – какво направил той когато Кришна се родил? Дарил милиони крави – в ума си. Защото, когато се роди момче, обичайно родителите раздават богатства. Даряват на брамините, на нуждаещите се, понеже това е благоприятен момент. Но те живеели в затвора и той реално нямал достъп до кравите си, затова какво направил? Дарил ги в ума си.
Можем да си кажем: „Ето пак, колко икономично! Това е то! Достатъчно е да се подарява наум. По стойност е същото. Значи мога да си запазя моите крави. Инак в ума си съм много щедър.” И разбрах колко деградирала е ситуацията в момента! Разбирате ли, индийците знаят много добре какво значи да даваш дарение: “Това е мой дълг. Не е за другия, за мое благо е.” Веднъж срещнах едно семейство – съпругът беше индиец, съпругата унгарка. Те дойдоха в храма, но преди да потеглят взели малко ориз, туй-онуй за подарък, за дарение – по-късно жената ми разказа това. Аз разговарях със съпруга – имахме много хубава беседа – и накрая те вече трябваше да си тръгват. И когато мъжът излязъл от стаята, жена му му казала: “Ето го дарът, който искаше да дадеш.” А той рекъл: “Я по-добре да не го даваме. Този човек няма нужда от нищо!” Останах удивен колко ловък е умът! Бях смаян, без думи!
Недейте да сте с такъв измамен ум! Ако сте казали нещо, ако сте казали „това е за теб”, дръжте си на думата. След като сте казали: “Къщата ми, домът ми, тялото ми, умът ми са Твои” – тогава направете го! Недейте да мамите!
Хубаво е да  получаваш, сладко е да  получаваш. Но по-сладко е да даваш. Да направиш някого щастлив – това е истинското щастие. И ако с мъничката си жертва, с мъничката си посветеност направим Кришна щастлив, тогава и цялата вселена ще е щастлива.
Тъй че, стъпка по стъпка. Най-напред трябва да стигнем до позицията да даваме. Но препоръката е: дори да си толкова беден, че да нямаш нищо, поне дай малко пепел. Пепел всеки може да даде. Дай нещо! Дай времето си. Дай вниманието си. Кришна Бхакти не е въпрос на пари. Дай нещичко за Него. По този начин трябва да разберем, че не искаме да запазим за себе си. И ако процесът е хубав, в крайна сметка ще можем да дадем всичко, което имаме. Аваишнавите, писанията, гуру ни учат на това. Представете си, че гуруидва и казва: “Сега пожертвай всичко и посвети напълно живота си, откажи се от всичките си материални привързаности!” Идва и отведнъж ви казва това – ще можете ли да го сторите? Най-вероятно няма да можем. Е, не знам какви са вашите способности, но аз не бих могъл. Затова те следват постепенен процес. Гуру идва и ти казва: „Мантрувай толкова и толкова кръгове.” Или ти казва: “Измий пода, насечи дърва, донеси вода.” Толкова можем да направим! Това е тренировъчен процес: когато гуру каже нещо, трябва да отвърнем: „Да!” Колкото и да ни е трудно, трябва да кажем: Да!” Защото ако накрая той каже: “А сега изостави всичките си привързаности”, ние ще речем: Да!” нали, понеже сме тренирани да казваме „Да” и да вършим работата! Така че гуру е добър треньор, винаги ви подтиква да се справяте по-добре. Защото наближава Олимпиадата и трябва да се представите във върхова форма.
Даването е радост. Жертвата е радост, казва Шрила Шридхара Махарадж. Прекрасен израз! Жертвата е радост!

*Б.А. Нараян Махарадж(Conferencia de B.K. Tirtha Maharaj, el 26.11.2006, Sofía)

Krishna tiene requisitos elevados que no se pueden satisfacer con poco. El exige todo. Por lo tanto es  suficientemente paciente para ayudarnos a comprenderlo. Recordad cómo a principio  simplemente os pide a sacrificar para El un poco de agua, una flor, una fruta…  Esta religión resulta económica. Resulta muy barata.
Poco de agua por Dios – ¡vale“¡O, esto sí que puedo permitírmelo ! Un poco de agua por Dios – ¡vale! No es gran cosa. Esto sí que me conviene, no es una religión que cueste mucho. ”
Pero luego, en el verso siguiente, recordad qué es lo que El pregona: “Y todo el resto…” He oído decir que vuestro líder aquí, Todor Zhivkov  solía usar un gesto específico con las palmas de las manos, ¿no? Pues lo ha aprendido de Krishna:  Primero dice: „ Un poquito de agua”;  y luego agrega:  „Y todo lo demás – cualquier cosa que hagas, cualquier sacrificio  que asumas, cualquier regalo que ofrezcas , todo lo que tengas – simplemente tienes que darlo, entregarlo a Mí!” El es así, os ayuda a dar. Por esto Le llaman Hari – es el que recoge. El nos quitará todas nuestras…no precisamente nuestras posesiones sino nuestras aficiones, nuestros apegos.
En este asunto Krishna tiene un buen asistente, lo llaman guru.. Había una vez un grupo de devotos – en efecto se trata de unos hermanos míos,  hermanos espirituales. Vivían en una granja y como sabéis los jóvenes tienen un apego para los coches. En fin de cuentas se compraron un  „Volga” – de los viejos modelos, pura lata que ni podía circular. Y durante todo el tiempo el puja se encontraba alrededor de este carro, todos adoraban el vehículo – ojalá se ponga en marcha algún día. La semana siguiente vino el Gurudev* , vino pues  y se dio cuenta que se habían comprado un coche.
Entonces, el dijo sin tardar: “¿ Qué? ¿Un coche en la granja? ¡Vendedlo enseguida!” Más tarde vino de nuevo, había pasado cierto  tiempo y ellos debían trabajar, de modo que de nuevo compraron un  coche – otro „Volga”  pero éste por lo menos  funcionaba. Entonces Gurudev vino de nuevo y dijo: “¡¿Qué?! ¡¿Un „Volga”?! ¿Porqué no os compráis un  coche mejor?”
¿Porqué? Porque la primera vez se trataba de un apego: “O, necesitamos sin falta un carro!!” La segunda vez se trataba de falsa humildad: “Bueno pues, un  „Volga” puede sernos útil.” Es por esto que viene el  guru y dice de modo tajante  cortando todas las ideas falsas  – sean ideas debidas a un apego o a una falsa humildad. Exactamente como lo haría el mismo Krishna: en un principio es mus atento contigo y después te ayuda a mejorar y  calificarte.
Resulta fácil cuando tienes la actitud de dar y entregar y cuando dicha actitud se manifieste desde el principio en el devoto. Y no es preciso dar  y entregar físicamente. Cuando estés dispuesto a hacerlo – el juego se ha terminado, la lección queda aprendida. Es exactamente como el caso de Vasudeva – ¿qué es lo que hizo él cuando nació Krishna? Hizo un don de  un millón de vacas – lo hizo en su mente. Porque cuando nace un hijo, los padres regalan fortunas. Hacen dones a los bramines, a los miserables, porque el momento es favorable. Pero viviendo en la cárcel, él realmente no tenía acceso a sus vacas y por esto,  ¿qué es lo que hizo? Hizo un don en su mente.
Podemos decir: „¡He aquí de nuevo algo muy económico! ¡ Es lo que hace falta! Basta con hacer un don en la mente. Como valor da igual. Con que puedo guardar mis vacas para mí. Por otra parte en mi mente soy muy generoso.”  Entonces me di cuenta hasta qué punto había degenerado la citación. Creo que comprendéis – los indios saben muy bien lo que significa hacer un don: “Es mi deber. No lo hago por otra persona, es por mi bien.”
Una vez conocí a una familia – el esposo era indio y la esposa era húngara. Ellos acudieron al templo pero antes de emprender el viaje llevaron consigo un poco de arroz, una que otra cosita para regalar y para hacer un don – más tarde la mujer me contó todo eso. Yo estaba charlando con el  esposo,  nuestra conversación resultó muy amena y ya estaban a punto de irse. Cuando salieron del aposento, la mujer le dijo a su marido: “Aquí está el don que querías hacer.” Entonces él replicó: “¡Qué va! Será mejor que no hagamos el don. Pues, ¡este hombre aquí  no necesita nada!” ¡Me he quedado asombrado de la agilidad de su mente! ¡Asombrado y sin poder decir ni una palabra!
¡No debéis tener una mente tan especulativa! Si una vez habéis  dicho o prometido algo, si habéis ofrecido: „Esto es para ti.”   – pues  debéis cumplir con lo dicho. Si una vez habéis dicho: “Mi casa es Tuya, al igual que mi cuerpo y mi mente son Tuyos.” – pues, ¡hacedlo! ¡No debéis  engañar!
Es bueno recibir, es dulce recibir algo. Más dulce es dar, regalar. Hacer feliz a alguien – ésta sí que es la verdadera felicidad. Y si lo haces con un pequeño sacrificio, con  tan poca devoción que fuese, podemos hacer feliz a Krishna  y entonces el universo entero será feliz.
Así debemos seguir yendo – paso a paso. Debemos llegar primero a la posición de dar y regalar. Y se recomienda: aunque seas tan  pobre que no tuvieras en tu posesión nada de nada, puedes dar por lo menos un poco de ceniza. Que ceniza puede dar cualquiera.¡Debes dar a algo! Da tu tiempo. Da tu atención. Krishna Bhakti no es cuestión de dinero. Dale  algo por poco que sea a El. De este modo debemos entender que no queremos guardar algo para nosotros.  Y si el proceso resulta  bueno, en fin de cuentas podemos entregarle todo lo que tengamos. Los vaishnavas, las escrituras, los  gurus nos lo enseñan. Imaginad que  el  guru viene y dice:  “ Ahora debes sacrificarlo todо y debes dedicar tu vida  completo , debes negarte ahora mismo  de  todas tus aficiones y de los apegos materiales!” Pues viene de golpe y dice todo esto – ¿Acaso puedes, acaso podéis hacerlo? Con más probabilidad, no podremos hacerlo. Bueno, no conozco vuestras aptitudes, yo no lo podría realizar. Por esto hay que seguir un proceso paulatino y progresivo. Viene el guru y te dice: „ Tienes que decir mantras con tantos y otros tantos  turnos del rosario. O puede decirte: “Lava el suelo. Corta leña, trae agua. ” Esto sí que podemos hacerlo! Es un proceso de entrenamiento: Cuando el guru nos  diga algo, debemos responder:  „¡Sí!” Por difícil que nos resulte, debemos responder: „¡Sí!”
Porque si al final él nos dice: “Y ahora debes abandonar todas tus afecciones, todos tus apegos.”, Entonces responderemos: „¡Sí!” – Verdad, hemos entrenado a responder „¡Sí!” y a cumplir con las faenas. De modo que el gururesulta ser un buen entrenador que nos empuja a cumplir de lo mejor. Se acerca la Olimpíada y debemos estar en excelente forma.
Dar es alegría, es gozar. El sacrificio es alegría, es gozar  – así lo afirma Shrila Shridhara Maharaj. ¡La  sentencia es bellísima!¡El sacrificio es alegría, es gozar!

*B.A.  Narayan MaharajVortrag von B.K. Tirtha Maharaj Sofia, 26.11.2006

Krisna ist nicht mit wenig zufrieden, die Nachfrage ist bei ihm sehr groß, er will alles und trotzdem ist er tolerant genug, und hilft uns das zu verstehen. Denken Sie, am Anfang, er belehrt uns ihm etwas Wasser, Blume oder Obst zu opfern… Sehr wirtschaftliche Religion, es wird wenig verlangt?! „Ah, das ist kleine Leistung, den Gott etwas Wasser zu schenken, das geht, keine große Aufgabe, sehr angenehm, keine teuere Glaube“!
Aber, schon im nächsten Vers, können Sie sich erinnern, sagt er: „Und alles anderes…“ Ich habe gehört, euer Stadtpräsident hatte ganz besondere Angewöhnung, besondere Handsignale, nicht war? – er hat etwas von Krisna übernommen – zuerst etwas Wasser, und dann alles anderes.
„Alles was du tust, alles was du hast, was du opferst, gib es zu mir“. Auf diese Weise er hilft uns, sein Name ist Hari, derjenige der übernimmt, er will alle unsere Lasten wegnehmen, nicht den wirklichen Besitz sondern alle Anbindungen, und in dieser Hinsicht hat Krisna den guten Helfer- Guru, den Lehrer.
Einmal hab ich mit meine Gottbrüder an eine Farm gelebt, und bald haben sich junge Männer um ein Auto umgeschaut, und bald einen gekauft. Das war uraltes „Volga“. In so einem desolaten Zustand, nicht einmal beweglich. Und alle haben mit täglichen Puja begonnen, um Auto herum, in der Hoffnung, es wird sich bald rühren. In eine Woche, kam unser Gurudev zurück, und entdeckte sehr schnell dass es ein Auto gekauft wurde, und ordnete an, dieses Auto sofort zu verkaufen: „Was, ein Auto am Farm? Verkauft es, schnell!“
In zwischen Zeit, Bhaktas haben gearbeitet und bald haben ein neues „Volga“ bekommen, und dieses war funktionstüchtig. Da kam Gurudev und sagte: „Ein Volga? Warum habt ihr nicht den besseren gekauft“? Warum? Weil am Anfang war das Wunsch, „Oh, wir Brauchen einen Auto“, und dadurch sie demütig geworden sind, glaubten alle, Volga ist gut genug. Da kam aber Gurudev und befreite uns von falschen Ideen, von falschen Zuneigungen und falschen Demut. Genau so wie Krisna, am Anfang, er ist sehr nett zu uns und dann unterweist uns. Es verlauft alles viel leichter bei die Devotees, die schon von Anfang an in dieser Vefassung leben und sie manifestieren, physische Hingabe ist nicht notwendig, wenn Sie bereit sind, wenn die Zeit kommt, Sie lernen die Lektion. Nehmen wir ein Beispiel in Vasudeva, was hat er getan wann Krisna geboren wurde? Er verschenkte Millionen von Kühen in seinen Gedanken. Das ist ein brahmanische Gebrauch in Indien, wenn ein Junge auf der Welt kommt, die Eltern verschenken ihre Güter an bedürftige Menschen, das gehört da zu, nun Vasudevas Familie hat in Gefangenschaft gelebt und er hatte kein Zugang zu den Kühen, und was machte er? Er hat sie in seinem Geist verschenkt. Wir könnten da zu sagen: „Ja, das ist sehr praktisch. Man kann in Geiste auch spendieren, und meine Kühe doch behalten, es ist gleichwertig und ich bleibe doch sehr großzügig“. Na hier verschlechtert sich grundsätzlich die ganze Situation, ich habe das verstanden. Wissen Sie, in Indien, Leute verstehen sehr gut dass das eine Pflicht ist, und dass das ganze „mir zu Gunsten“ kommt und nicht den andern, es ist „mein Vorteil!“
Einmal, habe ich ein Ehepaar getroffen, er war Inder und sie eine Ungarin, die kamen in Tempel und haben mit ansammeln begonnen, etwas Reis und die anderen Sachen, alles für Geschenk, für Spende – die Dame hat mir erzählt später – Ich hatte ein ganz nettes Gespräch mit ihren Mann, und schließlich sie gingen fort. Der Mann kam aus den Zimmer und seine Frau sagte zu ihm: „Da hast du Geschenk, dem du geben wolltest“ Und er antwortete ihr: „Na ja, es wird besser, wir geben nicht, dieser Kerl braucht gar nichts“! Ich war erstaunt, so ein knifflige Geist, ich bin sprachlos geblieben!
Seien Sie nicht so schwindlerisch, wenn Sie etwas sagen, dann halten Sie das Wort, handeln Sie so wie Sie sagen. Wenn Sie sagen: „Mein Haus mein Körper, mein Verstand, alles gebe ich dir…“ dann tun Sie es, schummeln Sie nicht!
Es ist schön und gut etwas zu bekommen, aber viel schöner ist etwas zu verschenken, wahres Glück ist, jemanden glücklich zu machen, und wenn Sie Krisna etwas geben, wenn Sie sich um ihm wenig engagieren, er wird glücklich sein und das ganze Universum wird sich darüber freuen.
Also, Schritt für Schritt, zuerst müssen wir uns in die Lage befinden, ihm etwas schenken zu können.
Wenn Sie sogar so arm sind, und gar nicht besitzen, es ist empfohlen etwas Asche zu hergeben – Asche kann jeder geben. Geben Sie etwas, ihre Zeit, kleine Aufmerksamkeit… Krisna Bhakti ist nicht Frage des Geldes, geben Sie irgendetwas. Auf diese Weise sollen wir die Lehre verstehen,“nichts für mich bewahren“, und letztendlich, auf diesem schönen Weg können wir alles was wir besitzen hingeben. Die Vaisnavas, die heilige Schriften und die Lehrer-Gurus, lehren uns so zu handeln.
Stellen Sie sich vor, da kommt Guru und sagt: „ Opfern Sie ihr ganzes Leben, alles was Sie besitzen, jetzt sofort!“ Können Sie es machen? Wahrscheinlich nicht, na ja, ich kenne nicht euere Qualitäten, und das kann ich nicht sagen. Deshalb ist das der Prozess den man schrittweise folgt. Guru kommt und sagt: „Chant die Runden“ oder „ Wisch den Boden, hacke den Holz, bring das Wasser“. Das ist das was wir tun können.
Das ist die Ausbildung, wenn Guru etwas verlangt, sollte man „Ja“ sagen, egal wie schwierig das ist oder erscheint, letztendlich wenn Guru sagen wurde: „Gebe auf alle deine Abhängigkeiten“, da sollte man auch „Ja“ sagen, wir werden da zu ausgebildet die Aufgaben erfühlen. So, Guru ist ein guter Trainer, er schiebt uns nach Vorne, immer besser zu werden, wie olympische Spieler sollen Sie auch ihre Top-Fähigkeiten auszuführen.
Geben Sie Freude, opfern Sie die Freude, sagt Srila Shridara Maharaj. Schöner Satz, das Opfer ist Freude.(из лекции Б.К.Тиртха Махараджа, 26.11.2006, София)

Требовательность к себе должна быть высшей. Кришна не удовлетворяеться получать что-нибудь менше. Он требует всё. Но всё же он проявляет терпение, пока мы, с временем, поймём это. Вспомните, вначале, Он просто просить немножко воды, цветок, фрукт. Это экономная религия. Совсем дёшевая. “О, это я могу себе позволить: немножко воды для Бога – это можно! Ну, подумаешь. Ведь это как раз для меня! Не очень дорогая религия!” Но потом, в следующем стихе, вы помните, Он говорит: “И всё остальное, что у вас есть.” Я слышал что ваш лидер , здесь,  Тодор Живков, делал спецефичный жест рукой, да? Научился этому у Кришны. Сначала говорит „немножко воды”; а потом: „и всё остальное – чтобы ты не делал, или жертвувал, всё что даришь, всё что у тебя есть – просто отдай Мне!” Он такой- помагает вам давать. Называют его Хари – тот кто отнимает. Он возьмёт всё, что у нас есть, но не вещи, а наши привязанности.
А у Кришны есть помощник, эго называют гуру. Было время – группа преданных, в действительность речь идёт о моих духовных братьев. Жили они на ферме и, как вы знаете, молодые люди любят машины. В конце концов купили „Волгу” – ужасно старая, неспособная передвигаться вообще. И началась непрерывная пуджа машины, все кружились вокруг неё, все обожали её – а вдруг она когда-нибудь, да тронеться. Через неделю Гурудев* приехал и понял що они машину взяли. Он немедленно сказал: “Ну что? Машина на ферму?! Сразу продать!” Прошло время. Для работы нужна была машина, так что купили другую „Волгу“- уже ехавшую. Через время приехал Гурудев и сказал: ”Опять ”Волга”?! Что, вам трудно подобрать машину получше?” В чём было дело? А в том, что в первый раз это была привязанность: “О, нам так нужна машина!” Второй раз было просто фальшивое смирение: “Ну что ж, что„Волга”- обойдёмся! ”Поэтому гуру приходит и отсекает все фальшивые идеи – будь то привязанность или фальшивое смирение. Совсем так же, как Кришна: сначала он чрезвычайно внимателен к тебе, после чего помагает тебе стать более квалифицированным.
Лучше всего, если настроение давать, раздаваться полностью, проявляеться еще с самого начало у преданного. И необьязательно, чтобы ты давал в действительности. Если ты готов это сделать – игра окончена, потому что ты выучил свой урок. Точно так же, как Васудева – что он сделал, когда Кришна родился? Дарил миллион коров – в своём уме. Так как, при рождении мальчика родители обычно раз дают большие богатства браманам, а также всем нуждающимся, так как это являеться благоприятным моментом. Но они жили в тюрме и поэтому он в действительности не мог подарить самих коров, и что он тогда сделал? Дарил их в своём уме.
Возможно, что мы скажем себе: „Ну, вот сколь экономично! Только и всего! Вполне достатъчно подарить в уме. Раз мне всё равно зачитываеться, значит мои коровы остануться для меня. Я только в уме буду очень щедрым.” И вот я понял сколько деградировала это ситуация, в тот момент! Вы понимаете, индийцы знают очень хорошо, что означает дать дарение: “это мой долг, это не другим нужно, а для моего же благополучия.” Однажды мне встретилась одна семья, супруг был индиец, супруга – венгерка. Они приехали в храме, но до этого приготовили немножко риса, ещё что-то, для подарка, как дарение храму – позже женщина рассказала мне всё это. Я разговаривал с супругой – имели очень хорошую беседу – и в конце концов, когда им нужно было уходить, и муж вышел из комнаты, жена ему сказала: “Вот тот подарок, который ты хотел подарить.” А он ей сказал: “Лучше не давать, этот человек ни в чём не нуждаеться.” Как я удивился! До чего же ум изошряеться, какой ловкий! Ну, просто слов нет!
Не будьте с таким умом-обманщиком! Раз уж вы сказали ”Это тебе”, слово на до сдержать. Если вы сказали “Мой дом, моё тело, мой ум уже Твои” – тогда выполняйте! Не обманывайте!
Хорошо получать, сладостно принимать, но отдавать, дарить – более сладостно! Сделать кого-нибудь счастливым – это и есть настоящее счастье. И если наша небольшая жертва, наша небольшая посвещенность сделает Кришну счастливым, тогда вся вселенная будет счастливой.
Так, что шаг за шагом. Сначала надо подняться до позиции отдающих. Но рекомендацией являеться: даже, если ты настолько бедный, что ниче го у тебя нет, тогда дай хоть немножко золу. Золу-то каждый может дать. Дай что нибудь! Дай немножко своего времени. Дай своё внимание. Хоть что – для Него! Только так можно понять, что ничего не хотим сохрянять для самого себя. И если этот процес хороший, в конце концов мы сможем отдать всё, что у нас есть. А ваишнавы, писания, гуру учать нас этому. Представьте себе, что гуру приходить и  говорить: “Сейчас пожертвувай всё и посвети всю жизнь, откажись от всех своих материальных привязанностей!” Приходит и вдруг вам говорит это – сможете ли вы сделать? Вероятнее всего не сможете. Ну, я не знаю как у вас, может и получиться, но я не смогу. Поэтому надо следовать постепенный процесс. Гуру приходит и говорит: „Мантру сделай – столько-то кругов.” Или говорит: “Помой пол, наруби дров, принеси воду.” Столько всего можем сделать! Это тренировочный процесс: когдо гуру скажет нам что нибудь, нужно ответить: „Да!” Сколько бы ни было трудно, нужно сказать: „Да!” Потому-что если в конце концов он скажет: “А теперь откажись от всех своих привязанностей,” мы скажем: „Да!” так? Так как мы привыкли, тренировались говорить „Да,” а также и выполнять любую работу! Так что гуру – хороший тренер, всегда нас настоятельно призывает справляться всё лучше и лучшее. Потому что приближаеться Олимпиада и нужно быть в самой отличной форме, что бы представиться должным образом.
„Давать – это радость! Жертвовать – это радость”, говорит Шрила Шридхара Махараджа. Прелестной выраз! Жертва – это радость!

*Б.А. Нараян Махарадж( भ .क. तीर्थ महाराज के व्याख्यान से उद्धृत , २६ .११ .२००६ , सोफिया )

मांग अधिक है| कृष्ण थोड़े से संतुष्ट नहीं है | वह पूरी बात करना चाहते हैं | लेकिन फिर भी वे सहनशील हैं ताकि हम इन बिन्दुओं को समझ सकें | याद रखो , सर्वप्रथम वह आपको ,अपने लिए केवल थोडा जल,पुष्प,फल का चढ़ावाचढाने के लिए आमंत्रित करते हैं ….यह मितव्ययी धर्म है |किफायती|”अरे,में इतना ही कर सकता हूँ |ईश्वर के लिए थोडा जल — बढ़िया! यह कोई बड़ा काम नहीं है |यह तो मेरे लिए है , बहुत खर्चीला धर्म नहीं है |”पर अगले ही छंद मैं वे कहते हैं ,”और बाकि सब कुछ …” मैंने सुना है कि यहाँ आपके बॉस तोदोर झिव्कोव हाथ से एक खास इशारा करते थे , है ना ?उसने इसे कृष्ण से सीखा था |
पहले वह कहता है: “थोडा सा पानी”, उसके बाद “और बाकी सब कुछ – जो कुछ भी आप करते हैं ,जो कुछ भी त्याग करते हैं , जो कुछ भी आप देते हैं, आपके पास जो कुछ भी है – बस इसे मुझे दे दो!” वह इसी प्रकार का है, वह आपकी मदद करता है देने के लिए | उसे हरी बुलाते हैं – जो सब ले हटा है |वह सब कुछ दूर ले जायगा- सही में हमारी संपत्ति नहीं,बल्कि मोह को दूर ले जाएगा |
और इस संबंध में कृष्ण एक अच्छी मदद हैं,वह गुरु कहे जाते हैं | एक बार भक्ति सम्बद्ध एक कंपनी थी – वास्तव में मेरे भाईयों की | वे एक फार्म में रह रहे थे, और तुम्हें पता है कि नवयुवकों की तरह , उन्हें कारों से लगाव था | आखिर में उन्होंने एक पुरानी “वोल्गा ” खरीदी – जो सही में एक कचरे का डब्बा थी, इसे चलाना असंभव था | तो, ज्यादातर समय, कार के आसपास पूजा होती थी, सब लोग पूजा करते थे – हो सकता है कि यह कुछ समय बाद चलने लग जाए | अगले हफ्ते गुरुदेव आये और वह समझ गये कि उन्होंने एक कार खरीदी थी| उन्होंने तुरंत कहा: “क्या? एक खेत में कार? ! इसे तुरंत बेच दो ! “कुछ समय बाद वे फिर आये और फिर तुम्हें पता है, कुछ समय गुजरने के बाद ,उन्हें फिर काम करना है तो वे फिर से एक कार लेते हैं – एक और” “वोल्गा, लेकिन वह पहले से ही चल रही थी | तो फिर गुरुदेव [*] आये और कहा: “क्या? एक “वोल्गा “? आप एक बेहतर क्यों नहीं खरीदते हैं? “क्यों? क्योंकि वहाँ पहले लगाव था: “हे, हमें एक कार की जरूरत है?” दूसरी बार ,वहाँ एक नकली विनम्रता था:. “वोल्गा ” काफी होगी “गुरु” आते हैं है और सारे गलत विचारों में कटौती कर देते हैं – या तो आपके लगाव को , या आपकी झूठी विनम्रता को काट देते हैं | . कृष्ण की तरह: पहले वह आपसे अच्छा व्यवहार करते है और फिर वे आपको योग्य ठहराते हैं |

यह आसान है अगर दान का यह भाव , बाँटने का भाव , एक भक्त में शुरू से ही प्रकट होता हो तो | और शारीरिक रूप से इसे देना आवश्यक नहीं है| यदि आप करने के लिए तैयार हैं – तो खेल खत्म , तो आपने सबक सीख लिया है| वासुदेव की तरह – जब कृष्ण का जन्म हुआ उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन ही मन में – लाखों गायों का दान दिया | क्यूंकि जब एक लड़का पैदा होता है तो आमतौर पर माता पिता धन वितरित करते हैं | . वे ब्राह्मणों को दान देते हैं , जरूरतमंदों को देते हैं, क्योंकि यह एक शुभ क्षण है | लेकिन वे एक जेल में रह रहे थे, तो वास्तव में उनकी पहुँच अपनी गायों तक नहीं थी , तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन में दान किया |
हम कह सकते हैं: “वाह, यह बहुत ही किफायती है! यह बात है! मन ही मन में दान करना काफी है| इसका तो समान मूल्य है ,तोमैं अपनी गायों को रख सकता हूँ ,संभाल सकता हूँ | लेकिन मैं मन से बहुत उदार हूँ |”अपमानित कैसे और अभी कितनी गिरी हुई स्थिति है, मैं समझ गया! दान करना , जानते हैं – भारतीय लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से पता है: “यह मेरा कर्तव्य है |यह उसके लाभ के लिए नहीं है, यह अपने लाभ के लिए है| एक बार मैं एक पति और पत्नी से मिला – पति भारतीय था और पत्नी हंगरी से थी | वे मंदिर आये थे और जाने से पहले उन्होंने थोड़ा चावल एकत्र किया और कुछ और भी भेंट हेतु,दान हेतु एकत्र किया –यह बाद में महिला ने मुझे बताया | मैं पति के साथ बात कर रहा था – हम एक बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे – और अंत में उन्हें जाना था| और आप जानते हैं, जब पति कमरे से बाहर आया , पत्नी ने उसे बताया, “यह वो उपहार है जो आप देना चाहते हैं |” आदमी ने कहा: “ठीक है, पर बेहतर है कि हम इसे न दें | इस व्यक्ति को कुछ भी जरूरत नहीं है !”मैं हैरान था! कैसा छलिया मन ! मैं हैरान था! शब्दहीन !
ऐसे छलिया मन वाले मत बनो! अगर आप ने कुछ कहा था – कि यह तुम्हारे लिए है – तो इसे करो ! अपने वचन पर रहो |अगर आप ने कहा था: “मेरा घर, मेरा मकान , मेरा शरीर, मेरा मन आप के लिए है” – तो यह है! धोखा मत करो! पाना अच्छा है, मिलना बहुत प्यारा है |लेकिन देना और भी प्यारा है | किसी को खुश करना – यह असली खुशी है | और अगर इस थोड़े से त्याग , थोड़े से समर्पण से हम कृष्ण को खुश कर सकें तो सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जायगा |

तो एक के बाद एक , पहले हमें देने की स्थिति पर आना है | लेकिन यह सुझाव दिया गया है कि अगर आप इतने “गरीब” हैं, कि आप के पास कुछ भी नहीं हैं , कम से कम आप कुछ राख ही दे दे |राख सब दे सकते हैं| “कुछ” दे दो! अपना समय दीजिए| अपना ध्यान दीजिए| कृष्ण भक्ति ,धन का प्रश्न नहीं है! हमें इसे इस तरह से समझना चाहिए कि मैं इसे खुद के लिए संरक्षित नहीं करना चाहता| यदि अंतत:यह एक अच्छी प्रक्रिया है कि हम सब कुछ दे दें जो कि हमारे पास है | और *वैष्णव *, शास्त्र, *गुरु* हमें यह सीख देते हैं | ज़रा सोचिए कि गुरुदेव आते है और कहते है: “अब तुम *सब कुछ* त्याग दो और अपने जीवन को *पूरी तरह* समर्पित कर दो , अपने सभी भौतिक मोह को छोड़ दो ! ” वह आते है और आपको तुरंत बताते है,- क्या आप ऐसा कर सकोगे ? शायद हम ऐसा नहीं कर सकते. खैर, मैं आपके गुण नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ | इसलिए वे एक क्रमिक प्रक्रिया का अनुसरण करें| *गुरु* आते हैं और आपको बताते हैं : “. इतनी बार जाप करो ” या फिर वे कहते हैं: “पौंछा लगाओ , लकड़ी काटो , पानी ले आओ.”! हम यह कर सकते हैं ! यह प्रशिक्षण की प्रक्रिया है: जब गुरु कुछ कहते हैं, हमें कहना चाहिए: “हाँ ! ” कितना भी मुश्किल हो – हमें कहना चाहिए: “हाँ!” क्योंकि अंततः अगर वे कहेंगे: “और अब तक अपने सभी मोह – माया दे दो “, हम कहें: “हाँ!” ठीक है, क्योंकि हम “हाँ” कहने के लिए और काम करने के लिए तैयार किए गए हैं ! गुरु तो एक अच्छे प्रशिक्षक है, हमेशा आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं | ओलिंपिक खेल आ रहे है, तो आप को अपनी श्रेष्ठतम क्षमता से प्रदर्शन करना है|
देना आनंद है | त्याग आनंद है,श्रीला श्रीधर महाराज कहते हैं | सुंदर वाक्य ! त्याग आनन्द है!

[*] ब .अ . नारायण महाराजЕдна утрин Гурудев[1] даваше лекция в Нанда Фалва и попита: “Искате ли да срещнете Радхарани?” Всички отвърнаха: “Да, разбира се! Разбира се! Искаме да Я видим!” А той каза: “Елате. Тя е тук, на олтара.”

 

Вярно е, че много хора искат доказателства: “Покажи ми!” Но не са готови да заплатят цената. Защото духовният процес действа обратно на материалния. В сферата на материалното казват: “Вярвам, ако видя.” А каква е духовната версия? “Виждам, защото вярвам.” Тъкмо наобратно.

 

Ако сте боговдъхновени, ще можете да говорите на сърцата на хората. Наскоро един нов преданоотдаден ми разказа случка. Той е 40-50 годишен мъж и срещнал някаква жена, имперсоналистка – не по философски убеждения, но просто за момента нямала други реализации. Все пак тя е един вид учител и се страе да помага духовно на хората. След лекцията, след събирането нашият бхакта я попитал: “Кажи ми, Бог личност ли е или е безличностен?” Тя рекла: „Безличностен!” Той казал: “Не.” И това било такова убедено “Не!” че тя много се зарадвала и отвърнала: “О, колко хубаво! Сега пред мен има перспектива! Ако Бог наистина е личност, имам накъде да се развивам в бъдеще.” Така че зависи от вашата убеденост. Достатъчно е да се каже едно „Да!” – или пък „Не!” – и то да бъде окончателно становище.

 

Но се казва също и че на слепеца не можеш да покажеш слънцето. Ще има хора, които по своето естество вярват в Бога; а ще има и такива, които дори да Го видят, пак няма да повярват. Когато Бог Исус бил тук, го разпнали. Когато Кришна бил тук, Чанура, Мущика, Камса и останалите виждали в него единствено враг. Така че зависи и от съзнанието на човека, на приемника. Не опира само до предаването, но също и приемникът трябва да е в добро състояние. Както при радиото, при едно радиопредаване. Нужна е антена; нужна е трансмисия; нужен е и приемник. Което и да липсва, връзката е нарушена.

 

 

[1] Б.А.Нараян МахараджOnce in the morning Gurudev[1] was giving lecture in Nanda Falva. He asked: “Do you want to meet Radharani?” Everybody said: “Yes, of course! Yes, of course! We would like to meet Her!” And he said: “Come. She is here, on the altar.”

 

That is true, many people want to have the proofs: “Show me!” But they are not ready to pay the price. Because spiritual process works opposite to the material process. In material field they say: “I believe if I see.” What is the spiritual version? “I see because I believe.” Opposite.

 

If you will be more empowered, then you can speak to the hearts of people. Last time one prospective new devotee told me a story. He is a 40-50 years old man. And he met some lady, some kind of impersonalist – not philosophically but she had no other realizations so far. Yet she is a kind of teacher and tries to help spiritually other persons. After the lecture or some gathering, our devotee asked: “Tell me, God is personal or impersonal?” She said: “Impersonal!” He said: “No.” And it was so definite “No!” that she became very happy and she said: “O, very good! I have some more prospects now! If God is really person, I have some future growth.” So it depends on your conviction. It is enough to say: “Yes!” – or “No!” – which can be a conclusive statement.

 

But also it is mentioned: to a blind man you cannot show the sun. There will be some people who believe in God naturally; and there will be some, even if He appears, they would not believe. When Lord Jesus was here, they crucified him. When Krishna was here, Chanura, and Mushtika, and Kamsa and others saw only enemy. So it depends also on the consciousness of the person, of the receiver. It is not only the transmission, but also the receiver must be in perfect condition. Just like in a radio set, radio transmission. There must be the aerial, antenna; there must be the transmission; and there must be a receiver. Whatever is missing – the link is broken.

 

 

[1] B.A.Narayan MaharajНека сме привързани към най-изискания, най-удовлетворяващия вкус, към онзи, за който жадува сърцето ни. Същевременно трябва да уважаваме всички и да виждаме доброто у другите. Не казвайте: „Той е просто йоги.” Защото основно съществуват два типа хора. Кои са те? Бхакти и бъдещи бхакти. Обикновено се казва, че има два типа хора: едните демони, а другите бхакти. Или ако някой е по-деликатен, казва: бхакти и материалисти, карми. Но трябва да пренастроите виждането си. Има бхакти и бъдещи бхакти. Мисля, че това е правилният поглед. Защото представете си, че вие сте тези, които попадате в някоя група и усетите, че: “О, тук ме считат за материалист, отнасят се с мен като с демон,” това не би ви било приятно, нали? Но ако усетите: “О, отнасят се с мен като с приятел, приемат ме като член от семейството, член от групата” – това предизвиква други чувства. По-милостиво е.

 

Постарайте се да забравите тези изрази: “демон, карми, материалист” и тем подобни. Ако говорите прекалено много за това, светът ще ви се стори пълен с демони и материалисти. То просто ще обуслови ума и мисленето ви. Но ако казвате и мислите, че: “О, всички са преданоотдадени, всичко е прекрасно,” тогава светът ще се прекрои. И това не е някаква умствена фантазия. Силата на ваишнавите е много голяма. И Кришна може да им осигури такова място, каквото желаят. Ако искате да се наслаждавате на адски условия, Кришна може да ви ги даде незабавно – пълно с демони и всичко необходимо. Но ако искате да се радвате на духовна компания и хармония, Кришна може да ви осигури и тях. Според желанията ви. Както ви се харесва. “Какво искаш, сине Мой? Мога да ти дам всичко.”

 

Дори да има някакви проблеми, дори да има някакви свади между бхактите, и темата и обектът е все Кришна. Те се карат за Кришна. Карат се за преданото служене.

 

Много хора пропускат целта. Срещал съм мнозина християни, които имат съзнание за Сатаната. Те винаги казват: “О, това е номер на Сатаната!” Непрестанно мислят за това. В много случаи не са благодарни за благословиите на Исус Христос, а се боят от Сатаната – това е съзнание за Сатаната. А даже и да започнете живот на ваишнава, може да имате мая съзнание. “О, това е мая! Толкова ме е страх…” – това е мая съзнание – “Той има такава мая, тя има онакава мая”. Не мислите за Кришна, а за мая. Или дори ако се стремите да се вглеждате: “Ох, имам такава и такава грешка, ох, имам такъв и такъв вреден навик, толкова съм лош…” – това отново е все същото “аз, мен, моето”, отново е егоизъм. “Толкова съм лош.” Ако медитирате колко сте лош, това не е Кришна съзнание, това е лошо съзнание. Нека насочим вниманието си към Него! Защото ако мислим единствено за недостатъците си, няма да се пречистим. Това само ще закрепи пропадналата ви позиция, ако медитирате единствено върху това: „Колко съм паднал”. Като жабата. Жабата пада на земята и казва: “Да, ето ме тук – паднала, напълно пропаднала.” Ако медитира единствено върху това, тя няма да може да скочи, нали? “Толкова съм пропаднал, толкова съм зле…” Всеки знае, че това е така. Но не забравяйте, ако сте паднали на земята, това ще бъде основата да започнете наново. Това ще ви помогне да се изправите. Трябва да осъзнаем, че се нуждаем от помощ, да осъзнаем настоящата си позиция и да тръгнем.

 

Така че недейте да имате демонично съзнание, недейте да имате мая съзнание – имайте Кришна съзнание.