Archives

Calendar

December 2010
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 20th, 2010

Сбралите се в гората Наймишаранйа светци запитали Сута Госвами, че понеже има толкова много писания, толкова много религии и толкова много напътствия е много трудно да се намери същината. „Но тъй като ти си добре информиран, моля избери вместо нас, кажи ни кое е най-доброто?” И аз високо ценя отговора, който идва малко по-късно. Защото той гласи: „Най-добрата религия, най-добрата дхарма за човешките същества е онази, посредством която можете да постигнете любяща връзка с Върховния Трансцеденталния Бог.” Този процес трябва да бъде ахайтуки и апратихата – предаността ви трябва да е постоянна и без никакви изисквания от ваша страна. И това ще направи сърцата и душите ви щастливи. Супрасидате – свръх-щастливи.

 

Такъв бил отговорът – един всеобхватен и свободомислещ отговор. Очевидно е, че Сута Госвами практикувал съвсем специфичен тип посветено служене към Бог Кришна. Въпреки това понеже там имало представители на множество различни линии – йоги, аскети, бхакти, мъдреци, различни видове трансцеденталисти – той дал общ отговор. „Най-добрият процес е онзи, чрез който можете да постигнете Бога.”

 

Бихте ли искали да чуете такъв отговор? Да – защото по такъв начин не се налага да си променям религията, така да се каже, но да стана много искрен и много сериозен в следването й.The sages in Naimisharanya were inquiring from Suta Gosvami that there were so many scriptures, and so many religions, and so many instructions… It’s very difficult to get the essence. “But you are well informed. Please, you select for us, tell us what is best!” And I fully appreciate the answer, which is coming a little later. Because the answer was: “The best religion, the best dharma for all human beings is that, by which you can achieve loving connection to the Supreme Transcendental God.” This process should be ahaituki and apratihata – your devotion should be permanent and without any requirements from your side. And in this way it will make your heart and soul happy. Suprasidate – super happy.

 

This was the answer – very general and very broad-minded answer. It’s obvious that Suta Gosvami was practicing one certain type of dedicated service to Lord Krishna. Still because there were many different lines represented – like yogis and ascetics, and devotees, and rishis, different type of transcendental people – he was giving a general answer. “The best process is by which you can achieve God.”

 

Would you like to hear such an answer? Yes – because in this way I don’t have to change my religion so to say, but I have to become very sincere and very serious about it.