Archives

Calendar

December 2010
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 3rd, 2010

Dec

3

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 3 0f September 2006, Sofia)
Now let’s talk for example about pada sevanam. What is pada sevanam? It includes simple menial services. And different other practices also belong here like visiting holly places, pilgrimage – like this. But if we do some practical service in the ashram, in the temple, it is also considered like this.
For example when you wipe the floor of the temple – which is very simple service, it’s not complicated, you don’t have two diplomas for wiping the floor – still there is a know-how, how to do it perfect. Prabhupad himself was ready to show to his disciples how to wipe the floor. Because you know, the westerners don’t know how to make thing correct. He was showing that it’s not just SMEARING with all the nonsense, but wiping means collecting also. So this is the physical know-how – how to wipe the floor. But there is a spiritual know-how – how to wipe the floor of the temple. Because this is also a meditation. If I wipe the floor of the temple, practically I am cleansing my heart. I’m cleansing the temple of my heart. To create a more favorable condition for Krishna to come. Therefore we like cleaning our temples. We like to keep it clean. What is outside, that is inside.
So you might say: “A, Gurudev is maniac on cleaning the floor.” But you get the point? Yes, you should also be maniacs – to have your temple PURE as much as possible. Right? So cleaning the floor is considered very menial service – usually some servants clean. But if we do this as a service to the Lord, with the deep meditation that by wiping this dirt off from the floor I cleanse my heart also – then immediately this little insignificant service is just transformed into pure kind of meditation, an act of self-realization.
So this is the spiritual way to do our everyday activities. Again – this is the quality that we have to come. Then whatever you do, it will be a loving offering to the Lord.
Right? So we can improve on every little element of this bhakti process. Don’t think that there is no next step. O, shravanam, kirtanam – I have heard one million times, so I know everything about it. No, we are at the beginning! We should INTENSIFY our practices.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 3, Szófia)
Most pedig beszéljünk például a páda-szévanamról. Mi is a páda-szévanam? Egyszerű szolgálatokat tartalmaz. Más gyakorlatok is ide tartoznak, mint például a szent helyek látogatása, vagy a zarándoklat és hasonlók. Amennyiben az ásramban, a templomban végzünk valamilyen gyakorlati szolgálatot, az is ide tartozik. Például amikor feltörlöd a templom padlóját – ami egy nagyon egyszerű szolgálat, nem valami bonyolult dolog, nem kell hozzá két diploma, mégis megvan a módja annak, hogy hogyan csináljuk tökéletesen. Prabhupád maga is kész volt megmutatni a tanítványainak hogyan töröljék fel a padlót. Mert tudjátok, ezek a nyugatiak nem tudják  hogyan  csinálják helyesen a dolgokat. Megmutatta, hogy ez nem csak mindenféle ostobaságokkal való bekenegetést jelent, hanem a törlés összegyűjtést is egyben. Ez tehát a padlófeltörlés fizikai módszertana. Van azonban egy spirituális módszertan is. Mert ez is egy meditáció. Amikor a templom padlóját törlöm fel valójában a szívemet tisztítom. Szívem templomát tisztítom. Annak érdekében, hogy még kedvezőbb feltételeket teremtsünk Krsna eljövetelének. Ezért szeretjük tisztítani a templomainkat. Szeretjük tisztán tartani azokat. Ami kívül, az belül.
Mondhatjátok tehát: „Ahh, Gurudév mániája ez a padlótisztítás.” De megértettétek a lényeget? Igen, nektek is mániákusnak kell lennetek abban az értelemben, hogy templomotok annyira tiszta legyen amennyire csak lehetséges. Így van? A padló tisztítása általában alantas szolgálatnak számít, általában valami szolga végzi. Ha azonban az Úr szolgálatában végezzük, azzal a mély meditációval, hogy a padlót megtisztítva a szívemet is tisztítom, akkor hírtelen ez a kis jelentéktelen szolgálat azonnal tiszta meditációvá alakul, az önmegvalósítás eszközévé.
Ez tehát a lelki módja mindennapi cselekedeteink végzésének. Megint csak elmondhatjuk, hogy ez az a minőség, amit el kell érnünk. És akkor bármit csinálsz, az egy szeretetteljes felajánlás lesz az Úrnak.
Így van? A bhakti folyamatának minden apró összetevőjében tudunk fejlődni. Ne gondoljátok azt, hogy nincs már következő lépés. Óh, sravanam, kírtanam, már milliószor hallottam, mindent tudok már ezekről. Nem, még csak kezdők vagyunk!  Tegyük intenzívebbé gyakorlatainkat.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Нека сега поговорим например за пада-севанам. Какво е пада-севанам? То включва съвсем простички видове служене. Различни други практики също спадат към него – като например посещаването на святи места, поклонничеството – и други подобни. Но ако извършваме някакво специално служене в ашрама, в храма, то също се счита за пада-севанам. Например когато миете пода на храма – което е съвсем просто служене, не е сложно, не са ви нужни две дипломи за да измиете пода – но въпреки това си има начин как това да бъде направено най-добре. Прабхупад лично бил готов да покаже на учениците си как се мие под. Понеже, нали знаете, западняците не знаят как да правят нещата правилно. Той им показвал, че не става дума просто да се РАЗМАЗВА по пода цялата смет, но миене означава обиране. Това в физическото ноу-хау. Ссъществува обаче и духовно ноу-хау как да се мие пода на храма. Защото това е и медитация. Ако аз мия пода на храма, на практика почиствам сърцето си. Почиствам храма на своето сърце – за да сътворя по-благоприятни условия да дойде Кришна. Затова ние обичаме да чистим храмовете си. Обичаме да са чисти. Каквото отвън, такова и вътре.
И може да си кажете: „А, Гурудев е маниак на тема чистене на пода.” Но разбирате ли смисъла? Да, и вие също трябва да сте маниаци – да поддържате храмовете си колкото може по-чисти. Нали? Чистенето на пода се счита за черна работа – обикновено някакви прислужници чистят. Но ако го вършим като служене към Бога, с дълбоката медитация, че очиствайки тази мръсотия от пода аз почиствам и сърцето си – тогава незабавно това дребно нищо и никакво служене се превръща в чист вид медитация, в акт на себе-осъзнаване.
Това е духовният начин да вършим всекидневните си дела. И отново – става въпрос за качество, до него трябва да достигнем. Тогава каквото и да правим, то ще бъде изпълнено с обич приношение към Господа.
Така ли е? Можем да подобряваме всеки един елемент в този Бхакти-процес. Не си мислете, че няма следваща стъпка. О, шраванам, киртанам – чувал съм го един милион пъти, знам всичко за това. Не, едва в началото сме! Трябва да правим практиките си с все по и по-голяма интензивност.


Dec

3

(Vortrag von HH Bhakti Kamala Tirtha Maharaj, 3. Sept.2006 Sofia)
Lassen sie uns zum Beispiel über Pada Sewanam reden. Was ist Pada Sewanam? Dass schließt einfache demütige Arbeit ein. Wie die andere Dienste in Asram, und auch Pilgerfahrten zum Beispiel, gehört sich auch dass dazu, und wann wir schon in Asram sämtliche Aufgaben sehr aufmerksam erledigen, müsen wir auch dass fürsorglich tun. Ein Beispiel, wenn du in Tempel, Tempelboden zu reinigen hast – es ist ein sehr einfacher Dienst, nicht kompliziert, du mußt keine Reinigungsdiplom besitzen, doch du solltes Wiesen erlangen wie dass zu machen ist und zwar; perfekt! Sogar Srila Prabhupad war immer bereit seine Schüler zu belehren wie man dass korrekt ausführt. Prabhupad zeigte dass das nicht nur sinnlose Schmiererei ist, sondern, die Reinigung bedeutet auch sammeln. Es gibt physikalische Art und Weise aber auch spirituäle – wie man in Tempel Boden reinigt, weil das ist gleichzeitig auch Meditation, bei diesem Dienste reinigt man sein Herz – ich reinige Das Tempel meines Herzens, für Krisna, um mehr gefallen Ihm zu tun, beim seinen Ankommen. Deswegen, lieben wir es unsere Tempeln zu reinigen, sie sauber zu halten – was sich Innen befindet erscheint auch nach Aussen.
Du kannst bemerken, Gurudev ist ganz verrückt nach Boden säubern. Und du hast es! Ja, du soltest auch so verrückt sein, du soltest dein Tempel reinigen so sauber wie möglich ist. In Ordnung? Ja Bodenreinigung ist beachtliche demütige Arbeit, manche machen das so, aber, wenn wir dass für den Herren tun, in tiefe Meditation, bei Schmutz bereinigen von Boden weg, reinigen wir unsere Herzen auch, und dieser belangloser Dienst wird sofort in Meditation transformiert – Der Akt von Selbstrealisation.
So das ist der spirituäle Weg unseres alltäglichen Aktivität. Noch mal, das ist der Qualität den wir erreichen sollen, was auch immer du tust, soll liebevoller Dienst für Gott sein. In Ordnung?
Dass kann man mit jeglichen kleinen Elementen in Bhaktiprozess überprüffen und denke nicht dass es nicht weiter gibt. O Shrawanam, Kirtanam… schon million mal gehört… alles bekannt… Nein, wir sind am Anfang, unsere Dienste müssen intensiviert werden.(श्री भ .क .तीर्थ महाराज के व्याख्यान से उद्धृत , ३ सितम्बर २००६ सोफिया)
आइए ,अब पद -सेवनम की बात करें !पद-सेवनम क्या है ? अत्यंत साधारण रूप से की गयी सेवा इसमें निहित है |और कुछ दूसरे कार्य भी इसमें जुड़े हैं जैसे धार्मिक स्थलों पर जाना,तीर्थ-यात्राएं| पर यदि हम आश्रम में, मंदिर में कुछ व्यवहारिक कार्य करते हैं ,तो वो भो इसी प्रकार समझा जाता है |उदहारण के लिए,जब आप मंदिर का फर्श साफ करते हैं -जो कि बहुत आसान सेवा है ,बिलकुल भी जटिल नहीं है|इसके लिए आप को दो डिग्रियों की जरूरत नहीं है -पर फिर भी इसे करने का एक तरीका है -इसे अच्छी तरह कैसे किया जाए| प्रभुपाद,स्वयं,अपने शिष्यों को फर्श कैसे साफ़ करें,यह दिखाने को तैयार थे | आप जानते ही हैं कि ये पश्चिम के लोग चीजों को ठीक तरह से करना नहीं जानते हैं | वे दिखा रहे थे कि `यह केवल अनर्थक(बेकार) पोतना नहीं है,वरन पोछना का अर्थ एकत्र करना भी है | तो -फर्श कैसे साफ किया जाए यह शारीरिक know-how है|,लेकिन एक आध्यात्मिक know-how भी है -मंदिर का फर्श कैसे साफ़ करें ! यह एक ध्यान लगाने जैसा भी है |जब मैं मंदिर का फर्श साफ़ करता हूँ तो असल में मैं अपना ह्रदय साफ कर रहा हूँ | कृष्ण-आगमन हेतु और भी अनुकूल परिस्तिथि बनाना |इसीलिए हम अपने मंदिर को साफ करना पसंद करते हैं | इसे साफ रखना हमें पसंद है |जो बाहर है ,वही अंदर है|
अत:आप कह सकते हैं :”अरे ,पोंछां लगाने (फर्श पर पोंछा लगाने ) को लेकर गुरुदेव तो सनक गए हैं|”पर क्या आप को बात समझ में आई?हाँ ,आप को भी सनकी बनना पड़ेगा – जितना हो सके उतना ज्यादा अपने मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए | ठीक है ? वैसे तो फर्श साफ करना एक तुच्छ काम समझा जाता है -अधिकतर इसे नौकर साफ करते हैं |पर यदि हम इसे प्रभु की सेवा के रूप करते हैं ,इसे गहन ध्यान रूप में इस प्रकार करते हैं कि फर्श से इस धूल को पोछ कर मैं अपना ह्रदय भी साफ कर रहा हूँ – तो तुरत ही यह महत्वहीन काम एक उत्तम प्रकार के ध्यान में परिवर्तित हो जाता है ,आत्मानुभूति के रूप में |
तो रोजमर्रा के काम करने का आध्यात्मिक तरीका यही है | एक बार फिर से – यही वो गुण है जिसे हमें पाना है | तब आप जो कुछ भी करेंगें ,वह प्रभु के प्रति स्नेहपूर्ण भेंट होगी |
सही है ना ? भक्ति की इस प्रक्रिया के हर छोटे से छोटे तत्व को हम उत्कृष्ट(बेहतर) बना सकते हैं |ऐसा मत सोचो कि इसके आगे कोई अगला चरण नहीं है | “क्या- श्रवणं,कीर्तनं -ये तो मैं असंख्य बार सुन चुका हूँ ,तो मैं तो इसके बारे सब कुछ जानता हूँ | नहीं.हम तो अभी शुरुवात में हैं !हमें अपने अभ्यास को सशक्त करना है |(अभ्यास को बढ़ा देना चाहिए)